Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

cfd.dk

Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

Tegnsprogstolk fra Center for Døve på uddannelsen

Fremmedsprogsundervisning:

• Ofte er fremmedsprogsundervisning af døve studerende arrangeret som ene-undervisning

eller undervisning på meget små hold, hvor kommunikation foregår skriftligt

på computer. Men tegnsprogstolk kan medvirke til tolkning af den del af kommunikationen,

der foregår på dansk.

Tekniske hjælpemidler:

• I nogle uddannelsesforløb kan der være behov for særlige tekniske hjælpemidler. Fx

kan det være nødvendigt at erstatte lydsignaler med lysblink eller vibrator. Der kan

også være tale om at søge udlån af bærbar computer til den døve studerende. Råd og

vejledning kan indhentes på Center for Døve, hvor døvekonsulenterne gerne er behjælpelige.

Måske skal der lånes hjælpemidler.

Eksamen:

• Tolkning af eksamen foregår altid med mindst to tolke.

• Vi sørger for at aftale, hvordan tolkningen til eksamen skal foregå – det kan være formålstjenligt,

at den ene tolk tegnsprogsstolker alt, og den anden tolk stemmetolker den

døve studerende. På den måde kan tolkning af overlap bedst sikres.

• Tolkene skal også forberede sig til eksamen. Det skal derfor arrangeres, at tolkene

kan få kopi af det eksamensspørgsmål, som den døve studerende har trukket, og der

skal være arrangeret et sted, hvor tolkene kan sidde under forberedelsen. Det er vigtigt

at tolkene er bekendt med sprogbrugen i den tekst, der er udgangspunkt for eksaminationen.

Hvis eksaminationen tager udgangspunkt i en synopsis eller anden form for

skriftligt materiale er det vigtigt, at dette er afleveret til tolken i god tid.

• I eksamensspørgsmålet kan der optræde ord eller vendinger, som er komplicerede at

oversætte til tegnsprog, eller som den studerende og tolken ikke i løbet af uddannelsen

har aftalt tegn for. Derfor skal den studerende og tolkene kunne mødes nogle minutter

før selve eksaminationen til afklaring af sådanne tegn.

More magazines by this user
Similar magazines