GlædeliG jul oG Godt nytår til alle vores læsere - D-r-c.dk

d.r.c.dk

GlædeliG jul oG Godt nytår til alle vores læsere - D-r-c.dk

Branchens mest læste magasin / 74. årgang

Glædelig

jul og godt

nytår til

alle vores

læsere

08

DECEMBER

2013

Tema: Arbejdsliv

Ny fleksjobreform er et hit

Læs side 15

debat fokus

mad À la carte produktnyt klumme branchejura


Fast lavpris

HVER DAG. HELE UGEN. ÅRET RUNDT

Petit kartofler

Vaskede 30/38 mm.

7 kg. Danmark. Kl. 1.

Pr. ks.

48,-Lynge Olsen Reklamebureau A/S

Kærgården

2 kg.

Pr. bt. 82,-

Creme Fraiche

18%. 5 kg.

Pr. sp. 86,-

Miracel Whip

5 liter.

Pr. sp. 100,-

Philadelphia

1,65 kg.

Pr. stk. 80,-

Riberhus ost

Mellemlagret 45+. Ca. 2,7 kg.

Pr. kg. 59,-

Lurpak smør

500 g.

Pr. pk. 24,-

Lærkevang sødmælk

1 liter.

Pr. stk. 6,-

UHT piske

1 liter

Pr. stk. 22,-

UHT sødmælk

1 liter.

Pr. stk. 7,-

Buræg str. M

30 stk.

Pr. bk. 24,-

Kogt hønsekød

I tern.

2500 g. Pr. ps. 108,-

Rå kyllingefilet

85% kød. 140-180 g.

2000 g. Pr. ps. 72,-

Bagergårdens rugbrød

1450 g.

Pr. pk. 13,-

Roastbeef

Af inderlår. 500 g.

Pr. pk. 79,-

Husholdningsfilm

45 cm x 300 m, 8 my

Pr. stk. 80,-


Kirsten Hauge

Direktør

Kommunevalget

– og dets betydning for

restaurantbranchen

Når du får dette blad i hånden, er

kommunalvalget netop overstået, og

du har forhåbentlig stemt på den rigtige

kandidat.

Kommunalvalget har større betydning for

DRC og for hele branchen, end man måske

går rundt og forestiller sig i det daglige. Det

siger sig selv, at byrådets syn på den lokale

og regionale turisme kan spille en helt afgørende

rolle for, hvordan hoteller, restauranter,

kroer etc. kommer til at udvikle sig i de

kommende 4 år, og i den forbindelse er

ikke mindst finansieringsvilkårene centrale.

Alle kommuner bør have et bevillingsnævn

Hvad der imidlertid er af lige så stor betydning,

men måske mindre synligt, er hele

bevillingsområdet, som jo er forankret i det

kommunale selvstyre. Det er kommunalbestyrelsen,

der er den endelige bevillingsmyndighed,

og som derfor helt suverænt

afgør, om en forretning skal have alkoholbevilling

eller nattilladelse – med andre ord

om en forretning skal overleve eller ej! Det

er unægteligt et stort ansvar for et byråd,

der jo også skal varetage en lang række helt

andre opgaver.

Systemet er dog indrettet så viseligt, at enhver

kommune kan nedsætte et særligt bevillingsnævn,

der som en specialgruppe

bedre kan koncentrere sig om de enkelte

bevillingsansøgninger, ofre mere tid på indholdet,

og tilrettelægge bevillingsbehandlingen

i overensstemmelse med den brancheudvikling,

man gerne ser i den enkelte

by eller kommune.

Bevillingsnævn sikrer kvalificeret

behandling

Bevillingsnævnet har således flere muligheder

for at sikre en kompetent og kvalificereret

behandling, og der er ingen tvivl om, at

de steder, hvor man har indbudt brancherepræsentanter

som egentlige nævnsmedlemmer,

har det haft en gavnlig effekt på behandlingen

af de enkelte ansøgninger. Og

dermed også en vigtig og positiv indflydelse

på udviklingen af den overordnede bevillingspolitik,

man gerne ser i branchen, med

sunde og fornuftige konkurrencevilkår og

med seriøse restauratører, der ikke går på

kompromis med lovgivning, sikkerhed eller

sundhed.

DRC har i den seneste valgperiode været repræsenteret

i adskillige bevillingsnævn. Vi vil

gerne appellere til, at man overalt i landet

overvejer at nedsætte bevillingsnævn med

brancherepræsentanter – det er til gavn for

kommunen, og det er til gavn for branchen.

DRC stiller repræsentanter til rådighed overalt,

og vi afholder kurser for både kommuner

og brancherepræsentanter i forståelsen og

anvendelsen af bevillingsreglerne.

DRC er klar til 4 friske år med bevillingsarbejdet!

08

DECEMBER

2013

Branchens mest læste magasin / 74. årgang

Udgiver: DRC, Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S, tlf. 3325 1011, e-mail: d-r-c@d-r-c.dk, www.d-r-c.dk

oplag: 14.500 eksemplarer, Abonnement 250 kr. årligt Ansv. redaktør: Kirsten Hauge

Redaktion: Marianne Bolvig, tlf. 8171 0017, bladet@d-r-c.dk Annoncer: Mediegruppen as, Mediekonsulent Lars Burchardt,

tlf. 7584 1200, fax 7584 1229, e-mail: lars@mediegruppen.net LAYOUT & Produktion: Mediegruppen as

FORSIDEFOTO: Jul i Tivoli, fotograf: VisitDenmark

distrubution: Restaurant og Cafe distribueres til godt 14.000 adresser i overnatnings- og serveringsbranchen

GlædeliG

jul oG Godt

nytår til

alle vores

læsere

08

DECEMBER

2013

tema: arbejdsliv

ny fleksjobreform er et hit

Læs side 15

debat fokus mad À la carte produktnyt klumme branchejura

1374 Mediegruppen

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 3


INDHOLD

08

indhold

RESTAURANT OG CAFE / NR. 08 december 2013

Tema: Arbejdsliv

Ny fleksjobreform er et hit

Læs side 15

16

10 20

22 30

06 Skarpe skud mod myter i branchen

08 Jørgens hjørne ...

DRC’s erhvervsjurist Jørgen Kønigshøfer

svarer på aktuelle spørgsmål fra

medlemmerne.

10 Nu er det jul igen ...

Julen gør sit indtog i Danmark allerede

midt i november. Mød blandt andet

julen i Nyhavn, Aarhus, Aalborg og

Aabenraa.

12 Juletid – er ikke altid lige sød!

Hvordan skal man forholde sig til julefrokostarrangementer,

hvis de bliver afbestilt

– eller endnu værre – hvis kunden

simpelthen udebliver.

13 En dårlig chef gør medarbejderne

deprimerede

Det er ikke den store arbejdsbyrde,

men den uretfærdige chef og det dårlige

arbejdsmiljø, der gør medarbejderne

deprimerede.

14 Hvis du ansætter en EU-/EØS-borger…

Vi gennemgår reglerne ...

15 Fleksible fleksjobbere er et hit

Ny fleksjobordning gør de fleksible

fleksjobbere ekstra attraktive.

16 Verden à la carte

18 DRC og Koda

20 Kvalificeret bevillingsbehandling

efterlyses

Kommunalbestyrelsen er frit stillet med

hensyn til, om den vil nedsætte et særligt

bevillingsnævn, klare ærterne helt selv

eller overlade det til økonomiudvalget.

22 Branchenyt

Ny klumme

26 Mad og vin

30 Cyklen skal booste dansk kystturisme

Interessen for cykling har aldrig været

større.

32 Fem hurtige tips til lovlige

konkurrencer på Facebook

I de næste numre af

Restaurant og Cafe vil

sommelier Kim Thygesen

dele sin viden om og

begejstring for vin med

bladets læsere. 28

4 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Betaling

direkte ved

bordet

Få markedets bedste dankortterminaler til

speciel DRC pris. En god oplevelse ved

bordet og den imødekommende betjening,

det er hvad kunderne kommer for. Og

kommer igen for. Med trådløs betjening

kan I betjene kunderne på få sekunder,

hvor de er. Få flere informationer om vores

dankortterminaler og muligheder på

www.point.dk eller ring til os på 44 50 16 52.

Kontakt os: www.point.dk I tel. 44 50 16 52


§ Dagens REt

Skarpe skud

mod myter i

branchen

Er der en fastsat

mindsteløn for

tjenere og kokke?

AF: Redaktionen

foto: Colourbox

Der eksisterer nogle sejlivede myter i

branchen omkring personaleregler, fortæller

DRC’s advokat Gudrun Fenger,

der i mange år har rådgivet restauratører

om ansættelsesret. Blandt andet løn er et

tema, som mange restauratører er usikre

om, ofte fordi medarbejderne har en opfattelse

af reglerne, som ikke altid er korrekt.

Nu skal nogle af myterne aflives, mener

Gudrun Fenger og giver samtidig et par

gode råd.

”Jeg skal følge overenskomsten i forhold til

ansatte, som er i fag forening, selvom jeg

ikke selv har tiltrådt en overenskomst”

Dette er en lidt spøjs myte, siger Gudrun

Fenger, og det er lidt uklart, hvor den stammer

fra. DRC får imidlertid en hel del henvendelser

fra restauratører, som har fået den

opfattelse, at man fx skal følge overenskomsten

mellem Horesta og 3F, hvad angår lønog

ansættelsesvilkår, i forhold til medarbejdere

der er medlemmer af 3F, selvom man

ikke har tiltrådt overenskomsten.

Det er dog kun, hvis virksomheden selv er

dækket af en overenskomst, at man skal

følge de overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår,

uanset om de ansatte er

medlemmer af en fagforening eller ej.

”Der er en fastsat mindsteløn for

tjenere og kokke”

Drøftelsen af ovenstående leder ofte til næste

myte: ”Hvad er så mindstelønnen for

eksempelvis kokke og tjenere?”

Svaret herpå er, at der ikke er fastsat nogen

mindsteløn ved lov i Danmark. Det er kun

gennem de kollektive overenskomster, at

der er fastsat et bestemt aftalemæssigt lønniveau.

Om man så kan bruge lønsatserne i

de kollektive overenskomster som vejledende,

når man skal aftale løn med sit personale,

afhænger ofte af, hvilken type arbejde

det drejer sig om.

Hovedoverenskomstens lønsatser giver

sjældent mening for restauratørerne

Ifølge hovedoverenskomsten mellem Horesta

og 3F skal en faglært kok have ca. 126

kr. i timen (2013), hvorimod serveringspersonale

– også ufaglærte, fx studerende, der

serverer i fritiden – skal have mindst 141

kr. i timen (2013). Satserne er bruttosatser

ekskl. feriepenge, pension og diverse tillæg.

Dette har de fleste restauratører svært ved

at se logikken i, og i praksis får DRC da

også ofte den melding, at kokkelønningerne,

specielt i hovedstadsområdet, ligger

langt højere end overenskomstens satser,

ligesom studerende og andre ufaglærte serveringmedarbejdere

normalt ikke får en højere

løn end de faglærte gastronomer.

Medhjælpere – såsom opvaskere og ufaglærte

køkkenmedhjælpere – skal ifølge

overenskomsten have omkring 112 kr. i timen

(2013), og denne sats virker generelt

mere anvendelig for restauratørerne.

RAF 2000-overenskomsten differentierer

mellem faglærte og ufaglærte tjenere

I modsætning til overenskomsten mellem

Horesta og 3F er der i overenskomsten mellem

Restauratørernes Arbejdsgiverforening

(RAF 2000) og Kristelig Fagforening indgået

aftale om løndifferentiering mellem faglærte

og ufaglærte tjenere. Faglærte tjenere

får således 141 kr. pr. time før tillæg

(2013), og ufaglærte tjenere, herunder studerende,

får ca. 114 kr. i timen (2013).

I sidste ende er det restauratørerne selv, der

må aftale lønnen individuelt med deres personale,

når virksomheden ikke er omfattet af

en kollektiv overenskomst. Om man finder

vejledning i lønstatistikker eller overenskomsterne,

er op til den enkelte restauratør.

6 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Tillykke

KØBENHAVN

Ny Dagrofa S-Engros i Skovlunde den 9. december

150 m 2

kølerum

350 m 2

højlager

frostrum

3.300 m 2

engros -

butik

100 m 2

nedkølet

grønttorv

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Butikschef Niels Birch

Souschef Bjarne Madsen

www.s-engros.dk

Vi ses på Mileparken 16

i Skovlunde

Glæd dig!


Jura

Jørgen

hjørne ...

DRC’s erhvervsjurist Jørgen Kønigshøfer svarer

på aktuelle spørgsmål fra medlemmerne.

Jørgen Kønigshøfer, cand.jur.,

erhvervsrådgiver hos DRC.

Hver dag modtager DRC en række erhvervsjuridiske spørgsmål fra vores

medlemmer. I hvert nummer af Restaurant og Cafe vil DRC’s erhvervsjurist

Jørgen Kønigshøfer svare på et af de spørgsmål, der lige nu optager vores

medlemmer. Har du ideer til spørgsmål, som du mener er relevante at

belyse, er du velkommen til at sende dit spørgsmål til: bladet@d-r-c.dk.

Røgsignaler

AF: Jørgen Kønigshøfer, erhvervsjurist

foto: DRC

Arbejdstilsynet er åbenbart på krigsstien

igen at dømme efter det stigende

antal henvendelser, vi for tiden modtager

omkring rygereglerne.

De gældende rygeregler trådte jo i kraft i sommeren

2007, og i den første tid derefter brugte

vi mange timer på at rådgive og besøge restauranter

og værtshuse med alskens geniale

ombygnings- og indretningsplaner, alt sammen

for at sikre, at forretningerne fortsat kunne

tillade gæsterne at ryge og dermed bidrage

til fastholdelse af omsætningen.

Overraskende få sager

Efter et års tid faldt gemytterne til ro – forretningerne

havde indrettet sig efter de nye

regler, og der er os bekendt kun udstedt et

fåtal af bøder, ligesom der er faldet et antal

retsafgørelser. Set i lyset af de omkring

15.000 virksomheder inden for vores segment

er det faktisk overraskende få sager.

Men nu er der altså fornyet uro – måske har

Arbejdstilsynet skærpet kursen, måske er restauranterne

blevet mere ”kreative” i deres

løsningsmodeller. Så lad os lige gentage i

korthed, hvad reglerne og loven om røgfri

miljøer går ud på.

Det siger loven

Loven indeholder to paragraffer, der specifikt

vedrører restauranter og små værtshuse.

Fælles for de to bestemmelser er, at der under

ingen omstændigheder kan spises og

ryges samtidig i samme lokaler. Det gælder

uden undtagelser.

§ 21 i loven omhandler serveringssteder med

mad og drikke – her gælder ingen kvadratmeter-regler.

Der må ikke ryges indendørs,

men der kan indrettes rygerum eller rygekabiner,

hvor der ikke må serveres mad eller drikke.

Gæsterne må dog gerne selv medbringe

drikkevarer i rygerummet eller kabinen.

§ 22 omhandler de små værtshuse og udskænkningssteder

med serveringsareal på under

40 m 2 . Her må der ryges og udskænkes

drikkevarer, hvis der er alkoholbevilling, og

hvis der er opstillet borde og stole på hele serveringsarealet.

Der må ikke serveres ”egentlig”

mad – hvad det betyder, kan man nok have

mange underfundige diskussioner om.

Det viser praksis

Loven svarer ikke på alle de spørgsmål, restauratører

kan finde på, og der har derfor udviklet

sig en praksis i Arbejdstilsynet, men

også via de afgørelser, der er truffet af domstolene.

Vi skal her referere et par af de mest

almindelige forhold, der ikke er behandlet i

loven:

Området bag baren tæller ikke med i de

40 m 2 – man kan altså udbygge baren, hvis

lokalerne overstiger lovens arealkrav. Tilsvarende

gælder for garderobe, indgangsparti

og adgangsvej til toiletter – og efter vores

opfattelse også flugtveje, selvom dette

spørgsmål ikke har været behandlet.

Billardrum og dansegulv kan ikke trækkes

fra – disse områder tæller altså med i størrelsen

og vil ofte betyde, at der ikke kan

ryges i værtshuset.

Scenegulv kan tælles med eller trækkes fra

– afhængig af hvordan det er indrettet. Er

der tale om hævet scenegulv med permanent

afskærmning, således at gæsterne ikke

kan komme derop, er der afgørelser på, at

dette ikke tæller med.

Ligger værtshuset under samme tag som et

serveringssted, kan man godt følge reglerne

for små værtshuse, hvis dette har egen indgang

og fremtræder som selvstændig forretning.

Der er truffet enkelte andre afgørelser omkring

rygeloven. Har du spørgsmål eller nye

ideer til, hvordan man får et stort lokale til

at skrumpe, så ring endelig til os på tlf.

3325 1011.

8 / Restaurant og Cafe / 08-2013


EBM UnTill ®

Skræddersyes efter dit behov.

EBM

Kan integreres med Dankort terminal,

webshop, hotelsystemer og

bookingssytemer

Følg dine

salgstal

på farten!

UnTill Webmanagement

Se vores nye

bælteprinter

Læs mere her

EBM Q-10-Pro

Utrolig stabil, driftsikker og hurtig touchterminal.

Du kan nu bruge din Android telefon/tablet

som håndterminal.

Nu kun fra kr. 640,- pr. md.

Pris inklusiv skuffe.

Jylland: 8622 3722 · Sjælland: 4343 0110 · ebm@ebm.dk · www.ebm.dk

Leasing priser er beregnet ud fra en løbetid på 36 md.

Oprettelse kr. 600. Restværdi 10%. Alle priser er eksk moms

Branchekendt firma siden 1979

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 9


Jul

Jul i Aalborg

Nu er det

jul igen ...

Den Gamle By i Aarhus

AF: Redaktionen

foto: VisitDenmark

Når julen gør sit indtog i København i

midten af november, omdannes Nyhavn

til et centrum for julestemning.

Langs med vandet opstilles der i år 19 boder

dekoreret med granguirlander og lyskæder,

der frister med æbleskiver, glögg og andre

julegodter samt gaveidéer i massevis.

Blandt boderne kan man finde kunsthåndværk,

strik, skindvarer, legetøj, julegodter,

pølser og meget andet.

Hver uge vil den gamle vægter komme forbi

og fortælle spændende historier fra gamle

dage. Og nissemor og nissedatter kommer

også forbi og underholder.

Oplev julen i Aarhus

Jul i Den Gamle By er en stemningsfyldt

rejse tilbage til den uspolerede jul, som vi

husker den. Hvad fik drenge og piger i julegaver?

Hvorfor fejrer vi jul? Hvordan bor

nisserne? Få alt dette at vide, og oplev de

mange juleudstillinger, butikker, markedsboder

og arrangementer, hvor der venter

store oplevelser for hele familien.

Den Gamle By har sin egen rolige puls i

juletiden, ikke mindst når mørket sænker

sig over byen, og gaslygterne bliver tændt.

Den søde Juletid i Aalborg

Hvert år bringes de mange forbipasserende

i julestemning på Gammeltorv og i Aalborgs

gågader ved hjælp af julemænd,

juletræer, juleknas, lys og duften af klejner,

appelsiner og meget mere. Her vil du

kunne besøge Julemarkedet med de små

røde hytter, hvor der bliver serveret mad og

drikke, det store pariserhjul, og den smukke

karrusel. Du kan også møde julemanden,

drillenisser og musiknisser.

Julehjertebyen Aabenraa

Julehjertebyen på Storetorv i Aabenraa består

af mange små hyggelige hytter, mange

som miniature udgaver af historiske bygninger

i og omkring Aabenraa.

Hver dag er der gratis underholdning for

børnene – dukketeater, historiefortælling,

julepynt, og julemandens kane kommer på

besøg.

10 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Jul

Slap nu af!

AF: Redaktionen

Mange mennesker oplever julen som årets mest stressende tid.

Specielt i restaurationsbranchen er det netop i julen, at vi oplever

stress både på jobbet og privat. En periode med stress påvirker

os både fysisk og psykisk. Vi bliver mere trætte, vi ændrer psyke,

vi glemmer ting, vi bliver mindre sociale osv. Stress er ikke foreneligt

med godt julehumør.

online

Vagtplan

Selvom det kan være svært, så kan man faktisk øve sig i at være

både mere nærværende, mere effektiv og mindre stresset.

Her er tre gode råd:

1. Vær i god tid

Forsøg at få både de private og arbejdsmæssige ting planlagt, så de

er klar i god til før juleaften. Det gælder indkøb, julekort, oppyntning,

køb af julegaver osv.

2. Tilpas ambitionsniveauet

Lad være med at planlægge at lave ting, som du alligevel ikke har

tid til. En alt for ambitiøs to-do-liste kan i sig selv virke stressende.

Overvej, hvilke smutveje du kan tage. Det er vigtigere, at julen bliver

hyggelig, end at den bliver perfekt!

3.Trap ned nogle dage inden juleaften

Hvis muligt, så hold en meget fredelig lillejuleaftensdag. Og sørg for,

at dagene inden også bliver fredelige, både hjemme og på arbejdet.

Med stress i kroppen formår du ikke at slappe af juleaften og nyde

selve dagen. Det kan tage flere dage at få stressen ud af kroppen!

God jul, husk at nyde stilheden og roen …

Kilde: Forebygstress.dk.

1.884,- pr. år

Deltaplan har siden 2006 leveret et stabilt kvalitetsprodukt til

– uden sammenligning – Danmarks bedste pris!

Tjek evt. vores referencer på deltaplan.dk

Prisen er ex. moms, og giver plads til

40 medarbejdere

En kæmpe lettelse for

dem der styrer vagtplanen

• Altid opdateret vagtplan

• Enkel vagtplanlægning og nemt at indkalde afløsere

• Klar kommunikation via sms, e-mail og onlinebeskeder

• Timeregistrering & Lønberegning

• Overførelse af løndata til jeres eget lønbureau

• Brugervenligt og intuitivt system

... læs mere på deltaplan.dk, prøv det gratis og bedøm selv

Er kapaciteten i orden

til juletravlheden?

I forbindelse med det øgede pres på plads og kapacitet

til øget produktion i juletiden sætter Fødevarestyrelsen

fokus på fødevarehygiejne i en kontrolkampagne, der

gennemføres i 500 virksomheder. Kontrollen vil primært

fokusere på restauranter, forsamlingshuse og catering mv.

og gennemføres i løbet af november og december.

Kampagnen vil afdække virksomhedernes praksis, og om de

lever op til reglerne for hygiejnisk håndtering af buffetservering.

Husk derfor på, at personer, der håndterer fødevarer,

skal have gennemført uddannelse i fødevarehygiejne eller

tilsvarende og være rustet til fremstilling af buffeter.

®

DELTAPLAN

online vagtplan

Kilde: Fødevarestyrelsen.

Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode

Tlf.: 46 93 39 04 • deltaplan.dk

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 11


Jul

Kom

godt

hjem

– i København

AF: Jørgen Kønigshøfer, erhvervsjurist

foto: Colourbox

Juletid – er ikke

altid lige sød!

Selvom vi har skrevet om det mange

gange før, får vi stadig henvendelser

om, hvordan man skal forholde sig til

julefrokostarrangementer, hvis de bliver

afbestilt – eller endnu værre – hvis kunden

simpelthen udebliver.

Her er et par grundregler:

Sørg for – så vidt muligt – at indgå en

skriftlig aftale, og få aftalen bekræftet. Aftalen

bør indeholde en orientering om de

afbestillingsregler, restauranten har, og som

kunden via bekræftelsen også træffer aftale

om. Er der ikke indgået en skriftlig aftale,

så sørg i det mindste for at sende en skriftlig

bekræftelse – mail er ok.

Kender du ikke kunden på forhånd, kan du

eventuelt opkræve et reservationsgebyr, der

indgår i den endelige afregning, men ikke

tilbagebetales i tilfælde af afbestilling. Herved

adskiller gebyret sig fra et depositum,

der i princippet skal tilbagebetales, hvis

afbestilling sker rettidigt. Det er derfor også

vigtigt, at man kalder beløbet ved sit rette

navn.

Afbestiller kunden for sent, kan restauranten

opkræve det aftalte gebyr (erstatning),

fx 50 % af det bestilte arrangement. Husk,

at du har tabsbegrænsningspligt – dvs. at

restauranten skal fratrække de kuverter,

det måtte lykkes at sælge til anden side.

Det kan selvsagt være svært en decemberfredag,

hvor alle har reserveret deres julefrokost

på forhånd.

Ved NO SHOW – altså hvor kunden helt

udebliver – kan man almindeligvis kræve

fuld betaling, som hvis kunden var kommet.

Men især her bliver aftalegrundlaget

jo vigtigt – det er bestemt ikke ukendt, at

kunden hævder aldrig at have bestilt, men

kun indhentet tilbud!

Går man til domstolene, vil retten kigge på,

om restaurantens krav er rimeligt, alt taget

i betragtning. Her vil et skriftligt aftalegrundlag

være næsten altafgørende, og jo

senere afbestillingen indløber – eller hvis

kunden helt udebliver – des mere rimelig

vil restaurantens krav blive betragtet.

Vi har i DRC stor erfaring med disse sager.

Ring til os, hvis du står med et selskab,

der ikke dukker op – men heller ikke vil

betale.

Trygheden i det københavnske

natteliv er generelt stor, viser

gentagne undersøgelser, som

Københavns Kommune har gennemført.

Men der er stadig områder,

hvor trygheden kan blive større.

En del af gæsterne i nattelivet

peger nemlig på, at de har oplevet

at føle sig utrygge, når de tager

hjem fra byen i København.

Derfor gennemfører Foreningen

GODA og Københavns Kommune

i december måned en kampagne,

Sikker By, der skal skærpe opmærksomheden

på tryghed i nattelivet

med særligt fokus på turen

hjem. Det sker ved at formidle tre

helt konkrete råd, som både er lette

at følge og lette at huske:

• Ha’ en plan for hjemturen

• Aftal at følges med en ven, når

du skal hjemad

• … Og glem ikke at drikke vand i

løbet af aftenen.

Intentionen er, at de tre enkle råd

kan inspirere gæsterne i nattelivet

til at være endnu mere opmærksomme

på deres egen rolle i selv

at sikre, at de får en både tryg og

festlig bytur.

Da kampagnen primært handler

om at sætte fokus på tryghed i forbindelse

med hjemturen, vil de

gode råd møde festglade mennesker

på skærmene i S-togene på

vej til og hjem fra byen i december.

Kilde: Sikker By.

12 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Arbejdsliv

En dårlig chef

gør medarbejderne

deprimerede

AF: Redaktionen

Det er ikke den store arbejdsbyrde, men den uretfærdige

chef og det dårlige arbejdsmiljø, der gør medarbejderne

deprimerede. Det viser en ny stor dansk undersøgelse.

Resultatet er overraskende entydigt

Et stort arbejdspres og uoverskuelige mængder af arbejdsopgaver

øger i ifølge undersøgelsen ikke risikoen for, at en medarbejder

udvikler en arbejdsrelateret depression. Hvis medarbejderen til

gengæld føler sig uretfærdigt behandlet af sin chef, og arbejdsmiljøet

vurderes at være dårligt, så er risikoen stærkt forøget.

Sådan lyder den overraskende entydige konklusion fra en omfattende

undersøgelse, som blandt andet forskere fra Aarhus Universitetshospital

har stået bag.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse

blandt 4.500 offentligt ansatte i Aarhus og en række personlige

interviews med undersøgelsesdeltagerne.

Ud fra spørgeskemaerne kunne forskerne fastslå, hvilken

følelse af retfærdighed medarbejderne havde på den enkelte

arbejdsplads. Med retfærdighed forstås blandt andet

følelsen af at blive hørt af sin leder og følelsen af, at alle

på arbejdspladsen bliver behandlet ens.

Kilde: videnskab.dk.

Årsag og virkning – hvad kommer først?

Forestillingen om, at en stor arbejdsbyrde hænger sammen med

risikoen for at udvikle en depression, er ikke taget ud af det blå.

Personer, der er stressede eller deprimerede, vil ofte opleve arbejdsbyrden

som voldsom og mængden af opgaver som uoverstigelig,

og derfor er det nærliggende at tro, at det er den store arbejdsmængde,

der har ført til den deprimerede eller stressede tilstand.

Men undersøgelsen tyder altså på, at det ikke er arbejdsbyrden, der

er den udløsende faktor.

Undersøgelsens design er afgørende

Den nye undersøgelse tager – i modsætning til mange tidligere

undersøgelser – udgangspunkt i den gennemsnitlige oplevelse af

arbejdsmiljøet blandt raske medarbejdere i en afdeling. Og derfor

bliver resultaterne ikke skævvredet af, at deprimerede medarbejdere

ofte vil vurdere arbejdsmiljøet som negativt og arbejdsbyrden

som enorm.

Model

Luxembourg

Aluminium

24 farver

Anti-UV pulver lak

Vedligeholdelses fri

4640,-

Undersøgelsen sætter ekstra spot på chefen

Hvis man vil de arbejdsrelaterede depressioner til livs, er det altså

arbejdsmiljø og ledelsesstil, der bør sættes spot på. Her kan et kig

på medarbejdernes vurdering af arbejdsmiljøet og en ændring af

dette være meget bedre forebyggende for depressioner, end nedsatte

arbejdsmængder kan.

FICK

FERMOB B2B/projektsalg

Rikke F. Sørensen info@fick-co.com / 31324800

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 13


Arbejdsliv

Hvis du ansætter

en EU-/EØS-borger …

AF: Eylem Ünüvar Türksal, jurist

foto: Colourbox

Medlemmer henvender sig ofte, fordi

de gerne vil ansætte en udenlandsk

medarbejder fra enten et EU- eller et

EØS-land. De ønsker at sikre sig, at ansættelsen

er i overensstemmelse med lovgivningen

og vil gerne rådgive deres mulige

kommende medarbejder korrekt, hvis han

eller hun netop er kommet til landet. Vi

gennemgår reglerne her.

Arbejdskraftens frie bevægelighed

– hvad er det?

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et

grundlæggende princip i EU. Kort fortalt

betyder det blandt andet, at man som EU-/

EØS-borger har ret til at bevæge sig frit

over EU’s grænser for at arbejde eller at

søge arbejde.

For EU-/EØS-borgere, der kommer til Danmark,

betyder det, at de kan opholde sig

frit i Danmark i op til 3 måneder. Og hvis

de leder efter et arbejde under opholdet,

må de opholde sig i Danmark i op til 6

måneder uden at søge om registreringseller

opholdsbevis.

En række krav skal være opfyldt

Borgeren kan få udstedt EU-/EØS-registreringsbevis,

hvis han eller hun:

• Har lønnet beskæftigelse her i Danmark

• Driver selvstændig virksomhed her i

Danmark

• Udfører eller modtager tjenesteydelser

her i Danmark

• Er studerende ved en erhvervskompetencegivende

SU-berettiget uddannelse i

Danmark og erklærer at råde over tilstrækkelige

midler til opholdet

• Råder over indtægter eller midler, og

derfor kan forsørge sig selv.

Reglerne er enkle, men vigtige

Hvis en EU-/EØS-borger kommer til Danmark

og bliver ansat hos dig, skal han eller

hun altså lade sig registrere ved Statsfor-

valtningen i Danmarks senest 3 måneder

fra indrejsedatoen i Danmark.

Dette gør din (kommende) medarbejder ved

at sende en ansøgning til Statsforvaltningen

indeholdende enten en arbejdsgivererklæring

eller en ansættelseskontrakt. Statsforvaltningen

udsteder derefter et såkaldt registreringsbevis

til din medarbejder.

Registreringsbeviset udstedes ikke for noget

bestemt tidsrum. Beviset vil dog kun

være gyldigt, så længe de betingelser, der

til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt.

Hvis personen fx har fået et registreringsbevis,

fordi han eller hun har fået et

arbejde hos dig, og personen herefter bliver

opsagt, kan registreringsbeviset inddrages.

Når din medarbejder lader sig registrere

ved Statsforvaltningen, tjekker Statsforvaltningen

din medarbejders pas eller identitetskort

og dennes gyldighed. Dette betyder,

at du ikke selv behøver at tjekke, om

din medarbejder faktisk er EU-/EØS-borger.

Få en kopi af registreringsbeviset

Medarbejderen skal bruge registreringsbeviset

til at vise, at han eller hun har ladet sig

registrere med bopæl i Danmark. Når din

medarbejder modtager registreringsbeviset,

kan han eller hun få et CPR-nummer

og sygesikringsbevis fra bopælskommunen.

Og herefter får medarbejderen

ret til at modtage fri

lægehjælp og mulighed for at oprette

en bankkonto her i landet, som

lønnen kan overføres hertil.

Som arbejdsgiver bør du altid

sørge for at få en kopi af registreringsbeviset,

så du ved, at en

medarbejder fra enten et EU- eller

EØS-land faktisk har registreret

sig i Danmark.

fakta

Statsborgere i EU: Borgere fra et af

EU’s 28 medlemslande.

Statsborgere i EØS: Borgere fra et

af EU’s 28 medlemslande eller fra

Liechtenstein, Norge eller Island.

EØS er en aftale, der sikrer, at EU’s

bestemmelser om det indre marked

også gælder for det tre lande, der

ikke er medlem af EU.

Der gælder de samme regler for

statsborgere fra Schweiz som for

EU-/EØS-borgere.

14 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Arbejdsliv

Fleksible fleksjobbere

er et hit

AF: Redaktionen

foto: Privat

Restaurationslivet har fået øjnene op for,

at fleksjobbere kan lette en stresset

hverdag i cafeer og restaurationer. Ny

fleksjobordning gør de fleksible fleksjobbere

ekstra attraktive.

gluten- og laktosefrit brød, mens den anden

servicerer kunderne med mad og drikkevarer.

Og fordi de ved præcis, hvad de skal lave,

når de kommer, får de altid tilbudt de ekstra

timer, når der er arrangementer i cafeen.

5.953 fleksjobbere er blevet ansat på den

nye fleksjobordning, og 30 % af de nye ansættelser

er inden for brancherne handel,

hotel og restauration.

Jane Vossen, bestyrer ved Elkjærs Café i

Varde, er en af dem, der har valgt at ansætte

en fleksjobber. Hun lægger vægt på, at

hun kan have en fleksjobber ansat fast året

rundt på grund af de lave timetal. Det kan

ofte ikke lade sig gøre med en fuldtidsansat,

fordi branchen er så sæsonpræget.

Jane Vossen har to fleksjobbere ansat i cafeen.

Den ene hjælper cafeen med at bage

Da bladet gik i trykken, var Jane Vossen i

fuld gang med at skrive kontrakt med en

tredje fleksjobber, som skal stå for rengøringen

i weekenderne.

Ny ordning minimerer risikoen

ved fleksjobansættelser

Med de nye fleksjobregler skal arbejdsgiverne

nu kun betale fleksjobberen løn for de

timer, han eller hun arbejder. Den mulighed

har gjort det mere attraktivt at udvide medarbejderstaben

med en fleksjobber. For

mange arbejdsgivere er den ekstra arbejdskraft

med til at styrke virksomheden og lette

arbejdet i travle perioder.

Her ses Jane Vossen (tv.) sammen med en af

sine to fleksjobansatte Charlotte Vogelbein.

Mange virksomheder har for lidt viden om

fleksjobordningens muligheder. Derfor formidler

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

information om de nye regler på en let forståelig

måde på kampagnesitet www.fleks.nu,

hvor både virksomheder og fleksjobbere kan

finde mere information om de nye regler.

Kilde: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Nøglen til succes…

MØBEL

KATALOG

13

Design & rådgivning

mere end 30 års erfaring…

Specialinventar

produktion og udvikling…

Møbelprogram

stort udvalg…

Totalleverance

nøglen til succes…

I tæt samarbejde med vores klienter

udtænker vi, hvordan vi tilpasser

nye indretninger til eksisterende

lokaler, så lokaler, koncept og

design går op i en højere enhed.

Alle projekter er forskellige, og hver

enkelt indretning skal tilpasses og

optimeres individuelt.

Vi udvikler og producerer specialinventar

til hotel - og restaurantionsbranchen.

Bardiske, hotelværelser,

reolvægge - alt har vi i mere end

30 år produceret i en kvalitet og

et prisleje, som passer ind i vores

kunders koncept.

Vi har eget møbelkatalog som vi

konstant udvider. Finder du ikke,

hvad du søger, står vi parat til at

hjælpe dig med at fi nde netop

de møbler, som du har behov for.

Desuden har vi mulighed for at

producere møblerne helt unikt på

eget snedkeri.

Vi kan levere en samlet, færdigmonteret

og nøglefærdig indretningsløsning

- til aftalt tid og pris.

Din sikkerhed for en effektiv og

omkostningsgaranteret indretning.

Rune Design A/S · Rude Havvej 105 · DK – 8300 Odder · Tel. 86 55 84 88 · www.runedesign.dk

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 15


VERDEN À A’LA CARTE

VED: Redaktionen

Foto: nrn.com

verden

À la carte

Hot or not

– trends i 2014

Nation’s Restaurant News (NRN) spår om, hvilke cafetrends

vi kan se frem til i 2014, og hvilke vi skal til at

kigge langt efter på menukortet – i hvert fald på de

allermest trendy cafeer …

Du skal holde øje med …

Ifølge NRN er cupcakes, cocktails og croissanter allerede

”so last season”, mens de imødeser et boom i is-sandwich,

te-cocktails, ølcocktails og ”pretzels”, der er en ny type

burgerbolle, som efter sigende er en lækker blød, let og

tæt bolle med groft salt på toppen.

Kilde: nrn.com.

Glutenfri jordnøddesmør-is-sandwich.

Te-cocktail.

Restaurantmomsen får udenlandske investorer til at tøve

Den svenske burgerkæde MaxHamburger er interesseret i det danske marked. I marts i år åbnede de den første filial på

Gammeltorv i København, men ambitionen er at åbne langt flere filialer – i første omgang i København og hovedstadens

yderkantsområder, men på længere sigt ønsker de at dække hele Danmark med i alt 35-40 burgerrestauranter.

Ifølge Jesper Panduro, adm. direktør for We Love Burgers A/S, som er den svenske burgerkædes danske masterfranchisetager,

sænkes processen af den høje restaurantmoms i Danmark. Hvis den blev sænket fra de nuværende 25 % til 12 % ligesom i

Sverige, mener han, at udviklingen ville gå langt hurtigere. Han anslår, at de i så fald ville kunne skabe ca. 1.000 nye arbejdspladser

i løbet af få år.

Reduceret restaurantmoms vil give flere arbejdspladser

Selvom burgerkæden under alle omstændigheder ønsker at etablere sig i Danmark, vidner deres overvejelser om, at der kan være

store gevinster at hente for det danske arbejdsmarked, hvis restaurantmomsen, som er en af EU’s højeste, blev nedjusteret.

Kilde: Food Supply.

16 / Restaurant og Cafe / 08-2013


VERDEN À LA CARTE

Her er eksempler på sager du finder på vores hjemmeside:

www.kronborg-maeglerne.net

Café, centralt beliggende, København K. Sag 1309-25

Tæt ved mindre erhverv, ministerier m.m., samt Metro. Kendt og

elsket forretning, stadig med udviklingsmuligheder. Tæt på havn og

kanalrundfart. God omsætning. Leje kr. 17.000 Pris fin. kr. 1.290.000

med udb. kr. 390.000.

Café på Frederiksborggade Sag 1310-23

På trafikeret gade tæt på et stort vejkryds, ligger denne forretning

godt placeret i et trafikeret område. Forretningen har en flot facade

ud til vej, med en lille udestilling. 99 kvm. 50 pl. inde, 12 ude, 02.

bevilling, og gode udviklingsmuligheder. Leje 14.500.

Pris kr. 595.000.

Ved Frederiksberg Station Sag 1308-19

Tæt ved Frederiksberg station, ligger denne Take Away forretning.

Der er gode parkeringsforhold foran forretningen. Der er stort salgslokale

med borde og stole langs vægen, køkkenlokale samt lager og

personaletoilet. 100 kvm. Pris kr. 295.000.

Frokost restaurant København K Sag 1012-01

Rigtig charmerende restaurant beliggende i en god gade, med beboelse

og mindre erhverv. Forretningen kører i dag som frokostrestaurant,

men har 02. bevilling. 40 pl. Leje kr. 10.730. Pris kr. 695.000.

Nordisk Råds

Natur- og Miljøpris

går til dansk

miljøforkæmper

Det var initiativtageren til bevægelsen ”Stop spild af

mad”, Selina Juul, som inkasserede den fornemme pris.

Juryen begrundede valget med, at Selina Juul med sit

kreative, entusiastiske og hårde arbejde har bidraget til at

reducere menneskers negative fodaftryk i naturen. Med prisen

følger 350.000 kroner.

Kilde: Nordisk Råd.

Om Stop Spild

Af Mad

Stop Spild Af Mad er en privat, selvstændig nonprofit-forbrugerorganisation

uafhængig af partipolitiske,

religiøse og kommercielle interesser. Alle tilknyttede

personer og kræfter bidrager frivilligt og ulønnet til Stop

Spild Af Mad. Forbrugerbevægelsens mission er – gennem

kampagner, presseomtale, debat, events og anden

opinionsdannelse – at informere om og bekæmpe madspild

samt at udstyre danskerne med konkrete værktøjer

til bedre udnyttelse af fødevarer.

Kilde: stopspildafmad.dk.

Overskuelig restaurant på Vesterbro Sag 1310-07

I et særdeles roligt og annerkendt område i roligt kvarter, ligger

denne lokalkendte Japanske restaurant. En perle for en kok og en

tjener. åbent 5 dage. 30 pl. inde og 18 ude. Leje kr. 7.105.

Pris kr. 695.000.

Veldrevet restaurant Sag 1305-01

Restaurant velplaceret i et spændende område i større by ca.

½ times kørsel fra København. Flot udsigt året rundt. 150 pl. inde

og 75 på udestilling. 208 kvm. Leje kr. 19.900. God omsætning.

Pris kr. 1.495.000.

Restaurant på Hestetorvet Roskilde Sag 1307-23

På et af Roskildes bedst beliggende torv, finder vi denne restaurant,

der har været besøgt af masser af mennesker, på grund af beliggenhed.

Restauranten indeholder dag en del inventar. 102 kvm. Leje kr.

16.100. Sælges lukket uden omsætning. Pris kr. 195.000.

Stort industrikøkken, Ishøj. Sag 1302-01

Stort køkken på 250 kvm, beliggende tæt ved motorveje nord og syd

for København. Beliggende i Ishøj industrikvarter, alt i et plan. Kontor

på 20 kvm. Store køle og fryserum. Leje kr. 14.500. Pris kr. 495.000

Karresbæksminde Kro og selsk.lokaler Sag 1309-10

Nyere flot kro beliggende i naturskønne omgivelser med skov og

strand på Enø. Fra kroen er der udsigt over til lystbådehavnen, Gavnø

slot m.m. Kroen har også adgang til swimmingpool. Nøglefærdig forretning.

Oms. 2 mill. Leje kr. 20.000. Pris kr. 295.000.

Café i Helsingør med udestilling Sag 1105-30

Kendt cafe i Helsingør. Kun får meter fra Stengade finder vi denne flotte

cafe med udestilling. Cafeen holder kun åbent om dagen i 6 dage, så

ved udvidet åbningstid ligger der et stort potentiale. Pæn indrettet.

45 pl. inde, 25 pl. ude. 80 kvm. Leje kr. 16.778,00. Pris kr. 595.000.

Flot restaurant m.m. Sag 1303-25

Restaurant, Italiens med Pizza, buffet m.m., også med Drive In,

Take Away samt catering. Veldisponeret forretning beliggende på

befærdet vej ved butikker m.m.. Restaurant med lædermøbler,

samt stort opdelt køkken med stor Pizza ovn. Åbent 11-21.30.

Pris kr. 1.295.000 med udb. kr. 295.000.

Terslev Kro med privat lejlighed Sag 1308-22

Total ny renoveret kro med et stort opland. Kroen har samtidig en bolig,

der kan anvendes. Boligen er ikke renoveret, men kan anvendes.

Perfekt for familie hvor en af parterne kan drive kroen. God og stigende

omsætning. En perle i rolige omgivelser. Pris kr. 2.700.000.

Vi søger lokaler til kæde i København K.

For en kæde der ønsker at etablere sig i København K., søger vi loka -

ler hvor der er tilladelse at etablere restaurant. 200-300 kvm. Lokalerne

skal ligge i København eller brokvarter. Fuld diskeration ydes.

kronborg

Vimmelskaftet 41A, 1. sal, 1161 Kbh. K.

www.kronborg-maeglerne.net

3810 5822

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 17


DRC og koda

Debatindlæg

Koda

– musikkens vogter og en

professionel samarbejdspartner

I ”Jørgens hjørne” i DRC-blad nr. 8,

2013 får Koda en ordentlig bredside,

både for vores adfærd, men også vores

tariffer får en tur i maskinen. Den kritik vil

jeg gerne svare på, da den hverken afspejler

det reelle forløb eller den måde, vi arbejder

på i Koda.

Af: Stig von Hielmcrone, markedschef, Koda

Jørgens indlæg har sit udspring i en sag,

som DRC blev involveret i, og som blev forsøgt

forligt med DRC’s mellemkomst. Løsningen

kom reelt først efter et møde med

kroens ejer. Her indgik kroejeren og jeg en

aftale, som afspejler virkeligheden; at virksomheden

bruger musikken alsidigt, i et eller

flere lokaler, og ikke som anført i Jørgens

artikel: ”…man anvender kun det ene lokale…”.

Sagen løst, betalt, alle er glade.

DRC og Koda samarbejder

Det er grundlæggende sådan, vi arbejder:

Vi er i dialog med tusindvis af musikbrugere

hvert år, og med mere end 100 forskellige

organisationer eller foreninger. Vi får ris, ros,

inputs til ændringer og udviklingspunkter og

skaber samarbejdsrelationer og partnerskaber.

På samme måde er der nu indledt en

tæt dialog med DRC og direktør i DRC, Kirsten

Hauge, og jeg har aftalt, at denne dialog

skal fortsætte i årene fremover, til gavn

for begge organisationers medlemmer.

Ny prisstruktur for nattelivet

Et emne, som vi har drøftet, er prisstrukturen.

De gældende priser stammer fra 2004

og blev til gennem 2 års forhandlinger, ganske

vist med HORESTA, men med bred repræsentation

fra branchen; fra hoteller til

store restaurationer, frokostrestauranten, cafeen

og diskoteket. I 2012 gennemskrev og

moderniserede vi aftalen, såvel med inputs

fra HORESTA, DRC-medlemmer samt inputs,

vi over årene havde modtaget. Og endelig

har vi i 2013 arbejdet intensivt på at

udvide prisstrukturen med en ny kategori

omfattende natbarer, cocktailbarer, bodegaer

mv. I dette arbejde har vi talt med et stort

antal virksomheder i målgruppen, herunder

afholdt møde med fremtrædende medlemmer

af DRC’s nattelivsgruppe. Vi sætter stor

pris på disse inputs, på samarbejdet, og vi

glæder os meget til et fremtidigt godt samarbejde

med DRC.

Som slutkommentar kan jeg ikke lade Jørgens

kommentar om, at den høje Koda-afgift

på live-musik er medvirkende til, at der kun

sjældent høres levende musik i restauranterne,

stå ukommenteret. Det er nok muligt i

nogle situationer, men der er nuancer: For

en måned siden indgik jeg selv en aftale

med en restauration i København, som indeholdt

en pris på 93 kr. pr. koncert. Den pris

sender vist ikke mange restauratører på

porten.

Samarbejde og dialog

er vejen frem

AF: Redaktionen

FOTO: Arkiv, Colourbox

Afgifter tynger overnatnings- og serveringssektoren, sagde direktør

Kirsten Hauge i DRC-bladets leder i oktober. Videre sagde hun også,

at afgiftsstrukturerne stammer tilbage fra en svunden tid og slet ikke

tager hensyn til, hvordan en moderne servicevirksomhed fungerer.

Tid til dialog og samarbejde

Den gammeldags afgiftsstruktur trænger til modernisering og nytænkning,

mener DRC.

Den opfordring har Koda hørt og besvaret. Og nu har DRC og Koda haft

det første møde for at finde ud af, hvordan denne udfordring kan løses.

”Koda og DRC har nu haft det første møde, og det var meget positivt,”

udtaler Kirsten Hauge. ”Vi er enige om, at der skal dialog og samarbejde

til, hvis vi vil modernisere dette system. Nu går vi hjem og finder ud af,

hvordan vi præcis kan arbejde sammen om denne opgave. Jeg venter mig

meget af dette tiltag,” siger Kirsten Hauge.

18 / Restaurant og Cafe / 08-2013


TiLBaGe i MaLMö!

MalmöMässan, 29 & 30 januar 2014

Gør din restaurant til byens

mest eftertragtede

Mød den gastronomiske elite

Bliv inspireret af verdens gastronomiske elite.

Messen byder på over 30 foredrags-holdere

og aktiviteter, helt gratis!

Book din plads. Se det fulde program på hjemmesiden.

Heriblandt:

Københavns stolthed.

"Verdens bedste

restaurant" flere år i ræk.

Besøg årets vigtigste messe for branchen

- Bliv inspireret af nye smagsoplevelser

- Prøv masser af råvarer og udstyr

- Find alt til den perfekte gæsteoplevelse

Så er der serveret - velkommen!

Hvordan forbliver man

på restauranttoppen?

Peter Kreiner, Adm.

direktør, Noma

Danmarks første

asiatiskerestaurant med

en Michelin-stjerne

Hvorfor det asiatiske

køkken styrer

Henrik Yde-Andersen,

Grundlægger, Kiin Kiin

Åbner ny restaurant i

den hårde konkurrence

Torsten Vildgaard, Kok og

ejere af Studio, tidligare

kreativ køkkenchef på Noma

100 % inspiration på Nordens

største messe for branchen

Se alle nyheder samlet under ét tag

– helt gratis

- Café- og fastfoodtrends

- Produkter til fordelagtige priser

- Kaffekonkurrencer og brancheaktiviteter

- Mød trendanalytikere og brancheeksperter

Læs mere og udskriv dit

gratis adgangskort

som gælder til begge messer

www.easyfairs.com/massa

Brug koden 9030

Hovedpartnere:

Medie- og samarbejdspartnere:

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 19


Bevillingsnævn

Kvalificeret

bevillingsbehandling

efterlyses

AF: Jørgen Kønigshøfer, erhvervsjurist

foto: Colourbox

En af kommunens første opgaver efter

et kommunalvalg bliver at nykonstituere

sig med udvalg og poster med virkning

fra 1. januar 2014. For restaurantbranchen

lokalt er det vigtigste område nok sammensætningen

af de kommende bevillingsnævn

– og ja blot beslutningen om, hvorvidt man

overhovedet vil nedsætte et nævn.

Kommunalbestyrelsen er frit stillet med

hensyn til, om man vil nedsætte et særligt

bevillingsnævn, klare ærterne helt selv

uden at give ansøgere nogen klagemulighed

eller eksempelvis overlade bevillingsbehandlingen

til økonomiudvalget eller andet.

Det har for DRC stor betydning, hvilken af

disse veje man vælger. For kun i bevillingsnævnet

kan man inddrage brancherepræsentanter,

enten som egentlige nævnsmedlemmer

med fuld stemmeret eller i det

mindste som observatører, således som vi

har været det i Københavns bevillingsnævn

igennem de seneste par år.

Bevillingsnævn sikrer retssikkerhed og

kvalificeret sagsbehandling

DRC er repræsenteret i en række bevillingsnævn

landet over, og der er ingen tvivl om,

at ansøgere i de fleste tilfælde får en mere

kvalificereret og grundig behandling i et

bevillingsnævn. Bevillingsnævnet har ingen

andre opgaver på programmet, og man har

givet sig tid til at sætte sig ind i det regelsæt,

der ligger til grund for behandlingen af

sagerne. Ofte vil de, der sidder i nævnet,

være noget mere engagerede i branchen

end de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Mange steder har nævnsmedlemmerne

desuden et indgående kendskab til

de enkelte forretninger og byens natteliv.

Også ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt

bør man nedsætte bevillingsnævn

overalt. Har man et nævn, vil nævnets afslag

på en ansøgning om alkoholbevilling

kunne indbringes for den samlede kommunalbestyrelse

som ankeinstans. Har man

derimod ikke et nævn, ja så er kommunalbestyrelsen

eneste og sidste bevillingsmyndighed.

Det er nok de færreste steder, man har problemer

med at afgøre, om ansøgeren er

fyldt 24 eller ej, og heller ikke oplysninger

fra ansøgeres straffeattest giver som regel

anledning til diskussioner. Dér, hvor bevillingsnævnet

ofte er klædt alt for dårligt på,

er i forhold til de økonomiske forhold i ansøgningen.

I mange bevillingsnævn forstår

man simpelthen ikke, hvordan et restaurationsregnskab

er skruet sammen, og man

ser derfor ikke de røde lamper, branchekyndige

er vant til at kigge efter.

Brancherepræsentantens rolle i nævnet

Skal man følge loven, er det først og fremmest

nævnets opgave at sikre en betryggende

drift af virksomheden. Man skal, som

loven siger, sikre sig, at virksomhedens og

ansøgerens økonomi godtgør, at virksomhedens

drives for ansøgerens regning og risiko.

På dette punkt ses det alt for ofte, at

nævnet giver bevilling til virksomheder, der

hviler på et meget skrøbeligt økonomisk

grundlag. Omsætningen kan se nok så pæn

ud, men når man eksempelvis sammenholder

antal siddepladser, åbningstid på måske

18 timer i døgnet med fuld servering og

så opererer med ingen eller minimal lønningspost,

ja så bør alarmklokkerne bimle.

Her er måske tale om ”alternativ” aflønning,

og det er efter DRC’s opfattelse i høj

grad også nævnets opgave at sikre sig imod.

Mange bevillingsnævn mener derimod, at

det ikke er deres opgave, eller at man ikke

kan hindre sådanne vildskud. Men man

glemmer kravet om betryggende drift, og

hænger en ansøgning dårligt sammen, bør

man meddele afslag – eller eventuelt forlange

yderligere dokumentation eller et nyt

regnskab.

Uklog bevillingspraksis kan skade

branchens omdømme

Flere bevillingsnævn benytter sig i sådanne

20 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Bevillingsnævn

situationer af meget korte bevillingsperioder

– fx 6 eller 12 måneder – for at se, om

virksomheden så at sige kan hive sig selv

op ved hårene og det yderste af neglene. I

DRC er vi indædte modstandere af disse

korte perioder. Vi tror ikke på, at en dårlig

økonomi kan genoprettes på 6 måneder, og

vi tror heller ikke på, at en i forvejen brancheskeptisk

banksektor vil være særlig ivrig

efter at hjælpe forretninger med så kort et

perspektiv.

Svaret på en ansøgning med dårlig økonomi

er efter vores opfattelse ikke en kortvarig

bevillingsperiode, men et afslag. Af hensyn

til ansøgeren selv, men ikke mindst af hensyn

til resten af branchen lokalt. Ofte ser vi

jo, at forretninger, der har svært ved at klare

sig, tyer til forskellige overlevelsesmanøvrer.

Det kunne fx være meget billige

eller gratis drinks eller andre tiltag, som

skaber nogle utålelige konkurrencevilkår for

de omkringliggende restaurantvirksomheder,

og som måske tvinger dem til at tage

lignende greb i anvendelse. Resultatet bliver,

at branchen igen får et dårligt image –

Man skal, som loven siger, sikre sig, at virksomhedens og

ansøgerens økonomi godtgør, at virksomhedens drives for

ansøgerens regning og risiko.

blandt kunder, myndigheder og långivere –

og derved tvinges ind i en ond cirkel. De

færreste tænker på, at den cirkel muligvis

er startet af et inkompetent bevillingsnævn!

Nogle steder har man lagt sig fast på, at

ansøgninger, der hviler på lånt kapital,

højst får 2 år. Det kan da være fornuftigt

nok, men man bør måske lige se på de

samlede økonomiske forhold. Det kunne jo

være, at lånet kommer fra et moderselskab

med millionformue, eller at det forventede

driftsresultat indeholder tilbagebetaling eller

afvikling af lånet. Det samme gælder

tilstedeværelsen af negativ egenkapital, der

ikke nødvendigvis behøver at være en trussel

mod driften. Her har nævnene en tendens

til at blive alt for firkantede, men det

hjælper naturligvis ikke, hvis sekretariatet

ikke forsyner nævnsmedlemmerne med tilstrækkelige

regnskabsoplysninger.

DRC rådgiver gerne både lokalpolitikere og

brancherepræsentanter

De anførte eksempler er medtaget for dels

at vise, hvad det er for problemstillinger,

nogle af vores brancherepræsentanter kæmper

med ude i bevillingsnævnene. Dels for

at motivere kommunerne til at nedsætte

bevillingsnævn med brancherepræsentanter,

hvis man i kommunen er interesseret i

at sikre sig en kompetent og kvalificeret bevillingsbehandling.

DRC står til rådighed

med udpegelse af brancherepræsentanter i

hele landet og tilbyder at afholde seminarer

for kommunalbestyrelsesmedlemmer og for

branchefolk i bevillingsreglerne og brancheøkonomi.

Nyhed!

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 21


anchenyt

AF: Redaktionen

foto: DBI

Digital Driftsjournal letter

kontrol af brandforhold

En ny digital driftsjournal gør det nemt at gennemføre og dokumentere

kontrollen af brandforholdene de steder, hvor der kræves en driftsjournal.

Smartphone, QR-koder og elektronisk informationslagring

erstatter dermed papirarbejde og arkivering.

Med en digital driftsjournal er det ikke længere

muligt at udfylde driftsjournalerne i kaffestuen,

smide dem væk eller fikse dem for de

sidste tre måneder, lige inden beredskabet

kommer på besøg.

Konceptet er simpelt. I stedet for at gå

rundt med papir og blyant og notere, at flugtvejene

er frie og flugtvejsbelysningen er

tændt, kan driftsansvarlige i kongrescentre,

hoteller, diskoteker, biografer m.m. nu nøjes

med at scanne en QR-kode i de lokaler, der

er omfattet af de særlige forskrifter for forsamlingslokaler.

Alt bliver registreret på stedet og opbevaret online i mindst

3 måneder. Lige til at kontrollere for beredskabet. Samtidig er scanningen af

QR-koderne en sikkerhed for, at den driftsansvarlige vitterligt har været fysisk

rundt i de lokaler, der skal tjekkes.

Ud med ringbind

Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel har allerede gode erfaringer med

Digital Driftsjournal. ”Det, der før var en lidt tidsmæssig tung opgave for

mine medarbejdere, er blevet meget nemmere nu,” fortæller Bellacentrets

sikkerhedschef Martin Stuchly og påpeger, at det også er blevet nemmere

for ham selv at holde styr på driftsjournalerne, efter de er gået over til den

digitale løsning.

”Desuden letter det processen at slippe for alt papirarbejdet og arkiveringen

i ringbind. Det tog ikke alene tid, men var også behæftet med større

risiko for fejl. På den her måde er vi sikre på, at kontrollen bliver gjort rigtigt

og ordentligt, og at der ikke bare er sat nogle krydser,” siger Martin

Stuchly.

AF: Redaktionen

foto: Acoustica, Grontmij

Akustikken i

højsædet

”Meyers nye menukort trumfer forfærdelig

akustik.” ”God mad, men rædselsfuld

akustik.” ”Dårlig akustik koster på bundlinjen.”

Madanmelderne hæfter sig ofte ved

lydforholdene på landets restauranter og cafeer.

Det gør kunderne også – oftest på det ubevidste

plan, hvor de lader være med at komme

igen, fordi oplevelsen ikke var rigtig god.

Mange restauratører lægger vægt på at indrette

restaurantlokalerne og skabe den helt rigtige

stemning. Der satses med andre ord meget

på det visuelle indtryk. Derimod er det kun ganske

få af landets restauranter, der gør noget ud

af akustikken i lokalerne. I de fleste restauranter

kan det være svært at føre en samtale på

grund af de hårde overflader og møbler, der giver

lang efterklang. Det gælder ikke mindst for

det købedygtige publikum, som har passeret de

60 år. Og det kan give negativ omtale.

Ofte kan man med relativt beskedne investeringer

i eksempelvis akustik-lofter, gulvtæpper,

gardiner og polstrede møbler sikre flere

kunder og bedre bundlinje i det lange løb.

Når akustikken er god, kan restauranten have

plads til flere gæster, uden at muligheden for at

tale sammen forliser i et lydtæppe af efterklang

– altså flere kunder og større omsætning.

Der findes flere firmaer, der har specialiseret

sig i at besigtige restauranter og komme

med forslag til, hvordan akustikken kan forbedres.

Sådan virker Digital

Driftsjournal

• Scan QR-koderne i lokalerne med smartphone eller tablet (sættes

op i de lokaler, der er omfattet af krav til egenkontrol)

• Udfyld og afslut driftsjournalen på skærmen

• Driftsjournalen registreres automatisk i en database

• Online-adgang til mindst 3 måneders historik over driftsjournalerne

• Beredskaberne får ved brandsyn adgang til driftsjournalerne.

Kilde: DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Aldente i Aarhus er et eksempel på en restaurant,

hvor god akustik er opnået med enkle midler som

akustikplader i loftet og en rå murstensvæg.

22 / Restaurant og Cafe / 08-2013


anchenyt

Komplette løsninger for udendørskøkkener

og udendørsbarer

AF: Redaktionen

foto: Tivoli

Nyt 12 etagers Tivoli-hotel

på vej til København

Tivoli og Arp-Hansen investerer trecifret millionbeløb

i byggeriet.

København får et nyt 12 etagers hotel i 2016. Det er Tivoli og Arp-

Hansen Hotel Group, der bygger et nyt hotel ved siden af det allerede

eksisterende Tivoli Hotel på Kalvebod Brygge i København.

Hotellet, der får 288 værelser og 25 møde- og konferencerum,

kommer til at koste et trecifret millionbeløb, oplyser byggepartnerne.

Og det er tegnet af arkitekt Kim Utzon.

Tivolis direktør, Lars Liebst, siger, at man i en del år målrettet

har arbejdet med at udvide forretningsområdet inden for turisme.

Og byggeriet er en del af det arbejde.

”Et Tivoli Hotel mere i familieklassen, der samtidig tilgodeser

forretningssegmentet, ligger flot i forlængelse af vores strategi om

at gøre Tivoli til en helårsforretning,” siger Lars Liebst om det nye

hotel.

Flere hotelgæster

Hos Wonderful Copenhagen mener man, at det er vigtigt for

København i den internationale konkurrence, at der hele tiden sker

nye ting i byen:

”Til trods for den globale krise har vi oplevet en markant fremgang

i antallet af hotelgæster i København i de senere år,” siger

Lars Bernhard Jørgensen, direktør for Wonderful Copenhagen.

”Tivolis og Arp-Hansens partnerskab og deres hotelprojekt styrker

turisme- og mødeproduktet i indre by, og investeringen ligger

godt i tråd med Wonderful Copenhagens vækststrategi for de kommende

år,” siger han.

700 værelser

Direktør for Arp-Hansen Hotel Group Dorte Krak oplyser, at man nu

er i gang med at fintegne projektet.

Den samlede hotelkapacitet for Tivoli Hotel & Congress Center

kommer med det nye skud på hotelstammen op på 700 værelser og

mødefaciliteter, der kan rumme 6.000 gæster. Tivoli åbnede sit første

hotel i 2010.

Tivoli og Arp-Hansen Hotel Group indgik i 2008 et strategisk

samarbejde omkring Arp-Hansen Hotel Groups Tivoli Hotel.

Kilde: Jyllandsposten.

Styrk indtjeningen

Flyt butikken ud til kunderne !

Går I med ønsker om etablering af ny udendørsservering, eller at

udskifte den gamle? EURE kan klare det hele i forbindelse med

etableringen af jeres udendørsservering.

Ring eller send os en mail, så vi kan drøfte jeres ønsker til en

udendørsservering og hvordan vi kan hjælpe.

Vi Tilbyder:

Komplette udendørskøkkener

/ barer, modulopbyggede, kan

tilpasses alle behov for funktion,

udstyr, form og farver.

Mulighed for el-hæve/

sænketag, serviceaftale

med opstilling –nedtagning –

vinteropbevaring – klargøring

og genopstilling.

T. 24 46 41 40 | www.eure.nu

Restaurant

Købmandsgården

i Doverodde

En perle ved Limfjorden

Forpagtning

Lejemålet er ledigt pr. 1. januar 2014

En restaurant ved Limfjorden med en trofast kundekreds

både i og udenfor sæson. Konceptet er solidt forankret i cafè,

restaurant, selskaber, udflugter og mad ud af huset.

Der er et godt samarbejde med Limfjordscentret - et sted med

formidling af natur og kultur, som er godt besøgt og i stadig

udvikling.

For yderligere information kontakt:

Limfjordscentret, Doverodde Købmandsgård, Fjordstræde 1,

Doverodde, 7760 Hurup Thy. Tlf.: 97 95 92 66

natur@limfjordscenter.dk

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 23


anchenyt

AF: Redaktionen

Fanø

Krogaard

mister

kronen på

værket

JydskeVestkysten skriver i

en artikel, at en lang række

af de danske kroer prydes

af en kongekrone. Kronen

er et levn fra gammel tid, hvor

kroerne havde ret til at betegne

sig som ”kongeligt privilegeret”

og benytte det tilhørende

krone-symbol. Det er

imidlertid over 100 år siden,

at denne ret formelt blev inddraget,

da beværterloven blev

ændret i 1912. Loven er dog

ikke blevet håndhævet, og en

stor del af kroerne har derfor

indtil nu fortsat brugt det kongelige

symbol.

Nu har Rigsarkivet imidlertid

henvendt sig til en række kroer,

blandt andet Fanø Krogaard,

og bedt dem fjerne kongekronen

fra deres logo.

Arkivet handler på vegne af

kongehuset, der ønsker at

misbrug af det kongelige

symbol kommes til livs.

DRC går ind i sagen

På DRC har vi taget kontakt til

Rigsarkivet, da vi undrer os

over, hvorfor Rigsarkivet efter

så mange år går ind i sagen.

Vi vil også gerne høre, om der

eventuelt kan findes en løsning.

Mødet med Rigsarkivet

holdes efter redaktionens

deadline, så DRC vil vende

tilbage med resultatet af

mødet hurtigst muligt.

AF: Redaktionen

Brug låget

og skru ned

for energien

Det er budskabet i Energistyrelsens adfærdskampagne målrettet storkøkkener.

Et materiale bestående af en folder med energisparerråd, to konkurrencer og

klistermærker med gode energisparerråd skal være med til at sætte positivt fokus på,

hvordan man med lidt omtanke kan spare rigtig mange kilowatttimer.

De små ting tæller

Det kræver ikke store ombygninger eller radikale omlægninger at følge rådene. Ofte drejer det sig

bare om lige at få lagt låg på gryden, udnyttet eftervarmen fra kogeplader og ovne og ikke lade

døren til fryserummet stå åbent længere end højst nødvendigt. Og i den sammenhæng spiller klistermærkerne

en afgørende rolle, da de skal placeres rundt omkring i køkkenerne, så personalet

møder de gode tips, mens de svinger kødgryderne.

Top 10 over gode spareråd

1. Klap i

Jo hurtigere du lukker døren, jo mere

energi sparer du.

2. Luk og sluk

Det er spild af god energi, hvis lys og

køkkenudstyr (ovn, emhætte, kogeplader og

opvaskemaskine) er tændt efter arbejdstid,

eller når det ikke er i brug.

3. Brug låget

Brug låg på gryder, kipgryder og stegeplader

– også når I koger fond.

4. Skyl af i koldt eller kuldslået vand

Skyl af i lunkent vand i stedet for varmt vand.

Maskinen kan sagtens skylle

fedtet af.

5. Brug hænderne

Spar på vandet, når I skyller af eller sætter i

blød, ved at skrubbe i stedet for kun at spule.

Du kan også roligt skrubbe med kost og svaber

i stedet for kun at spule med vandslangen,

når gulvet skal have en tur.

6. Udnyt varmen

Fyld ovnen op, og reducer tændtiden.

Udnyt også eftervarmen. I kan også sætte

maden ind i en kold ovn og udnytte

forvarmen. Det sparer på energien og

giver én arbejdsgang mindre.

7. Spar et køleskab væk

Saml indholdet fra flere køleskabe og

tag tomme skabe ud af drift.

8. Sluk tomme køleskabe og frysere i

ferier og weekender

Hvorfor bruge strøm og penge, hvis

køleskabet alligevel står tomt?

9. Sæt alarm på blæstkøleren

Blæstkøleren bruger meget energi i et storkøkken.

En alarm kan gøre, at I husker at

tage maden ud. Dermed reducerer I energiforbruget

og CO 2

-udledningen markant.

10. Sæt grøntsager, korn, linser og

bælgfrugter på menuen

Det er meget energikrævende at fremstille

kød, fordi der skal produceres store mængder

foder til dyrene. I kan være med til at reducere

CO 2

-udledningen og øge sundheden ved

at sætte grønt, korn, linser og bælgfrugter på

menuen. Servér postevand til. Velbekomme!

Kilde: Energistyrelsen.

24 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Vagtplan og personalehåndtering

Annoncer

FlexyPos indeholder et komplet vagtplansystem, som hurtigt giver dig overblik, når du skal planlægge vagter.

Systemet tager højde for personalets ønsker til vagter og med den intelligente tidsregistrering bliver det

ikke nemmere at køre lønnen. FlexyPos indeholder endvidere integration med alle gængse lønsystemer,

hvilket giver maksimal sikkerhed.

FlexyPos

Fra kr. 414,-

pr. måned

FlexyPos er en totalløsning

• Kassesystem

• Onlinebooking

• Grafisk bordplan

• Lagerstyring

• Kundekort

• Markedsføring

• Fakturering

• og meget mere...

FlexyBox ApS

Tlf.: 70 22 48 84

mail@flexybox.com

www.flexybox.com

Flexybox

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 25


mad og vin

EU kan forbyde den danske

Ø-mærkning af økologiske varer

AF: Redaktionen AF: Redaktionen

EU-kommissionen ønsker at luge ud i de nationale statskontrollerede

mærkningsordninger. Hvis der findes et tilsvarende EU-mærke,

skal det erstatte det nationale. Kommissionen mener ikke, at

man juridisk kan have et statskontrolleret logo, der dækker over det

samme som et EU-logo. Og netop det røde Ø, som pryder alle danske

økologiske produkter, har en EU-pendant i EU’s grønne øko-blad.

Forbuddet kan true økologiens stærke position i Danmark

Der kan være en vis fornuft i at ensrette mærkningen, så alle taler samme

”mærkningssprog” i EU. Problemet er, at fx det røde Ø-mærke er et

meget stærkt brand i Danmark, som forbrugerne nærer stor tillid til og

handler efter. Hele 98 % af danskerne kender det røde Ø, mens kun

48 % genkender EU’s grønne blad. Og det selvom de fleste danske

økologiske varer er udstyret med begge logoer.

Private nationale mærkninger vil stadig være tilladt

Dobbeltmærkningen kan fortsætte i lande, hvor det er private,

der varetager den nationale mærkning, men det er

netop det faktum, at det danske Ø-mærke er statskontrolleret,

der gør det til så stærkt og troværdigt

et brand.

Kilde: Landbrug og Fødevarer.

Soyaprodukter kan forhindre

global fødevarekrise

Hvis det står til Poul Agger, ejer fødevarevirksomheden Agger

Foods A/S, skal den brede befolkning til at spise langt flere

soyaprodukter.

Virksomheden har introduceret et nyt soyaprodukt under navnet

Soy4you, som Agger håber på at få forbrugerne til at erstatte (i hvert

fald en del af) det hakkede kød med. Produktet kan fx bruges i en

klassisk kødsovs, men skal først tilsættes til sidst i madlavningen og

simre med i 3-5 minutter.

En øget brug af soyaprodukter vil ifølge Poul Agger kunne forhindre

global fødevarekrise. Med soya kan man nemlig brødføde 30-50 gange

så mange mennesker på samme landbrugsareal, som man bruger

til kødproduktion.

Det er dog især de sundhedsmæssige gevinster, virksomheden har

tænkt sig at slå på, når den skal forsøge at overbevise forbrugeren

om, at soya er vejen frem: Soy4you indeholder 65 % protein, 20 %

kostfibre og stort set ingen fedt, så produktet lever i høj grad op til de

generelle kostanbefalinger.

Kilde: Agger Foods A/S.

AF: Redaktionen

foto: Chris Gramly

Hjemmelavede

akvavit-cocktails et

hit til nytårsfesten

Brug de sidste slatter i akvavitflaskerne i årets nytårscocktails,

og undgå at have de halvtomme flasker

til at fylde i skabet. Cocktails med akvavit og

snaps er ny nordisk drinksmode og vil med sikkerhed

imponere dine nytårsgæster. Samtidig er de kulørte

akvavitcocktails nemme at mikse i hjemmebaren.

Prøv fx en ”Aalborg Mary”.

”Erik den røde” er Årets New Nordic Cocktail

For nylig dystede en række af Danmarks mest prominente

bartendere og spiritusentusiaster om at kreere

Årets New Nordic Drink, der skulle have en både innovativ

og nordisk signatur. Theodor Kier løb med førstepladsen

med sin akvavit-cocktail ”Erik den Røde”, der

er et enkelt miks af hyldebærsaft, Rød Aalborg, Geranium

Gin, Schweppes Ginger Ale og ingefær.

Det skal du bruge

til en Aalborg Mary

• 5 cl Aalborg Dild Akvavit

• 6-8 cl Tomatjuice af god kvalitet

• 1 cl Friskpresset citronsaft

• 0,5 cl Worcestershire Sauce

• Salt efter behag

• Frisk kværnet sort peber efter behag

• Et stænk af cayennepeber

• Pynt: Lidt dild og et stykke selleri.

Fremgangsmåde

Alt blandes i en shaker og rystes sammen.

Vær opmærksom på, at denne

opskrift kan variere meget alt efter

dosering af krydderi og citron.

26 / Restaurant og Cafe / 08-2013


JULEN NÆRMER SIG

ER DU KLAR?

DRC

MEMBERS

ONLY

SPAR 40%

JULENS

ÅBNINGSTIDER

I KØDBYEN – DØGNÅBENT PÅ HWL.DK

Fredag d. 29 Nov. 06.30-18.00

Lørdag d. 30 Nov 10.00-15.00

Fredag d. 06 Dec. 06.30-18.00

Lørdag d. 07 Dec 10.00-15.00

Fredag d. 13 Dec 06.30-18.00

Lørdag d. 14 Dec 10.00-15.00

Mandag d. 16 Dec 06.30-18.00

Tirsdag d. 17 Dec 06.30-18.00

Onsdag d. 18 Dec 06.30-18.00

Torsdag d. 19 Dec 06.30-18.00

Fredag d. 20 Dec 06.30-18.00

Lørdag d. 21 Dec 10.00-16.00

Søndag d. 22 Dec 10.00-16.00

Mandag d. 23 Dec 06.30-17.00

Fredag d. 27 Dec 06.30-18.00

Mandag d. 30 Dec 06.30-18.00

3 SPECIALTILBUD KUN TIL DRC MEDLEMMER

HALV PRIS

F80

Pyntekniv Japansk 13,5 cm 37 lag

Før 599,- Spar 240,-

NU 359,-

13002

Træskærebrædt

bambus uden rille

44x32x1,8 cm

Før 169,- Spar 84,50

NU 84 50

HALV PRIS

51906101

Brødkurv 29x8 cm brun

Før 89,- Spar 44,50

NU 44 50

H.W.LARSEN A/S • SLAGTERBODERNE 15-21, KØDBYEN • 1716 KØBENHAVN V

TLF. 3324 1122 • WWW.HWL.DK • SALG@HWL.DK • BUTIK ÅBENT 06.30 TIL 16.00 PÅ HVERDAGE

ALLE TILBUD GÆLDER T.O.M. 31.12.2013 • ALLE PRISER ER EXCL. MOMS

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 27


vinklumme

Lær af din fejl!

AF: Kim Thygesen

foto: Søren Gammelmark

Kender du det, når man bliver

inviteret til en smagning

og desværre må takke nej,

fordi ens kalender ser alt for fyldt

ud! Nuvel, det var en søndag, og

den er som regel helliget familien,

så da dagen for vinsmagningen

oprandt, gik jeg og byggede

hundegård til min hund Napa (ja,

han har samme navn som området

i Californien, og nej, det var

ikke mig, der fandt på det, og tro

det eller lad være, men moderen

hedder Valley – jeg så det som et

tegn!). Faktisk en udmærket dag,

hvis det ikke havde været fordi

min ven Brian, der deltog i vinsmagningen,

hen på dagen på

Facebook postede et billede af

fire vine, man MEGET sjældent

får lov at smage. Jeg ringede

straks min ven op for at fortælle

ham, hvordan billedet på Facebook

pinte mig, hvortil han med

tykfed nordjysk dialekt sagde:

”Du sagde jo nej!” Den fejl

begår man ikke to gange.

Dagen oprandt, og den dag vil jeg

aldrig glemme. 38 vine, 11 timer,

10 personer, 4 retter, rigeligt

med foie gras. Listen over

vine spændte fra lækker liflig

champagne til en 79 år gammel

vin.

Det var mest franske vine, der

blev skænket i glasset, blandt

andet fra Chateau Mouton

Rothchild og Cos d’Estournel

samt en Chateau Marquis de

Terme fra 1934 – den ældste

vin, jeg til dato har smagt, og

stadig lige så blank i farven

som min isse.

Sjældent har jeg oplevet så mange

garvede vinnydere – der har

smagt sig igennem mere eller

mindre alt, der er værd at smage

– være så stille. Man skulle tro,

der var en, der var død! Vinen

burde have været faldet om for

længst, men den fungerede endnu.

Det var magisk!

Udvalgte højdepunkter

fra

vinsmagningen

2002 Perrier-Jouet, Belle Epogue

2005 Domaine de Chevalier, Grand

Cru Classe, Pessac-Léognan

2010 Domaine Leflaive Puligny-

Montrachet, La Clavoillon

2000 Raveneau Chablis Valmur

1961 Margaux

1985 Mouton Rotschild

1968 Cos d’Estournel

1934 Marquis de Terme

1999 Vega Sicilia “Unico”

1977 Taylers port.

Magisk ro

For 3 måneder siden fik jeg en

opringning igen. Det var Brian.

Han inviterede til en af de her

smagninger, og belært af sidste

års bitre erfaring takkede jeg

straks ja.

Jeg ønsker jer alle, at I får rigeligt

af velvære i form af god mad

og god vin. Husk, at mad og vin

skal nydes i godt selskab.

Skål og velbekomme!

Kim Thygesen

Sommelier, vintosse, familiefar,

jæger og hyggeonkel.

Derudover er han medlem af Dansk

Sommelier Forenings bestyrelse og

medejer af Restaurant Komfur og

Restaurant MellemRum. I de næste

numre af Restaurant og Cafe vil han

dele sin viden om og begejstring for

vin med bladets læsere.

28 / Restaurant og Cafe / 08-2013


METRO

LEVERER VAREN!

PROFESSIONEL LEVERINGSSERVICE TIL STORKUNDER

• Levering til restaurant- og cateringbranchen samt til barer, caféer og diskoteker

• Bestil mere end 20.000 varer online døgnet rundt

• Godkendt egenkontrolprogram på lager/lastbiler

• Temperaturlog i alle køle-/frostbiler sikrer, at kølekæden overholdes

Kontakt os på telefon 80 30 40 00 eller mail delivery@metro.dk

Alle METROs fødevareafdelinger er ISO 22000 certifi ceret

HER HANDLER VI PROFESSIONELT

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 29

HER HANDLER VI PROFESSIONELT!

www.metro.dk


turisme

AF: Redaktionen

Nyt koncept styrker

dansk cykelturisme

Dansk Turismefremme og dets netværk Aktiv Danmark lancerer et nyt

cykelkoncept i Danmark: Bed+Bike.

Bed+Bike er en certificeringsordning for overnatningssteder, og i løbet af

2014 vil ca. 80 overnatningssteder være med i ordningen. Et Bed+Bikecertifikat

på overnatningsstedet viser, at stedet er cykelvenligt, dvs. at der

er særlige faciliteter for cyklister, fx adgang til værktøj og luftpumpe.

Ordningen stammer fra det tyske cykelforbund, som I 1995 udgav en liste

med 216 overnatningssteder, som deres medlemmerne anbefalede. Siden da

har ordningen vundet stort indpas, og der er nu mere end 5.300 cykelvenlige

overnatningssteder i Tyskland. Bed+Bike findes også i Sverige, Østrig og

Luxemburg.

Dansk Cyklist Forbund bakker op om Bed+Bike i Danmark med Aktiv

Danmark som formel ejer af ordningen i Danmark.

Samtidig er Bed+Bike-konceptet helt i tråd med Dansk Turismefremmes

ambition om at udvikle den lokale turisme under en national paraply – her

cykelturisme. Dansk Turismefremmes netværk Aktiv Danmark deltager i

det nationale initiativ, ”Powered by Cycling: Panorama”, der fremmer cykelturisme.

Det forventes, at omkring 80 overnatningssteder træder ind i ordningen i

løbet af 2014, hvor mange af Aktiv Danmarks kvalitetsmærkede medlemmer

allerede er kvalificeret til at blive Bed+Bike-overnatningssted.

Kilde: Dansk Turistfremme.

AF: Redaktionen

Tivoli vil satse

på teaterforestillinger

Tivoli har allerede gjort sig gældende

på musikscenen – blandt andet med

deres velbesøgte fredagskoncerter.

Næste sæson udvider de repertoiret til også

at indbefatte teaterforestillinger, balletter

og musicals.

Satsningen gør Tivoli mere robust

over for dårligt vejr

De mange udendørsaktiviteter i Tivoli kombineret

med det ustabile danske vejr gør

forlystelsesparken meget følsom over for

regnfulde dage, der får antallet af besøgende

til at dale. Samtidig vil teaterdelen kunne

løbe hele året, så de gode og centrale

faciliteter bliver bedre udnyttet.

Ambitionen er, at Tivoli i løbet af 2014 skal

få lokket 400.000 gæster ind til en af de

mange forestillinger, der kommer til at

spænde fra opsætninger af Rasmus Klump

til besøg fra The Royal Ballet.

Kilde: epn.dk.

Cyklen skal booste dansk kystturisme

AF: Redaktionen

foto: Colourbox

Cykelturisme har medvind. Der er en voksende efterspørgsel efter aktiv ferie,

og interessen for cykling har aldrig været større. Powered by Cycling: Panorama

skal udvikle de danske kystområder til cykeldestinationer i verdensklasse:

Velordnet infrastruktur, pålidelig service og gode oplevelser.

Vestkystruten – også kaldet Nordsøruten – og den danske del af ruten fra Berlin til

København er de to bærende søjler i projektet. Det er ikoniske ruter, kendte i Europa

som dele af det europæiske cykelnetværk, og med nærhed til hav som fælles kendetegn.

Ud over at tiltrække turister til cykelferie på de to lange ruter vil Powered by

Cycling: Panorama bruge ruterne som invitation til cykling over for de ca. 1,5 millioner

feriehus- og campinggæster, der årligt holder ferie langs øst- og vestkysten. Powered

by Cycling: Panorama etablerer 28 sløjferuter af overkommelig længde. De løber

typisk fra kystruterne og de nærliggende feriehusområder og ind til mindre byer,

attraktioner og særlige naturoplevelser, for på den måde at opfylde feriefolkets ønsker

om aktivitet og oplevelse.

Kilde: Dansk Turistfremme.

30 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Annoncer

Skandinaviens mest solgte hotelsystem

700+ hoteller sparer tid med Picasso

T E C H O T E L

Uendelige

muligheder...

NEMT AT BRUGE!

Effektivt hotelsystem med CRM og

integreret restaurantsystem

RING OG FÅ ET TILBUD

+ 45 36 19 21 34

AK Techotel A/S | Sandager 8 | DK-2605 Brøndby

Tlf 36 46 11 55 | www.techotel.dk | techotel@techotel.dk

Med Icetainer ® Køleplader kan man på

en nem og billig måde holde maden kold

på serveringsbordet og bevare den gode

kvalitet og smag.

Icetainer ® Køleplader fremstilles i tre

størrelser der er tilpasset efter gastronorm.

Pat. nr. 529 214

Forhandler:

Oluf Brønnum & Co. A/S

Herlev, tlf 44 88 84 00

drc_okt2013.indd 1 01-10-2013 14:37:20

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 31


Digitalt

Din samarbejdspartner

når der skal indrettes.

Hurtige tips til lovlige

5konkurrencer på Facebook

Bænke m/læder fra kr. 2.375,- pr. meter

Bonnie Oskar

Konsulentbesøg i hele landet

AF: Lisbeth Scharling

foto: Colourbox

Facebook har gjort det nemmere for især

mindre virksomheder at lave effektive konkurrencer

på en side på Facebook. Her får

du fem hurtige tips til at gøre det hurtigt, billigt

og lovligt

Det kan være rigtig god idé i at lave konkurrencer,

der får folk til at kommentere, dele og synes godt

om opslag på din side på Facebook. Hver eneste

kommentar, deling og dyt på like-knappen betyder

nemlig, at du bliver set af mange flere. Og af andre

end dem, der i forvejen følger din side.

Indtil august 2013 var det et krav fra Facebook,

at du brugte en såkaldt tredjeparts-applikation

– et lille ekstra program – til at afvikle konkurrencen.

Nu må du lave konkurrencen i selve statusopdateringen.

• Hvad vil du helst vinde A) Pizza B) Lasagne

• Hvordan skal vores borde dækkes A) Med hvid

dug B) Med rød/hvid-ternet dug

Som tommelfingerregel skal du regne med, at

hvis du vil have mange til at deltage, og hvis

gevinsten tillige er lille, så skal det både være

hurtigt og nemt at deltage. Bed ikke folk om at

lave en video for at vinde en kop kaffe.

3

Vælg relevante gevinster

Lever du af at sælge mad og drikke, skal

du ikke bruge en iPad som gevinst. Brug gevinster,

der tiltrækker din potentielle målgruppe.

Gerne de produkter/ydelser du selv sælger.

En flaske vin ved næste besøg i restauranten.

Brunch for to. Et stykke kage til kaffen. Meget

gerne en gevinst, der kun findes i din butik.

Priserne

er excl.

moms

Klassiske stole

Vi producerer alle typer diske

www.ostergaard-i.dk

Mulighed

for

finansiering

Men pas på. Dét Facebook nu tillader, er nemlig

ikke nødvendigvis lovligt ifølge dansk markedsføringslov.

Måske er det heller ikke dét, dine fans

foretrækker og synes godt om.

1

Sæt dig ind i reglerne

Pas på med uden videre at efterligne,

hvad du ser andre gøre, for rigtig mange er i strid

med Facebooks regler og/eller markedsføringsloven.

Der er eksempelvis ikke tilladt at bede folk

om at tagge sig selv i et billede for at deltage i

en konkurrence. Og heller ikke tilladt at opfordre

folk til at ”dele dette billede og deltag....”

Det er tillige et krav fra Facebook, at der er en

oplysning om, at konkurrencen på ingen måder

er sponseret, støttet eller administreret af

Facebook.

2

Lav hurtige konkurrencer

En af de hurtigste og mest effektive konkurrencer

er såkaldte sweepstakes. Simple

spørgsmål, der ofte kan engagere mange på

Facebook. Eksempelvis en helt almindelig statusopdatering

med spørgsmål, som er nemme at

svare på:

4

Få ikke folk til at spamme

Forbrugerombudsmandens foreløbige reaktion

på Facebooks nye regler er, at hvis folk

opfordres af virksomheden til at dele et opslag

med venner, så er der tale om uanmodet kommunikation

– altså såkaldt spam. Mange på

Facebook hader også konkurrencer af typen “del

& vind”, “like & vind” eller “kommenter &

vind”. Og hvis tilstrækkeligt mange brugere anmelder

din statusopdatering som spam, kan det

skade din sides synlighed. Overlad det derfor til

folk selv at vælge, om de vil dele.

5

Husk afgiften til staten

Det har intet med Facebook eller Facebooks

regler at gøre. Det er dansk lov, at du skal

registreres hos Erhvervsstyrelsen/SKAT og betale

afgift af gevinsterne, når du afvikler en offentlig

konkurrence. Uanset konkurrencen afvikles via

Facebook eller på andre måder. Og du skal registreres,

FØR du afvikler konkurrencen.

Afgiftssatsen er 15 % af kontante gevinster og

17,5 % af værdien af andre gevinster. Andre gevinster

kan være varer og gavekort. De første 200 kr.

af en gaves værdi skal der ikke betales afgift af.

Tel. 97 15 31 11

Kilde: Webwoman.

32 / Restaurant og Cafe / 08-2013


Automat Fabrikkerne tilbyder markedets

absolut mest attraktive løsning indenfor

spilleautomater til kiosker, spillehaller

og restaurationer.

Fabriksnye og driftsikre produkter

– bestem selv modeller.

Gratis rådgivning – vi hjælper

med alt det praktiske.

Lav binding – kun 12 måneders

kontrakter!

Altid leje med forkøbsret!

Gratis hot-line service.

Lav lejeaftale inden

den 31. dec.

Få en gratis Yatzy med

i købet!

Kontaktinfo.:

Automat Fabrikkerne A/S . Michael Drewsens Vej 13 . 8270 Højbjerg - Århus.

Tlf. 70 10 15 16 . E-mail: info@automatfabrikkerne.dk . www.automatfabrikkerne.dk

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 33

Automat Fabrikkerne A/S er en del af Gaming koncernen, som også inkluderer CompuGame-DAE A/S.

Selskabet tilbyder leasing, leje og salg af spilleautomater - direkte til spillehaller, kiosker og restaurationer.


Nye medlemmer

AF: Redaktionen

Meld dig

ind i DRC

– det kan betale sig!

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, tilbyder medlemskab

for alle restauranter, cafeer, barer, diskoteker og overnatningssteder

m.m. i Danmark.

Branchefællesskabet, der tæller godt 1.500 medlemsvirksomheder,

sætter restauratørernes frihed i højsædet. DRC er altså ikke

en arbejdsgiverforening i traditionel forstand, da foreningen fx

ikke på sine medlemmers vegne har indgået overenskomst med et

fagforbund. Derimod giver medlemskabet en lang række kontante

fordele og bedre konkurrencevilkår.

Det årlige kontingent på kr. 4.550 kr. ekskl. moms giver dig en

lang række fordele.

Overblik

DRC skaber overblik og indblik i alle de regler og krav, der stilles

til dig som restauratør. I vores callcenter sidder jurister, rådgivere

og konsulenter med mange års brancheerfaring. De er hver dag

parate til at svare på dine spørgsmål om eksempelvis løn- og ansættelsesforhold,

forpagtnings- og lejekontrakter, restaurationslov,

fødevarelovgivning m.v. Denne service er gratis for vores medlemmer.

Vores juridiske afdeling tilbyder desuden sagsbehandling og

advokatbistand til fordelagtige medlemspriser.

Økonomiske fordele

DRC forhandler fordelagtige indkøbsaftaler med de største og dygtigste

samarbejdspartnere for dig.

Vi skaber kontakten og får den rigtige pris, så du kan spare tid og

penge. Vi har samlet alle de gode tilbud på vores virtuelle markedsplads,

og vi sender dig løbende eksklusive tilbud på alle de

ydelser og varer, du har brug for i din hverdag.

Indflydelse

Vi arbejder konstant på at forbedre vilkårene for branchens udøvere

og varetager dine interesser over for myndigheder og politikere

på landsplan og regionalt. Dette sker blandt andet sammen med

vores regionale repræsentanter.

Læs mere på vores hjemmeside: www.d-r-c.dk, eller kontakt DRC’s

sekretariat på telefon 33 25 10 11, hvis du vil vide mere.

Velkommen

til nye medlemmer i DRC

En række virksomheder har valgt at blive

medlem af DRC. Vi byder dem velkommen

og håber, de får glæde af vores

rådgivning og de mange kontante fordele,

vi tilbyder alle vores medlemmer.

Centerhotel.Dk

Johannes Byskov Madsen

7400 Herning

Esbjerg Legeland

Omar El-Shakarji

6710 Esbjerg V

Guldkronen

Henrik Rasmussen

5500 Middelfart

Los Hermanos

Adnan Jalor

9000 Aalborg

Smedekroen

Dianna Nielsen

9000 Aalborg

John Bull Pub, Aalborg

Jamal Najmi

9000 Aalborg

Provence

Dennis Knudsen

9000 Aalborg

Il Gallo Nero ApS

John Pichner

3400 Hillerød

Restaurant Kong Svends

Bøfhus ApS

Lin Feng

6800 Varde

Restaurant Big World

Lin Feng

6800 Varde

Oops

Lars Mikkelsen

8000 Århus C

Holmens Kanal ApS / HK7 ApS

Kasper Georg Jensen

1060 København K

Den Grønne Post

Steffan Poulsen

5700 Svendborg

Hotel Gl. Havn

Birgit Boye

7000 Fredericia

Love Sushi ApS

Bei Wang

2880 Bagsværd

Hotel Årslev Kro

Martin Strange

8220 Brabrand

Baghuset ApS

Martin Hansen

4100 Ringsted

Cafe Ib Rene Cairo

Aalborg ApS

Sonny Bruun

9000 Aalborg

The Flame Steakhouse ApS

Atik Fardoq

2000 Frederiksberg

Wasabi Sushi Lounge ApS

Aigams Cepuks

2880 Bagsværd

Restaurant Bolden

Martin Flinstrup

2880 Bagsværd

Pinds Cafe

Jesper Svendberg

8000 Århus C

Restaurant Flammen,

Horsens ApS

Johnny Jakobsen

8700 Horsens

Restaurant Flammen

Esbjerg ApS

Henrik Larsen

6700 Esbjerg

Bertel H

Anders Venø

2000 Frederiksberg

Højslev Kro

Claus Højslev

7840 Højslev

Det Gamle Røgeri – Thisted

Frank Norre

7700 Thisted

Det Gamle Røgeri – Hanstholm

Frank Norre

7730 Hanstholm

Feriecenter Nordsøen

Inge Valbirk

9492 Blokhus

Restaurant Breinholtgård

Lasse Dam

6710 Esbjerg V

Den Røde Okse

Lasse Dam

6710 Esbjerg V

34 / Restaurant og Cafe / 08-2013


ubrikker

25 KG I DØGNET

ISMASKINE

DANMARKS

BILLIGSTE

MX-Regnskab

Medlem af

Skatterevisorforeningen

Få mere overskud!

– vi er specialister i restaurationsbranchen

MX-Regnskab Aps · Reventlowsgade 18, 1. tv. · 1651 København V

Tlf: 49 13 88 88 / 221 221 71 · mail@mx-regnskab.dk

www.mx-regnskab.dk

. Vi formidler:

Restauranter· Cafeer· Diskoteker· Barer

Natklubber· Bodegaer· Kroer· Hoteller

Udviklingsejendomme · mm.

og vi kan lide det!

.

·

LLOYD.S Mægler & Finans

LLOYDS@Restaurantsalg.dk·tel 8882 7001

Åboulevard 11c · 1635 København V ·tel 8882 7001

GRØNTSAGS-

SNITTER

• Incl. 2 skiver

Kr. 5.495,-

OPVASKEMASKINE

• Blue proffi m. afspænding,

sæbedosering

og automatisk afløb

• 1 program

• Vasketid: 72 sek

Kr. 15.950,-

.

BLUE HÆTTE-

MASKINE

• M/ bord og bruser

UNIQstyle

tilbyder

Model

Houston

Model

Memphis Slim

Model C328

Pris kr. 250,-

(afhentningspris)

Model

Memphis

Model

PGA-0023

Se vores store udvalg af borde

og stole på www.uniqstyle.dk

Alle priser er eksl. moms og fragt

UNIQstyle Aps.

Paul Bergsøes Vej 14 · 2600 Glostrup

Tlf.: + (45) 32 111 096

Mobil: + (45) 28 74 72 42

sales@uniqstyle.dk

Kapacitet

Isbeholder

Mål HxBxD

25 kg/døgn

10 liter

65x38x55 cm

Kr. 3.500,-

excl. moms

LINDEGAARDEN A/S

Tel. 8785 0000

www.lindegaardenas.dk

AP Import · Sædding Ringvej 6 · 6710 Esbjerg V.

Tlf. 7515 7399 · www.apimport.dk

DISKRET KOMMUNIKATION

OG STØRRE EFFEKTIVITET

Med et Silent Ordering System

fra Discover Systems får du:

• Personalebesparelse

• Meromsætning

• Bedre service

• Mindre stress

• Ingen forvirring

Alle priser er ekskl. moms og fragt

info@discoversystems.com

Telefon 70 22 00 56

DISCOVERSYSTEMS.COM

Fra

Kr. 29.900,-

0911-6

Henvendelse

vedr. annoncer

RIng til Lars,

Mediegruppen

7584 1200

Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Restaurant og Cafe / 08-2013 / 35


70% til dig

efter spilleafgift

Supergames Automatudlejning ApS er en af

de største i Danmark inden for spilleautomater.

Kontakt Administrationen:

Stig.hansen@supergamesaps.dk TEKNISK ASSISTANCE

mobil nr. 20403001

www.supergames.dk

More magazines by this user
Similar magazines