BROUGHTON HALL – DEN MODERNE - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

BROUGHTON HALL – DEN MODERNE - Fremtidens Herregård

BYGNINGSKULTUR DANMARK

Borgergade 111

1300 København K

T | 33 33 99 10

F | 33 33 99 17

www.fremtidensherregaard.dk

BROUGHTON HALLDEN MODERNE ’HERREGÅRDSLANDSBY’ 10.03.09

I Yorkshire ligger Broughton Hall, en stor, entreprenant og moderne drevet herregård, der

før havde tradition for landbrug. I dag har den nordengelske herregård skabt et attraktivt

kontormiljø på landet og sat gang i den lokale erhvervsudvikling. De fleste af stedets

funktionstømte bygninger er konverteret fra landbrugsdrift til eftertragtet bolig- og

kontorudlejning.

I Yorkshire ligger Broughton Hall, en stor og moderne drevet engelsk herregård med lang

tradition for landbrug. Nu er hovedparten af stedets funktionstømte bygninger er konverteret fra

drift til bolig- og kontorudlejning. I dag har 51 virksomheder med i alt 600 ansatte adresse på

herregården, blandt andet Weber og den eksklusive barnevognsproducent Silver Cross, som

begge har engelsk hovedsæde på stedet. Indtægterne fra erhvervsudlejning udgør den primære

indtægtskilde for Broughton Hall, som også udlejer 12 tilhørende avlsgårde til fritidslandbrug.

Udviklingen har inspireret andre herregårde i området til at etablere tilsvarende erhvervsparker,

og en lang række lokale servicevirksomheder har fået forretning ud af at betjene de 51

virksomheder, der lejer sig ind på Broughton Hall - lige fra taxafirmaer til bilværksteder, revisorer

og jurister. Endelig har herregården skabt nye arbejdspladser og bidraget til tilflytningen. Og så er

den med til at profilere lokalområdet. Ikke mindst den nærliggende by, Skipton.

Eftertragtet cocktail

Og det er en cocktail, som har vist sig at være eftertragtet. Lejemålene på Broughton Hall er

populære. Når virksomhederne har kontorer i smukke, historiske omgivelser, kommer de nemlig

også selv til at tage sig attraktive og succesrige ud. Siger David Aynsworth, som er godsforvalter

og også kan fortælle, at det at have adresse på Broughton Hall har udviklet sig til et

kvalitetsstempel for virksomhederne. Beliggenheden ’langt ude på landet’ er heller ingen

hæmsko. Højt specialiserede virksomheder har ikke nødvendigvis brug for at være i byen,

forklarer Aynsworth. Tværtimod. Broughton Hall tilbyder smukke historiske omgivelser og en

fredfyldt tilværelse væk fra larm og trafik. Den lokale radiostation er netop flyttet ind på

Broughton Hall i lokaler, der er indrettet særligt til dem, blandt andet med træ der både er hentet

og forarbejdet på herregården. Julian Hotchkiss, som er leder af radiostationen siger:

”Her er rarere end i Leeds City. Der er en bedre atmosfære, vi kan tage godt imod vores kunder,

undgå trafik og komme i kontakt med lokalområdet. Jeg tror, vi kommer til at lave bedre radio her

end i byen.”

Fleksibilitet frem for alt

Udlejningsforretningen har udviklet sig fra1982, da en virksomhed første gang tog kontakt for at

leje sig ind på godset. Siden er der løbende kommet nye til. For at fastholde lejerne har

Broughton Hall gjort en dyd ud af at imødekomme virksomhedernes krav om individuelle

løsninger, for eksempel forskellige typer rumfordeling Herregården har fokus på at levere at det,

man kan få i byen; bredbånd, catering og et livligt miljø med events, café og udstillinger. Der er

opbygget et team med 17 ansatte, som servicerer virksomhederne på stedet og løbende


foretager forbedringer og vedligeholdelse. Og ikke mindst råder den prisbelønnede og nænsomt

restaurerede erhvervspark over undervisningslokaler og sågar en helikopterlandingsbane –

moderne faciliteter, der er mulige på grund af det store kundegrundlag, som de 51 virksomheder

og beboerne på Broughton Hall udgør.

Herregården som by

Vigtigst af alt er måske den fortætning af stedet, som er skabt ved at opføre nye bygninger, der er

opført mellem de eksisterende. Men selvom det kan lyde som et paradoks at opføre nyt, når man i

forvejen har svært ved at anvende de bygninger, man har, er det nye på Broughton Hall netop del

af succesen. Resultatet er en herregård med struktur som en lille by. For lejerne betyder det, at

man er del af et samlet miljø. Man har ikke ’bare’ adresse i en gammel lade. Samtidig har de nye

bygninger været grundlag for at kunne lave erhvervsudlejning i stor skala, så Broughton Hall i dag

kan huse 51 virksomheder.

Fremtidens herregård

De nye bygninger ligner i byggestil og materialevalg de oprindelige driftsbygninger og føjer sig

ind i den sårbare helhed, så det utrænede øje ikke kan se forskel.

Seneste tiltag er den nyopførte restaurant UTOPIA, der er placeret midt i haven som

virksomhedernes naturlige mødested. Den enkle en-etages glas- og træbygning er tegnet af den

kendte, engelske arkitekt Sir Michael Hopkins og tilpasset den historiske herregårdshelhed.

Samtidigt står den lette, moderne bygning som vidne om det liv, der leves på Broughton Hall i

dag. Og i morgen.

Om Broughton Hall

- Broughton Hall ligger i Yorkshire tæt ved byen Skipton.

- Godset består af 1200 Ha og har 60 hektar skov.

- 51 virksomheder med i alt 600 medarbejdere har til huse på herregården.

- Sognet, som Broughton Hall ligger i, har omkring 100 indbyggere.

More magazines by this user
Similar magazines