C-Nyt 1. udgave 2011 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

C-Nyt 1. udgave 2011 - Konservative Folkeparti

C - Nyt

C - Nyt

”At være konservativ er en måde at se verdenen på...”

Lars Barfoed nyvalgt Partiformand

1

1. udgave

Marts 2011


C - Nyt

ET POLITISK NYHEDSBREV

TIL

KONSERVATIVE I

KOLDING

Og så er der valget....

Af: Kim Lange Hansen Side: 2

Seniorpolitik i Kolding...

Af: Knud Erik Langhoff Side: 3

Vi Konservative ...

Af: Bent Bechmann Side: 4

Generalforsamling

Af: Miriam Rasmussen Side: 4

En skatteminister kom...

Af: Lotte Friis Side: 5

Ekstraordinært landsråd

Af: Miriam Rasmussen Side: 7

Redaktør:

Miriam Rasmussen

miriam.rasmussen@mail.dk

Layout:

Mick Sønderby

ms@abcprint.dk

Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis

Konservativt Nyhedsbrevs eller Kolding

Konservative Vælgerforenings holdning.

Gengivelse er kun tilladt efter aftale

med ansvarshavende redaktør. Deadline

på næste nummer er 1/6-2011

Af: Kim Lange Hansen,

Formand Kolding VF

Og så er der valget….

Det Konservative Folkepartis

nuværende partiprogram er

fra 2000, og der er brug for et

nyt. Derfor er det også besluttet,

at der skal arbejdes på

et nyt partiprogram, som kan

vedtages af partiets landsråd i

2012.

Men hvad er det for en fremtid,

som det nye partiprogram

skal forholde sig til og tage

højde for? Hvilke udviklingstendenser

er det, at det skal

anvise politik for, som kan forstærke,

fastholde eller modvirke

en bestemt udvikling?

Pointen er, at et partiprogram

skal tage højde for det, som

kommer til at ske i fremtiden.

Det kan ikke kun skrives på

baggrund af erfaringer fra en

tid, som er forbi.

Derfor vil der også i det kommende

år blive inviteret til

arrangementer, hvor dette kan

diskuteres. I kan som medlemmer

være med til at præge

debatten og politikken dels

ved at deltage i disse arrangementer,

men også ved tage

fat i de lokale politiker eller

bestyrelsesmedlemmer og

fortæl dem din mening. Om

det er værdipolitik, landspolitik,

kommunalpolitik er ikke så

essentielt. Det er vigtigt, at vi

får diskuteret, hvad der er konservativ

politik, og hvad det er

vi vil slås for de næste måske

10 år frem. Hvis vi også kan

bringe denne diskussion ud

blandt ikke-medlemmer, er vi

formentlig også nået et stykke

i kampen om at vinde det

tabte tilbage.

År 2011 vil således bære

præg af at være en ny start for

det Konservative Folkeparti.

Vi har netop valgt en ny partiformand,

hvis primære opgave

må være at ”få vendt skuden”.

Herudover er der optakten til

det nye partiprogram og så er

der valget…..

2

Næste Deadline for C-Nyt:

1. juni 2011


C - Nyt

Seniorpolitik i Kolding kommune!

Af: Knud Erik Langhoff

Gruppeformand Kolding VF

Seniorforvaltningen i Kolding

Kommune – Forvaltningen,

der i fortiden trak de største

og mest dystre overskrifter,

med baggrund i kæmpemæssigt

overforbrug i forhold til de

budgetlagte forventninger.

Seniorforvaltningen, der efter

mere end et år med streng

budgetopfølgning, økonomisk

styring, re-visitering af borgere,

ja, et år hvor både brugere

og medarbejdere har været

rigtig meget igennem, nu atter

er landet på begge ben,

og har fået styr på økonomien.

Så meget at der i 2010

har været mindre forbrug og

større engangsbesparelser

end forudsat i budgettet for

2010.

Dette bevirker, at der bliver

overskud på seniorområdet i

størrelsesordenen kr. 3o. mio.

Da der i væsentligt omfang er

tale om engangsbesparelser,

er det desværre ikke muligt at

bruge disse penge til serviceforøgelser.

Seniordirektøren stiller forslag

om, at dele af beløbet anvendes

indenfor seniorområdet,

blandt andet til finansiering af

hårdt tiltrængte – midlertidige

plejehjemspladser, uddannelse

at personale i rehabilitering,

etablering af ellåse og

overførsel til imødegåelse af

dyre enkeltsager i kommende

år, og sidst men ikke mindst,

at der tilbagebetales ca. kr.

10 mio. til kommunekassen.

Set med konservative øjne

er de alle fornuftige dispositioner,

idet flere af forslagene

netop vil bevirke besparelser

indenfor forvaltningens arbejdsområder

i fremtiden, og

at der bliver lidt at sende tilbage

til kommunekassen.Det

5anser vi som et lille plaster

på såret, set i forhold til de

kæmpemæssige tillægsbevillinger,

der blev givet til forvaltningen

i årene forud, hvor

økonomisk styring i forvaltningen,

nærmest var en ”by i

Rusland”.

I seniorforvaltningen arbejdes

der på den kommende ældre

politik i Kolding kommune.

Som indledning til dette blev

der primo marts afholdt borgermøde,

hvor der kom rigtig

mange rigtig gode forslag.

Har I medlemmer af Konservative

gode forslag til den

kommende senior/ældre politik,

vil det være dejligt, om

I vil skrive dem til mig, så vil

jeg sørge for, at de kommer

med i betragtning ved udarbejdelsen

af ældre politikken.

”Bliv aktiv i

den lokale

valgkamp.

Der er mange opgaver,

der skal løses

under valgkampen,

og der er altid brug

for en hjælpende

hånd. Hvis du er

interesseret i at arbejde

frivilligt for

partiet, er du meget

velkommen til at

sende en mail til os

med en beskrivelse

af, hvad du kan og

hvad du har lyst at

arbejde med.

Vores mailadresser

står sidst i bladet.”

3


C - Nyt

En skatteminister kom forbi…

pludselig meddelte Statsministeriet,

at vi kunne få besøg som led

i en turné, der efter pressemødet

på Marienborg startede i Slagelse,

gik til Odense og sluttede i

Business Forum.

Hvis du er interesseret i at blive

medlem, eller høre nærmere om

priser og typer af medlemskab.

Kan du ringe på tlf. 2011 3366.

Af: Lotte Friis

Bestyrelsesmedl. Kolding VF

”Vi kan jo ikke låne os til velfærd.

Det er en kendsgerning,

det er ikke til at komme udenom.

Og det er den kendsgerning,

der er baggrund for, at

regeringen her i dag har præsenteret

en tilbagetrækningsreform,

der består af tre elementer.

• For det første, så fremrykker

vi visse dele af velfærdsaftalen

fra 2006

• For det andet vil vi gradvis

afvikle efterlønnen

• Og for det tredje, så

foreslår vi en seniorførtidspension”

Nogenlunde sådan startede

statsminister Lars Løkke Rasmussen

sit indlæg, da Business

Forum den 25. januar fik besøg.

Baggrunden var naturligvis, at

regeringen samme dag havde

udmeldt sit udspil til en ny efterlønsreform.

En reform, som

statsministeren afslørede planerne

om i sin Nytårstale.

4

Vi var i tvivl om, hvorvidt det

kunne lade sig gøre at få besøg

af Lars Løkke i januar – men

Mødet blev holdt i PriceWaterhouse

Coopers (PwC) lokaler i

Fredericia, fordi det var den medlemsvirksomhed,

der bor tættest

på motorvejen – og på den måde

kunne statsministeren spare mest

mulig tid i et presset program.

Lars Løkke gav sig god tid – også

efter sit indlæg – hvor han blev i

pausen og talte med vores medlemmer.

Hele mødet blev dækket af TV2

News – de havde fulgt ministeren

hele dagen – og på den måde fik

vi også fin pressedækning på vores

arrangement.


C - Nyt

Vi Konservative og kulturen i Kolding

Generalforsamling

Af: Bent Bechmann

Medl af Kultur og Erhvervsudvalget.

Under anden verdenskrig afslog

Winston Churchill, selv da det

så allerværst ud for England,

at fjerne bevillinger til kulturen.

Med ordene: ”Then what are

we figthing for?”

Jeg vil gerne løfte en advarende

pegefinger med de stadige faldende

budgetter til kulturen i

Kolding. Der er svære økonomiske

betingelser og forhold i Kolding,

som i resten af Danmark

og i den vestlige verden. og der

skal spares, og ja, der skal være

styr på økonomien i vores kommune.

Men kære konservative venner,

– kære kommunalpolitiske kolleger

og andre ildsjæle, lad os

lytte til Winston Churchill, kulturen

i al dens mangfoldighed og

forskellighed er livets krydderi.

Den er værd at kæmpe for. Lad

os slå et slag for de kultur- og

vidensinstitutioner, som andre

før os har fået skabt og etableret

i vores by, i vores kommune.

Kampen skal kæmpes på hjemmebanen

i kulturudvalget og i

byrådet - det er på høje tid og

den er det værd. Faktisk kan

det betale sig, fordi den skaber

mere værdi.

De kulturelle ildsjæle i vores

mange kulturelle foreninger skal

have gode rammevilkår og støtte

i deres virke, og mulighed for

at udfolde og udvikle deres kulturelle

interesser.

Men – men - men det er vore

kulturelle fyrtårne, Koldinghus,

Trapholt, Kolding Musikskole,

Kolding Bibliotekerne, Godset,

Teatrene, Nicolai, Geografisk

Have og alle de andre der skal

have mulighed for at kaste deres

lys i mørket. De bør ikke være

nationale middelmådigheder

men have udviklingsstrategier

der hæver dem op på et såvel

national som international niveau.

Et niveau, der vil bekræfte

værdien af de investeringer, der

i disse år gøres i Kolding: nyt

universitet, nyt akutsygehus og

sidst men ikke mindst Nordic

Synergi Park.

Af: Miriam Rasmussen

Bestyrelsesmedl. Kolding VF

På generalforsamlingen for

Kolding Konservative Vælgerforening

den 31. januar 2011

berettede de tre byrådsmedlemmer,

Knud Erik Langhoff,

Tine Roos Nørgaard og Bent

Bechman, om deres arbejde

på Kolding Rådhus. Mike Legarth,

MF, fortalte også kort

fra Christiansborg. Alle er

meget optaget af deres virke

indenfor politik, og det var interessant

at lytte til dem.

Kim Lange Hansen aflagde

beretning, og han blev desuden

genvalgt som formand.

De øvrige bestyrelsesmedlemmers

navne og kontaktinformation

findes bagerst i

bladet.

Kontingentsatserne gældende

fra 2012 blev vedtaget,

og ser sådan ud:

Ægtepar kr. 500

Enkelt medlem kr. 300

Pensionister/KU’ere kr. 200

5


Kolding VF Bestyrelse

Navn Valg Telefon Mobil Adresse E-mail

Formand Kim Lange Hansen 2012 40 29

62 52

Jovavej 13 6000

Kolding

kim.lange@mail.dk

Frank Enemark 2012 30 78

05 00

Karen Antonsen 2013 75 52

99 09

51 28

89 09

Dreyersvej

35C

Østerskovvej

7

6000

Kolding

6000

Kolding

frenm@pc.dk

Jesper Termansen 2013 22 14

14 44

Carsten Johansen 2012 20 15

78 61

Miriam Rasmussen 2012 75 53

72 12

50 20

23 93

Claus Schultz 2012 22 22

74 31

Lotte Friis 2012 76 31

24 00

20 11

33 66

KU Christian Frank Madsen 27 58

52 56

Freddy Christensen 2012 75 58

35 31

Martin Holm - Kodahl 2012 75 54

33 70

Byråd Knud Erik Langhoff 75 57

25 33

Byråd Bent Bechmann 75 58

54 30

Byråd Tine R. Nørgaard 76 33

28 30

MF Mike Legarth 75 58

30 88

Kandidat Martin Holm - Kodahl 75 54

33 70

40 68

35 31

22 46

33 00

29 32

31 02

26 31

06 86

61 71

16 59

33 37

42 13

22 46

33 00

Kandidat Jesper Termansen 22 14

14 44

mail@jespertermansen.dk

johansenjohansen@

gmail.com

miriam.rasmussen@mail.dk

Grønnegade

17

Degnevænget

5

Markdanersgade

5, st.

Hasselvænget

5

Oktobervænget

26

Solsikkemarken

52

6580

Vamdrup

6000

Kolding

6000

Kolding

6640

Lunderskov

6000

Kolding

5260

Odense

Industrivej 14 6580

Vamdrup

Topasvej 5 6000

Kolding

Mariavej 9 6091

Bjert

Tværvej 2 6640

Lunderskov

Ingridsvej 10 6000

Kolding

Højvang Nord

25

6580

Vamdrup

Topasvej 5 6000

Kolding

Grønnegade

17

6580

Vamdrup

Næstformand

karen.antonsen10@gmail.com

chs@skj-advokat.dk

fri@nykredit.dk

cathrine-b@hotmail.com

vamdrupbiler@

mail.dk

holm-kodahl@mail.

dk

knla@kolding.dk

Suppleant

Suppleant

bent.bechmann@

kolding.dk

tine.roos.norgaard@kolding.dk

mike.legarth@ft.dk

holm-kodahl@mail.

dk

mail@jespertermansen.dk

Jyske Bank • Reg. Nr.: 5098 • Konto Nr.: 1302826


C - Nyt

Ekstraordinært Landsråd 2011

Af: Miriam Rasmussen

Bestyrelsesmedl. Kolding VF

For første gang i Det Konservative

Folkepartis historie blev der

afholdt et ekstraordinært landsrådsmøde.

Anledningen var, at

Lars Barfoed skulle indsættes

som formand for Konservative.

Næstformand Michael Ziegler

indstillede på hovedbestyrelsens

vegne Lars Barfoed. Landsrådet

var ganske kort, fra 10.30-

12.30 den 12. marts 2011.

Om eftermiddagen var der desuden

to mindre konferencer. Lars

Barfoed blev enstemmigt valgt

til ny formand for partiet.

Lars Barfoed er optimistisk i forhold

til folketingsvalget i år. I

sin tale sagde han bl.a.: ”Der er

mange flere konservative i Danmark

end dem, som lige nu siger,

at de vil stemme konservativt...Men

hvis de skal stemme

konservativt, så må vi sende så

klare signaler til dem, at de kan

genkende deres egne holdninger

i vores. Derfor skal vi tale

mere om, hvad det vil sige at

være konservativ”. Han mener,

”at være konservativ er en måde

at se verdenen på. En tilgang til

livet, hvor vi værner om frihed,

personligt ansvar og et stærkt

fællesskab”.

Han talte også om at sikre de

værdier, vort samfund bygger

på, som er den kristne-humanistiske

kultur, respekten for demokratiet,

dets rettigheder og

pligter, og de bærende institutioner

i det danske samfund. Ifølge

Lars Barfoed hænger kultur,

kristendom og konservatisme

sammen--modige og stærke ord

i vores tid

I forhold til konkret politik talte

han om reformer, skat, skole og

retspolitik. Det Konservative Folkeparti

er desuden ved at udarbejde

et nyt principprogram til

afstemning til landsrådet 2012.

Søren Pape Poulsen, Konservativ

borgmester i Viborg holdt også

tale om det at være konservativ

i en kommune. Connie Hedegaard

bidrog med perspektiver fra

den store verden i sin tale.

Lene Espersen, som afgående

formand blev takket af Lars Barfoed

for sin indsats som formand

for partiet.

Alt i alt var det et kort og godt

landsråd, hvor stregerne blev

kridtet op, og formandsstafetten

formelt overgivet til den nye formand.

Hele Barfoeds tale kan ses i sin sammenhæng

på:

http://www.altinget.dk/artikel/laeslars-barfoeds-landsraads-tale

Byrådsmøder i Kolding 2011

Alle møder afholdes som regel på

Kolding Rådhus kl. 19.

Konservative har formøde kl. 17

11. april

9. maj

23. maj

20. juni

7

Der er ingen møder i juli måned.

More magazines by this user
Similar magazines