10 sider, pdf-fil - Hotel Pro Forma

hotelproforma.dk

10 sider, pdf-fil - Hotel Pro Forma

Hotel Pro Forma

Af E RIK E XE CHRISTOFFERSEN

Hotel Pro Forma er oprettet i 1985 og

ledet af Kirsten Dehlholm, uddannet

kunsthåndværker (f. 1945), med skiftende

samarbejdspartnere. Det er et

konceptteater med omkring 60 forestillinger,

som benytter alle kunstgenrer,

former, traditioner. Nogle forestillinger

har primært fokus på lyd, det

visuelle, det kropslige, teksten eller

selve rummet og tilskuerposition,

andre forestillinger blander forskellige

medialiteter, men ikke på den

måde at der skabes en harmonisering.

Oftest er medialiteterne ved

siden af hinanden, adskilte og med en

parataktisk dramaturgi.

Tematikker afprøves på en måde

som kombinerer en æstetisk og filosofisk

erkendelsesmåde, som ofte mimer

en naturvidenskabelig distance i sin

undersøgelseskonstruktion. Der er

ingen fast scene eller ensemble, men

et stort værksted, „et hotel“, et laboratorium,

som skaber og udforsker tid,

rum og tilskuernes reception, således

at disse omfunktioneres. Iscenesættelserne

bliver opført på teatre, museer

eller særlige steder med en særlig arkitektur

(Aarhus Rådhus, Axelborg i

København, taget af et varehus i Holstebro,

Gentofte Rådhus, Københavns

Rådhus, Nationalmu se et, Statens

Museum for Kunst, Glyptote ket,

Musik huset i Århus, Louisiana, Det

kongelige Teater).

Teatret er langt fra en traditionel

dramaturgisk tekstfortolkende position.

Det er ikke betydningen, som er

udgangspunktet, men materialer og

former, som bringes ind i nye sammenhænge,

og som derigennem begynder

at „tale og handle“ tilsyneladende

af sig selv. De emergerer og

skaber nye mønstre. Laboratoriet benytter

en renselsesmetode, hvor overflødige

elementer fjernes. Der kræves

noget af tilskueren, fordi forestillingerne

både er lukkede og afgrænsede og

samtidig åbne og inddragende tilskuernes

sansning. Derfor er der tale om

en ofte uvant og anderledes perception,

som sjældent er plotbaseret.

Hotel Pro Forma er ikke postmodernistisk

eller avantgarde sådan som

det formodentlig blev opfattet af

mange i midten af 80erne. Det er ikke

en ironisk dyrkelse af overfladen eller

al tings manglende betydning. Tværtimod

er der tale om en tragik og patos,

en dyrkelse af formernes højtidelige,

rituelle betydning og metafysik. Det

er imidlertid ikke en almen metafysik

eller patos, men et konkret og konstrueret

mønster, som opstår i en remontering

af virkelighedselementer,

som udstiller sin egen tilblivelse gennem

fx isolering, reduktion, „ophøjelse“,

indramning, fordobling, spejling

eller sammenstød.

Ofte er det formgivningsgrebene

som er grundlaget for den kreative

strategi og ikke fortolkning. Formgivning

af materialet skaber en tilskuerværk

relation: en henvendelse og

kommunikationshandling og en positionering

af tilskuerforholdet.

Hver ny forestilling har et selvstændigt

koncept, som udvikles af Hotel

Pro Forma og begynder med at vedtage

regler og arbejdsrammer. Hotellet

inviterer forskellige partnere:

tekstforfatter, lysdesigner, musiker,

komponister, performer, koreograf til

at indgå i et samarbejde omkring det

konkrete projekt designet til en

bestemt type rum.

Forestillingerne skaber en rekontekstualisering

i tid og rum som fx i

Skibet Bro (1991) hvor der i 7 døgn på

taget af et varehus i Holstebro blev

bygget på en båd og samtidig udført

en række handlinger af specialister i

bueskydning, hestedressur, ridning,

motorcykelkørsel, vandballet, sportsdans

mv. Alle deltagerne viste en

bestemt færdighed (et talent), som var

en kropslig præcis og inkorporeret

handling. Disse handlinger blev tilsat

musik, sat sammen med andre handlinger

hvor der pludselig var hunde,

dansere, heste, motorcykler eller bueskytter,

som gjorde de samme handlinger

i et tidsforløb med musik og

derigennem fik en ny betydning. Der

var ikke tale om at de lignede noget

bestemt, og der var ingen karakterer

eller narration. De var hvad de gjorde,

blot præsenteret i en ny kontekst

og indrammet af Festugen og den

HOTEL PRO FORMA 3

More magazines by this user
Similar magazines