Arbejdsmarked og løn - Danmarks Statistik

dst.dk

Arbejdsmarked og løn - Danmarks Statistik

Arbejdsmarked og løn

FLERE TAL

Arbejdsmarked og løn

• Beskæftigelse

• Arbejdsløshed

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

• Lønudvikling

• Lønstruktur

• Arbejdsløshedsdagpenge

• Arbejdskraftundersøgelsen

Flere tal

• Måneds- og kvartalsudgivelser: Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger), Løn (Statistiske

Efterretninger) og Nyt fra Danmarks Statistik

• Årspublikationer: Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog

• Flere tal om arbejdsmarked og løn på www.statistikbanken.dk/04

Serviceopgaver

• På servicebasis er det muligt at bestille statistisk materiale med mulighed for andre fordeling og

sammensætninger, end det som publiceres. Betaling herfor sker til Danmarks Statistiks servicetakster.

Konjunkturstatistik 07:03 35


Arbejdsmarked og løn

Tabel 16

Beskæftigelsesstatus (Arbejdskraftundersøgelsen)

Activity status (Labour force survey)

15-66 årige mænd 15-66 årige kvinder

Beskæftigede

Arbejdsløse

I arbejdsstyrken

Udenfor

arbejdsstyrken

I alt Beskæftigelsesfrekvens

Ledigheds

pct.

Beskæftigede

Arbejdsløse

I arbejdsstyrken

Udenfor

arbejdsstyrken

I alt Beskæftigelsesfrekvens

Ledigheds

pct.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.000 personer (1 000 persons) pct. 1.000 personer (1 000 persons) pct.

2002 1 449 66 1 515 335 1 850 78,3 4,4 1 266 68 1 334 480 1 814 69,8 5,1

2003 1 448 76 1 524 330 1 854 78,1 5,0 1 245 82 1 326 492 1 818 68,5 6,2

2004 1 452 80 1 531 324 1 856 78,2 5,2 1 268 83 1 351 471 1 822 69,6 6,1

2005 1 456 69 1 526 334 1 860 78,3 4,6 1 277 74 1 351 476 1 827 69,9 5,5

2006 1 482 53 1 535 330 1 865 79,5 3,5 1 304 65 1 369 465 1 833 71,2 4,7

2002

1. kvartal 1 433 71 1 504 346 1 850 77,4 4,7 1 259 66 1 325 489 1 814 69,4 4,9

2. kvartal 1 450 67 1 517 333 1 850 78,4 4,4 1 278 63 1 341 473 1 814 70,5 4,7

3. kvartal 1 465 66 1 531 319 1 850 79,2 4,3 1 256 75 1 331 482 1 813 69,3 5,6

4. kvartal 1 446 62 1 508 343 1 851 78,1 4,1 1 259 70 1 329 485 1 814 69,4 5,2

2003

1. kvartal 1 444 70 1 514 338 1 852 78,0 4,6 1 223 82 1 305 512 1 817 67,3 6,3

2. kvartal 1 448 81 1 529 324 1 853 78,1 5,3 1 246 79 1 325 493 1 818 68,5 6,0

3. kvartal 1 456 77 1 533 320 1 853 78,6 5,0 1 260 85 1 345 473 1 818 69,3 6,3

4. kvartal 1 443 75 1 518 338 1 856 77,7 4,9 1 250 81 1 331 490 1 821 68,6 6,1

2004

1. kvartal 1 438 86 1 524 331 1 855 77,5 5,6 1 241 93 1 334 486 1 820 68,2 7,0

2. kvartal 1 456 78 1 534 321 1 855 78,5 5,1 1 271 76 1 347 474 1 821 69,8 5,7

3. kvartal 1 462 87 1 549 306 1 855 78,8 5,6 1 293 82 1 375 447 1 822 71,0 5,9

4. kvartal 1 451 68 1 519 339 1 858 78,1 4,5 1 268 80 1 348 476 1 824 69,5 5,9

2005

1. kvartal 1 438 88 1 526 332 1 858 77,4 5,8 1 260 82 1 342 483 1 825 69,0 6,1

2. kvartal 1 464 65 1 529 330 1 859 78,7 4,3 1 258 78 1 336 489 1 825 68,9 5,8

3. kvartal 1 461 64 1 525 334 1 859 78,6 4,2 1 282 76 1 358 468 1 826 70,2 5,6

4. kvartal 1 462 60 1 522 340 1 862 78,5 4,0 1 307 59 1 366 464 1 830 71,4 4,3

2006

1. kvartal 1 457 60 1 517 346 1 863 78,2 3,9 1 292 72 1 364 467 1 831 70,6 5,3

2. kvartal 1 474 54 1 528 336 1 864 79,1 3,6 1 299 68 1 367 465 1 832 70,9 5,0

3. kvartal 1 499 50 1 549 315 1 864 80,4 3,3 1 315 62 1 377 456 1 833 71,8 4,5

4. kvartal 1 498 49 1 547 321 1 868 80,2 3,2 1 311 56 1 367 470 1 837 71,4 4,1

TRANSLATION: 1-7: men aged 15-66. 8-14: women aged 15-66. 1 and 8: employed. 2 and 9: unemployed. 3 and 10: labour force population. 4 and 11: outside labour force. 5 and 12:

total. 6 and 13: employment rate. 7 and 14: unemployment rate.

36 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 17

Beskæftigede lønmodtagere på fuldtidsbasis fordelt på brancher (ATP-statistik)

Employees with jobs, at full-time equivalence, by industries

Landbrug, Industri Energi- og Bygge og Handel, Transport, Finansiering Offentlige og Uoplyst I alt

fiskeri,

vandfor- anlæg hotel og post og tele og forret- personlige aktivitet

råstofudvinding

syning restauration ningsservice tjenester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.000 fuldtidsbeskæftigede (1 000 full-time employees)

2002

1. kvartal 30,0 393,8 8,5 134,9 328,1 156,3 271,6 851,3 3,7 2 178,2

2. kvartal 35,6 402,3 8,8 145,8 335,8 157,4 276,8 859,5 3,3 2 225,1

3. kvartal 34,7 378,1 8,8 137,6 338,0 156,8 279,3 850,6 2,1 2 185,8

4. kvartal 34,8 407,4 9,0 148,3 338,3 155,9 280,2 855,5 2,7 2 231,9

2003

1. kvartal 29,5 376,4 9,0 125,3 328,0 153,4 267,5 853,1 0,8 2 143,0

2. kvartal 34,4 384,5 9,2 136,0 335,0 155,6 265,9 859,2 0,8 2 180,6

3. kvartal 34,3 365,6 9,2 135,9 338,4 154,9 265,7 860,4 0,7 2 165,1

4. kvartal 35,5 394,9 9,3 152,1 337,8 156,9 267,3 871,0 0,8 2 225,6

2004

1. kvartal 29,0 356,6 9,1 124,1 328,3 152,3 266,1 860,7 0,5 2 126,8

2. kvartal 34,8 371,5 9,0 140,0 338,6 155,6 271,9 869,5 0,6 2 191,5

3. kvartal 35,0 355,7 9,0 141,6 343,8 157,4 275,0 863,4 0,8 2 181,7

4. kvartal 35,1 376,5 8,9 151,5 343,2 156,6 278,9 868,5 1,0 2 220,1

2005

1. kvartal 29,6 351,2 10,5 134,3 333,9 150,1 275,7 859,5 1,0 2 145,7

2. kvartal 34,6 362,7 10,6 148,8 345,7 154,8 282,8 871,1 1,3 2 212,4

3. kvartal 34,7 347,0 10,6 145,3 351,1 154,3 287,7 864,3 1,4 2 196,4

4. kvartal 34,5 365,6 10,8 159,7 353,1 155,4 294,3 870,2 1,8 2 245,5

2006

1. kvartal 29,7 353,4 10,8 145,3 344,3 152,2 291,3 863,9 2,1 2 193,0

2. kvartal 33,9 358,0 10,8 157,7 354,0 154,9 300,1 875,2 2,4 2 247,0

3. kvartal 34,5 346,8 11,1 155,0 360,6 155,0 307,4 874,0 0,4 2 244,9

4. kvartal* 34,8 368,2 11,2 170,6 366,1 158,3 317,3 877,8 0,6 2 304,9

1.000 fuldtidsbeskæftigede, sæsonkorrigeret (1 000 full-time employees, seasonally adjusted)

2002

1. kvartal 33,8 401,2 8,6 144,1 335,6 158,7 275,4 857,3 3,7 2 218,4

2. kvartal 34,1 398,5 8,7 144,9 335,2 157,0 277,2 854,9 3,3 2 213,8

3. kvartal 33,6 391,8 8,8 139,5 334,1 156,2 278,1 852,9 2,1 2 197,1

4. kvartal 33,3 390,1 8,9 138,1 335,2 154,4 277,1 851,6 2,7 2 191,4

2003

1. kvartal 33,3 384,2 9,0 134,8 335,6 155,8 271,3 857,5 0,8 2 182,3

2. kvartal 33,1 380,6 9,1 134,7 334,2 155,3 266,2 856,5 0,8 2 170,5

3. kvartal 33,1 377,9 9,2 137,7 334,6 154,3 264,6 862,7 0,7 2 174,9

4. kvartal 34,0 379,1 9,2 142,0 334,8 155,4 264,4 866,9 0,8 2 186,6

2004

1. kvartal 32,8 363,9 9,2 133,9 335,9 154,7 269,9 865,4 0,5 2 166,3

2. kvartal 33,6 367,7 9,0 138,4 337,9 155,2 272,2 866,6 0,6 2 181,2

3. kvartal 33,8 366,8 9,0 143,2 340,0 156,8 273,9 865,6 0,8 2 189,9

4. kvartal 33,7 362,5 8,9 141,6 340,2 155,1 275,9 864,3 1,0 2 183,1

2005

1. kvartal 33,5 357,9 10,6 144,2 341,6 152,5 279,7 866,3 1,0 2 187,1

2. kvartal 33,4 359,2 10,6 147,1 345,0 154,4 283,0 866,3 1,3 2 200,3

3. kvartal 33,4 357,3 10,6 146,8 347,1 153,7 286,5 866,4 1,4 2 203,3

4. kvartal 33,1 352,8 10,9 149,8 350,0 153,9 291,2 865,9 1,8 2 209,5

2006

1. kvartal 33,5 358,9 10,9 154,4 352,4 154,9 295,2 869,4 2,1 2 231,6

2. kvartal 32,9 355,1 11,3 155,6 353,2 154,5 300,1 871,3 2,4 2 236,5

3. kvartal 33,3 356,5 11,1 157,3 356,9 154,4 306,5 875,6 0,4 2 251,9

4. kvartal 33,4 356,6 11,1 161,0 362,1 156,5 313,9 874,6 0,6 2 269,9

Anm.: Yderligere opdeling af beskæftigelsen inden for den private sektor inkl. off. selskaber mv. og offentlig forvaltning og service kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk.

TRANSLATION: 1: agriculture, fishing and quarrying. 2: manufacturing. 3: electricity, gas and water supply. 4: construction. 5: wholesale and retail trade, hotels and restaurants.

6: transport, storage and communication. 7: financial intermediation, business activities. 8: public and personal services. 9: activity not stated. 10: total.

Note: Further classification of employment in the private sector, including public corporations and general government is available from Statbank Denmark, www.statbank.dk.

Konjunkturstatistik 07:03 37


Arbejdsmarked og løn

Tabel 18

Beskæftigede lønmodtagere på fuldtidsbasis fordelt på sektorer (ATP-statistik)

Employees with jobs, at full-time equivalence, by sectors

Den private

sektor

Den private

sektor og

offentlige

selskaber

mv. Den statslige

sektor

Offentlig forvaltning og serivce

De sociale

kasser og

fonde

Den amtskommunale

sektor

Offentlige sektor Uoplyst I alt

Den kommunale

sektor

I alt

Offentlige

selskaber

mv.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.000 fuldtidsbeskæftigede (1 000 full-time employees)

2002

1. kvartal 1 328,4 1 409,4 161,9 2,2 175,3 426,9 766,3 81,0 847,3 2,5 2 178,2

2. kvartal 1 369,6 1 450,0 163,4 2,2 177,1 429,7 772,4 80,4 852,8 2,6 2 225,1

3. kvartal 1 339,6 1 418,5 159,6 2,2 178,0 425,1 764,9 78,9 843,8 2,3 2 185,8

4. kvartal 1 384,5 1 462,2 160,6 2,2 177,7 427,1 767,6 77,7 845,3 2,0 2 231,9

2003

1. kvartal 1 299,9 1 377,6 159,3 2,2 174,9 427,3 763,7 77,7 841,4 1,8 2 143,0

2. kvartal 1 334,8 1 412,4 161,0 2,2 175,2 428,1 766,5 77,6 844,1 1,6 2 180,6

3. kvartal 1 317,4 1 395,3 157,6 2,3 177,3 431,0 768,2 77,9 846,1 1,7 2 165,1

4. kvartal 1 370,2 1 447,8 159,7 2,3 178,4 435,6 776,0 77,6 853,6 1,8 2 225,5

2004

1. kvartal 1 279,8 1 357,7 156,5 2,3 177,0 431,2 767,0 77,9 844,9 2,0 2 126,8

2. kvartal 1 337,4 1 416,3 156,8 2,3 178,0 436,0 773,1 78,9 852,0 2,2 2 191,5

3. kvartal 1 332,9 1 413,0 154,8 2,3 178,7 430,9 766,7 80,1 846,8 2,1 2 181,7

4. kvartal 1 369,9 1 447,8 158,8 2,2 177,5 431,7 770,2 77,9 848,1 2,0 2 220,1

2005

1. kvartal 1 304,7 1 380,5 156,5 1,4 177,2 428,2 763,3 75,8 839,1 1,9 2 145,8

2. kvartal 1 363,6 1 438,9 157,0 1,4 179,3 433,6 771,3 75,3 846,6 2,1 2 212,4

3. kvartal 1 355,2 1 430,8 154,5 1,4 179,9 428,1 763,9 75,6 839,5 1,8 2 196,4

4. kvartal 1 401,5 1 476,2 160,1 1,4 179,1 427,0 767,6 74,7 842,3 1,7 2 245,5

2006

1. kvartal 1 355,1 1 427,2 160,1 1,4 178,5 424,0 764,0 72,1 836,1 1,8 2 193,0

2. kvartal 1 400,3 1 472,1 161,6 2,5 180,9 428,2 773,2 71,8 845,0 1,8 2 247,0

3. kvartal 1 400,2 1 472,1 159,2 2,5 179,5 429,9 771,1 71,9 843,0 1,7 2 244,9

4. kvartal* 1 459,0 1 530,7 161,7 2,5 178,8 429,4 772,4 71,7 844,1 1,7 2 304,9

1.000 fuldtidsbeskæftigede, sæsonkorrigeret (1 000 full-time employees, seasonally adjusted)

2002

1. kvartal 1 364,3 1 445,2 163,1 2,2 176,3 429,2 770,8 80,9 851,7 2,5 2 218,4

2. kvartal 1 361,5 1 441,8 162,3 2,2 177,3 427,5 769,3 80,3 849,6 2,6 2 213,8

3. kvartal 1 349,6 1 428,1 161,1 2,2 177,3 426,1 766,7 78,5 845,2 2,3 2 197,1

4. kvartal 1 346,6 1 424,7 159,2 2,2 177,1 426,1 764,6 78,1 842,7 2,0 2 191,4

2003

1. kvartal 1 335,5 1 413,2 159,9 2,2 175,9 429,3 767,3 77,7 845,0 1,8 2 182,3

2. kvartal 1 327,5 1 405,1 160,2 2,2 175,4 425,9 763,7 77,6 841,3 1,6 2 170,5

3. kvartal 1 325,3 1 402,7 159,3 2,3 176,6 432,2 770,4 77,4 847,8 1,7 2 174,9

4. kvartal 1 334,0 1 411,8 158,2 2,3 177,9 434,6 773,0 77,8 850,8 1,8 2 186,6

2004

1. kvartal 1 315,5 1 393,8 156,8 2,3 178,1 433,3 770,5 78,3 848,8 2,0 2 166,3

2. kvartal 1 330,1 1 409,0 156,1 2,3 178,0 433,6 770,0 78,9 848,9 2,2 2 181,2

3. kvartal 1 339,1 1 418,6 156,8 2,3 178,0 432,1 769,2 79,5 848,7 2,1 2 189,9

4. kvartal 1 335,8 1 413,6 157,2 2,2 177,1 430,9 767,4 77,8 845,2 2,0 2 183,1

2005

1. kvartal 1 341,5 1 417,9 156,8 1,4 178,5 430,5 767,2 76,4 843,6 1,9 2 187,1

2. kvartal 1 355,1 1 430,5 156,3 1,4 179,2 430,9 767,8 75,4 843,2 2,1 2 200,3

3. kvartal 1 360,4 1 435,3 156,5 1,4 179,1 429,2 766,2 74,9 841,1 1,8 2 203,3

4. kvartal 1 368,3 1 442,8 158,4 1,4 178,8 426,3 764,9 74,5 839,4 1,7 2 209,5

2006

1. kvartal 1 389,4 1 462,2 160,3 1,4 179,6 426,4 767,7 72,8 840,5 1,8 2 231,6

2. kvartal 1 393,1 1 465,1 160,9 2,5 180,3 425,8 769,5 72,0 841,5 1,8 2 236,5

3. kvartal 1 406,2 1 477,6 161,1 2,5 178,8 430,2 772,6 71,4 844,0 1,7 2 251,9

4. kvartal 1 425,8 1 497,0 160,4 2,5 179,2 429,1 771,2 71,2 842,4 1,7 2 269,9

Anm.: Yderligere opdeling af beskæftigelsen inden for den private sektor inkl. off. selskaber mv. og offentlig forvaltning og service kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk.

TRANSLATION: 1: private sector. 2. private and public corporations, etc. 3-9: public sector. 3-7: governement sector. 3: central government 4: social security funds. 5: counties. 6:

municipalities. 7: total. 8. public corporations. 9: total. 10: not stated. 11: total.

Note: further classification of employment in the private sector, including public corporations and general government is available from Statbank Denmark, www.statbank.dk.

I alt

38 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 19

Samlede præsterede timer

Hours worked

Landbrug, Industri Energi- og Bygge og Handel, Transport, Finansiering Offentlige og Memopost: I alt

fiskeri,

vandforsyning anlæg hotel og post og tele og forret- personlige Offentlig

råstofudvinding

restauration ningsservice tjenester forvaltning

og service

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.000 timer (1 000 hours)

2001 170 347 725 203 22 939 300 049 751 052 308 947 580 955 1 425 227 1 227 253 4 285 528

2002 174 022 702 849 23 681 291 938 744 946 305 345 586 162 1 427 580 1 227 419 4 257 293

2003 164 671 666 718 23 789 283 788 740 540 299 201 573 019 1 441 071 1 231 695 4 193 476

2004 159 047 647 203 23 920 294 770 745 420 300 502 587 846 1 449 784 1 235 862 4 209 559

2005 159 735 644 813 24 494 317 466 761 047 301 587 609 704 1 462 037 1 244 539 4 282 070

2001

1. kvartal 40 212 187 032 5 861 75 777 191 097 79 917 148 036 366 472 316 859 1 094 626

2. kvartal 45 722 182 245 5 888 74 547 189 507 77 586 148 116 357 792 306 782 1 081 613

3. kvartal 43 916 170 351 5 316 72 398 181 421 72 339 136 437 331 359 285 022 1 013 725

4. kvartal 40 497 185 575 5 874 77 328 189 026 79 105 148 367 369 604 318 589 1 095 564

2002

1. kvartal 42 165 176 739 5 770 71 581 182 537 77 185 146 437 359 365 309 070 1 062 001

2. kvartal 45 609 182 274 6 165 75 114 192 105 78 926 152 608 373 897 322 166 1 106 900

3. kvartal 44 312 164 835 5 512 70 179 177 725 72 083 137 786 327 598 281 622 1 000 207

4. kvartal 41 936 179 001 6 236 75 063 192 579 77 151 149 330 366 720 314 561 1 088 185

2003

1. kvartal 38 730 171 887 5 894 70 384 186 045 75 690 148 524 372 934 320 609 1 070 266

2. kvartal 44 412 167 881 6 006 70 416 186 945 74 314 145 279 364 174 311 428 1 059 597

3. kvartal 41 549 155 622 5 551 67 984 177 302 71 093 133 898 329 755 280 303 982 916

4. kvartal 39 980 171 328 6 338 75 004 190 248 78 104 145 318 374 208 319 355 1 080 697

2004

1. kvartal 34 884 164 567 5 908 71 108 184 435 75 459 146 166 364 781 312 138 1 047 515

2. kvartal 40 935 164 010 6 144 74 440 190 371 75 104 148 752 371 839 316 503 1 071 846

3. kvartal 42 933 154 164 5 605 72 638 179 222 72 586 140 786 338 333 288 152 1 006 544

4. kvartal 40 295 164 462 6 263 76 584 191 392 77 353 152 142 374 831 319 069 1 083 654

2005

1. kvartal 34 356 162 131 6 039 76 901 187 203 76 313 149 049 366 359 313 408 1 058 621

2. kvartal 43 209 166 918 6 513 82 563 197 113 78 501 158 308 383 948 327 298 1 117 363

3. kvartal 40 781 151 149 5 643 75 737 181 377 69 596 143 737 337 619 286 111 1 005 936

4. kvartal 41 389 164 615 6 299 82 265 195 354 77 177 158 610 374 111 317 722 1 100 150

2006

1. kvartal 34 657 168 843 6 434 84 396 201 681 78 641 163 060 384 290 328 059 1 122 274

2. kvartal 40 945 161 624 6 307 84 950 198 663 77 570 160 442 372 351 318 253 1 103 140

3. kvartal 43 387 150 908 5 592 79 380 186 400 71 360 151 318 334 264 284 934 1 022 901

Anm.: Når antallet af præsterede arbejdstimer i Arbejdstidsregnskabet ikke er helt identiske med opgørelserne i Nationalregnskabet (tabel 5 og 6), skyldes det bl.a., at omfanget af sort

arbejde ikke indgår, samt at der ikke er korrigeret for grænsearbejde i Arbejdstidsregnskabet, som alene baserer sig på primæstatistikker i Arbejdsmarkedsstatistikken.

TRANSLATION: 1: agriculture, fishing and quarrying. 2: manufacturing. 3: electricity, gas and water supply. 4: construction 5: ws. and retail trade; hotels, restaurants. 6: transport, storage

and communication. 7: financial intermediation, business act. 8: public and personal services. 9: memo: general government. 10: total.

Note: The reason why the number of hours worked in the Working Time Accounts is not fully identical with the number of hours worked in the national accounts statistics (tables 5 and 6)

is, among other reasons, that moonlighting is not included in the WTA, and that adjustments are not made with respect to border workers in the WTA, which are only based on the

primary statistical data from the labour market statistics.

Konjunkturstatistik 07:03 39


Arbejdsmarked og løn

Tabel 20

Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Full-time participants in labour market policy measures

Vejledning og

opkvalificering 1

Støttet

beskæftigelse 2

Integrations

uddannelse 3

Børnepasnings-

Andet 4 I alt

orlov

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

antal (number)

2004 15 670 21 043 35 219 38 723 1 128 1 660 674 2 793 41 65 52 732 64 287

2005 15 184 21 901 35 341 39 874 672 1 079 667 2 768 19 20 51 883 65 643

2004

1. kvartal 15 660 20 533 32 731 36 096 1 290 1 777 588 2 570 38 94 50 308 61 071

2. kvartal 15 853 21 322 34 915 38 313 1 209 1 694 646 2 816 47 83 52 671 64 228

3. kvartal 13 529 17 939 35 759 38 731 1 002 1 484 781 3 127 34 37 51 107 61 319

4. kvartal 16 636 23 162 35 826 39 906 915 1 427 683 2 662 35 42 54 095 67 200

2005

1. kvartal 16 686 22 681 34 817 39 329 771 1 216 734 2 611 25 27 53 034 65 865

2. kvartal 15 689 22 759 35 367 39 553 704 1 097 692 2 851 16 18 52 469 66 279

3. kvartal 12 303 18 031 34 787 38 665 568 893 678 2 990 13 18 48 350 60 598

4. kvartal 14 924 22 884 35 001 40 323 561 950 547 2 372 14 15 51 048 66 544

2006

1. kvartal 14 699 21 875 35 187 40 518 520 883 639 2 339 13 13 51 059 65 627

2. kvartal 13 615 21 403 35 998 41 225 497 805 594 2 377 10 7 50 715 65 817

3. kvartal 10 521 16 601 35 559 40 024 400 668 651 2 839 10 6 47 140 60 138

Anm.: Fra og med 2005:10 udgaven har Danmarks Statistik valgt at offentliggøre statistikken på en mere tidssvarende og overskuelig måde. En væsentlig ændring går på at vi i tabellen

har fjernet personer på tilbagetrækning samtidig med at personer i fleks- og skånejob er blevet inkluderet i undergruppen Støttet beskæftigelse. Derudover registreres Arbejdspraktik nu

under Virksomhedspraktik i stedet for Korte vejlednings- og afklaringsforløb, det medfører at ca. 1 000 fuldtidspersoner er flyttet fra gruppen Vejledning og opkvalificering til Støttet

beskæftigelse i 2004. Opdelingen er ændret således at den i en højere grad følger Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

1 Indeholder Korte vejlednings- og afklaringsforløb, Særligt tilrettelagte projekter, Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, Ordinær uddannelse, Intensiv jobsøgning samt Særlig

formidling. 2 Indeholder Virksomhedspraktik, Ansættelse med løntilskud, Fleksjob, Skånejob, Servicejob og Voksenlærling. 3 Indeholder Kursus i samfundsforståelse, Danskundervisning

og Særskilt tilrettelagt danskundervisning. 4 Indeholder Forsøg, Frivillig ulønnet arbejde og uddannelse med voksenuddannelsesstøtte.

TRANSLATION: 1-2: Guidance and upgrading of skills. 3-4: Subsidized employment. 5-6: Integration education. 7-8: Parental leave. 9-10: Other. 11-12: Total.

Note: As of the 2005:10 edition Statistics Denmark has chosen to publish statistics in a more time updated and clear way. An important change is that persons on retirement have been

removed from the table, while persons in flex jobs and sheltered jobs have been included in the subgroup Subsidized employment. Furthermore In-service training is now registered as

Business in-service training rather than Brief guidance and clarification activities, which means that about 1,000 full-time persons have been removed from the group Guidance and

upgrading of skills to Subsidized employment in 2004. The division has been changed to reflect the Act on Active Employment Measures to a higher degree.

1 Contains Brief guidance and clarification activities, Specially adapted projects, Specially adapted educational activities, Education with training allowance, Intensive job-seeking and

Special promotion. 2 Contains Business in-service training, Employment with wage subsidies, Flex job, Light job and Service jobs. 3 Contains Course in understanding of the society,

Danish lessons and Separately planned Danish lessons. 4 Contains Experiments, Voluntary not paid activities and Adult education subsidies.

40 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 21

Fuldtidsledige opdelt efter køn, alder og forsikringskategori

Full-time unemployed, by sex, age and insurance category

Mænd Kvinder I alt Heraf Heraf

Under 25 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år Forsikrede Ikke-forsikrede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

antal (number)

2002 68 793 75 938 144 731 11 853 19 471 40 967 28 885 43 557 123 251 21 481

2003 83 305 87 303 170 608 14 010 22 806 48 577 34 995 50 220 146 330 24 278

2004 84 575 91 812 176 387 13 969 22 607 50 259 37 360 52 193 149 252 27 136

2005 72 904 84 532 157 436 11 644 18 721 44 424 33 974 48 673 132 848 24 588

2006 54 746 69 616 124 362 9 076 14 250 34 742 27 472 38 819 103 301 21 061

2003

1. kvartal 90 902 86 184 177 086 16 232 23 790 49 584 36 310 51 171 153 120 23 966

2. kvartal 79 446 81 843 161 289 14 384 21 844 45 279 32 423 47 358 137 793 23 496

3. kvartal 78 419 90 278 168 697 15 075 24 289 48 703 33 240 47 389 143 363 25 333

4. kvartal 81 078 88 930 170 008 15 252 22 786 47 864 34 656 49 449 143 854 26 153

2004

1. kvartal 100 630 98 865 199 495 17 662 26 375 56 189 42 055 57 213 170 753 28 741

2. kvartal 82 528 88 118 170 646 14 779 22 140 48 206 35 489 50 031 142 518 28 128

3. kvartal 77 423 91 973 169 396 14 626 23 383 48 977 34 648 47 761 141 648 27 747

4. kvartal 74 407 85 875 160 282 13 742 20 109 44 855 33 479 48 097 133 487 26 795

2005

1. kvartal 89 156 92 494 181 650 15 236 22 362 50 586 39 231 54 236 154 112 27 538

2. kvartal 72 301 82 216 154 517 12 670 18 592 43 111 32 608 47 537 128 837 25 681

3. kvartal 66 933 85 486 152 419 12 338 19 663 43 813 31 819 44 786 127 357 25 062

4. kvartal 59 828 74 679 134 507 10 602 15 836 37 152 28 427 42 490 111 127 23 379

2006

1. kvartal 70 076 78 838 148 914 11 648 17 301 41 071 32 664 46 229 125 166 23 748

2. kvartal 53 801 67 667 121 468 9 639 13 929 33 522 25 982 38 396 99 618 21 850

3. kvartal 49 025 69 652 118 677 9 380 14 996 34 286 25 257 34 756 97 258 21 418

4. kvartal 42 824 58 819 101 643 8 653 11 732 27 840 21 930 31 487 80 572 21 070

2004

Januar 103 081 103 672 206 753 18 511 27 503 58 290 43 654 58 795 178 151 28 602

Februar 100 137 97 345 197 482 17 854 26 220 55 530 41 488 56 389 168 689 28 792

Marts 95 246 92 844 188 090 17 294 25 023 52 432 39 266 54 075 158 814 29 276

April 89 403 90 718 180 121 16 363 23 840 50 596 37 473 51 849 150 784 29 338

Maj 80 030 86 571 166 601 14 578 21 611 46 989 34 548 48 876 138 759 27 842

Juni 75 574 84 796 160 370 13 847 20 665 45 036 33 080 47 743 132 876 27 495

Juli 76 437 88 849 165 286 14 389 22 529 47 733 33 547 47 088 137 068 28 218

August 78 891 94 943 173 834 15 437 25 110 50 695 35 189 47 403 145 848 27 986

September 72 796 87 415 160 211 14 343 21 260 45 087 32 800 46 721 132 794 27 417

Oktober 73 154 87 170 160 324 13 938 20 507 45 240 33 239 47 400 133 532 26 792

November 73 098 84 268 157 366 13 815 19 856 43 737 32 640 47 318 130 542 26 824

December 74 517 83 264 157 781 13 972 19 391 43 475 33 045 47 897 130 674 27 106

2005

Januar 92 108 97 864 189 972 16 196 23 637 53 190 40 999 55 950 161 957 28 015

Februar 85 958 89 213 175 171 15 110 21 383 48 481 37 708 52 489 147 540 27 631

Marts 85 307 85 709 171 016 14 835 21 207 47 051 36 531 51 392 143 634 27 382

April 78 652 85 353 164 005 14 045 20 220 45 539 34 597 49 603 137 545 26 460

Maj 70 339 81 091 151 430 12 567 18 231 42 208 31 888 46 536 125 647 25 783

Juni 65 276 77 480 142 756 11 936 16 874 39 590 29 823 44 533 117 311 25 445

Juli 68 065 86 089 154 154 12 721 19 603 44 519 32 118 45 194 128 354 25 800

August 68 058 88 163 156 221 13 078 21 248 45 140 32 241 44 513 130 718 25 503

September 60 723 78 162 138 885 11 515 17 459 38 569 28 920 42 422 114 766 24 119

Oktober 59 971 77 276 137 247 10 917 16 631 38 094 28 883 42 722 113 712 23 536

November 58 601 72 943 131 544 10 667 15 541 36 075 27 566 41 695 108 006 23 538

December 58 268 70 458 128 726 10 506 14 735 35 008 27 221 41 256 105 327 23 399

2006

Januar 72 573 83 801 156 374 12 026 18 318 43 436 34 347 48 248 132 296 24 079

Februar 69 664 76 384 146 048 11 864 16 943 40 077 31 972 45 191 121 792 24 256

Marts 64 160 71 776 135 936 11 297 15 966 36 872 29 350 42 451 112 340 23 596

April 59 823 71 816 131 639 10 710 15 485 36 441 28 152 40 851 108 470 23 169

Maj 50 513 64 984 115 497 9 509 13 191 31 475 24 418 36 904 93 497 22 000

Juni 46 657 62 238 108 895 8 773 12 289 29 761 23 058 35 015 88 046 20 849

Juli 49 350 69 528 118 878 9 341 14 686 34 412 25 145 35 295 97 371 21 508

August 50 406 72 757 123 163 10 034 16 458 35 927 25 926 34 819 101 156 22 007

September 43 773 62 478 106 251 9 068 13 081 29 568 22 488 32 046 84 853 21 398

Oktober 42 767 61 222 103 989 8 654 12 266 28 813 22 256 31 999 83 219 20 769

November 41 601 56 610 98 211 8 699 11 349 26 582 20 985 30 596 77 009 21 202

December 41 647 55 154 96 801 8 875 10 919 26 025 20 840 30 143 74 999 21 802

2007

Januar 51 429 66 157 117 586 9 394 13 228 32 294 26 519 36 151 95 823 21 764

TRANSLATION: 1: men. 2: women. 3: total. 4-8: of whom 4: under 25 years. 5: 25-29 years. 6: 30-39 years. 7: 40-49 years. 8: 50-66 years. 9-10: of whom. 9: insured against

unemployment. 10: not insured against unemployment.

Konjunkturstatistik 07:03 41


Arbejdsmarked og løn

Tabel 22

Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken opdelt efter køn, alder og forsikringskategori

Full-time unemployed in per cent of the labour force, by sex, age and insurance category

Mænd Kvinder I alt Heraf Heraf

Under 25 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år Forsikrede Ikke-forsikrede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2001 4,5 5,9 5,2 3,1 6,1 5,6 4,4 6,1 5,7 3,4

2002 4,7 5,8 5,2 3,2 6,5 5,8 4,4 5,9 5,7 3,5

2003 5,7 6,6 6,2 3,9 7,8 6,9 5,3 6,7 6,8 4,0

2004 5,8 7,0 6,4 3,9 8,0 7,2 5,6 6,9 7,0 4,4

2005 5,0 6,5 5,7 3,3 6,6 6,4 5,1 6,4 6,3 3,9

2003

1. kvartal 6,3 6,6 6,4 4,6 8,1 7,0 5,5 6,8 7,1 4,0

2. kvartal 5,5 6,2 5,8 4,0 7,5 6,4 4,9 6,3 6,4 3,9

3. kvartal 5,4 6,9 6,1 4,2 8,3 6,9 5,0 6,3 6,6 4,2

4. kvartal 5,6 6,8 6,1 4,3 7,8 6,8 5,2 6,6 6,7 4,3

2004

1. kvartal 6,9 7,5 7,2 5,0 9,0 8,0 6,4 7,6 7,9 4,7

2. kvartal 5,7 6,7 6,2 4,1 7,6 6,8 5,4 6,7 6,6 4,5

3. kvartal 5,3 7,0 6,1 4,1 8,0 7,0 5,2 6,4 6,6 4,5

4. kvartal 5,1 6,5 5,8 3,9 6,9 6,4 5,1 6,4 6,2 4,3

2005

1. kvartal 6,1 7,0 6,6 4,3 7,7 7,2 5,9 7,2 7,2 4,4

2. kvartal 5,0 6,3 5,6 3,6 6,4 6,1 4,9 6,3 6,0 4,1

3. kvartal 4,6 6,5 5,5 3,5 6,7 6,2 4,8 6,0 6,0 4,0

4. kvartal 4,1 5,7 4,9 3,0 5,4 5,3 4,3 5,7 5,2 3,6

2006

1. kvartal 4,8 6,0 5,4 3,3 5,9 5,8 4,9 6,2 5,9 3,7

2. kvartal 3,7 5,1 4,4 2,7 4,8 4,8 3,9 5,1 4,7 3,3

3. kvartal 3,4 5,3 4,3 2,6 5,1 4,9 3,8 4,6 4,6 3,3

4. kvartal 2,9 4,5 3,7 2,4 4,0 4,0 3,3 4,2 3,8 3,2

2004

Januar 7,1 7,9 7,5 5,2 9,4 8,3 6,6 7,8 8,3 4,7

Februar 6,9 7,4 7,1 5,0 9,0 7,9 6,3 7,5 7,8 4,7

Marts 6,6 7,1 6,8 4,8 8,6 7,4 5,9 7,2 7,4 4,8

April 6,2 6,9 6,5 4,6 8,2 7,2 5,7 6,9 7,0 4,8

Maj 5,5 6,6 6,0 4,1 7,4 6,7 5,2 6,5 6,5 4,5

Juni 5,2 6,5 5,8 3,9 7,1 6,4 5,0 6,4 6,2 4,4

Juli 5,3 6,8 6,0 4,0 7,7 6,8 5,1 6,3 6,4 4,6

August 5,4 7,2 6,3 4,3 8,6 7,2 5,3 6,3 6,8 4,5

September 5,0 6,7 5,8 4,0 7,3 6,4 5,0 6,2 6,2 4,4

Oktober 5,0 6,6 5,8 3,9 7,0 6,4 5,0 6,3 6,2 4,3

November 5,0 6,4 5,7 3,9 6,8 6,2 4,9 6,3 6,1 4,3

December 5,1 6,3 5,7 3,9 6,6 6,2 5,0 6,4 6,1 4,4

2005

Januar 6,3 7,4 6,9 4,5 8,1 7,5 6,2 7,4 7,6 4,5

Februar 5,9 6,8 6,3 4,2 7,3 6,9 5,7 7,0 6,9 4,4

Marts 5,9 6,5 6,2 4,2 7,3 6,7 5,5 6,8 6,7 4,4

April 5,4 6,5 5,9 3,9 6,9 6,5 5,2 6,6 6,4 4,2

Maj 4,8 6,2 5,5 3,5 6,2 6,0 4,8 6,2 5,9 4,1

Juni 4,5 5,9 5,2 3,3 5,8 5,6 4,5 5,9 5,5 4,1

Juli 4,7 6,6 5,6 3,6 6,7 6,3 4,9 6,0 6,0 4,1

August 4,7 6,7 5,6 3,7 7,3 6,4 4,9 5,9 6,1 4,0

September 4,2 5,9 5,0 3,2 6,0 5,5 4,4 5,6 5,4 3,8

Oktober 4,1 5,9 5,0 3,1 5,7 5,4 4,4 5,7 5,3 3,7

November 4,0 5,6 4,8 3,0 5,3 5,1 4,2 5,5 5,1 3,7

December 4,0 5,4 4,7 2,9 5,0 5,0 4,1 5,5 5,0 3,6

2006

Januar 5,0 6,4 5,7 3,4 6,3 6,2 5,2 6,4 6,3 3,7

Februar 4,8 5,8 5,3 3,3 5,8 5,7 4,8 6,0 5,8 3,7

Marts 4,4 5,5 4,9 3,2 5,5 5,2 4,4 5,6 5,3 3,6

April 4,1 5,5 4,8 3,0 5,3 5,2 4,3 5,4 5,1 3,5

Maj 3,5 4,9 4,2 2,7 4,5 4,5 3,7 4,9 4,4 3,3

Juni 3,2 4,7 3,9 2,5 4,2 4,2 3,5 4,7 4,2 3,2

Juli 3,4 5,3 4,3 2,6 5,0 4,9 3,8 4,7 4,6 3,3

August 3,5 5,5 4,5 2,8 5,6 5,1 3,9 4,6 4,8 3,4

September 3,0 4,8 3,8 2,5 4,5 4,2 3,4 4,3 4,0 3,3

Oktober 2,9 4,7 3,8 2,4 4,2 4,1 3,4 4,3 3,9 3,2

November 2,9 4,3 3,6 2,4 3,9 3,8 3,2 4,1 3,7 3,2

December 2,9 4,2 3,5 2,5 3,7 3,7 3,2 4,0 3,6 3,3

2007

Januar 3,5 5,0 4,3 2,6 4,5 4,6 4,0 4,8 4,5 3,3

TRANSLATION: 1: men. 2: women. 3: total. 4-8: of whom 4: under 25 years. 5: 25-29 years. 6: 30-39 years. 7: 40-49 years. 8: 50-66 years. 9-10: of whom. 9: insured against

unemployment. 10: not insured against unemployment.

pct.

42 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 23

Fuldtidsledige opdelt efter køn, alder og forsikringskategori. Sæsonkorrigerede tal

Full-time unemployed, by sex, age and insurance category. Seasonally adjusted

Mænd Kvinder I alt Heraf Heraf

Under 25 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år Forsikrede Ikke-forsikrede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.000 ledige (1 000 unemployed)

2005

Januar 79,3 89,9 169,1 14,6 21,5 47,9 35,3 49,8 142,1 27,1

Februar 76,1 87,8 163,9 13,9 20,6 46,2 34,4 48,8 137,3 26,6

Marts 78,2 87,3 165,5 13,9 20,9 46,6 34,8 49,3 138,9 26,6

April 77,4 88,1 165,4 13,9 20,7 46,6 34,8 49,4 139,6 25,9

Maj 76,4 87,2 163,6 13,7 20,4 46,1 34,6 48,8 137,4 26,2

Juni 75,4 85,6 161,0 13,7 19,9 45,2 34,0 48,1 134,6 26,4

Juli 73,7 85,8 159,5 13,5 19,5 45,0 33,9 47,6 133,6 25,9

August 72,5 84,8 157,3 12,9 19,2 44,6 33,5 47,0 132,0 25,3

September 70,6 82,3 152,9 12,3 18,9 42,8 32,6 46,3 128,3 24,6

Oktober 68,6 81,0 149,6 11,9 18,3 41,8 31,9 45,7 125,2 24,4

November 66,9 79,7 146,5 11,6 17,7 41,0 31,2 45,0 122,4 24,1

December 64,7 77,9 142,7 11,2 17,1 39,8 30,6 44,0 119,1 23,5

2006

Januar 63,6 77,0 140,6 11,1 17,0 39,4 30,1 43,1 117,3 23,3

Februar 62,6 75,9 138,5 11,1 16,6 38,7 29,7 42,4 115,1 23,4

Marts 60,4 74,8 135,2 10,8 16,2 37,8 28,9 41,4 112,2 22,9

April 58,9 73,7 132,6 10,6 15,8 37,2 28,4 40,7 109,9 22,7

Maj 56,4 71,6 128,0 10,4 15,1 35,8 27,3 39,4 105,6 22,4

Juni 54,9 69,9 124,8 10,0 14,7 35,0 26,7 38,4 103,1 21,7

Juli 53,4 68,4 121,8 9,8 14,6 34,0 26,3 37,1 100,2 21,5

August 53,3 68,7 121,9 9,8 14,8 34,4 26,4 36,4 100,2 21,7

September 50,9 66,1 117,0 9,6 14,1 32,8 25,3 35,2 95,2 21,8

Oktober 49,0 64,4 113,5 9,4 13,5 31,7 24,6 34,3 91,9 21,5

November 47,5 62,4 110,0 9,4 12,9 30,6 23,8 33,2 88,3 21,7

December 46,3 61,5 107,8 9,3 12,6 30,0 23,4 32,4 85,9 21,9

2007

Januar 45,6 59,7 105,3 8,8 12,4 28,7 23,5 31,9 84,1 21,1

pct. af arbejdsstyrken (percent of labour force)

2005

Januar 5,5 6,9 6,1 4,1 7,6 6,9 5,3 6,6 6,6 4,4

Februar 5,3 6,7 5,9 3,9 7,3 6,7 5,1 6,4 6,4 4,3

Marts 5,4 6,7 6,0 3,9 7,4 6,7 5,2 6,5 6,5 4,3

April 5,3 6,7 6,0 3,9 7,4 6,7 5,2 6,5 6,5 4,2

Maj 5,3 6,7 5,9 3,8 7,2 6,6 5,2 6,4 6,4 4,2

Juni 5,2 6,5 5,8 3,9 7,1 6,5 5,1 6,3 6,3 4,3

Juli 5,1 6,5 5,8 3,8 6,9 6,5 5,1 6,3 6,2 4,2

August 5,0 6,5 5,7 3,6 6,8 6,4 5,0 6,2 6,2 4,0

September 4,9 6,3 5,5 3,5 6,7 6,2 4,9 6,1 6,0 3,9

Oktober 4,7 6,2 5,4 3,4 6,5 6,0 4,8 6,0 5,9 3,9

November 4,6 6,1 5,3 3,3 6,3 5,9 4,7 5,9 5,8 3,8

December 4,5 5,9 5,2 3,1 6,1 5,7 4,6 5,8 5,6 3,7

2006

Januar 4,4 5,9 5,1 3,1 6,0 5,7 4,5 5,7 5,5 3,6

Februar 4,3 5,8 5,0 3,1 5,9 5,6 4,4 5,6 5,4 3,6

Marts 4,2 5,7 4,9 3,1 5,7 5,4 4,3 5,5 5,3 3,6

April 4,1 5,6 4,8 3,0 5,6 5,4 4,2 5,4 5,2 3,5

Maj 3,9 5,5 4,6 2,9 5,4 5,2 4,1 5,2 5,0 3,4

Juni 3,8 5,3 4,5 2,8 5,2 5,0 4,0 5,1 4,9 3,3

Juli 3,7 5,2 4,4 2,8 5,2 4,9 3,9 4,9 4,7 3,3

August 3,7 5,2 4,4 2,8 5,3 5,0 4,0 4,8 4,7 3,3

September 3,5 5,0 4,2 2,7 5,0 4,7 3,8 4,6 4,5 3,4

Oktober 3,4 4,9 4,1 2,6 4,8 4,6 3,7 4,5 4,4 3,3

November 3,3 4,8 4,0 2,6 4,6 4,4 3,6 4,4 4,2 3,3

December 3,2 4,7 3,9 2,6 4,5 4,3 3,5 4,3 4,1 3,4

2007

Januar 3,1 4,6 3,8 2,5 4,4 4,1 3,5 4,2 4,0 3,2

TRANSLATION: 1: men. 2: women. 3: total. 4-8: of whom 4: under 25 years. 5: 25-29 years. 6: 30-39 years. 7: 40-49 years. 8: 50-66 years. 9-10: of whom. 9: insured against

unemployment. 10: not insured against unemployment.

Konjunkturstatistik 07:03 43


Arbejdsmarked og løn

Tabel 24

Fuldtidsledige opdelt efter regioner. Sæsonkorrigerede tal

Full-time unemployed, by regions. Seasonally adjusted

København

by

Københavns

omegn

Nordsjælland

Bornholm Østsjælland Vest- og

Sydsjælland

Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.000 personer ( 1 000 persons)

2005

Januar 22,5 13,8 9,4 2,2 5,4 17,8 16,3 20,0 27,5 11,0 23,3

Februar 22,1 13,2 9,1 2,1 5,1 17,3 15,7 19,4 26,8 10,7 22,4

Marts 22,2 13,2 9,2 2,1 5,2 17,4 16,0 19,7 26,8 10,8 22,9

April 22,4 13,1 9,2 2,1 5,3 17,4 16,0 19,7 26,4 10,7 23,2

Maj 22,3 13,2 9,1 2,1 5,2 17,1 15,9 19,5 25,5 10,6 23,2

Juni 22,1 13,2 8,9 2,0 5,0 16,9 15,7 19,1 24,6 10,3 23,0

Juli 21,9 13,2 8,8 2,0 5,0 16,7 15,4 18,5 24,7 10,4 23,0

August 21,7 13,2 8,6 2,0 5,0 16,4 15,2 18,0 24,4 10,1 22,6

September 21,2 12,8 8,5 1,9 4,9 16,2 14,9 17,2 23,3 10,0 22,0

Oktober 20,9 12,7 8,2 1,9 4,8 16,0 14,7 16,7 22,5 9,8 21,4

November 20,8 12,6 8,0 1,8 4,8 15,6 14,2 16,3 21,8 9,5 21,1

2006

December 20,4 12,4 7,8 1,8 4,5 15,2 13,8 15,8 21,2 9,2 20,7

Januar 20,3 12,1 7,7 1,8 4,5 15,0 13,6 15,4 20,7 9,0 20,6

Februar 20,1 12,0 7,6 1,8 4,4 15,0 13,3 14,9 20,4 8,8 20,3

Marts 19,8 11,8 7,4 1,8 4,3 14,5 13,2 14,4 19,3 8,4 20,2

April 19,5 11,6 7,3 1,7 4,3 14,2 12,8 13,9 19,1 8,4 19,7

Maj 19,1 11,3 7,0 1,6 4,1 13,5 12,3 13,3 18,9 7,9 18,9

Juni 18,5 10,9 6,9 1,6 4,0 13,2 11,7 13,0 18,5 7,8 18,6

Juli 18,9 10,8 6,7 1,6 3,9 12,8 11,6 12,5 17,7 7,3 18,0

August 19,4 10,8 6,7 1,5 3,8 12,7 11,8 12,5 17,4 7,4 17,9

September 19,1 10,2 6,4 1,4 3,7 12,1 11,0 12,0 16,9 6,9 17,3

Oktober 19,0 10,0 6,2 1,4 3,5 11,5 10,3 11,6 16,3 6,6 16,9

November 18,8 9,7 6,0 1,5 3,3 11,1 10,1 11,2 15,9 6,2 16,3

December 18,8 9,6 5,8 1,5 3,4 11,1 9,8 10,8 15,2 5,9 15,9

2007

Januar 18,7 9,6 5,7 1,4 3,2 11,2 10,1 11,0 13,8 6,0 14,3

pct. af arbejdsstyrken (percent of labour force)

2005

Januar 6,4 5,4 4,2 10,7 4,4 6,3 7,0 5,6 6,7 5,1 8,1

Februar 6,3 5,2 4,1 10,5 4,2 6,1 6,7 5,4 6,5 4,9 7,8

Marts 6,3 5,2 4,1 10,4 4,3 6,2 6,9 5,5 6,5 5,0 7,9

April 6,4 5,1 4,1 10,4 4,3 6,2 6,9 5,5 6,4 5,0 8,0

Maj 6,4 5,2 4,0 10,1 4,2 6,1 6,8 5,5 6,2 4,9 8,0

Juni 6,3 5,2 3,9 10,1 4,1 6,0 6,8 5,4 6,0 4,8 8,0

Juli 6,2 5,2 3,9 9,7 4,1 5,9 6,6 5,2 6,0 4,8 8,0

August 6,2 5,2 3,8 9,7 4,1 5,8 6,5 5,1 5,9 4,7 7,8

September 6,0 5,0 3,8 9,5 4,0 5,7 6,4 4,8 5,7 4,6 7,6

Oktober 5,9 5,0 3,6 9,3 3,9 5,7 6,3 4,7 5,5 4,5 7,4

November 5,9 4,9 3,6 9,0 3,9 5,5 6,1 4,6 5,3 4,4 7,3

December 5,8 4,9 3,5 8,8 3,7 5,4 5,9 4,4 5,2 4,2 7,2

2006

Januar 5,8 4,8 3,4 8,8 3,7 5,3 5,8 4,3 5,0 4,2 7,1

Februar 5,7 4,7 3,4 8,8 3,6 5,3 5,7 4,2 5,0 4,1 7,0

Marts 5,6 4,7 3,3 8,6 3,5 5,1 5,7 4,1 4,7 3,9 7,0

April 5,6 4,6 3,3 8,4 3,5 5,0 5,5 3,9 4,7 3,9 6,8

Maj 5,4 4,4 3,1 8,0 3,3 4,8 5,3 3,7 4,6 3,7 6,5

Juni 5,3 4,3 3,1 7,8 3,3 4,7 5,0 3,6 4,5 3,6 6,4

Juli 5,4 4,2 3,0 7,6 3,2 4,5 5,0 3,5 4,3 3,4 6,2

August 5,5 4,2 3,0 7,6 3,1 4,5 5,1 3,5 4,2 3,4 6,2

September 5,4 4,0 2,9 6,7 3,0 4,3 4,7 3,4 4,1 3,2 6,0

Oktober 5,4 3,9 2,8 7,1 2,9 4,1 4,4 3,3 4,0 3,0 5,8

November 5,3 3,8 2,7 7,4 2,7 3,9 4,3 3,1 3,9 2,9 5,6

December 5,4 3,8 2,6 7,3 2,8 3,9 4,2 3,0 3,7 2,7 5,5

2007

Januar 5,3 3,8 2,5 7,1 2,6 4,0 4,3 3,1 3,4 2,8 4,9

TRANSLATION: 1-11: unemployment by regions.

44 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 25

Fuldtidsmodtagere og udbetalte arbejdsløshedsdagpenge opdelt efter ledighedsårsager

Full-time benefit claimants and payments of unemployment benefit, by causes of unemployment

Ledighedsårsager

I alt

Opsagt af

arbejdsgiver

Midlertidigt hjemsendt/arbejdsfordeling

mv.

Har selv

sagt op

Dimittend/

afsluttet

værnepligt

Ophørt med

aktivering/orlov

Ophørt med

selvstændig

virksomhed

Andet/uoplyst

1 2 3 4 5 6 7 8

gnsntl. antal dagpengemodtagere

2002 63 466 2 634 7 959 6 458 11 828 4 361 13 697 110 406

2003 76 757 2 569 9 023 8 119 18 504 5 006 13 163 133 139

2004 74 147 2 007 8 665 7 871 21 715 4 916 14 404 133 727

2005 62 729 1 348 7 746 6 616 22 665 4 245 11 013 116 362

2006 46 828 1 507 6 333 5 076 16 598 3 238 8 083 87 665

2006

Januar 66 169 1 268 7 697 5 377 21 808 3 680 9 746 115 744

Februar 63 133 2 799 6 876 4 835 18 959 3 438 8 576 108 615

Marts 56 890 2 372 6 312 5 157 17 654 3 376 7 975 99 735

April 50 265 2 021 6 173 4 932 17 371 3 407 8 231 92 400

Maj 42 861 1 672 5 976 4 165 17 008 3 101 7 757 82 539

Juni 40 555 1 556 6 084 3 903 17 164 3 117 7 803 80 181

Juli 38 888 1 271 5 706 4 771 16 572 2 971 7 621 77 801

August 37 341 1 151 5 564 6 740 15 211 2 802 7 577 76 384

September 37 276 1 127 5 825 5 644 14 451 2 722 7 124 74 169

Oktober 37 537 1 104 5 735 4 895 13 617 2 672 7 361 72 922

November 36 408 1 069 5 474 4 113 12 761 2 433 6 677 68 936

December 36 482 978 5 295 3 622 12 424 2 425 6 256 67 482

2007

Januar 46 266 1 145 5 841 3 774 14 151 2 597 7 633 81 407

udbetalte arbejdsløshedsdagpenge (ekskl. feriedagpenge) mio. kr.

2002 9 715,9 397,9 1 201,9 833,2 1 774,3 649,0 2 053,8 16 626,3

2003 12 354,9 407,8 1 435,1 1 102,4 2 915,3 782,2 2 072,5 21 070,3

2004 12 029,6 320,7 1 393,2 1 080,1 3 445,3 774,3 2 292,4 21 335,1

2005 10 376,1 220,0 1 270,0 925,1 3 666,5 683,2 1 785,3 18 925,8

2006 7 892,1 249,5 1 061,3 723,8 2 737,4 529,5 1 335,6 14 529,1

2006

Januar 1 067,9 20,1 123,1 73,2 344,0 57,6 153,9 1 839,9

Februar 822,5 35,8 88,7 53,1 241,3 43,4 109,2 1 394,1

Marts 740,8 30,3 81,3 56,6 224,6 42,6 101,6 1 277,8

April 816,1 32,2 99,4 67,6 275,8 53,7 131,1 1 475,9

Maj 555,6 21,2 77,0 45,7 216,0 39,1 98,8 1 053,5

Juni 525,7 19,8 78,5 42,9 217,9 39,3 99,4 1 023,5

Juli 629,8 20,2 92,1 65,6 262,8 46,8 121,2 1 238,5

August 483,1 14,7 71,8 74,0 192,7 35,2 96,2 967,7

September 482,4 14,3 75,3 61,9 183,4 34,3 90,5 942,1

Oktober 607,3 17,5 92,6 67,1 216,1 42,1 116,8 1 159,5

November 471,6 13,7 70,6 45,1 162,2 30,7 84,9 878,7

December 473,1 12,4 68,4 39,7 157,8 30,6 79,6 861,7

2007

Januar 762,5 18,5 95,7 52,6 227,9 41,5 123,4 1 321,9

TRANSLATION: 1-7: causes of unemployment. 1: dis missed by the employer. 2: temporarily dis-missed/short time working. 3: employee gave notice to leave. 4: graduates/termination of

conscription. 5: termination of activation/leave. 6: termination of self-employment. 7: other/not stated. 8: total.

Konjunkturstatistik 07:03 45


Arbejdsmarked og løn

Tabel 26

Lønindeks for den private og offentlige sektor

Indices of average earnings in the private and public sector

Industri

Energi- og

vandforsyning

Bygge og

anlæg

Handel,

hotel og

restauration

Transport,

post og tele

Finansiering

og

forretningsservice

Personlige

tjenesteydelser

og sociale

institutioner

Private

sektor

I alt

Statslige

sektor 1

Kommunale

sektor 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

februar 1996 = 100 (February 1996 = 100)

2002

Februar 126,6 128,0 126,3 127,2 125,7 127,8 124,1 126,6 128,5 124,1

Maj 127,7 129,1 128,7 128,0 128,5 127,5 123,6 127,5 130,5 126,9

August 128,9 130,3 130,4 129,2 129,1 132,1 127,0 129,5 130,8 126,9

November 130,7 133,0 131,7 130,7 128,4 131,4 128,9 130,5 131,6 126,1

2003

Februar 132,2 135,5 130,4 131,7 130,2 133,3 128,1 131,6 132,1 126,4

Maj 132,8 137,4 131,5 131,8 132,6 133,4 128,4 132,3 134,9 132,2

August 134,4 137,5 133,4 133,3 133,7 137,4 131,3 134,3 135,3 133,2

November 135,9 139,0 134,7 134,5 133,2 136,4 133,3 135,1 136,9 133,4

2004

Februar 136,8 139,7 134,9 135,7 134,5 137,5 133,7 136,0 137,0 134,0

Maj 137,3 141,1 135,8 135,4 136,5 137,3 133,1 136,4 140,3 137,0

August 138,5 143,1 138,0 136,4 137,2 141,4 135,6 138,2 140,4 138,4

November 139,5 143,9 139,5 137,7 136,5 140,9 137,4 139,0 142,5 138,9

2005

Februar 140,7 146,0 139,4 139,3 138,0 142,6 137,6 140,2 141,0 139,4

Maj 140,8 145,8 140,2 139,8 140,0 141,7 137,0 140,4 145,3 140,7

August 142,2 146,8 142,0 140,0 140,7 145,9 139,6 142,1 144,6 141,5

November 143,5 147,7 144,0 142,0 140,1 145,3 140,7 143,0 145,0 141,1

2006

Februar 144,8 149,8 143,9 143,2 141,8 146,7 141,3 144,2 145,1 143,3

Maj 145,3 150,2 145,9 144,2 144,2 146,4 140,3 144,9 147,3 146,0

August 146,7 150,8 147,6 144,3 144,7 150,6 143,1 146,5 148,1 146,5

November 148,1 152,2 149,4 146,1 143,7 149,7 145,1 147,4 149,1 147,5

1 Ansatte, der er omfattet af de større statslige lønanvisningssystemer.

2 Ansatte, der er omfattet af de større kommunale lønanvisningssystemer.

TRANSLATION: 1: manufacturing. 2: electricity, gas and water supply. 3: construction. 4: wholesale and retail trade, hotels and restaurants. 5: transport, storage and communication.

6: financial intermediation, business act. 7: personal services and social institutions. 8: private sector, total. 9: central government. 10: local government.

1 Employees covered by the major central government pay transfer systems.

2 Employees covered by the major local government pay transfer systems.

46 Konjunkturstatistik 07:03


Arbejdsmarked og løn

Tabel 27

Lønsum

Aggregate wage and salary costs

Landbrug, Industri Energi- og Bygge og Handel, Transport, Finansiering Offentlige og Uoplyst I alt

fiskeri,

vandfor- anlæg hotel og post og tele og forret- personlige aktivitet

råstofudvinding

syning restauration ningsservice tjenester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mio. kr. (DKK mio.)

2002

1. kvartal 1 725 28 261 765 8 683 23 132 11 165 24 556 57 747 279 156 313

2. kvartal 2 326 30 788 849 9 786 24 321 11 927 26 513 62 480 259 169 250

3. kvartal 2 240 27 836 793 9 203 23 289 11 202 24 734 58 941 145 158 382

4. kvartal 2 311 31 342 851 10 974 24 480 11 707 25 824 60 007 289 167 785

2003

1. kvartal 1 756 28 018 845 8 370 23 534 11 293 24 813 59 161 92 157 881

2. kvartal 2 191 30 260 959 9 233 24 884 12 135 26 666 65 270 85 171 682

3. kvartal 2 220 27 663 852 9 233 23 797 11 418 24 385 61 216 111 160 893

4. kvartal 2 421 31 050 897 11 363 25 059 12 167 25 347 63 051 162 171 516

2004

1. kvartal 1 784 27 359 870 8 292 24 108 11 718 25 558 61 971 187 161 845

2. kvartal 2 204 28 868 925 9 329 24 758 12 192 26 708 65 173 92 170 248

3. kvartal 2 335 27 855 864 9 788 24 858 11 961 25 858 63 484 124 167 126

4. kvartal 2 476 30 657 902 11 698 26 049 12 608 27 473 65 439 158 177 459

2005

1. kvartal 1 865 27 853 1 060 9 125 25 119 11 914 27 331 63 572 138 167 978

2. kvartal 2 380 30 098 1 205 10 612 27 161 12 956 29 669 69 898 153 184 132

3. kvartal 2 423 27 793 1 037 10 240 25 963 12 138 27 694 65 051 167 172 506

4. kvartal 2 531 30 645 1 071 12 686 27 476 12 810 29 502 66 825 213 183 759

2006

1. kvartal 1 973 28 894 1 080 10 329 26 933 12 360 29 491 65 794 373 177 227

2. kvartal 2 445 30 708 1 252 11 675 28 349 13 507 32 520 72 223 270 192 947

3. kvartal 2 459 28 571 1 139 11 340 27 292 12 406 30 416 67 382 33 181 037

4. kvartal* 2 710 32 204 1 201 14 181 29 193 13 377 32 784 69 853 51 195 553

mio. kr. sæsonkorrigeret (seasonally adjusted)

2002

1. kvartal 2 114 29 466 793 9 666 23 721 11 509 25 100 59 534 279 162 182

2. kvartal 2 199 29 713 791 9 963 23 731 11 516 25 356 59 645 259 163 173

3. kvartal 2 152 29 398 828 9 548 23 783 11 476 25 593 60 059 145 162 983

4. kvartal 2 117 29 622 850 9 416 23 986 11 509 25 610 59 950 289 163 351

2003

1. kvartal 2 136 29 176 876 9 429 24 114 11 629 25 319 61 042 92 163 812

2. kvartal 2 101 29 243 886 9 387 24 276 11 700 25 474 62 199 85 165 349

3. kvartal 2 134 29 198 889 9 604 24 320 11 723 25 266 62 433 111 165 678

4. kvartal 2 215 29 375 904 9 737 24 559 11 968 25 177 63 006 162 167 104

2004

1. kvartal 2 160 28 478 903 9 415 24 697 12 057 26 054 63 962 187 167 913

2. kvartal 2 269 29 509 908 9 438 25 135 11 993 26 054 62 735 139 168 181

3. kvartal 2 251 29 359 902 10 202 25 435 12 306 26 821 64 798 124 172 198

4. kvartal 2 263 29 045 917 10 042 25 532 12 399 27 312 65 412 158 173 078

2005

1. kvartal 2 277 29 008 1 100 10 284 25 752 12 269 27 861 65 611 138 174 299

2. kvartal 2 267 29 084 1 099 10 650 26 436 12 421 28 259 66 488 153 176 856

3. kvartal 2 339 29 247 1 082 10 717 26 579 12 528 28 761 66 432 167 177 852

4. kvartal 2 311 29 076 1 094 11 021 26 926 12 596 29 327 66 800 213 179 362

2006

1. kvartal 2 391 29 978 1 120 11 495 27 591 12 749 30 025 67 892 373 183 613

2. kvartal 2 346 29 774 1 139 11 659 27 609 12 906 30 985 68 688 270 185 375

3. kvartal 2 373 30 042 1 186 11 867 27 951 12 845 31 609 68 815 33 186 721

4. kvartal 2 474 30 578 1 229 12 515 28 603 13 135 32 570 69 846 51 190 999

Anm.: Danmarks Statistik har i december 2004 offentliggjort en revideret lønsumsopgørelse med sektor- og branchefordeling for perioden 1. kvt. 1999 - 3. kvt. 2004.

TRANSLATION: 1: agriculture, fishing and quarrying. 2: manufacturing. 3: electricity, gas and water supply. 4: construction. 5: wholesale and retail trade, hotels and restaurants.

6: transport, storage and communication. 7: financial intermediation, business activities. 8: public and personal services. 9: industry not stated. 10: industry, total.

Note: Revised statistics on aggregate wage and salary costs are published by Statistics Denmark in Januar 2005. The statistics are broken down by sector and industry for the period 1st

quarter 1999 – 3rd quarter 2004 and new figures for 3rd quarter 2004.

Konjunkturstatistik 07:03 47

More magazines by this user
Similar magazines