IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

engelsted.net

IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

Dette betyder ikke, at den depressives totaltilstand ikke

kan påvirkes psykologisk, den. kan foekso forværres, men det betyder,

at den del af totaltilstanden, der er den depressive reaktion,

hverken kan bedres eller forværres fra psykologisk hold

i en udstrækning, der er værd at nævneo

Der er en enkelt undtagelse fra denne regelo Hvis den depressive

pnæsenteres for en situation, der er så ekstremt konfliktudlØsende,

at den ikke kan suges op af den depressive reaktion,

den fylogenetiske "gå-dØd"-reaktion, der principielt

er et passivitetsforsvar, hvilket medfØrer, at bracingen ikke

kan holde den fasiske emotionalitet, der udlades med en intensitet,

der adfærdsmæssigt fØrer til, at den depressive går amok

eller flygter i sanselØs panik, så vil den depressive tilstand

kunne "blæses åben 11 for en tid (foekso et par dØgn), i hvilken

personen er ved fuld kapaciteto

Man kan forestille sig, at den arkaiske stop-reaktion trods

alt er konstrueret sådan, at den kan brydes, når predatoren

sætter tænderne i dyreto

Bortset fra en sådan påvirkning, der vanskeligt kan administreres

terapeutisk, er den fysiologiske depression kun tilgængelig

gennem påvirkninger, der er rettet mod dens fysiologiske

grundlag o

Elektrokonvulsivt chok er antageligt den eneste påvirkning,

der permanent kan afbryde den endogene depression, dog ikke i

alle tilfældeo Denne metode er udsat for megen kritik, fordi

man for det fØrste ikke rigtig ved, hvad det egentlig er der

sker, for det andet fordi den ihvertfald tidligere er blevet

bragt i anvendelse ved en række tilstande, hvor det ikke har

forekommet ekstremt velmotiveret for at sige det pænto At kritisere

denne behandlingsmetodes anvendelse ved svære depressioner

er imidlertid forfejlet, da det er den eneste depressionsafbryder,

man kender, og da dens bivirkninger næppe kan blot

tilnærmelsesvis sidestilles med den dybe depressions grusomhedo

PS-deprivation kan ligeledes 11 afbryde" depressionen" men

virkningen heraf er begrænset til den sØvnlØse periode, hvorefter

depressionen genetablerer sigo Om længerevarende, subtotal

More magazines by this user
Similar magazines