IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

engelsted.net

IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

mindre drop-inducerendeo

En ting man imidlertid skal være opmærksom på erp at den

åbne realisation qf konfliktstoffet sikkert vil tendere til at

Øge drop-fobien og dermed depressionsvulnerabiliteteno Men det

er den depressives vilkårp at alle psykologiske bestræbelser

rettet mod en omvurdering af konfliktudlØseren vil være kontra

til hans passivitetsforsvar og Øge drop-fobieno

Den kognitive metode er sikkert ret omstændeligp og det vil

måske indledningsvis V

More magazines by this user
Similar magazines