Grundig besvarelse - Gyldendal

trane.dk

Grundig besvarelse - Gyldendal

Case 16:

Hydro- og hæmodynamik

Grundig besvarelse

1. Det forudsættes, at kroppens inulin-mængde til tiden t=0 udskilles fuldstændigt over de

næste 25 timer.

t 0

Mængde i kroppen = in

= Mængde udskilt in

= V u · U in

= 2,04 l · 875 mg/l

= 1785 mg

ECV =

t=

0

Mængde i kroppen

in

1785 mg

=

Pin

100 mg / l

2. Mængde forkortes i det følgende M.

= 17,85 l

Udskilt mængde inulin i 30 minutter = total M(t=0) − M(t=30 min)

Total M(t=0) = 1785 mg

M(t=30 min) = 17,85 l · 80,2 mg/l = 1432 mg

Udskilt mængde inulin over 30 min = (1785 − 1432)mg

= 353 mg

353 mg

Udskillelseshastighed in =

30 min

= 11,77 mg/min

100 − 80,2

P

in

(30-min periode) = (80,2 +

)mg/l

2

= 90,1 mg/l

C in =

Udskillelseshastighed

Pin

(30 min periode)

=

11,77 mg / min

90,1 mg / l

= 130 ml/min

3. Kun den frie del af PAH er fordelt i ECV. Den totale PAH-mængde i kroppen beregnes til

t=0 og t=30 min.

in

Mængde i

Mængde i

t 0

kroppen = PAH

= ECV · P PAH · fri fraktion PAH

= 17,85 l · 45 mg/l · 0,8

= 642,6 mg

t 30

kroppen = PAH

= 17,85 l · 11,2 mg/l · 0,8

= 159,9 mg

Udskilt mængde PAH over 30 min = (642,6 − 159,9)mg

= 482,7 mg

Udskillelseshastighed PAH =

482,7 mg

30 min

= 16 mg/min

Finn Michael Karlsen Basal nyrefysiologi Gyldendal Uddannelse


45 −11,2

P

PAH

(30-min periode) = (11,2 + )mg/l

2

= 28,1 mg/l

C PAH =

Udskillelseshastighed

PPAH

(30 min periode)

=

16 mg / min

28,1 mg / l

= 569 ml/min

Denne værdi repræsenterer det effektive renale plasma flow, ERPF.

Det kan antages, at ekstraktionsfraktionen for PAH er 0,9 og at hæmatokritten er 43%.

PAH

RPF =

RBF =

CPAH

E

PAH

RPF

1 − Hct

=

=

569 ml/ min

0,9

632 ml/ min

1 − 0,43

= 632 ml/min

= 1109 ml/min

4. Filtrationsfraktion udregnes som forholdet mellem GFR og det renale plasma flow:

FF =

GFR 130 ml/ min

=

RPF 632 ml/ min

= 0,21

5. Det antages, at det arterielle blod er fuldmættet, og derfor indeholder 200 ml O 2 pr. liter

blod. Hjertets minutvolumen forkortes MV.

Ifølge massebevaringsprincippet gælder:

Arterie O 2 = Vene O 2 + Optaget O 2

MV · Pa = MV · Pv + Optaget O 2

O 2

MV =

O 2

Optaget O

Pa − Pv

2

O 2 O 2

210 ml/ min

=

(200 −160)ml/ l

= 5,25 l/min

Fraktion =

1,11

5,25

= 0,21

Blodgennemstrømningen udgør altså ca. 1/5 af hjertets minutvolumen.

Tilbage til opgaven

© 2000, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København.

Alle rettigheder forbeholdes.

Opgavesamlingen kan frit hentes fra Internettet til undervisningsformål.

Privat og/eller erhvervsmæssig overførsel til digitalt medie er ikke tilladt.

Anvendelse i erhvervsøjemed er i øvrigt kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse.

Finn Michael Karlsen Basal nyrefysiologi Gyldendal Uddannelse

More magazines by this user
Similar magazines