It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche - EG A/S

eg.dk

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche - EG A/S

It-løsninger, der styrker din forretning

og matcher din branche

EG www.eg.dk


»

Magien

sker, når vi hjælper vores

kunder til et produktivitetsløft, der

giver fornyet konkurrencekraft.

Konkret kan det betyde forskellen

mellem nedskæringer og ekspansion,

der fortsat trækker arbejdspladser

til landet.

Leif Vestergaard, CEO


Brancheviden

og produktivitet

Præcist tilpassede brancheløsninger, der passer til

kundens forretning og effektiviserer deres arbejdsgange,

er EG’s DNA. Det gælder it-løsninger målrettet mindre

virksomheder, som fx håndværksmesteren eller lægen,

hvor alt er bygget ind i en nøglefærdig pakke. Det

gælder også it-projekter i store virksomheder, hvor

brancheløsningen tilpasses individuelt, så den danner

grundlag for optimering af virksomhedens processer og

behov.

Forarbejdet gør vi – vejen går vi sammen

En it-løsning, der matcher din forretning, udgør et solidt

fundament for din virksomhed. Forarbejdet i form af

brancheløsninger baseret på best practice-processer har

vi gjort. Vejen til målet går vi gerne sammen med dig.

Sparringspartner, der bidrager til styrket

konkurrenceevne

Vores ca. 1.300 medarbejdere fordelt på over 20 lokationer

i Skandinavien lever hver dag efter visionen ”Adding value

to business”. Det giver konkrete produktivitetsforbedringer

hos vores kunder og styrker deres konkurrenceevne til

gavn for os alle.

Leif Vestergaard

CEO

EG A/S

14

Brancher

Vores tætte samarbejde

med virksomheder fra

en række brancher sikrer

erfaring og indsigt. Vi

kender din branche.

4

6

8

10

12

20

22

EG i din hverdag

Hver dag året rundt holder

vores kunder hjulene i gang.

Løsninger fra A til Z

Forretningsudvikling. Brancheløsninger.

It-infrastruktur.

Branchen som omdrejningspunkt

Dyb brancheindsigt er udgangspunktet

for vores løsninger.

Tilpasset dit behov

Ikke alle er ens – det tager vi højde for.

Det vi bygger på

Partnerskaber, der styrker vores løsningspalet.

14 Logistik og produktion

15 Bygge og anlæg

16 Detailkæder

17 Professionelle servicefag

18 Forsyning

19 Offentlig administration

EG som arbejdsplads

Medarbejdere med nærhed og faglighed.

En solid partner

Med en veldrevet forretning er vi der

på den lange bane.

3


EG i din hverdag

Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber

arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle.

Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at

øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder

og for Danmark. Vi er stolte af vores kunder.

Når du læser din

morgenavis, er det

ofte en EG-løsning,

der står bag styring

af dit abonnement

samt trykning og

distribution af avisen.

Der er stor sandsynlighed

for, at de

lastbiler, du overhaler

på vej til arbejde,

bliver styret gennem

EG’s transportløsning.

Når du handler på

nettet og hurtigt

har overblik over

tilgængelige varer,

er det ofte en

EG-løsning, der giver

dig opdaterede data.

Indkøbsturen på vej

hjem fra arbejdet

er hurtigt klaret

af en effektiv

ekspedient, der har

alle funktioner ved

hånden med EG’s

butiksløsning.

Bor du under store

forhold? En EGløsning

har givet

overblikket i projektøkonomien

under

ombygningen af et

slot.

Lever du mere

beskedent, er din

leje- eller andelsbolig

sikkert administreret

med en EG-løsning.

4


Størrelsen på din

el-regning kan meget

vel være resultatet af

en forbrugsberegning

foretaget med en

EG-løsning.

Energirenovering?

Vinduerne, beslagene

og tagpappet

er – ligesom en

lang række andre

produkter – i mange

tilfælde produceret

understøttet af en

EG-løsning.

Håndværkeren, der

laver arbejdet på

huset, har sikkert

en EG-løsning, der

hjælper ham med at

styre byggeprojektet

sikkert i mål.

Er du gør det

selv-mand, vil du

i byggemarkedet

med overvejende

sandsynlighed blive

betjent med et

system leveret

af EG.

Bliver du uvenner

med naboen, er der

en god chance for,

at din advokat bruger

en EG-løsning til at

styre sagen.

Når du bliver syg, kan

du trygt ringe til din

læge eller vagtlæge

– med en løsning

fra EG har han det

overblik, du håber på.

Godt medicinen

virkede! Så behøver

du ikke vide, at EG

står for løsninger til

næsten alle landets

kirker og kirkegårde.

5


Løsninger, der

rækker fra A til Z

360-graders it-løsninger med én leverandør, der er der

hele vejen fra forretningsudvikling over implementering

og drift til servicering og support. Hos EG hjælper vi dig

med at sikre, at den it-løsning, du vælger, er afstemt

med din forretnings mål, og at du i sidste ende høster

gevinsten. Vi tager udgangspunkt i dine behov og tænker

forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspaletten

til rådighed.

6


Forretningsudvikling

Strømlinede processer og de rette styringsredskaber

giver højere produktivitet, mindre spild

og øget konkurrencekraft. Med udgangspunkt i

din forretning er vi parate til at sparre med dig på

disse områder:

• Procesoptimering. EG’s management konsulenter

hjælper jer med at kortlægge arbejdsgange,

afdække forbedringspotentialet og bistå i forandringen,

til gevinsten høstes.

• Business analytics. Med business analytics får I

et samlet overblik over driften af virksomheden

på tværs af funktioner og aktiviteter. Det giver

sikre pejlemærker og flytter fokus fra kontrol til

ledelse.

• Videndeling. Deling af viden og

effektiv håndtering af dokumenter

er med til at reducere spildtid

og rette virksomhedens ressourcer

i den retning, hvor medarbejderne

skaber værdi.

• Strategisk CRM. En strategisk

tilgang til CRM optimerer jeres

tilgang til salg og pipelinestyring

på tværs af organisationen. Det

styrker jer i et omskifteligt marked.

Cloudservices

It på abonnement

Best practices

Brancheviden

Procesrammer

FORRETNINGSUDVIKLING

Procesoptimering

Business analytics

Videndeling

Strategisk CRM

BRANCHELØSNINGER

DRIFT OG INFRASTRUKTUR

Outsourcing

It, processer og

medarbejdere

Branchesoftware

EG- og tredjepartssoftware

Fuld integration

Brancheløsninger

Vi kombinerer dyb brancheviden med solide ERP-kompetencer.

Vores udgangspunkt er dyb indsigt i vores

kunders forretning og processer, som vi forstår helt ind

i kernen. For de brancher, vi arbejder målrettet med,

kender vi værdikæderne i detaljer og har identificeret

det sæt best practice-processer, der gør forskellen.

Denne viden ligger til grund for vores branchetilpassede

standardløsninger.

Infrastruktur

It-infrastruktur, service

og support

Drift og infrastruktur

Med EG vælger du præcis den driftsform til jeres

it-løsning, der passer jer. Du tager stilling til, om I

selv vil varetage hele eller dele af it-driften, eller

vi skal gøre det.

• Leje af it-løsningen. Hvis din it-løsning er

abonnementsbaseret, samler vi det hele i en

pakke – brancheløsning, drift og hotline. Du er

hurtigt i gang og kan fokusere på din forretning

frem for it.

• Eje med driften hos os. Du kan også vælge

at flytte driften af jeres dedikerede it-løsning

over til os. Så tager vi os af drift af servere,

backup osv. Vi kan også overtage ansvaret for

udvalgte processer, som fx lønudbetaling eller

fakturering.

• Egen drift. Hvis I har jeres it hjemme, understøtter

vi jeres it-afdeling med hardware og

software, infrastrukturrådgivning, service og

support. Vi kan også supplere med fleksibel

tilgang til globale it-ressourcer.

7


Brancheløsninger er den lige vej til målet

Hver eneste dag arbejder vi efter visionen ”Adding value to business”. Branchetilpassede

løsninger, der understøtter effektive arbejdsgange, og vores samlede pulje af kompetencer

er din sikkerhed for, at vi sammen finder og realiserer potentialet i din virksomhed.

Dyb brancheviden

Med dyb brancheviden kender vi til de udfordringer, der

er karakteristiske for din branche. Vi kender til de typiske

faldgruber og ved på forhånd, hvor skoen ofte trykker.

Vi kender også løsningerne, som har virket for andre

virksomheder i din branche.

Selv effektiv drift rummer potentiale

Jeres nuværende processer er sandsynligvis mere

komplekse, end de behøver at være. Holdt op imod

idealprocesserne for branchen viser der sig ofte et

forbedringspotentiale. Sammen kortlægger vi, hvor I

skal justere for at skabe størst forretningsmæssig værdi.

Din virksomheds særlige karakteristika er afgørende for,

hvilken løsning der er den rigtige for jer.

En løsning, der passer

Den brancheløsning, du vælger, har procesforbedringer

indbygget fra starten. Nogle virksomheder vil uden

tilpasninger kunne benytte en af vores brancheløsninger

direkte, mens andre har behov for justeringer, der tager

højde for virksomhedens særlige karakteristika. Under

alle omstændigheder giver en tilpasset brancheløsning

det mest effektive fundament videre frem.

Virksomhedens

arbejdsgange er kortlagt

og strømlinet.

8


Procesproduktion, fx en fødevarevirksomhed

Salg

Produktspecifikation

Indkøb

Råvarelager

Produktion

Råvarer Bulklager Færdigvarer

Lager

Forsendelse

Levering

Projektorienteret produktionsvirksomhed

Har vi kontrol

over recepter og

dokumentation?

Er kvaliteten i orden?

Kvalitetskontrol

Prøveudtagning, analyse, SPC, sporbarhed

Salgsmulighed

Design

Tilbud

Tilbud til

projekt

Konstruktion

Produktion

Receptstyring

Inkl. versionering af godkendte recepter

Levering After Sale

Installation Service

Er vi på budget?

Leverer vi til tiden?

Salg

• Rammeaftaler

• Private label

• Tæt samarbejde

Produktspecifikation

• Udvikling

• Stamrecepter

• Styklister

• Forskrifter

Indkøb og

råvarelager

• Leverandørstyring

• JIT-planlægning

• Indgangskontrol

• Holdbarhedsstyring

Projektstyring og rapportering

Igangværende arbejde, løbende kontrol og kvalitetssikring,

godkendelser, kontrakthåndtering, fakturastyring

Produktion

Produkter

• Emballering

• Labelstyring

• Intermediate- og

co- og biprodukter

Udstyr

• Forebyggende

vedligehold

• Sekvensplanlægning

• Omstillingstid

Lager og

forsendelse

• Frigivelse

• Intelligent pluk

• Holdbarhedsstyring

Levering

• Dokumentation

• Certifikater

• Kontrol

Salgsmulighed

• Markedsbearbejdning

• Pipeline

• Relationer

Design og tilbud

• Prototyping

• Kalkulationer

• Justeringer

Tilbud bliver

til projekt

• Overlevering

• Vidensdeling

• Dataflow

Konstruktion

og produktion

• Egenproduktion

• Underleverandør

• Planlægning

Levering og

installation

• Opsætning

• Montage

• Aflevering

After Sales

Service

• Forebygge

• Kundepleje

• Mersalg

Forståelse for virksomhedens processer er forudsætningen for en

stærk brancheløsning. Eksemplerne viser de vigtige arbejdsgange

i henholdsvis en projektorienteret produktionsvirksomhed og en

fødevareproducerende virksomhed. EG har målrettede løsninger

til en række brancher.

9


It leveret, så det passer til dig

Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter

deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer

kommer vi rigtig tæt på. Forskellen for mindre og større virksomheder ligger

ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her vil det typisk være

en afvejning mellem enkel, forudsigelig it versus fuld fleksibilitet.

Nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder

BRANCHELØSNING

Mindre virksomheder har behov

for en it-løsning, der præcist

understøtter de specifikke

arbejdsgange, så arbejdet

kan tilrettelægges smidigt og

uden unødigt tidsforbrug – her

skal du naturligvis ikke gå på

kompromis.

Branchens behov er bygget ind

Dyb brancheviden og indsigt i optimale arbejdsgange er

udgangspunktet i sammensætningen af vores nøglefærdige

brancheløsninger. Det betyder, at du med i pakken

får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske

for din virksomhed. Her er for eksempel funktioner

som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling

direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller

integration til EKG-scannere og enkel medicinudskrivning

til lægen.

EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher,

bl.a. håndværkere, installatører, boligadministration,

advokater, læger, bedemænd, plantecentre samt kirker

og kirkegårde.

Enkelt fra A til Z

Med en cloudbaseret it-løsning er der tænkt på

det hele. Vi står for alt fra opsætning til hotline

og løbende drift. Det giver dig mulighed for at

fokusere på forretning frem for it.

Brancheløsningen leveres på abonnementsbasis,

så du kan skrue op og ned, hvis dit behov ændrer

sig undervejs. Du binder ikke unødig tid og ressourcer

til implementering og vedligehold af it, og

udgifterne kender du på forhånd.

Enkelt, forudsigeligt og lige til at gå til.

10


Lige præcis der, hvor dit arbejde er allermest besværligt, er ogder, hvor

du giver konkurrenterne baghjul. Når du for alvor mestrer kompleksiteten, har

du en så stærk position i markedet, at du bliver svær at komme udenom.

Med afsæt i en businesscase formulerer

virksomheden projektets målsætning. Et

grundigt forarbejde, en løsning, der understøtter

virksomhedens kerneprocesser, og

fokus på, hvordan gevinsterne realiseres,

er opskriften på at nå sikkert i mål.

End-to-end-projekter til større virksomheder

Businesscase Forretningsanalyse Anskaffelse Brancheløsning Implementering Måling og

og –optimering

med individuelle og idriftsætning gevinstrealisering

tilpasninger

TEKNOLOGI

ORGANISATION

PROCESSER

For større virksomheder vil første skridt

mod en ny it-løsning oftest være en

grundig analyse af processerne. Hvordan

understøttes eksisterende arbejdsgange,

hvor ligger optimeringspotentialet, og

hvordan prioriteres indsatsen, så gevinsten

maksimeres? For at opnå det bedste

udbytte kigger vi på it, processer og

organisation som et samlet hele.

Med en brancheløsning som grundlag for videre tilretninger

kommer den endelige løsning til præcist at understøttede

strømlinede arbejdsgange i din virksomhed. Resultatet er

en skræddersyet løsning, der er effektiv at implementere og

drive.

Forankring og

kontinuerlige

forbedringer

Metoder og standarder

Større it-projekter indebærer en betydelig

investering både i form af tid og penge. Hos EG

sætter vi en ære i at have styr på processer og

metoder, så vi kan bringe dig sikkert i mål.

Trin 1: Diagnose (CMMI)

Her former vi – sammen med jer – en velbegrundet

businesscase for projektet.

Trin 2: Kvalitetsplan (QMS)

I kvalitetsplanen definerer vi kvalitetskravene

til projektet og fastlægger, hvordan de skal

opfyldes.

Trin 3: Projektmodel

EG bruger en fast ramme til projektledelse, der

sikrer klare mål, procedurer og ansvarsfordeling.

Trin 4: It-serviceaftaler (ITSM)

Vi leverer it-serviceydelser på et højt kvalitetsniveau

med fokus på forretningens behov.

Trin 5: Kontinuerlige forbedringer

Vi tager vores egen medicin og eksekverer egne

initiativer ved hjælp af den samme værktøjskasse,

som vi bruger hos vores kunder.

11


Forretning før teknologi

Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende itplatforme

og sammensætter uden besvær komponenterne

til den teknologiske løsning, der bedst understøtter

din forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi

bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver din

forretning det optimale fundament.

Standardplatforme

Størstedelen af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra

standardplatformene Microsoft Dynamics AX, NAV, C5 og

Microsoft XAL, SAP og vores egetudviklede ASPECT4.

Samarbejdspartnere

Vi har en komplet produktpalet fra de største producenter

på markedet som fx Microsoft, SAP, IBM og HP.

Skarpere på din viden

Inden for business analytics, videndeling, CRM og itinfrastruktur

står vi klar til at sparre med dig om den

videre udvikling af din forretning – som en integreret del

af din EG-brancheløsning eller som et supplement til den

løsning, du allerede har i dag.

Stærkeste Dynamics AX-partner

EG er blandt verdens stærkeste Dynamics AXpartnere.

Vores Dynamics AX-konsulenter er

blandt de bedste og er specialiseret inden for

forskellige brancher.

Kundeværdi er guidende for vores valg. Derfor vælger

vi samarbejdspartnere, der er markedsledende på

hvert sit felt. Det gælder for it-platforme, hardware og

trediepartssoftware. Vi vælger komponenterne med

omhu baseret på vores viden om de enkelte brancher og

forskellige kundetypers behov.

13


Logistik og

produktion

Produktiviteten står i stampe, og konkurrenceevnen

er under pres. Den stigende

globalisering og øgede krav fra kunderne

tvinger dig til at skærpe styringen af din

forretning.

Agerer du med overblik? Processen, fra en kunde afgiver

en ordre, til varen leveres, kan være lang. Hvert skridt

repræsenterer et potentielt spild eller en potentiel

gevinst. Har I den kortest mulige leveringstid, den

bedste kundeservice og en høj leveringssikkerhed? Det

er faktorer, som alle er med til at styrke din virksomheds

konkurrenceevne. Med overblikket på plads kan du tage

styringen.

En it-løsning, der baserer sig på din forretning og tager

udgangspunkt i din branche, giver dig bl.a.:

• Effektive processer i produktionen.

• Viden om, hvor du tjener og taber penge.

• Optimeret ind- og udgående logistik.

Inden for logistik og produktion har vi fokus

på områderne:

• Fødevarer og ingredienser

• Projektorienteret produktion

• Ordreproduktion

• Transport

• Tekstil

• B2B-handel.

14


Bygge og anlæg

I byggeriet er der både penge at spare og

tjene. Det kan lige så godt være dig, der

klarer dig godt i branchen, selvom krisen

kradser. Men hvad skal der egentlig til?

Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Men der skal lidt til hele vejen rundt. Det er ikke

ét initiativ alene, der giver forandringer, men vedholdenhed

og små justeringer. Er du bare lidt bedre til alt, så er

effekten stor. Det kan lyde banalt, men forskellen på, om

eksempelvis alle pakker søm faktureres videre til kunden

eller ej, kan være stor, når det endelige regnskab gøres

op.

En it-løsning, der baserer sig på din forretning og tager

udgangspunkt i din branche, giver dig bl.a.:

• Effektive arbejdsgange – fra opgaven projekteres,

til den sidste faktura sendes.

• Optimal registrering af timer og materialer på alle

opgaver.

• Overblik over økonomi og sager.

Vi fokuserer på områderne:

• Byggemarkeder

• Entreprenører

• Håndværkere

• Installatører

• Trælaster.

15


Detailkæder

Tager du aktivt del i den transformation,

detailhandlen gennemgår, står mulighederne

i kø. Er det dig, der vinder de troløse

kunder?

Detailhandlen er mulighedernes land. Det er ikke længere

en selvfølge at se kunderne stå i kø i butikken. De

flytter sig. Kunderne handler, når det passer dem, og

hvor det passer dem – online, offline, hos dig eller hos din

nabo. Transformationen er i fuld gang, og det stiller krav

til dig om både at optimere eksisterende forretningsprocesser

og implementere nye. Samtidig skal du sikre,

at din organisation er klædt på til at agere i det nye

detailbillede.

En it-løsning, der baserer sig på din forretning og tager

udgangspunkt i detailhandlen, giver dig bl.a.:

• Bedre planlægning og budgettering i detailkæden.

• Loyale kunder og øget omsætning med effektiv indsats

på tværs af salgskanaler.

• Vare-, kategori- og sortimentsstyring, der sikrer rette

vare til rette pris på rette sted.

Vores løsninger til detailkæder optimerer det samlede

flow og dækker alle led i din detailvirksomhed:

• Leverandører/producenter

• Grossister

• Detailkæder

• Butikker/kanaler.

16


Professionelle

servicefag

Når du arbejder tæt sammen med mennesker,

som er afhængige af din indsats,

er det vigtigt, at du er nærværende og har

tillid til, at der er styr på detaljen.

Informations- og administrationsbehovet er stort inden

for professionelle servicefag, men må aldrig overskygge

den nære relation. Simple rutiner i hverdagen kan blive

en barriere, hvis de er for komplekse og tidskrævende.

Din evne til at fremstå professionelt og være nærværende

styrkes med en it-løsning, der giver dig sikkerhed for

effektive arbejdsgange og for, at detaljerne er i orden.

En it-løsning, der baserer sig på din forretning og

tager udgangspunkt i din branche, giver dig bl.a.:

• Understøttelse af professionel adfærd i den nære

relation.

• Effektiv videndeling med involverede parter.

• Enkel og sikker adgang til informationer.

• Ro til at fokusere på opgaven, når du ved, at der er

taget hånd om it-driften.

På området for professionelle servicefag

har vi løsninger til:

• Læger

• Bolig- og ejendomsadministratorer

• Advokater

• Kirker og kirkegårde

• Plantecentre

• Bedemænd.

17


Forsyning

Høj kompleksitet og skiftende politiske

dagsordener. Krav om selskabsgørelse,

konkurrenceudsættelse og det kommende

fælles nordiske elmarked præger udviklingen

i forsyningsbranchen. Et marked i

forandring.

Omstillingsparathed, effektiv handel med energi på

tværs af grænser, god kundeservice og håndtering af

store datamængder er kodeord, når vi taler om konkurrenceevne

på forsyningsområdet. Hvis du vil have mest

muligt ud af oplysningerne fra intelligente målere og

holde forbrugerne tæt på dig, stiger kravene til at introducere

nye serviceydelser og til at kunne afregne på

forbrugernes præmisser.

En samlet it-løsning, der tager udgangspunkt i forsyningssektorens

udfordringer, giver dig bl.a.:

• Overblik over meter-to-cash-processen.

• Effektiv fakturering og lønadministration.

• Optimal styring af arbejdsordrer, ressourcer og assets.

• Integreret tilgang til budgettering, regnskabsaflæggelse,

risikostyring og porteføljemanagement.

Vores løsninger til forsyningssektoren dækker:

• Varme

• El

• Gas

• Vand og afløb

• Renovation

• Bredbånd, herunder tv, internet, telefon og mobil.

18


Offentlig

administration

Effektiv offentlig administration, der giver

et højt serviceniveau og rum til borgernære

initiativer, kræver en it-løsning, der

hænger sammen.

Obligatorisk digital selvbetjening står højt på den offentlige

it-dagsorden. Med bølgeplanerne er både krav

til og tidsrammer for de videre skridt kendte. Men der vil

være forskel på, hvor godt de enkelte kommuner lykkes.

Bliver den samlede løsningsportefølje så effektiv, at

der også frigives ressourcer til det kommunale niveau?

Oplever borgerne ændringerne som forbedret eller forringet

serviceniveau? Og medfører ændringerne enklere

interne arbejdsgange, som hjælper medarbejderne i

dagligdagen?

En it-løsning, der tager udgangspunkt i udfordringerne i

den offentlige sektor, giver dig bl.a.:

• Synergi på tværs af initiativerne

i bølgeplan 1, 2, 3 og 4.

• Smidig understøttelse og optimering af

dokumenttunge processer.

• Veldokumenterede beslutningsgange.

• Kommenteret lovinformation.

Inden for offentlig administration har vi fokus

på hovedområderne:

• Lovinformation

• Digitale sagsbehandlingsløsninger

• Borgerrettede selvbetjeningsløsninger

• Koncernøkonomi i offentlige institutioner (ØS Indsigt)

• Økonomistyring i staten og selvejende institutioner.

19


EG som arbejdsplads

Medarbejderne udgør vores væsentligste ressource i

EG, og vi lægger vægt på at skabe gode rammer for dem.

Konkret betyder det:

• Et job, der giver mening med plads til at gøre en forskel.

• Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe

egne beslutninger.

• Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves,

og som interesserer sig for mennesket bag.

• Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man

forventer hos en stor virksomhed.

For dig som kunde betyder det tilgang til engagerede,

professionelle teams med mange års erfaring fra specifikke

brancher og teknologier.

Nærhed og faglighed

Med mere end 20 lokationer og ca. 1.300 medarbejdere

er vi til stede lokalt. Det betyder adgang til højt uddannede

medarbejdere i Skandinavien, som arbejder sammen

på tværs. Det gør, at vi kan kombinere branchefokus

med specialistkompetencer inden for fx management

consulting, it-udvikling og standardplatforme.

For vores kunder betyder det nærhed geografisk og

branchemæssigt med teams, der har de nødvendige

kompetencer på højeste niveau.

Enkelt samarbejde

Hos EG er vi enkle at gøre forretning med. Vi er organiseret

efter brancher, og det sikrer, at du som kunde møder

medarbejdere, der forstår din forretning. Vores interne

processer er designet til at gøre samarbejdet med dig

smidigt.

Danmarks

Bedste

®

Arbejdspladser 2012

Denmark

EG var i 2012 nummer 4 på listen

over Danmarks bedste it-arbejdspladser

og nummer 10 blandt

Danmarks store arbejdspladser.

135 virksomheder har deltaget i

undersøgelsen Great Place to Work,

som er en uvildig måling af medarbejdertilfredsheden

på danske

arbejdspladser.

21


En partner med bund i virkeligheden

EG blev etableret i 1977 i Herning. Det var dengang,

mainframes og grøn-sorte terminaler var standard,

hulkort levede i bedste velgående, og it hed elektronisk

databehandling.

Med 35 års erfaring i it-branchen er forandring en grundpræmis.

Konstant kompetenceudvikling og opmærksomhed

på, hvordan ny teknologi kan understøtte vores

kunder i deres udvikling, er naturligt for os.

Det, der tæller, er at levere optimal understøttelse af

kundens kerneprocesser. Vi ser it som et redskab, der

først kommer til sin ret, når det kombineres med solid

forretningsforståelse og gennemprøvede metoder.

En solid forretning

EG som forretning er gennemsund. Både operationelt og

finansielt er der styr på tingene. Vi er vokset støt både

før og under finanskrisen, og i dag er EG blandt Skandinaviens

største it-partnere. Både væksten og de solide

resultater kommer til at fortsætte i de kommende år.

Det betyder, at vi har rum til at investere i uddannelse

af vores medarbejdere, udbygge relationerne til vores

partnere og udvikle løsninger, der er designet til at møde

vores kunders behov. En god cirkel, der giver overskud til

både at levere varen i dag og planlægge for morgendagen.

Alt sammen noget, der kommer dig til gavn.

Med EG har du en it-partner, der også er der på den lange

bane, og som investerer i den værdiskabende relation.

23


EG har kontorer i hele Skandinavien

Tlf: +45 7013 2211

Website: eg.dk

Danmark

Ballerup, Herning, Hjørring, Holbæk, Kolding,

København, Odense, Skanderborg, Thisted,

Aalborg og Aarhus

Norge

Bergen, Gjøvik, Mandal, Molde, Oslo, Sandefjord,

Sandnes og Trondheim

Sverige

Malmö, Mölndal, Stockholm, Örebro og Östersund

EG www.eg.dk

More magazines by this user
Similar magazines