Publikationen som pdf-fil - Banedanmark

banedanmark.dk

Publikationen som pdf-fil - Banedanmark

Ringbanen

Oktober 2004

Ny Ellebjerg Station


Forplads A : Før og efter.

Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering


Forplads A : før

Ny Ellebjerg Station

Banedanmark bygger Ny Ellebjerg Station, hvor godsbanen, Øresundsbanen

og S-banen mod Køge Bugt mødes. Godsbanen og Øresundsbanen ligger i

gadeniveau, mens Køge Bugt-banen krydser på 1. sal.

Her, ved siden af godsbanens spor, får Ringbanen endestation. Derfra bliver

det muligt at skifte til S-toget til eller fra Køge, eller til én af de busser, som

får stoppested ved stationen.

Ved udformning af stationen og ved valg af materialer har Banedanmark søgt

at tilpasse stationen til omgivelserne, så den naturligt falder ind i området.

Forpladser

Stationen får tre forpladser, som bliver belagt med chaussesten og asfalt.

Der bliver ikke mulighed for offentlig parkering ved stationen.

Forplads A er den primære indgang til stationen. På forplads A er der cykelparkering,

busholdepladser med læskure samt en kys-og-kør plads, hvor man

kan sætte passagerer af. Desuden er der en servicezone med billetautomat

og stempelmaskiner. Fra forplads A er der forbindelse til Carl Jacobsens Vej

og med en cykel-gangsti til Trekronergade. En tunnel fører under Køge Bugtbanen.

Trapper og elevator fører op til Køge Bugt-banen, mens Ringbanen er

i niveau med forpladsen. Forplads A bliver beplantet med buske og træer.


Ny Ellebjerg Station set fra Gammel Køge Landevej - før og efter

Forplads B er forbundet med forplads C via tunnelen under Køge Bugt-banen.

Der er trappe og elevator til Køge Bugt-banen, men ellers ingen faciliteter.

På nuværende tidspunkt bliver der ikke adgang til forpladsen fra Følager.


Forplads C ligger på den sydlige side af Køge Bugt-banen. En tunnel under

banen forbinder forplads C med forplads B. Forplads C har en servicezone

med billetautomat og stempelmaskine. Forpladsen skal bruges som vendeplads

for redningskøretøjer, og desuden er der cykelparkeringsplads. Fra forplads

C fører en cykel-gangsti til Ellebjergvej langs bebyggelsen Pilestykket,

men der vil ikke være adgang til stationen fra Pilestykket. Trappe og elevator

fører op til Køge Bugt-banen.

Banedanmark

Ringbaneprojektet

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Telefon Marianne Kvist 8234 1495.

Forplads C : Efter


Adgangsveje

Adgangen til stationen sker primært fra Carl Jacobsens Vej ind til forplads A.

Herfra er der direkte adgang til Ringbane-perronen. Elevator og trapper fører

op til Køge Bugt-banens perron for tog mod Køge. For at komme til perronen,

hvor S-togene mod København holder, må passagerer benytte tunnelen under

Køge Bugt-banen.

Passagerer, som kommer fra forplads C og skal videre med Ringbanen, må gå

under Køge Bugt-banen og op på den perron, hvor tog mod Køge holder. Perronen

er af samme årsag gjort ekstra bred. Der bliver ingen adgang til stationen

fra Følager og Pilestykket.

Ringbanen

Ringbanens perron ligger mellem de to spor. Der bliver tag over ca. en tredjedel

af perronen, og taget bliver udført i zink. Under taget er der bænke og

stempelmaskiner. Belægningen bliver udført i granit.

Køge Bugt-banen

Køge Bugt-banens spor ligger mellem de to perroner. Perronerne bliver anlagt

henholdsvis på dæmningen og på broer over de krydsende baner. Underbygningen

bliver i hvid beton. Der bliver perrontage i zink i hver ende af perronerne

og stempelmaskiner ved trapperne. Rækværket på siden af perronerne bliver

beklædt med galvaniserede stålplader. Belægningen bliver udført i granit.

Midlertidig station ved Gammel Køge Landevej

Banedanmarks arbejde med at anlægge Ringbanen er ved at være afsluttet.

I januar 2005 åbner strækningen fra Flintholm til en midlertidig station ved

Gammel Køge Landevej. Når Ny Ellebjerg Station åbner sidst i 2006, lukker

stationen ved Gammel Køge Landevej igen.


Forplads C i venstre side af billedet : Før og efter

Yderligere kontakt og information

ringbanen@bane.dk

www.banedanmark.dk

Banedanmark

Ringbaneprojektet

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Telefon 8234 0000


Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Telefon: 8234 0000

www.banedanmark.dk

Fotos: Thomas Busk og Arkitema

Kortdesign: Søren Varming

Layout: punktum design

Tryk: K. Larsen & Søn

Oktober 2004

More magazines by this user
Similar magazines