Kulturmøder - historiedidaktik.dk

historiedidaktik.dk

Kulturmøder - historiedidaktik.dk

Kulturmøder

- middelalder og korstog


Kernestof og faglige målm

Kernestof:

Kulturmøder: Kristendom

og islam

– middelalderen

– Kulturmøde:

Perspektivering til nutiden

(globalisering)

– udgangspunkt i

korstogene (1. g)

Faglige mål: m

– Dokumenter viden

– Formuler historiske

problemstillinger og relater

disse til jeres egen tide

– Forskellige samfundsformer

– Historie- skabende og

historie skabt

– Bearbejde forskelligartede

historiske materiale og

forholde sig metodisk-

kritisk dokumenterende til

eksempler påp

brug af

fortiden


1. modul: IntroBrainstorm-intro

intro

– Bushs´ ”korstogstale”

http://www.youtube.com/watch?v=NLkz1M00ovM&playnext_from=PL&feature

ure

=PlayList&p=954C253E7F1F337E&index=21&playnext=2&playnext_from=PL


Brainstorm om korstogs og

kultursammenstød

Kilde: Pave Urban II kalder til

korstog

(http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/indhold/europa-og-

islam-i-middelalderen/urban

middelalderen/urban-d-2-kalder-til-korstog-1128.html

1128.html)

– Argumentation for korstogene


Faglige mål: m

Pararbejde, , opsamling påp

klassen.

Faglige mål: m

Historieskabende

/historieskabt

(Bush)

Historiske problemstillinger

relateret til egen tid

kildebearbejdelse


2. modul: Middelaldersamfundet

– Baggrunden for korstogene

– Middelaldersamfundet –

feudalisme, samfundets

indretning, sociale og

religiøse forhold

– Lektie: Overblik (Grubb(

Grubb),

side 56 – 61

Arbejdsform:

arbejdsspørgsm

rgsmål

Faglige mål: m

Dokumentere

viden og samfundsformer


3. modul: Middelaldersamfundet


Emne: Ridderliv

Kildelæsning

Opgave: ”Skriv et

middelalderkvad”

(Middelalderens ridderværdier)

rdier)

– Evt. samarbejde med dansk

Fremføres res for klassen

Faglige målm

– Dokumentere viden,

samfundsformer, mentalitet,

– kildelæsning,


Materiale

– Drengene fra Angora:

Ridderproblemet

(http://www.youtube.com/watch?v=RhNFKoi-i48)

i48)

– H.-K. Gade m.fl. : Europas Vej

(Gyld.. 1996) s. 87- 90

(landsbyliv i Frankrig /kilde)

– H. & T. Prag : Ridderliv (Gyld.

1998) s. 47-48, 48, 49 /tekst 2, 5

: troskabsbånd, kilde)


4.modul: Korstog

Første korstog/

folkekorstog 1096-1099

1099

Igangsættelse af et

korstog + jødeforfj

deforfølgelse

Gruppearbejde om

forskellige kilder + oplæg

Faglige målm

– Viden

– Kildemateriale

– Materiale: Fra ”Hellig krig –

korstog og Kulturmøder i

Middelalderen” s. 13-20

(udvalg)


5.-7. modul: Film

Kingdom Of Heaven

Efterbehandling:

Opsamling påp

klassen

Udgangspunkt:

”Værktøjskasse film og

TV” (Fokus, Gyldendal

side 31)

Faglige mål: m

– Forholde sig metodisk

kritisk dokumenterende til

eksempler påp

brug af

fortiden


8. modul: Korstog (overblik)

Fjerde

korstog/kræmmerkorstog

1202-1204

1204

Økonomisk og politisk

vinding

De venezianske korstogs

motiver

Indblik til Danmark

Materiale

– Thiedecke: : Hellig Krig s.

64-74 (udvalg)

– T. Bekker- Nielsenm.fl.

Verdenshistorie 1 (Gjell(

Gjell.

Gad 1988) s. 130-131

131

(oversigt over alle

korstogene)

– Faktalink

Faglige mål: m

viden

– Viden


9.modul: Perspektivering

Moderne synspunkter påp

korstogene

Arbejdsformer:

– Gruppearbejde m. oplæg

Faglige mål: m

– Relaterer historiske

problemstillinger til egen

tid

– Materiale

Korstogene s. 140-144

144


10. modul: Perspektivering

Fremlæggelser fortsat

Evaluering

– Mindboad

More magazines by this user
Similar magazines