Hovedcirklen - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

Hovedcirklen - Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen

Hjerneskadeforeningen

årgang 22 · nummer 2 · juni 2011


Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger

REGION HOVEDSTADEN

EGEDAL

Formand: Sanny Freund

✆ 4818 4031 – Mobil: 4029 2731

e-mail: ksfreund@privat.dk

FREDERIKSSUND

Formand: Terkel Maack,

✆ 6081 7768

e-mail: t.maack@mail.dk

FURESØ

Formand: Helle Bomgaard,

✆ 2177 5755

e-mail: helle@bomgaard.com

HALSNÆS

Formand: John Mortensen,

✆ 4774 5157

e-mail: vito.obo@mail.dk

HELSINGØR

Formand: Marie Klintorp,

✆ 4970 3130

e-mail: Marie@klintorp.dk

NORDSJÆLLAND

Formand: Lisbeth Holmgaard,

✆ 2044 6578 efter kl. 19.00

e-mail: sydkajen@mail.dk

STORKØBENHAVN

Formand: Lene Juul,

✆ 7755 4573 – Mobil 2229 2201

e-mail lenejuul@gmail.com

REGION NORDJYLLAND

NORDJYLLAND

Formand: John Andersen

✆ 2121 3818

e-mail: john@cityhouse.dk

THISTED-MORS

Formand: Anne Marie Lodahl ,

✆ 9792 6013 – Mobil: 2814 7641

e-mail: frede-lodahl@mail.dk

REGION MIDTJYLLAND

HEDENSTED-HORSENS

Formand: Berit Nybroe,

✆ 7567 3646 - Mobil: 4056 9319

e-mail: bnybroe@mail.dk

MIDT/VESTJYLLAND

Formand: Elmer S. Gade,

✆ 9712 5461

e-mail: elmer@gade.mail.dk

RANDERS

Formand: Ole Støvring

✆ 2117 7330

e-mail: olestoevring@live.dk

SILKEBORG

Formand: Anne Grethe Nyborg,

✆ 2984 6114

e-mail: agpedersen@privat.dk

SKIVE

Formand: Tracy Fleur Pedersen,

✆ 2158 0659

e-mail: hjsf.viborg@fibermail.dk

VIBORG

Niels Jacob Vestergaard,

✆ 8660 3135

e-mail: njv@vestergaard.mail.dk

ÅRHUS/ØSTJYLLAND

Formand: Jette Sloth,

✆ 8949 1717

e-mail: js@hjerneskadeforeningen.dk

REGION SYDDANMARK

FYN

Formand: Ingemann Jensen

✆ 6473 1167

e-mail: inje@post3.tele.dk

SYDFYN

Formand: Lonnie Malmberg,

✆ 2020 4080

e-mail: lonniemalmberg@hobby-art.dk

HADERSLEV

Formand: Alite Karoline Petersen,

✆ 7453 3743

e-mail: alite@webspeed.dk

SYDVESTJYLLAND

Formand: Alex Jensen

✆ 4011 3077

e-mail: alex@youseepost.dk

SØNDERBORG

Formand: Pia J. Ketelsen

✆ 2047 4349

e-mail: f29560@danfoss.com

VEJLE, FREDERICIA

OG KOLDING

Formand: Carsten Lykke-Kjeldsen,

✆ 7593 0839

e-mail: CL@munkensdam.dk

AABENRAA / TØNDER

Formand: Erling Kaspersen,

✆ 7468 7334

e-mail: eogkkaspersen@mail.dk

REGION SJÆLLAND

KØGE BUGT

Formand: Willy Andersen,

✆ 5614 0744

e-mail: kiwiand@get2net.dk

SYDSJÆLLAND, MØN OG

LOLLAND-FALSTER

Formand Arne Høegh,

✆ 5486 4300

e-mail: agh@dlgpost.dk

VESTSJÆLLAND

Formand: Lise Kiving,

✆ 5783 3120

e-mail: alise@info.dk

Protektor for

Hjerneskadeforeningen

Hendes Kongelige Højhed

Kronprinsesse Mary

Hjerneskadeforeningens hovedkontor:

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

Tlf. 4343 2433

Fax 4342 2430

Marianne

Schirrmacher

Kirsten

Arntoft

Girobank reg.nr. 3348 kontonr. 195-0096

info@hjerneskadeforeningen.dk

www.hjerneskadeforeningen.dk

RÅDGIVNING:

Socialrådgiver Helen Maria Lustrup

Tlf.: 6038 4119

helen@hjerneskadeforeningen.dk

Tirsdag – (telefonrådgivning) kl. 17-19

Fredag – (telefonrådgivning) kl. 10-13

RÅDGIVNING:

Socialrådgiver Eva Hollænder

Tlf.: 6038 4119

eva@hjerneskadeforeningen.dk

Tirsdag – (telefonrådgivning) kl. 17-19

Fredag – (telefonrådgivning) kl. 10-13

RÅDGIVNING:

Neuropsykolog Henning Olsen

Tlf.: 6038 4119

info@hjerneskadeforeningen.dk

Tirsdag – (telefonrådgivning) kl. 17-19

Fredag – (telefonrådgivning) kl. 10-13

HJERNESKADEFORENINGENS:

TELEFONRÅDGIVNING:

Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi

registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet

i landet man ringer fra. Registreringen skal

tjene til at pege på generelle behov og mangler

for skadede og pårørende. Al brug af registreringen

vil naturligvis ske i anonymiseret form.

De hyppigste årsager til hjerneskader er:

Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker

eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene.

Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller

blødning i hjernen).

Andre udløsende årsager kan være infek tions sygdom

me som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved

hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.


årgang 22 · nummer 2 · juni 2011

Hovedcirklen

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen

er meget glad for den

opmærksomhed, som Sanne

Salomonsen er med til at

skabe for vore hjerneskaderamte

medborgere – senest

på TV og i dagspressen

vedr. de lukningstruede

hjerneskadecentre og på

trombektomiområdet.

indhold

Leder 5

Jacobs kamp for et relevant

botilbud 6

Frit valg af længerevarende

botilbud efter Servicelovens §108 8

Mindeord 9

DIREKTØR:

Svend-Erik Andreasen

Tlf: 2232 1644

sea@hjerneskadeforeningen.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand: Niels-Anton Svendsen

Tlf: 2637 3777

Niels-anton@niels-anton.dk

NÆSTFORMAND:

Elmer S. Gade

Tlf: 9712 5461

elmer@gade.mail.dk

Mogens Bomgaard

Tlf: 4448 4065

mogens@bomgaard.com

Lisbeth Holmgaard

Tlf: 2044 6578

sydkajen@mail.dk

John Andersen

Tlf: 2121 3818

john@cityhouse.dk

Alite Karoline Petersen

Tlf. 7453 3743

alite@webspeed.dk

Tracy Fleur Pedersen

Tlf: 2158 0659 efter kl.14

HJSF.Skive@mail.dk

6

13

16

Aftale om sundhed 10

Sanne Salomonsen kæmper

for de hjerneskadede 13

Donation til Brainstorm

fra Lions 15

En hjerneskadeforening i Uganda 16

”Stop hetzen” 18

Åbent brev til Bertel Haarder 21

Hvem skal bestemme?

Hovedtropperne for de unge 23

Repræsentantskabsmøde i DH 24

Repræsentantskabsmøde 2011 25

Runde fødselsdage 27

Lokalafdelinger 29

ANNONCETEGNING:

Dansk Blad Service ApS

Vestergade 11 A

Postboks 16

5540 Ullerslev

Tlf. 7070 1225

info@danskbladservice.dk

Alle spørgsmål vedrørende

annoncer bedes rettet hertil.

Hovedcirklen ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg - ISSN 1396-7924 | Redaktion:

Marianne Schirrmacher · Svend-Erik Andreasen | Deadline 2011: Nr. 3: 9. august 2011 · Redaktion

af dette blad sluttede den 10.06.2011 · Næste nummer udkommer september 2011

Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 250,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens

kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på CD eller e-mail. Send

gerne billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med

undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen

er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 3


Tro det – eller ej…!

Af Niels-Anton

Svendsen,

landsformand

Foto: Henning Kaag

I sidste nummer var overskriften ”2011

– et skæbneår for hjerneskaderamtes mulighed

for rehabilitering?”. Det spørgsmål

er stadig åbent, og der er fortsat mange

sorte skyer på himlen – MEN – måske

som følge af vores intensive politiske arbejde

ikke mindst i forhold til adskillige

folketingsmedlemmer, så skinnede solen

pludselig gennem de sorte skyer.

Hjerneskadeområdet får en

historisk stor økonomisk hjælp

Først blev der i forbindelse med finanslovens

vedtagelse afsat 150 mio. kr. – Disse

midler kan søges af kommunerne til rehabiliteringsformål.

Så blev der afsat 60 mio. kr. fra satspuljen

til etablering af 5 nye arbejdsrehabiliteringsklubber

baseret på det koncept,

som Hjerneskadeforeningen har udviklet

i HovedHuset.

Endelig er der i forbindelse med den såkaldte

”2020-plan” afsat yderligere 100

mio. kr. primært til rehabilitering af yngre

hjerneskaderamte samt 50 mio. kr., der

skal anvendes i forbindelse med etablering

af et rehabiliteringscenter på Glostrup

Hospital.

Alt i alt en beløbsramme på 360 mio. kr.,

som godt nok skal fordeles over 4 år, men

vi har grund til at glæde os i Hjerneskadeforeningen

– selv i krisetider!

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer

Når du læser dette blad, har Sundhedsstyrelsen

afleveret 2 forløbsprogrammer

til Sundhedsministeriet. Et forløbsprogram

for rehabilitering af voksne med erhvervet

hjerneskade – og et tilsvarende for

børn og unge.

Arbejdet kom i stand på baggrund af

Hjerneskadeforeningens henvendelse til

sundhedsministeren. Hjerneskadeforeningen

har deltaget i arbejdet med forløbsprogrammerne.

Desværre har vi ikke

oplevet den samme lydhørhed for vores

synspunkter, som da vi deltog i arbejdet

med redegørelsen om traumatiske hjerneskader

fra 1997.

Tegning: Lars Ole Nejstgaard. Fra debatindlæg

i UGESKRIFT FOR LÆGER d. 6. juni 2011

om Hjerneskadeforeningens utilfredshed med

forløbsprogrammerne. Link: www.ugeskriftet.dk

Selvfølgelig skal man i et sådant arbejde

være indstillet på at indgå kompromiser,

men afstanden kan være så stor på væsentlige

områder, at det er nødvendigt at

sige fra, da Hjerneskadeforeningen efterfølgende

vil blive taget til indtægt for forløbsprogrammerne.

Vi står jo som medforfattere!!

Vi har derfor set os nødsaget til på skrift

at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom

på, at vi forbeholder os ret til at fremføre

synspunkter, der kan afvige fra forløbsprogrammet.

Repræsentantskabsmødet 2011

Den 29.-30. april blev årets repræsentantskabsmøde

afholdt i Faaborg.

Repræsentantskabet er foreningens øverste

myndighed, og forløbet er derfor et

godt ”barometer” på, hvordan Hjerneskadeforeningen

har det!

I år var det glædeligt at se så mange nye

ansigter – og ikke mindst at de nye repræsentanter

deltog aktivt i den gode og konstruktive

debat om både det der er sket

og om det fremtidige arbejde.

Også godt for demokratiet, at så mange

stiller sit kandidatur til rådighed. Det viser

en stor interesse for vores arbejde. Der

skal lyde en særlig stor tak til alle jer, der

stillede op, men som desværre ikke blev

valgt. I gjorde valghandlingen betydningsfuld!

Mødet blev også historisk, da det var første

gang en afstemning i forbindelse med

vedtægtsændringer blev énstemmigt vedtaget!

Efter repræsentantskabsmødet står det

helt klart, at vi har et stærkt repræsentantskab

– en vigtig forudsætning for vores

fælles arbejde og vores fælles succes!

Hjerneskadeforeningens ”barometer” viser

SMUK SOL!

Alle medlemmer og læsere ønskes en

rigtig god, solbeskinnet og oplevelsesrig

sommer!

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 5


DET SOCIALE HJØRNE

Jacobs kamp for et relevant botilbud

Af Eva Hollænder

Forhistorie

Sagen om Jacob, hvor han skal bo og omfanget

af den hjælp, han skal tilbydes, har

kørt siden 2009 – se artiklen ”Døgntilbud

uden døgnvagt” i Hovedcirklen nr. 3 fra

2010.

Kommunen skærer i slutningen af 2009

med kort varsel i den hjælp, Jacob modtager

i forbindelse med, at han bor i egen

bolig. Derfor har Jacob siden primo 2010

søgt om kommunens tilsagn til, at han

kan flytte i et døgntilbud på Filadelfia.

Kommunen har givet afslag – adskillige

gange – og henvist til andre botilbud, fordi

kommunen finder, at Filadelfias tilbud

er for omfattende – læs: for dyrt - set ud

fra Jacobs behov.

Det Sociale Nævn afgør i september

2010, at Jacob har ret til at vælge optagelse

i botilbuddet på Filadelfia. Kommunen

klager over denne afgørelse til

Ankestyrelsen, som dog giver afslag på

at behandle sagen. Ankestyrelsen understreger

i sit afslag, at dermed er nævnets

afgørelse fortsat gældende – så Jacob har

ret til at vælge optagelse på Filadelfia.

Kommunen følger ikke nævnets afgørelse,

men visiterer til endnu et nyt tilbud, som

Jacob ikke ønsker. Denne gang er begrundelsen,

at tilbuddet på Filadelfia ikke er

opført i Tilbudsportalen.

Jacob klager igen til Det Sociale Nævn

herover, som igen giver Jacob medhold og

ændrer den kommunale afgørelse.

Den aktuelle afgørelse

Det Sociale Nævn holder fast ved sin tidligere

afgørelse. Dette begrundes med, at

kommunen ikke har hjemmel til at træffe

den nye afgørelse, som skal erstatte nævnets

tidligere afgørelse.

I den forbindelse har Det Sociale Nævn

lagt afgørende vægt på

- at kommunen ikke kan beskrive ændringer

i Jacobs behov siden nævnets

tidligere afgørelse

- og at det i den tidligere afgørelse blev

slået fast, at betingelser for visitation

til Filadelfias botilbud er opfyldt

- i den tidligere afgørelse afviste nævnet

kommunens argument om, at tilbuddet

på Filadelfia er overkompenserende

i forhold til Jacobs behov

- kommunen har ikke reageret på Filadelfias

forslag om forhandling om

prisramme for optagelse – så kommunen

kender ikke den faktiske opholdspris

- og kommunen har ikke taget stilling til

en mulig forhandling

- kommunens nye begrundelse kommer

først langt inde i det komplicerede

sagsforløb og har hverken været nævnt

i forbindelse med kommunens svar på

Jacobs tidligere klage til Det Sociale

Nævn eller kommunens klage til Ankestyrelsen

- kommunen kan ikke godtgøre, at det

6 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


nye tilbud dækker Jacobs behov, bl.a.

fordi tilbuddet beskrives som et tilbud

til mennesker med psykisk funktionsnedsættelse

og kommunikationshandicap

- Jacob har ikke en psykisk funktionsnedsættelse

og intet kommunikationshandicap,

derimod epilepsi, sukkersyge og

erhvervet hjerneskade som bl.a. giver

store problemer med korttidshukommelse

- ved vurderinger af Jacobs behov skal

kommunen inddrage lægelige oplysninger,

statusrapport fra hjemmevejleder

og oplysninger fra Jacob og hans

samværge

Ifølge Det Sociale Nævn skal kommunen

- snarest sikre sig, at Jacob kan optages

i et relevant tilbud

- hvis det ikke bliver tilbuddet på Filadelfia

sikre, at Jacob får et tilbud, som

tilgodeser hans behov.

- I denne sammenhæng inddrage lægelige

oplysninger, statusrapport fra

hjemmevejleder og oplysninger fra Jacob

og hans samværge.

Den seneste udvikling

Kommunen har klaget til Ankestyrelsen

over den afgørelse, Det sociale Nævn

har truffet. Begrundelsen er fortsat, at

tilbuddet på Akacievej ikke er opført i

Tilbuds-portalen, og at det af vejledning

12 til Serviceloven fremgår, at det er en

betingelse for en kommunal visitation

til et botilbud, at dette er optaget i Tilbudsportalen.

Socialminister Benedikte Kiærs

bemærkninger til Jacobs sagsforløb

Sagsforløbet har været drøftet i Folketingets

socialudvalg på baggrund af en forespørgsel

fra Martin Frederiksen, DF. Socialministerens

svar bringes her i sin fulde

udstrækning:

LLA/ J.nr. 2011-1254

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs

brev af 28. januar 2011 følger hermed

socialministerens endelige svar på spørgsmål

nr. 229 (SOU Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin

Henriksen (DF).

Spørgsmål nr. 229:

”Ministeren bedes kommentere artiklen

”Kommune politianmeldt” fra Kalundborg

Folkeblad den 24. januar 2011 samt redegøre

for reglerne i forhold til afgørelser fra

Det Sociale Nævn, og redegøre for hvordan

ministeren forholder sig til, at Kalundborg

Kommune tilsyneladende ikke retter sig efter

Det Sociale Nævns afgørelse.”

Svar:

Det Sociale Nævn behandler klager over afgørelser,

der er truffet af kommunalbestyrelsen,

i det omfang dette er fastsat i loven. Det betyder,

at Det Sociale Nævn er 1. klageinstans

for de afgørelser, som efter den sociale lovgivning

kan påklages til nævnet. Kommunens

afgørelser om valg af botilbud efter serviceloven

kan indbringes for det sociale nævn. Dette

fremgår af servicelovens §166.

Det Sociale Nævns afgørelser kan som udgangspunkt

ikke indbringes for anden administrativ

myndighed. Ankestyrelsen kan dog

optage en klagesag til behandling som anden

og sidste administrative klageinstans, når Ankestyrelsen

skønner, at sagen har principiel

eller generel betydning.

Det Sociale Nævn har som administrativ klageinstans

mulighed for at afvise en klagesag,

som den har fået forelagt, stadfæste kommunens

afgørelse i sagen, hjemvise sagen til fornyet

behandling i kommunen, ophæve kommunens

afgørelse eller ændre den.

Klagesystemet på det sociale område har

blandt andet til formål at sikre, at kommunens

afgørelser og sagsbehandling er i overensstemmelse

med lovgivningen. Det er i den

forbindelse også Det Sociale Nævns opgave at

påse, at kommunerne i regionen følger den

samme praksis, når de behandler sager efter

den sociale lovgivning. Af samme grund er

det klart, at den kommune, hvis afgørelse er

blevet underkendt af Det Sociale Nævn, skal

følge og efterleve den afgørelse, som nævnet

er nået frem til i den konkrete sag.

En klage har efter den sociale lovgivning som

hovedregel ikke opsættende virkning. Det vil

sige, at kommunen skal efterleve nævnets

afgørelse, indtil Ankestyrelsen evt. har truffet

en anden afgørelse, med mindre Ankestyrelsen

konkret tillægger den konkrete klage

opsættende virkning i forbindelse med, at de

optager sagen til behandling.

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne

overholder den lovgivning, der særligt

gælder for offentlige myndigheder, herunder

om en kommunes generelle beslutninger

eller praksis er i overensstemmelse med denne

lovgivning. Nægter kommunen at efterkomme

en bindende afgørelse truffet af en kompetent

klage- eller tilsynsmyndighed, er dette i sig

selv en ulovlighed, som tilsynet har kompetence

til at skride ind overfor (den såkaldte

fogedfunktion).

Enhver kan indbringe en sag for statsforvaltningen.

Statsforvaltningen beslutter selv, om

den vil rejse en tilsynssag.

Benedikte Kiær

Her slås det fast, at vores lovgivning betyder,

at en kommune skal efterleve nævnets

afgørelse – ellers begås der lovbrud.

Afsluttende kommentarer

Vi kender kommuner, der yder en omhyggelig

udredende, visiterende og udførende

indsats, som sikrer imødekommelse

af borgerens konkrete behov. I andre

og oftest mere komplicerede forløb kan

samarbejde mellem borger/pårørende og

kommune føre til visitationer, som kan

accepteres af begge parter, også selv om

tilbuddet ikke står øverst på ønskelisten.

Sagsforløbet viser imidlertid, at iværksættelse

af relevante tilbud kan kræve en meget

stor indsats fra borgere, pårørende og

andre. Heldigvis hører forløb som Jacobs

til de sjældne, fordi en kommune normalt

følger og efterlever den afgørelse, som

træffes af Det Sociale Nævn.

Men forløbet viser også, hvordan en kommunal

magtfuldkommenhed kan føre

til direkte lovbrud. Det viser også, at ankesystemet

er helt nødvendigt, hvis vi i

Danmark skal opretholde bare en vis retssikkerhed

for mennesker med funktionsnedsættelser

eller andre særlige behov.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 7


DET SOCIALE HJØRNE

Frit valg af længerevarende

botilbud efter Servicelovens §108

Mulighederne for særlige boliger i kommunalt regi er følgende:

Ældre- handicapboliger, plejehjem og plejeboliger samt § 108 botilbud

Af Helen Lustrup

Der har i den senere tid været flere henvendelser

fra medlemmer med spørgsmålet

om retten til frit at vælge et længerevarende

botilbud efter servicelovens § 108.

De oplever, at deres hjerneskaderamte

søn eller datter ikke kan få et egnet tilbud

tæt på forældrenes hjem eller at det tilbudte

botilbud har en forkert målgruppe

eksempelvis er de øvrige beboere for gamle,

udviklingshæmmede eller psykisk syge.

Der er tidligere her i ”Det sociale hjørne” i

forbindelse med reglerne om midlertidige

botilbud beskrevet, hvad mennesker med

betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

kan have af vanskeligheder,

behov for hjælp, indhold i tilbud og

kommunens visitations- og forsyningsansvar.

Hvem kan få tilbudt ophold

i et længerevarende botilbud

Kommunerne er efter Servicelovens §108

stk 1 forpligtet til at tilbyde ophold i et

længerevarende botilbud til:

1) personer med betydeligt og nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne, der

har behov for

a. omfattende hjælp til almindelige

daglige funktioner

b. eller pleje, omsorg eller behandling,

og som ikke kan få dækket disse

behov på anden måde.

Målgruppen for de længerevarende botilbud

kan være mennesker med fysiske

funktionsnedsættelser (som lammelser,

hjerneskader, blindhed) og det kan være

mennesker med psykiske funktionsnedsættelselser

(som udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser)

eller mennesker, som

har en kombination af fysiske og psykiske

funktionsnedsættelser samt mennesker

med sindslidelser og misbrugere.

Ret til frit valg af et

længerevarende botilbud og flytteret

Hvem kan vælge og hvad omfatter det frie valg

Efter Servicelovens § 108 stk 2 fremgår

det, at:

1) Personer, som modtager et ophold i

et længerevarende botilbud, og som

ønsker at flytte til en anden kommune,

har ret til et tilsvarende tilbud i en

anden kommune.

a. Det er en forudsætning at den pågældende

opfylder betingelserne for

at blive optaget i både fraflytningsog

tilflytningskommunen.

Det frie valg gælder således på tværs af

kommunegrænser.

Efter §108 stk 3 omfatter det frie valg en

eventuel ægtefælle, samlever eller registreret

partner, hvis personen ønsker at

denne skal indgå i husstanden fremover.

Så skal det kommende længerevarende

botilbud være egnet til 2 personer.

Det frie valg omfatter udover flytteret

også betaling for ophold i et længerevarende

botilbud. Jeg vil fremhæve Ankestyrelsens

principafgørelse nr.165 – 10

om kommunens forpligtelse til betaling

af ophold i et længerevarende botilbud i

medfør af reglerne om frit valg.

Af denne afgørelse fremgår det, at kommunen

ikke kan afslå at betale for et længerevarende

botilbud ønsket af ansøger

efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet

skønnes egnet og ikke er væsentlig dyrere,

end det tilbud kommunen er kommet

med.

Afvisning af optagelse på venteliste

Af serviceloven med tilhørende bekendtgørelse

for betaling af botilbud fremgår

det, at kommunen kan afvise ansøgere

til længerevarende botilbud, når de kommer

fra en anden kommune. I forbindelse

med ønske om optagelse på venteliste

til længerevarende botilbud fra en udefra

kommende ansøger kan kommunen

i særlige tilfælde give midlertidigt afslag

af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere

et passende botilbud. Det gælder

dog ikke personer, der f.eks. flytter for at

bevare tæt kontakt til nære pårørende i

tilflytningskommunen.

Afsluttende kommentarer

Retten til frit valg af et længerevarende

botilbud kan for de personer, det drejer

sig om have en altafgørende betydning.

8 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


Det gælder både i forhold til at kunne få

et egnet tilbud, som opfylder personens

behov for hjælp, og det gælder i forhold

til at bo tæt på de pårørende og hvem

man bor sammen med. Mennesker med

massive vanskeligheder har ikke så mange

aktivitetsmuligheder, og derfor betyder

samspillet med andre mennesker meget.

Problemet kan imidlertid opstå, når der

ikke er plads på det ønskede botilbud, da

alle pladser er besatte.

Kommunerne kan også have en interesse i

at planlægge og tilrettelægge, hvor mange

længerevarende botilbud, der skal være i

kommunen, samt hvem der skal visiteres

til disse botilbud udfra økonomiske hensyn.

De kan f.eks oprette botilbud med

sammensætning af forskellige målgrupper

(eksempelvis for hjerneskadede og

udviklingshæmmede). Dermed bliver det

sværere at få et specifikt botilbud, der opfylder

pågældendes behov.

Med den nye lov om handlekommuner

og betalingskommuner vil kommunerne

yderligere få endnu et styringsredskab til

at bestemme udbudet af botilbud, da

kommunerne kan hjemtage de borgere,

som er i botilbud i andre kommuner.

Kommunernes ønske om styring kan dog

alligevel blive begrænset af borgernes mulighed

for selv frit at vælge et længerevarende

botilbud både indenfor og på tværs

af kommunegrænserne.

Anse Leroy er død

Af Ulla Hasling, daglig leder i HovedHuset

Anse Leroy afgik ved døden den 30. april 2011 efter længere tids

sygdom.

Anse var lægeuddannet inden for bl.a. neurokirurgi, inden hun tog

specialuddannelse i psykiatri. I 1972 blev Anse overlæge i Mødrehjælpen,

og senere blev hun socialoverlæge i Københavns Kommune.

Anse var stærkt engageret i sindslidendes vilkår og var initiativtager

til etableringen af ”Fountain Houses” i Danmark, dvs. klubhuse,

som har til formål at støtte mennesker med psykiske lidelser til at

komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet, og som er

den model, som HovedHuset arbejder efter (Clubhouse-modellen).

Da HovedHuset skulle etableres, havde vi stor gavn af Anses viden

og erfaringer med modellen, som hun beredvilligt øste ud af, og

hun engagerede sig helhjertet i udviklingen af HovedHuset, dels

som medlem af HovedHusets udviklingspartnerskab, og dels som

privatperson med et stort hjerte og medmenneskelig omsorg for

HovedHusets senhjerneskadede medlemmer.

Æret være Anse Leroy’s minde.

Logoets

ophavsmand er død

Af Aase Engberg

En af Hjerneskadeforeningens tidlige støtter, grafikeren Erik Jerichau,

døde den 12. maj 2011, 72 år gammel. Erik Jerichau, der blev

uddannet på Den grafiske Højskole i 1961, havde i mange år sin

egen tegnestue på Frederiksberg. Hans produkter – herunder logoer

til store virksomheder som ISS - er tre gange blevet belønnet med

Dansk Design-Centers IG-pris.

Kort efter at Hjerneskadeforeningen - dengang Hovedcirklen - blev

stiftet i 1985, henvendte Naja Johansen, daværende medlem af Hovedcirklens

bestyrelse, sig til Jerichau, som hun kendte privat, og

spurgte, om han kunne bidrage med et logo. Der gik ikke lang tid,

så modtog vi det flotte, enkle logo, der siden har været foreningens

kendemærke. Logoet er på grund af navnet udformet som en kombination

af et H og et C. Men selv om foreningen siden har skiftet

navn, har ingen overvejet at skifte logoet ud – det er svært at forestille

sig, at et nyt logo skulle blive lige så flot.

Mindeord

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 9


Aftale om

sundhed

Hjerneskadeområdet har nu inden

for en kort periode alt i alt fået tilført

360 mill. kr.:

- Regeringen, Dansk Folkeparti og

Kri stendemokraterne afsatte med

finansloven for 2011 150 mill. kr. i

perioden 2011-2014 til rehabilitering/genoptræning

for udsatte patienter

med hjerneskade.

- Herudover styrker regeringen,

Dansk Folkeparti og Pia Christmas-

Møller nu - som led i den nye aftale

om sundhed - indsatsen for hjerneskaderamte

med 100 mill. kr. til

hurtigere genoptræning og rehabilitering

til unge med hjerneskade og

med 50 mill.kr. til et nyt center for

hjerneskade på Glostrup Hospital.

- Ifm. Satspuljeaftalen for 2010

blev der afsat 60 mill. kr. i perioden

2010-2013 til Arbejdsrehabiliteringsklubber

(efter HovedHuset’s

model).

Af Svend-Erik Andreasen

Der bliver nu tilført yderligere midler til

hjerneskadeområdet, udover de midler

der i forvejen var aftalt mellem regeringen

og Dansk Folkeparti. Dette sker i forbindelse

med den netop indgåede sundhedsaftale

mellem Regeringen, Dansk Folkeparti

og Pia Christmas-Møller.

Aftaleparterne er enige om at afsætte

100 mill. kr. målrettet mhp. at unge med

hjerneskade hurtigere får genoptræning

og rehabilitering, således at de på bedste

måde kan klare dagligdagen, deltage

i det sociale liv og eventuelt vende tilbage

til arbejdsmarkedet. Der afsættes 50 mill.

kr. til støtte for etablering af et nyt samlet

specialiseret neurorehabiliteringscenter

på Glostrup Hospital.

Aftalens ordlyd:

”Hjerneskade, genoptræning

og rehabilitering

Det skal sikres, at patienterne modtager

et helhedsorienteret forløb i overgangen

fra sygehusindlæggelse til genoptræningen/rehabiliteringen,

at indsatsen igangsættes

rettidigt, og at indsatsen er af en

høj faglig kvalitet, og er afstemt efter patientens

behov og muligheder.

Udsatte patienter, der har behov for et

længerevarende behandlings- og rehabiliteringsforløb,

skal sikres et forløb af

høj faglig kvalitet baseret på specialiseret

viden. Som led i finanslovsaftalen for

2011 er afsat i alt 150 mio. kr. i perioden

2011-2014 til løft af indsatsen på genoptrænings-

og rehabiliteringsområdet.

Puljen skal anvendes til initiativer på

baggrund af de forløbsprogrammer for

mennesker med traumatisk hjerneskade

og tilgrænsende lidelser samt apopleksi,

som Sundhedsstyrelsen offentliggør i juni

2011. Der vil ved udmøntning af puljen

blive lagt vægt på, at kommunerne blandt

andet anvender de særlige hjerneskadetilbuds

specialviden og ekspertise på Vejlefjord

og Center for Hjerneskade samt

samarbejder med regionerne om sammenhængende

rehabiliteringsforløb for

hjerneskaderamte.

Det er endvidere som led i Aftale om

udmøntning af satspuljen for 2010 afsat

60 mio. kr. i perioden 2010-2013 til

en styrket indsats for at forbedre mennesker

med hjerneskades muligheder for

at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber

med fokus på sociale

mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet

via individuelle aktiviteter,

gruppetilbud, træningsindsatser mv. for

personer med pådraget hjerneskade.

Styrket indsats

for unge med hjerneskade

Aftaleparterne er enige om at afsætte

100 mio. kr. målrettet med henblik på at

unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning

og rehabilitering. Formålet er,

at unge patienter med hjerneskade bedst

muligt generhverver deres tabte funktioner,

således at de på bedste måde kan

klare dagligdagen, deltage i det sociale liv

og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet.

10 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


Aftaleparterne er enige om

senere at drøfte udmøntningen

af de 100 mio. kr.

Nyt center for hjerneskade

med døgnpladser

Der afsættes i alt 50 mio. kr.

til støtte for etablering af

et nyt samlet specialiseret

neurorehabiliteringscenter

på Glostrup Hospital.

Her samles de nuværende

rehabiliteringsenheder

Klinik for rygmarvsskade

i Hornbæk og afsnit for

traumatisk hjerneskadede

Hvidovre Hospital

i en fælles neurorehabiliteringsenhed

for både

rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering.

Med den nye enhed

etableres et samlet og

stærkt fagligt miljø for

specialiseret neurorehabilitering

til gavn for

patienterne.

Aftaleparterne er endvidere

enige om at fastholde fokus på den

kommunale genoptrænings og rehabiliteringsindsats

og samarbejdet mellem

kommuner og specialtilbud på hjerneskadeområdet.

Dermed vil den specialviden og det udviklingsarbejde

om gode tilbud til hjerneskadede

også fremover komme hjerneskadede

og deres pårørende til gode.

Der igangsættes en analyse af rehabiliteringsindsatsen

med henblik på at identificere

effektfulde sammenhængende

rehabiliterings- og genoptræningsforløb.

De gode eksempler og bedste praksis skal

være pejlemærker for den fremadrettede

rehabiliteringsindsats.”

Vedrørende aftalens indhold om udmøntningen

af puljen mhp. kommunernes

anvendelse af den eksisterende særlige

specialviden og ekspertise på hjerneskadeområdet

har Hjerneskadeforeningen

sendt følgende udtalelse til Folketingets

Sundhedsudvalg: (Se ovenstående brev)

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 11


Fra Aftenshowet på Danmarks Radio den 20. april

Sanne Salomonsen kæmper for

de hjerneskadede

Af Svend-Erik Andreasen

Sanne Salomonsen har sammen med

Hjerneskadeforeningen på det seneste

været aktiv i forbindelse med at skabe opmærksomhed

om de lukningstruede hjerneskadecentre,

samt om den manglende

udvikling på trombektomi området på

Rigshospitalet.

Vedrørende Hjerneskadecentrene

Hjerneskadeforeningen finder det yderst

vigtigt, at ekspertisen i de nuværende hjerneskadecentre

fastholdes og at bekymringen

for disses fortsatte eksistensgrundlag

elimineres.

I den forbindelse deltog Sanne Salomonsen

sammen med foreningens direktør i

april i DR’s ”Aftenshowet” om den alvorlige

situation på hjerneskadeområdet.

Vedrørende trombektomi behandling

Hjerneskadeforeningen finder det yderst

vigtigt, at den såkaldte trombektomi behandling

kan ydes landsdækkende og

døgnet rundt. Remmens Fond donerede

således 5. mill. kr. i oktober 2009 til uddannelse

af flere læger i denne disciplin

på universitetshospitalerne i Århus og

Odense, samt på Rigshospitalet, netop

med henblik på at der skulle etableres et

landsdækkende døgnberedskab. På Rigshospitalet

er situationen dog stadig mangelfuld

og dermed yderst alvorlig, da hospitalet

ikke yder døgndækning ifm. denne

behandling, som altså stadig kun ydes i

dagtimerne.

I den forbindelse deltog Sanne Salomonsen

sammen med foreningens direktør i et

interview i april på TV2 om denne alvorlige

situation, samtidig med at Ekstra Bladet

ryddede sin forside til fordel for omtale af

sagen.

Ekstra Bladets forside d. 26. april 2011

Fakta om trombektomi

Trombektomi er en relativt ny behandlingsmetode,

hvor man via et

tyndt kateter kan indfange blodproppen

og trække den ud gennem blodbanen.

Behandlingen bruges i de tilfælde,

hvor den medicinske behandlingsform

trombolyse ikke er tilstrækkelig.

Behandlingen skal ske inden for få timer

efter blodproppens indtrædelse.

Behandlingen udføres på tre centre:

Århus Universitetshospital, Odense

Universitetshospital og Rigshospitalet.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 13


Donation til

”Brainstorm” fra Lions

Af Svend-Erik Andreasen

Lions har endnu engang betænkt Hjerneskadeforeningen med en

donation – og denne gang igen til fordel for foreningens årlige

”Brainstorm” sejlads.

Lions Klub København Østerbro – i samarbejde med DFDS Canal

Tours – arrangerede i april måned ”Lions Humanitære Jazzcruise

2011” i Københavns Havn til fordel for Hjerneskadeforeningens

”Brainstorm” sejlads.

Sejlturen i den propfyldte turbåd med en masse glade mennesker

var en dejlig oplevelse. Der blev undervejs spillet forrygende, skøn

”New Orleans” jazzmusik af et helt fantastisk jazzband. Turen varede

et par timer og forgik i overdækket båd fra Mindeankeret i

Nyhavn.

Overskuddet på kr. 10.000, som går ubeskåret til Hjerneskadeforeningen,

blev overrakt ved et arrangement i K.B. Hallen på Frederiksberg

den 6. maj.

Hjerneskadeforeningen er Lions meget taknemmelig for donationen

til årets ”Brainstorm” sejlads.

Præsident Lars Hjorth, Lions Club Østerbro, motiverede donationen

til Brainstorm.

Frivillig fredag - en dag som frivillig!

Danmark har fået en national frivillighedsdag: Frivillig Fredag. Formålet med Frivillig Fredag

er at markere og anerkende frivilligheden og er en opfordring til alle om at være frivillige for en dag.

I år fejrer vi Frivillig Fredag den 30. sept. - se mere om dagen og de mange aktiviteter på:

www.frivilligfredag.dk

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 15


BISOU

En hjerneskadeforening i Uganda

BISOU (Brain Injury Support Organisation

of Uganda) er en ny

forening i Uganda af og for mennesker

med erhvervet hjerneskade

og deres pårørende.

Hjerneskadeforeningens drøm om at være

initiativtager til etablering af en forening

for mennesker med erhvervet hjerneskade

i Uganda er blevet til virkelighed - blandt

andet takket være mange frivillige ildsjæle

fra hjerneskadeforeningens 3 projekter i

Uganda – UBIB, UBISP og LMP, som vi

tidligere har fortalt om i Hovedcirklen.

Man har fortalt os, at det er den første

hjerneskadeforening i Afrika.

Frede Schulz og Birgit Christiansen gennemførte

i april måned en forundersøgelse,

der var finansieret af Danske Handicaporganisationer

(DH). Det primære

formål var at danne sig et indtryk af BI-

SOU. Vi skulle sikre, at den nye forening

i Uganda er bæredygtig og i stand til at

løfte opgaverne, hvis Hjerneskadeforeningen

i Danmark skal indlede et samarbejde

i form af et partnerskabsprojekt.

Om BISOU

Foreningen blev dannet i november 2010

af en gruppe mennesker med erhvervet

hjerneskade samt pårørende. Der var behov

for at skabe en fælles “større stemme”

til at påvirke det offentlige system

med henblik på hjælp af forskellig art. BI-

SOU ønsker at skabe interesse for og udbrede

viden om mennesker med erhvervet

hjerneskade både inden for handicapområdet

og på nationalt plan.

En af BISOUs visioner er ”et samfund bevidst

om de behov og udfordringer mennesker

med erhvervet hjerneskade oplever”,

og opgaven er ”at fremme velfærd

for mennesker med erhvervet hjerneskade

og skabe bevidsthed om og fremme støtte

til disse mennesker”.

BISOU har allerede nu 50 medlemmer,

der har opfyldt kravet om fuldgyldigt

medlemskab ved at betale indmeldelsesgebyr.

Det er vigtigt her at informere

læserne om, at det i Uganda kun er me-

16 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


Af Birgit Christensen og Frede Schulz

get få foreninger, der har betalende medlemmer.

Udover BISOU er det kun MHU

(Mental Health Uganda) samt ESAU

(Epilepsi Support Association Uganda).

Foreningen har en foreløbig bestyrelse på

10 medlemmer, hvoraf 4 er kvinder og 6

er mænd, formanden er en kvinde. Den

foreløbige bestyrelse har allerede holdt to

bestyrelsesmøder og er begyndt processen

med at registrere foreningen som national

ikke-statslig organisation (NGO).

Stifterne af BISOU har holdt en lang

række møder for at drøfte planer og strategier

for udvikling af organisationen.

De allerede etablerede selvhjælpsgrupper

skal styrkes, og der skal oprettes flere

selvhjælpsgrupper i forskellige distrikter i

Uganda.

Under besøget deltog Birgit og Frede på

“General Meeting” hvor det igen kom

frem at mange familier gemmer deres

børn og voksne i hjemmene. Man oplever

det som guds straf og føler skam over at

familien har medlemmer med hjerneskader.

I de etablerede selvhjælpsgrupper har

man igennem Hjerneskadeforeningens

projekter fået en hel anden holdning til

det at have familiemedlemmer der er skadede.

BISOU vil satse på samarbejde med andre

organisationer på handicapområdet.

Mr. Godfrey Basoita, der i øjeblikket koordinerer

foreningens aktiviteter har med

dygtighed arbejdet som projektleder i

Hjerneskadeforeningens første to projekter.

Han har i årenes løb erhvervet stor

erfaring på hjerneskadeområdet.

Lederne af nogle af de selvhjælpsgrupper,

der blev dannet under UBIP, UBISP

Der arbejdes.

og LMP, og som udgør en del af BISOUs

bestyrelse, har i de respektive selvhjælpsgrupper

været involveret i små udviklingsprojekter,

der delvis blev finansieres af

regeringen i Uganda.

Vi finder, at den nye forening er kommet

godt fra start. Bestyrelsen er aktiv og visionær

og med Godfrey Basoita som koordinater

har vi stor tiltro til, at det vil lykkes

for BISOU at blive en velfungerende

landsdækkende forening for mennesker

med erhvervet hjerneskade.

Vi har derfor imødekommet BISOUs ønske

om at være partner og at være medansøger

på et mindre projekt over 18

måneder, finansieret af DH/DANIDA.

Ansøgningen skal være DH i hænde senest

den 1. oktober, og bliver ansøgningen

imødekommet kan projektet starte

den 1. januar 2012.

Det fremtidige

Uganda-Danmark samarbejde

BISOU har ingen erfaring med udviklingsprojekter,

men initiativtagerne af

organisationen har været aktive frivillige

og medlemmer af de selvhjælpsgrupper,

som Hjerneskadeforeningen har etableret

i et samarbejde med den forrige partner,

UNAPD.

Distriktsmøde.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 17


DH’s pressemeddelse d. 1. juni 2011

Handicappede og socialt udsatte

til Danmark: Opfør jer ordentligt!

Af Svend-Erik Andreasen

Stop hetzen mod mennesker med

handicap og socialt udsatte

Onsdag den 1. juni 2011 var mere

end 700 mennesker samlet på Hotel

Nyborg Strand for at protestere over

Finansministerens og KL’s angreb på

klagesystemet.

KL mener, at serviceloven er ustyrbar,

og at klagesystemet er udgiftsdrivende.

Regeringen og KL vil derfor

lave loven om og gennemgå klagesystemet,

så det understøtter kommunernes

muligheder for at styre og

prioritere. Men klagesystemet er borgernes

sikkerhedsnet, som skal sikre,

at kommunerne følger lovens bogstav

og intention. Kommunernes kamp

mod klagesystemet er derfor en kamp

mod loven. Det følges op af en meget

barsk tone i den offentlige debat, som

med skræmmende tydelighed viser, at

samfundets svageste grupper er hårdt

ramt - både fra myndighedernes side

og fra nogle af deres medborgere.

Kæmpe fremmøde til ”Stop hetzen mod mennesker

med handicap og socialt udsatte”. Over 700 var mødt

op til stormødet på Hotel Nyborg Strand. Pressemeddelelse

og mødeerklæring med fire konkrete spørgsmål

til politikerne blev sendt ud fra mødet.

Handicappede og socialt udsatte

til Danmark: Opfør jer ordentligt!

Kasser med postkort til Jan Trøjborg og en

række meget konkrete spørgsmål til Danmarks

politikere. Det var resultatet af, at

mere end 700 mennesker var mødt op i

Nyborg for at markere deres utilfredshed

med, at KL hetzer handicappede og socialt

udsatte ved at hænge dem ud som udgiftstunge

gøgeunger.

Mere end 700 personer mødte op på Hotel

Nyborg Strand for at markere, at nu

er grænsen nået for, hvad man kan byde

samfundets mest sårbare grupper.

Det var den hårde tone i debatten og

svækkelsen af klagesystemet, der var på

dagsordenen.

”Det er lykkedes KL og en række borgmestre

at male et billede af mennesker med

handicap og socialt udsatte som en byrde

– en udgiftstung byrde – der skal reduceres

her og nu. Det er derfor, vi er samlet

her i dag – for at komme med et opråb

til Danmarks politikere og ikke mindst til

Danmarks befolkning”, sagde Stig Langvad,

formand for Danske Handicaporganisationer,

på mødet.

Seks organisationer står sammen bag initiativet

til mødet. Det er Danske Handicaporganisationer,

Socialpædagogerne,

Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal,

Dansk Socialrådgiverforening og

FOA. Organisationerne ser mødet som en

start på en modbølge, der skal genskabe

en anstændig tone i debatten.

”Jeg håber, at det her bliver starten på en

bedre dialog. Derfor har vi stillet fire me-

18 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


150 mødedeltagere fra Egmont Højskolen med banner: ”Her er byrden”

get konkrete spørgsmål til landets politikere,

og dem ser vi meget gerne, at de svarer

på som en del af deres valgkamp. Og jeg

håber, at politikernes svar på vores spørgsmål

vil gøre det åbenlyst, at KL skal stoppe

deres angreb nu”, siger Stig Langvad.

Ansatte, som til hverdag skal stå for hjælpen

til mennesker med handicap og socialt

udsatte, er også meget bekymrede for

udviklingen.

”De barske realiteter viser, at 81% af socialrådgiverne

på handicapområdet oplever,

at økonomiske hensyn spiller en større

rolle end socialfaglige vurderinger, når der

skal træffes beslutninger. Det er i strid med

alt, hvad vi har af love, principper og intentioner

på området. Vi må da kunne være

enige om, at det ikke er sådan, vi vil behandle

mennesker, der har brug for hjælp.

Anstændigvis”, siger formand for Dansk

Socialrådgiverforening, Bettina Post.

Mellem talerne på mødet blev der vist

kortfilm, som fortalte historien om, hvordan

hetzen rammer mennesker med handicap

og socialt udsatte.

Talere på mødet var:

Bettina Post,

formand, Dansk Socialrådgiverforening

Palle Simonsen,

Foreningen Det Sociale Netværk

Stig Langvad,

formand, Danske Handicaporganisationer

Benny Andersen,

formand, Socialpædagogerne

Claus Gahrn,

næstformand, HK Kommunal

Jakob Sølvhøj,

formand for pædagogisk sektor

FOA.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 19


Åbent brev d. 27. april 2011

Sundhedsministeriet

att: Sundhedsminister Bertel Haarder

Kære Bertel Haarder

Vi henvender os til dig, fordi vi håber, du kan få Sundhedsstyrelsen til at ændre den fatale holdning til rehabiliteringen

af senhjerneskadede, som kommer til udtryk i den for nyligt offentliggjorte MTV (medicinsk

teknologisk vurdering) om rehabiliteringen af senhjerneskadede.

Sundhedsstyrelsen påstår i sin MTV, at der ingen eller ringe effekt er af indsatsen udover det første år efter

skaden – en fatal påstand med ulykkelige konsekvenser.

Heldigvis passer det ikke.

Vores voksne søn er et aktivt eksempel på det modsatte.

Han ville have ligget som en ”grøntsag” var Sundhedsstyrelsens anbefaling om kun 1 års genoptræning

efter skaden blevet fulgt.

Vores søn Stefan var som 24-årig ude for en færdselsulykke i 1998 forårsaget af èn, der kørte væddeløb

på en almindelig landevej. Stefan blev meget alvorligt hjerneskadet med særlig svær frontallap skade, han

lå i coma i næsten et halvt år og var i starten derefter total reduceret. Vi hjemtog ham præcis et år efter

ulykken, han var da på vej ind i spændetrøje og tvangsmedicinering og hermed uden mulighed og tilbud

om genoptræning.

Vi har siden hjemtagelsen selv stået med genoptræningen og rehabiliteringen, som gennem alle årene er

fulgt af neuropsykolog Louise Brückner Wiwe.

Stefan er i forhold til andre med svær traumatisk hjerneskade blevet usædvanlig velfungerende og han

har efter omstændighederne fin livskvalitet. Han er igen en gående, talende, ret vidende og rar mand, han

taler igen flydende dansk, engelsk og tysk, er god til skak og har i det hele taget et meget højt aktivitetsniveau

bl.a. med lange cykelture på sin dobbeltcykel – Stefan er selvfølgelig stadig hjerneskadet med behov

for god støtte, men han kan bo i sit eget hus med en BPA-døgnstøtte, hvilket i øvrigt også er den billigste

løsning.

Det er første gang vi fortæller om vores søn på den måde, dog har vi før efterspurgt vores søns retssikkerhed

og nu efterspørger vi de senhjerneskadedes retssikkerhed.

Kan det virkelig være rigtigt, at det offentlige under henvisning til Sundhedsstyrelsens MTV om manglende

effekt af længerevarende rehabilitering må løbe en sådan risiko med en hjælpeløs, senhjerneskades liv og

skæbne!

Et reddet liv skal jo også leves og derfor også støttes i at få livskvalitet igen – det er både svært og længerevarende,

men altid indsatsen værd.

Vi håber, vores fortælling bidrager til...at indsats nytter... i lang tid efter skaden.

Venlig hilsen

Jonna og Siegfried Josupeit

Kopi til Hjerneskadeforeningen

Hjernesagen

Danske Handicaporganisationer

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 21


Hvem skal bestemme?

Af Svend-Erik Andreasen

Arv er et værdifuldt redskab i bestræbelserne

for at forbedre de hjerneskaderamte

og de pårørendes livsvilkår.

Tidligere var det opfattelsen, at oprettelse

af testamenter nok var noget, personer

med formuer og overflod ulejligede sig

med at få gjort.

Efter den nye arvelov er vedtaget ser det

synspunkt i dag ud til at have ændret sig.

I den nye arvelov er tvangsarven blevet

mindre, hvorved der er en større del, man

selv kan disponere over.

Efter at Hjerneskadeforeningen udsendte

brochuren ”Hvem skal bestemme over

din arv ?”, har der glædeligvis været rettet

flere forespørgsler om dette emne til

Landskontoret.

Venligst bemærk, at eksemplerne på beregning

af beløb til arvinger også er gældende

for 2011.

Brochuren er lagt på foreningens hjemmeside

under punktet ”Hvordan kan jeg støtte?”

og vil dér løbende blive opdateret.

Vi kan af gode grunde aldrig efterfølgende

komme til at takke de mennesker der

testamenterer til fordel for Hjerneskadeforeningen,

vi kan kun takke få forhånd.

Hjerneskadeforeningen håber, at du i for-bindelse med eventuelle overvejelser vedrørende

arv vil tænke på os i en god sags

tjeneste!

Hovedtropperne - for unge

Hovedtropperne er en forening for unge

mellem 16 og 35 år, som har været udsat

for en hjerneskade.

På vores hjemmeside kan du læse meget

mere om foreningen og om andre, som

har en senhjerneskade. Prøv for eksempel

at kigge på vores debatsider - her kan du

komme med gode råd eller spørge om

hjælp, hvis du mangler ideer til at løse et

problem. Det behøver ikke at have noget

som helst med hjerneskader at gøre.

Under vores nye menupunkt, Aktuelt, kan

du læse forskellige nyheder af interesse

for Hovedtropperne.

Du er også altid velkommen til at kigge

ind forbi vores chat. Vi har en fast chattid

den 1. søndag i måneden mellem 19.30

og 21.00, men chatten er altid åben. Du

kan finde en oversigt over de faste chataftener

her.

Hovedtropperne har også fået en gruppe

på facebook.

Hvad arbejder Hovedtropperne med?

Vores primære fokus i øjeblikket er at

hjælpe unge med erhvervet hjerneskade

med at møde ligesindede. Det kan enten

ske virtuelt på hjemmesiden, på en af vores

nationale aktiviteter eller i lokalområdet.

Her finder du Hovedtropperne

HOVEDTROPPERNES

LANDSBESTYRELSE

Landsformand Mikkel Jørgensen

Tlf. 2871 2184

formand@hovedtropperne.dk

Næstformand Camilla Krag Larsen

Tlf. 2588 8154

camilla.krag.larsen@hovedtropperne.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Bjarne Frederiksen

Jenny Auerbach

Flemming Ravn

UNGDOMSAFDELINGER:

FYN:

Camilla Krag Larsen . Tlf. 2588 8154

camillakraglarsen@hotmail.com

STORKØBENHAVN

Michael Skjørbæk Larsen . Tlf. 2621 6776

michael@hovedtropperne.dk

NORDJYLLAND:

Mette Thomsen . Tlf. 3171 0868

hovedtropperne-aalborg@hotmail.com

Hovedtropperne er en forening under

Hjerneskadeforeningen.

www.hovedtropperne.dk

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 23


Repræsentantskabsmøde

i DH

Af Elmer S. Gade

Den 6. og 7. maj afholdt DH (Danske

Handicaporganisationer) sit årlige

repræsentantskabsmøde på hotel

Scandic Kolding. Fra Hjerneskadeforeningen

deltog direktør Svend-Erik Andreasen

og foreningens næstformand,

Elmer Steensgaard Gade.

Efter velkomsten var der politisk debat

om ”Handicappolitik i en krisetid”.

Indledningsvis var der to indlæg, hvoraf

det ene behandlede tiden fra 1700 tallet

og frem til i dag, og det andet behandlede

nutiden og fremtiden.

Efter disse indlæg var der debat – en

debat som for øvrigt blev fortsat den

følgende dag. Gennemgående var der

stor usikkerhed over de fremtidige muligheder

for handicappede, ligesom der

blev fremhævet grelle eksempler på især

kommunalpolitikeres udtalelser vedrørende

hjælp til handicappede.

Herefter tog man fat på dagsordenens

øvrige punkter og afsluttede dagen

med en hyggelig middag.

Næste dags program blev hurtigt gennemført,

så ved frokosttid kunne man

igen begive sig hjemover med en kraftig

opfordring til at kæmpe videre lokalt.

Legater

Takket være bevilling fra Zangger Fonden har Hjerneskadeforeningen mulighed for at uddele

legater til vore medlemmer.

Der kan fortrinsvis søges om støtte til sygdomsbehandling ,der er omkostningskrævende enten

som følge af selve behandlingen eller som følge af de til behandlingen nødvendige hjælpemidler.

Vejledende retningslinier for ansøgninger:

• Der kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1 års medlemskab af Hjerneskadeforeningen.

• Da det er vigtigt, at midlerne kommer så mange af foreningens medlemmer til gode som

overhovedet muligt, vil der normalt ikke kunne ydes støtte mere end to gange fra fonden.

• Der kan ikke ydes tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af offentlig forpligtelse.

(Først søges kommunen – hvis afslag, vedlægges dette ansøgningen).

• Der skal foreligge en udførlig begrundelse for ansøgningen. (Dvs., det er utilstrækkeligt at

begrunde med f.eks. ”dårlig økonomi”).

• Der kan kun søges til reélle merudgifter. (Dvs., der kan ikke søges til kost, lommepenge og

lignende).

• Tilskudsmodtageren har pligt til at oplyse, hvis der ydes tilskud/økonomisk støtte fra anden

side, idet der fra Zangger Fonden ikke kan ydes et større beløb, end de faktiske merudgifter.

Ansøgninger indsendes til lokalformanden i den lokale afdeling man tilhører.

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at der ikke skal betales skat af

et tildelt legat.

24 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011


Hjerneskadeforeningens

Repræsentantskabsmøde 2011

Af Elmer S. Gade

Fredag den 29. april var et større antal

personer på vej mod Fåborg for

at deltage i Hjerneskadeforeningens

årlige repræsentantskabsmøde. Igen

i år var dette henlagt til Hotel Faaborg

Fjord, hvor både de indkvarteringsmæssige

og mødemæssige faciliteter

er gode. Repræsentantskabet

er jo ifølge vedtægterne foreningens

øverste myndighed, så netop derfor

er det vigtigt, at repræsentantskabsmødet

kan afholdes i gode og venlige

omgivelser.

Til den planlagte tid blev forsamlingen

budt velkommen og efter en sang

kunne mødet tage sin begyndelse

med navneopråb og valg af dirigent.

Det var, som om der straks fra starten

var en god og særdeles seriøs

holdning til de forskellige punkter

på dagsordenen, hvoraf de første

blev gennemført inden festmiddagen

fredag aften. En god middag med et

par glas vin er jo ikke at kimse ad.

Efter middagen kunne man i den tilstødende

bar hygge sig med et glas

øl, vin eller en kop kaffe for egen

regning. Mange gode ideer blev her

videregivet til kolleger om lokalafdelingernes

muligheder på både det

økonomiske og politiske plan.

Efter morgenmaden lørdag (for enkeltes

vedkommende også en dukkert

i Lille Bælts kølige bølger) tog vi

igen fat på dagsordenen. Og endnu

engang kunne det konstateres, at

seriøsiteten i de mange indlæg var

i højsædet. Selv om der kunne være

divergerende opfattelser af dette og

hint, var der en tydelig intention om

at gøre tingene på den bedste måde

for foreningen som helhed.

En bestyrelsesberetning blev godkendt,

et regnskab blev godkendt, og

sågar et sæt helt nye vedtægter blev

godkendt, ligesom en ny hovedbestyrelse

blev sammensat, alt sammen

inden for den stipulerede tidsramme.

Det var tydeligt, at alle havde en intention

om at yde et positivt bidrag

til en forening, som i allerhøjeste

grad har brug for ildsjæle og positive

medarbejdere.

Fra mange sider blev det da også påpeget,

at mødet havde været både

givende og positivt, hvilket lover godt

for det fremtidige samarbejde. Så

ladet med lyst til fortsat indsats for

de hjerneskadede kunne repræsentanterne

lørdag eftermiddag begive

sig hjemover med den faste viden, at

vi har en velfungerende og god forening,

samt en dygtig daglig ledelse

på kontoret.

”Jern ruster ved mangel på brug, stillestående

vand mister sin renhed og fryser i kulde;

netop sådan suger uvirksomhed kraften

ud af sindet”

(Leonardo da Vinci)

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 25


Runde fødselsdage

Kirsten Arnetoft

Kirsten fyldte 60 år den 28. maj. Hun havde valgt at fejre dagen

under sydens sol og palmer sammen med sin familie.

Kirsten er ansat på landskontoret som regnskabsmedarbejder

på deltid, hvor hun hovedsageligt har beskæftiget sig med de

lokale afdelingers regnskaber. Dette arbejde bringer Kirsten i

tæt kontakt til de lokale bestyrelsesmedlemmer, som sætter

stor pris på hendes faglige kunnen.

Fra landskontoret sender vi et stort til lykke med dagen med

håbet om de bedste ønsker for fremtiden.

Marianne Schirrmacher og Svend-Erik Andreasen

John Andersen

(Nyvalgt medlem af Hjerneskadeforeningens hovedbestyrelse)

Kære John Andersen!

Du ønskes stort tillykke med din 60 års fødselsdag den 6. juli

2011 med håbet om alt godt for dig og dine i dit nye årti.

Vi ser alle frem til et godt og konstruktivt samarbejde med dig i

forbindelse med vor fælles, vigtige sag og mission.

Svend-Erik Andreasen

Hjerneskadeforeningen

modtager med taknemmelighed alle donationer - store som små

En donation kan f.eks. foretages i forbindelse med den kommende indbetaling af det årlige medlemskontingent.

Donationer er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.

Almindeligt fradrag 2011

De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave til

foreningen 500 kr., kan du i 2011 fratrække op til 14.500 kr.

Eksempel 1: Betaler du i 2010 15.000 kr. til en forening, vil du kunne trække 14.500 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive

indbetalt på én gang. Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.

Gavegivere skal oplyse CPR-nummer hvis man ønsker fradrag i skatten for de beløb man har indbetalt.

Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096 · Mærk venligst med ”gave”

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 27


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

REGION HOVEDSTADEN

EGEDAL

V/ SANNY FREUND

Husk vores medlemsmøder på Græstedgård – Udlejrevej 13 B

– Ølstykke - i lokale 3, hver 1. torsdag i måneden fra kl. 10–

12.30. Her mødes skadede og pårørende til hygge over kaffen

og en bid brød, god snak og planlægning over evtl. aktiviteter.

Der er nem adgang for kørestolsbrugere.

Hver 3. torsdag i måneden fra kl.10–12.30 spiller vi Petanque

på banerne ved Græstedgård. Det sker under hyggelige former

og der sluttes af med kaffe og sandwich.

Planlagte arrangementer:

10. juni kl. 15 grill dag på Toftehøjgård – Gl. Roskildevej 1A.

16. juni fælles udendørs teatertur til Glostrup Amateur Scene

til ”Jorden rundt i 80 dage”, haven åbner kl. 18.30, madkurve

kan medbringes. Drikkevarer sælges i baren til rimelige priser.

Sommerferie fra 17. juni og på glædelig gensyn 4. august.

23. august kl. 10.30 besøg i de Københavnske Fængslers Museum

3. september Regionens Grill fest i Græsted. - Nærmere information

ved arrangementer udsendes til medlemmerne.

Onsdagsklubben:

Er stedet for skadede fra Egedal og Frederikssund. Vi mødes

hver onsdag fra 12–14.30 på Elværket i Frederikssund til hyggelig

samvær, og ca. 1 gang om måneden arrangeres der ture,

samt den årlige weekendtur med pårørende. Her er vi alle ligestillede

og har derved bedre mod til at turde udfolde sig. Aktivitetskalenderen

finder du på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål eller vil vide mere, kan du besøge vores hjemmeside

og du er altid velkommen til at ringe til Sanny på 4818

4031.

FREDERIKSSUND

V/ TERKEL MAACK

Sommeren er over os, solen skinner og vi nyder de lyse aftner.

Indtil videre har bestyrelsen i Frederikssund afdelingen valgt

ikke, at igangsætte egne aktiviteter, men koble os på de fælles

aktiviteter der arrangeres.

Nogle af de fælles arrangementer der allerede er planlagt for

medlemmerne i Hovedstadsområdet er:

Grill-hygge i Græsted lørdag, d. 3. september 2011 kl. 13–17.

Der vil blive mulighed for fællestransport. Deltagerprisen vil

blive annonceret senere.

Fælles-bowling-dyst. Lokalforening Halsnæs arrangerer

Brunch og Bowling søndag d. 2. oktober kl. 11.30–15. Sted:

Slots Bowl Hillerød. Vi starter med brunch, derefter 2 timers

bowling. Pris pr. deltager: kr. 150.

Igen i år er der Ecco-Walkaton, det er søndag, d. 28. august.

Og i stil med sidste år, vil der i år være mulighed for at købe en

T-shirt med Hjerneskadeforeningens logo på.

Bestyrelsen har et ønske om, at kunne sende Nyhedsbreve og

andet informationsmateriale ud til medlemmerne via e-mail,

derfor opfordres medlemmerne til at sende en mail til formanden

på mail: terkel.maack@gmail.dk

Det er et ønske både fordi portoen er en stor udgift, men også

for at kunne videre sende informationer hurtigere. Dem der

ikke ønsker at benytte mail, vil fortsat kunne få Nyhedsbreve og

Informationer via post.

Onsdagsklubben: se under Egedal

FURESØ

V/ HELLE BOMGAARD

Solhuset, et samlingssted for skadede

Langkærgård, Højeloft Vænge 2, Værløse, hver fredag fra kl. 10

til 13. Solhuset er stedet, hvor du kan være dig selv samtidig

med, at du er sammen med andre ligestillede i et uforpligtende

samvær. Stedet har nogle gode rammer for hyggeligt samvær

og udveksling af erfaringer samt mulighed for forskellige aktiviteter.

Kommende arrangementer:

15. juni: Cirkusrevy

16. juni: Jorden rundt i 80 dage. Glostrup Amatør Scene.

28. august: Ecco Walkathon København

3. september: Grillfest Græsted

Vil du vide mere så ring til Helle eller Annelise.

Kontakt Helle på tlf. 2177 5755 eller Annelise på tlf. 2572 1443.

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 29


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

HALSNÆS

V/ JOHN MORTENSEN

Medlemsmøde første mandag hver måned fra kl. 15.15–17.15 i

Skjoldborg, Valseværksstræde 5a, 3300 Frederiksværk. Vi byder

på kaffe/the med tilbehør. Sommerferie juni og juli.

Badminton. Tirsdag d. 6. september kl. 14.30–15.45 starter

den nye badminton-sæson og vi spiller hver tirsdag kl. 14.30–

15.45 fra september 2011 til og med april 2012.

Nyhedsbrev og kvartals-kalender udsendes til vores medlemmer,

men har du/I mulighed – så klik ind på www.hjerneskadeforeningen.dk

– læs om de forskellige tilbud både lokalt, regionalt

og på landsplan.

Region Hovedstadens lokalforeninger har besluttet, at lokalmedlemmerne

frit kan tilmelde sig de forskellige arrangementer

uanset hvilken lokalforening, der arrangerer. Der kan dog være

nogle arrangementer, der kun er for den enkelte lokalforenings

medlemmer, men så vil det være oplyst på opslaget. Der kan

være forskel på deltagerpris, ”lokal-pris” eller ”regional-pris”,

da man søger tilskud lokalt/kommunalt.

3 arrangementer for Region Hovedstadens medlemmer:

Ecco-Walkaton søndag, d. 28. august 2011 i København. Mere

herom i næste nyhedsbrev.

Grill-hygge lørdag, d. 3. september 2011 kl. 13 -17 i Græsted

Frivilligcenter, Holtvej 8, 3230 Græsted. Tilmelding og deltagerpris

bliver oplyst i næste nyhedsbrev.

Efter flere opfordringer starter vi igen: FÆLLES-BOWLING-

DYSTEN

Brunch og Bowling søndag, d. 2. oktober 2011 kl. 11.30–15

i Hillerød Slots Bowl. Vi starter med brunch, derefter er der 2

timers bowling.

Bindende tilmelding til Halsnæs – Birgitte Mortensen, tlf. 4774

5157 senest 28. august 2011.

HELSINGØR

V/ MARIE KLINTORP

HUSK vores faste arrangement:

Gymnastik (med hensyn) mandag på Hamlet.

1.ste tirsdag i måneden TIRSDAGSCAFÈEN kl. 10.00-12.00

3.die onsdag i måneden MØDESTEDET kl. 14.00-16.30

Begge dage foregår i ”Fællessalen”, Fiolgade 17A, Helsingør,

hvor der serveres kaffe/te og vi får en hyggelig snak og planlægger

kommende arrangementer i foreningen.

Søndag 29. maj tager vi en tur til Sofiero i Helsingborg (se nyhedsbrev

på hjemmesiden).

Reservér 28. august hvor vi går Walkaton i København.

Region hovedstadens lokalforeninger har besluttet, at lokalmedlemmerne

frit kan tilmelde sig de forskellige arrangementer

uanset hvilken lokalforening, der arrangerer. Der kan dog være

nogle arrangementer, der kun er for de enkelte lokalforeninger,

men så vil der være oplyst på opslaget. Der kan være forskel på

deltagerpris, lokalpris eller regionalpris da man søger tilskud

lokalt.

NORDSJÆLLAND

V/ LISBETH HOLMGAARD

Onsdagscafe for hjerneskaderamte i

lokalafdeling Nordsjælland

Onsdag den 11. maj 2011 var dagen hvor Onsdagscafeen havde

arrangeret en tur til Louisiana for at se Picassoudstillingen

m/guide – og sikke dog en dejlig oplevelse som ikke mindre end

24 havde meldt sig til.

Hvad er onsdagscafeen?

Onsdagscafeen er den aktivitet som Lokalafdeling Nordsjælland

indtil videre vil prioritere højest.

I Onsdagscafeen er der mulighed for at være sammen med andre

hjerneskaderamte eller deres familier hver den 1. onsdag i

måneden fra kl. 15.00-17.00.

Som nævnt kan det f.eks. udflugter som du kan være med til

foreslå som en aktivitet – eller måske har du blot lyst til at mødes

med ligestillede og få en rigtig hyggelig snak. Der er stort

set ingen grænser for, hvad I i Onsdagscafeen kan beslutte jer

for. Så har du lyst til at stifte bekendtskab med onsdagscafeen,

kan du blot møde op den 1. onsdag i måneden i Frivilligcenter

Græsted som er beliggende i den gamle stationsbygning på

”Græsted Syd”, Holtvej 8, 3230 Græsted.

Vil du høre mere om onsdagscafeen – så kontakt René eller

Inger Lise Bøgeskov på tlf. 4871 79 84 eller under lokalafdeling

Nordsjælland www.hjerneskadeforeningen.dk

”Lyspunktet”

Lyspunktet i Hillerød er ligeledes et tilbud som kan anbefales.


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 31


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

Her er mulighed for at deltage i bowling, EDB-undervisning eller

blot socialt samvær. Vil du vide mere om Lyspunktet så kontakt

Lars Larsen på tlf. 2145 9405.

Arrangementer for Hjerneskadeforeningens

medlemmer i Region Hovedstaden

I weekenden den 4.-6. marts havde Lokalafdelingerne i Region

Hovedstaden endnu en gang arrangeret et weekendkursus –

hvor ikke mindre end 50 deltog.

Igen i år blev det en stor succes. Så når vi i 2012 igen arrangerer

et weekendkursus skal man nok være hurtig med tilmeldingerne

– men der er jo trods alt god tid endnu.

Næste regionsarrangement finder sted lørdag den 3. september

2011. Det bliver et grillarrangement som finder sted i Græsted

Frivillighedscenter – der vil komme yderligere information om

dette i næste nyhedsbrev – men hvorfor ikke allerede nu sætte

kryds i kalenderen?

Husk hvis du har lyst til at deltage i aktiviteter som de andre

lokalafdelinger afholder, vil dette oftest kunne lade sig gøre – se

nærmere på lokalafdelingernes hjemmesider.

Læs mere om lokalforeningernes tilbud på www.hjerneskadeforeningen.dk

eller kontakt lokalafdelingsformand Lisbeth

Holmgaard på mail: Sydkajen@mail.dk eller tlf. 2044 6578.

STORKØBENHAVN

V/ LENE JUUL

Lokalforeningen Storkøbenhavn afholder fortsat medlemsarrangementer

hver den første mandag i måneden. Pårørende er

ligeså velkomne som skadede.

Møderne finder sted på Lyshøjgårdsvej 43, 2500 Valby.

Disse mandage åbner vi dørene allerede kl. 15.00, for at hygge

og være sammen og få tips fra kokkene der står for madlavningen.

Udover den 1. mandag i måneden bliver der i regionen og på

lokalt plan arrangeret forskellige arrangementer. Hold øje med

dem på Hjerneskadeforeningens hjemmeside www.hjerneskadeforeningen,

gå ind under lokalforeninger og dernæst Region

Hovedstaden.

I Nyhedsbrevet vil du ligeledes se hvad der sker, så sæt kryds i

kalenderen og tilmeld dig, hvis der er noget der interesserer dig.

Det er nu endelig blevet en realitet at man hver mandag kan få

specialundervisning i computer, korsang/musikforståelse samt

afspænding, træning, bevægelse samt motion og kost.

Bemærk at, på Lyshøjgårdsvej har også Hovedtropperne deres

gang. Hovedtropperne er for unge med hjerneskade. Hver onsdag

fra kl. 17–21 har de fællesspisning, hygge, foredrag og hvad

man ellers finder på. Derudover arrangeres forskellige ture. Hovedtropperne

kan du finde på www.hjerneskadeforeningen.dk

REGION NORDJYLLAND

NORDJYLLAND

ANNEMARIE H. LODAHL

Onsdag, den 15. juni kl. 19.00 på

Behandlingscentret Østerskoven, Hobro:

Orientering om behandlingscentrets rehabiliteringstilbud med

efterfølgende fremvisning. Efter kaffen informeres om Hjerneskadeforeningens

planer om oprettelse af en lokalafdeling for

de tre himmerlandske kommuner.

Tirsdag, den 23. august kl. 19,00 - Foredrag med Sussi

Handberg samt information om Hjerneskadeforeningen

Sussi viser os en film og fortæller om, hvordan hun overvandt

3 blodpropper i hjernen ved at tage til genoptræning på Cuba

og derefter, gennem kreativitet og hårdt slid, genvandt kontakten

med sin venstre hjernehalvdel. Hun byggede et halmhus i

Skørping.

Herefter vil lokalbestyrelsen for Hjerneskadeforeningen i Nordjylland

informere nærmere om de igangværende og kommende

aktiviteter i vores område. Vi glæder os til at byde velkommen

til en spændende aften.

Aftenen afholdes i City House, Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg.

Der er fri entre. Kaffe/the og øl/vand kan købes. Begrænset

deltagerantal, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 18.

august 2011 på tlf. 9877 1700 eller via e-mail til john@cityhouse.dk

– Venligst oplys dine kontaktinformationer ved tilmeldingen.

ÅBENT HUS AFTENER:

Mød op til vores åbne aftener for medlemmer og pårørende til

erfaringsudveksling, hvor alle bestyrelsesmedlemmer vil være til

stede for en drøftelse om hjerneskadeforhold. Velkommen til

en fælles hyggeaften. Afholdes i City House, Jyllandsgade 20,

9000 Aalborg på følgende datoer:


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 33


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

Onsdag, den 29. juni kl. 19.00

Onsdag, den 10. august kl. 19.00

Onsdag, den 5. oktober kl. 19.00

Onsdag, den 7. december kl. 19.00 (julefrokost)

Såfremt ovenstående eventuelt giver anledning til spørgsmål, så

er jeg gerne til rådighed.

THISTED - MORS

V/ ANNE MARIE H. LODAHL

Du er altid velkommen i vores cafe hver tirsdag fra kl. 14.00

til 16.00 på Kommunikationscenter Thisted, Kr. Koldsgade 3

i Thisted. Cafeen er både for den skadede og for pårørende.

Paraplyen, Skovparken 1A har åben mandag, onsdag og fredag

fra 9.00 til 13.00 og ungegruppen torsdag fra 10.00-12.00.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med personalet i Paraplyen

kan Karen kontaktes på tlf. 2012 8076 eller Linda på tlf. 2369

3960.

Vores aktiviteter kan ses på Hjerneskadeforeningens hjemmeside

eller på Thistednyt.dk

REGION MIDTJYLLAND

HEDENSTED/HORSENS

V/ BERIT NYBROE

Torsdag d. 8. september, arrangement med Helge Engelbrecht

14.00–16.30, 150 kr. pr. person, kaffe og kage er med i prisen.

Ree-dyrepark, lørdag d. 21. august: 10.00–17.00. Handicapdag.

Tag madpakken med.

Kaffemøde lørdag d. 8. oktober: kl. 14.00–16.30, ASV Horsens

med musik. Kaffe og brød. Kr. 25.- pr. person

MIDT-/VESTJYLLAND

V/ ELMER S. GADE

Som det har været tilfældet gennem de senere år afholdtes der

igen i år en tredages tur til København. Turen foregik i bus og

den 26., 27. og 28. maj. Atter i år var det lykkedes at få så man-

ge sponsorkroner, at turen kunne gennemføres for 900 kr. pr.

deltager. Organisationer og private har været særdeles villige

til at ”spytte i kassen”. Denne velvilje er vi naturligvis særdeles

taknemmelige over. I prisen var alt iberegnet: bustur, spisning,

entreer og overnatning på hotel i København. Programmet omfattede

bl.a. besøg i ”Believe it or not”, Tivoli, Zoo, sightseeing

og besøg i et af de store indkøbscentre.

Derudover vil der blive afholdt udflugt til et af de smukke naturområder

i Midtjylland. Program med oplysning om tid og sted

vil senere blive udsendt.

RANDERS

V/ OLE STØVRING

Bankospil

Du skal være selvhjulpen eller have en hjælper med, da vi selv er

skadede og ikke kan påtage os ekstra hjælpeopgaver.

Vi giver kaffe – te og småkage. Øl og vand kan købes.

10 kr. pr. plade.

Kl. 19.00 – Dytmærsken 8, 1. sal T.

Tirsdag d. 6. september: Tirsdag d. 4. oktober: Tirsdag d. 1.

november.

Filmklubben

En gang om måneden, dvs. ca. hver d. 3. tirsdag i måneden.

Tirsdag d. 20. september, kl. 15-17.

Dytmærsken 8, 1. sal, (elevator).

Vi viser den danske Oscar-vinder: ”HÆVNEN”.

Der vil være mulighed for de fremmødte, at beslutte, hvad vi

skal se næste gang.

Der vil selvfølgelig være alt, hvad en god film kræver af sodavand,

og snolder efter behov – Sund snack vil også være at

finde.

Pris: Gratis.

SILKEBORG

V/ ANNE GRETHE NYBORG

Hjemvendt fra mit første repræsentantskabsmøde, vil jeg hermed

takke hovedbestyrelsen, samt deltagerne fra de andre lokale

afdelinger, for nogle indholdsrige og inspirerende dage.


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 35


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

I det første kvartal af 2011, har bestyrelsen fået mange henvendelser

fra medlemmerne omkring nedlægning af neouro- og

taleundervisningen på Amaliegården. Medlemmerne er frustreret

over at deres genoptræningstilbud tages fra dem, flere giver

udtryk for at det var gennem undervisningen de fik hjælp til at

få struktur på hverdagen. De pårørende synes det er en hård belastning,

at have overblikket, over den hjerneskadedes indhold i

hverdagen og skulle kæmpe for at de får en god rehabilitering.

Bestyrelsen afventer svar fra Socialudvalgsformanden Elin Sonne,

hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved det manglende tilbud

om kompenserende undervisning. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne

til at henvende sig til hjerneskadekoordinatoren i Silkeborg

Kommune, Ellen Katballe Bjerg, tlf. 8970 4973, for at få

en afklaring på de problemer de slås med i hverdagen. Gennem

hovedforeningen er der også mulighed for rådgivning, se side 2.

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 3. september, hvor årets udflugt

finder sted. Vi sejler en tur med Mågen til Himmelbjerget.

Indbydelse til udflugten udsendes sammen med efterårsprogrammet.

SKIVE

V/ TRACY FLEUR PEDERSEN

Akut støtte til pårørende

Er du pårørende til en person, der har fået en hjerneskade?

Så kan du kontakte en frivillig pårørende, der selv har oplevet

hvordan det føles, når et nært familiemedlem har fået en

hjerneskade. De har gjort sig mange erfaringer, som måske kan

hjælpe dig, der står i en tilsvarende situation. Som støtteperson

kan Bente og Birthe være med til at hjælpe dig med dette gratis

tilbud.

Henvendelse til Bente Kristiansen, tlf. 8688 1527 eller Birthe

Jensen, tlf. 8663 9554.

Bisidder

En person har ret til at have en bisidder med til samtaler hos

de forskellige behandlere, læger og alle offentlige myndigheder

efter forvaltningsloven. Har du brug for en bisidder ved møder

med de offentlige, sagfører, forsikringsselskaber osv.,

Birgitte Jørgensen, Skive, tlf. 9751 3859 eller Bente H. Kristiansen,

Viborg, tlf. 8688 1527.

Café Lydhør

En støttegruppe for dig, hvis du bare har brug for at komme

hjemmefra og snakke om løs og fast med andre ligestillede. Alle

er velkommen: Du behøver ikke at være medlem af Hjerneskadeforeningen

for at deltage.

Vi mødes på “En bid af Himlen” i Vestergade hver onsdag fra

10 til 12 og der kan købes te og kaffe til rimelige penge. Kom og

vær med til at gøre caféen til et levende og hyggeligt mødested.

Hvis du er interesseret i vores arbejde, aktiviteter, pårørende-,

eller selvhjælpsgrupper kontakt vores formand: Tracy Fleur Pedersen,

tlf. 2106 5859 efter kl. 15.

VIBORG

V/ NIELS JACOB VESTERGAARD

Vi er kommet godt igang i bestyrelsen, vi har fået nye bestyrelsesmedlemmer,

og jeg oplever, at der hos alle er en stor lyst til,

at bestyrelsen udretter noget godt og brugbart for foreningens

medlemmer.

Således har Pia deltaget i forberedende møder omkring oprettelsen

af det nye rehabiliteringscenter i Møldrup, og hun har

fremført meninger, holdninger og erfaringer hentet hos mennesker,

der enten som pårørende eller som skadede har oplevet

virkningerne af en hjerneskade.

Ninette har fået en fast plads i den lokale afdeling af Handicaprådet,

hvor også hun forsøger at fremme de interesser, vi som

forening repræsenterer. Ninette har fingeren på pulsen, hun arbejder

på Viborg kommune, og har som følge deraf god indsigt

i de ting, der sker på vores område. Hun er en god økonom, der

er ikke slinger i økonomien, og jeg får skældud, hvis jeg glemmer

et aflevere en regning, og det er vist godt nok.

Ulla, Birthe og Jette har gennemgået vores pjecer, de er blevet

tilpasset den virkelighed, som er gældende nu, og de vil også

søge at få pjecerne placeret på de steder, hvor mennesker med,

eller med kontakt til hjerneskader kommer, så vi på den måde

når så mange som muligt.

Lisbeth er blevet den, der har ansvaret for at arrangementerne

klapper, at der er sørget for pølser til grillen og grill til pølserne,

koteletter til kartoffelsalaten og kartoffelsalat til koteletterne,

så nu er det slut med klumper i sovsen.

Jette arbejder også på vores udflugt, hun finder priser på busser

og hun finder steder med store eller små oplevelser, som bussen

kan køre til.


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 37


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

Birthe har kontakten til CKU i Viborg, og hun er lige nu ved at

forberede en offensiv, der skal give de kursister, der går der, en

bedre mulighed for at besøge vores udmærkede cafe.

Alt i alt er alle i gang, og alle har hver sit område, og alle hjælper

alle. Når det er vilkårene, ja så er det slet ikke så slemt at være

formand.

Vi arbejder stadig med at lave nye tiltag på pårørende området,

det er et ønske fra bestyrelsen, at vi på det område skal blive

bedre.

Også for de yngre og unge i foreningen vil vi gøre en indsats,

det har fået et lidt populært navn, som måske kun kommer til

at dække noget af aktiviteten, det kaldes 3B projektet, Bowling,

Bøf og Bajere.

kl. 10.00–13.00, Pårørende Cafe: første tirsdag i hver måned

fra kl. 18.00–20.30, Hovedtropper: 3. onsdag i hver måned fra

kl. 18.00–21.00, undervisning/kurser: alle ugens dage.

Øvrige aktiviteter:

Se www.hjerneskadeforeningen.dk – lokalafdelinger – region

midt – se Århus.

REGION SYDDANMARK

FYN

V/ INGEMANN JENSEN

ÅRHUS - ØSTJYLLAND

MarselisborgCentret byg. 11, parterre

P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

Tlf. 8949 1717

V/ JETTE SLOTH

Flytning

Vi er nu flyttet til dejlige nyrenoverede og lyse lokaler. Det har

været en stor omgang, men besværet værd, når jeg skal sige det.

Tlf. tider:

Mandag – torsdag kl. 9.00–12.30.

Træffetider:

Formand Jette Sloth mandag kl. 9 – 16, onsdag kl. 9–12, torsdag

kl. 7.30–9.15.

Socialrådgiver Ellen Matthiesen onsdag og torsdag 9–13.30.

Rådgiver, lektor, emer.cand.cient.pol. Viggo Jonassen, mandag

kl. 10–12.

Socialpædagoger Lenette G. Andresen & Nanna Jeppesen,

mandag kl. 12–16, tirsdag -torsdag kl. 9–13.

Faste aktiviteter:

Åbent kontor: mandag kl. 9 – 12, Samværdsgruppe for skadede:

mandag kl. 13.30 – 16.00, Kreative aktiviteter: torsdag

Hjerneskadeforeningen Fyn har måttet foretage en ny konstituering

af bestyrelsen, da Lise Christiansen på grund af sygdom har

trukket sig som formand.

Ingemann Jensen har overtaget formandsposten, og Bent Ørum

har fået kassererkasketten. Kirsten Grove er rykket fra at være

suppleant til en plads i bestyrelsen.

Lise har i sin formandsperiode udført et solidt arbejde for foreningen,

og har med sin udadvendte facon gjort foreningen

kendt i de 6 kommuner, fynsafdelingen dækker. En stor tak til

Lise for indsatsen.

Sommeren nærmer sig, og næste store arrangement er udflugten

til Cirkusrevyen på Bakken den 12. august. Ring til Birgit Jacobsen

6594 2626, og hør nærmere.

Bestyrelsen for Fyn og Sydfyn er sammen med vores landsdirektør

og -formand gået i gang med at finde ud af, hvordan den store

Lindødonation skal komme fynske hjerneskadede og pårørende

til gode. Begge lokalforeningerne har lavet en liste med gode ideer

til anvendelse af pengene, og nu gælder det at komme videre fra

idéfasen. I vil høre nærmere herom.

Projekt Pårørendestøtte, som gennemføres med Trygfondsmidlerne,

fortsætter med hjælp fra Hjerneskaderådgivningen.

SYDFYN

V/ LONNIE MALMBERG

Lokalforeningen Sydfyn vil godt være mere synlig ude blandt

borgerne i kommunerne og derfor har bestyrelsen udarbejdet

en arbejdsplan for hvordan dette gøres bedst muligt. Vi vil efter


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 39


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

sommerferien afholde et informationsmøde i Svendborg, hvor

også HjerneSagen, Kontakt mellem Mennesker og kommunen

er repræsenteret. Med dette møde håber vi på, dels at udvide

samarbejdet mellem de deltagende parter og dels at give borgere

i Svendborg bedre indblik i hvilke muligheder der findes og

hvad vi kan tilbyde.

Tilsvarende informationsmøder vil blive afholdt i Faaborg-

Midtfyn, Langeland og Ærø kommune på et senere tidspunkt.

Vi ønsker også at være mere synlige på sygehuse og på genoptræningssteder

ude i kommunerne. Det gør vi ved at besøge

stederne få en dialog i gang og sørge for at vores informationsmateriale

er tilgængeligt. På sygehusene vil vi arbejde på at

få en infostander stående permanent og gerne således, at vi

bemander denne stand på faste tidspunkter.

Donationsprojektet er også kommet godt i gang og vi har i fællesskab

med Lokalforeningen Fyn fået lagt en handleplan for

det videre forløb og drøftet mulige projekter for donationsmidlerne

til fælles gavn for de hjerneskaderamte på Fyn.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

HADERSLEV

V/ ALITE KAROLINE PETERSEN

Lokalklubben ”Slapperasen”

Aktivitetscentret, Glentevej 39, 6500 Vojens.

Vi mødes 1ste og 3die tirsdag hver måned kl. 14.00-18.00 til

stolegymnastik, spil, socialt samvær og kaffe.

18.-25. juni: Ophold i Hou Søsportcenter

20. august Sommerudflugt til Kalvø. Både kaffe og midkl.

14.30 dag på ”Søstjernen” Nærmere følger pr. post

eller e-mail.

Aktiviteterne afvikles som klubber

• Aktiviteterne afvikles i klubform, og uden underviser, men

med en tovholder, der i gang.

• Normalt er selve aktiviteterne gratis, men du skal selv betale

for evt. entre, transport og materialer.

• Vi afvikler også indimellem aktiviteter i samarbejde med:

ETAC, CSV Esbjerg, Vindrosen eller andre foreninger.

Klubberne afvikles på Vindrosen

• I Esbjerg afvikles alle klubberne på Vindrosen, Teglværksgade

1, 6700 Esbjerg.

• Vindrosen ligger ca. 1 km fra banegården og busstationen.

Foreningens målgruppe er: Personer med hjerneskader samt

deres pårørende. Det gælder såvel medfødte som senhjerneskader:

for eksempel skader efter blodprop eller blødning i hjernen,

eller skader efter: infektionssygdomme, tumorer, iltmangel,

organiske opløsningsmidler eller trafikuheld. Pårørende er

velkomne som medlemmer.

Pris: Betaling for deltagelse i foreningen sker gennem dit husstandskontingent

på 250 kr. om året (2011), og så det er gratis

at deltage i klubber / aktiviteter, hvis ikke andet er oplyst.

Indmeldelse i foreningen sker på: http://www.hjsf.dk/index.

php?id=7

Bestyrelsen:

Formand Alex Jensen, Kongensgade 122, 1, 6700 Esbjerg

alex@youseepost.dk, tlf. 4011 3077.

Næstformand Troels Sørensen, Midtgårdsvej 11, 6800 Varde,

troels.sorensen@mail.tele.dk, tlf. 4018 6175.

Kasserer Inger Hyldgaard Schwabe, Grundtvigsalle 25, 6700

Esbjerg, ihyldgaard1953@gmail.com, tlf. 3024 9658.

Du kan se mere om klubberne på lokalafdelingens hjemmeside.

4.-11. september Tur til Harzen i Liftbus. 38 deltager på turen.

SYDVESTJYLLAND

V/ ALEX JENSEN

Efter behov udsender bestyrelsen et nyhedsbrev. Vi fortæller om

arbejdet i foreningen, evaluerer klubberne og præsenterer de

kommende klubber. Send gerne nyhedsbrevet videre til andre.

Er du flyttet...

Husk at oplyse din nye adresse til

Hjerneskadeforeningen på tlf. 4343 2433 eller

e-mail: info@hjerneskadeforeningen.dk

Du kan også sende din flyttemeddelelse til: Hjerneskadeforeningen,

Brøndby Møllevej 8, 2605 Brøndby

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 41


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

SØNDERBORG

V/ PIA J. KETELSEN

Tombola i LIDL

Den 1.-3. juli afholder vi tombola i LIDL.

Café

Aktivitetscentret - Områdecenter Ulkebøl

Mågevænget 10, Sønderborg

Åben 1. og 3. onsdag hver måned (ferie i juli).

Kl. 16.30-20.30 Hygge, spil og fællesspisning.

Kontaktperson: Pia J. Ketelsen på tlf. 2047 4349.

VEJLE, FREDERICIA

OG KOLDING

V/ CARSTEN LYKKE-KJELDSEN

Ved årets generalforsamling sagde vi farvel og tak til Niels

Henry Andersen, der takkede af efter 12 år som lokalformand.

Den nye bestyrelse består af Carsten Lykke-Kjeldsen (formand),

Johnny Eriksen, Jørgen Meier, Grethe Lund Andersen og Sille

Thing Brabrand.

AABENRAA/TØNDER

V/ ERLING KASPERSEN

I samarbejde med Haderslev lokalafdeling afholder vi følgende

arrangementer i den kommende tid.

18.-25. juni Ophold i Hou Søsportcenter

20. august Sommerudflugt til Kalvø. Både kaffe og

kl. 14.30 middag på på ”Søstjernen” nærmere følger

pr. post eller e-mail.

4.-11. september Tur til Harzen i Liftbus. 38 deltager på turen.

REGION SJÆLLAND

KØGE BUGT

V/ WILLY ANDERSEN

Lokalforeningens aktiviteter kan læses i det kvartalsvise nyhedsbrev

eller på foreningens webside under lokalforeningen, Køge

Bugt.

Bemærk, at det faste månedlige cafemøde er flyttet til den første

tirsdag i hver måned, nu i Plejecenter Møllebo, Nørre Boulevard

101, Køge, mødelokale ”Æblekøkkenet”, st. th.

Mødelokalet er let tilgængeligt for alle, også kørestole, med bus

121, 101A og S-tog næsten til døren.

Kontakt i øvrigt en fra bestyrelsen, hvis nu har spørgsmål eller

gode ideer!

SYDSJÆLLAND, MØN

OG LOLLAND-FALSTER

V/ ARNE HØEGH

God livskvalitet

Det var emnet, da Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland,

Møn og Lolland-Falster holdt årets første møde.

Satspuljemidler til Lolland

Formanden for foreningen, Arne Høegh, kunne oplyse, at Lolland

Kommune er bevilget 8,9 millioner kroner fra satspuljemidlerne

til at skabe et værested for senhjerneskadede a la HovedHuset.

Man havde håbet at både Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

ville være med, men i første omgang har de sagt nej tak.

Man kan så håbe på, at de fremover kan se det gode i et sådant

tilbud.

Aftenens foredragsholder var Bente Jensen fra Vanløse, der selv

har været igennem et langt genoptræningsforløb efter en hjerneblødning.

Du kan læse Bentes egen historie på lokalafdelingens hjemmeside,

samt HovedHusets hjemmeside.


HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 43


Hjerneskadeforeningen:

Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dk

under lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 9. AUGUST

Bente ville meget gerne tilbage og i job igen, men var klar over,

at hun ikke kunne det samme som før. Hun var ikke interesseret

i pension, men ”systemet” ville ikke hjælpe hende. Hun havde

haft besøg af sin chef og sagt, at de da måtte kunne bruge

hende i baglandet.

Bente havde læst om HovedHuset og tog kontakt med dem

og fik herigennem mulighed for en arbejdsprøvning i Coop og

derefter blev det til et 15 timers flexjob i regnskabsafdelingen.

Men Bente havde svært ved at gøre jobbet ordentligt, og det var

utilfredsstillende for hende selv, så da hun fyldte 60 år valgte

hun at gå på efterløn.

Men Bente er ikke i tvivl om, at det er kontakten med Hoved-

Huset, der har været medvirkende til hendes mulighederne for

at få en god hverdag. HovedHuset er et unikt sted, hvor man

ikke skal bruge en masse kræfter på at forklare sig. Alle – både

brugere og ansatte – står lige.

Bente sluttede sit indlæg med en opfordring om at prøve at

være positiv. Hvis man bliver bitter, jager man sine omgivelser

væk.

Nu går Lolland Kommune i gang med at finde et egnet sted, og

derefter skal stedet indrettes. Det bliver et sted, hvor de skadede

skal være i centrum, og allerede fra starten er der en skadet

med på sidelinjen. Det skal være et sted, hvor den skadede

bliver betragtet som medarbejder og ikke som patient.

VESTSJÆLLAND

V/ LISE NIELSEN

September:

Torsdag den 1. september kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og social

hygge.

Mandag den 26. september kl. 18.00 i Sorø: Spisning og social

hygge.

Obs! Til oktober holder vi seminar / debat omkring kommunernes

besparelser på handicapområdet, og om, hvordan det

kan påvirke den enkeltes liv og livskvalitet. Kom og deltag i debatten

og giv din mening til kende. Vi vil bestræbe os på at få

relevante politikere og andre til at deltage i debatten. Nærmere

herom i næste Nyhedsbrev og på vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk

Forbehold for ændringer.

HUSK tilmelding til bestyrelsen en uge før, ellers risikerer mødet

at blive aflyst.

Sorø

Slagelse

Sorø kultur og fritidscenter

CSU-Slagelse

Frederiksvej 27 Sverigsvej 15

4180 Sorø 4200 Slagelse

Tilmelding til bestyrelsen:

Lise Kiving 22 99 39 72 lise-n@live.dk

Dan Kiving 53 57 81 00 dan.kiving@live.dk

Husk følg med på vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk

Sæt X i kalenderne til næste år – Cruise-ferie med Royal Caribbean

til Norge i august 2012.

Juli:

Mandag den 4–7. juli Miniferie til Gl. Avernæs læs mere på:

www.hjerneskaden.dk

Torsdag den 7. juli kl. 17.00 i Slagelse: Vi holder ferie

Mandag den 25. juli kl. 18.00 i Sorø: Vi holder ferie

August:

Torsdag den 4. august kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og social

hygge

Mandag den 29. august kl. 18.00 i Sorø: Spisning og social

hygge

TIL ALLE LOKALAFDELINGER:

HUSK jeres deadlines i 2011:

Blad nr. 3: 9. august

Blad nr. 4: 3. november

HOVEDCIRKLEN | JUNI 2011 45


Afs.:

Hovedcirklen

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

(A)

Magasinpost

ID 11733

B

Skaf flere

medlemmer

Støt op om vores vigtige sag!!!

Skaf flere medlemmer til Hjerneskadeforeningen!!!

Skaf flere

medlemmer

Skaf flere

medlemmer

Skaf flere

medlemmer

Burde din nabo, din ven, din bror, din datter eller andre i din familie ikke

også være medlemmer af Hjerneskadeforeningen???

Mange flere medlemmer i Hjerneskadeforeningen vil give øget

opmærksomhed, synlighed og gennemslagskraft i samfundet og dermed også

i det politiske beslutningssystem, vedrørende vor vigtige sag.

Indmeldelse på tlf. 4343 2433 eller på www.hjerneskadeforeningen.dk

Skaf flere

medlemmer

Skaf flere

medlemmer

More magazines by this user
Similar magazines