NÃ¥r du skal bruge tolk i sundhedssektoren (pdf

cfd.dk

NÃ¥r du skal bruge tolk i sundhedssektoren (pdf

Tegnsprogstolk fra Center for Døve i sundhedssektoren

Værd at vide, når du skal bestille tolk:

• Center for Døve har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus,

Fredericia, Odense og København.

Vi tolker lægesamtaler.

Hvis du skal bruge tegnsprogstolk, kontakter du den administration, der er

nærmest stedet, hvor tolkningen skal foregå. Du kan også kontakte den tolkeadministration,

der er nærmest din bopæl, så sørger vi for at sende bestillingen

videre.

•Bestil tolken, så snart du kender tidspunkt og sted. Du kan med det samme få

oplyst, om der en tolk til rådighed på det ønskede tidspunkt.

• Ved bestilling oplyses start-og sluttidspunkt, adresse, telefonnummer og evt.

afdeling/modtagelse. Vi skal endvidere bruge tolkebrugerens cpr. nr. og gerne et

mobilnummer.

• Oplys gerne, hvad der skal foregå. Er det en undersøgelse, en samtale med

en læge og hvad er emnet/temaet for det, der skal tolkes? Tolken bruger disse

oplysninger i forberedelsen, så hun i så vid udstrækning som muligt har gjort

sig bekendt med den rette fagterminologi på forhånd.

More magazines by this user
Similar magazines