Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

friefugle.dk

Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

Kapitel 1 · Status og forslag til forbedringer af de nationale cykelruter

1

Vestkystruten

Hærvejsruten

Skagen Skiveren –- Rudbøl Padborg (grænsen)

560 450 km

Ruteomlægninger er undervejs i Viborg

Kommune, idet N3 føres forbi stationen

sammen med Alhedestien på den nedlagte

jernbane. Nye informationstavler

opsættes på ruten i Viborg og skiltningen

suppleres med EuroVelo skiltning.

Der er kommet nye overnatningstilbud

til cyklister og vandrere på Hærvejsruten

i form af Pilgrimsherberg – www.

Vejvisningstavler på haervej.dk – inspireret af pilgrimsruten

husmur i Thorning. i Nordspanien, El Camino de Santiago.

Et helt nyt herberg er desuden åbnet i

Thorning og ved Povlsbro i den gamle kro.

Et udviklingsprojekt under Viborg Turistbureau og

Syddansk Turisme har i de sidste år analyseret Hærvejsruten.

Cyklistforbundet har for projektet udarbejdet en

teknisk rapport om skiltningen m.v. Se rapporten ”Hærvejen

Cykelruten fra Viborg til Padborg” fra oktober

2009 på www.haervej.dk

Med hensyn til grusstrækninger er der især 2 steder,

som giver cyklister problemer, ved Det store Vandskel

og ved Urnehoved. Men begge steder er vejen og omgivelserne

fredede, og biler har adgang på vejen. Men

der bør kunne findes en teknisk løsning på grusbelægning,

der kan bruges både af cykler og biler, ligesom de

mange grusveje i Sverige.

Der er udkommet ny guidebog og tilhørende kort

for Hærvejscykelruten (incl. vandreruten): ”Hærvejen

Guide til vandrere og cyklister” med tilhørende kort

1:50.000. Viborg Turistbureau m.fl. 2010. Kortet kan

også findes på www.haervej.dk Hærvejsrutens nordlige

del kan findes på et nyt cykelkort, der i 2011 er udgivet

af VisitNordjylland: Cykelruter i Nordjylland, med et

oversigtskort og 7 delkort i ca. 1:100.000.

Det overordnede ruteforløb er der ingen grund til

at røre ved, idet ruten ligger godt op ad det historiske

tema, der netop for denne rute er interessant. Dog er

det kun den klassiske strækning mellem Viborg og Padborg,

der er udforsket på denne måde. Den nordlige del

mellem Skiveren og Viborg kunne måske tilføres mere

historieformidling.

Endelig er et europæisk projekt i gang med Cyklistforbundet

som tovholder om

hele EuroVelo 3, som også

skal fokusere på forbedringer

og europæisk skiltning af

Hærvejsruten. I den forbindelse

foreslås det at flytte

nordligste del af N3 til Frederikshavn

via R61, således

at EV3 hele vejen i Danmark

følger N3. I dag starter N3

i Skiveren, hvor der ikke er

færge- eller togforbindelser.

N3 i Skelhøje. Rodet skiltning på

Alhedestien.

3

Kommune Rutenr. Aktion Supplerende Hærvejen bemærkninger

Alle Alle kommuner på N1 N3 EuroVelo EuroVelo logo logo på på undertavler

på N3 ruten mellem Frederikshavn

og Padborg

3

Tønder

N1 Bedre belægning på strækning Sidevejvisning Pilgrimsruten til Mandø og Rømø og

Brøns - Rømø dæmningen

Nationalpark Vadehavet. og vejvisning til

Viborg

N3 Sammenlægning med Alhedestien informationscenter

syd for Viborg

Thisted Frederikshavn N1 N3 Omlægninger via i Nationalpark R 61 ind til Thy Stedtavler ved indgang nationalpark og

Frederikshavn

vejvisning til informationscenter

Frederikshavn

og Hjørring

Ikast-Brande

og Vejle

Aabenraa

N3

N3

N3

Søholt - Skiveren over Tolne N3

ændres til R61

Grusbelægning Hundshoved

– Øster Ny Kirke

Grusbelægning Hjordkær - Kliplev

EuroVelo

Fejl i Cyklistforbundets guidebog i

rute tegning markeret som asfalt

12

More magazines by this user
Similar magazines