Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

friefugle.dk

Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

Nationale og europæiske cykelruter

Det gælder Vestkystruten (N1), Hærvejsruten (N3),

Sydhavsruten (N8, Østersøruten) og Limfjordsruten

(N12), som alle er udgivet på dansk. Disse kort er i skala

1:75.000. Cyklistforbundet indlægger cykelruter og

cykelstier i Open Street Map for hele landet.

www.cyclistic.dk og Naturstyrelsen friluftskort på

www.udinaturen.dk indeholder også cykelruter.

Europæiske cykelruter – EuroVelo

For godt 15 år siden opstod ideen med at etablere et

overordnet europæisk cykelrutenet. Først var det kun

nogle streger på et kort. I 1997 kom der mere skub i

planerne og EU-midler blev tilført. ECF, det europæiske

cyklistforbund, Sustrans (UK) og De Frie Fugle udviklede

projektet gennem disse år. Nu har ECF overtaget

EuroVelo, og hertil oprettet EuroVelo Council, hvor

Sustrans og Frie Fugle deltager. Det oprindelige rutenet

med 12 ruter er på 66.175 km, hvoraf ca. 2/3 allerede

er etableret med national skiltning. Et par nye ruter er

senere kommet til. Der har især været stor interesse for

projektet i Syd- og Østeuropa. www.EuroVelo.com

Der er også udviklet en afmærkning eller rettere et

logo, som for hver EuroVelo rute kan benyttes sammen

med den nationale afmærkning – UNECE recommendation

(R.E.2) – såfremt det pågældende lands vejregler

tillader dette. Herved vil man kunne opnå en kontinuitet

i afmærkningen over landegrænser. Imidlertid vil

det jo tage nogle dage for en cyklist at komme gennem

hvert land, og der er således tid til at vænne sig til en

lidt afvigende afmærkning. Oplysninger om den unikke

europæiske sammenhæng kan derfor også gives via

informationstavler undervejs. Dette er tilfældet med

EuroVelo 12, North Sea Cycle Route, der er gennemført

i sin helhed ved hjælp af EU midler (Interreg. II C) og

godt samarbejde mellem regionerne rundt om Nordsøen.

I Danmark forløber ruten på Nationalrute 1

(Vestkystruten) og nationalrute 5 (Østkystruten) – se

nærmere www.northsea-cycle.com. Denne rute er i

øvrigt optaget i Guinness rekordbog som verdens

længste afmærkede cykelrute (5.932 km).

De øvrige ruter gennem Danmark er Pilgrimsruten fra

Trondheim til Santiago de Compostela, som her i landet

følger Hærvejsruten. Endelig er der EuroVelo 7 fra

Nordkap til Malta og EuroVelo 10 rundt om Østersøen.

De sidste 2 går gennem København – se kapitel 2.

Hvis man i Danmark ønsker at benytte et logo for

strækninger, der indgår i Europæiske ruter, er der i de

nye vejregler (Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter

– se www.vejregler.dk) åbnet mulighed for at dette kan

ske ved at anbringe logoet på en undertavle. Det benyttede

logo skal dog først godkendes i Vejdirektoratet.

I nærværende projekt er udarbejdet forslag til udformning

af EuroVelo logoer til de danske strækninger.

Logo for EuroVelo 6

afmærkning, som det anvendes

i Schweiz og forslag

til anvendelse i Danmark på

Hærvejen.

Cykelkort

for hele Europa

En europæisk cykelrute på

5-7000 km bruges selvfølgelig

mest lokalt, og det er

netop også en af kriterierne

for ruterne, at de skal

forbinde større byer og gå

gennem bycentrene. Men

der er også en øget interesse

for at foretage længere

rejser på cykel fra land til

land. Derfor har ECF i 2008

udgivet et kort over hele rutenettet henvendt til brugerne.

Kortet ECF. EuroVelo Map er i skala 1:4.000.000,

men der vises ved ikoner på ruterne, hvordan de er

afmærkede i de enkelte lande. Se kortudsnit side 6.

Således kan man få et overblik over, hvor ruterne

er klar til brug, og teoretisk set cykle efter kortet. På

bagsiden er der en beskrivelse af hver af de 12 ruter til

inspiration. Teksten er på tysk og engelsk.

8

More magazines by this user
Similar magazines