Radiografen 02, marts 2012, årgang 40 - Foreningen af Radiografer ...

radiograf.dk

Radiografen 02, marts 2012, årgang 40 - Foreningen af Radiografer ...

FORMANDEN HAR ORDET

DER SKANNES

PÅ LIVET LØS…

Af Charlotte Graungaard, Formand

Det har de også

fundet ud af i

SIS. Og det er

ikke bare i Danmark.

Sverige,

Finland, Island

og i særdeleshed

Norge er

også godt med.

Derfor har de

nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder

udarbejdet en

fælles udtalelse vedrørende CT-undersøgelser.

Så langt så godt. Antallet af undersøgelser

er da også fordoblet gennem de sidste

10 år. Det er måske ikke så fantastisk

unaturligt, da der i perioden er sket en

kraftig forøgelse af kapaciteten. Ligesom

skanningstiden er faldet kraftigt på CT

skanninger. Der er således i dag langt

større mulighed for visitere en undersøgelse

til CT end der var for 10 år siden. Så

langt så godt.

Men når jeg ser på SIS’ og de nordiske

strålebeskyttelsesmyndigheders grundlag

for at udsende deres opfordring, så synes

jeg at det lader meget tilbage at ønske for

at have et egentligt grundlag at handle

ud efter. De understreger vigtigheden af

tre elementer i indsatsen for at undgå

uberettigede CT-undersøgleser, nemlig

opmærksomhed på strålerisikoen, relevans

ved anvendelsen af CT ved en given

undersøgelse og overvågning af anvendelsen

af CT ved audits.

Hvis man tolker som jeg, så ligger der

en provokation i udtalelsen. Vi skal have

opmærksomhed på strålerisikoen. Siger

DE! Derudover så er det da altid fornuftigt

at tage gældende praksis op til løbende

revurdering. Og opfordringen til at gøre

dette vil jeg da meget gerne give videre.

I Radiograf Rådets hovedbestyrelse tog

vi på mødet tidligere på måneden også

emnet op. Vi diskuterede baggrunden for

og mulige løsninger på problematikken

om øget brug af CT.

Først og fremmest så er det et problem,

at der udelukkende ses på antallet af

skanninger. Der er derigennem ikke et

reelt belæg for at konkludere at dosis er

stigende. Vi vil meget gerne tage diskussionen,

også på det foreliggende grundlag.

Men vi er nødt til at sige at grundlaget

bygger på en unuanceret og gammeldags

betragtning på brugen af CT. Mange af

betragtningerne gælder i øvrigt også konventionel

røntgen.

Men når alt kommer til alt, så er der i dag

nemmere adgang til brugen af CT, og

derfor flere og flere undersøgelser hvor

CT anvendes. Der ligger en vægtning over

imod ”nice to know” frem for at have fuldt

fokus på ”need to know”.

Det er radiografen, der er patientens vigtigste

beskyttelse imod unødig stråling,

og vi har i høj grad en opgave i at stille

spørgsmål ved tvivlsomme visitationer

og foreslå alternative dosisbesparende

metoder til at opnå et billede, hvorfra den

ønskede diagnose kan stilles.

Det er et større problem for folkesundheden

end selve antallet af CT undersøgelser,

at der ikke i højere grad opmuntres

til at tilstræbe ALARA princippet. Vi kan

i flæng nævne at folk uden fornøden uddannelse

betjener CT. Vi har haft en sag

om portører, og på det nys overståede

Landskursus havde jeg en diskussion med

en ikke-radiografuddannet, der havde den

holdning ”at det jo bare er at trykke på en

knap”. Vi bør have en løbende opmærksomhed

på kendskabet til strålebeskyttelse

for alle der arbejder med røntgen.

Ikke kun radiografer.

Det er et større problem at der foretages

mange dobbeltskanninger, og at vi ikke

har et landsdækkende PACS, men et nyt

hospital ofte betyder en ny skanning. Hovedbestyrelsen

var inde på at rette fokus

på den enkelte patient ved at indføre et

strålepas eller på anden måde registrere

den faktiske bestråling af patienten.

Endelig så er det et stort problem at

antallet af udførte skanninger faktisk

belønnes i det nuværende system. Både

økonomisk og politisk. Det fremstår altid

som et godt eksempel når en skanner billedligt

talt sprøjter patienter ud, hvorimod

et tiltag til nedbringelse af dosis i bedste

fald giver et skulderklap eller i værste fald

ignoreres fordi det tager længere tid. Men

i hvert ikke belønnes økonomisk.

Der er meget at gøre endnu, javel. Men det

kræver at SIS og politikerne kommer rigtigt

på banen. Og for at få dem på banen må

vi have jer på banen. Er du provokeret af

at SIS antyder at du ikke fokuserer nok på

stråledosis? Har du et bud på ”best practice”?

Har du lyst til (gerne anonymt, bare

VI kender din identitet) at beskrive nogle af

de problemer i støder på? Så tøv ikke. Vi er

forpligtede af vores faglighed. Ikke mindst

for patienternes skyld.

MARTS 2012 | RADIOGRAFEN | 3

More magazines by this user
Similar magazines