Radiografen 02, marts 2012, årgang 40 - Foreningen af Radiografer ...

radiograf.dk

Radiografen 02, marts 2012, årgang 40 - Foreningen af Radiografer ...

I DETTE NUMMER:

NORDISK

BLADSAMARBEJDE

På det nys overståede Nordiske

Møde i Wien, der i øvrigt for første

gang havde deltagelse af de baltiske

lande, Estland, Letland og Litauen,

tiltrådte Danmark, Norge, Sverige

og Island en samarbejdsaftale om

øget adgang til at bruge hinandens

artikler i vores respektive fagblade,

Radiografen (DK), Hold Pusten (N)

og Røret (S) (Island har pt. ikke noget

fysisk magasin, men ønskede alligevel

at tiltræde samarbejdet). Finland

og de baltiske lande kunne ikke på

mødet tiltræde aftalen.

Læsere af Radiografen har allerede

stødt på en enkelt norsk artikel, og i

næste nummer bringer vi endnu en.

Vi har allieret os med Kathrine Brøn-

nes, som har påtaget

sig opgaven at oversætte

artiklerne til

dansk.

TVIVLSOM

TARMKRÆFT-SCREENING

Staten brænder milliarder af med en ny, dyr screening for tarmkræft der skal indføres fra

2014. Men ny forskning viser, at den bliver indført på et videnskabeligt vaklende grundlag.

Fra 2014 bliver alle danskere mellem 50

og 75 år tilbudt screening for tarmkræft.

Målet er, at 150 færre danskere skal dø

af sygdommen hvert år. Den politiske

beslutning om at indføre screeningerne vil

i 2014 koste staten 220 mio. kroner – et

beløb, der stiger hvert år indtil 2023, hvor

det vil ende på 391 mio. kroner.

Men alvorlig videnskabelig kritik hiver nu

tæppet væk under hele projektet. Det

viser sig, at den bekostelige beslutning,

ifølge John Brodersen, lektor ved

Forskningsenheden for Almen Praksis,

Københavns Universitet, bygger på fire fejlbehæftede

videnskabelige undersøgelser.

»Vi har taget de fire forsøg, som ligger til

grund for indførelsen af screeningen, og

gennemgået deres grundlag. Det viser

sig, at man har overvurderet screeningers

effekt. Vi ved faktisk ikke, om de overhovedet

virker. Og på den baggrund vil

man sende mange millioner kroner

efter et screeningsprogram,« siger John

Brodersen.

SYGE FÅR ERSTATNINGSFERIE

I foråret har regeringen bebudet et lovforslag, der giver ret til erstatningsferie,

hvis man bliver syg i ferien. Det sker efter pres fra EU-kommissionen, der den

28. november 2011 sendte en åbningsskrivelse til Danmark om, at hidtidig

praksis er i strid med de gældende EU-regler. Hidtidig dansk praksis er at

sygdom i ferien som udgangspunkt

ikke giver ret til erstatningsferie.

Kommissionen

henviser til den

såkaldte Pereda dom

fra 2009, som fastslog

at ”en arbejdstager, der har sygeorlov under sin forud

fastlagte ferie, efter anordning har ret til at afholde

ferien på et tidspunkt, der ikke falder sammen med

sygeorloven.”

ADIOGRAFEN

RadiogRaf Rådet 40. åRgang - febRuaR 2012

LANDSKURSUS 2012

En åbningsskrivelse fra EU-kommissionen er første

fase i en mulig sag om traktatbrud. Regeringen har

besvaret skrivelsen med oplysning om, at loven ændres

snarest. Lovændringen skal efter planen træde

i kraft ved starten på det nye ferieår den 1. maj.

6 20 26

My Master

degree

Radiograf Rådet

i dagens Medicin

generalforsamling

i Regionen

MARTS 2012 | RADIOGRAFEN | 5

More magazines by this user
Similar magazines