Blad #3 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #3 - Gråsten Sejlklub

Bestyrelsesmøde

den 14. august 2006

Fraværende: Lorens, Lisbeth, Leo &

Helle.

1. Siden sidst & indgået post (Stig):

• Spørgsmål fra medlem vedr. navigationskursus.

Der gennemføres ikke kursus

i vintersæsonen.

• Der er modtaget oplysninger om en

hjemmeside ”Yachtips”, Stig sætter

adressen i Fanglinen.

• Pinsetur: Der skal betales KODA-afgift

på 254 kr.

• SYC har udlagt 3 nye DS-bøjer. Stig

bekendtgør positionerne i Fanglinen

• Opsætning af Hotspot er færdigmeldt

fra Leo. På næste bestyrelsesmøde

behandles emnet.

2. Regnskab (Bent):

Vores traktor var tæt på at brænde af og er

nu repareret hos Gråsten Truck Service.

3. Ændringer i medlemskartotek

(Helle)

Idet Helle er fraværende behandles dette

punkt på næste møde.

4. Kort orientering fra udvalgene

(udvalgsformændene)

Sejladsudvalget (Poul):

Onsdagssejladserne gennemføres som

planlagt med 24 tilmeldte.

Juniorudvalget (Lars):

GS har modtaget meget ros fra deltagere

i sommerlejren samt en repræsentant fra

DS, der bl.a. nævnte, at vores faciliteter

nu er på højde med flere klubber på

Nordsjælland!

GS har købt en zoom 8 jolle (halvdelen

er sponsoreret).

Der er meget travlt i udvalget for tiden

pga. stævnet i den kommende weekend,

hvor vi forventer ca. 160 deltagere.

Den nye sponsorerede søsætningsbro virkede

virkeligt godt ved søsætning af de

mange joller under Sommerlejren.

Aktivitetsudvalget (Bjørn):

Følgende er planlagt/under planlægning:

15. nov. Motoraften med Peter Rudolf

17. jan. Besøg hos Nordic Mast i Rødekro

7. feb. Sejladsberetning ved Erik

(Wildlife)

?????? Besøg hos Falck/Nutec (under

planlægning - betinget af sponsorat)

?????? Ekstrem sejlads (video - under

planlægning)

Pladsudvalget (Henrik):

Der er begyndende planer vedr. ændringer

ved legepladsen.

Når de konkretiseres nærmere vil der blive

indrykket forslag i Fanglinen.

Broudvalget (Ole):

Der er flere medlemmer, som har udskiftet

til større både. Indtil videre er det lykkedes

at finde pladser til alle.

5

More magazines by this user
Similar magazines