gratis - LiveBook

livebook.dk

gratis - LiveBook

22 Ingeniøren · Karriere · 10. juni 2011 · Annonce

Fuld fart på de

faglige konferencer

IDAs afdeling Fagtekniske Netværk er eksperter i at arrangere store og små nationale og internationale konferencer.

Arbejdet er udfordrende – og giver glade medlemmer og medarbejdere

KOLOFON:

IDAvisen er

medlemsinformation

fra Ingeniørforeningen,

IDA,

og siderne redige ­

res af IDAs kommunikationsafdeling.

Holdninger og

synspunkter tegner

foreningens

politik og har

ingen sammenhæng

med bladet

Ingeniøren i øvrigt.

Ingeniøren er

meningsmæssigt

uafhængigt af IDA.

Redaktør:

Johs Krarup

jkr@ida.dk

Kalvebod

Brygge 31­33,

1780 Kbh. V

Af Karen Witt Olsen

Fagtekniske Netværk er afdelingen i

IDA, der hjælper Ingeniørforeningens

fagtekniske selskaber med at arrangere

alt fra små intime gå­hjem­møder

til store, flere­dages internationale

konferencer.

Når selskabet IDA Miljø fx planlægger

en international konference for

250 personer til efteråret, er det netværkskoordinator

Annette Bagge

Poulsen, der tager sig af meget af

det praktiske som fx markedsføring

af konferencen til IDAs medlemmer.

”Det er et stort arrangement, der

skal holdes i Århus. Temaet er at

præsentere de nyeste forskningsresultater

indenfor miljøområdet, og

der vil være 30 foredragsholdere.

Sammen med IDA Miljø og DMU, Århus

Universitet har jeg været i gang

med forberedelserne siden januar.

Tilmeldingerne er begyndt at løbe

ind, og lige nu er jeg bl.a. ved at lave

en ny hjemmeside under IDA Miljø,”

fortæller hun.

Annette Bagge Poulsen er én af afdelingens

i alt 11 netværkskoordinatorer,

der sparrer med IDAs 40 fagtekniske

selskaber, når noget skal arrangeres.

Hvert fagteknisk selskab

har sin egen netværkskoordinator tilknyttet,

mens de store selskaber ­

som fx IDA Lederforum med 11.000

medlemmer og ca. 110 møder om

året – får hjælp fra tre deltids­koordinatorer.

Globale møder styrker

I 2010 havde IDAs afdeling Fagtekniske

Netværk i alt 21 internationale

konferencer.

”Et af målene i IDA Vision 2020 er

at være mere global, og her er afdelingen

i fuldt sving via de mange internationale

konferencer,” siger afdelingschef

i afdelingen Fagtekniske

Netværk Lars Trock og understreger,

at det er en af afdelingens mere ressourcekrævende

opgaver.

”Der er meget arbejde i fx at sørge

for, at alle forskningspapirerne kommer

i hus og bliver evalueret. Derudover

skal der bl.a. sørges for overnatning

og underholdning for evt. ledsagere.

Alt i alt kan en international

konference godt løbe op i op mod

150 arbejdstimer,” siger afdelingschefen.

Lars Trock peger samtidig på, at

de internationale konferencer er et

oplagt sted for udenlandske ingeniører

i Danmark at mødes og netværke

– samt et unikt sted for danske ingeniører

at supplere deres faglighed.

”IDAs motto er jo ’viden, der styrker’

og med de internationale konferencer

synes jeg, vi styrker medlemmernes

viden endnu mere.”

m Annette Bagge Poulsen, Lars Trock og Jytte Bjørnskov jonglerer gerne med konferencer på alle niveauer.

(Foto: Sif Meincke)

Nyt på vej

Mindre kan nu også gøre det. Som

da Matematisk Selskab sidste år

holdt mødet ’Akustik, microfluidik og

elektrokinetik’ med undertitlen ’Akustik

med og uden termoviskøse tab’.

”Det var et smalt og ’nørdet’ arrangement

med 17 deltagere – men de

var alle i målgruppen, så det var meget

vellykket,” fortæller selskabets

netværkskoordinator Jytte Bjørnskov.

Tilbagemeldinger viser, at de faglige

arrangementer er noget, IDAs

medlemmer er glade for – i sær det

høje faglige niveau, muligheden for

at netværke og de favorable priser er

populære.

Samtidig er de mange og meget

forskellige nationale og internationale

arrangementer, noget der holder

medarbejdere på tæerne. Jytte

Bjørnskov har arbejdet med de fagtekniske

selskaber i 25 år og arbejder

også med bl.a. videostreaming.

”Ved et af Teleteknisk Selskabs arrangementer

sidste år, havde vi 30

deltagere på Aalborg Universitet

med via video. Det gik fint, og nu er

Skype også på vej ind som en mulighed

for at have fx udenlandske oplægsholdere

på. Det er spændende

og gør, at arbejdet er sjovt og afvekslende,”

siger Jytte Bjørnskov.

IDAs afdeling Fagteknisk Netværk

starter i næste uge desuden de første

forsøg med webcasting.

j FAKTA

j IDAs afdeling Fagtekniske Netværk

j 17 medarbejdere, primært netværkskoordinatorer

med HK­baggrund derudover AC’ere

j Arrangerer møder og konferencer i samarbejde

med IDAs i alt 40 fagtekniske selskaber

j Kan hjælpe med arrangementer fra 15 til 500

deltagere

j 2010: I alt 582 møder heraf 64 nationale konferencer

og heldagsmøder samt 21 internationale

konferencer. I alt 23.154 deltagere

SYNSPUNKT

Af Jytte Hinnerup,

formand for

Ligestillingsudvalget

Det er en kendt sag, at arbejdsgivere skal

betale løn til de medarbejdere, de ansætter.

I den offentlige sektor er der imidlertid

det interessante fænomen, at vi skatteydere

ofte også kommer til at betale for

ansøgere, man bevidst fravælger. Det gælder

fx når seniorer efter utallige afslag på

jobansøgninger vælger efterløn. Det er en

konsekvens af ledere, der alene har fokus

på deres egen enhed og ikke på helheden.

Af de ingeniører, der går på efterløn,

gør 27 pct. det for at få bedre tid til familien.

Lige så mange pga. ledighed og omtrent

lige så mange, fordi forholdene på

deres arbejdsplads er så utilfredsstillende,

at de foretrækker efterlønnen.

En ond spiral eller

en god seniorpolitik

De to sidste grupper er interessante, da

de føler sig presset ud. Egentlig ikke fordi

alderen hæmmer dem i deres job. De er

blot havnet i en situation som også mange

yngre danskere kommer i, nemlig af de

mistede deres job eller oplevede forholdene

på deres job som så dårlige, at de ville

væk. Forskellen er, at det for de unge har

langt lettere ved at få et andet job.

Denne situation har også negative konsekvenser

for de seniorer, der er i job. Når

det næsten er umuligt at finde et andet

job, har de en tendens til at klamre sig til

deres job, også når de ikke trives med det.

Det bidrager ikke til den enkeltes produktivitet,

det bidrager ikke til den gode produktive

stemning på arbejdspladsen. Til

gengæld kan det meget let give chefer det

indtryk, at seniorer er sure, fastlåste og en

halvdårlig arbejdskraft. Også selv om det

ikke er karakteristika, der kendetegner seniorer

generelt, men derimod folk, der

har hængt for længe fast i samme job.

Vi har en ond spiral, hvor man ubevidst

skaber en kultur, hvor man afvikler en

højt kvalificeret arbejdskraft på et tidspunkt,

hvor landet har behov for præcis

det modsatte. Vil man gøre op med den

spiral, skal den enkelte offentlige leder

have incitamenter til at ansætte seniorer i

nye job. Deres adfærd skal afspejle samfundets

interesse.

NOTER

Byggefaglig pris uddelt

Adjungeret professor, civilingeniør Hilmer

Riberholt har modtaget Byggefaglig Fonds

2011­pris for sit internationale arbejde

med produktstandarder og konstruktionsnormer.

Hans indsats er foregået i både

Europa, Japan og Kina.

I forbindelse med prisoverrækkelsen

havde IDA Byg bedt Hilmer Riberholt berette

om arbejdet med udgangspunkt i

trækonstruktioner. Hilmer Riberholt understregede

vigtigheden af, at danske virksomheder

sender folk til det internationale

standardiseringsarbejde for at sikre påvirkning

af standarder og normer.

På mødet gennemgik Hilmer Riberholt

bl.a. også hierarkiet for produktionsstandarder.

Regelsæt og ministeriel styring er

anderledes i Japan, og Kina har helt egne

standarder. Dertil kommer konkurrencen

fra USA og Canada. Hilmer Riberholt delte

også ud af sine personlige oplevelser med

kulturelle forskelle og deres betydning i

det politiske arbejder med standardisering.

Byggefaglig Fonds 2011­pris blev overrakt

af formanden for IDA Byg, Jeppe Blak­

Lunddahl.

More magazines by this user
Similar magazines