1. udgave - helec.dk

helec.dk
  • No tags were found...

1. udgave - helec.dk

o P T E G ]\J E L S E R

over efterkommere efter

M E T T E K I R S T I N E J E N S E N

født

C H R I S T E N S D A T T E R

FRA

Romdrup

Nørkjær


- l -

I anledning af slægtsfesten for Met'Kirstin's efterkommere havde jeg tænkt mig

at lave en stamtavle, der kunne bel~se de gensidige slægtsforhold for deltagerene, således,

at det var mere overskuelig at finde frem til, hvem man egentlig. var, når man

talte sammen, idet der for de flestes vedkommende vil være over 80 %,man ikke kender

og især for de yngre generationer.

Nu kan man jo nok undre sig, hvorfor man laver en stamtavle med Met'Kirstin som

udgange punkt og ikke hendes mand Niels JE,insen.Det skyldes, at han døde -'- en ung alder

o

ae; derfor ikke fik e a stor betydning for børn, børnebørn og oldebørn som "Bejste ude

o

o

pa som pa var varme og

Kæret", hun kaldes. Ude

hendes lille husmandssted der altid

gæstfrihed, og det blev familiens samlingssted i mange mange Ar. Hun vil huskes af mange,

og de der ikke har kendt hende har uden tvivl hørt en masse om hende.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

l

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

l

I

l

!

I

I

I

I

l

I

l

I

I

I

~

Det viste sig dog hurtigt, at det ville blive et stort og tidskrævende rbejde,

hvis stamtavlen skulle have været lavet, som jeg havde til hen2igt fra begyndelsen,

da jeg gerne, for hver enkelt person, ville have rne dt aget : fødselsdato og -sted, livsgerning,

bosættelse, vielsesdato og for de kvinder, der har giftet sig ind i slægten

deres pigenavn. Endvidere for dem de~ er døde: datoen, stedet og evt. årsagen.

Men da man, de fleste i hvert fald, ikke gir og husker på datoer ud over de nærmeste

familiemedlemmer, ville det kræve et større arbejde og evt. studie af kirkebøger

for at finde frem til de nøjagtige fakta.

Jeg kunne dog ikke forliges med tanken om, at der ikke skul:;Lelaves en eller anden

form for stamtavle, som vi kunne have som udgangspunkt for festen, hvorfor jeg lavede

en form for familieoversic;t, som jeg vil h&be, man kan bygge videre på, og til

sidst få en rigtig stamtavle over Met'Kirstin's efterkommere. Det kunne gøre e på den

måde, at de der var interesseret evt. i tiden efter festen og fremover prøver at samle

alle de oplysninger, det kan lade sig gøre om de forskellige personer i stamtavlen.

Det er jo let nok for den nærmeste familie, og m&ske er der, nogen der ved noget om de,

der

er borte.

Derefter kan man evt. sende oplysningerne til undertegnede, hvorefter jeg vil bearbejde

dem og med tiden få lavet en rigtig stamtavle, som evt. kunne fremlægges ved

en evt. - ad åre - kommende slægtsfest, hvis der stadig er interesse for slægtsfester

og slægtsforhold efter denne fest.

Ligeledes ville det være af interesse, hvis der V2r nogen, som har g mIe billeder

som kunne affotograferes således, at de kunne bruges til at sætte på en fototavle mage

til den, der er lavet til denne fest således, at tavlen bliver større og mere interessant.

Dette arbejde påtager jeg mig gerne, hvis der da ikke ligefrem finde~ en behjælpel"g

fotograf i familien.

Selve familieoversigten er lavet p& den måde, at den viser Met'Kirstin's familie

tilbage til hendes oldeforældrelog derefter er hendes børn nævnt med numre l-A, l-B,

l-C o.s.v. -- l-+p.llet staOr for -r t"~' >, t'K" ,", 't t " tO

v_ ~. gener lon eI~er Me lrs~ln, og Dags averne s ar


- 2 -

fOT børnene5 aldeTsmæssige placering. Derefter er hV8Tt enkelt barn trukket frem med

oplysninger om, hvem de er gift med (ugift), og hvilke børn de haT. Deres børn f~r

også et nr., som sættes fOTan forældrenes nr. f.eks 2-A/I-B, hvor 2-tallet står fOT

2. generation, bogstavet A for det første barn, og nr. bag skråstregen l-B viser forældrene,

der er fra l. generation og i dette tilfælde andet barn. Således fortsætter

det med et nyt nr. foran hver ny generation. Det ser m~ske lidt indviklet ud ved første

øjekast, men se nu lidt på familieoversigten, hvoT hveT familiegren er taget hver

for sig, så finder man hurtigt ud af systemet.

Bag i bogen findes et personregister.

Trods megen omhu har det næppe været muligt helt at udelukke fejl, men jeg håber

at disses antal må vise sig at være begr nset til det mindst mulige. For påpegeIsen

af evt. fejl elle~ unøjagtigheder, samt for oplysninger som før nævnt og om fremtidige

begivenheder i slægten, så som fødsler, vielser eller død5fald, vil jeg til enhver

tid være meget taknemmelig for.

Samlet af Egon Chri5tensen, Ulstrupvej, Sdr. Onsild, 9500 Hobro, tlf. 08-544270

og Leif Christensen, Listedvej 84, 2. tv, 2770 Kastrup, tlf. 01-518037.

Leif

Christensen


Mette Kirstine Christensdatters

slægt

Søren Christensen

f. p~ nørg~rd i

Ellishøj den ?

gift den 28.1.1759

med

Johanne Pedersdatter

f. den?

Laurs(Lars) Jensen

f. i Bonderup

gift med

r1ar@1'1 Hadsdatter

f. den?

Morten Christensen

f. den?

boende i Storvorde

gift den 20.5.1784

med

Walbor5 Christensdatter,

f. den?

Christen Madsen

f. den?

husfæste i Storvorde

gift den 17.10.1784

med

Anna Christensdatter

f. den ?

·•


·•

·

Adam Sørensen

f. 27.1.1771 i

Ellishøj sg.

d. L~.2.185o

·•


·•


g.m. Mette Laursdatter

f. 1783

cl. 13.8.1818

. .

Christen Adamsen

f. 29.6.1815 i vårst

d. 5.7.1896 i Romdrup

gårdfæste i Romdrup -

på Kærhe_vegård

gift


med


·•

• •

•·••
. .

Christen Mortensen g.m.

døbt 26.9.1785

gårdfæste i Storvorde.

Anne Christensdatter,

døbt 23.8.1792

cr:-?


Ane Christensdatter

f. 21.11.1818 i Storvorde

d. 15.1.1900 i Romdrup

Mette Kirstine Christensdatter

f. 15.6.1850 i Romdrup

d. 3.5.1933 pi Romdrup Nørkær

Mette Kirstine- Christensdatter (Met' Kirstin's) blev gift med Niels Jensen(Væver)

f. den 21.3.1841 i Romdrup og d. den 24.6.1889 i Romdrup. De flyttede ud på Romdrup

Nørkær, hvor han blev indsidder. Hun mistede dog allerede i en ung alder sin mand og

sad tilbage med lo børn, som hun nu skulle opdrage og forsørge, samtidig med, at hun

passede husmandsbruget.

De blev stamfarældre til en talrig slægt.

Deres

Børn:

l-A. Christen Adam Nielsen

l-B. Kristine Jensen

l-C. Anine Jensen

l-D. Jensine Jensen

l-E. Karoline Jensen

l-F. Laurine Jensen

l-G. Marthine Jensen

l-H. Ottine Jensen, senere navnefora. til Alsholm.

l-I. Kjeld Jensen, senere navnefora. til Alsholm.

lTJ. Elvine Jensen

l-K. Martin Jensen, senere navnefora. til Alsholm.


_

L~ _

l. generation efter Met'Kirstin'

l-A Christen Adam Nielsen, født 15.11.1868 i Romdrup og døbt i kirken s.st.

den 7.3.1869. I kirkebogen st~r: Søn af ugift Mette Kirstine Christensen

af Romdrup 18t ~r •••• Udlagt barnefader, ungkarl Niels -l enæ en , Væver

i Romdrup.

Død den 9.1.1871 i Romdrup og begravet den 15.1.1871. I kirkebogen st~r:

Død mandskøn - alder 2~ &r - søn af det ugifte fruentimmer Mette Kirstine

Christensen i Romdrup.

l-B

Kristine Jensen

f. 31.~.1873

d. 19 l }7

g.m.

JvlarinusGriem

f. 7.5.1873

d. 19.53

Deres

Børn:

2-A/I-B. Nielsine Griem

2-B/I-B. Henry Johan Griem

2-C/I-B. Johanne Griem

2. generation

2-A/I-B

Nielsine Griem

f. 27.2.1896

g.m.

Karl @visttorff

f. 9 •• 1891

d. 11.3.1961

Deres

Børn:

3-JV2-A/I-B. Poul Qvisttorff

2-B/I-B

Henry Johan Griem

f. 29.10.1897

d. 9. 1 t.1974

g.m.

23.9.1923

Thomine Brøndum

f. 29.7.1897

d. 13.6.1974

Deres Børn:

3-A/2-B/I-B. Erik Br øn dum Griem

3-B/2-B/I-B. Sven Brøndum Griem

2-C/I-B

Johanne Griem

f. 16.8.1903

d. 5.4-.1967

g.m.

13.11.1926

Kristian l"ladsen

f. 31. 12 .1898

d. 1.12.1957

Deres

Børn:

3-A/2-C/I-B. Kaj Hadsen

3-B/2-C/1-B. Inger Madsen

3. generation

3-A/2-A/I-B

Poul Qvisttorff

f. 18.8.1927

g.m.

Birthe

f. 23.8.1928

Deres

Børn:

4-A/3-A/2-A/I-B. Mette Qvisttorff

Lt-B/3-fl/2-A/I-B. Lotte Qvisttorff


3-A/2-J/1-B Erik Brøndum Griem

fe 11.7.1925

- 5 -

g.m.

30 .1.195L~

Bente Ruth Karger

f. 28.7.1933

Deres Børn:

4-A/3-A/2-B/1-B. John Karger Griem

L~-B/3-A/2-B/1-B. Carsten Karger Griem

3-B/2-B/1-B Sven Brøndum Griem

5.8.1950

ugift

3-A/2-C/1-B Kaj Hadsen ugift

f. 5.10.1927

d. 22.9.1945

3-B/2-C/1-B Inger Madsen

f. 24.2.1931

g.m.

Jørgen Rasmusoen

f. 19.5.1926

Deres

Børn:

4-A/3-B/2-C/1-B. Henrik Rasmussen

4. generation

~·-A/3-A./2-A/1-B

!>lette~visttorff

fe 17 .. 1953

L~-B/3-A/2-A/1-B Lotte qvisttorff

f. 29.10.1958

4-A/3-p.j2-B/1-B John Karger Griem

f. 25.11.1961

Lf-B/3-A./2-B/1-B Carsten Karger Griem

f. 11.8.1964

I

I

I

I

I

I

4-A/3-B/2-C/1-B Henrik Rasmussen

f. 1.101973

·


- 6 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l-C

Anine Jensen ugift

l-D

Jensine Jensen

f. 12.9.1875

d. 21.6.19 L I·7

g.m.

Søren Sørensen

f. 15.12.1870

cl. 15.2.1961

Deres Børn:

2-A/I-D. Anna Sørensen

2-B/I-D. Niels Jensen Sørensen

2-C/I-D. Martin Sørensen

2-D/I-D. Asta Sørensen

2-E/,1-D. Erna Sørensen

2-F/I-D. Edith Sørensen

2-G/I-D. Holger Sørensen

2-H/I-D. lvIethaKristine Sørensen

2-1/1-D. El1y Sørensen

2-J/I-D. Aksel Sørensen

2. geners.tion

2-A/I-D

Anna Sørensen

f. 27.7.1899

d. 12.10.1971

g.m.

Jørgen Bendixen

f. 18.2,,1891

d. 6.5.1964

Deres

Børn:

3-A/2-A/I-D. Ragna Emilie Bendixen

-, '''j'2 \j'l D

5-b -}--.. -. Ove Bendixen

3-C/2-A/I-D.

3-Dj2-A/I-D.

3-E/2-A/I-D.

3-Fj2-A/I-D.

3-G/2-A/I-D.

Arne

Ejvind

Erik

Herdis

Aksel

Bendixen

Bendixen

Bendixen

Bendixen

Bendixen

2-B/I-D

Niels Jensen Sørensen

f. 29.9.1900

g.m.

18.6.1930

Ester Hertz Christensen

f. 13.8.1910

Deres Børn:

3-A/2-B/I-D. Birthe Sørensen

3-B/2-B/I-D. Ellen Hertz Sørensen

3-C/2-B/1-D. Gerda Hertz Sørensen

3-D/2-B/1-D. Gurli Hertz Sørensen


2-C/I-D

Hartin Sørensen

f. 26.1.1902

d. 25.7.1968

- 7 -

ugift

2-D/I-D

Asta Sørensen

f. 23.6.1905

g.m.

Jens Nielsen Jensen

f. 29.8.1896

Deres

Børn:

3-fl./2-D/I-D.Ebba

Jensen

3-B/2-D/I-D. Leo Jensen

3-C/2-D/I-D.

Ib Jensen

2-E/I-D

Erna Sørensen

f. 26.10.1907

ugift

Hendes

Børn:

3-A/2-E/I-D. Villi Sørensen

2-F/I-D·

Edith Sørensen

f. 26.10.1907

g.m.

Søren Christensen

f. 15.11.1907

Deres Børn:

3-A/2-F/I-D. Jytte Christensen

.3-B/2-F/I-D. Ole Christensen

2-G/1-D

Holger Sørensen

f. 27.12.1908

g.m.

Hary Mortensen

f. 31.12.1920

Deres

Børn:

3-fl./2-G/I-D.Hans Christian Sørensen

2-II/1-D

Metha Kristine Sørensen

f. 31. 7 .1910

g.m.

Juul Martin Larsen

f. 23.1.1906

Bosat

i USA

Bosat

i USA

Deres

Børn:

3-A/2-H/I-D. Inge Larsen

3-B/2-H/1-D. Linda Larsen

2-I/1-D

El1y Sørensen

f. 10.6.1914

g.m.

Kristian Fanøe

f. 7.7.1909

Deres Børn:

3-A/2-I/1-D. Aase Fanøe

3-B/2-I/I-D. Kirsten Fanøe


- 8 -

2-J/1-D

Aksel Sørensen

T."" 15.5.19~

g.m.

Erna BorulJ

f. 2 1 +.5.1920

Deres Børn:

3-A/2-J/1-D. Freddy Borup Jensen

Sonja Borup Jensen

3-C/2-J/1-D. Margit Borup Sørensen

3-A/2-A/I-D

Ragna Emilie Bendixen

f. 13.5.1920

g.m.

Niels Erik Møller

f. 6.12.1917

Deres

Børn:

4-A/3-A/2-A/I-D. Bent Erik Møller

3-B/2-A/I-D

Ove Bendixen

f. 14.12.1923

g.m.

Grethe Laursen

f. 1929

Deres

Børn:

Lr-A/3-B/2-A/1-D •• Jonna Bendixen

3-C/2-A/I-D

Arne Bendixen

f. 11."2.1925

d. 12.4.19~-1

ugift

3-D/2-A/1-D

Ejvind Bendixen

g.m.

f. 23.7.1926

bosat i Sverige

Deres Børn:

l:--A/3-D/2-A/1-D.Iii.aria Bendixen

4-B/3-D/2-A/1-D. Andrina Bendixen

Anna Marie

f. 13.1.1932

3-E/2-A/l-D

Erik Bendixen

23.12.1927

ugift

3-F/2-All-D

Herdi.s Bendixen

f. 18.9.1929 -

g.m.

Svend Poulsen

f. 16.11.1927

Deres

Børn:

Ll--A/3-F/2-A/1-D. Lone Hjordis Poulsen

3-G/2-A/1-D

Ak.sel Bendixen

f. 21.2.1931

Deres

Børn:

Bosat

g.m.

i USA

4-A/3-G/2-A/1-D. Peter Bendixen

Mary

23. L :-.1928


- 9 -

3-A/2-B/I-D

Birthe Sørensen

fe 2':::.:5.1932

g.m.

29.9.1951

Jens Erik Pedersen

f. 12.12.1922

Deres

Børn:

4·-A/3-A/2-B/I-D. Carsten Pedersen

I ~~ /3 A /2 -'/1 -r-,

~-bl - /_-b -v. Henning Pederseh

3-Bj2-B/I-D

Ellen Hertz Sørensen

fe 21.1.1935

g.m.

28.2.1956

Henry Stærkær

fe 28.5.1928

Deres Børn:

4-A/3-B/2-B/I-D. Hanne Stærkær

4-B/3-B/2-B/I-D. Gunnar Stærkær

4-C/3-B/2-B/I-D. Niels Stærkær

3-C/2-Bjl-D

Gerda Hertz Sørensen

f. 23.2.1939

g.m.

19. L I-.1952

Per Herred Johnsen

fe 18.8.1936

Deres Børn:

4-A/3-C/2-B/1-D. Søren Herred Johnsen

4-B/3-C/2-B/1-D. Mads Herred Johnsen

L~-C/3-C/2-B/1-D. Lise Hertz Johnsen

3-D/2-B/I-D

Gurli Hertz Sørensen

f. 1.12 •19 L :-5

g.m.

4.7.1965

Jørn Larsen

f. 4.L~.1965

Deres Børn:

LI--A/3-D/2-B/1-D. Dorthe Hertz Larsen

4-B/3-D/2-B/1-D. Henrik Hertz Larsen

3-A/2-D/I-D

Ebba Jensen

l. 24.12.1925

g.m.

Jens Henche1i

f. 4-.5.1920

Deres Børn:

Lr-A/3-A/2-D/1-D. Pia Henche1i

4-B/3-A/2-D/1-D. Jens Erik Hencheli

3-B/2-D/I-D

Leo J-ensen

f. 25.5.1927

g.m.

Gudrun Larsen

f. 29.8.1924

Deres Børn:

4-A/3-B/2-D/1-D. Gert Jensen

4-B/3-B/2-D/1-D. Finn Jensen


- lo -

3-C/2-D/I-D

Ib Jensen

f. 17.12.1928

g.m. Jonna Christensen

fe 10.12.1939

Deres Børn:

4-A/3-C/2-D/I-D. Karin Jensen

~--:J/3-C/2-D/I-D. Eorten Jensen

3-A/2-E/I-D

Villi Sørensen

fe 15.2.19!;:6

g.m. Anna Rosa Skov Kristensen

f. 30.9.1950

Deres Børn:

~--A/3-A/2-E/I-D. Pernille Skov Sørensen

L~-B/3-A/2-E/I-D. Lars Henrik Skov Sørensen

3-A/2-F'/1-D

Jytte Christensen

f. 26.2.1937

g.m. Edvard Seifert

f. 17.9.1939

Deres

Børn:

4-A/3-A/2-F'/1-D. Karen

Seifert

!' B /7 A/2 -r-t /1 "'"

.,-- »r >: -1!/ -lJ. Erik Seifert

3-B/2-F'/1-D

Ole Christensen

f. 13.12.1945

g.m. Anne Mette Klevborg

f. 15.11.1947

Deres Børn:

4-A/3-B/2-F'/1-D. Jens Dam Christensen

LI·-D/3-B/2-F/I-D. Peter Aksel Dam Christensen

Hans Christian Sørensen

f. 2 o • 5 .19l~8

g.m.

Anne Marie Lundsten Jenf.

5.9.194b sen

ingen

Børn

3-l\/2-H/I-D

Inge Larsen

2LI-.3.1932

Deres

Børn:

Bosat

g.m. Frank Effenberger

f.31.1.1932

i USA

L~-A/3-A/2-E/I-D. Li s a fl. ~-Jood

~--B/3-J\/2-H/I-D.Karen

4-C/3-A/2-H/I-D.

Effenberger

Frank: Effenberger

3-13/2-H/I-D

Deres

Børn:

Bosat

4-A/3-D/2-H/I-D. Lance FUhrer

g.m. Larry FUhrer

f. 23.9-.1939

i USA


- 11 -

3-A/2-I/I-D

Aase Fanøe

f. 24.8.1941

g .1'n.

Ivan Dahl

13.Lr.1938

Deres Børn:

4-A/3-A/2-I/I-D. Anne Hette Dahl

4-B/3-A/2-I/I-D. Søren Nicholaj Dahl

3-B/2-I/I-D

Kir.sten Fanøe

f. 22.9.1944

g.m.

Knud Erik Bach Tomra

f. 4 •1.19Lrl

Deres

Børn:

Lj--A/3-B/2-I/I-D.Harianne

Tomra

Freddy Borup Jensen.

C16 .10 •19l.j-i

f.m.

Elise Protorius

f. 17.6.1939

Deres

Børn:

4-A/3-A/2-J/I-D. Esben Vagn Jensen

3-B/2-J/I-D

Sonja Borup Jensen

f. 2Lllo19 L r2

g.m.

Bent Kristensen

f. 21.3.1941

Deres

Børn:

l.j--A/3-J3/2-J/I-D. Tina

Kristensen

4-B/3-B/2-J/I-D. Jane Kristensen

3-C/2-J/I-D

Margit Borup Sørensen ugift

f. 21.7 o 191r8

4. generation

4-A/3-A/2-A/I-D

Bent Erik l'iøller

f. 11.3.1947

g.m.

Grethe Christensen

f. 28.9.1949

Ingen

Børn

4-A/3-D/2-A/I-D

Jonna Bendixen

fra skilt

f. 5.:5.1947 -

Bosat i Canada

Deres Børn:

5-A/4-A/3-B/2-A/I-D. Jason

5-B/4-A/3-B/2-A/I-D. ?

Lr-A/3-D/2-A/I-D

Lr-B/3-D/2-A/I-D

Diana Bendixen

f. 10.11.195~·

Bosat

Andrina Bendixen

f. 9.8.1958

Bosat

ugift

i Sverige

ugift

i Sverige


- 12 -

Lr-A/3-F

/2-A/I-D

Lone Hjordis

f. 23.5.1955

Poulsen

~·_j\./3-G/2-A/I-D

4 A

/7. J /2 T)

-/:J-'~ -.u/- "l D

I

Peter Bend'ixen

f. 9.1.1966

Bosat i USA

Karsten Pederc;en

f. 28.5.1955

Lr-B/3-A/2-B/I-D

Hennin~_pedersen

f. 21. '.1959

~'-A/3-B/2-B/I-D

Hanne Stærkær

f. 26.2.1957

Lr-B/3-B/2-B/I-D

Gunnar Stærkær

f. 7.4.1960

L~-C/3-B/2-B/I-D

Niels Stærkær

f. 28.7.1966

4-A/3-C/2-B/I-D

Søren Herred Johnsen

f. 3.8.196h .._--

1+-B/3-C/2-B/I-D

Mads Herred

f. 2.8.1966,

Johnsen

4-C/3-C/2-B/I-D

Lise Hertz Johnsen

n 27 !J. .l-·Q'7'8---

I. 0-01_70

4-1\./3-D/2-B/I-D

Dorthe Hertz Larsen

f. lj.5.19b5

~'-B/3-D/2-B/I-D

L~-A/3-A/2-D/I-D

Henrik Hertz Larsen

r:-" 5.9.1967

Pia Hencheli

f. 13.9.1953

~·-B/3-A/2-D/l ..D

~'-A/3-13/2-D/I-D

Jens Erik Hencheli

f. 11.10.1958

Gert Jen.sen g.m.

Bodil Christensen

f. 19.9.1951

f. 14.6.1953

Deres

Børn:

5-A/4-A/3-S/2-D/I-D. Lar-s Jensen

~·-B/3-B/2-D/I-D

Finn Jensen

f. 16.3.195)

g.m.

Susanne Larsen

f. 6.4":1955-

Deres

Børn:

5-A/L~-B/3-B/2-D/I-D. Jens Michael Jensen


- 13 -

4-A/3-C/2-D/I-D

Ll--B!3-C/2-D/I-D

4-A/3-A/2-E/I-D

l~-B/3-A/2-E/I-D

4-A/3-A/2-F/I-D

LJ--B/3-A/2-F/I-D

4-A/3-B/2-F/I-D

4-B/3-B/2-F/I-D

4-A/3-A/2-H/I-D

LJ--B/3-A/2-H/I-D

4-C/3-A/2-H/I-D

4-A/3-B/2-H/I-D

4-A/3-A/2-I/I-D

Ll--B/3-A/2-I/I-D

4-A/3-B/2-I/I-D

4-A/3-A/2-J/I-D

4-A/3-B/2-J/I-D

4-B/3-n/2-J/I-D

Karin Jensen

f. 15.12.1965

Morten Jensen

f. 28. 2. 1967

Pernille Skov Sørensen

f. 15.11.1970

Lars Henrik Skov Sørensen

f. 9.7.1973

Karen Seifert

f. 16.7.1966

Erik Seifert

f. 11.1.1967

Jens Dam Christensen

f. 26.5.1968

Peter Aksel Dam Christensen

f. 11. 3.1971

Lisa N. Hood

f. 15.8.1961

Karen Effenberger

f. 22.6.1965

Frank Effenberger

f. 13.9.1968

Lance Flihrer

f. 22.9.1969

Anne Hette Dahl

f. 5.9.1966

Søren Nicholaj Dahl

f. 28.8.1970

J'lIarianneTomrn

f. 18.12.1969

Esben V~n Jensen

f. 24.8.1974

Tina Kristensen

f. 18.8.1967

Jane Kri st ens en

f. 2~-.11.1969


I

- 14 -

5-A/4-A/3-B/2-A/I-D

Jason?

5-?J/4-A/3-Bj2-1\jl-D

?

5-A/4-A/3-B/2-D/I-D

Lars Jensen

f. 15.1.1977

5-A/~·-B/3-B/2-D/I-D

Jens Michael Jensen

f. 5.4.1976


- 15 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l -.L.i

P

Karoline Jensen g.m.

f. 20.3.1879 i Romdrup

d. 13.12.1965

N-i eIs Andersen

fe 2.6.1860

d. 5.6.1927

Deres Børn:

2-A/I-E. Gunnar Andersen

Z-B/I-E. Lilly Andersen

2-C/I-E. Kaj Andersen

2. genero..tion

2-A/I-E

Gunnar Andersen g.m.

f. 8.5.1904

Asta

f. 11.12.1910

Deres

Børn:

3-A/2-A/I-E. Lis Andersen

2-B/I-E

Lilly Andersen g.m.

Daniel

Larsen

f. 26.8.1905

d. 7.2.1965

Deres

Børn:

3-A/2-B/I-E. Henning Larsen

3-B/2-B/1-E. Mogens Larsen

2-C/I-E

Kaj

Andersen

g.m.

Grethe

og 2.g. Emmily

f. 30.11.1917

d. 11.2.1969

Deres Børn:

3-A/2-C/I-E. Finn Andersen

3-B/2-C/1-E. Bent Andersen

Deres

Børn:

3-C/2-C/I-E. Judith Andersen

3. goneration

3-A/2-A/1-E Lis Andercen

f. 6.3.J:.936

g. m ,

Ib Jacobsen

f. 30.12.1931

Deres Børn:

4-A/3-A/2-A/I-E. Eva ,Jacobsen

h-B/3-A/2-A/I-E. Lene Jacobsen


- 16 -

3 -hl \ I~

c: - -e/l

D ,-.- .b

-~

Henning

Larsen

ugift

3-B/2-B/I-E

Hogens

Larsen

Jette

Ingen

Børn

3-A/2-cjl-E

Finn

Andersen

~gift

3-B/2-C/I-E

Bent

Andersen

ugift

3-C/2-C/I-E

Judith

Andersen

ugift

~. generation

Ll--A/3-A/2-J'j1-E

Eva

Jacobsen

L t-til ~ /-, )-j;l.'/~ c:-j-l '/'1 - E~

Lene

Jacobsen

f. 29.'7.1964


- 17 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l-F

Laurine Jensen

f. 4.8.1882

d. 15.7.1952

g.m.

14.1.1910

Ole Holsko

f. 4.10.1879

d. 6.10.1963

Deres

Børn:

2-A/I-F. Gudrun Agnete Holsko

2-Bjl-F. Anna Holsko

2-C/I-F. Ebba Ingeborg Holsko

2-D/I-F. Børge Holsko

2. generation

2-A/I-F

Gudrun Agnete Ho1sko

f. 24.12.1910

d. 16.1.1931

ugift

2-B/I-F

Anna Ho1sko

f. 5.5.1912

ugift

2-C/I-F

Ebba Ingeborg Ho1cko

f. 21.11.1913

g.m.

lo. '+ .19 L :-1

Anders Vestergaard

f. .5.10.191~-

Deres Børn:

3-A/2-C/1-F. Torben Vestergaard

3-Bj2-C/I-F. Agnethe Vestergaard

3-C/2-C/1-F. Anemette Vestergaard

2-D/I-F'

Børge Ho1sko

fe 15.1.1917

g.m.

1'+.10.1941

Edith Marie Jensen

f. 26.7.1918

d. 27.5.1972

Deres

Børn:

f.m.

Asta Vendelin Nørgaard

f. 11.10.1920, Olesen

3-Aj2-D/1-F. Aase Holsko

3-B/2-D/I-F. Jens Ole Ho1sko

3. generation

3-A/2-C/I-F

Torben Vestergaard

fe 18.3.1943

g.m.

11.11.1967

Susanne Posborg Peder8 C

sen. f. 24.2.1946

Deres Børn:

4-A/3-Aj2-C/I-F. Jon Posborg Vestergaard

4-B/3-A/2-C/I-F. ,signe Posborg Vestergaard


~

- 18 -

3-B/2-Cj1-F

Agnethe Vestergaard

f. 5.3.192~7

g.m.

10.11.1972

:F'lemmingMogensen

f. 3.3.1953

Deres

Børn:

4-A/3-B/2-C/1-F. Katrine !·'logensen

Ll--B/3-B/2-C/1-:F'. Annegrete

Nogensen

3-C/2-C/1-F

AnGmette Vestergaard

f. 22.5.1951

ugi.ft

3-A/2-D/1-:F'

Aase Ho1sko

f. 1.5.4.1945

g.m.

28.5.1966

Verner Jokumsen

f. 22.9.19~-1

Deres Børn:

4-A/3-A/2-Dj1-F. Susanne Jokumsen

4-B/3-A/2-D/1-:F'. Rikke JokumsGn

3-B/2-D/I-F

Jens Ole Holsko

f. 15.1.1948

g.m.

13.3.1976

Kirsten J'ensen

11.11.1951

Deres Børn:

4-A/3-B/2-D/1-F. Ann Marie Ho1sko

4. generation

~--A/3-A/2-C/I-F

Jon Pocbor~ Vestergaard

f. 16.8.1970

4-B/3-A/2-C/1-F

Signe Posborg Vestergaard

f. 19.10.1972

L~-A/3-B/2-C/1-F

Katrine Mogensen

f. 3.5.1974

I

4-B/3-B/2-C/1-F

Annegrete

22.9.1976

Mogensen

4-A/3-A/2-D/1-F

Susanne Jokwnsen

fe 14.6.1967

4-B/3-A/2-D/1-F

Rikke Jokumsen

f. 23.7.1970

L~-A/3-A/2-D/1-F

A~n Marie Ho1sko

f. 25.9.1976

I

I

I


- 19 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l-G

Hartine Jensen

f. 28.7.1877 i Romdrup,

døbt i kirken s.st. den

28.10.1877.

Hun var bosat i Romdrup,

hvor hun erhvervede sig

som syerske.

d. 28.4.1937 i Romdrup

af en blodprop.

g.m. Søren Christian Christen-

~ f. 25.9.1875 i Storvorde

- Søn af Anders Chr

istensen og hustru Kristi

ane Christensen.

Han v r bosat i Romdrup,

hvor han var arbejdsmand

d. 22.1.1965 i Romdrup af

alderdom - var blind de

sidste 17 år af hans liv.

Deres

Børn:

2-Ajl-G. Niels Jensen Christensen, navnefora. til Niels Jensen.

2-B/I-G. Helga Annette Christiane Christensen

2-C/I-G. Reinholdt Christensen

2-D/I-G. Edith Christensen

på Rigshospitalet i Kbh. fødte hun desuden tvillinger, der døde

e6 dag gammel. De var navngivet Kamma og Ingeborg.

2. generation

2-Ajl-G

Niels Jensen

fe 18.10.1903

g.m.

30.9.1951

Birtha

f. 21.10.1925

Deres

Børn:

3-A/2-A/I-G. Kirsten Jensen

2-Bjl-G

2-cjl-G

Helga Annette Christiane

Christensen, f. 11.12.04

i Romdrup.

Hun var bosat i Ålborg,

hvor hun var husmor.

d. 28.5.1967 efter mange

års sygdom.

Deres

Børn:

g.m.

~·.1.1930

3-A/2-B/I-G. Egon Christensen (født u.f. ægteskabet)

3-B/2-Bjl-G. Tove Nielsen

3-C/2-B/I-G. Erik Nielsen

Reinholdt Christensen døde som spæd.

Kristian Marinus Nielsen

f. 6.12.1898 i Lyngså,-

søn af husmand Peder Chri

stian Nielsen og hustru

Ane Johanne Simonsen.

Han var bosat i Ålborg,

hvor han var smed på vært

tete d. 22.1.1975 af alderdom.

2-Djl-G

Edith Christensen

f. 3.8.1907

g.m.

Harald Nortensen

fe 8.4.1903

Deres

Børn:

3-A/2-D/I-G. Birgith Jvlortensen

3-B/2-Djl-G. Kurt Mortensen

3-C/2-D/I-G. Rita ~ortensen

I

~~--------------------

3-Dj2-D/I-G. Vera Nortensen


- 20 -

3. generation.

3-A/2-A/I-G

Kirsten Jensen

f. 21.1.19L~8

g.m.

Jens r1ikkelsen

f. 2.2.1943

Deres

Børn:

~·-A/3-A/2-A/I-G. Tina Mikkelsen

3-A/2-B/I-G

Egon Christensen

f. 5.3.1924 i Romdrup.

Søn af Reinhardt

Harry Godtfred

Nielsen, der

døde som 26 ~rig.

Egon bosatte sig i

Sdr. Onsild, hvor

han er pedel.

g.m.

11. 9 .1945

Mary Kristensen

f. 8.5.1924 i Sdr. Onsild,

datter af husmand

Rasmus Kristensen og

hustru Kristine Andersen.

Hun bosatte sig i Sdr.

Onsild, hvor hun er ren~

ass.

Deres Børn:

4-A/3-A/2-B/I-G. Inge Christensen

~·-B/3-A/2-B/I-G. Leif Christensen

4-C/3-A/2-B/I-G. Steen Christensen

3-B/2-B/I-G

Tove Nielsen

f. 9.3.1930

g.m. / fra skilt

15.8.51-

Poul Johnsen

f. 23.7.1925

Deres Børn:

4-A/3-B/2-B/I-G. Ruth Johnsen

4-B/3-B/2-B/I-G. Inger Johnsen

4-C/3-B/2-B/I-G. Jan Johnsen

3-C/2-B/I-G

Erik Nielsen

f. 27.11.1948 i

Ålborg, Domsogn.

Bosat i Xlborg,

hvor han er kontorass.

Deres

Børn:

g.m.

3.3.1973

4-A/3-C/2-B/I-G. Henrik Guldhammer Nielsen

Lone Guldhammer Jensen

f. 21.6.1952 i Ålborg

Domsogn, datter af arb.

mand Henry Emil Jensen

og hustru Edith Guldhammer

Larsen.

Bosat i Ålborg, hvor hur

er ekspeditrice.

3-A/2-D/I-G

Birgith Mortensen

f. 7.7.1939

g.m.

21.3.1964

Per Nielsen

f. L~.2.194o

Deres Børn:

~·-A/3-A/2-D/I-G. Johnny Nielsen

4-B/3-A/2-D/I-G. Kenneth Nielsen

l


3-B/2-D/I-G

- 21 -

Kurt Mortensen

f. 25.9.1942

Alice

f. 20.8.149

Deres

Børn:

4-A/3-B/2-D/I-G. Kim IVlortensen

3-C/2-D/I-G

Rita Hortensen

f. 21.6.19~-5

g.m.

29.3.1969

Kjeld Jakobsen

f. 11.4.1942

Deres Børn:

4-A/3-C/2-D/I-G. Rene Jakobsen

4-B/3-C/2-D/I-G. Pia Jakobsen

3-D!2-D/I-G

Vera Mortensen

f. 23.11.1950

ugift

4. generation.

~--A/3-A/2-A/I-G

Tina Hikkelsen

f. 21.8.1970

4-A/3-A/2-B/I-G

Inge Christensen

f. 7.5.1946 i Romdrup.

Bosat i Sdr.

Onsild, hvor hun er

husmor.

g.m.

1.7.1967

Arne Knudsen

f. 15.10.1936 i Vinkel,

søn af Laurits Knudsen

og hustru Jenny Tind.

Bosat i Sdr. Onsild, hvo:

han er lærer.

Deres Børn:

5-A/Lj--A/3-A/2-B/I-G. Chalotte Knudsen

5-B/4-A/3-A/2-B/I-G. Jøre:;enKnudsen

4-B/3-A/2-L/I-G

Leif Christensen

f. 24.1.1948 i Nr.

Onsild. Bosat i

Kastrup/Tårnby og

politibetj. i Kbh.

Deres

Børn:

g.m.

22.9.1973

5-A/4-B/3-A/2-B/I-G. Mette Christensen

5-B/4-B/3-A/2-B/I-G. Thomas Christensen

Henny Pedersen

f. 23.9.1950 i Skelund

datter af gårdm. Ove Pedersen

og hustru Johanne

Nielsen. Bosat i Kastru~

Tårnby, hvor hun er husmor.

4-C/3-A/2-B/1-G

Steen Christensen f.m.

f. 13.10.1954 i Sdr.

Onsild. Bosat i Hobro,

hvor han er elektriker

Dina Graack Sørensen

f. 30.7.1956 i Hobro,

datter af Urb.mand Poul

Sørensen og hustru Anne

Lise Graack. Bosat i Hobro,

hvor hun er husass.


- 22 -

LI'-A/3-B/2-B/I-G

Huth .Iohria e n

f. 23~,-.1952

g.m.

1.2.1969

Gert Christensen

f • .:50.10.1945

Deres Børn:

5-A/4-A/3-B/2-B/I-G. Marianne Christensen

5 -.D"/ll .--,:;- A/'~' B/'':) ';:'-.0/ ,', (l -'(. C Maria Chrictenscn

5-C/4-A/3-B/2-B/I-G Per Chri ct ene en

4-B/3-B/2-B/I-G

4-C/3-B/2-B/I-G

Inger Johnsen

f. 16.9.195~

Jan Johnsen

f. 5.12.1956

f.m. Hans Larsen

f.m. Benthe Thumberg

4-A/3-C/2-B/I-G

~'-A/3-A/2-D/I-G

1,l,-o; n /': )-A'/~ c:-, 'D' /1- c"

Henrik Guldhammer Nielsen

:r:-lr:'1.1973T-Alborg Domsogn.

Johnny Ni eLs en

f. 20.8.1960

Kennet Nielsen

f. 17.11.1971

4-A/3-B/2-D/I-G

Lj'-A/3-C/2-D/I-G

, T) /7 c/z D/l ('

LI'-D/ :;-0 - - J

Hene Jakobsen

f. 19.11.1968

Pia Jakobsen

f. 6.3.1971

5. generation._

5-A/4-A/3-A/2-B/I-G

5-B/4-A/3-A/2-B/I-G

5-A/4-B/3-A/2-B/I-G

5-B/l+-B/3-A/2-B/I-G

Chalotte Knudsen

f. 1.10.1968 i Hobro

Jørgen Knudsen

f. 29.3.1971 i Hobro

Mette Christensen

f. 14.2.1974 i Kbh.

Thomas Christensen

f. 31.1.1976 i Kbh.

5-A/L~-A/3-B/2-B/I-G

5-B/4-A/3-B/2-B/I-G

5-C/ I +-A/3-B/2-B/I-G

Marianne Christensen

f. 19.12.19~---

Maria Christensen

f. 11.8.1972

Per Christensen

f. 28.6.1975


- 23 -

l .. generati on efter Met' Kirstin'

l-H

Ottine Alsholm ugift

l-I

Kjeld Alsholm

f. 22.1.1881

d. 31.5.1963

g.m. Johanne Sørensen

f. 30.9.1883

Deres Børn:

2-A/I-I. Erhardt Alsholm

2-B/I-I. Mary Alsholm

2-C/I-I. Elmo Kjeld Alsholm

2. generation

2-A/1-1

Erhardt Alsholm

f. 27.6.1908

d. 12.12.1976

g.m. Ingrid Pedersen

f. 31.3.1912

Deres Børn:

3-A/2-A/I-I. BirgitAlsholm

3-B/2-A/I-I. Annelise Alsholm

3-C/2-A/I-1. Agnete Alsholm

3-D/2-A/I-I. Kjeld Alsholm

2-B/I-I

fJlaryAlsholm

f. 15.L~.1913

d.21.2.197 L I-

g.m. Frode Kristensen

Deres

Børn:

3-A/2-B/I-I. Hanne Kristensen

2-C/I-1

Elmo Kjeld Alsholm

fe 27.2.1915

g.m.

Lilly Kristensen

f. 2.2.1917

Deres Børn:

3-A/2-C/I-I. Bente Alsholm

3-B/2-C/I-1. Preben Alsholm

3-C/2-C/I-I. Karsten Alsholm

3. r::;eneration

3-A/2-A/1-1

Birgit Alsholm

fe 28.12.1937

g. m , Anders Hjort

f. 13.9.1936

Deres Børn:

4-A/3-A/2-A/I-I. Torben Hjort

4--B/3-A/2-A/I-I. Hanne Hj ort


- 2lj· -

3-B/2-A/I-1

Annelise Alsholm

f. 23.3 .19lj-2

g.m. Poul Henning Siersbæk

f. 13.4.1942

Deres Børn:

LJ--A/3-B/2-A/I-I. Annette Siersbæk

4-B/3-B/2-A/1-1. Lone Siersbæk

3-C/2-A/I-I

A€lnete Alsholm

f'. 11.9.1948

g.m. Jens Fjord

f. 9.10.1947

Deres

Børn:

4-A/3-C/2-A/I-I. Krestina Fjord

3-D/2-A/I-I

g.m. Grethe Kon€lensholm

f. 23.8.1954

Deres

Børn:

4-A/3-D/2-A/I-I. Va1ine Alsholm

3-A/2-B/I-I

I-larmeKristensen

f. 12. 8 .192n

g.m. Poul Erik Tvillum

f. 25.11.1933

Deres Børn:

L~-A/3-A/2-B/1-I. Jan Kristensen

4-B/3-A/2-B/1-I. Anne Tvillum

3-A/2-C/I-I

Bente Alsholm

f. 23.1.1939

Deree Børn:

4-A/3-A/2-C/l-1. Morten Kristensen

4--B/3-A/2--C/I-I. Anne Mett e i-I.lsholm

3-B/2-C/I-I

Preben A1sholm

f. 3.3.1943

3-C/2-C/I-I

Karsten Alsholm

f. 29.1.1945 -

g.m. Karin Toft

f'. 21. 7 .1946

Deres Børn:

4-i-I./3-C/2-C/I-I.Lise i-I.lsholm

4-B/3-C/2-C/I-I. Peter Alsho1m


- 25 -

Lt-.

genera tian

4-A/3-A/2-1\/l-I

Torben Hjort

f. 26.12.1962

L~-B/3-A/2-A/l- I

Harme Hjort

f. 29.1.196"8

4-A/3-B/2-A/I-I

Annette Siersbæk

f. 12.6.1966

LJ-B/3-B/2-A/I-I

Lone Siersbæk

f. 13.7.1973

4-A/3-C/2-A/I-I

Krestina Fjord

f. 29.3.1973

4-A/3-D/2-A/I-I

Valine Alsholm

f.8.8.1976

Li--A/3-A/2-B/I-I

Jan Kristensen

f. 27.1.19.)8

L:--B/3-A/2-B/1-1

Anne Tvi11um

f. 15.8.1961

~--A/3-A/2-C/I-I

Morten Kristensen

fa 6.10.1962

4'-B/3-A/2-C/1-1

Anne Mette Alsholm

fa 12.10.1965 .

4-A/3-C/2-C/1-1

Llse Alsholm

fa 17.2.1972

Ll--B/3-C/2-C/I-I

Peter Alsholm

f. 21.4.1974


- 26 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l-J

Elvine Jensen

f. 11. 2.1886

g.m.

11.9.1908

Narinus Nielsen

f. 8.9.1880

Deres Børn:

2-Ajl-J. Elly Nielsen

2-B/I-J • .stig Nielsen

2-Cjl-J. Nielsine Merete Nielsen

2-Djl-J. Maren Christiana Nielsen

2-E/I-J. Ester Marietta Nielsen

2-Fjl-J". Verner Nielsen

2-G/I-J. Gunnar Herluf Nielsen

gammel.

De havde ogs& en anden datter, der hed Maren, som døde ca. 2 ~r

2.generation.

2-Ajl-J

E11;Z Nielsen

f. 28.11.1908

g.1:'1.

3.5.1931

Anker Christian Brunø

f. 1.4.1909

Deres

Børn:

3-A/2-Ajl-J. Nora Erna Brunø

3-Bj2-Ajl-J. Karna Vera Brunø

3-C/2-A/I-J. Birthe Brunø

2-Bjl-J

Stig Nielsen

f. 3.2.1910

g.m.

29.12.1937

Julie Kærsg~rd

f. 10.8.1913

Deres

Børn:

3-Aj2-Bjl-J. Tove Nielsen

2-Cjl-J

Nielsine Merete Nielsen

f. 10.11.1911

g.m.

11.10.1936

rrheodor Andersen

f. 11.3.1908

Deres

Børn:

3-Aj2-cjl-J. Arne Nielsen

3-Bj2-Cjl-J. Bjarne Andersen

2-D/I-J

Maren Christiana Nielsen

f. 2.11.1919

Knud

Nielsen


- 27 -

2-E/I-J

Ester Marietta Nielsen

f. 29.8.19i2

g. nl.

17.5.19 L !-6

Frank Gerhardt

f. 1.5.192)

Deres

Børn:

3-A/2-E/I-J.

Lei f Gerhard t

2-F/I-J

Verner Nielsen

f. 2.11.1923

g.m.

Ingeborg Korsgaard

f. 13.7.1930

Deres

Børn:

3-A/2-F/I-J. Erling Nielsen

3-B/2-F/I-J. Ulla Nielsen

./ -;';-(v'j'2-",-'/1.-J--. 1: _. 'I i" ogens "J' l l o Ls - en

L- ')G'/l-uT

Gunnar Herluf Nielsen

f. 20.12.1929

g.m.

Jytte

Deres

Børn:

3-A/2-G/I-J. Lone Nielsen

3-B/2-G/I-J. Erik Nielsen

3-C/2-G/I-J. Lene Nielsen

3. generation.

3-A/2-A/l-.J

Nora Erna Brunø

f. 9.3.1928

g.m.

30.12.1951

Ejnar LaUl~sen

fe 14.1.1921

Deres

Børn:

L!-A/3-A/2-A/I-J. Kurt

Laursen

3-B/2-A/I-J

Karna Vera Brunø

f. 19.7.1935

g.m.

Erling Lindstrøm

f. 4.12.1930

Deres

Børn:

4-A/3-B/2-A/1-J. Uffe Lindstrøm

3-C/2-A/I-J

Birthe Brunø

fe 28.6.1938

g.m.

4. L~.1964

Christian Nøddelund

f. 23.6.1938

Deres Børn:

4-A/3-C/2-A/1-J-. Christian NoddeLun d

4-B/3-C/2-A/I-J. Jesper Nøddelund


- 28 -

3-A/2-B/I-J

Tove Nielsen

f. 21.4.1938

g.m.

Orla Albrechtsen

f. 9.12.1933

Deres Børn:

L~-A/3-A/2-B/I-J. Flemming Albrechtsen

4-B/3-A/2-B/I-J. Anette Albrechtsen

L'--C/3-A/2-B/I-J.Torben Albrechtsen

3-A/2-C/I-J

Arne Nielsen

f. 15.8.1932

g.m.

19.6.1958

Helen Kruse

f. 14.6.1958

Deres Børn:

4-A/3-A/2-C/I-J. Helle Nielsen

4-B/3-A/2-C/I-J. Mette Nielsen

4-C/3-A/2-C/I-J. Lotte Nielsen

3-B/2-C/I-J

Bjarne Marinus Andersen g.m.

f. 8.7.1939 23.2.1965

KirGten Poulsen

f. 25.5.1940

Deres Børn:

4-A/3-B/2-C/I-J. Jørgen Andersen

4-B/3-B/2-C/I-J. Bent Andersen

3-A/2-E/I-J

Leif Gerhardt

f. 9.9.1946

g.m.

Lissi Nielsen

f. 29.5.1946

Deres Børn:

L~-A/3-A/2-E/I-J. Janni Gerhardt

4-B/3-A/2-E/I-J. Gitte Gerhardt

4-C/3-A/2-E/I-J. Pernille Gerhardt

3-A/2-F/I-J

Erling Nielsen

f. 51.3.1955

ugift

3-B/2-F/I-J

Ulla Nielsen

f. 28.8.1957

ugift

3-C/2-F/I-J

r-jogensNielsen

f. 9.12.1962

ugift

3-A/2-G/I-J

Lone Nielsen g.m.

Johnny Greismark Jensen

Deres Børn:

4-A/3-A/2-G/I-J. Thomas Greismark Jensen

4-B/3-A/2-G/I-J. Kristina Greismark Jensen


- 29 -

3-B/2-G/I-J

Erik

Nielsen

Tina

3-C/2-G/I-J

Lene

Nielsen

e·In•

Erik

Drejer

4. generation

4-A/3-A/2-A/I-J

Kurt

Laurcen

LI--A/3-B/2-A/I-J

Uffe Lindstrøm

f. 18.2.1959

1+-A/3-C/2-A/I-J

Christian Nøddclund

f. 5.10.1967

4-B/3-C/2-A/I-J

Jesper Nøddelund

f. 2.6.1970

4-1'./3-1\./2-2/1-J

Flemmin~ Albrechtsen

f. 27.9.1962

Lr-B/3-A/2-B/I-J

Anette Albrechtsen

f. 20.3.1963

4-C/3-A/2-D/I-J

Torben Albrechtsen

f. 1.5.1967

LI-A/3-A/2-C/I-J

Helle Nielsen

f. 6.11.1959

4-B/3-A/Z-C/I-J

Hette Nielsen

f. ~-.1.1963

4-C/3-A/2-Cjl-J

Lotte Nielsen

f. 26.4.1965

4-A/3-B/2-C/I-J

Jørgen Andersen

f. .:$.9.1966

LI-B/3-BjZ-C/I-J

Bent Andersen

f. 15.1.1972

4-A/3-A/Z-E/I-J

Janni Gcrhardt

f. 6.3.1966

lt-B/3-A/2-E/I-J

Gitte Gerhardt

f. LI-.5.1968


I

- 30 -

L~-C/3-A/2-E/l-J

Pernille Gerhardt

f. 6.11.1972

Lj--A/3-A/2-G/l-J

Thomas Grcismurk Jensen

4-B/3-A/2-G/l-J

Kristina Greismark Jensen


- 31 -

l. generation efter Het'Kirstin'

l-K Martin Alsholm

t' 21.2.1695

d. 29.11.1959

g.m.

Hagna

f. 2 L I.8.1893

d. 28.7.1970

Deres Børn:

2-A/I-K. Inger Alsholm

2-B/I-K. Ruth Alsholm

2. geneTC~

2-A/I-K InGer Alsholm

f. 28.2.19c:7

Tage Fr~deriksen

.D

.L •

d. 17.12.1959

2.g.

Andersen

Deres Børn

3-A/2-A/1-K. Henrik Frederiksen

3-B/2-A/1-K. Bent Frederiksen

2-B/I-K Euth Alsholm

f. 9.1.1929

g.m ..

Knud Christensen

f. 16.8.192~

Deres Børn:

3-A/2-B/I-K. Hette Christensen

3-B/2-B/1-K. Anne Christensen

3. generation

3-A/2-A/1-I( Henrik F'rederiksen

g.m.

Anette

Ingen

BørN.

3-B/2-A/I-K Bent Frederiksen

ugift

3-A/2-B/I-K Hette Christensen

f. 5.6.1951

ugift

3-B/2-B/I-K Anne Christensen

f. 15.12.1954

ugift

,~----------------------------------~


- 32 -

NAVNEl~EGI,sTER

Registret omfatter samtlige i bogen nævnte personer, dog med undtagelse af

de indgiftedes forældre, de få steder de er nævnt. Tallene angiver bogens sidetal.

Alle kvinder er opført under pigenavn, medens det ved giftemål erhvervede

efternavn er angivet i parantes. Der hvor de indgiftedes kvinders pigenavn ikke

er fremskaffet, er de opført under mandens navn.

Hvor der foreligger navnelighed, er fødselåret angivet, hvis fremskaffet.

Adamsen,

Albredhtsen,

Alsholm,

Andersen,

Bendixen,

I) •

•••••••••••••••

7..:,

Christen ••••••••••• ./ Bendixen, Peter ••••.•• '* /I ••••• 8-12

Anette ••••••••••••• 28-29 Ragna Emilie(Møller)6- 8

F'Lemnri.ng •••• ~ •••••• 28-29 Borup, Erna(Sørensen) ••••

.,

8

Orla ••••••••••••••• 28 Brunø, Anker Chr-Ls tian ••• 26

Torben ••••••. o ••••• 28-29 Birthe(Nøddelund). 26-27

Agnete(Fjord) •••••• 23-2L~ Karna Vera(Lind-

Annelise(Siersbæk). 23-24 strøm) •••••••••••• 26-27

Anne Me tte , o ••••••• 24-25 Nora Erna(Laursen) 26-27

Bente •••••••••••••• 23-24 Brøndum, Thomine(Griem) •••• Lj.

Birgit(Hjort) •••••• 23 Christens-

Elmo Kj eld ••••••••• 23 datter, Anna(Madsen) •••••• 3

Erhardt •••••••••••• 23 Ane(Adamsen) •••••• 3

:;;

Inger(Andersen) •••• 31 Anne(Mortensen) ••• ./

Karsten •••••••••••• 23-21.:- Hette Kirstine(Jen-

Kjeld(1881) •••••••• 3-23 s en) •••••••••••.••• 3

Kjeld(1952) •••••••• 23-2Lj· Walborg(Christensen) 3

Li s e ••••••••.• '" ••• 24-25 Christensen, Anne •••••••••••••• 31

Magna(indgift) ••••• 31 Bodil(Jensen) ••••• 12

Hartin ••••••••••••• 3-31 Edith(Mortensen) •• 19

T-'

Mary(Christensen) •• 23

~gon •••••••••••••• 19-20

Ottine ••••••••••••• 3-23 Ester Hertz(Søren-

Pet e.r ••• II •••••••••• 24-25 sen) ••....•. e ••••• 6

Preben •• $ •••••••••• 23-2 L r Gert .•••••••••••••• 22

Ruth(Christensen) •• ~)1 Grethe(Møller) •••• 11

Va1ine •••••••.••••• 21.1--25 Helga(Nielsen) •••• 19

AstaCindgift) •••••• 15 Inge(Knudsen) ••••• 20-21

p ,

.ue11T,. tit

15-16 Jens DalTI •••••••••• 10..13

Bent(1972) ••••••••• 28-29 Jonna(Jensen) ••••• lo

Bjarne Harinus ••••• 26-28 Jytte(Seifert) •••• 7-10

Emmily(indgift) •••• 15 Knud .•••••••••••••• 31

Finn ••••••••••••••• 15-16 Leif •••••••••••••• 20-21

Grethe(indgift) •••• 15 Maria ••••••••••••• 22

Gunnar- ••.••••• ,. •••.•• 15 Marianne ••••••••••

;:>~

-c

Jørgen ••••••••••••• 28-29 Mette(1951) ••••••• 31

Judi t h ••••••••••••• 15-16 Mette(1974) ••••••• 21-2;~

Ka ] •••••••••••••••.• 15 Morten •••••••••••• 3

Lilly(Larsen) •••••• 15 Ol e ••••.••••• to ••••• 7-10

Lis(Jacobsen)c ••••• 15 Per ••••• Cl ••• ti' ••••• 22

Niels ••••••••••••••

l c:;

-./

Peter Aksel Dam ••• 10-13

Theodor~ ••••••••••• 26 Reinholdt ••••••••• 19

Ak s e L •••••• o ••••••• 6- 8 Steen ••••••••••••• 20-21

Andrina •••••••••••• 8-11 Søren ••••••••••••• 3

Anne Mari e (indgift) 8 Søren(1907) ••...•. 7

Arne ••••••••••••••• 6- 8 Søren Chris t aan ••• 19

Diana •••••••••••••• 8-11 Thomas .•.•..••.••. 21-22

Ejvind ••••••••••••• 6- 8 Dahl, . Anne"Mette •••••••• 11-13

Erik ••••••••••••••• 6- 8 Ivan •• til ••• o ••••••.•• 11

Herdis(Poulsen) •••• 6- 8 Søren l'Jicholaj•••• 11-13

Jason •••••••••••••• ll-lLj-Drejer, El""ik et ••••••••••••.• 30

Jonna •••••••••••••• 8-11 Effenberger, Frank(1932) ••••••• lo

Jørgen ••••••••••••• 6 Frank(1968) ••••••• 10-13

Mary(indgift) •••••• 8 Karen ••••••••••••• 10-13

Ove •••••• o ••.••••••• 6- 8 Fanøe, Kirsten(Tomra) •••• 7-13


I

I

I

I

Fanøe,

Fjord,

Frederiksen,

FUhrer,

Gerhardt,

Griem,

Hencheli,

Hjort,

Holsko,

Jacobsen,

JenGen,

T7 • .L ~

!\.rlSl"lan •••••••••.•

Aase(Dahl) ••••••••

Jens ••.•••••••••••

Krestina •.••..••••

Anette(indgift) •••

Be n t ••••••••••• .,••

Henrik ••••••••••••

Tage ••••••••••••••

Lance •.•••••••••••

Larry ••••••••.••••

Fr-ank •••••••••• ,. ••

Gitta •••••••••••••

Janni ••••.•.••..••

Le i.f ••••••••••••••

Pernille ••••••••••

Carsten Karger ••••

Erik Brøndum ••••••

Henry Johan •••••••

Johanne(Madsen) •••

John Karger •••••••

Marinus •••••••••••

- 33 -

7

7-11

24

24-25

31

31

31

31

lo

lo

27

28-29

28-29

27-28

28-30

5

4- 5

4

L~

5

4

Nielsine(Qvisttorff) 4

Sven Brøndum •••••• 4- 5

Jens ••• o ••••••••••

Jens Erik •••••••••

Pia ••••.••••••••••

Anders ••••••••••••

Hanne •••••••••••••

1\ ••••

Torben •.•••••••.••

Ann Marie •••••••••

Anna ••••••••••••••

Børge •••••••••••••

Ebba Ingeborg(Vestergaard)

••••••••

Gudrun Agnete •••••

Jens Ole ••.•••••••

KirstenCindgift) ••

Ol e e ••••.• 9; •••••••••

Aase(Jokumsen) ••••

Eva •••••.••••••••••

Ib •••••••.•••••••••

Lene ••.••••••••••••

Kjeld •••••••••••••

P'i.a , ••••••••••••••

Rene ••••••••••••••

Anine •••••••••••••

Anne Harie Lundsten(Sørensen)

••••

BirthaCindgift) •••

Ebba(Hencheli) ••••

Edith Marie(Holsko)

Elvine(Nie1sen) •••

Esben Vagn ••••••••

Finn •••••••••

Freddy Borup ••••••

Gert ••.•. o ••• ,. ••••

Ib e -o ••.•.•.•••••.•.•.•.••

Jens Nielsen ••••••

Jens Michael ....••

Jensine(Sørensen).

Johnny Greismark ••

Karin •••••••••••••

Karoline(Andersen)

Kirsten(Mikkelsen)

9

9-12

9-12

23

23-25

23-25

18

17

17

17

17

17-18

18

17

17-18

15-16

15

15-16

21

21-22

21-22

3- 6

lo

19

7- 9

17

3-26

11-13

9-12

8-11

9-12

7-10

7

12-14

3- 6

28

10-13

3-15

19-20

cTensen,

Johnsen,

Jokumsen,

Karger,

Klovborg,

Knudsen,

Kongensholm,

Korsgaard,

Kristensen,

Kruse,

Kærsgc.rd,

Larsen,

Laursdatter,

Laursen,

Kir,stine(Griem)... 3- L~

Kristina •••••••••. 28-30

Lars •••••••••••••• 12-14

Laurine(Holsko) ••• 3-17

Laurs(Lars)....... 3

Leo •••••••••••.••• 7- 9

Lone Guldhammer(Nielsen)..............

20

Marthine(Christen-

-,

s en) •••••••.•••.••.•• 3-19

Morten ••••••••••••

Niels(Væver)(1841)

Niels(1906) •••••••

10-13

3

19

Sonja Borup(Christensen)

•••••••••• 8-11

Susanne(indgift) •• 12

Thomas Greismark •• 28-30

Inger •••••••..•••• 20-22

J an. '"• II ••••• " •.•••••• 20-22

Lise Hertz •••••••• 9-12

Mads Herred ••••••• 9-12

Per Herred •••••••• 9

Poul ••••••••••••••

Ruth(Christensen).

20

20-22

Søren Herred •••••• 9-12

Rikke ••••••••••••• 18

Susanne ••••••••••• 18

Verner •••••••••••• 18

Bente Ruth(Griem). 5

Anne Mette(Christensen)

.•.•.•.•.•.•.•.,.•.•.••••

Arne ••••••••••••••

Chalotte •••••'0 ••••

Jørgen •••.•••..•.•

Grethe(Alsholm) •••

Ingeborg(Nielsen).

Anna Rosa Skov(Søren8en)

•••••••••••

Bent •••••••••.•••••

Frode ••••••••• 4 •••

Hanne(Tvi11um) ••••

j- an ••••••••••••••.•

J ane •••••• " o • >t ., •••

Lil1y(Alsholm) ••••

Mary(Christensen).

Morten ••••••••••••

Tina ••••••••••••••

Helen(Nielsen) ••••

,Tulie(Nielsen) ••••

Daniel •.••••••••••

Dorthe Hertz ••••••

Hans.~ •••.••••••••

Gudrun(Jensen) ••••

Henning •••••••••••

Henrik Hertz ••••••

Inge(Effenberger).

Jette(indgift) ••••

Juul Martin •••••••

Jørn ••••••••••.•••

Linda(FUhrer) •••••

Mogens .••.••••••••

Susanne(Jensen) •••

Mette(Sørensen) •••

...,., .

~Jnar •••••••••••••

~---------------------------------------------------------

lo

21

21-22

21-22

24

27

lo

11

23

23-24

2L~-25

11-13

23

20

24-25

11-13

28

26

15

9-12

22

9

15-16

9-12

7-10

16

7

9

7-10

15-16

12

3

27


Laursen,

Lindstrøm,

Nadsdatter,

Madsen,

i'1i kk e1s e n ,

Nortensen,

11ø11er,

Nielsen,

Nøddelund,

Olesen,

Grethe(Bendixen) ••

Kur-t ••••. '" o •••••••. ft

Erling •••...•••• e.

Uf f e •• e • o • o e ••• e ••

Karen(Jensen) •••••

Christen •••••.••••

Inger(Rasmussen) ••

Kaj •.••• 'J ••••••••• ~

Kristian ••••••••••

lT e ns •• ., ••••• o ~ ••••

Tina ••••••••••.•••

Flemming ••••••••••

Katrine~ ••• ~~~•• e.

]"

Annegrethe ••••••••

A1ice(indgift) •••• 21

Christen •••••••••• 3

Birgith(Nielsen) •• 19-20

Haraldo ••••••••.•• 19

Kim ••••••••..••••• 21-22

Kurt •••••••••••.•• 19-21

Mary(Sørensen)

Rita(Jakobsen)

••••

••••

7

19-21

Vera ••..•••.••••••

Bent Erik •••••••• o

Niels Erik ••••••••

19-21

8-11

8

Arneo •• ~••.•• * •••• 26-28

Christen Adam ••••• 3- 4

El1y(Brunø) •••••••

C

26

o

~rJ_.K. 1 _::; l ,"'L,

j) (0 ) •••••••• 19-20

Erik •••.•••••••••• 27-29

Erling •••••••••••• 27-28

Ester MariettaCGerhardt)

•••••••••••• 26-27

Gunnar Herluf ••••• 26-27

Helle ••••••••••••• 28-29

Henrik Guldhammer. 20-22

Johnny •••••••••••• 20-22

Jytte(indgift).... 27

Kenneth ••••••••••• 20-22

Kristian Marinus.. 19

8

27-29

27

27-29

3

3

'+- 5

1t_ 5

4

20

20-21

18

18

18

26

27-29

28

Knud •••••.•..•••••

Lene(Drejer) ••••••

Lissi(Gerhardt) •••

Lone(Greismark Jensen

•••••• ~•••••• 9. 27-28

o, \

gaara1 •••••••••••


Pedersdatter,

Pedersen,

Poulsen,

Protorius,

Qvisttorff,

Rasmussen,

Sei fert,

Siersbæk,

Stærkær,

Sørensen,

Lotte ••••••••••••• 28-29

Maren Christiana(

Nielsen).......... 26

Marinus........... 26

Mette ••••••••••••• 28-29

Mogens •••••••••••• 27-28

Nielsine Merete(Anders~n)

••••••••••• 26

Per •••.•••••••••• ,..• 20

)Stig ••••••• iD ••••••

26 Thumbe!l?g,

Tina(indgift) ••••• 29 'I'v i.Ll.urn ,

Tove(Albrechtsen). 26-28

Tove(Johnsen) ••••• 19-20 ~Coft,

in.i a. ø Ilt • If e II o o •••• o 27-28 Tomra,

Verner •••••••••••• 26-27

Christian(1938) ••• 27 Vestergaard,

Christian(1967) ••• 27-29

Jesper •••••••••••• 27-29

Asta Vendelin(Nør-

17

JohanneCChristensen)

••••••••••••••

Henning •••••••••••

Henny(Christensen)

IngridCAlsholm)

Jens Erik •••••••••

Karsten ••••.•••.•.

Susanne Posborg(Vestergaard)

••••••••

Kirsten(Andersen).

Lone Hjordis ••••••

Svend •••••••••••••

Elise(Jensen) •••••

BirtheCindgift) •••

rC2...rl ... ,...•.....•

Lotte •••••••••••••

1'-lette ••••• '"


Vestergaard,

Wood,

Jon Posborg •••••••

Signe Posborg •••••

Torben ••• ,••••••••

Lisa M .•••••••••••

35 -

17-18

17-18

17

10-13


S L Æ G T S F E S T E N

for

Met' Kirstin's efterkommere

den 21. Maj 1977

Hel. Venner ser p& Danmarks kort •••

Gennem tusinder af &r

l~ng're vel end vi kan lD~0e,

slæct p& slægt en grundsten sotte

til den freMtid, som blev vor.

Hvad der blev i arv os givet

vil OG præce hele livet,

i vort sind det vil best&

og i arv;til andre g&.

Fra de aner Gom gik bort

er nu minderne tilbage,

fra de længst forsvundne dage

huskes ikke l8ngre stort.

Skal e~ mer af h~ es rinde,

m& vi værne fædres minde,

lytte til ældres ord

for at kende slægtens spor.

Skønne pa de ~ldres r&d,

ej det nye at forB~~e,

det må også aJle dage

være OG en ledetr&d.

Ret som vint0r følger sommer,

stedc8 nye slægtled kommer,

DC fra deros unge v&r

vid're de med slægten gar.

o

t::''-':1

Om hverandre ej vi u0'.,

blodets band mElGJ~efornemmes,

m& da fællesskabet f r-erme s ,

n&r vj samles store Gm~.

F&r vi s& for dagens ende

l~rt hinanden lidt at kende

glc;des L:D.lJ. vi til det G~':er,

vi p&ny hverandre Gor.


Kære

familie.

Den omtalte.slægtsfest for Mette Kirstine Jensens

( Met' Kirstin) efterkommere er nu fastsat til

lørdag d. 21. maj 1977

på KD"arup Kro kl.14 30. Festen er planlagt som følger:

Kl. 1422 eftermiddagskaffe,

kl. 18 00 middag (3 retter mad, 3 glas vin + kaffe).

Musik og en svingom.

Prisen bliver kr. 95,00 pr person, børn under 12 år

halv pris.

Vi håber på god tilslutning.

Venlig hilsen

Elly Fanøe,- Børge Holsko,- Egon Christensen.

Tilmelding senest d. 15. april til:

. . . . . . . · . . . . . . . . . tlf. nr.. • • • • • . . . . . . . .


VELKOMSTTALEN

holdt

af

Egon

Christensen

Dav jeg hedder Egon.

Jeg ha~ f&et den store fornøjelse at byde familien hjertelig velkommen

Det hele startede sidste sommer. på grund af leifs slægtsforskning kørte vi

rundt i Nordj~lland for at samle oplysninger om familien. Vi fik en masse ting at

vide og nogle billeder, som iselv kan studere nede for enden af bordet.

Efterhånden som vi kom frem, fik jeg en skør ide om at lave en slægtsfest, som

dog blev droppet igen. Det vendte dog tilbage hele tiden, så jeg kontaktede nogle få

familiemedlemmer, og det viste sig, at der var stor interesse.

Elly, Børge og jeg selv gik sammen en dag og drøftede tingene og fik festen arrangeret.

Herefter begyndte jeg at ringe land og rige rundt, hvilket var b&de sjovt

og dejligt, at snakke med kendte og ukendte. Alle var rare og flinke til at give oplysninger.

Resultatet kan i se i mappen, som ligger p& bordet. Jeg vil gerne si.e jer

alle sammen tak for den modtagelse, vi har fået i hjem og pr. telefon, og tak fordi

i mødte op her i dag. Jeg håber så, vi kan f& en fornøjelig dag sammen •

.gå vil jeg gerne have lov til at præsentere familierne. Det har jeg tænkt skulle foregå

på fgl. måde: Hver familiegruppe rejser sig op, og vi begynder med efterkommere

efter

Kristine og Marinus Griem

Jensine og Søren Sørensen

Karoline og Niels Andersen

Laurine og Ole Holsko

Martine og Christian Christensen

Johanne og Kjeld Alsholm

Elvine og Marinus Nielsen

Magna og Martin Alsholm

s& et par praktiske ting. Vi har aftalt med værten, at han kræver pengene op

her ved kaffebordet for hele festen, så er det ubehagelige overstået. Hvis der er

nogen som har nogle minder at fortælle om eller spørgsm&l at stille, kommer jeg til

at være så uhøflig, at bede jer vente til middagen, så har vi mere tid, værten skal

have bordene dækket igen, ae;s& har vi jo oe;så tid til at lære hinanden at kende, og

i får lov til at sætte ~er,


Langt ude p& landet,

hvor støv og grus

gør hækken s& skimmel og grå,

der ligger et lille bindingsværkshus

med en lille bitte skorsten på

Intet slot-gud bedre det nej

langt større det findes på jord,

dog er stedet det bedste for mig

for der-der bor min mor.

Et vers Ottine har skrevet til sin mor Met'Kirstin'- overleveret

af Christian Flou, en fætter til Ottine, og boende p& Kærhavegaard i Romdrup.

FEST FOR MET' KIRSTIN'

- 114, efterkommere af Mette

iKirstine Jensen'::'::"blandt familie

og venner Met' Kirstin'

- der bciedepå 'en ejendom i

Romdrup Kær i 60 ar, mødtes

l\'irdag på K1!ll-tip ,Kro til

slægtsfesti " Hovedpersonen

døde for en' årrække siden,

men for et ,halvt 'års till siden

fandt nogle familiemedlemmer

på, at, holdevslægtsfest.

Der blev' 'forsket og skrevet

breve, og resultatet, blev, at

268 efterkommere' -i ind- og

udland blev fundet, hvoraf de

114 hilste på .hinanden lørdag,

Met' Kirstin's ejendom er det'

ikke meget filbage af; Den

måttevfge . til fordel for

Grenlandsbavnen, ' og kun et

pæretræ istår .ensomt tilbage.'

Ejendommen var i .familiens

eje fra. 1844. ' "


Eftk. efter Kristine og Marinus Griem

Eftk. efter Jensine og Søren Sørensen

Eftk. efter Karoline og Niels Andersen

Eftk. efter Laurine og Ole Holsko

Eftk. efter Martine og Søren Chr. Christensen

Eftk. efter Kjeld og Johanne Alsholm

Poul Qvistorff - Kbh.

Inger og Jørgen Rasmusscn- Middelfart

Edith of,Søren Christensen - Aalb.

Margit Sørensen - Aalb.

Erna og Aksel Sørensen - Aalb.

Mette og Ole Christensen - Gug

Erna Sørensen - Aalb.

Elly og Kristian Fanøe - Aalb.

Anna og Villi Sørensen - Aalb.

Asta og Jens Jensen - Aalb.

Pia Heincheli - Lyngby

Ebba Heincheli - Lyngby

Aase og Ivan Dahl - Haslev

Søren og Mette Dahl(6 og lo ~r) Haslev

Pernille og Lars Henrik Sørensen ( 7 og

4 ~r)- Aalb.

Kirsten Tomra - Aalb.

Marianne Tomra (7 ~r) - Aalb.

Ester Sørensen - Hvorup

Birthe og Jens Erik Pedersen -

Ellen og Henry Stærkær -

Gerda Johansen

Søren, Mads og Lise Johansen (12-10 og

8 år)

Gurli og Jørn Larsen

Dorte og Henrik Larsen(12 og 9 år)

Elise Pret6rius og Freddy Jensen-Kbh.

Ragna Møller - Aalb.

Erik Bendixen - Aalb.

Asta og Gunnar Andersen - Kbh.

Grethe Andersen - Kbh.

Anna Holsko

Ebba og Anders Vestergaard - Nibe

Mette Vestergaard

Agnethe Mogensen

Børge Holsko og Asta Vendelin·-Nørgaard

Aase og Verne Jokumsen

Susanne og Rikke Jokumsen(lo og 7 år)

Kirsten og Jens Ole Holsko

Lone og Erik Nielsen - Aalborg

Edith og Harald Mortensen - Godthaab

Birgit og Per Nielsen - Godthaab

Rita og Kjeld Jakobsen -

Alice og Kurt Mortensen -

Kim Mortensen(2år) -

Rene og Pia Jakobseb (9 - 6 år)

Johnny og Kennet ( 6 år) - Godthaab

Jan Johnsen og Birthe Thumberg - Skagen

Tove Johnsen - Skagen

Inger Johnsen og Hans Larsen - Kbh.

Inge og Arne Knudsen - Onsild

Henny og Leif Christensen - Kbh.

Dina Sqronsen og Steen Christensen -

Hobro

Mary og Egon Christensen - Onsild

Ingen


Eftk. efter Elvine og Marinus Niel~en

Ester Gerhardt - Aalb.

Lissie og Leif Gerhardt - Aalb.

Kirsten og Bjarne Andersen - Aalb.

Bent Anderaen - Aalb.

Elly og Anker Brunø - Gug

Ingeborg og Verner Nielsen - Esbje g

Erling Nielsen og Britta Hansen - Esbjerg

Ulla Nielsen - Esbjerg

Nogens Nielsen - Esbjerg

Maren Nielsen - Kbh.

Helen og Arne Nielsen - Aalb.

Helle Nielsen - Aalb.

r-:etteNi eLe en (4 år) - Aalb.

Lotte Nielsen (12~r) - Aalb.

Gunnar og Jytte Nielsen - Kbh.

Tina og Erik Nielsen - Kbh.

Lene og Erik Drejer - Kbh.

Nora og Ejnar Lauroen - Kbh.

Eftk. efter Marti n Q{; Magna Alsholm

Ruth og Knud Christensen - Kbh.


Folketælling fra 1934 for Romdrup sogn, - Fleskum Herred, - Ålborg amt.

Jens Sørensen, 25 år, gift, husmand og daglejer

Haren Jensdatter, 29 år, gift, hans kone

Søren Jensen, 2 år, ugift, deres barn

Jens Peter JcnGen, l år, ugift, deres barn

Jens Christensen 'vJævor,52 år, enkemand, h j u.l.rnand ,

Alle boende i samme hus.

Folketælling fra 1840 for Romdrup sogn, Fleskum Herre, - Ålborg åmt.

Jens Sørensen, 31 år, gift, husfæste på (ulæselig) fra (ulæselig)

Maren Jensdatter, 35 °r, gift, hans kone

Søren JenGen, 9 år, ugift, deres barn

Jens Peter Jensen, 7 år, ugift, deres barn

Kn~d Mario Jensen, 5 ar,

o ugift deres barn

Karen Jensen, l år, ugift, deres barn

Jens Christensen, 57 år, enkemand, hjulmand

Alle boende i samme hus.

Folketælling fra 1845 for Romdrup sogn, Fleskum Herred, Alborg amt.

Jens

Sørensen,

o

ar, gift, født i sognet, husfæste for (ulæslig)

Maren Jensdatter, 40 år, gift, født i Klarup, hans kone

Søren Jensen, 13 år, ugift, født i sognet, deres barn

Jens Peter Jensen, 11 o ar, ugift, født l sognet, deres barn

Knud Mario Jensen, lo år, ugift, født i sognet, deres barn

Karen Jensen, )+ o

ar,

ugift l født i sognet, deree barn

! ! !! ! Niels Jensen, 4 ar,

o ugift, født i sognet, deres barn

Kjeld Jensen, l ar o , ugi f t , født i sognet, deres barn

JenG Christensen, 62 al~,

o enkemand, født i Solbjerg, aftægtsmand, hjulmand

I følge kirkebøgerne er Niels Jensens far Jens Sørensen født den 26. NOV 1809 i

Romdrup, døbt i kirken s.st. i begyndelsen af 1810. Søn af gårmand Niels Sørensen

og hustru Anne Bersdatter (Persdatter form.) - faddere var Niels Kroges hustru

Anna Sørensdatter af Lillevorde og Karen Søren.sdatter af Klaru p, Niels

Krog og Mads Sørensen af Lillevorde og Søren Sørensen af Storvorde.

I følge kirkebøgerne er Niels Jensens mor Maren Jensdatter døbt i Romdrup kirke

den 22. marts 1805, datter af husmand Jens Nielsen og hustru Karen Kieldsdatter

faddere - ulæslig.


:=

g""'r. ol..._

-

f"

/'

.~--) c, r'?" ce

-/ ~ ~ .:-'~

. .:.

-

.4

/.


j

).1 t r: 4

k, j ,/

/ ~ ./ .

,Y; / ~, ,il •t

ti!

,"

' .4.,. .. ~,;:;

m~ /' ~ ~, • J

J{ .. l~ ,...' .., ,

/;>--,.cC

/

c~-- ,

/

?'

~

~~

~er u. ,,'1 (,'

:2

~~

\


I

/

~'~'.:,..

Q~'.;'. e:


lev

~ /c..', ~.c.

//

<

X

@Ge / .. ~./ -: ..&.

;k s: ~ .."» t:


u

~.'l-d.'

Ja< /"

; )- ,6

~C> "'"

~n


?'!?(" /~ :. •.

r;

t"t

~ ~ .

ø< ., ?

~/- ./••. ! ~ '-'

.J

Cl I

e

.::7. , • "" ~

a./ c-e r"2- , L~ "

Q'

"t:

r;/'.A r

,/ ,-; /.

C' ____~/!> L

0~ "-t:' / -.~:

,

'


'---c- ~

E",. '" o

(1'

?Cc.. ::"A:

t"t· ru )""'4. a, t....:' vt,Jcf,rf': ~"(.f'. ., r:t

c·f

';p Vv- /

7'fV?

sk~

Y''-'''' . V"

/~"-,- •... 5d02-c Æcar-.

~~''-7 • .s "/"",, .. Æ",,,,/,

~

l&.. y.

1.t ,tf'

J7~ c,,/~

••. c~~~ ••~

~ ~


e < ""

a",. __~ ::;;eP ~

et)t!:. ~ .c.)~./. ., .

(h,,~ ~h,,,' ,/

s 6 "'" '-' -?1'd r~ L.. ~,.~

de?c.'C ' r~ ~ _; ~

/. r?-?-~ ./ CJ -.-e' ~

clr>-C. ' Æ ' '7:? e-;:-, e-


: c' J'"


V.-C


I

~ Dekoratør Poul Qvistorff;Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup, fylder 50

år torsdag den 18. august, Poul Qvistoiff har arbejdet 27 år som

. selvstændig (de sidste 9' år på Amager), og foruden at arbejde for

de største finnl,l.· er på Amager, har hans ideer fundet vej til det meste

I,lfverden. Der er åbent hus på Fuglebækvej den 18. august fra

10-14.

More magazines by this user
Similar magazines