Referat DASL bestyrelsesmøde tirsdag 8/2-2011 kl ... - fra DSGH

dsgh.net

Referat DASL bestyrelsesmøde tirsdag 8/2-2011 kl ... - fra DSGH

Referat DASL bestyrelsesmøde tirsdag 8/2-2011 kl. 20.30-21.30

Auditoriet, Hepatologisk Klinik A 2-12-1, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø.

Tilstede: Flemming Bendtsen (FB), Jesper Bach Hansen, Erik Feldager, Mette Rye

Clausen, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Hendrik Vilstrup, Lise Lotte Gluud (LG)

Ordstyrer: FB

Referent: LG

1. Gennemgang af resultatet af afstemningen om fusion mellem DASL og DGS samt

plan for videre arbejde med fusionen. Da afstemningen på generalforsamlingen var

enstemmig fortsætter arbejdet. Forslag til nedlæggelse af DASL vil blive udsendt til

alle medlemmer. Aspekter der bør styrkes ved kommende selskab blev

gennemgået og inkluderer

a. Efteruddannelse og kursus aktivitet. Aktuelt afvikles hoveduddannelses

området uden problemer og samarbejdet med sundhedsstyrelsen er

velfungerende. De fælles kurser mellem medicinske og kirurgiske

gastroenterologer og hepatologer er også velfungerende. Der har været

ventetid for en del af de uddannelsessøgende kirurger men dette arbejdes

der på at nedsætte.

b. Fastholdelse af den videnskabelige forankring. DGS afholder primært

temamøder og lægger desuden vægt på årsmødet mens DASL har lagt vægt

på supplerende videnskabelige møder som fokuserer på en bred vifte af

videnskabelige indlæg. I fremtiden kunne lignende møder afholdes med

parallelle, skiftende eller blandede sessioner med gastroenterologisk og

hepatologisk fokus. Blandede sessioner kan være medvirkende til at

opbygge et netværk og fastholde yngre læger i hoveduddannelse. Deltagelse


i DGS januarmøder til efteruddannelse kunne også styrke DASL’s profil.

Uddannelse kunne fokusere på bredere målgrupper også på universitetet,

yngre læger eller praktiserende læger dvs personer udenfor specialet. Dette

kunne også gælde for guidelines feks guidelines for yngre læger.

c. Der rykkes for svar vedrørende internat kursus på Munkebo Kro. 14-15 april.

2. Gennemgang af mulige emner for årsmødet på Hindsgavl september 2011.

følgende foreslås

a. Portaltryksmåling

b. Alternative behandlinger til portal hypertension

c. Hepatisk encefalopati, delir og psykiatrisk co-morbiditet fra en psykiaters

synspunkt,.

d. Rationel udredning af transaminasemi.

e. NASH, Insulinresistens fedtlever.

3. Gennemgang af planlægning af stand ved ’EASL National Village’ ved mødet i

Berlin. Der planlægges en enkel stand med deltagelse af bestyrelses medlemmer

der er tilstede i Berlin. FB og LG vil desuden deltage i generelle EASL National

Village sessions. Der er endnu ikke udsendt invitation men formentlig vil der blive

mulighed for deltagelse af andre bestyrelses medlemmer hvis det har interesse.

4. Udvælgelse af to personer til udvalg vedrørende leverfunktionsudredning i

samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Der var ikke bred enighed om

fordelen ved at udvikle en tværfaglig guideline. Bestyrelsen vil overveje og

sekretæren rundsende mailen igen. Poul Schilchting og Peter Holland Fischer med

reference til bestyrelsen kunne være en mulighed.

5. Valg af dato for næste bestyrelsesmøde: foreslås afholdt 14-15 april.


6. Eventuelt

More magazines by this user
Similar magazines