02.12.2014 Views

Odder Kommune - Region Midtjylland

Odder Kommune - Region Midtjylland

Odder Kommune - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Midt i statistikken<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Kommune</strong><br />

2013<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

<strong>Region</strong>al Udvikling


Midt i statistikken for<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong> 2013<br />

Maj 2013<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Fotos: Niels Aage Skovbo<br />

Kontakt:<br />

Jan.Christensen@ru.rm.dk<br />

Per.Christensen@ru.rm.dk


<strong>Odder</strong> Indhold<br />

Befolkning og indkomst ................................. 4<br />

Klimatilpasning ................................................ 10<br />

Miljø og energi .................................................. 12<br />

Uddannelse ........................................................ 14<br />

Byer og landskab ............................................. 23<br />

Mobilitet ............................................................. 28<br />

Erhverv ............................................................... 30<br />

Sundhed ............................................................. 40<br />

Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme<br />

3


Befolkning og indkomst <strong>Odder</strong><br />

Befolkningspyramide, 2012<br />

8<br />

Alder<br />

95+<br />

25<br />

32<br />

90-94<br />

80<br />

96<br />

85-89<br />

198<br />

195<br />

80-84<br />

312<br />

348<br />

75-79<br />

363<br />

480<br />

70-74<br />

541<br />

705<br />

65-69<br />

704<br />

804<br />

60-64<br />

825<br />

751<br />

55-59<br />

746<br />

<strong>Odder</strong><br />

788<br />

869<br />

50-54<br />

45-49<br />

802<br />

896<br />

777<br />

40-44<br />

798<br />

680<br />

35-39<br />

725<br />

462<br />

30-34<br />

500<br />

759<br />

476<br />

358<br />

25-29<br />

20-24<br />

15-19<br />

349<br />

414<br />

759<br />

802<br />

744<br />

648<br />

10-14<br />

5-9<br />

0-4<br />

516<br />

696<br />

718<br />

Mænd Kvinder Difference<br />

Alder<br />

Hele landet<br />

1.721<br />

8.479<br />

25.284<br />

48.153<br />

75.138<br />

109.338<br />

167.090<br />

173.745<br />

175.856<br />

185.721<br />

213.892<br />

198.283<br />

191.388<br />

167.038<br />

159.427<br />

176.821<br />

184.265<br />

173.268<br />

168.229<br />

163.640<br />

95+<br />

90-94<br />

85-89<br />

80-84<br />

75-79<br />

70-74<br />

65-69<br />

60-64<br />

55-59<br />

50-54<br />

45-49<br />

40-44<br />

35-39<br />

30-34<br />

25-29<br />

20-24<br />

15-19<br />

10-14<br />

5-9<br />

0-4<br />

6.743<br />

22.892<br />

47.922<br />

69.169<br />

92.128<br />

121.252<br />

172.775<br />

177.108<br />

176.387<br />

183.556<br />

208.699<br />

193.901<br />

191.027<br />

166.583<br />

156.763<br />

170.654<br />

174.860<br />

165.439<br />

160.319<br />

155.563<br />

Mænd Kvinder Difference<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Befolkningsfremskrivning efter aldersgruppe 2012-2020<br />

Vækst i antal<br />

2012-2020<br />

Vækst i procent 2012-2020<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Odder</strong> <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

0-5 år -183 -13% -5% -6%<br />

6-16 år -281 -9% -4% -4%<br />

17-24 år -82 -5% 4% 2%<br />

25-66 år -469 -4% 1% -1%<br />

67+ år 1.160 34% 29% 25%<br />

I alt 140 1% 4% 3%<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

4


<strong>Odder</strong> Befolkning og indkomst<br />

Hvor kommer tilflytterne typisk fra?<br />

(gennemsnit for 2009-2011)<br />

Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. år<br />

Aarhus 484<br />

Horsens 86<br />

Skanderborg 66<br />

København 22<br />

Silkeborg 20<br />

Syddjurs 19<br />

Aalborg 16<br />

Vejle 15<br />

Favrskov 12<br />

Herning 12<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Hvor flytter de typisk hen?<br />

(gennemsnit for 2009-2011)<br />

I gennemsnit<br />

flyttede der 969<br />

personer årligt til<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong> i<br />

årene 2009-2011<br />

fra det øvrige<br />

Danmark. Samtidig<br />

fraflyttede der 982<br />

personer.<br />

Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. år<br />

Aarhus 440<br />

Horsens 114<br />

Skanderborg 60<br />

København 43<br />

Silkeborg 20<br />

Hedensted 19<br />

Aalborg 19<br />

Odense 15<br />

Vejle 15<br />

Randers 15<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

5


Befolkning og indkomst <strong>Odder</strong><br />

Udviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier<br />

320.000<br />

300.000<br />

280.000<br />

260.000<br />

240.000<br />

220.000<br />

200.000<br />

180.000<br />

160.000<br />

140.000<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: SAM-K<br />

Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation<br />

290.000<br />

285.000<br />

280.000<br />

275.000<br />

270.000<br />

265.000<br />

260.000<br />

255.000<br />

250.000<br />

245.000<br />

240.000<br />

2006 2007 2008 2009 2010<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

6


<strong>Odder</strong> Befolkning og indkomst<br />

Personlig indkomst fordelt efter interval, 2010<br />

14,0%<br />

12,0%<br />

10,0%<br />

8,0%<br />

6,0%<br />

4,0%<br />

2,0%<br />

0,0%<br />

Under<br />

25.000 kr.<br />

25.000 -<br />

49.999 kr.<br />

50.000 -<br />

74.999 kr.<br />

75.000 -<br />

99.999 kr.<br />

100.000 -<br />

124.999 kr.<br />

125.000 -<br />

149.999 kr.<br />

150.000 -<br />

174.999 kr.<br />

175.000 -<br />

199.999 kr.<br />

200.000 -<br />

224.999 kr.<br />

225.000 -<br />

249.999 kr.<br />

250.000-<br />

299.999 kr.<br />

300.000-<br />

349.999 kr.<br />

350.000-<br />

399.999 kr.<br />

400.000-<br />

449.999 kr.<br />

450.000-<br />

499.999 kr.<br />

500.000 kr.<br />

og derover<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

7


Befolkning og indkomst <strong>Odder</strong><br />

Hvor bor de forskellige indkomstgrupper – <strong>Odder</strong> by?<br />

Tvenstrup<br />

Sander<br />

ODDER<br />

Gennemsnitlig<br />

husstandsindkomst<br />

Under 217.750 kr<br />

Fra 217.751 til 342.499 kr<br />

342.500 til 525.313 kr<br />

525.314 til 792.231 kr<br />

Over 792.232 kr<br />

Randlev<br />

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1:200.000, januar 2013<br />

Neder<br />

Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup.<br />

8


<strong>Odder</strong> Befolkning og indkomst<br />

9


Klimatilpasning <strong>Odder</strong><br />

Eksempel fra den centrale del af <strong>Odder</strong> på udsatte<br />

områder i forbindelse med kraftige regnskyl<br />

Skybrudskort®, COWI and SCALGO<br />

10<br />

Skybrudskort<br />

Oversvømmelsesudbredelse<br />

ved følgende nedbørshændelser:<br />

50 mm<br />

100 mm<br />

150 mm


<strong>Odder</strong> Klimatilpasning<br />

Udsatte arealer i forbindelse med skybrud<br />

<strong>Kommune</strong><br />

<strong>Kommune</strong>-<br />

Areal ramt<br />

Procentvis<br />

By-areal<br />

Areal ramt<br />

Procentvis<br />

areal km 2<br />

af 100 mm<br />

areal ramt<br />

km 2<br />

af 100 mm<br />

areal ramt<br />

skybrud i<br />

af 100 mm<br />

skybrud<br />

af 100 mm<br />

kommunen<br />

skybrud i<br />

inden for<br />

skybrud i<br />

km 2<br />

kommunen<br />

bygrænse<br />

kommu-<br />

km 2<br />

nens byer<br />

Favrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6<br />

Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0<br />

Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6<br />

Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1<br />

Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6<br />

Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0<br />

Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3<br />

Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2<br />

<strong>Odder</strong> 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8<br />

Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8<br />

Ringkøbing-<br />

Skjern<br />

1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0<br />

Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7<br />

Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7<br />

Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7<br />

Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3<br />

Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5<br />

Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4<br />

Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6<br />

Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4<br />

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO<br />

11


Miljø og energi <strong>Odder</strong><br />

Så meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi<br />

35,0%<br />

30,0%<br />

25,0%<br />

20,0%<br />

15,0%<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

10,0%<br />

5,0%<br />

0,0%<br />

2009 2011<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Energiregnskaber 2011<br />

Så mange tons CO 2<br />

udleder hver indbygger<br />

10,0<br />

9,0<br />

8,0<br />

7,0<br />

6,0<br />

5,0<br />

4,0<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

3,0<br />

2,0<br />

1,0<br />

0,0<br />

2009 2011<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Energiregnskaber 2011<br />

12


<strong>Odder</strong> Miljø og energi<br />

Det samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi<br />

32 %<br />

Skive<br />

35 %<br />

Lemvig<br />

41 %<br />

Struer<br />

29 %<br />

Viborg<br />

28 %<br />

Randers<br />

51 %<br />

Norddjurs<br />

30 %<br />

Holstebro<br />

38 %<br />

Herning<br />

49 %<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

21 %<br />

Silkeborg<br />

38 %<br />

Ikast-Brande<br />

39 %<br />

Favrskov<br />

6 %<br />

26 % Aarhus<br />

Skanderborg<br />

50 %<br />

19 % <strong>Odder</strong><br />

Horsens<br />

44 %<br />

Syddjurs<br />

47 %<br />

Samsø<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Perspektivplanen<br />

32 %<br />

Hedensted<br />

Andel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft ved<br />

fuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner<br />

94 %<br />

Skive<br />

282 %<br />

Lemvig<br />

190 %<br />

Struer<br />

61 %<br />

Viborg<br />

91 %<br />

Randers<br />

113 %<br />

Norddjurs<br />

53 %<br />

Holstebro<br />

72 %<br />

Herning<br />

135 %<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

7 %<br />

Silkeborg<br />

118 %<br />

Ikast-Brande<br />

39 %<br />

Favrskov<br />

4 %<br />

8 % Aarhus<br />

Skanderborg<br />

26 %<br />

17 % <strong>Odder</strong><br />

Horsens<br />

19 %<br />

Syddjurs<br />

450 %<br />

Samsø<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Perspektivplanen<br />

44 %<br />

Hedensted<br />

Hvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

og de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarende<br />

energi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk.<br />

13


Uddannelse <strong>Odder</strong><br />

Arbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, 2011<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregående<br />

uddannelse<br />

Mellemlang videregående<br />

uddannelse<br />

Lang videregående<br />

uddannelse<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Hvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011?<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedende<br />

uddannelser mv.<br />

Gymnasiale uddannelser<br />

Erhvervsfaglige<br />

uddannelser<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: UNI-C<br />

14


<strong>Odder</strong> Uddannelse<br />

70%<br />

Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009?<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Udenfor<br />

uddannelsessystemet<br />

Gymnasiale uddannelser<br />

Erhvervsfaglige<br />

uddannelser<br />

Korte videregående<br />

uddannelser<br />

Mellemlange<br />

videregående<br />

uddannelser<br />

Kilde: UNI-C<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Fuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i 2011<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: UNI-C<br />

15


Uddannelse <strong>Odder</strong><br />

De følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen<br />

– december 2012.<br />

Beregningsforudsætninger:<br />

Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted i<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Morgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00)<br />

Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitlig<br />

cykelhastighed på 16 km/t<br />

Bor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes via<br />

vej og sti en rejsetid, som om man cykler<br />

Da der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindre<br />

procentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter.<br />

Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil være<br />

bedre.<br />

Rejsetid til HF-uddannelserne<br />

Ungdomsuddannelse:<br />

Højere forberedelseseksamen<br />

(HF)<br />

Rejsetider:<br />

0 - 15 min.<br />

15 - 30 min.<br />

30 - 45 min.<br />

45 - 60 min.<br />

60 - 75 min.<br />

over 75 min.<br />

16


<strong>Odder</strong> Uddannelse<br />

Rejsetid til de almene gymnasier (STX)<br />

Ungdomsuddannelse:<br />

Studentereksamen<br />

Rejsetider:<br />

0 - 15 min.<br />

15 - 30 min.<br />

30 - 45 min.<br />

45 - 60 min.<br />

60 - 75 min.<br />

over 75 min.<br />

Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX)<br />

Ungdomsuddannelse:<br />

Højere handelseksamen<br />

Rejsetider:<br />

0 - 15 min.<br />

15 - 30 min.<br />

30 - 45 min.<br />

45 - 60 min.<br />

60 - 75 min.<br />

over 75 min.<br />

17


Uddannelse <strong>Odder</strong><br />

Rejsetid til de tekniske gymnasier (HTX)<br />

Ungdomsuddannelse:<br />

Højere teknisk eksamen<br />

Rejsetider:<br />

0 - 15 min.<br />

15 - 30 min.<br />

30 - 45 min.<br />

45 - 60 min.<br />

60 - 75 min.<br />

over 75 min.<br />

Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD)<br />

Ungdomsuddannelse:<br />

Erhvervsuddannelse<br />

Rejsetider:<br />

0 - 15 min.<br />

15 - 30 min.<br />

30 - 45 min.<br />

45 - 60 min.<br />

60 - 75 min.<br />

over 75 min.<br />

18


<strong>Odder</strong> Uddannelse<br />

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter<br />

til de forskellige ungdomsuddannelser<br />

Antal<br />

15-19 årige<br />

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter til:<br />

HF STX HHX HTX EUD<br />

Favrskov 3.612 98,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3%<br />

Hedensted 3.402 93,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3%<br />

Herning 5.956 99,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8%<br />

Holstebro 3.785 98,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8%<br />

Horsens 5.192 98,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2%<br />

Ikast-Brande 2.896 97,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7%<br />

Lemvig 1.630 91,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8%<br />

Norddjurs 2.666 91,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7%<br />

<strong>Odder</strong> 1.520 92,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2%<br />

Randers 6.212 99,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7%<br />

Ringkøbing-<br />

Skjern<br />

4.252 81,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9%<br />

Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />

Silkeborg 6.298 99,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2%<br />

Skanderborg 4.350 99,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0%<br />

Skive 3.270 95,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1%<br />

Struer 1.591 98,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%<br />

Syddjurs 2.996 94,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8%<br />

Viborg 6.479 95,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6%<br />

Aarhus 17.305 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%<br />

Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen – december 2012.<br />

19


Uddannelse <strong>Odder</strong><br />

Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse<br />

i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet<br />

og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2010.<br />

Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010<br />

Hele landet<br />

89,6%<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

90,8%<br />

<strong>Odder</strong><br />

92,0%<br />

88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%<br />

Kilde: UNI-C, Profilmodellen<br />

Det er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en<br />

ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i 2020.<br />

Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010<br />

Hele landet<br />

53,6%<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

54,4%<br />

<strong>Odder</strong><br />

56,2%<br />

50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%<br />

Kilde: UNI-C, Profilmodellen<br />

20


<strong>Odder</strong> Uddannelse<br />

Beskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de 16-66 årige, 2011<br />

I alt<br />

Lang videregående uddannelse<br />

Mellemlang videregående<br />

uddannelse<br />

Kort videregående uddannelse<br />

Faglærte<br />

Ufaglærte<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Antal VEU-kursister pr. 1.000 indbyggere fordelt<br />

efter arbejdsplads 2010/2011<br />

Hele landet<br />

<strong>Region</strong> M idtjylland<br />

Aarhus<br />

Viborg<br />

Syddjurs<br />

Struer<br />

Skive<br />

Skanderborg<br />

Silkeborg<br />

Samsø<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Randers<br />

<strong>Odder</strong><br />

Norddjurs<br />

Lemvig<br />

Ikast-Brande<br />

Horsens<br />

Holstebro<br />

Herning<br />

Hedensted<br />

Favrskov<br />

0 50 100 150 200 250 300<br />

Kilde: UNI-C<br />

21


Uddannelse <strong>Odder</strong><br />

Antal VEU-årselever pr. 1.000 indbyggere fordelt<br />

efter arbejdsplads 2010/2011<br />

Hele landet<br />

<strong>Region</strong> M idtjylland<br />

Aarhus<br />

Viborg<br />

Syddjurs<br />

Struer<br />

Skive<br />

Skanderborg<br />

Silkeborg<br />

Samsø<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Randers<br />

<strong>Odder</strong><br />

Norddjurs<br />

Lemvig<br />

Ikast-Brande<br />

Horsens<br />

Holstebro<br />

Herning<br />

Hedensted<br />

Favrskov<br />

0 2 4 6 8 10 12<br />

Kilde: UNI-C<br />

I <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og<br />

22% er uden for arbejdsstyrken<br />

22


<strong>Odder</strong> Byer og landskab<br />

De 5 største byer i kommunen<br />

2006 2012 Udvikling 2006-2012<br />

<strong>Odder</strong> 10.889 11.355 4,3%<br />

Hov 1.343 1.403 4,5%<br />

Ørting 663 701 5,7%<br />

Gylling 642 636 -0,9%<br />

Saksild 605 598 -1,2%<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Urbaniseringsgrad, 2012<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

26,4%<br />

21,4%<br />

15,8% 12,8%<br />

20,2%<br />

17,2%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

52,2%<br />

64,0%<br />

69,9%<br />

10%<br />

0%<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Byer over 3.000 indbyggere Byer mellem 200 og 3.000 indbyggere Landdistrikter<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

23


Byer og landskab <strong>Odder</strong><br />

Råstofpotentiale – råstofinteresse- og graveområder<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Råstofplan 2012<br />

24


<strong>Odder</strong> Byer og landskab<br />

Oversigt over råstofgraveområder<br />

<strong>Kommune</strong> Graveområder (Ha) Interesseområder<br />

Andel af regionens<br />

(Ha)<br />

graveområder i %<br />

Ringkøbing-Skjern 2.529 764 17%<br />

Ikast-Brande 1.841 53 12%<br />

Viborg 1.600 516 11%<br />

Holstebro 1.412 210 10%<br />

Randers 1.351 62 9%<br />

Silkeborg 975 1.098 7%<br />

Syddjurs 755 126 5%<br />

Norddjurs 884 0 6%<br />

Horsens 688 0 5%<br />

Herning 594 216 4%<br />

Favrskov 471 26 3%<br />

Hedensted 461 86 3%<br />

Skive 446 56 3%<br />

Struer 299 0 2%<br />

Lemvig 276 0 2%<br />

Skanderborg 173 19 1%<br />

Aarhus 19 0 0%<br />

<strong>Odder</strong> 18 0 0%<br />

Samsø 17 0 0%<br />

I alt 14.809 3.223 100%<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Råstofplan 2012<br />

Råstofreserver – inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømt<br />

Opgjort i 2011<br />

<strong>Kommune</strong> Sand og grus m 3 Sand og grus m 3<br />

Antal år<br />

Indvundet 2010 Reserve 2011<br />

Favrskov 347.000 850.000 2-3<br />

Hedensted 415.000 6.500.000 15<br />

Herning 172.000 3.500.000 22<br />

Holstebro 206.000 8.750.000 42<br />

Horsens 452.000 4.000.000 9<br />

Ikast-Brande 268.000 3.300.000 12<br />

Lemvig 209.000 3.000.000 14<br />

Norddjurs 568.000 5.750.000 10<br />

<strong>Odder</strong> 0 0 0<br />

Randers 546.000 3.325.000 6<br />

Ringkøbing-Skjern 429.000 4.300.000 10<br />

Samsø 18.000 350.000 20<br />

Silkeborg 857.000 5.550.000 6<br />

Skanderborg 502.000 1.000.000 2<br />

Skive 58.000 1.300.000 22<br />

Struer 95.000 2.100.000 22<br />

Syddjurs 380.000 4.650.000 12<br />

Viborg 610.000 6.650.000 12<br />

Aarhus 0 0 0<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Råstofplan 2012<br />

25


Byer og landskab <strong>Odder</strong><br />

En råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet en<br />

råstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu.<br />

En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikke<br />

foreligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis blive<br />

udnyttet.<br />

Råstofressourcer – inkl. anslået antal år, ressourcen<br />

vurderes at kunne række. Opgjort i 2011<br />

<strong>Kommune</strong> Sand og grus m 3<br />

Antal år<br />

Reserve 2011<br />

Favrskov 4.000.000 11<br />

Hedensted 4.000.000 10<br />

Herning 13.200.000 84<br />

Holstebro 19.000.000 92<br />

Horsens 8.500.000 19<br />

Ikast-Brande 35.000.000 130<br />

Lemvig 4.000.000 19<br />

Norddjurs 11.500.000 20<br />

<strong>Odder</strong> 0 0<br />

Randers 12.000.000 22<br />

Ringkøbing-Skjern 28.500.000 66<br />

Samsø 10.000 ½<br />

Silkeborg 16.250.000 19<br />

Skanderborg 6.500.000 13<br />

Skive 2.215.000 38<br />

Struer 3.000.000 32<br />

Syddjurs 12.600.000 33<br />

Viborg 15.750.000 26<br />

Aarhus 0 0<br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Råstofplan 2012<br />

Hvis du vil vide mere om råstoffer i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, så se Råstofplan 2012 på<br />

raastofplan-midt.dk<br />

26


<strong>Odder</strong> Byer og landskab<br />

Områder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstaterede<br />

og mulige forureninger i <strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Kilde: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Jordforurening januar 2013.<br />

Se mere om jordforurening i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> på www.gis.rm.dk<br />

(klik på WebGIS)<br />

27


Mobilitet <strong>Odder</strong><br />

Pendlingen til og fra kommunen, 2011<br />

2.500<br />

2.000<br />

2.092<br />

1.500<br />

1.200<br />

1.144<br />

1.000<br />

500<br />

681 716<br />

122<br />

421<br />

499<br />

172<br />

516<br />

0<br />

-500<br />

-1.000<br />

-519<br />

-299<br />

-645<br />

-344<br />

-1.500<br />

-1.376<br />

-2.000<br />

Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående<br />

uddannelse<br />

Lang videregående uddannelse<br />

Indpendling Udpendling Nettoindpendling<br />

Kilde: SAM-K<br />

Hvilke kommuner kommer pendlerne<br />

typisk fra (Top fem, 2011)?<br />

2011<br />

Aarhus 1.110<br />

Horsens 360<br />

Skanderborg 228<br />

Nettoindpendlingen til<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong> var<br />

-3.183 i 2011.<br />

Hedensted 41<br />

Silkeborg 41<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Hvilke kommuner pendler borgerne<br />

typisk til (Top fem, 2011)?<br />

2011<br />

Aarhus 3.153<br />

Horsens 777<br />

Skanderborg 517<br />

Vejle 133<br />

Hedensted 77<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

28


<strong>Odder</strong> Mobilitet<br />

Den gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, 2011<br />

2011<br />

Syddjurs 26,3<br />

Skanderborg 23,1<br />

Favrskov 22,6<br />

Randers 22,6<br />

Silkeborg 22,3<br />

Norddjurs 21,6<br />

Hedensted 21,1<br />

<strong>Odder</strong> 21,0<br />

Viborg 21,0<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> 20,4<br />

Skive 20,0<br />

Holstebro 19,9<br />

Lemvig 19,8<br />

Hele landet 19,7<br />

Horsens 19,6<br />

Ikast-Brande 19,4<br />

Ringkøbing-Skjern 19,3<br />

Struer 19,1<br />

Herning 19,0<br />

Aarhus 18,6<br />

Samsø 16,5<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

29


Erhverv <strong>Odder</strong><br />

Handelsbalancen i <strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong>, 2011, mia. kr.<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

3,4<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

1,2<br />

1,9<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,2<br />

Eksport<br />

Import<br />

Handelsbalance<br />

-0,5<br />

-1,0<br />

-0,7<br />

-0,4<br />

-1,5<br />

-1,2<br />

Kilde: SAM-K<br />

Øvrige<br />

kommuner<br />

Udlandet<br />

I alt<br />

Erhvervsstruktur (arbejdspladser) , størrelse, specialisering, 2011<br />

og vækst 2006-2011 i forhold til hele landet<br />

160<br />

140<br />

120<br />

Fødevarer Møbler/Beklædning<br />

Turisme<br />

Øvrige erhverv<br />

Specialiseringsgraden<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

IT/Kommunikation<br />

Energi/Miljø<br />

Bygge/Bolig<br />

Medico/Sundhed<br />

Transport<br />

20<br />

0<br />

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%<br />

Årlig genemsnitlig vækst<br />

Kilde: Sam-K<br />

30


<strong>Odder</strong> Erhverv<br />

Erhvervsstruktur 2011 – specialisering (antal arbejdspladser)<br />

<strong>Odder</strong><br />

Fødevarer Primære erhverv 380<br />

Fremstillingserhverv 33<br />

Støtteerhverv 128<br />

Serviceerhverv 330<br />

Møbler Fremstillingserhverv 74<br />

Serviceerhverv 53<br />

Beklædning Fremstillingserhverv 0<br />

Serviceerhverv 128<br />

Turisme Serviceerhverv 208<br />

Bygge/bolig Primære erhverv 11<br />

Fremstillingserhverv 143<br />

Støtteerhverv 0<br />

Serviceerhverv 876<br />

It/kommunikation Fremstillingserhverv 63<br />

Støtteerhverv 0<br />

Serviceerhverv 190<br />

Transport Fremstillingserhverv 74<br />

Serviceerhverv 384<br />

Energi/miljø Primære erhverv 0<br />

Fremstillingserhverv 0<br />

Serviceerhverv 163<br />

Medico/sundhed Fremstillingserhverv 65<br />

Serviceerhverv 837<br />

Øvrige erhverv 3.158<br />

Uoplyste erhverv 91<br />

Total 7.393<br />

Specialisering over 100<br />

Specialisering over 200<br />

Kilde: SAM-K, RAS<br />

31


Erhverv <strong>Odder</strong><br />

Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst<br />

i 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.<br />

0,6%<br />

0,4%<br />

0,2%<br />

0,0%<br />

-0,2%<br />

-0,4%<br />

-0,6%<br />

-0,8%<br />

-1,0%<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> Hele landet<br />

Kilde: SAM-K<br />

32


<strong>Odder</strong> Erhverv<br />

Turismens økonomiske betydning, 2010<br />

Estimeret antal<br />

overnatninger og endagsturister<br />

(1.000)<br />

Turismeforbrug<br />

(mio. kr.)<br />

Turismens andel af<br />

det samlede udbud<br />

(%)*<br />

Favrskov 350 124 0,5<br />

Hedensted 910 375 1,1<br />

Herning 866 737 1,1<br />

Holstebro 1.313 591 1,3<br />

Horsens 1.038 732 1,2<br />

Ikast-Brande 413 217 0,5<br />

Lemvig 1.193 466 2,6<br />

Norddjurs 1.577 608 2,7<br />

<strong>Odder</strong> 693 274 2,5<br />

Randers 812 475 0,8<br />

Ringkøbing-Skjern 4.926 2.051 3,3<br />

Samsø 394 148 3,4<br />

Silkeborg 1.382 846 1,5<br />

Skanderborg 761 494 1,4<br />

Skive 1.046 414 1,2<br />

Struer 623 213 1,1<br />

Syddjurs 2.503 1.012 4,3<br />

Viborg 803 444 0,6<br />

Aarhus 3.347 2.814 1,3<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> 24.951 13.035 1,4<br />

Hele landet 138.405 74.634 1,6<br />

* Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + import<br />

Kilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning 2010.<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong> tegnede sig i 2010 for 2,8% af det samlede antal overnatninger<br />

og endagsturister i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, og for 2,1% af det samlede<br />

turismeforbrug i regionen.<br />

33


Erhverv <strong>Odder</strong><br />

Andel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedets<br />

størrelse (Private byerhverv, 2009. Ansatte i årsværk)<br />

45,0%<br />

40,0%<br />

35,0%<br />

30,0%<br />

25,0%<br />

20,0%<br />

15,0%<br />

10,0%<br />

5,0%<br />

0,0%<br />

0 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+<br />

Andel arbejdssteder<br />

Andel ansatte<br />

Kilde: SAM-K/LINE, Regnskabsstatistik<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong> har 1.066 arbejdssteder<br />

– heraf er ca. 75% inden for de private byerhverv.<br />

Udvikling i antal arbejdssteder, 2006-2010 – indeks<br />

104<br />

102<br />

100<br />

98<br />

Hele landet<br />

96<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

94<br />

<strong>Odder</strong><br />

92<br />

90<br />

2006 2007 2008 2009 2010<br />

34<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken


<strong>Odder</strong> Erhverv<br />

Antal arbejdspladser, 2011<br />

Antal arbejds-<br />

Antal private<br />

Antal arbejds-<br />

Antal private<br />

pladser i alt<br />

arbejdsplad-<br />

pladser pr. 100<br />

arbejdsplad-<br />

ser<br />

16-64 årige<br />

ser pr. 100<br />

16-64 årige<br />

Favrskov 17.803 12.262 62 42<br />

Hedensted 19.255 13.973 68 50<br />

Herning 43.456 29.924 80 55<br />

Holstebro 29.666 18.786 82 52<br />

Horsens 40.200 27.140 75 51<br />

Ikast-Brande 21.499 16.923 85 67<br />

Lemvig 9.923 6.944 76 53<br />

Norddjurs 15.868 10.144 67 43<br />

<strong>Odder</strong> 7.393 4.609 55 34<br />

Randers 40.057 25.006 66 41<br />

Ringkøbing-Skjern 29.766 22.237 84 62<br />

Samsø 1.645 1.051 73 47<br />

Silkeborg 38.067 26.161 68 47<br />

Skanderborg 23.275 15.809 65 44<br />

Skive 21.880 14.550 74 49<br />

Struer 9.538 6.623 70 49<br />

Syddjurs 14.375 9.823 57 39<br />

Viborg 48.633 29.895 83 51<br />

Aarhus 176.359 110.652 82 51<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> 608.658 402.512 75 50<br />

Hele landet 2.667.424 1.724.387 75 48<br />

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K<br />

35


Erhverv <strong>Odder</strong><br />

Udvikling i arbejdsstyrken – historisk (2000-2011)<br />

og fremskrivning frem mod 2020<br />

11.600<br />

11.400<br />

Fremskrivning<br />

11.200<br />

11.000<br />

10.800<br />

10.600<br />

10.400<br />

10.200<br />

10.000<br />

9.800<br />

Kilde: SAM-K/LINE<br />

Udviklingen i antal beskæftigede<br />

(ud fra arbejdssted), 2006-2011 – indeks<br />

106<br />

104<br />

102<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

2018<br />

2019<br />

2020<br />

100<br />

Hele landet<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

98<br />

<strong>Odder</strong><br />

96<br />

94<br />

2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

36


<strong>Odder</strong> Erhverv<br />

Antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), 2006-2011<br />

2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Hele landet 2.754.646 2.821.641 2.857.565 2.801.519 2.684.992 2.667.424<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> 624.390 644.253 656.820 642.497 611.441 608.658<br />

<strong>Odder</strong> 7.771 8.044 8.148 7.718 7.535 7.393<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

Hvad laver de 15-64 årige? (2011)<br />

<strong>Odder</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Faktisk antal<br />

Procent<br />

Under uddannelse<br />

Beskæftiget<br />

Arbejdsløs<br />

Udenfor<br />

arbejdsstyrken<br />

Under uddannelse<br />

Beskæftiget<br />

Arbejdsløs<br />

Udenfor<br />

arbejdsstyrken<br />

15-19 år 1.343 97 2 127 85,6% 6,2% 0,1% 8,1%<br />

20-29 år 389 857 31 338 24,1% 53,1% 1,9% 20,9%<br />

30-59 år 181 7.410 228 1.160 2,0% 82,5% 2,5% 12,9%<br />

60-64 år 0 757 18 819 0,0% 47,5% 1,1% 51,4%<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Procent<br />

Hele landet<br />

Procent<br />

Under uddannelse<br />

Beskæftiget<br />

Arbejdsløs<br />

Udenfor<br />

arbejdsstyrken<br />

Under uddannelse<br />

Beskæftiget<br />

Arbejdsløs<br />

Udenfor<br />

arbejdsstyrken<br />

15-19 år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7%<br />

20-29 år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7%<br />

30-59 år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6%<br />

60-64 år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0%<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

37


Erhverv <strong>Odder</strong><br />

Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige i<br />

procent af arbejdsstyrken), januar 2007-november 2012<br />

7<br />

6<br />

Hele landet<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

5<br />

<strong>Odder</strong><br />

%<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken<br />

38


<strong>Odder</strong> Erhverv<br />

Iværksætteri – etableringsrate og overlevelsesgrad, 2010.<br />

Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, der<br />

fortsat eksisterer i 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet<br />

Overlevelsesgrad<br />

76%<br />

74%<br />

72%<br />

70%<br />

68%<br />

66%<br />

64%<br />

62%<br />

60%<br />

58%<br />

Etableringsrate under og<br />

overlevelsesgrad over<br />

landsgennemsnit<br />

Skive<br />

Favrskov<br />

Lemvig<br />

Viborg<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Ikast-Brande<br />

Holstebro<br />

Horsens Hedensted<br />

Randers Herning<br />

Silkeborg<br />

Struer<br />

Syddjurs<br />

Norddjurs<br />

Etableringsrate<br />

Etableringsrate og<br />

overlevelsesgrad over<br />

landsgennemsnit<br />

<strong>Odder</strong><br />

Skanderborg<br />

Aarhus<br />

56%<br />

54%<br />

Etableringsrate under og<br />

Etableringsrate over og<br />

Samsø<br />

overlevelsesgrad under<br />

overlevelsesgrad under<br />

landsgennemsnit<br />

landsgennemsnit<br />

52%<br />

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

Iværksætteri – andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsvis<br />

eksport, 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet<br />

Andel nye virksomheder med eksport<br />

13%<br />

12%<br />

11%<br />

10%<br />

9%<br />

8%<br />

7%<br />

6%<br />

5%<br />

4%<br />

3%<br />

Andel med ansatte under<br />

og eksport over<br />

landsgennemsnittet<br />

Lemvig<br />

<strong>Odder</strong><br />

Favrskov<br />

Skive<br />

Silkeborg<br />

Randers<br />

Norddjurs<br />

Aarhus<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Holstebro<br />

Ikast-Brande<br />

Syddjurs<br />

Andel nye virksomheder med ansatte<br />

Herning<br />

Hedensted<br />

Andel med ansatte<br />

og eksport over<br />

landsgennemsnittet<br />

Struer Skanderborg<br />

Viborg<br />

Horsens<br />

2%<br />

Andel med ansatte og<br />

Andel med ansatte over<br />

1% eksport under<br />

og eksport under<br />

landsgennemsnittet<br />

landsgennemsnittet<br />

Samsø<br />

0%<br />

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

39


Sundhed <strong>Odder</strong><br />

Nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og<br />

forebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger)<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

Samsø<br />

Struer<br />

Hele landet<br />

Holstebro<br />

Hedensted<br />

Horsens<br />

Skanderborg<br />

Skive<br />

Norddjurs<br />

Randers<br />

Syddjurs<br />

Favrskov<br />

Lemvig<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

<strong>Odder</strong><br />

Aarhus<br />

Ikast-Brande<br />

Silkeborg<br />

Herning<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Viborg<br />

Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger)<br />

1.400<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Samsø<br />

Lemvig<br />

Hedensted<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

40<br />

Viborg<br />

Norddjurs<br />

Skive<br />

Favrskov<br />

Randers<br />

Ikast-Brande<br />

Holstebro<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Hele landet<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Syddjurs<br />

Horsens<br />

Struer<br />

Silkeborg<br />

Herning<br />

Skanderborg<br />

Aarhus<br />

<strong>Odder</strong>


<strong>Odder</strong> Sundhed<br />

Folkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende,<br />

vældig godt eller godt selvvurderet helbred, 2010<br />

89%<br />

88%<br />

87%<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

86%<br />

85%<br />

84%<br />

83%<br />

82%<br />

81%<br />

KRAM-Faktorer:<br />

Kost, rygning,<br />

alkohol og motion<br />

80%<br />

Mænd Kvinder Begge køn<br />

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010<br />

Folkesundhed – Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, 2010<br />

25%<br />

20%<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

Mænd Kvinder Begge køn<br />

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010<br />

Der er anvendt en<br />

kostscore inden for<br />

kostkomponenterne:<br />

frugt, grønt, fisk og<br />

fedt. Usundt kostmønster<br />

– lavt indtag<br />

af frugt, grønt,<br />

fisk og et højt indtag<br />

af mættet fedt.<br />

41


nmcbmhhh Sundhed <strong>Odder</strong> Ringkøbing - Skjern<br />

Folkesundhed – Andel af borgerne, der ryger dagligt, 2010<br />

30%<br />

25%<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

Mænd Kvinder Begge køn<br />

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010<br />

Folkesundhed – Andel af borgerne, der viser tegn<br />

på et problematisk alkoholforbrug, 2010<br />

28%<br />

26%<br />

24%<br />

22%<br />

20%<br />

18%<br />

16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

Mænd Kvinder Begge køn<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010<br />

42


<strong>Odder</strong> Sundhed<br />

Folkesundhed – Andel af borgerne, der vurderer sin<br />

fysiske form som mindre god eller dårlig, 2010<br />

30%<br />

25%<br />

<strong>Odder</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Hele landet<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

Mænd Kvinder Begge køn<br />

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010<br />

43


Grafisk Service 766_odder

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!