Læs FCI regler på dansk her - Myndeklubben

myndeklubben.dk

Læs FCI regler på dansk her - Myndeklubben

FCI Regler for internationale

hundevæddeløbs og

Lure Coursing stævner

Godkendt af FCI’s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012.

Dette dokument er oversat fra engelsk.

I tilfælde af uoverenstemmelser angående forskel mellem sprogene, er den engelske version gældende.


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

Indhold

1. Overordnede regler

1.1 Formålet med reglerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.2 Dyrebeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.3 Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.31 Betegnelse af de forskellige stævner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.3.2 Afslag af en stævne ansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.3.3 Gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.4 Deltagelse, starttilladelse

1.4.1 Deltagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.4.2 Starttilladelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.5 Måling af whippets og italienske mynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.5.1 Protester mod målinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.5.2 Klagegebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.5.3 Stævner for hunde der er for høje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.6 Licensbøger

1.6.1 Krav til indhold af licensbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.6.2 Licens i nabolande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.6.3 Mentalitetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.7 Indbydelse til stævner

1.7.1 Indhold af indbydelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.7.2 Tilmeldingsblanket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.8 Fravær af hunde og officials

1.8.1 Fravær af hunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.8.2 Fravær af officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.9 Diskvalifikation

1.9.1 Grundlag for diskvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.9.2 Hunde der overfalder andre/fight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.9.3 Registrering af diskvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.9.4 Udelukkelser efter diskvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.9.5 Ejere eller handleres forseelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10 Doping

1.10.1 Overordnet erklæring vedr. doping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10.2 Dopingtests under stævner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.10.3 Dopingtests under FCI mesterskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.10.4 Sanktioner når doping er bevist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

FCI Lure Coursing regler side 2


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1.11 Ansvars begrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.12 Tvister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.13 Muligheder for førstehjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2. Væddeløbs regler - ikke oversat

3. Lure Coursing regler

3.1 Liste over officials - officials opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.1 Dommere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.2 Stævneleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.3 Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.4 Harefører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.5 Dyrlæge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.1.6 Begrænsninger for officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.2 Retningslinjer angående landskabet, overfladen og banens længde

3.2.1 Landskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.2.2 Overfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.2.3 Banens længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.3 Afstand mellem rullerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.4 Banen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.5 Starten

3.5.1 Dækkener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.5.2 Ulige antal af tilmeldte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.6 Lure Coursing materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.7 Bedømmelsen

3.7.1 Adræthed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.7.2 Hastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.7.3 Udholdenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.7.4 Enthusiasme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.7.5 Intelligens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.8 Sanktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.8.1 Straf ved tyvstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.8.2 For sent til start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.8.3 Udelukkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

FCI Lure Coursing regler side 3


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing

4.1 Ansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4.2 Navne på væddeløbs mesterskaber - ikke oversat

4.3 Navne på væddeløbs titler - ikke oversat

4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4.5 Navne på Lure Coursing titler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4.6 Arrangører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4.6.1 Krav til væddeløbsbane/Lure Coursingareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.6.2 FCI/CdL’s inspektion af Lure Coursingarealet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.6.3 Begrænsning af stævner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.7 Deltagelse

4.7.1 Licens krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.7.2 Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.7.3 Kvalifikation til FCI mesterskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.7.4 Ejerskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.8 Tilmelding

4.8.1 Modtageren af tilmeldingsblanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.8.2 Antallet af hunde pr. land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.8.3 Reservehunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.8.4 Tilmeldingsblankettens indhold og tilmeldingsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4.9 Officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.9.1 FCI/CdL repræsentanter til mesterskabsstævner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.9.2 Væddeløbs officials - ikke oversat

4.9.3 Lure Coursing officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.10 Krav for tildeling af titlerne

4.10.1 Antallet af hunde: Seks eller flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.10.2 Antallet af hunde: Færre end seks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.10.3 Antallet af hunde: Færre end fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.11 Banens længde til mesterskaber

4.11.1 Banens længde til væddeløb - ikke oversat

4.11.2 Banens længde til Lure Coursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.12 Præmier

4.12.1 Certifikater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.12.2 Sejrs dækkener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.12.3 Finalister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.13 Tilmeldingsgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.14 Teamleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

FCI Lure Coursing regler side 4


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4.15 Procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.15.1 Kvalifikation til væddeløbsfinaler - ikke oversat

4.15.2 Kvalifikation til Lure Coursing finaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.15.3 Unødvendige løb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4.15.4 Høje tilmeldingsantal, væddeløb - ikke oversat

4.15.5 Høje tilmeldingsantal, Lure Coursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4.15.6 Tidtagning system ved væddeløb - ikke oversat

4.15.7 Back-up for tidtagningssystem ved væddeløb - ikke oversat

5. FCI titler

5.1 Titlen ”International Lure Coursing Champion”/CACIL regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5.1.1 Berørte racer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5.1.2 Berørte stævner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5.1.3 Krav til Champion titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5.1.4 Reserve CACIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1.5 Antal af hunde til start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1.6 Ukendt stamtavle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1.7 CACIL ansøgninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1.8 FCI’s afgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1.9 Den endelige titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.2 ”FCI Beauty and Performance Champion”

(Champion International de Beauté et Performance – C.I.B.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

6. Krav for tilmelding i Brugshundeklasse på FCI’s internationale CACIB-udstillinger . . . . .23

7. Bilag

7.1 Krav til tilmeldingsblanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

7.2. Beskrivelse af væddeløbsdækkener - ikke oversat

7.3 Beskrivelse af løbsmasker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

7.4 Dyrlægens pligter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

7.4.1 Undersøgelser ved ankomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

7.4.2 Opsyn på stævnedagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

7.5 Krav til væddeløbsbaner - ikke oversat

7.6 Godkendelse af dommere til alle nationale og internationale stævner . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

FCI Lure Coursing regler side 5


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1. Overordnede regler

1.1 Formålet med reglerne

Formålet med disse regler er, at standardisere alle bestemmelser vedrørende væddeløbs og

Lure Coursing stævner, afholdt i FCI regi. De indeholder også de obligatoriske regler for

de nationale organisationer, såsom godkendelser, indbydelser og afvikling.

1.2 Dyrebeskyttelse

Sikkerheden og sundheden af dyrene skal altid være i højsædet blandt alle officials

og deltagere under væddeløbs og Lure Coursing stævner.

Dyrenes sikkerhed skal altid prioriteres højest. Derfor er det tilladt at ejeren af en hund

til hver en tid kan trække sin hund fra et væddeløbs eller Lure Coursing stævne.

Såfremt en dyrlæge forlanger det, skal officials udelukke en hund fra at fortsætte i et løb/

Lure Coursing, hvis hundens sundhed er i fare.

Brugen af løbsmaske er obligatorisk, med undtagelse for italiensk mynde, hvor den nationale

organisation bestemmer om dens brug er obligatorisk eller ej.

1.3 Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer

1.3.1 Betegnelse af de forskellige stævner

Betegnelsen "International Sighthound races" (International væddeløbsstævne) og

betegnelsen "International Sighthound Lure Coursing" ("Internationale Lure Coursing

stævne") må kun bruges om stævner, hvor den nationale organisation har modtaget

en ansøgning om datoen og stedet og som er blevet godkendt af FCI/CdL.

1.3.2 Afslag af en stævne ansøgning

FCI kan give afslag på en ansøgning til et stævne hvis:

1. Datoen allerede er blevet godkendt til en anden organisation.

2. Datoen sammenfalder med et andet vigtigt arrangement indenfor hundesport.

3. Den nationale organisation kan ikke give nogen garanti for en fejlfri afvikling af

arrangementet.

1.3.3 Gebyrer

For at kunne få godkendt et internationalt stævne, skal der betales et gebyr.

CdL fastsætter hvert år størrelsen af dette gebyr for det efterfølgende år.

1.4 Deltagelse, starttilladelse

1.4.1 Deltagelse

I principet, kan alle mynde racer (gruppe 10) deltage.

Racer fra gruppe 5, (begrænset til pharaoh hound, cirneco dell’etna, podenco ibicenco og

podenco canario), har mulighed for at deltage i internationale stævner og mesterskaber, men

kan ikke få CACIL.

FCI Lure Coursing regler side 6


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1.4.2 Starttilladelse

For at en hund kan få godkendt starttilladelse, gælder følgende betingelser:

1. Hunden skal være registreret i et stambogsregister eller andet register, som er anerkendt

af FCI.

2. Hunden skal have en gyldig løbslicens.

3. Minimum alder:

• For whippet og italiensk mynder: 15 måneder.

• For alle andre racer: 18 måneder.

4. Maximum alder:

• Indtil slutningen af væddeløbs/Lure Coursing sæsonen hvori hunden fylder 8 år.

5. Tilmeldes under navnet af den ejer, som står i licensbogen.

6. Ejeren skal være medlem af en national organisation, tilsluttet FCI.

7. Hundens udseende må ikke være kunstigt ændret (f.eks. dens naturlige pels må ikke være

nedklippet).

8. Maksimal skulderhøjde for whippet:

• 51 cm for hanner

• 48 cm for tæver

9. Maksimal skulderhøjde for italiensk mynde:

• 38 cm

1.5 Målingen af whippets og italienske mynder

Whippet og italienske mynder skal have målt deres skulderhøjde i en alder af mindst

12 måneder. Hvis måltagningen foretages i en yngre alder med et resultat over flg. mål:

• 49 cm for en whippethan

• 47 cm for en whippettæve

• 37 cm for en italiensk mynde

skal hunden måles igen før begyndelsen af den væddeløbs/Lure Coursing sæson, lige efter

at hunden fylder to år. Resultatet af måltagningen skal være noteret i licensbogen.

Hvis ikke ejeren præsenterer sin hund til den anden måling, bliver løbslicensen ugyldiggjort

og inddrages af den ansvarlige nationale organisation.

Målingen af skulderhøjden må kun foretages og godkendes af personer, der er udpeget af en

organisation der er godkendt af den nationale organisation, og følger nedenstående procedure:

1. Hundens alder ved målingen skal være som beskrevet i punkt 1.4.2 og 1.5 ovenover.

2. Hunden skal være rolig under målingen. Den skal stå på et jævnt og ikke glat underlag eller et

bord af passende størrelse. Hunden skal stå med korrekte benvinkler og hovedet holdt i

naturlig stilling, (svælget på næsten samme niveau som toppen af skuldrene).

3. Mellem hver måling, skal hunden flyttes ned på jorden mindst to gange.

Den skal handles af ejeren eller en person udvalgt af ejeren (handleren).

Dommeren må kun rette på hunden hvis ejeren/handleren tillader dette.

4. Målingen kan først foretages når hunden står korrekt. Hunden skal måles ved skuldrene eller

den del af rygsøjlen som stikker op mellem skuldrebladene, hvis denne er højere.

Hvis det er umuligt at placere hunden korrekt, standses målingen og erklæres ugyldig.

5. Måleinstrumentet er af stift materiale og kan være udstyret med en elektronisk sensor.

Det skal stå på to ben for at sikre, at instrumentet er pålideligt og nem at aflæse.

FCI Lure Coursing regler side 7


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

6. Den ansvarlige nationale organisation udnævner den dommer, som er ansvarlig for målingen

og sekretæren, som skriver resultatet.

Dommerne eller sekretæren må hverken være ejer eller opdrætter af hunden som måles.

7. Måltagnings-teamet består af to dommere og en sekretær, som skriver resultatet.

Dommerne skal tage mål på skift. Sekretæren kontrollerer målene og skriver resultaterne ned.

8. Hunden skal måles 10 gange.

Det mest hyppige forkommende måleresultat skal noteres i hundens dokumenter.

I tilfældet af, at en hund er et godt stykke under den maksimalt tilladte størrelse og

hvis teamet er enig om beslutningen, må de stoppe målingen efter 4. måling og skrive

resultatet i hundens papirer.

Hvis resultatet efter 10 målinger er: 5 målinger over og 5 målinger under den maksimalt

tilladte højde, skal der måles en 11. gang.

Resultatet af denne 11. måling registreres som den endelige og korrekte højde.

9. Kun en person som er autoriseret af den nationale organisation eller under-organisation

i samme forbund som den nationale organisation, må indskrive det endelige resultat i hundens

papirer (licensbog). Den nationale organisation skal være medlem af FCI.

1.5.1 Protester mod målinger

Hvis en national organisation indgiver en klage til FCI, angående størrelsen på en whippet

eller italiensk mynde, skal der foretages en supplerende måling.

Måltagningen finder sted i ejerens eget land og bliver fortaget af en CdLrepræsentant fra

et andet land og udpeget af præsidenten for CdL.

CdL repræsentanten skal foretage målingen efter proceduren beskrevet under punkt 1.5.

1.5.2 Klagegebyr

Den nationale organisation der indgiver klagen skal betale Euro 500 til sekretæren for CdL

for at kunne klage. Hvis det viser sig at klagen er berettiget, bliver pengene tilbagebetalt og

hundeejerens nationale organisation skal betale beløbet.

1.5.3 Stævner for hunde der er for høje

Den nationale organisation skal sørge for, at de hunde der er for høje i henhold til punkt 1.4.2,

får mulighed for at deltage i nationale stævner.

1.6 Licensbøger

1.6.1 Krav til indhold af licensbogen

Den nationale organisation i hundeejerens eget land skal udstede løbslicensen.

Den skal indholde følgende information:

Race, køn, hundens navn, stambogs nummer, fødselsdag - og i det omfang det kan lade sig

gøre: Tatoverings nummer eller chip nummer samt ejerens korrekte adresse.

For whippets og italienske mynder: En officiel registerering af skulderhøjden.

1.6.2 Licens i nabolande

Hvis der ingen væddeløbsbane eller Lure Coursing aktivitet er i et land anerkendt af FCI, kan

licensløbene afvikles i et naboland. Hundeejerens nationale organisation udsteder den

endelige licens.

FCI Lure Coursing regler side 8


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1.6.3 Mentalitetskrav

En gyldig licensbog for internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner kan kun

udstedes når det er bevist, at hunden ikke overfalder andre hunde men sammen med dem

løber efter den kunstige hare.

1.7 Indbydelser til stævner

1.7.1 Indhold af indbydelsen

Følgende information skal være indeholdt i indbydelsen:

1. Arrangør, sted, dato, stævnets starttidspunkt og tidspunktet for aflevering af licensbøger.

2. Navnet på stævnelederen.

3. Tilmeldings gebyr.

4. Type af konkurrencen.

5. Beskrivelse af præmierne som vil blive uddelt, samt det planlagte tidspunkt for

præmieoverrækkelsen.

6. Sidste tilmeldings dato.

7. Ansvars begrænsning ifølge paragraf 1.11.

8. Information om reglerne ang. løbsmasker for italiensk mynde

9. Doping regler (se også punkt 1.10. Doping).

10., 11. og 12. vedrører væddeløb - ikke oversat

1.7.2 Tilmeldingsblanket

En tilmeldingsblanket skal være vedhæftet indbydelsen.

Den skal som minimum, indeholde de punkter som er beskrevet i bilag 7.1.

1.8 Fravær af hunde og officials

1.8.1 Fravær af hunde

Hvis en hund trækkes, skal dette meddeles til arrangøren inden stævnets start.

I alle tilfælde, skal tilmeldingsgebyret være betalt.

1.8.2 Fravær af officials

Officials, som har ansvaret for at hjælpe til under et stævne, skal informere stævnets

ansvarlige, hvis der opstår et problem før begyndelsen af stævnet.

At forlade den aftalte post, kan kun ske efter orientering af de ansvarlige personer og med

godkendelse af stævnets leder.

1.9 Diskvalifikation

1.9.1 Grundlag for diskvalifikation

Dagens officials må diskvalificere eller bortvise hunde på dagen som:

1. Stopper op under væddeløb eller Lure Coursing.

2. Forhindrer adviklingen af løbet eller Lure Coursing.

3. Skal opmuntres til at fortsætte eller passere målstregen, ved at blive kaldt på, fløjtet efter,

eller opildnet på en anden måde.

FCI Lure Coursing regler side 9


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1.9.2 Hunde der overfalder andre/fight

Officials skal diskvalificere hunde, som overfalder eller prøver på at overfalde (fighte) andre

hunde, eller som vil flygte.

Overfaldende hunde er hunde, som ikke er interesseret i haren, men istedet overfalder eller

prøver på at overfalde andre hunde for at forhindre dem i at løbe efter haren på normal vis.

Umiddelbar forsvar efter angrebet, er tilladt.

Det er ikke fight når en hund, uden intentioner om at slås, generer en anden pga. sin

interesse i haren og for at give sig selv et godt overblik under løbet/Lure Coursingen.

1.9.3 Registrering af diskvalifikation

Diskvalifikationen skal være tydeligt noteret i licensbogen. Licensbogen skal inddrages

af arrangøren og indenfor 3 dage sendes til ejerens nationale organisation.

Følgende forkortelse skal noteres i licensbogen: Disqu.

1.9.4 Udlukkelse efter diskvalifikation

1. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse på dagen

2. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 4 uger

3. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 8 uger

Hvis en hund er blivet diskvalificeret 4 gange i en periode af to på hinanden følgende år,

mister den løbslicensen. Den kan få løbslicensen igen ved at opfylde standardkravene på ny.

Hvis løbslicensen inddrages igen efter 4 nye diskvalifikationer, i de to efterfølgende år, er

licensfornyelse umuligt.

1.9.5 Ejere eller handleres forseelser

Stævnelederen har ret til, i samarbejde med juryen eller dommerne, at ekskludere og bortvise

en person, der ikke følger anvisningerne fra officials, der fornærmer dem eller som på anden

måde opfører sig upassende.

Arrangøren skal rapportere disse hændelser til arrangørens nationale organisation og til

hundeejerens/handlerens nationale organisation.

1.10 Doping

1.10.1 Overordnet erklæring vedr. doping

Al slags doping er forbudt.

Ved alle væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt under disse FCI regler, kan der blive

taget doping prøver. Når en ejer tilmelder sin hund til et stævne, giver ejeren samtidig sit

samtykke til, at hunden må blive testet for doping. Disse dopingtests bliver taget

som beskrevet i reglerne, der gælder i det land hvor stævnet bliver afholdt.

FCI’s anbefalinger vedrørende doping af hunde, godkendt af FCI’s hovedbestyrelse i Wien,

juli 2009, skal tages med i betragtning.

1.10.2 Dopingtests under stævner

Hvis der er mistanke om doping, kan stævnets officials, sammen med dyrlægen på stedet,

bestille en dopingtest. Hundens ejer er forpligtet til at stille sin hund til rådighed for testen.

Hvis testen er positiv, skal ejeren betale udgifterne.

FCI Lure Coursing regler side 10


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

1.10.3 Dopingtests under FCI mesterskaber

Det er obligatorisk at fortage dopingtests under Verdens og Europa mesterskaber i

væddeløb og Lure Coursing. Testens procedure og detaljer vedrørende testningen bestemmes

og udføres af den nationale organisation.

Hvis en national organisation undlader at rette sig efter dette krav, vil den nationale

organisation blive udelukket fra at arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år.

1.10.4 Sanktioner når doping er bevist

Hver national organisation skal indføre sanktioner mod en hund og dens ejer ifølge den

nationale organisations doping regler.

Andre nationale organisationer skal følge disse sanktioner fuldstændig ved en udenlandsk

hundeejer.

Nationale organisationer som ikke pålægger sanktioner, bliver udelukket fra at kunne

arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år.

CdL sender et forslag til FCI’s bestyrelse om hvornår udelukkelsen starter og slutter.

1.11 Ansvars begrænsning

Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig for eventuelle skader der måtte ske

på hundeejere, hundene eller officials.

Ligeledes har de intet ansvar over for løse eller bortløbne hunde.

Ejeren af en hund er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden under et væddeløb eller

coursing. I alle andre tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund.

1.12 Tvister

Dommerens beslutning er definitiv og kan ikke appelleres.

1.13 Muligheder for førstehjælp

FCI væddeløb og Lure Coursing stævner samler ofte flere hundrede deltagere på steder hvor der

ikke er hurtig adgang til førstehjælp. Det anbefales derfor kraftigt at have førstehjælps muligheder

på stedet hvor stævnet bliver afholdt.

Følgende retningslinier kan følges:

• Kontakt det nærmeste hospital og informer om stævnet.

• Kontakt den nærmeste skadeklinik/skadestue og informer om stævnet.

• Opret en førstehjælps post på stedet, hvis mulig i samarbejde med den lokale skadeklinik.

• Førstehjælps personalet skal have den rette uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske.

• Førstehjælps posten skal være placeret i nærheden af stævnets administration.

• Førstehjælps posten skal være tydelig markeret med et Røde Kors flag eller lignende.

• Førstehjælps posten skal være bemandet under hele stævnet.

• Informer alle officials om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret.

• Informer alle deltagere om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret.

2. Væddeløbs regler - ikke oversat

FCI Lure Coursing regler side 11


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

3. Lure Coursing regler

3.1 Liste over officials - officials opgaver

1. Dommere

2. Stævneleder

3. Lure Coursing observatører i marken

4 Starter

5. Harefører

6. Lokal dyrlæge.

3.1.1 Dommere

Dommerne er den øverste myndighed under et stævne. De fører kontrol med at reglerne

bliver overholdt og følger med i stævnets forløb.

Deres beslutninger er endegyldige i tilfælde af tvister eller tvivl.

I tilfælde af tekniske problemer, skal de konferere med stævnelederen.

Før stævnet begynder, skal dommeren kontrollere, at retningslinjerne i paragraferne 3.2, 3.3,

3.4 og 3.6 er overholdt og at hundenes sikkerhed er i orden.

Internationale stævner skal bedømmes af mindst to dommere, som skal have en Lure

Coursing dommer licens.

På stævner hvor CACIL uddeles, skal en af dommere være fra et andet FCI land.

Retningslinjerne for invitation af udenlandske dommere er beskrevet i bilag 7.6

3.1.2 Stævneleder

Stævnelederen skal være en specialist med erfaring. Han/hun er den tilsynsførende angående

al teknik og organisation. Stævnelederen klarer alle de tekniske og organisatoriske problemer.

Under hele stævnet tager hun/han beslutninger vedrørende de tekniske eller organisatoriske

problemer der måtte opstå.

3.1.3 Starter

Ved starten kontollerer starteren at:

1. Ejerene/handlerne sørger for at hundene er under kontrol og får dem til start i tide.

2. Hundene er på det korrekte sted for at starte.

3. Løbsmaskerne matcher de typer godkendt af FCI (se under punkt 7.3), og sidder rigtigt.

4. Løbsdækkenerne er placeret korrekt.

3.1.4 Harefører

Hareføreren modtager instruktioner fra stævnelederen og dommerne.

Haremaskinen skal være placereret således, at hareføreren har en uhindret oversigt over hele

coursingarealet.

Hareføreren skal sørge for at haren køres i den korrekte afstand foran hundene.

Dette kræver stor kompetance og udelukker automatisk en uerfaren harefører

3.1.5 Dyrlæge

Arrangøren skal engagere en dyrelæge til stævnet.

Dyrlægen skal være til stede og klar til at gribe ind under hele stævnet. Det anbefales

at retningslinerne vedrørende dyrlægens pligter som beskrevet i bilag 7.4 overholdes.

FCI Lure Coursing regler side 12


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

Hunde yngre end 2 år og ældre end 6 år skal undersøges af dyrlægen efter hvert gennemløb,

når distancen er længere end 600 m.

3.1.6 Begrænsninger for officials

Officials hvis egen hund deltager i et Lure Coursing stævne, må ikke udføre deres arbejde

mens pågældende race løber - de skal erstattes.

3.2 Retningslinier angående landskabet, overfladen og banens længde

3.2.1 Landskabet

En stor eng kommer tættest på det ideale areal til Lure Coursing. Et let skrånende eller et

smule bakket terræn er også særdeles acceptabelt. Noget buskads såvel som træer er ønskeligt

- så længe de ikke udgører nogen fare for hundene.

3.2.2 Overfladen

Jorden skal ikke være for glat og skal være fri fra sten og huller. Nogle naturlige

forhindringer er varmt anbefalet, men ikke absolut påkrævet. De må være tydelig synligt fra

hundenes synsvinkel fra en distance af mindst 30 meter, især hvor der er fordybninger i

landskabet.

3.2.3 Banens længde

Banens længde skal være:

• Fra 400 til 700 meter for whippet og italienske mynder.

• Fra 500 til 1000 meter for alle andre racer.

3.3 Afstanden mellem rullerne

Afstanden mellem rullerne er af den størst vigtighed og rullerne skal være placerede med

hensyntagen til landskabets beskaffenhed. Skarpere sving end 60 grader er ikke tilladt.

3.4 Banen

Pga. de høje fysiske præstationer, som kræves af hundene ved Lure Coursing, skal hele banen

kunne ses og være fri for fare. Banen skal ændres til dagens andet gennemløb.

Harens line skal lægges således, at det mindsker riskoen for at hundene bliver viklet i den

eller kommer til skade i den.

Det er forbudt at anvende “endeløse” systemer hvor linen trækkes over jorden.

3.5 Starten

3.5.1 Dækkener

Hundene løber parvis og bliver sluppet samtidig.

En skal løbe med et rødt dækken og den anden skal løbe med hvidt eller blåt, afhængig af

nationale regler. For krav til dækkener, se bilag punkt 7.2.

3.5.2 Ulige antal af tilmeldte

I tilfælde af et ulige antal af tilmeldte hunde, må arrangøren, om muligt, finde en makker,

for at undgå et solo løb.

FCI Lure Coursing regler side 13


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

3.6 Lure Coursing materiale

Arrangøreren er forpligtet til at sikre sig, at alt coursing maskineri er i perfekt stand for

at det kan fungere uden at svigte. Stævnelederen skal sørge for reserveudstyr i tilstrækkelig

mængde og kvalitet, for at sikre et problemfrit afviklet stævne.

Haremaskinen skal opfylde følgende krav:

1. Må kunne accelerere haren meget hurtigt.

2. Må kunne reagere hurtigt til alle skift i hastighed.

3. Må have tilstrækkelig ekstra reservekapacitet.

4. Den kunstige hare skal være lavet af et let hareskind eller af lignede materiale og være

ca 40 cm lang. Hvis det er fugtigt i vejret eller regnvejr, kan der bruges plastik eller stof.

5. Rullerne skal ikke være i stærke farver eller skinnende.

3.7 Bedømmelsen

Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5)

kriterier. (Se nedenunder.) Den maksimale antal point der kan gives for hver kriterium er

20 point (FCI system).

Hunde, som ikke opnår mindst 50% af den maximale antal point i første løb uden særlig

årsag til dette, skal udelukkes fra andet gennemløb.

Alternative bedømmelsessystemer kan bruges, hvis følgende betingelser er overholdt:

1. Ved internationale stævner, må der gerne bruges et nationalt bedømmelsesystem, dog ikke

et system, der ikke er kendt i det pågældende land. (F.eks. PVL systemet må ikke bruges

til et stævne i Tyskland.)

2. Ved FCI mesterskaber bruges udelukkende FCI systemet.

Der skal være to gennemløb, og de point derfra skal lægges sammen. Er der ingen mulighed

for et andet gennemløb, skal de point der er optjent i første gennemløb, danne basis for

udregningen af placeringen.

I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme resultat, (ud fra de point optjent i begge

gennemløb), vil den hund, der opnår det højste antal point under andet gennemløb, få den

bedste placering.

Men hvis resultatet stadig står lige, vil den hund, som opnåede det højeste antal point i

delmomenterne i andet gennemløb få den bedste placing. Her prioriters delmomenterne som

følger:

1. punkt 3.7.1: Adræthed,

2. punkt 3.7.2: Hastighed,

3. punkt 3.7.3: Udholdenhed,

4. punkt 3.7.4: Entusiasme - og endelig:

5. punkt 3.7.5: Intelligens

3.7.1 Adræthed

En myndes adræthed vises:

1. Ved dens hurtige retningsskift provokeret af harens bevægelser.

2. Ved evnen til at klare forhindringerne.

3. Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren.

FCI Lure Coursing regler side 14


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

3.7.2 Hastighed

Den hastighed, som er nødvendig for at kunne være i stand til at fange et bytte.

Det kan ses ved den fart hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den

overraskende start.

Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når hunden

fanger haren.

Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og hundens fremdrift.

Dommeren skal belønne den hund som løber “lavt”, virkelig strækker ud og jager haren.

Fordi tidstagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden

“giver alt hvad den har”, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at fare

hurtig fremmad.

Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens fart

skal vurderes i forhold til konkurrentens fart.

En “go-bye” kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og

overhaler dens konkurrent. Overhaling kan ske mellem to på hinanden følgende ruller.

3.7.3 Udholdenhed

Udholdenhed er en hunds evne til at slutte løbet i god fysisk stand.

Udholdenhed er summen af hundens fysiske og mentale evner.

3.7.4 Enthusiasme

Entusiasmen er den iver hunden viser under jagten, uanset jordens beskaffenhed, (meget ujævn

eller med forhindringer), uanset hvilken hændelser der finder sted undervejs, som f.eks

at løbe for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med haren.

En myndes enthusiasme vises:

1. Ved starten:

• Ved dens koncentration og opmærksomhed.

• Ved at den fikserer øjnene på haren.

2. Mens den jagter haren:

• Ved dens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere haren,

for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi.

• Ved at den springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring.

• Ved dens iver til at indhente haren, hvis den er kommet bagud.

3. Når den fanger haren:

• I fuld fart.

• Ved at tage haren med en glidende tackling.

• Ved dens forsøg at indfange haren, også selv om haren er blevet taget af konkurrenten.

3.7.5 Intelligens

Intelligens viser sig ved at hunden under forfølgelsen placerer sig i en position der gør det

muligt at fange haren.

Uden denne egenskab kan selv den hurtigste hund ikke fange haren.

Ved at placere sig mellem haren og dens formodede rute, og ved at forhindre haren i

at undslippe til det fjerne landskab, viser hunden sin intelligens.

FCI Lure Coursing regler side 15


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

3.8 Sanktioner

Kun kvalificerede dommere kan pålægge sanktioner, som skal være i overenstemmelse med

disse regler.

3.8.1 Straf ved tyvstart

Hvis en handler slipper en hund for tidligt, kan dommerne trække 10% fra hundens totale

pointtal for det pågældene løb. Hvis der er omstart, gælder straffen ikke.

Ved tyvstart, kan dommerne konferere med starteren eller stævnelederen.

3.8.2 For sent til start

Hvis hunden ikke er til stede på starttidspunktet for dens løb, kan den blive udelukket

for resten af dagen.

3.8.3 Udelukkelse

Dommerne kan udelukke en hund for resten af dagen hvis den:

1. Forbliver tæt på ejeren efter start signalet eller forlader banen.

2. Løber efter dens konkurrent og ikke efter haren.

3. Ikke har den fysiske styrke som er nødvendigt for konkurrencen, og at dette er bekræftet

af dyrlægen.

4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing

4.1 Ansøgning

FCI/CdL og den af ansøgerlandets udpegede væddeløbsklub eller Lure Coursingarrangør

bestemmer hvor mesterskabsstævner afholdes.

Den nationale organisation indsender en skriftlig ansøgning om et mesterskab.

Ansøgeren skal garantere for den perfekte afvikling af stævnet.

Væddeløbs mesterskaberne afholdes i første eller anden weekend i september.

Lure Coursing mesterskaberne afholdes i årets 2. kvartal.

4.2 + 4.3 - ikke oversat

4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber

Hvert år kan FCI give tilladelse til et Lure Coursing mesterskab kaldet:

• "FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing”

4.5 Navne på Lure Coursing titler

Titlen der kan vindes er:

• "FCI Lure Coursing Europa Mester 20XX" (f.eks 2012)

4.6 Arrangører

Mesterskabstævner kan kun afholdes af en organisation der er medlem af FCI.

CdL udpeger 2 år forud medlemsland og sted hvor arrangementet vil blive afholdt.

Udkastet til invitationen skal forelægges CdL’s repræsentant til godkendelse.

Først efter denne godkendelse må invitationen sendes videre til de andre medlemslande.

FCI Lure Coursing regler side 16


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4.6.1 Krav til væddeløbsbane/Lure Coursing areal

Mesterskabsstævnet skal kun finde sted på arealer, som opfylder de grundlæggende krav

beskrevet under punkter 2.4 og 3.2 i disse regler.

4.6.2 FCI/CdL’s inspektion af coursing arealet

CdL forbeholder sig retten til at undersøge forholdene og tilstanden af væddeløbsbanen og

Lure Coursing terrænet på et hvilket som helst tidspunkt mellem godkendelsesdatoen og

datoen for afholdelse af mesterskabsstævnet, og kan forlange ændringer og/eller forbedringer.

4.6.3 Begrænsning af stævner

Det er ikke tilladt at afholde andre internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner

samtidig med et FCI mesterskab.

4.7 Deltagelse

4.7.1 Licens krav

Alle mynder (gruppe 10) der er registreret i et stambogsregister hos en FCI-medlemsorganisation

eller FCI-samarbejdspartner, hvis stambogsregister er anerkendt af FCI, såvel

som de hunde der er registreret i et stambogsregister eller X-register hos en organisation

som FCI, har lavet en samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse af stambøger

(AKC, KC, CKC) kan deltage.

Dette inkluderer også de hunde, som er importeret fra de områder registreret som

deres oprindelsesområder, og som ikke har en af FCI anerkendt stambog, fordi der i deres

område ikke findes en kynologisk organisation.

Det samme gælder for deres afkom, hvis disse importer er optaget i et stambogsregister

hos et FCI-medlem eller FCI-samarbejdspartner.

I øjeblikket gælder ovenstående for racerne azawakh og saluki, såvel som for sloughis fra

Algeriet, Tunesien og Libien (oprindelseslande for denne race).

Reglerne gælder også for sloughis opdrættet af indbyggere i Marokko, som ikke opdrætter

under kontrol/ansvaret af deres FCI medlem organisation, f.eks Société Centrale Canine

Marocaine, S.C.C.M. Konsekvensen af dette er, at disse hunde ikke kan få en

Export Pedigree men en såkaldt "Genealogie". Før en sådan hund kan tilmeldes til

et mesterskabsstævne (Lure Coursing eller væddeløb) skal den være optaget i et x-register

hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner.

Alle mediterrane mynderacer i gruppe 5 (pharao hound, cirnecco dell’ etna, podenco ibicenco,

podengo canario) kan også deltage, dog ikke erhverve et CACIL.

4.7.2 Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater

Til FCI-mesterskabsstævner bør kun de hunde tilmeldes, der gennem deres præstationer

har vist, at de kan deltage i sådan en topkonkurrence. Den enkelte nationale organisation

udpeger de hunde, der deltager fra deres land.

FCI Lure Coursing regler side 17


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

For at kunne blive tilmeldt, skal hunden, inden tilmeldingsfristen, have deltaget i mindst

2 væddeløb eller Lure Coursing stævner, uden at være diskvalificeret.

En diskvalifikation mellem tilmeldingsfristen og datoen for mesterskabsstævnet,

udelukker deltagelse.

Hunde, som er skadet under det første gennemløb i et væddeløbs eller Lure Coursing stævne

og som må trækkes som resultat af en dyrlæges beslutning, (bevist med et skriftligt udtalelse

fra den involverede dyrlæge), betragtes som om de har gennemført væddeløbet eller

Lure Coursing stævnet med succes.

4.7.3 Kvalifikation til FCI mesterskaber

Deltagelse i kvalificerende væddeløbs og Lure Coursing stævner før den i paragraf 1.4.2

nævnte obligatoriske alder, kan ikke anerkendes.

4.7.4 Ejerskifte

En hund der ejerskiftes og flytter til et andet FCI land, kan kun deltage i et

FCI titelarrangement for sit nye land, hvis hunden er blevet registreret i sit nye FCI lands

stambogsregister mindst 6 måneder før arrangementet bliver afholdt.

4.8 Tilmelding

4.8.1 Modtageren af tilmeldingsblanketter

En hundeejer kan ikke selv melde sin hund til hos arrangøren, men udelukkende via

den nationale organisation.

4.8.2 Antal af hunde per land

FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing:

Hvert medlemsland kan tilmelde et maksimum af seks deltagere per race og per køn.

Dyrlægetjek skal laves dagen før hunden skal løbe

FCI Europa eller Verdens Mesterskaber i væddeløb:

Hvert medlemsland kan tilmelde 12 deltagere per race og per køn.

De forrige års mesterskabsvindere kan forsvare deres titel og tilmeldes udover

det maksimalt tilladte antal af deltagere

4.8.3 Reserve hunde

Udover det antal hunde, som beskrevet i punkt 4.8.2, må hvert land udpege reservehunde,

der kan træde ind i stedet for en hund der udgår af teamet.

Der bliver ikke afholdt ”venskabsløb” for de reservehunde der ikke får mulighed for at

deltage i mesterskaberne.

4.8.4 Tilmeldingssblanket inhold og tilmeldingsfrist

CdL laver en skabelon for tilmeldingsblanketten.

Hver national organisation skal tilmelde hundene enkeltvis, i rækkefølge efter deres resultater

og delt op efter race og køn.

Tilmeldingsblanketten skal indeholde hundens navn, som registreret på dens stambog,

og de nødvendige oplysninger til CACIL uddelingen, samt ejerens navn, som det er angivet

i licensbogen.

Tilmeldingsblanketterne skal være arrangørerne i hænde senest 4 uger før stævnet.

FCI Lure Coursing regler side 18


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4.9 Officials

Sammen med anmeldelsesblanketterne, skal hvert land indsende en liste med personer de

indstiller som officials. Imidlertidig, er det op til arrangørene at vælge dommerne og juryen.

Arrangøren skal senest 14 dage før mesterskabet meddele navnene på dommerne til

de nationale organisationer.

4.9.1 FCI/CdL repræsentant til mesterskabsstævner.

Til alle væddeløbs eller Lure Coursing mesterskaber udpeger FCI/CdL en repræsentant,

som vil have ansvar for hele stævnet, inklusiv programmet. Repræsentanten kan, om nødvendig,

bede om ændringer, og tage den endelige beslutning i specielle tilfælde.

Ved tvivlspørgsmål skal juryen spørge om hans/hendes råd.

Arrangøren dækker repræsentantens udgifter.

4.9.2 Væddeløbs officials - ikke oversat

4.9.3 Lure coursing officials

Ved Lure Coursing mesterskaber skal juryen bestå af mindst 3 dommere, fra mindst

2 forskellige lande. Der skal også være udpeget en reservedommer.

I andet gennemløb dømmes hundene af 3 andre dommere, hvis muligt fra 3 forskellige lande.

4.10 Krav for tildeling af titlerne

4.10.1 Antallet af hunde, seks eller flere

Er der ved et mesterskab 6 hunde af en race og hvert køn til start, gives titlen såvel til den

vindende hanhund som den vindende tæve. Hvis færre end seks hunde af hvert køn deltager,

skal hanner og tæver deltage sammen og kun en titel kan tildeles.

4.10.2 Antallet af hunde, færre end seks

Er der i en race færre end i alt 6 hanner og tæver til start, kan titlen ikke uddeles.

Dog kan den CdL-delegerede, under særlige omstændigheder, sammen med juryen beslutte,

at titlen alligevel kan uddeles. Præmierne uddeles som annonceret.

4.10.3 Antallet af hunde, færre end fire

Hvis der er færre end fire hunde til start, kan den pågældende race ikke deltage

i FCI Mesterskab.

4.11. Banens længde til mesterskaber

4.11.1 Banens længde til væddeløb - ikke oversat

4.11.2 Banens længde til Lure Coursing

Distancer som gælder for FCI’s Europæiske Lure Coursing mesterskaber:

• For whippets og italienske mynder: 600 - 800 meter

• For alle andre mynderacer: 800 - 1000 meter

Mindre afvigelser fra ovenstående distancer er tilladt.

FCI Lure Coursing regler side 19


4.12 Præmier

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4.12.1 Certifikater

Certifikater for opnået titler (uddeles af den nationale organisation).

4.12.2 Sejrs dækkener

Dækkener til vinderne:

• Hvid: FCI Verdensmester i væddeløb

• Blå: FCI Europamester i væddeløb

• Rød: FCI Europamester i Lure Coursing

4.12.3 Finalister

Ærespræmier til alle finalister.

4.13 Tilmeldingsgebyr

CdL fastsætter tilmeldingsgebyret i Euro. Teamlederen betaler dette gebyr til arrangøren.

4.14 Teamleder

Samtidig med at den nationale organisation indsender tilmeldingslister, skal den også

meddele teamlederens navn.

1. Under stævnet repræsenterer teamlederen hans/hendes nationale organisation og fungerer

som leder af hans/hendes team.

2. Han/hun er ansvarlig for at videregive alle instruktioner fra arrangøren til hans/hendes

team medlemmer.

3. Han/hun fungerer som et forbindelsesled mellem de enkelte hundeejere i teamet

og stævnets arrangører.

4. Det er udelukkende teamlederen der kan diskutere og bilægge stridigheder, komme med

forslag og videregive protester eller spørgsmål der vedrører hans/hendes team,

med arrangøren.

5. Han/hun er ansvarlig for at yde rådgivning og at svare alle spørgsmål og for at opretholde

disciplinen indenfor hans/hendes team.

6. Når hundene er ankommet, er han/hun ansvarlig for at indsamle og kontrollere

hans/hendes medlemmers licensbøger, og give dem videre til sekretariatet.

Deltagerne informer teamlederen så hurtigt som muligt, hvis de trækker deres hunde.

4.15 Procedurer

Arrangøren er ansvarlig for at have reserveudstyr til rådighed, således at konkurrencerne

kan afvikles problemfrit.

4.15.1 Kvalifikation for væddeløb finaler - ikke oversat

4.15.2 Kvalifikation for Lure Coursing finaler

Der gives point til hundene i henhold til paragraf 3.7 i disse regler.

Hunde der uden forklarbar grund ikke får mindst 50% af det maksimale pointtal i første

gennemløb, kan ikke deltage i andet gennemløb.

FCI Lure Coursing regler side 20


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4.15.3 Udnødvendige løb

I henhold til princippet om at beskytte dyrene, skal hunde være skånet fra udnødvendig løb.

4.15.4 Høje tilmeldingsantal, væddeløb - ikke oversat.

4.15.5 Høje tilmeldingsantal, Lure Coursing

Hvis tilmeldingsantallet er højt, har arrangørne af den FCI’s Europamesterskaber i Lure

Coursing mulighed for at afholde stævnet delt over tre dage.

Dog skal alle Lure Coursing løb for hver af racene, finde sted på samme dag.

4.15.6 Tidtagningsystem ved væddeløb - ikke oversat

4.15.7 Back-up for tidtagningsystem ved væddeløb - ikke oversat

5. F.C.I. Titler

5.1 Titlen ”International Coursing Champion”/regler for CACIL

5.1.1 Berørte racer

Disse regler gælder de mynderacer der hører til FCI’s gruppe 10, for hvilke der bliver

afholdt væddeløb og Lure Coursing i FCI’s regi.

5.1.2 Berørte stævner

Disse regler gælder for internationale væddeløbs og Lure Coursingstævner, hvor der tildeles

CACIL, og som er offentliggjort af den nationale kennelklub og godkendt af FCI/CdL.

5.1.3 Krav til Champion titel

Titlen ”Champion Internationale de Course” kan tilkendes af FCI når følgende betingelser

er opfyldt:

a. I en minimums alder af 15 måneder for whippets og italienske mynder og 18 måneder

for alle andre mynderacer, skal en hund have opnået mindst tre “Certificats d’aptitude au

championnat international de lévriers” (CACIL) eller to CACIL og 2 R-CACIL i

to forskellige lande, (fra to forskellige nationale kennel klubber).

b. CACIL gives kun til vinderen af et international væddeløbs eller Lure Coursing stævne,

godkendt af FCI. Til et væddeløbsstævne uddeles der kun CACIL hvis der er mindst 6 hunde

til start i den pågældende klasse.

Til et Lure Coursing stævne uddeles CACIL kun hvis hunden opnår mindst 2/3 del af

de maksimalt opnåelige point og hvis der er mindst 6 hunde til start i pågældende klasse.

c. Perioden mellem det første og det sidste CACIL/R-CACIL skal være mindst et år og en dag.

d. Titlen ”Champion Internationale de Course” kan kun erhverves

hvis hunden i en alder af minimum 15 måneder har opnået præmieringen ”very good”

i åben klasse, mellemklasse, brugshundeklasse, championklasse, (ikke veteranklasse),

på en international CACIB udstilling.

FCI Lure Coursing regler side 21


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

5.1.4 Reserve CACIL

Dommere kan til disse stævner uddele et R-CACIL til den hund der bliver placeret som nr 2,

forudsat at denne hund viser samme kvaliteter, som den vindende hund.

CACIL og R-CACIL uddeles af dommerne uden kontrol af om hunden er registreret i

et anerkendt stambogsregister eller har en komplet stambog.

Reserve CACIL (R-CACIL) gælder til titlen “Champion de Course” forudset at CACIL

er tildelt en hund som allerede er en international coursing champion eller til en hund

som ikke er kvalificeret ifølge punkt 5.1.6

5.1.5 Antal af hunde til start

1. Hvis der er mindst seks hunde af hvert køn og hver race til start,

kan CACIL tildeles særskilt til hanhunde og tæver.

2. Hvis der er færre end seks hunde af et køn til start, skal alle hanner og tæver

konkurrere sammen om et enkelt CACIL.

3. Hvis der er færre end seks hunde af en bestemt race til start, kan CACIL ikke uddeles.

5.1.6 Ukendt stamtavle

Hvis dommerne foreslår at give CACIL til en hund med ukendte forældre, eller hvis

stamtavlen er ufuldstændig, kan dette ikke godkendes, og CACIL gives til den hund

der havde fået R-CACIL.

5.1.7 CACIL ansøgninger

CACIL ansøgningerne fremsendes af den berørte nationale kennelklub til FCI kontoret.

5.1.8 FCI’s afgørelse

FCI sikrer sig, at de krav som er beskrevet i reglerne, er overholdt.

Hvis dette er tilfældet, bliver dommernes foreslag bekræftet.

Hvis ikke, bliver CACIL ikke godkendt.

5.1.9 Den endelige titel

FCI tildeler den endelige titel af “Champion de Course”.

5.2 FCI Beauty and Performance Champion

(Champion International de Beauté et Performance – C.I.B.P.)

For at kunne opnå denne titel, skal hunden opfylde følgende krav:

1. Hunden skal have fået tre CACIB eller 2 CACIB og 2 res CACIB i mindst to

forskellige lande (fra to forskellige nationale organisationer) og fra mindst to forskellige

dommere.

2. Perioden mellem det første og sidste CACIB/res CACIB skal være på mindst et år

og en dag.

3. Hunden skal have deltaget i mindst tre CACIL stævner (enten væddeløb eller Lure

Coursing), og have fået mindst et CACIL eller to R-CACIL.

FCI Lure Coursing regler side 22


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

6. Krav til tilmelding i brugshundeklasse

FCI’s Internationale CACIB udstillinger

For at kunne tilmelde en hund i brugshundeklassen, skal der sammen med tilmeldingsblanketten

indsendes en kopi af et af FCI godkendt certifikat som indeholder en bekræftelse – udstedt af det

medlemsland hvor ejeren har sin permanente bopæl – på at hunden opfylder følgende betingelser:

1. Bevis for at hunden har en gyldig Lure Coursing eller væddeløbs licens.

2. Bevis for at hunden mindst fire gange har deltaget i internationale CACIL væddeløb

eller Lure Coursing stævner i en periode af mindst et år og en dag.

Undtagelse:

Eftersom de følgende lande: Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen

ikke organiserer flere end to CACIL væddeløbs eller Lure Coursing stævner om året,

er kravet for disse landes medlemsorganisationer sat ned til to væddeløb/Lure Coursing

stævner.

3. I begge tilfælde skal der forelægges bevis for, at hunden mindst to gange har placeret sig i

den bedste halvdel af deltagerne i en sådan væddeløbs eller Lure Coursing konkurrence.

Når det drejer sig om et Lure Coursing stævne, skal hunden desuden opnå mindst 75%

af det maksimalt opnåelige pointtal i henhold til punkt 3.7 i disse regler.

7. Bilag

7.1 Krav til tilmeldingsblanketter

Tilmeldingsblanketter kan kun udskrives af en organisation, der er godkendt

af den nationale organisation.

Følgende information skal sendes til arrangøren af FCI-godkendte stævner:

1. Stævnets detaljer:

Stævnets sted og dato.

2. Identifikation af hunden:

Hundens navn

Race

Køn

Fødselsdato

Licens nummer

Stamtavle nummer/Licens nummer

ID-nummer (Chip/Tatovering)

Widerunner (kun til væddeløb)

3. Tilmeldings klasse (løb) - ikke oversat

FCI Lure Coursing regler side 23


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

4. Identifikation af ejeren:

Navn

Adresse

Land

Telefon

Fax

E-mail

7.2 Beskrivelse af løbsdækkener

Nummerdækkener til væddeløb - ikke oversat

Dækkener til Lure Coursing

Dækkener lavet af strækstof er tilladte.

Røde, blå eller hvide dækkener, som bliver brugt til Lure Coursing, behøver ikke at have

nummer på, (f.eks 1, 2 eller 3).

7.3 Beskrivelse af løbsmasker

Materialet: Ståltråd, plast-belagt ståltråd.

Alternativer

Materiale: Plastik i tre størrelser, for små racer

I seks størrelser for store racer

Den Amerikanske type af løbsmaske i læder eller plastik er også tilladt.

FCI Lure Coursing regler side 24


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Commission des Courses de Lévriers (CdL) - Sight Hound Race Commission (CdL) - Windhundrennkommission (CdL)

7.4 Dyrlægens pligter

7.4.1 Undersøgelser ved ankomst

At kontrollere hundens vaccinationspapirer om alle vaccinationer er gyldige, hvis denne

kontrol ikke allerede er udført af løbsledelsen.

Når hundene ankommer, skal en generel undersøgelse af alle tilmeldte hunde udføres,

for at undersøge om de kan godkendes som sunde og raske nok til at løbe.

Hunde i generel dårlig kondition skal afvises.

Med hensyn til hundens sundhedstilstand, er dyrlægen den eneste person der er bemyndiget

til at beslutte om en hund kan få lov til at deltage i et stævne.

Den generale undersøgelse dækker:

1. Undersøgelse af øjets overflade for conjunctivitis, (betændelse i øjets binde- og

blinkhinde). Hvis det hvis det ses tydeligt, at der er conjunctivitis,

skal kropstemperaturen måles.

2. Et tjek for at se om tæverne er i løbetid. Hvis en tæve er i løbetid, må hun ikke deltage.

3. En undersøgelse af poterne, med speciel opmærksomhed på sår.

4. Mulige smerter, som skal undersøges ved at bøje og strække tå-lederne.

5. Observation af hundens bevægelser, og hvis det bemærkes at hunden halter,

er en mere detailjeret undersøgelse nødvendig.

7.4.2 Opsyn på stævnedagen

Dyrlægen der er engageret til stævnet, skal være til stede så længe løbene varer.

Han/hun skal være udstyret således, at passende nødbehandling straks kan påbegyndes

på stedet. (Førstehjælps kasse, bandager med afstivere, mulighed for at kontrollere hjerte

og kredsløb).

Da de konkurrerende hunde er under opsyn af dyrlægen for deres almene kondition, skader,

mistanke om doping etc, skal juryen bortvise en hund, som er erklæret uegnet af dyrlægen.

Dyrlægen skal kontrollere hundene før hvert løb og straks underrette stævnets officials

hvis der er skader. Pågældende hund skal udelukkes fra at deltage i løbene.

Gebyrer og udgifter skal betales af arrangøren af stævnet. Kun prisen af individuale

behandlinger skal dækkes af ejeren af den hund, som er blevet behandlet.

7.5 Track specifications/Classification of FCI Racing tracks - ikke oversat

7.6 Godkendelse af dommere til alle nationale og internationale stævner

Alle dommere der bliver inviteret til at dømme ved samtlige nationale og internationale stævner,

som er organiseret af en national organisation under FCI (FCI NCO) eller som er tilknyttet FCI,

skal først og fremmest have godkendelse fra deres FCI NCO.

FCI Lure Coursing regler side 25

More magazines by this user
Similar magazines