Forskningsstrategi 2011-2015 - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Forskningsstrategi 2011-2015 - Region Hovedstadens Psykiatri

Forskningsstrategi 2011

FORORD

Det primære fokus i Region Hovedstadens Psykiatris (RHP) forskningsstrategi

er klinisk forskning og translationel forskning, som på kortere eller

længere sigt kan komme patienter i psykiatrien til gavn. Det er vigtigt, at

der forskes inden for alle områder, hvor vi tilbyder behandling og pleje. Nye

metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering skal nøje undersøges,

afprøves og sammenlignes med eksisterende tilbud, så mindre

effektive metoder løbende kan erstattes, når der viser sig bedre og

mere skånsomme metoder. Det er den kliniske forsknings fornemmeste

opgave.

I RHP prioriterer vi forskning, fordi det skal være til gavn for patienterne,

og som landets største psykiatri har vi en særlig forpligtigelse til at være

førende inden for psykiatrisk og børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.

Forskningsstrategien 2011-2015 skal være med til at vise vejen til

vores mål. Et af de helt grundlæggende indsatsområder er forskningsfinansiering,

netop fordi uden midler kan mål og initiativer ikke realiseres.

RHPs forskningspulje er en blandt flere finansieringskilder, og for at kunne

understøtte endnu flere af forskningsstrategiens initiativer, vil vi fremskynde

udvidelsen af puljen, så den allerede i 2013 udgør ti mio. kr. årligt

1 . Derefter vil vi vurdere, om der er mulighed for en yderligere tilvækst.

Den vigtigste forudsætning for, at vi når i mål, er imidlertid et aktivt forskningsmiljø

samt en stærk ledelsesinvolvering, hvor direktionen, forskere,

forskningsansvarlige og centerledelser samarbejder om, at forskningsstrategiens

mål og initiativer bliver til virkelighed og kommer til at gavne

patienterne. Det er et samarbejde, som den samlede direktion i RHP ser

frem til.

Vicedirektør dr.med.

Annette Gjerris

1

Ved forskningspuljens etablering i 2008 var målet at etablere en forskningspulje på 10 mio. kr.

årligt i 2016.

3

More magazines by this user
Similar magazines