Kære forældre

kildegaardskolen.dk

Kære forældre

Børne- og Kulturforvaltningen

Skoleafdelingen

bkf@herlev.dk

Den 28. november 2012 Journal nr. 163-2012-43710

Kære forældre

Dit barn skal snart i skole

I dette brev følger oplysninger om, hvordan du indskriver dit barn til skole for

skoleåret 2013/2014.

Desuden er vedlagt velkomstmateriale fra den distriktsskole dit barn tilhører.

Skolerne holder informationsmøder i januar måned 2013. Her kan du besøge

skolen og høre om elevernes dagligdag på skolen.

Mandag d. 14. januar: Herlev Byskole afd. Eng kl. 18.30 – 19.30

Tirsdag d. 15.januar: Kildegårdskolen afd. Vest kl. 18.30 – 19.30

Onsdag d. 16.januar: Kildegårdskolen afd. Øst kl. 18.30 – 19.30

Onsdag d. 16.januar: Herlev Byskole afd. Elverhøjen kl. 18.30 – 19.30

Torsdag d. 17.januar: Lindehøjskolen kl. 19.00 – 21.00

Indskrivning til distriktskolen:

Indskriving til skoleåret 2013 -2014 foregår i januar måned uge 3 og 4 - Dvs. fra d.

14. – 25. januar 2013.

Indskrivningen foregår digitalt via hjemmesiden www.indskrivning.dk.

1. Log på med NemId eller digital signatur.

2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger.

3. På sidste skræmbillede trykkes ”Send”, hvorefter en kvittering for

indskrivningen sendes til den e-mail, du har angivet.

4. Følg herefter linket nederst i skærmbilledet ”Indskrivning til

skolefritidsordning”, for at indskrive dit barn i SFO.

Indskrivning til skole med søskende eller hvor dagtilbuddet er tilknyttet

Hvis barnet har søskende på en anden af kommunens folkeskoler eller går i et

dagtilbud, der er tilknyttet en anden skole i kommunen end distriktsskolen, har

du mulighed for at vælge den skole.

Dette gøres via hjemmesiden www.indskrivning.dk

1. Log på med NemId eller digital signatur

2. Udfyld felterne.

I feltet ”Barnet ønskes indmeldt i en anden folkeskole i kommunen”

vælges hvilken skole, der ønskes.

Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev | Tlf. nr. 4452 7000 | CVR-nr. 63640719 |

herlev@herlev.dk | www.herlev.dk

Side 1 af 3


3. Skriv begrundelse, f.eks. søskende på skolen eller daginstitution er

tilknyttet skolen.

Indskrivning til anden skole i Herlev

Hvis du ønsker en anden skole end distriktskolen til dit barn, men barnet ikke

har søskende på skolen eller går i et dagtilbud, der er tilknyttet skolen, er det

ikke muligt at indskrive direkte på en anden skole end distriktskolen. Du har dog

mulighed for at ønske en anden skole end distriktsskolen.

Dette gøres via hjemmesiden www.indskrivning.dk

1. Log på med NemId eller digital signatur

2. Udfyld felterne.

I feltet ”Barnet ønskes indmeldt i en anden folkeskole i kommunen”

vælges hvilken skole, der ønskes.

3. Skriv begrundelse, f.eks. frit valg

Dit ønske om anden skole vil blive behandlet i Børne- og Kulturforvaltningen,

som vil give dig direkte besked, om ønsket kan imødekommes primo 1. marts

2013.

Hvis dit barn skal på privatskole, friskole eller folkeskole i en anden

kommune

Hvis du ønsker dit barn indskrevet i en anden skole end folkeskolerne i Herlev

skal du alligevel udfylde felterne via www.indskrivning.dk. Her skal du blot

angive, hvilken skole dit barn er indskrevet på.

Selve indskrivningen skal du foretage på den valgte skole.

Begrundelsen for dette er, at Herlev Kommune skal være orienteret om, hvilken

skole dit barn går på.

Udsættelse af skolestart

Hvis du er i tvivl om dit barn er parat til skolestart 2013, kan du kontakte PPR

4452 5650. PPR kan være med til fagligt at vurdere dit barns skoleparathed.

Hvis du ønsker dit barn skoleudsat et år, skal du senest 31.12 2012 kontakte Børne-

og Kulturforvaltningen 4452 5505, for at få et ansøgningsskema til dette.

Har du nogle spørgsmål til indskrivningen af dit barn til skolestart 2013, er du

velkommen til at kontakte distriktsskolen eller Børne- og Kulturforvaltningen

4452 5505.

Åbent hus for børn og forældre

I marts måned inviteres børn og forældre til åbent hus på deres kommende skole.

Vi glæder os til at se dit barn til skolestart 2013.

Venlig hilsen

Side 2 af 3


Christian Holm

Skolechef

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines