hvordan beskytter du sporten og dig selv? - HÃ¥ndbold Spiller ...

haandboldspiller.dk

hvordan beskytter du sporten og dig selv? - HÃ¥ndbold Spiller ...

MATCHFIXING

HVORDAN

BESKYTTER DU

SPORTEN OG DIG SELV

// UNGT TALENT

ANNE METTE HANSEN

OM U19 EM, A-LANDSHOLDET

OG FREMTIDEN

// NYT SAMARBEJDE

SKRÆDDERSYET

SPECIALTRÆNING

TIL HSFS MEDLEMMER

// KÅRING

ÅRETS

KVINDELIGE

LANDSHOLDSSPILLER 2012/2013

pillernyt

HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN | 15. ÅRGANG | SEPTEMBER 2013 | NR. 3 |


ordn n noget neret e riitie fweer

et er rt t erie i i de dig o t finde ud f det

o ind ti din fornder og rw e
Forfwrende fornuftig


INDHOLD INDHOLD

5. HAR DU STYR PÅ DIN KONTRAKT

7. FORSTÅR DU HVAD DER STÅR

I DIN KONTRAKT

8. MATCHFIXINGREGLER: DE ER LAVET FOR

AT BESKYTTE DIG OG SPORTEN

13. U19 KVINDERNE VINDER BRONZE

PÅ HJEMMEBANE

15. ”SÅ SKØD JEG BARE” - INTERVIEW MED

ANNE METTE HANSEN

17. OVERBLIK OVER SOMMERENS

ØVRIGE SLUTRUNDER

18. NYT SAMARBEJDE TILBYDER

MEDLEMMERNE SKRÆDDERSYET

TRÆNING

20. ÅRETS KVINDELIGE LANDSHOLDSSPILLER

2012/2013 KRISTINA KRISTIANSEN

21. TAEKWONDOUDØVEREN

DER BLEV TANDLÆGE

KÆRE

HÅNDBOLDSPILLER

Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg håber I har nydt sommertræningen og

jeres opstart. Nu starter alle de sjove kampe igen og jeg håber, at I er klar til

endnu en sæson – det er vi!

Sæsonen i år vil for vores vedkommende fortsat bestå af mange klubbesøg.

Ligesom forrige sæson vil vi fokusere på de yngre spillere, ligesom vi selvfølgelig

også vil fortsætte med at besøge liga- og 1. divisionsklubberne i hele landet.

Et af hovedbudskaberne på de kommende klubbesøg og i denne udgave af

Spillernyt er, hvordan I som spillere skal forholde jer til DIFs nye regelsæt omkring

matchfixing, herunder håndtering af insiderinformation. Hvad er det Hvad må I

og hvad må I ikke Og hvad gør I, hvis I bliver konfronteret med det Vi kender

til de spørgsmål som I må sidde med, vi har selv spillet håndbold, og vi vil gøre

alt hvad vi kan for at komme ud til så mange af jer som muligt.

Derudover vil vi fortsætte vores arbejde, for at I som spillere, skal få bedre vilkår,

både på og uden for banen. Dette gør vi for eksempel ved at hjælpe jer i forbindelse

med indgåelse af kontrakter og ved at være der for jer, hvis I pludselig skulle

opleve at være i en klub, som har økonomiske problemer – hvilket vi desværre

fortsat oplever.

For de af jer som ikke har holdt sommerferie, her tænker jeg især på de respektive

ungdomslandshold. I har været en fornøjelse at følge, både i hallen og i fjernsynet.

Jeg håber at se mange af jer i de kommende år, på håndboldbanen, som de

målrettede talenter I er, og som medlemmer i Håndbold Spiller Foreningen, fordi

I ved at vi er til for jer.

En god sæson til jer alle sammen.

Med venlig hilsen

Lean Bach-Nielsen

Formand

22. NY SLUTSPILSSTRUKTUR I DAMELIGAEN

23. DOMMER UDVALGET HAR ORDET

25. TILBUD TIL MEDLEMMER

27. VI ER TIL FOR DIG...

29. PARTNEROVERSIGT

30. SPØRG EKSPERTERNE

UDGIVER Håndbold Spiller Foreningen c/o Spillerforeningen | Frederiksholms Kanal 4, 2., 1220 København K | tlf. 3312 1128 | fax 3312 5621 | e–mail: kontakt@haandboldspiller.dk | www.haandboldspiller.dk

FORMAND Lean Bach-Nielsen | ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Michael Sahl Hansen | REDAKTØR HSFs sekretariat

ANNONCESALG FL SportMarketing | Agerbakken 21 | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: spillernyt@flsportmarketing.dk

LAYOUT OG PRODUKTION FL SportMarketing | Agerbakken | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: fl@flsportmarketing.dk | TRYK Strandbygaard Grafisk A/S |

FOTO Jan Christensen | EMAS–registreret | ISSN 09 05 – 4111

Forfwrende fornuftig

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 3 |


AF HENRIK HØGHOLT LØNNE · FOTO©STOCK.XCHNG

HAR DU STYR PÅ

DIN KONTRAKT

Sammen med dit helbred, talent

og hårdt arbejde er din kontrakt

et af de vigtigste elementer i din

håndboldkarriere. Kontrakten er det

papir, der beskriver forholdet mellem dig og

din klub og hvilket ansvar, der tilfalder den

enkelte part.

Opstår der uenigheder mellem dig og

din klub, er det vigtigt, hvordan de enkelte

betingelser er formuleret, da formuleringerne

er altafgørende for, om du får det,

du har regnet med.

Som vi desværre efterhånden har set

flere eksempler på, har enkelte klubber

undladt at betale diverse regninger for

spillere, som ellers aftalt i kontrakten. Det

kan være områder som fri bolig, fri telefon/

internet, forsikring med mere.

Det er nemt og bekvemt, når klubben

står for bolig, telefon/internet, kørsel osv.

og der er også skattemæssige fordele at

hente herved. Men anvend det med omhu,

da Lønmodtagernes Garantifond eksempelvis,

hverken dækker kørsel eller udlæg.

Kommer klubben pludselig i økonomiske

problemer, og ikke længere betaler

huslejen, telefonregningen mv., så venter

udlejer eller telefonselskab ikke på at klubbens

økonomi bliver bedre. Du kan derfor

hurtigt stå overfor en trussel om at blive

sat på gaden med en telefon, der ikke virker.

Det kan være svært alene at vurdere,

hvilken økonomisk tilstand en klub befinder

sig i, hvorfor det er vigtigt at få andres øjne

på, hvorvidt det er klogt at lade klubben

stå for ovenstående ting.

Et andet emne, der kræver opmærksomhed,

er feriepenge. Lad være med

at skrive under på at lønnen er inklusiv

feriepenge, for uanset hvad, har du krav

på dine feriepenge, men det komplicerer

kun sagen, hvis du har skrevet under på

det. Udover feriepenge er det ligeledes

vigtigt at blive enig med klubben omkring

kørsels- og rejsegodtgørelse. Som ansat

har du i visse tilfælde ret til skattefri udbetalinger

eller fradrag på selvangivelsen og

kender du disse, skal du sikre dig, at klubben

sørger for at melde disse oplysninger

til SKAT.

Har du indgået en mundtlig aftale om

forbedringer af din kontrakt med klubben,

så er det vores anbefaling at få det på

skrift uanset, hvor stor tilliden til samarbej-

det er. Der kan ske ændringer i ledelsen

i klubben, og den person, du har aftalt

forbedringerne med, er der pludselig ikke

mere til at bekræfte aftalen. Dermed kan

bevisbyrden være svær at løfte, og hvis

klubben ikke kender til den mundtlige

aftale og afviser dig, kan du stå med en

kontrakt og en indtægt, der er væsentlig

anderledes end, hvad du ellers havde

aftalt.

Et godt og tillidsfuldt forhold til ledelsen

er en vigtig og god ting, men bør ikke

betyde, at du undlader at få eksperter til at

se din kontrakt igennem, inden du skriver

under. Forholdene kan som skrevet ændre

sig fra den ene dag til den anden, og du

skal ikke lide under en uklar formulering i

kontrakten. I Håndbold Spiller Foreningen

har vi jurister, der dagligt arbejder med

sportsjura og dermed har et indgående

kendskab til de juridiske og økonomiske

forhold, der har betydning for dig som

håndboldspiller. Brug os og kontakt os på:

kontakt@haandboldspiller.dk, hvis du har

spørgsmål til din kontrakt.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 5 |


Fire hurtige spørgsmål

til jacob bagersted

Hvorfor valgte du Spar Nord Som baNk

Jeg ville gerne have styr på min økonomi som professionel

håndboldspiller, og det kunne Spar Nord hjælpe mig med.

Jeg blev opmærksom på Spar Nord gennem bankens samarbejde

med Håndbold Spiller Foreningen, og fordi flere af mine

holdkammerater anbefalede mig banken. Efter det første møde

med en kunderådgiver blev jeg hurtigt klar over, at det banken

kunne tilbyde var meget bedre, end det jeg i forvejen havde.

NuværeNde status:

stregspiller, aalborg

Håndbold.

seNiorHold:

ajax København,

FCK Håndbold,

aG København

uNGdomsHold:

ajax København

laNdsHold:

a-landsholdet: debut i

2007, 28 kampe, 42 mål

u-21: 30 kampe, 66 mål

u-19: 34 kampe, 73 mål

er der Noget Specielt, du vil fremHæve ved

Spar NordS rådgivNiNg

Den rådgivning jeg har fået i Spar Nord, har jeg ikke oplevet

andre steder, selv om jeg tidligere har haft flere andre banker.

Jeg er typen, der har brug for en hjælpende hånd til at få helt

styr på økonomien, og det har banken hjulpet både mig og min

kæreste med. Tidligere er jeg blevet henvist til en revisor, hvis jeg

har haft særlige spørgsmål i forbindelse med min økonomi som

håndboldspiller. Men i Spar Nord har de kunnet hjælpe med at

samle tingene og ved, hvordan det forholder sig med økonomien

for professionelle sportsfolk.

Hvad SyNeS du keNdetegNer Spar Nord Som baNk

Jeg synes, Spar Nord er kendetegnet ved at have en meget personlig

tilgang til kunderne med en oprigtig interesse i at hjælpe

bedst muligt. Som kunde bliver man behandlet som ven af

banken og modtager rådgivning med fokus på at skræddersy de

bedste løsninger for den enkelte. Så selv om banken er relativt

stor, mærker man det ikke, fordi der er stor opmærksomhed på

den enkelte kundes behov.

HvordaN tacklede du det økoNomiSke i at

blive profeSSioNel HåNdboldSpiller

Jeg har oprettet en sportspension for at være

forberedt på livet efter min håndboldkarriere.

En håndboldkarriere er jo relativt kort, så derfor

er det især vigtig at disponere sine penge på en

klog måde med henblik på fremtiden.

Spar Nord Nørresundby

Torvet 6

9400 Nørresundby

Telefon 96 32 06 20

Kurt Bennetsen, direktør,

Spar Nord Nørresundby

tættere på

493_nørresundby_annonce_haandboldspillerforeningen.indd 1 03/09/13 14.05


FORSTÅR DU

HVAD DER STÅR I DIN

KONTRAKT

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE · FOTO©STOCK.XCHNG

Juridiske vendinger er ikke altid lige nemme

at gennemskue, hvis ikke man arbejder

med det til daglig, og det er måske heller

ikke det, man som håndboldspiller interesserer

sig allermest for. Alligevel er der sund

fornuft i, at hente assistance hos Håndbold

Spiller Foreningens sekretariat i forbindelse

med kontraktforhandlingen og aftaler om

din løn, da det kan betyde en del. Håndbold

Spiller Foreningen har gennem årene stødt

på forskellige kringlede formuleringer, som

en stor gruppe spillere har svært ved at

forstå. Vi bringer her et eksempel på dette.

I kontrakten står der:

”For kontraktåret 1. juli 2013 til 30. juni

2014, er aftalt en årlig gageramme på kr.

120.000,- inkl. feriegodtgørelse med den

virkning, at spilleren løbende månedligt

med 1/12 alene får udbetalt 100/112,5 af

den aftalte løn.”

Her viser erfaringen, at mange spillere

forventer, at de modtager kr. 10.000 pr.

måned i bruttoløn. Men når kontrakten

foreskriver at feriepenge er inkluderet, betyder

det, at årslønnen ikke er kr. 120.000,

men kr. 106.666,56. Det vil altså sige, at

man modtager kr. 8.888,88 i bruttoløn pr.

måned og altså ikke kr. 10.000. Man får

stadig sine feriepenge, når man fratræder,

men den månedlige løn er ikke hvad man

regner med.

For at sikre dig bedst muligt anbefaler

vi at du kontakter Håndbold Spiller

Foreningen og får vores jurister og spillerrådgivere

til at læse din kontrakt igennem,

INDEN du underskriver den. På den måde

sikrer du dig bedst muligt, at du får den

løn og de forhold, som du har forhandlet

dig frem til.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 7 |


MATCHFIXINGREGLER

DE ER LAVET

FOR AT BESKYTTE

DIG OG SPORTEN

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE

Dansk Idrætsforbund (DIF) vedtog

i maj 2013 et nyt regelsæt for

matchfixing og spil på egne kampe.

Udover at der åbenlyst er fokus på

aftalt spil og overlagt påvirkning af kampes

resultater, er en vigtig del af regelsættet,

at også spil på egen sejr, samt misbrug af

intern viden er inkluderet i, hvad der defineres

som matchfixing, under termen ”uetisk

adfærd”.

BARE MISTANKEN ER FARLIG

Det føles måske ikke forkert, at spille på

egen sejr. Du ved en masse om sporten

– mere end de fleste – og det kan give et

ekstra drive til at ville vinde. Men er du vant

til at spille på egne kampe og økonomien

pludselig er stram, kan du så fristes til at

spille mod dit hold

Det vigtige er også, at offentligheden

ikke får grund til mistanke om, at det primært

handler om at tjene penge på betting

og sekundært om at spille håndbold. Der

findes flere eksempler fra samfundet på

folk, der er dømt af folkedomstolen på et

tvivlsomt grundlag, og spiller du på egne

kampe – selv på egne sejre – skaber det

grundlag for, at mistænke dig for, at tænke

på andet end håndbold, når du er på

banen.

Et af de grundlæggende principper

i sport er usikkerheden om resultatet.

Uanset hvor store favoritter det ene hold

er, ved man, at en sjælden gang vil David

slå Goliat og det er blandt andet den

usikkerhed, der skaber tiltrækningen ved

sport. Al matchfixing og spil på egne

kampe – selv på egne sejre – er med til,

at skabe usikkerhed om denne grundlæggende

præmis i sporten og som Jens

Sejer Andersen, international chef i Play

the Game, en organisation der arbejder for

at sikre etik i sport, siger til dr.dk: ”Faktisk

løber håndbolden og boldspillene en

værre risiko med matchfixing, end cykelsporten

gør med doping, fordi doping, kan

man sige, svækker uforudsigeligheden i

sport, men matchfixing eliminerer den -

den fjerner den fuldstændigt”.

”Vi tager matchfixing meget alvorligt

i Håndbold Spiller Foreningen, og vi har

set en alvorlig sag i fransk håndbold, så

selvfølgelig kan det også ramme dansk

håndbold. Vi skal være med til at sikre, at

håndboldspillerne er informeret og forstår

reglerne og ikke mindst den konsekvens

det kan have for dem som atleter. Her

har vi, men også i særdeleshed DHF og

klubberne en stor og vigtig opgave”, siger

formand i Håndbold Spiller Foreningen

Lean Bach-Nielsen.

SPORTENS INSIDERHANDEL

På aktiemarkederne er det ulovligt, at foretage

handler baseret på viden, der ikke er

offentligt tilgængelige. Bliver det opdaget,

kan man blive idømt hårde straffe for insiderhandel.

Som elitesportsudøver står du

i en tilsvarende situation, hvor du også er

en del af et netværk, der har adgang til en

masse informationer om taktik, skader, sygdom

mv. som ikke er offentligt tilgængelige.

For at undgå usikkerhed omkring matchfixing

er det derfor også blevet forbudt

ifølge DIFs regelsæt, at bruge insiderviden i

håndbold og anden sport til betting. Det vil

sige, at hvis din bedste ven er stjernespiller

på et andet hold og det ikke er alment

kendt, at han/hun ikke spiller næste kamp,

så må du ikke bruge den information til at

spille på kampen.

Man skal derfor passe alvorligt på med,

hvem man deler informationer, der betegnes

som insiderinformation, uanset om

det er venner, naboen eller sidemanden

på caféen. Man kan blive idømt karantæne

for både selv at bruge informationen, men

også for at være kilden, hvis nogen bliver

opdaget i, at have spillet på baggrund af

den interne viden. Direktør i Håndbold

Spiller Foreningen Michael Sahl Hansen er

glad for der kommer mere fokus på debatten

og bekæmpelsen af matchfixing og spil

på egne kampe, men direktøren er ikke

udpræget begejstret for stramningen af

insiderinformationen af flere årsager:

”Overordnet set synes jeg, at man

foretager et stort indgreb i, hvad man

som atlet nu kan tale med hinanden om.

Atleterne kender jo hinanden på kryds og

tværs af sportsgrenene, og det er ganske

normalt, at de taler sammen om sport og

om, hvordan det går på deres respektive

hold, uden at det har noget som helst med

betting at gøre. Sporten er en stor del af

atleternes liv og deres fælles referenceramme,

så det er logisk, at der bliver talt

meget sport atleter imellem. Samtidig er

det kutyme i al idræt, at man ønsker at

forberede sig bedst muligt på en given

kamp, og ved man at eksempelvis Henrik

Møllgaard er skadet hos Skjern Håndbold, >>

| SIDE 8 | SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 |


Hvad er forbudt

• Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence

• Forsætlig underpræstation

• Forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes

enkelte begivenheder

• Bestikkelse af, eller trusler mod, en anden person for at

påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

• Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger,

der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)

• Spil (betting) på egen konkurrence, ogselvom der spilles

på egen sejr

• Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen

med den pågældende idrætskonkurrence

Kilde: DIFs Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer

(matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 9 |


- Professionel rådgivning og produktsalg

Modvirker

hævelse og fjerner

varmen fra det

skadede område

Cool’ntape -

revolutionerende

selvkølende

kompressionsbandage

- Fås kun hos

Fysio-shop.dk

10% medlemsrabat

på alle vore professionelle produkter

– brug koden ”hsf2013”

Fysio-shop.dk

er din aktive medspiller ved

skadesdiagnosticering,

genoptræning og

produktrådgivning.

9 Optimal behandling af akutte skader

9 Sikker og meget brugervenlig

9 Køler i op til 8 timer

9 Genanvendes op til 30 gange

9 Skal ikke nedkøles - tag med overalt!

Udvalgte produkter - find flere på fysio-shop.dk

Cool’ntape - til hurtig og effektiv behandling af

forstuvninger, muskelfibersprængninger og slagskader på

kroppen. Hav altid Cool´nTape liggende i hjemmet eller i

bilen, og medbring til sport eller på arbejde.

Softec Genu er en testvindende multifunktionsbandage til

komplekse knæskader.

Anbefales af specialister til højbelastningsaktivitet som håndbold efter

korsbåndsskader, større ledbånds-, brusk- og meniskskader.

Omotrain øger stabiliteten over skulderleddet samt stimulerer til

øget muskelkontrol.

Anbefales til instabilitet og muskelskader og kan benyttes under

genoptræning og kamp.

14 dages

fuld returret

Kontakt fysio-shop.dk på: info@fysio-shop.dk eller tlf.: 42 72 10 92

for rådgivning, bestilling af produkter eller fysioterapeutisk konsultation.


ja så er der ingen grund til at bruge ressourcer

på ham under taktikmødet. Med

lovændringerne skal man nu kunne stå på

mål for, at kammeraten, eller hvis kammeraten

giver informationen videre til tredjemand,

ikke benytter informationen til at

oddse ud fra. Den eneste måde man kan

sikre sig det ikke sker, er ved at stoppe

med at tale om egen sport med hinanden,

og det er ikke rimeligt i min optik.”

Håndbold Spiller Foreningens direktør

peger også på hvordan de nye regler kan

problematisere spillernes forhold til medier

og journalister: ”Jeg synes samtidig også,

at det skaber et dilemma, i forhold til, hvor

meget spillerne nu tør og bør åbne op

overfor journalister, der ønsker en status

frem mod en kamp. Hvad hvis journalisten

anvender informationen til at spille en

kupon hos en bookmaker, inden han bringer

sin artikel i sit medie Så vil spilleren

kunne dømmes, som jeg læser DIFs regler.

Det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt,

da sporten i høj grad lever af medierne, og

specielt håndboldsporten har levet godt

af, at spillerne er let tilgængelige.”

Det er ikke kun spillere, der skal tage

sig i agt for de nye regler, de omfatter

ligeledes trænere, dommere, ledere mv.

Man skal derfor også som træner, dommer

eller leder være opmærksom på,

hvem man deler information med. Dette

har en elitefodboldtræner mærket på egen

krop tidligere i 2013. Han blev involveret

i en sag om spil på egen kamp, fordi en

oddssætter hos en bookmaker mente, at

træneren havde videregivet forkerte oplysninger

til oddssætteren i forbindelse

med informationsindsamlingen til en given

fodboldkamp. Træneren blev efterfølgende

fuldstændigt renset, men hans navn blev

bragt i sagsakterne, hvilket unægteligt har

givet nogle ridser i lakken i den lovende

træners renomme.

Dette eksempel understreger, hvor

vigtigt det er man undgår at placere sig en

situation, hvor der kan blive draget tvivl om

ens handlinger.

KLUBBESØG SOM VÅBEN

Mangel på viden er en hyppig kilde til fejltrin.

Af samme grund har Håndbold Spiller

Foreningen valgt, at prioritere klubbesøg

hos danske håndboldliga- og 1. divisionsklubber.

Ved at komme ud og tage en

direkte dialog med spillerne er håbet og

forventningen, at disse klubbesøg vil uddanne

spillerne i sådan en grad, at de ikke

risikerer at komme i fedtefadet. Direktør

Sanktioner

• Tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse (karantæne)

• Bøde eller anden økonomisk sanktion

• Inddragelse af præmiepenge

• Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater og

tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner.

Gode råd fra HSF

• Kend reglerne – spil aldrig på egen kamp!

• Det er sikrest aldrig at spille på din egen sport

• Vær forsigtig med følsomme oplysninger (Insiderinfo)

• Enhver form for aftalt spil er absolut no-go

• Rapporter enhver mistænkelig henvendelse

• Husk – mistanken om matchfixing kan ødelægge sporten

i Håndbold Spiller Foreningen Michael

Sahl Hansen forklarer: ”Det handler helt

grundlæggende om en holdningsændring

hos spillerne. Spillerne befinder sig i et

konkurrencemiljø, hvor det er cool, at være

god til at oddse og tjene penge den vej.

Det kræver helt grundlæggende uddannede,

uafhængige folk, som møder spillerne

i deres miljø og taler deres sprog. Det er

vigtigt, at spillerne tør åbne op og fortælle

om deres erfaringer og stille de ”dumme”

spørgsmål uden det har en konsekvens.

Det tør spillerne ikke i samme grad gøre

overfor en leder i egen klub eller en sikkerhedschef,

da spillerne vil være bange for

repressalier og mistænkeliggørelse af deres

person.

TÆNK FØR DU HANDLER

Uanset hvad holdningen kan være til reglerne,

er det vigtigt at kende dem. Ingen har

lyst til at få ødelagt sin karriere, fordi man

har brudt reglerne, måske endda uden at

vide det. Lær reglerne at kende og overhold

dem.

Er du i tvivl eller spørgsmål om DIFs nye

regler om matchfixing, så kan du kontakte

Håndbold Spiller Foreningen på 33 12 11

28 eller kontakt@haandboldspiller.dk for

yderligere information og rådgivning.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 11 |


Attraktiv leasing af Ny Renault Clio

Priser fra kr. 2.995 pr. måned - Alt inklusive!

.dk

Ny Renault Clio 5D dCi 75 Expression

Udstyr omfatter blandt andet

• Fartpilot

• Navigation

• Bluetooth

• Audiostreaming

• Udvendig styling: Pack look krom

• Aircondition

Kr. 2.995 pr. måned

• Exception-pakke (på begrænset antal biler):

Automatisk klimaanlæg, håndfrit

nøglekort, regn- og lyssensor

Ny Renault Clio Sport Tourer dCi 75 Expression

Fordelene er til at få øje på

• Du binder dig kun for en kort periode

• Du kender alle dine udgifter på forhånd

• Du slipper for at betale førstegangsydelse

• Du skal ikke bekymre dig om gensalgsværdi

En nem måde at have bil på

Kr. 3.495 pr. måned

Læs mere på www.HesselHiRE.dk

eller kontakt Birgit Ladewig på b.ladewig@hessel.dk - telefon 7311 7015.

hire@hessel.dk

Næstved: Transportbuen 1, +45 7311 7100 Roskilde: Københavnsvej 299, +45 7311 7000 Slagelse: Merkurvej 1, Telefon: +45 7311 7300

Herning: Nystedvej 15, Telefon: +45 7211 6200 Randers: Ribevej 11, Telefon: +45 7211 5100 Vejle: Niels Finsensvej 2, Telefon: +45 7211 6600

Viborg: Ålandsvej 5, Telefon: +45 7211 6200 Aalborg: Sundsholmen 10, Telefon: +45 7211 5200 Aarhus: Agerøvej 53, Telefon: +45 7211 5000

.dk

Priserne er gældende ved bestilling senest d. 30. september og er på et begrænset antal biler. Månedlig ydelse er inklusive moms, grøn ejerafgift, service og

forsikring (selvrisiko 6.500 kr.). Vinterdæk kan inkluderes mod tillæg. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum

svarende til tre måneders leasingydelse betales inden levering af bilen. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte

depositum og man modtager derfor ingen faktura. Leasingperiode: 6 måneder og med 10.000 km i perioden. Kilometersats pr. overkørt kilometer 2,50 inkl.moms.

De illustrerede biler kan variere fra kampagnemodellerne.


U19 KVINDERNE

VINDER BRONZE PÅ HJEMMEBANE

Hjemmeholdet vandt ikke guld, men til gengæld danskernes hjerter.

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE

Hvis nogen var i tvivl om danskernes

appetit for damehåndbold inden

U19 EM på hjemmebane, så kan

den pakkes væk nu. Over 17.000

billetter blev solgt til U19 EM i kvindehåndbold

og langt størstedelen af disse var

til Danmarks kampe. Populariteten var så

stor, at da Danmark kom i semifinale mod

Rusland valgte TV2, at sende kampen live

på hovedkanalen. Det kunne de danske Tvseere

lide og da kampen gik i overtid fulgte

over 500.000 mennesker med hjemme i

stuerne. Overtiden i denne kamp betød

også, at selv statsminister Helle Thorning

Schmidt måtte vente med at præsentere

sin regeringsrokade i TV2 Nyhederne.

Danskerne ville have kvindehåndbold og

måtte politik vente.

Første kamp på menukortet for de

danske piger var håndboldstormagten

Kroatien. Kroaterne viste sig ikke så

stærke som frygtet, og opgøret endte med

en sikker dansk sejr på 21-12 efter 13-7

ved pausen. Udover fint målmands- og

forsvarsspil havde kroaterne ikke meget,

at byde på offensivt og det var i høj grad

også oplevelsen af for første gang at spille

foran et talstærkt hjemmepublikum, der var

en vigtig erfaring at tage med videre fra

denne kamp. Topscorer for Danmark blev

Nadja Jensen med fire scoringer, mens

Amalie Wichmann blev kåret til Danmarks

bedste spiller i opgøret.

Den næste kamp mod Tjekkiet blev

omvendt noget mere lige og opgøret til

tider yderst nervepirrende. Efter 15-11 ved

pause endte det hele dog lykkeligt, da de

danske piger vandt med 26-21. Danskerne

var foran det meste af kampen, men i

anden halvleg kom tjekkerne undervejs tæt

på, men efter en stærk fighterindsats fra

Danmark og solid opbakning fra tilskuerne

blev det til endnu en sejr og maksimum

point efter to kampe. Topscorer og bedste

spiller i opgøret blev Nadia Offendal, som

scorede syv gange.

I sidste gruppekamp blev det til et noget

overraskende nederlag til Holland, der

på dagen havde marginalerne på sin side.

Efter hollandsk pauseføring 13-12 endte

kampen 29-27 til tulipan-landet. I det tætte

opgør viste hollænderne sig en smule

skarpere og sejren må betegnes som fuldt

fortjent. Ajax-spilleren Anne Mette Hansen

spillede en flot kamp og scorede hele

11 gange og blev fortjent kåret til bedste

danske spiller i opgøret.

I mellemrunden tog Danmark mod

naboerne fra Sverige i en kamp, hvor

første halvleg ikke var helt så velspillet og

bar præg af usikkert spil og en del fejl.

Målmandsspillet i begge ender af banen

var dog af høj klasse, hvilket også pausestillingen

på beskedne 9-7 til Danmark

bevidner. Kampen fortsatte i samme stil i

anden halvleg, men efter en timeout ved

13-13 efter 41 minutter, var det danske

hold som forvandlet. I de resterende 19

minutter scorede Heine Eriksens tropper

hele 12 gange og tillod kun svenskerne

sølle to scoringer. Dermed viste måltavlen

25-12 i dansk favør efter de 60 minutters

spil. Helt fortjent blev målvogter Ditte Vind

kåret til danskernes bedste spiller, mens

Line Haugsted tog sig af topscorertitlen

med syv mål.

Anden kamp i mellemrunden mod

Ungarn, viste sig at blive et tæt opgør.

Ungarn satte sig hårdt på opgøret fra starten

af kampen, men i løbet af første halvleg

formåede Danmark, at kæmpe sig tilbage

til et pauseresultat på 11-10 til Danmark.

Opgøret forblev tæt i anden, men til slut

viste Danmark at have de sikreste hænder

og hev en snæver sejr på 22-19 i land.

Specielt Ditte Vind i buret leverede en ny

præstation på et meget højt niveau, og

blev igen hædret som danskernes bedste

spiller efter opgøret. Anne Mette Hansen

blev topscorer med fem mål. Den snævre

sejr var dog en tand for snæver, for havde

vundet med en pind mere, så havde modstanderen

i semifinalen været den på papiret

noget lettere modstander Norge, frem

for et stærk russisk hold. Af samme grund,

så man derfor Ungarn juble over resultatet

over kampen, da de netop undgik russerne.

Denne jubel skulle vise sig, at være

velbegrundet for det ungarske hold,

da Ungarn qua en overbevisende sejr

over Norge på 28-20 var klar til finalen.

Danmark kom derimod ud i en sand gyser

i den anden semifinale mod Rusland.

Den Tv-transmitterede kamp var ikke bare

ungdomshåndbold på højt plan, men og

en suveræn omgang underholdning. En

forsigtigt dansk start tillod Rusland, at

komme foran, men de danske piger fik i

de sidste minutter ændret på det, så de

nye darlings kunne gå til pause foran 13-

12. Anden halvleg forblev lige så tæt og

velspillet som første havde været og efter

26-26 i den ordinære tid, må Danmark acceptere

et nederlag på 35-33 til russerne

efter flot spil af især Anne Mette Hansen,

der igen blev topscorer og fik sat ti mål ind

på kontoen.

I bronzekampen mod Norge fik de unge

danske kvinder rejst sig og vist god moral.

Igen gik Anne Mette Hansen forrest angrebsmæssigt

med 11 scoringer og Heine

Eriksens udvalgte blæste de norske jenter

ud af banen med 33-22.

Generelt spillede Danmark en rigtig flot

turnering, som der var stor opmærksomhed

omkring. Dette understreges af den

store mængde tilskuere, der fulgte med

enten i hallerne eller hjemme i stuerne.

Efter turneringen var der også ekstra hæder

til et par af de danske spillere fra EHF,

da Annika Meyer blev kåret til EMs bedste

forsvarsspiller, mens Anne Mette Hansen,

der endte som nummer to på den samlede

topscorerliste med 48 mål, blev kåret til

turneringens bedste venstre back.

Bedømt på denne turnering er der masser

af plads til optimisme for fremtiden for

dansk kvindehåndbold. Spillerne har vist

stort potentiale på banen og danskerne

har vist, at de stadig har lyst til kvindehåndbold

på højt plan, hvilket lover godt

for fremtiden.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 13 |


MEDICINSKE PRODUKTER – MADE IN GERMANY

Udnyt dit potentiale – hver gang!

Genutrain P3

• kompressionsbandage, velegnet til

springer- og løberknæ

• Stabiliserer knæet og aktiver muskler

• Sikrer optimal sporing af knæskallen

• Modvirker smerte og hævelse

• Åndbart strik og super pasform

Se mere på: www.bauerfeind.com eller

www.bauerfeinddanmark.dk

Du er altid velkommen til at kontakte fysioterapeut

Frank Bærentsen på 27684810.

Venotrain Sport Kompressionsstrømpe

• Udviklet til sport

• forkorter restitutionsperiode

• modvirker ømme og hævede ben

• høj komfort med 50% microfibre

• optimal klimaregulering

Motion is Life: www.bauerfeind.com


”SÅ SKØD JEG BARE”

Den unge spiller bag det mest spektakulære mål ved sommerens U19 EM forklarer, hvad der fik hende til prøve sådan

et skud; hvordan det føles at tage sendetid fra statsministeren, samt hvilke drømme hun har for fremtiden.

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE

Hvis man følger med i dansk kvindehåndbold

og ikke kendte Anne

Mette Hansen fra Ajax, så gør man

det helt sikkert nu. Den 19-årige

venstreback spillede håndbold på højt

niveau under sommerens U19 EM på

hjemmebane, hvor hun fik vist sit talent

frem til et bredere publikum end normalt.

Opbakningen til kampene i Sønderborg og

Kolding var over al forventning og når Anne

Mette skal beskrive, hvordan hun oplevede

opbakningen, er den første indskydelse

kort, men præcis: ”Helt vildt!”. Anne Mette

og holdkammeraterne havde regnet med

og håbet på god opbakning, men slet ikke

fyldte haller. ”Det er en unik oplevelse,

at kunne deltage i sådan en turnering på

hjemmebane.”

Anne Mette er ikke bare glad for den

oplevelse turneringen har givet, men og

den erfaring den har givet. Hun var ikke

helt tilfreds med sin egen præstation i de

første kampe, men fik bygget på sit spil

i løbet af turneringen. Dette var da og

tydeligt, for alle andre der kunne se Anne

Mettes mange mål gå ind.

Men især et mål skiller sig ud. Frikastet

mod Rusland til 30-30, der tvang kampen

ud i ekstra forlænget spilletid. Da Anne

Mette forklarer, hvad hun tænkte på i situationen,

beskriver hun hvordan hun fik øje

på Nadia Offendahl og hvor skuffet hun

var over stillingen 30-29 til russerne. Hun

forklarer videre, at hun tænkte på Mikkel

Hansen, da han stod i en lignende situation

mod Rusland til OL i 2008 og som

Anne Mette selv formulerer det: ”Så skød

jeg bare”. Inspirationen var ikke tilfældig,

da Mikkel Hansen er et stort forbillede og

at hun godt kan lide, at tage dele af gode

spilleres spil og sætte det sammen til

noget nyt.

HELLE THORNING INTERVIEW

BLEV FLYTTET

At Ruslandskampen, der blev sendt live

på TV2, gik i overtid fik som bekendt den

konsekvens, at Helle Thornings interview

med TV2 Nyhederne måtte skubbes. Anne

Mette havde slet ikke hørt om det, men

svarede med latter, da hun hørte historien:

”Det er da ret sejt, at de ikke bare klipper

væk.”

SPORTSLIG FREMTID

SKAL BYDE PÅ SPILLETID

Da snakken går hen på den videre sportslige

karriere forklarer Anne Mette, at hendes

førsteprioritet lige nu er spilletid og

mere erfaring, hvorfor hun også har valgt at

blive i Ajax i 1. Division. Planen er dog, at

spille i Dame Håndbold Ligaen om et par

år og selvom den største drøm selvfølgelig

er A-landsholdet og Jan Pytlick har nævnt

hende som et emne til VM truppen, er det

dog ikke noget, hun forventer. Men hun

tilføjer dog med et grin: ”Jeg siger da ikke

nej, hvis han ringer.”

Drømmen om at spille på landsholdet

og at deltage i de store turneringer betyder

dog også, at udlandet ikke trækker i

Anne Mette. Hun giver udtryk for et ønske

om at spille på højeste niveau og da Dame

Håndbold Ligaen er nummer et på EHFs

rangliste over ligaer og derfor med rette

kan kalde sig verdens bedste liga, ser hun

ikke et behov for tage til udlandet. Udover

disse ønsker, er det dog svært, at få Anne

Mette til, at sætte ord på sin sportslige

fremtid. Hun virker oprigtig, når hun forklarer,

at hun lever i nuet og mest bare tænker

på håndbold.

Uden for banen har Anne Mette og

fokus på nuet. Hun bliver student næste

sommer og regner med et sabbatår inden

hun skal begynde job eller uddannelse.

Lige nu skal hun bare blive student og

spille noget håndbold. At sporten betyder

for meget for hende, bliver kun understreget,

da hun bliver bedt om at sætte ord på

nogle af de ting, hun må prioritere væk på

grund af sin tilværelse som elitehåndboldspiller:

”Der er selvfølgelig mange andre

ting jeg gerne vil prøve og opleve, men

håndbold betyder bare mere end de andre

ting.”

Kærligheden til sporten og ønsket

om at kunne fokusere på at udvikle sine

evner forklarer også hvorfor Anne Mette

allerede er blevet medlem af Håndbold

Spiller Foreningen. Med sit åbenlyse talent

var kontrakter noget hun skulle forholde

sig til tidligt og hun valgte sammen med

forældrene at blive medlem, netop for at

få hjælp til ”alt det med kontrakter og den

slags”. For som Anne Mette pointerer:

”Man kan hurtigt blive snydt uden at vide

det og endda uden at de mener det.”

Med rådgivningen fra Håndbold Spiller

Foreningen kan Anne Mette fokusere på

træningen og kampene, og på leve op til

det potentiale, hun har vist indtil nu.

Anne Mette Hansen har sammen med

U19 holdet vist et potentiale, der kan

give dansk kvindehåndbold en lys fremtid

og hun håber og tror, da ogselv på,

at denne generation kan være med til at

skubbe Danmarks håndboldkvinder helt til

tops igen. Med den slags ambitioner og

potentiale bliver det spændende, at følge

Anne Mette og hendes holdkammerater

fremover og det er helt sikkert ikke sidste

gang vi har set noget til Anne Mette,

hverken i hallerne, på fjernsynet eller på

disse sider.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 15 |


PLAYER SOCIAL RESPONSIBILITY

Fodboldspillerne tager socialt ansvar

Player Social Responsibility er blevet sat i verden af Spillerforeningen båret af fodboldspillernes ønske om at tage socialt ansvar.

Drivkraften bag er spillernes status som rollemodeller og målet at bekæmpe racisme og gøre en forskel for udsatte børn og unge.

Under Player Social Resonsibility ligger Giv Racismen Det Røde Kort, Arena Spartacus og Spartans.

Giv Racismen Det Røde Kort

Giv Racismen Det Røde Kort fortsætter sit engagement for at vise, at fremmedhad og diskrimination skal

bekæmpes både i fodbolden og i det øvrige samfund. Siden 2006 har nogle af de mest prominente spillere

gået forrest for at give racismen det røde kort.

Se mere på www.stopracismen.dk.

Arena Spartacus

Arena Spartacus er et tilbud til børn og unge i udsatte boligområder om gratis ugentlig fodboldtræning.

Med professionelle topspillere som gæstetrænere får deltagerne en positiv oplevelse, samtidig med at at

de tilegner sig nye sociale kompetencer.

Se mere på Facebook.com/ArenaSpartacus.

Spartans

Deltagere i Arena Spartacus har mulighed for at tage den særligt tilrettelagte træneruddannelse, Spartans,

med fokus på at styrke deres fodboldfaglighed såvel som deres sociale kompetencer. Her har deltagerne

chancen for at dygtiggøre sig som trænere og på sigt blive i stand til at bidrage til den fortsatte udvikling i

lokalområdet som rollemodeller.


OVERBLIK

OVER SOMMERENS ØVRIGE SLUTRUNDER

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE

U19 VM HERRER – VERDENSMESTRE!

Det danske U19 landshold tog af sted med

kurs mod Ungarn blandt favoritterne til VM

trofæet. Talentmassen i årgangen er massiv,

så det var med stor tiltro på egne evner,

at Claus Hansens tropper lagde for land i

gruppespillet. Det danske hold havde fået

indstillet sigtekornet rigtigt fra første færd

og gjorde kort proces i gruppen og vandt

39-27 over Japan, 38-32 over Serbien, 38-

17 over Chile, 32-20 over Hviderusland og

30-23 over Egypten. Landstræner Claus

Hansens talenter spillede overdådig håndbold

i hele gruppespillet, og i knockoutkampene

fortsatte de stilen og vandt med hele

35 -14 over Rumænien i ottendedelsfinalen

og 35-19 over Norge i kvartfinalen. I semifinalen

mod Spanien viste drengene igen

højt niveau og efter en solid pauseføring på

17-13, vandt Danmark kampen med 32-23

og kvalificerede sig dermed til finalen, hvor

Kroatien ventede.

Finalen viste sig langt mere tæt og

spændende end Danmarks hidtidige kampe.

Efter 12-12 ved pausen og igen 25-25

ved slutningen af den ordinære spilletid,

havde kroaterne vist sig som en større

udfordring end Danmarks øvrige modstandere

i turneringen. Kroaterne spillede

en taktisk god kamp og udnyttede de få

danske fejl til at skabe mål på kontra, men

danskerne viste mental styrke og holdte

sig inde i kampen. Denne styrke satte sig

for alvor igennem i overtiden som blev vundet

med hele 7-1! Dermed kunne spillerne

lade sig hylde, som fortjente og suveræne

verdensmestre med en 32-26 sejr over

Kroatien. TV-mæssigt blev finalekampen

også en succeshistorie, da kampen trak

hele 160.000 seere live på TV2 Zulu.

Danmarks flotte spil kastede mere

hæder af sig, da EHF udtog målvogter

Sebastian Frandsen og højreback Niclas

Kirkeløkke til slutrundens All Star-hold,

ligesom Simon Hald blev kåret som Most

Valuable Player. Mest scorende dansker

blev Kristian Stoklund Larsen med 46

scoringer, heraf blev 23 af målene sat ind

på straffekast og dette på kun 26 forsøg.

Stort tillykke til alle spillerne og gruppen

omkring holdet.

U21 VM HERRER - NUMMER 13

Danmark tog til U21 Verdensmesterskabet

som forsvarende U19 verdensmester, men

endte med at skuffe fælt. I gruppespillet imponerede

Henrik Kronborgs udvalgte ellers

stort og Danmark forblev ubesejret, hvor

Tunesien, Frankrig, Angola og Rusland alle

blev besejret, mens en meget lige kamp

mod Serbien endte uafgjort. Herfra var der

ikke meget, der gik de unge talenters vej. I

ottendedelsfinalen tabte U21 holdet 26-29

til upåagtede Schweiz og i de efterfølgende

placeringskampe, var der kun begrænset

succes. Efter et 35-33 nederlag til Ungarn,

blev det til en 29-26 sejr over Tunesien.

I holdets sidste kamp blev det til en sejr

efter straffekast over Bosnien, der sikrede

en knap så glorværdig 13. plads til det

danske talenthold. Mest scorende dansker

blev Skjerns dygtige venstrefløj Bjarke

Christensen med 43 mål, heraf 19 scoret

på straffe på 19 forsøg.

U17 EM KVINDER – BRONZE

Ved U17 EM i Polen lagde Danmark sikkert

fra land med en solid sejr på 32-21 over

Holland i en kamp, hvor Danmark hurtigt

viste sig overlegen. I den næste kamp mod

Montenegro blev Danmark mødt af hårdt

fysisk spil, men de danske spillere tilpassede

sig omstændighederne og vandt med

23-17. I den sidste gruppespilskamp mod

Frankrig mødte Danmark et taktisk godt

mandskab, men Danmarks spillede klogt og

vandt 25-22.

I mellemrunden var Danmark igen

fuldstændig suveræne. Først fik Rumænien

en håndboldlektion på hele 36-24 og i

den anden kamp viste Portugal sig heller

ikke at være til stor modstand for de unge

danske kvinder, der vandt en storsejr på

38-21 i en kamp med højt tempo og flotte

præstationer fra alle spillere.

I semifinalen var modstanderen

Sverige og kampen om Øresund viste

sig at blive tæt og særdeles velspillet.

Jævnbyrdigheden undervejs blev understreget

af pausestillingen på 14-14. I

anden halvleg begik Danmark for mange

personlige fejl i forsvaret, hvilket gjorde at

svenskerne kom lidt for let til deres scoringer

og de danske piger endte med at tabe

30-28. Topscorer i kampen blev Lærke

Sofie Christensen med 8 scoringer mens

Sara Trier Hald blev kåret til bedste dansker

i opgøret, hvor hun nettede 7 gange.

I bronzekampen viste holdet format

og understregede at holdet tilhører eliten

inden for kvindehåndbolden, og Portugal

fik ikke et ben fra jorden. Præcis som i

mellemrunden blev holdet domineret af

Danmark, som vandt med hele 42-28.

Topscorer og kåret til bedste dansker i

kampen blev Lærke Sofie Christensen

med 7 mål. Også her skal der lyde et stort

tillykke til alle på og omkring holdet med

de flotte medaljer.

EM I BEACH HANDBALL:

BRONZE TIL HERRERNE, SØLV TIL

KVINDERNE

Juli måned bød på EM i Beach Handball i

Randers. Herrelandsholdet kunne stille med

flere profiler, men mest bemærkelsesværdigt

var det at HSV - og landsholdsstjernen

Hans Lindberg også var på holdkortet. Efter

at Lindberg vandt EM indendørs i 2012,

skulle det nu forsøges at gøre kunststykket

efter på stranden i Randers. Efter mange

flotte kampe som var god reklame for

strandhåndbolden vandt de danske herrer

bronzemedaljer. De erfarne kroater vandt

finalen over Rusland, og lod sig hylde som

europamestre foran et talstærkt publikum.

Også de danske kvinder vandt mange

håndboldhjerter i det varme sand i Randers,

og pigerne kom hele vejen til finalen. I en

meget tæt og velspillet kamp, der blev

afgjort på tilfældigheder, måtte danskerne

dog se sig slået af Ungarn.

I U19 Beach turneringen, der blev

afholdt inden seniorernes EM endte det ligeledes

med at Danmarks kvinder tabte til

Ungarn i finalen, mens U19 mændene ligeledes

vandt bronzemedaljer. Turneringen

viste sig særdeles populær i Randers, hvor

der var fulde huse når Danmark spillede og

da dameseniorerne spillede finale var der

endda 83.000 seere, der fulgte slagets

gang direkte på TV3 Sport1.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 17 |


Han er håndboldspiller i TMS

Ringsted, men de seneste

par år har Rune Poulsen

arbejdet på at udvikle en god

idé til en god forretning.

NYT AF HENRIK HØGHOLT LØNNE · FOTO©ELITE LAB DENMARK

SAMARBEJDE

TILBYDER MEDLEMMERNE SKRÆDDERSYET TRÆNING

Håndbold Spiller Foreningen har op

til den nye sæson indgået samarbejde

med EliteLab Denmark, som

er eksperter indenfor fysiologisk

træning og udvikling. Forhåbningen er at

mange af Håndbold Spiller Foreningens

medlemmer ønsker at gøre brug af tilbuddet

og drage nytte af de kompetencer og

erfaringer som EliteLab Denmark besidder.

Direktør i Håndbold Spiller Foreningen

Michael Sahl Hansen er begejstret for

samarbejdet og udtaler:

- Vi er glade for at kunne tilbyde vores

medlemmer et seriøst og troværdigt tilbud

i forhold til fysisk træning. Jeg er ikke i

tvivl om, at mange håndboldspillere, og i

særdeleshed de unge spillere, vil få stort

udbytte af investeringen og samarbejdet

med EliteLab Denmark.

BÆREDYGTIG FYSIOLOGISK

UDVIKLING

Firmaet EliteLab Denmark arbejder med

test, træning og kultur og har gjort det

siden 2009. Rødderne i firmaet er solidt

plantet i håndboldverdenen, da stifterne har

været involveret i sporten i mange år. Mikkel

Hjuler Jensen som fysioterapeut i flere

danske topklubber som FCK Håndbold og

AG København og Kristian Kristensen som

ligatræner og med flere år som ungdomslandsholdstræner

på bagen. I dag testes

der dog udøvere fra 8-10 idrætsgrene fra

7. klasse til seniorniveau. Seneste projekt

er i Svendborg, hvor EliteLab Denmark

samarbejder med Sports Study Svendborg

omkring udvikling af sportsklasserne på

Nymarksskolen, der er profilskole blandt

andet på det sportslige.

Det nye i konceptet er samarbejdet på

tværs af faggrænser blandt fysioterapeuter,

fysiologer, trænere og ledere omkring

atleten, der altid sættes i centrum. EliteLab

Denmark slår sig op på en helhedsorienteret

tilgang til det at have med udvikling

af mennesker at gøre. Derfor arbejdes

der altid med, at gennemgå og perspektivere

testresultaterne i en individuel

feedbackseance, der danner grundlag for

en målrettet træning for den kommende

periode. Som eksempel på dette gives en

gruppe elever fra Skolerne i Oure Sport

& Performance. Her er det lykkedes, at

skabe en kultur over et 4-årigt samarbejde,

hvor faglighed, sociale sfærer samt det

sportsspecifikke område spiller sammen.

Tingene hænger selvsagt sammen. Er der

ubalance i det område påvirkes de andre i

en given retning. Nøglen i hele konceptet,

der spænder fra individuelle atleter til større

grupper, ligger mest af alt i, at matche

atletens evner til de arbejdskrav, der bliver

stillet i de respektive miljøer. Derudover er

det også en vigtig del, at inddrage atleterne

i processen, så de forstår virkningen

af den målrettede træning og at træningsprogrammet

bliver tilpasset til atletens

mentale parathed inden for målsætning,

| SIDE 18 | SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 |


fokusering og motivation. Alt dette skal

skabe træning der både er præstationsfremmende

og skadesforbyggende.

Hele scenariet starter med en testseance,

hvor atleterne gennemgår en fysioterapeutisk

screening, hvor forhold som

bevægestrategier, stabilitet og bevægelighed

analyseres for henholdsvis ben, ryg/

mave og skulder. Der foretages ligeledes

en række fysiske test, som ud over de

almene fysiske forhold som muskelmasse,

kondition, spring og sprint blandt andet

indbefatter afdækning af diverse muskelpotentialer

i forhold kraft/spændst.

Testene giver samlet set et ”still-billede”

af atleternes øjeblikkelige profil. Herfra

analyseres data og den enkelte spiller

sammenlignes og rangeres i forhold til

andre spillere i aldersgruppen og spilposition.

Endeligt mødes parterne til en feedbackseance,

hvor oplysninger omsættes til

planer, der kan være værdifulde og udvikle

spilleren i deres specifikke miljø. Med

andre ord bliver atletens træning fokuseret

med henblik på, hvad den enkelte langsigtet

har behov for og samtidigt kan tåle,

hvilket tager udgangspunkt i resultaterne

fra testseancen. Denne procedure kører

2-3 gange pr. sæson. Det bliver og

påpeget af to af de tre medstiftere, Mikkel

Hjuler og Kristian Kristensen, at samspillet

mellem flere fag, fysioterapeuter, fysiologer,

trænere, osv. giver positive resultater.

Det er centralt at skæve til flere områder

– det er altså ikke nok at være stærk og

eksplosiv, hvis uhensigtsmæssige bevægestrategier

gør at kraften tabes inden, der

eksempelvis skal afsluttes eller springes.

De foreløbige resultater af denne helhedsorienterede

indstilling til træning indikerer

derudover, at dele af træningen er direkte

skadesforbyggende.

Samarbejdet mellem Håndbold Spiller

Foreningen og EliteLab Denmark betyder,

at EliteLab Denmarks koncept nu bliver

en del af den palet, som Håndbold Spiller

Foreningen tilbyder sine medlemmer og

konceptet vil blive præsenteret på klubbesøgene.

Tanker er at de medlemmer, der

ønsker at tilkøbe den ekstra træning, bliver

sat i forbindelse med EliteLab Denmark.

For priser og yderligere informationer

kontakt Håndbold Spiller Foreningen på:

kontakt@haandboldspiller.dk eller 33 12

11 28.

CASEHISTORIER

To af de tidligere deltagere Theis Baagøe

(BSV) og Kristian Dahl Petersen (GOG)

har begge været med i projektet gennem

længere perioder.

GOG målmand, Kristian Dahl Petersen,

var en deal af Elite Lab Denmark, da han

gik på Oure Kostgymnasium. Kristian

forklarer, hvordan det var en god oplevelse,

ikke bare fordi den individualiserede

træning hjalp ham med at få det bedste

ud af sin træning uden at overtræne, men

også fordi der kom hurtige og synlige

resultater. De tre årlige tests bekræftede

den drastiske forbedring hos den talentfulde

målmand. Nu kunne Kristian springe

højere, bevæge sig hurtigere og en større

muskelmasse var opbygget. Udover de

konkrete fysiske resultater Kristian opnåede

gennem forløbet, fremhæver han dog

også samarbejdet med Elite Lab Denmark:

”Hvis jeg følte, at enkelte øvelser ikke

gav mig noget, så kunne jeg snakke med

trænerne og vi kunne finde ud af, om jeg

gjorde det forkert eller en anden øvelse

ville være bedre for mig.” Netop den tætte

dialog omkring træningsprogrammet mellem

Elite Lab og atleten og muligheden for

atleten for at være med til at forme træningen,

mener Kristian er en ekstra motivation

under forløbet, for som han udtrykker det:

”Træning er jo ikke altid lige sjovt”. Kristian

anbefaler i høj grad forløbet til unge spillere,

der vil forberede sig fysik til en professionel

karriere og forklarer, at han via

Elite Lab Denmark lærte de øvelser der er

brug for som håndboldspiller og ikke bare

dem som får en til at se godt ud.

Theis Baagøe, der i dag spiller i BSV

har også positive ting at berette om

EliteLab Denmark. På trods af ikke, at

have været en del af projektet i nær så

lang tid som Kristian Dahl Petersen, har

stortalentet fra fusionsklubben kunne

mærke fordelene ved at være med. Theis

satte pris på den målrettede træning og at

kunne komme med input til træning sammen

med trænerne. Derudover betragter

han de løbende tests som en god motivation,

da man ikke altid selv kan se de

løbende forbedringer: ”Jeg havde jo prøvet

den slags fysiske test på ungdomslandsholdet,

men det var rart at have noget i

den daglige træning at blive holdt op på.”

Også Baagøe anbefaler EliteLab Denmark

til unge spillere, der vil forberede deres

fysik og træningsmønstre til en professionel

tilværelse.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 19 |


ÅRETS KVINDELIGE

LANDSHOLDSSPILLER 2012/2013

KRISTINA KRISTIANSEN

Årets kvindelige landsholdspiller 2012/2013 var en populær en af slagsen. Med hele 45,56 % af de afgivne stemmer

blandt kollegerne i kvindeligaen, 1. division og de danske udlandsprofessionelle blev Kristina Kristiansen, også kaldt

Mulle, kåret til årets vinder af hæderen.

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE

Den 24-årige playmaker blev tildelt

hæderen inden kvindelandsholdets

anden VM play-off kamp mod

Tyrkiet og udtrykte sig således

omkring titlen:

”Jeg er vildt glad for, at mine kolleger

i klubberne og på landsholdet i den grad

har stemt på mig. Det er rigtigt lækkert, og

det giver mig bare endnu mere mod på at

spille så frit, som jeg føler, jeg har gjort på

landsholdet det seneste års tid”.

”Mulle” fik sin debut på landsholdet

allerede i 2007 og var med VM i Kina i

2009. De efterfølgende år var det dog

ind og ud på landsholdet for den teknisk

stærke spiller og hun var da heller ikke

med, da Danmark og Norge var værter

for EM i 2010. Modgangen er dog blevet

brugt konstruktivt og sammen med en ny,

men velkendt, taktik på landsholdet har det

gjort en forskel for Kristiansen, som hun

forklarer her:

”Den udvikling føler jeg har modnet mig

mentalt, men mest afgørende for, at jeg

nu føler mig som langt mere fast mand på

landsholdet er, at vi har skiftet spillestil,

så der nu også er plads til mig i forsvaret.

Det betyder, at jeg kan spille på stort set

samme måde, som jeg gør det i Team Tvis

Holstebro – og det har jeg det rigtigt godt

med.”

Kristina Kristiansen var ikke med til

skuffelsen ved de Olympiske Lege 2012 i

London, men var en del af Jan Pytlicks trup

til GF Forsikring Golden League i Aarhus

i oktober 2012, der repræsenterede en ny

start. Med 59 mål i 18 landskampe siden

OL er Kristiansen blevet en vigtig spiller

på holdet, samt en central figur i kontraspillet

samt når det etablerede angrebsspil

skal bygges op. Det hjalp dog også,

at have klubkammeraten Mette Gravholt

med banen. Samspillet har haft høj klasse,

både på landsholdet, men også hos Team

Tvis Holstebro hvor de sammen vandt EHF

Cuppen.

Den mere stabile spilletid har og

hjulpet spilleren til at øge sit niveau:

”Det er klart, at man tør forsøge sig

mere med sine egne idéer, hvis man får

længere perioder på banen – og så er

jeg bare rigtigt glad, når det lykkes og

når det bliver værdsat af andre,” siger

Kristina Kristiansen, der fik de synlige

beviser på titlen som ”Årets Kvindelige

Landsholdsspiller 2012/13” overrakt

af Steffen Kristensen fra Arbejdernes

Landsbank, Jens-Peter Poulsen, administrerende

direktør i Kvik Køkkener,

Dansk Håndbold Forbunds formand Per

Bertelsen og direktør for Håndbold Spiller

Foreningen Michael Sahl Hansen.

| SIDE 20 | SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 |


TAEKWONDOUDØVEREN

DER BLEV TANDLÆGE

Study4player hjalp taekwondoudøver, Henriette Dalsten, med at sikre retten til at skrive kandidatafhandling alene til

fordel for både hendes sportslige og civile karriere.

AF HENRIK HØGHOLT LØNNE· FOTO©ANDERS KJÆRBYE/FODBOLDBILLEDER.DK

Henriette Dalsten på 23 er en af

Danmarks bedste i teknisk taekwondo,

hvor man i stedet for

kamp bliver bedømt på kvaliteten

og kraften på teknikken. Hun er ambitiøs

med både sin uddannelse og sin sport,

og som hun fortalte i et interview med

Berlingske i 2009, kræver det struktur og

en evne til at prioritere for at få plads til

begge.

Med denne tilgang nåede Henriette

langt på uddannelsen, men da hun skulle

skrive kandidatafhandling opstod et problem.

Den nuværende studieordning

på tandlægestudiet på Københavns

Universitet kræver, at afhandlingen laves

på baggrund af gruppearbejde, og i en

kalender der indeholdte træning og stævner,

herunder et VM, ville det være svært

at få uddannelse og sport til at harmonere.

Henriette forsøgte at søge dispensation

med henvisning til sin status som eliteudøver,

men denne ansøgning blev afvist, da

taekwondo ikke er en sportsgren støttet

af Team Danmark. Den manglende fleksibilitet

fra universitetets side stillede hende

også i en akavet situation i forhold til studiekammeraterne.

De gjorde det klart, at

hun ikke var en ”ønskværdig samarbejdspartner”

på grund af al den tid, hun ville

skulle bruge på sin taekwondo.

Henriette kontaktede Team Danmark

for at få hjælp, men trods vilje hertil kommer

der ingen hjælp, da lovgivningen ikke

tillader Team Danmark at hjælpe ikke-Team

Danmark-støttede sportsfolk. Hun bliver

dog henvist til Danske Elitesportsudøveres

Forening (D.E.F.), og det er da hun møder

op på deres kontor, der bliver delt med

4player, at rådgivning begynder.

Uddannelses- og jobrådgiver i

Study4player, Kresten Blæsild, indledte

en dialog med de rette instanser

på Henriettes studium og Københavns

Universitet, men blev her henvist til den

faste politik på universitetet om, at kun

sportsudøvere under Team Danmark er

berettigede til dispensation. Dette står i

kontrast til Århus, Syddansk og Aalborg

Universitet, der også giver fleksibilitet til de

studerende, der dyrker sportsgrene på højt

plan, selvom disse ikke hører under Team

Danmark. Denne anerkendelse kommer

af, at Team Danmark har målrettet støttekronerne,

så færre får adgang hertil og

at antallet af sportsfolk der falder udenfor

Team Danmark-systemet derfor er steget.

Kresten Blæsild forklarer: ”Vi ønsker en

dialog med Københavns Universitet for

at få lavet en politik på hele universitet,

der sikrer at alle elitesportsudøvere og

ikke bare de få, der falder under Team

Danmarks støtte får større muligheder for

dispensationer. Sammen med en generel

større fleksibilitet overfor elitesportsudøvere

skal dette sikre, at disse ikke tvinges

til at ofre hverken den sportslige eller civile

karriere.”

På grund af den anden tilgang hos

Århus Universitet, hvor elitesport vurderes

ud fra konkurrenceniveau og tidsforbrug,

forsøgte Henriette at få lov til at skrive sit

speciale der, men dette viste sig at ville

være en større proces at lykkedes med.

Jens Franck, Uddannelsesrådgiver i

Study4player, gennemgik sagen yderligere

og fandt i august 2012 frem til, at en tidligere

studieordning, der gjaldt da Henriette

startede – og derfor stadig gjaldt for

hende - tillod individuel specialeskrivning.

Henriette fik den 21. september 2012 den

endelige bekræftelse fra studiet, at de nu

ville tillade hende dette, og at hun dermed

ikke var tvunget til at vælge mellem

taekwondo og hendes drøm om at blive

tandlæge.

Henriette forsvarede 29. maj 2013 sit

speciale – og fik topkarakteren 12. Hvis

det ikke var nok ovenpå den hårde kamp

for bare at få lov, var hendes speciale

endda af en sådan kvalitet, at det senere

vil blive udgivet i et fagtidsskrift. Uden

hjælpen fra Study4player var det usikkert,

om Henriette havde fundet smuthullet

i reglerne, der tillod hende at skrive sin

afhandling alene, og hun er i den grad

taknemmelig herfor: ”Jeg skylder D.E.F. og

Study4player alt i forhold til specialet og til

motivation til at fortsætte studiet”. Hjælpen

fra 4player og D.E.F. hjalp en kvinde, der

betegner sig selv som lidt stille og genert,

at huske på en af de lærdomme, hun har

fået fra sporten: ”Det at være sportsudøver

har lært mig, at det er o.k. at være stædig

og vedholdende, hvis man virkelig brænder

for noget.”

FAKTA OM

HENRIETTE DALSTEN

Klub: Gladsaxe

Bæltegrad: 1. dan

Profil: Startet til Taekwondo: 1999.

Blev udtaget direkte til landsholdet

i 2004 som Junior og har været på

landsholdet siden.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 21 |


NY SLUTSPILSSTRUKTUR

I DAMELIGAEN

AF MICHAEL SAHL HANSEN

”Slutspillet er uretfærdigt”, ”der

er for mange ligegyldige kampe”.

Beskyldningerne har været mange

mod turneringsformerne, der de seneste

år har dannet grundlag for kåringen

af de danske mestre på både kvinde- og

herresiden. Der vil uden tvivl være fordele

og ulemper ved enhver turneringsform, og

nu har klubberne rystet posen på damesiden

og fundet frem til et nyt slutspilsformat,

der skal gøre damernes slutspil mere

spændende og attraktivt kommercielt set.

Den model, der blev indført i 2008 er

nu ændret, og i den nye model er slutspilspuljerne

fjernet, og nedrykningsspillet

afskaffet i den form, som vi har kendt til

siden 2008.

Det bliver fortsat de seks bedst placerede

klubber fra grundspillet, der skal

kæmpe om medaljerne i den nye sæson.

Slutspilsformen er dog ændret markant,

idet et format, der døbes ’Super 6’, betyder,

at nummer et og to fra grundspillet er

direkte kvalificeret til semifinalerne, mens

nummer tre, fire, fem og seks spiller kvartfinaler

om de sidste to semifinalepladser.

FAKTA OM den nye struktur i kvindernes liga:

12 hold i ligaen.

Alle kampe efter grundspillet afgøres efter

Europa Cup-systemet, hvilket vil sige

bedst af to kampe.

SLUTSPIL:

Nummer 1-6 i grundspillet kvalificerer sig

til ”Super 6”.

Nummer 1 og 2 i grundspillet er direkte

kvalificeret til semifinalerne.

Nummer 3, 4, 5 og 6 i grundspillet spiller

kvartfinaler, og nummer tre vælger selv

sin modstander (Valget skal meddeles

DHF senest 24 timer efter afslutningen af

sidste kamp i grundspillet).

Semifinaler: Nummer 1 i grundspillet

møder vinderen af den kvartfinale, hvor

nummer tre ikke er med.

NEDRYKNINGSSPIL:

Nummer 12 rykker direkte ned i 1. division,

og erstattes af nummer 1 fra 1.

division, der rykker direkte op.

Nummer 10 og 11 i ligaens grundspil

spiller mod nummer 2 og 3 i 1. division

om to pladser i ligaen. Nummer 10 i

Ligaen møder nummer 3 i 1. division,

mens nummer 11 i Ligaen møder nummer

2 i 1. division. Kampene afgøres

efter EC-afgørelse, og Ligaholdene har

hjemmebane i 2. kamp. Taberne af disse

kampe spiller i 1. division, mens vinderen

spiller i Ligaen.

Nummer 7, 8 og 9 i grundspillet er færdig

efter grundspillet og klar til en ny sæson

i ligaen.

| SIDE 22 | SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 |


DOMMER UDVALGET

HAR ORDET

AF JØRN MØLLER NIELSEN, REGELFORTOLKER – DOMMER UDVALGET

Der er i år ingen ændringer af de

internationale spilleregler, men vi

har i Danmark foretaget nogle ændringer

af ligareglementet, således

vi tilpasser vores regler til de regler, der

spilles efter internationalt.

DISKVALIFIKATIONER

Tidligere skulle man som dommer indberette

alle direkte diskvalifikationer til

turneringsmyndigheden, hvorefter turneringsmyndigheden

udmålte en eventuel

karantæne. Det er nu ændret, så man kun

skal indberette diskvalifikationer jf. spillereglernes

§ 8.6 og § 8.10.

Spillereglernes § 8.6 omhandler den

særlig hensynsløse, særlig farlige, overlagte

eller grove handling, der ofte finder

sted uden for spilsituationen og i høj grad

kan defineres som vold eller som ofte fører

til skader.

Spillereglernes § 8.10 omhandler en

særlig upassende adfærd, der kan defineres

som en adfærd rettet direkte mod en

person - enten truende eller fornærmende.

Målet med denne ændring har været

dels at tilpasse sig international håndbold,

men også at få sat større fokus på

anvendelse af diskvalifikationer i spilsituationer,

hvor handlingen er alt for voldsom.

Sådanne diskvalifikationer medførte tidligere

en indberetning, og det er vores håb,

at det faktum, at disse diskvalifikationer

ikke længere skal indberettes, vil medføre,

at de anvendes oftere.

HOLDOFFICIALS

Som en dansk regel af hensyn til breddehåndbolden

har det altid været tilladt

at optræde både som holdofficial og som

spiller i samme kamp. Det er ikke længere

tilladt i kampe i eliterækkerne.

SPILMÆSSIGE

FORTOLKNINGSÆNDRINGER

Der er ingen særlige fokusområder for

dommerne. Vi har i stedet kigget på, hvad

der rør sig internationalt, og hvor vi ser det

største forbedringspotentiale blandt vores

dommere. Det har medført, at vi ved vores

elitedommersamling har undervist inden for

fire områder, hvor vi har et ønske om, at der

sker forbedringer. En del af denne undervisning

har taget udgangspunkt i videoklip,

som med kommentarer er sendt ud til alle

klubber. Det kan være en rigtig god ide at

se disse videoklip igennem, for derved at få

et indtryk af, hvad der bliver lagt vægt på.

Små skub mod en springende spiller

kan ofte være farlige og fører ofte til

skader. Disse små skub forekommer ofte

mod fløje, når de springer ind i banen for

at afslutte. Disse farlige skub ønsker vi ikke

i en håndboldkamp, hvorfor dommerne der

er blevet undervist via adskillige videoklip

for at se, hvad der er tilladt, og hvad der

ikke er tilladt.

Kampen om midtzonen er ofte der, hvor

de voldsomme konfrontationer forekommer.

Stregspilleren kæmper for at skabe

plads til sig selv eller en langskytte, og

forsvarsspilleren kæmper for at forhindre

dette. Vi har også her via videoklip forklaret

dommerne, hvor vi ser linjen bør

lægges. Vi har intet ønske om, at spillet

ødelægges af utallige angrebsfejl, hver

gang stregspilleren er i kropskontakt med

en forsvarspiller - vi har derimod et ønske

om, at de rigtige angrebsfejl dømmes,

og forsvarsspilleren tilsvarende straffes

progressivt for sine forseelser.

Det sidste område, som vi har undervist

i, er progressiv bestrafning. Vi har her prøvet

via videoklip at vise, at kontante boldorienterede

tacklinger front mod front er

ok og skal ikke som udgangspunkt straffes

progressivt. Derimod tacklinger bagfra/

fra siden i løb eller spring skal straffes

progressivt.

Coaching af spillere fra udskiftningsområdet

er fint, men coaching af dommere

er ikke spilleres eller træneres opgave.

Derfor har vi anmodet dommere og observatører

at stramme op på dette område.

Dårlig opførsel fra bænken giver vores

sport et dårligt image, og det kan ingen af

os leve med.

Vi har et håb om, at disse tiltag kan

være til stor gavn for håndbolden i

Danmark.

Den ansvarlige Holdofficial (A) har i

flere sammenhænge jf. spillereglerne et

udvidet ansvar. Det er derfor vigtigt altid

med det samme at kunne udpege de enkelte

holdofficials. Derfor skal holdofficials

i kampe i eliterækkerne fremover markeres

med et bogstav (A til D).

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 23 |


Tag en videregående

uddannelse på fleksible

vilkår i Nordjylland,

København eller Esbjerg

Jeppe Curth

Fodboldspiller

Camilla Dalby

Håndboldspiller

Gregers Rye

Christensen

Triatlet

Nordjysk Elitesport er et tilbud

til dig, der vil kombinere din

elite sportskarriere med en

videregående uddannelse.

Få personlig rådgivning

om valg af studium og en

individuel fleksibel studieplan,

hjælp til flytning af eksamener

og dispensationer mv.

www.nordjyskelitesport.dk

Kontakt Elitesportskoordinator Rasmus Haagensen

på telefon 22260004 eller mail rh@adm.aau.dk

Nordjysk Elitesport

administreres af:

3632_Nordjysk Elitesport_170x124mm.indd 1 12/02/13 13.40

Undervisning når

du har tid & lyst

Fjernundervisning hos Vuc.Nu giver dig frihed til at starte din uddannelse, når det passer dig

Vi tilbyder færdigpakkede hf-forløb til dig, der drømmer om at blive pædagog,

socialrådgiver, politi- eller fængselsbetjent samt

2-årigt hf • Hf enkeltfag • Almen voksenuddannelse • Almen Forberedelseseksamen

• Grundlæggende læsning og regning • Ordblindeundervisning

Se mere og tilmeld dig på www.vuc.nu eller ring til en vejleder på 7361 3337 / 6265 6840


TILBUD

TIL MEDLEMMER

AF HÅNDBOLD SPILLER FORENINGEN

SE MERE PÅ WWW.HAANDBOLDSPILLER.DK --> MEDLEMSFORDELE --> SAMARBEJDSAFTALER

SPAR NORD

SPAR NORD giver Håndbold Spiller Foreningens medlemmer et rigtigt godt udgangspunkt for

professionel rådgivning om din økonomi, attraktive bankprodukter og specielle tilbud.

Se mere på www.sparnord.dk

Kontakt: Tina Sehested, Formuerådgiver · tlf. 72 24 58 80 · tse@sparnord.dk

HESSEL HiRE

HESSEL HiRE tilbyder medlemmer af Håndbold Spiller Foreningen attraktive leasingpriser på fabriksnye

Mercedes-Benz og Renault personbiler. Kontakt Håndbold Spiller Foreningen, hvis du vil

have en brochure tilsendt, eller find den på hjemmesiden ved at følge stien i toppen af denne side.

Se mere på www.hessel.dk

Kontakt: Christian Lind, Afdelingsleder · mobil 20 85 44 12 · c.lind@hessel.dk

Internaonal Sportspartner

CERTUS

Certus International A/S (Certus) Ulykkesforsikring udbydes af et stort engelsk forsikringsfirma

(QBE), der har specialiseret sig i at lave specifikke forsikringer til store grupper/foreninger, som

blandt andet sportsfolk - dermed kan forsikringerne laves præcist til målgruppen.

Se mere på www.certus-forsikring.dk

Kontakt: Kasper Eggert · tlf. 29 80 01 00 · kae@certus-forsikring.dk

Bauerfeind

Bauerfeind er verdens førende producent af medicinske sportsprodukter. Som medlem af Håndbold

Spiller Foreningen kan du få 20 % rabat på vejledende udsalgspris på hele produktporteføljen.

Se mere på www.bauerfeinddanmark.dk

Kontakt: Frank Bærentsen, Regional Sales Manager Danmark · tlf. 27 68 48 10

frank.baerentsen@bauerfeind.se

EuroEyes

EuroEyes er Nordeuropas største sammenslutning af øjenklinikker med speciale i korrektion af

synsfejl. Håndbold Spiller Foreningens medlemmer tilbydes gratis forundersøgelse samt 10 % i

rabat på EuroEyes Premium øjenlaserbehandling.

Se mere på www.euroeyes.dk

LR

Håndbold Spiller Foreningen har indgået et samarbejde med LR Health & Beauty Systems. LR er

en internetbaseret E-handel og har en bred sortimentsliste, som dækker over fra dame-, herredufte,

make-up, hårpleje, hudplejeprodukter til smykker. Samarbejdet med LR betyder, at du som medlem

af HSF opnår 25 % rabat på priserne i katalogerne.

Læs mere om samarbejdet på www.haandboldspiller.dk

FYSIO-SHOP.dk

Som medlem af Håndbold Spiller Foreningen får du 10 % rabat på produkter fra www.fysioshop.dk,

der tilbyder højt specialiseret fysioterapeutisk rådgivning på produkter, der minimerer

skadeperioden og fremmer din præstationsevne.

Se mere på www.haandboldspiller.dk og www.fysio-shop.dk

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 25 |


THE NATURE OF THE

SUPERSONIC

THE NATURE OF THE

SUPERSONIC

BLINK AND THEY’LL BE GONE

BLINK AND THEY’LL BE GONE


VI ER TIL FOR DIG...

Kontakt HSF for nærmere rådgivning om:

ER DU TILSTRÆKKELIGT

FORSIKRET, OG HAR DU

HUSKET AT OPLYSE DIT

FORSIKRINGSSELSKAB OM, AT

DU TJENER PENGE PÅ AT SPILLE

HÅNDBOLD

Din klub er kun forpligtet til at tegne en

lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Har I

aftalt supplerende ulykkesforsikring og/

eller karrierestopforsikring - eller har du

selv tegnet sådanne forsikringer

HAR DU HUSKET AT FÅ EN

HELTIDSULYKKESFORSIKRING

Din egen ulykkesforsikring dækker med

al sandsynlighed ikke, hvis du kommer

til skade i håndbold. Tjener du bare 1

kr. på håndbold, dækker din ulykkesforsikring

kun, hvis det er en heltidsulykkesforsikring

og vel at mærke kun,

hvis den ikke undtager professionel

sport.

HAR DU FÅET EN ALVORLIG

SKADE, OG VED DU ENDNU

IKKE, OM DEN MEDFØRER MÉN

Få hjælp af HSF til at anmelde skaden

til Arbejdsskadestyrelsen. Både

i tilfælde af mén og for en sikkerheds

skyld, så en eventuel senere skade

samme sted ikke bliver afvist.

SKAL DU TIL AT SKRIVE

KONTRAKT

Har du tænkt på det hele i din nye kontrakt

Send den ind til HSF til gennemlæsning.

Er du i tvivl om kontraktens

længde, lønniveau m.m. Ring til HSF

og få en snak om karriereplanlægning

og lønforhandlinger.

HAR DU LAVET EN MUNDTLIG

AFTALE MED DIN KLUB

Så husk, at du ofte ikke kan bevise aftalen,

hvis klubben måtte mene, at den

ikke eksisterer.

FÅR DU IKKE DINE LØNSEDLER

Så har du ingen vished for, at der er

svaret skat, hvilket du i sidste ende vil

blive gjort økonomisk ansvarlig for.

FÅR DU IKKE DIN LØN

Er du blevet bedt om at gå ned i løn, eller

har du indtryk af, at din klub har økonomiske

problemer Kontakt Håndbold

Spiller Foreningen hurtigst muligt - vi

har stor erfaring med at forhandle med

klubber i en sådan situation og kan

medvirke til at beskytte dig og dine

penge.

HAR KLUBBEN SKAFFET DIG

BOLIG

Så husk, at ’fri bolig’ nu beskattes efter

markedslejen eller -værdien. Hvis du

har fraflytningspligt ved ansættelsens

ophør, beskattes du 10 procent mindre.

Kontakt Håndbold Spiller Foreningen

for nærmere skatterådgivning.

SPARER DU OP TIL TIDEN EFTER

HÅNDBOLDEN

Med en opsparingsordning for sportsudøvere

kan du spare op på yderst

fordelagtig vis til tiden efter karrieren.

Kontakt HSF og få en snak om den ny

opsparingsordning.

SKRIV ALDRIG UNDER PÅ EN

KONTRAKT FORDI DU BLIVER

LOVET SPILLETID, ELLER AT DER

IKKE BLIVER HENTET FLERE PÅ

DIN POSITION

Medmindre du får det nøje formuleret

i din kontrakt, og det kan være vanskeligt.

Håndbold Spiller Foreningen

erfarer adskillige gange om året, at

klubber løber fra mundtlige aftaler om

sportslige vilkår.

HER KAN DU SØGE MERE

RÅDGIVNING:

Håndbold Spiller Foreningens:

- sekretariat

- hjemmeside

- eksterne rådgivere. Se kontaktinfo

bagerst i bladet.

Har du

ikke fået

SPILLERNYT

Hvis du er medlem af Håndbold Spiller

Foreningen og ikke har modtaget Spillernyt,

skal du kontakte Håndbold Spiller

Foreningens sekretariat.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 27 |


VI SES IGEN...

• Sports- og stævnehal

• Kongres- og messecenter

• Kursus- og selskabslokaler

• Restaurant Brasserie B

Brøndby Hallen

Brøndby Stadion 10 • 2605 Brøndby

Tlf. 43 45 58 00 • Restaurant tlf. 43 26 29 00

www.broendby-hallen.dk


- din vej til en karriere efter sporten!

www.study4player.dk

Jens Franck: 65 50 22 72

s4p@spillerforeningen.dk

Få rådgivning om valg og gennemførelse af alle typer uddannelser sideløbende med sporten

Kortlægning af ønsker og muligheder · Individuel uddannelsesplan · Lokale rådgivnings- og støtteordninger

Online Academy

www.study4player.dk

Jesper Thorup: 61 71 31 99

jesper.thorup@spillerforeningen.dk

Spræng rammerne, og tag din uddannelse online. Fleksibel uddannelse på DINE vilkår!

Int. Handel & Markedsføring · Sport Management · HD Erhvervsøkonomi · HF enkeltfag · Lærer · Jura

CV-database

www.job4player.dk

Kresten Blæsild: 22 32 18 55

kresten.blaesild@spillerforeningen.dk

Få rådgivning omkring jobs og din erhvervskarriere efter sporten, og markedsfør din profil i CVdatabasen

med fokus på de kompetencer, du har opnået i elitesporten

Step 1: Opret CV i Job4players CV-database - unik skabelon, der viser dine kompetencer som vindertype

Step 2: Få feedback fra 4player og en printklar version af dit CV - klar til brug i din jobsøgning

Step 3: Få 1-2 timers gratis karriererådgivning fra Adecco om konkret jobsøgning, jobinterview etc.

Step 4: Bliv pushet til virksomheder, som er interesserede i medarbejdere med elitesportsbaggrund

Karrierefremme og networking med nuværende og tidligere elitesportsudøvere

www.sportsalumni.dk

Rasmus Haagensen: 22 26 00 44

rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk

Eksklusivt netværk · Netværksmøder med oplæg · Mentorordning · Lokale alumniceller tæt på dig

Organisationspartnere

Virksomhedspartnere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rekrutteringspartnere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uddannelsespartnere

(certificerede)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onlinepartnere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alumnipartnere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 | SIDE 29 |


SPØRG VORES EKSTERNE

EKSPERTER

ERNST & YOUNG, SKATTERÅDGIVERE

- ERNST & YOUNG kan hjælpe dig med skattemæssige

spørgsmål. Spillerforeningen betaler for den

første times rådgivning.

Kontakt: Ernst & Young · Gyngemose Parkvej 50 · 2860 Søborg

tlf. 35 87 22 22 · Fax 35 87 22 06 · www.ey.dk

Eller henvend dig til Håndbold Spiller Foreningens sekretariat

ADVOKAT MARTIN DAHL PEDERSEN

- kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om dine rettigheder,

har brug for hjælp til forståelsen af din kontrakt,

brug for hjælp til kontraktforhandlinger eller

brug for hjælp til at føre din sag.

Sundkrogsgade 5 · 2100 København Ø · Tlf. 70 12 12 11 · Fax 70 12 13 11

SPAR NORD BANK

– tilbyder dig rådgivning, der er skræddersyet til dig

og din situation som håndboldspiller og kan hjælpe

dig i spørgsmål om formuepleje, bolig, pension

og investering”

Kontakt: Aalborg/Nørresundby:

Nicolai Benzon, tlf. 96 32 06 36, nbb@sparnord.dk

København/Køge:

Katrine Petersen, tlf. 72 25 02 08, kap@sparnord.dk

Århus/Odense:

Steffen Olsen, tlf. 87 32 13 86, sto@sparnord.dk

AGENT SIMON FRIIS

- kan hjælpe med vejledning af din karriere som

håndboldspiller og rådgivning om kontraktforhold,

samt være med til at forhandle din kontrakt og være

sparringspartner igennem hele forløbet så du trygt

og sikkert kan træffe de rigtige valg.

Håndbold Spiller Foreningen · c/o Spillerforeningen · Frederiksholms Kanal 4, 2.

1220 København K · Tlf. 33 12 11 28 · Fax 33 12 56 21

Håndbold Spiller Foreningen

drives af en bestyrelse:

Lean Bach-Nielsen (Formand)

Kristina Bille (Næstformand)

Bo Spellerberg

Camilla Dalby

Elijan Dzankovic

Henrik Møllgaard

Jannick Mazur

Mads Ø. Nielsen

Trine Troelsen

Suppleanter:

Ann Grete Nørgaard

Torben Vinther

Martin Bager

Der er et sekretariat til den

daglige drift og rådgivning af

medlemmerne:

Michael Sahl Hansen, direktør

Kresten Blæsild, spillerrådgiver

Anne Jakobsen, chefjurist

Jens Søndergaard Pedersen,

juridisk rådgiver

Håndbold Spiller Foreningen

c/o Spillerforeningen

Frederiksholms Kanal 4, 2.

1220 København K

Tlf. 33 12 11 28

Fax 33 12 56 21

Vi er til for dig...

Håndbold Spiller Foreningen er din interesseorganisation

som elitehåndboldspiller.

Håndbold Spiller Foreningen varetager dine

interesser og vilkår og sikrer dine rettigheder

over for Dansk Håndbold Forbund, Divisionsklubberne,

Team Danmark, Kulturministeriet og

øvrige parter indenfor og udenfor sportsverdenen.

Vi stiller ekstern juridisk rådgivning og skatterådgivning

til din rådighed. Derudover søger

Håndbold Spiller Foreningen løbende at forbedre

dine arbejdsvilkår, hvad enten du er bi-,

del- eller fuldtidsansat.

Håndbold Spiller Foreningen tager aktivt del i

debatten vedrørende håndboldens udvikling,

for bedst muligt at sikre, at vi spillere kan sætte

vores kvalificerede fingeraftryk.

Som medlem modtager du desuden fire gange

årligt Spillernyt, som er fyldt med spændende

og relevante artikler fra håndboldverdenen.

Har du ris, ros, kommentarer eller idéer til

bladet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

| SIDE 30 | SPILLERNYT | SEPTEMBER 2013 |


Øjenlaser

Se skarpt uden briller og kontaktlinser.

GRATIS FORUNDERSØGELSE! RING FOR TILMELDING!

70 27 45 53

EuroEyes København · Aleris-Hamlet

H.V. Nyholms Vej 21 · 2000 Frederiksberg

EuroEyes København City · Købmagergade 38

1150 København K

EuroEyes Århus · Ryesgade 32 · 8000 Århus C

www.euroeyes.dk


Afsender:

Håndbold Spiller Foreningen, Frederiksholms Kanal 4, 2., 1220 København K

MARTIN ÖSTHOLM, SWEDISH FLOORBALL PLAYER

I AM MADE OF FACING CHALLENGE.

NOT RELYING ON OTHERS.

BETTER YOUR BEST with myasics.com

More magazines by this user
Similar magazines