Download invitation - Plesner

plesner.com

Download invitation - Plesner

Bankregulatorisk Forum

Møde den 26. februar kl. 16.00 - 18.00

www.plesner.com


Kapital, likviditet

og solvens

EU har med forslaget til nye kapitaldækningsregler (CRD IV) varslet strengere

krav på likviditets- og kapitalområdet, og Finanstilsynet har med lanceringen af

8+ modellen indført en ny måde at opgøre bankernes individuelle solvensbehov

på. Disse initiativer vil forøge kapitalkravene og få mærkbare konsekvenser for

bankernes likviditetsstyring.

På mødet i Bankregulatorisk Forum den 26. februar vil vi give et overblik over de

væsentligste nyskabelser i de nye kapital- og likviditetskrav fra EU og pege på,

hvordan bankerne kan forberede sig til de juridiske udfordringer, der vil opstå.

Vi vil desuden sætte fokus på Finanstilsynets 8+ model, som ventes at medføre

højere solvensbehov i mere end halvdelen af de danske banker. Det vil vi gøre med

følgende oplæg:

• Nye kapitalkrav v/advokat Rasmus Mandøe Jensen, Plesner

• Nye likviditetskrav v/advokat Jørgen Permin, Plesner

• 8+ modellen v/advokat Vibeke Borberg, Plesner

Bankregulatorisk Forum

Bankregulatorisk Forum er et netværk, der sætter fokus på de regulatoriske

udfordringer, som de danske pengeinstitutter står over for i disse år. Netværket

mødes fire gange årligt og har ca. 100 medlemmer. Medlemmerne er hovedsageligt

jurister og andre ansatte i banker eller offentlige myndigheder, der beskæftiger sig

med regulatoriske forhold og implementering af ny finansiel regulering.

På netværkets møder orienteres om bankregulatoriske nyheder, og der holdes

oplæg til diskussion af aktuelle emner inden for området.

Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendigt. Man skal desuden tilmelde sig

de enkelte møder fra gang til gang. Se information om tilmelding på bagsiden.


Aktuelle

arrangementer

Bankregulatorisk Forums

næste møde finder sted

26. februar 2013.

Til dette møde sætter vi

fokus på de nye kapital- og

likviditetskrav fra EU og

Finanstilsynets 8+ model.

Se programmet til højre

Det følgende møde i

Bankregulatorisk Forum

finder sted 28. maj 2013

kl. 16.00-18.00

Der vil blive udsendt særskilt

invitation til mødet cirka

tre uger før afholdelsen,

men sæt allerede nu kryds i

kalenderen.

Program 26. februar 2013

16.00 Dørene åbnes

16.15 Præsentation af

bankregulatoriske nyheder

16.30 Oplæg om nye kapital- og

likviditetskrav fra EU ved

advokat Rasmus Mandøe

Jensen og advokat Jørgen

Permin

17.10 Oplæg om 8+ modellen

ved advokat Vibeke

Borberg

17.30 Let anretning og mulighed

for networking

18.00 Arrangementet slutter


Praktiske oplysninger

Indmeldelse og tilmelding

Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig. Det samme gælder tilmelding til de

enkelte møder.

På www.plesner.com under “Arrangementer” kan du melde dig ind i netværket eller

tilmelde dig mødet den 26. februar 2013.

Sted

Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Parkering

Som deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeret

under Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til programmet eller Bankregulatorisk Forum, er du velkommen til at

kontakte advokat Vibeke Borberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.

Andre spørgsmål kan rettes til Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33

eller clu@plesner.com.

Kommende møder

Det følgende møde i Bankregulatorisk Forum finder sted den 28. maj 2013 kl. 16.00 - 18.00

Invitation med program vil blive udsendt i begyndelsen af maj 2013.

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines