Download invitation - Plesner

plesner.com

Download invitation - Plesner

Den nye offentlighedslov – der blev

vedtaget den 4. juni 2013 og træder i

kraft den 1. januar 2014 – indeholder

flere ændringer til den hidtil gældende

lov. Det får betydning både for de myndigheder

og institutioner, der allerede

er omfattet af loven, og for de offentligt

ejede selskaber og private institutioner

mv., der skal indrette sig på

fremadrettet at blive omfattet af loven,

herunder bestemmelserne om notatpligt,

aktindsigt mv.

Invitation til seminar:

Den nye offentlighedslov

København, torsdag den 19. september 2013 kl. 9.00-12.00

På seminaret gennemgår Folketingets

Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen,

samt advokaterne Lise Høy Falsner og

Marlene Hannibal, Plesner de kommende

ændringer til offentlighedsloven

og den praktiske betydning heraf.


Program

• En gennemgang af ændringerne af offentlighedsloven,

herunder baggrunden

for ændringerne og den forventede betydning

i praksis

• Ændringerne i relation til personaleadministrationen

i offentlige og halvoffentlige

virksomheder og institutioner samt

bestemmelsen om meroffentlighed

• Betydningen for de offentligt ejede selskaber,

selvejende institutioner, foreninger

og fonde, der bliver omfattet af of

fentlighedslovens anvendelsesområde

Oplægsholdere

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen

Sørensen

Advokat, associeret partner Lise Høy Falsner,

Plesner

Senioradvokat Marlene Hannibal, Plesner

Målgruppe

Chefer og medarbejdere i offentlige og halvoffentlige

virksomheder og institutioner.

Et grundlæggende kendskab til den gældende

offentlighedslov er en fordel, men

ikke en forudsætning.

Praktiske informationer

Seminaret finder sted torsdag den 19. september

2013 kl. 9.00-12.00 hos Plesner, Kobbertårnet,

Amerika Plads 37, 2100 København

Ø. Vi byder på morgenmad fra kl. 8.30.

Som deltager i Plesners arrangementer

kan du frit benytte p-kælderen, som er placeret

under Kobbertårnet med indkørsel fra

Dampfærgevej.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men nødvendig, da der

er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig på

www.plesner.com under ”Arrangementer”.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til programmet, er du

velkommen til at kontakte advokat Lise

Høy Falsner (fal@plesner.com) eller advokat

Marlene Hannibal (mnh@plesner.

com) på email eller på telefon 33 12 11 33.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte eventkoordinator Camilla

Luplau (clu@plesner.com) på email eller på

telefon 33 12 11 33.

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines