Valgfag - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Valgfag - Rungsted Gymnasium

GRUNDFORLØBET - ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Almen sprogforståelse

Det første halve år af din gymnasietid skal du igennem et forløb:

”Almen Sprogforståelse”. Her får du styrket din sproglige

bevidsthed og udviklet dine sproglige analysefærdigheder.

Du får indsigt i metode og terminologi, som er fælles

for sprogene; og du kommer til at se sprogenes ligheder og

forskelle. Du vil også komme til at arbejde med sprog som

kulturfænomen og sprog som en del af den humanistiske

dannelse. Med den indsigt vil du have bedre forudsætninger

for dit endelige valg af studieretning i december i 1.g.

Fagligt samarbejde

Forløbet er delt i sprogteoretiske emner og konkrete analyseeksempler,

og du vil komme til at arbejde på tværs af dansk

og fremmedsprog herunder latin. Undervisningen i de to dele

foregår parallelt fra begyndelsen til afslutningen, så du kan se

sammenhængen.

Undervisningen omfatter følgende elementer:

• Introduktion: Hvad er ’sprog’ og ’sproghistorie’

• Tale- og skriftsprog

• Læringsstrategier

• Grundkursus i grammatik

• Sociolingvistik

• Latindelen

Lektielæsning i studiecentret

Screening

I begyndelsen af forløbet bliver du testet, for at lærerne kan

få et overblik over alle elevernes forudsætninger. Testen

omfatter: Ordklasser, bøjningsformer og sætningsanalyse.

Dit udbytte af undervisningen bliver også testet flere gange

undervejs i forløbet.

Gruppearbejde

6

More magazines by this user
Similar magazines