Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C

rungsted.gym.dk

Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C

Samfundsfag A

Matematik A

Erhvervsøkonomi C

2010

I denne studieretning kommer du bl.a.

til at beskæftige dig med, hvordan matematikken

kan anvendes inden for naturvidenskab,

samfundsvidenskab og økonomi

– også tværfagligt og i historisk perspektiv.

Du kommer til at arbejde med

emner som vækst, grænser for vækst,

prognoser og spørgeskemaundersøgelser,

virksomhedsøkonomi og forretningsplaner.

Samfundsfag

I samfundsfag opnår du en

dybere forståelse af samfundsforhold

i Danmark,

EU og på det globale niveau.

Der arbejdes med

fire samfundsfaglige områder:

Inden for sociologi

ser vi på den menneskelige

adfærd i forhold til samfundets

udvikling. Hvad

betyder fx globaliseringen

for vores måde at være

sammen på Inden for politik

lærer du grundlaget

for den politik, partierne

fører. Her diskuteres konsekvenserne af

fx indvandrerpolitik. I økonomi ligger fokus

på din forståelse af den økonomiske

politik og de konsekvenser, den har for

samfundet – fx skattestoppet. International

politik handler om integration, globalisering

og u-landsforhold – fx terrorisme.

Matematik

Et af matematikkens specielle identiteter

er bevisførelsen, som er med til at højne

abstraktionsniveauet og evnen til logisk

tænkning. Du lærer også at opstille og

analysere matematiske modeller og om

anvendelse af statistiske tests. Herved

opnår du en stor viden om, hvordan faget

kan anvendes også til tværfaglige aktiviteter.

I forhold til studieretningsfagene

samfundsfag og erhvervsøkonomi lærer

du blandt andet om vækst- og økonomiske

modeller, sandsynlighedsregning og

statistik.

Erhvervsøkonomi.

Du lærer om virksomhedernes

økonomi og regnskab.

Du kommer

også til at beskæftige

dig med virksomhedernes

organisation

og forskellige

ledelsesmodeller.

Vi arbejder

projektorienteret

med aktuelle

virksomhedscases. Du skal bl.a. arbejde

med markedsanalyser og strategiovervejelser

for konkrete virksomheder samt

lære at udarbejde forretningsplaner og

opstille budgetter. Du vil desuden komme

til at deltage i Børsens aktiespil.


2010

Tværfaglige forløb og samarbejde

Du vil komme til at arbejde tværfagligt

med studieretningsfagene og fællesfag

som historie, dansk og engelsk.Der vil

Særlige aktiviteter

være tværfaglige forløb med naturvidenskab,

matematik, samfundsfag og erhvervsøkonomi

inden for områderne økonomi,

vækst og grænser for vækst. Og

der vil være tværfaglige forløb med naturvidenskab,

historie og samfundsfag:

Hvordan har man til forskellige tider

tænkt om samfund og natur Hvilke verdensbilleder

har man haft til forskellige

tider Et samarbejde imellem matematik,

dansk, samfundsfag og erhvervsøkonomi

kunne handle om, hvordan man præsenterer

resultater af undersøgelser og formidling

af et fagligt stof.

Du vil fx lave spørgeskemaundersøgelser

om folks holdninger til aktuelle politiske

spørgsmål. Du vil komme på virksomhedsbesøg

for at se, hvordan naturvidenskab

og erhvervsøkonomi bliver

brugt i praksis. Og der vil komme gæstelærere

på besøg fx politikere og virksomhedsrepræsentanter.

Som på de øvrige

studieretninger vil der være en studierejse

til udlandet.

Skema for samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag og matematik på A-

niveau og erhvervsøkonomi på C-niveau.

grundforløb

studieretningsforløb

1.g 2.g 3.g

Almen studieforberedelse

Dansk A

Idræt C

Engelsk B

NV*, AP**

Historie A

2. fremmedsprog B Studieretningsprojekt

Kunstnerisk fag C Religion C AT synopsis***

Biologi C Naturgeografi C Oldtidskundskab C

Fysik C

Samf. C

Mat C

Samfundsfag A

Matematik A

*NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, **AP: Almen sprogforståelse, ***AT: Almen studieforberedelse

Erhvervsøkonomi C

Fys./Bio./ Nat.geo. B

I 3.g skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines