Idrætsstudieretning med matematik Studieretning 12: Matematik A ...

rungsted.gym.dk

Idrætsstudieretning med matematik Studieretning 12: Matematik A ...

Idrætsstudieretning med matematik

Studieretning 12: Matematik A – idræt B – biologi B

Hvorfor skal du vælge denne studieretning

Idrætsstudieretningen henvender sig til dig, der er særligt idrætsinteresseret og aktiv idrætsudøver.

På denne studieretning får du mulighed for at arbejde med idræt både praktisk og teoretisk og

beskæftige dig med idræt i større sammenhænge som f. eks. træning og præstation, idræt i samfund

og medier.

I denne studieretning har du idræt og biologi som studieretningsfag sammen med matematik på A-

niveau. Du har stor valgfrihed og kan selv bestemme, hvilket fag du ønsker som det andet fag på A-

niveau.

Hvis du er TD-elev eller vil gå på idrætsordningen, skal du vælge denne studieretning eller

studieretning 11.

Studieretningsfagene

Matematik

Matematik spiller som A-niveau fag i

studieretningen en væsentlig rolle. Du lærer

om en række vigtige og anvendelige

matematiske emner.

En særlig rolle spiller bevisførelse, som er

med til at udvikle abstraktionsevnen og den

logiske tænkning.

Du lærer også at opstille og analysere

matematiske modeller, hvorved du tilegner

dig viden om, hvordan faget kan anvendes

generelt.

På studieretningen kommer du særligt til at

arbejde med statistiske og

sandsynlighedsteoretiske modeller, anvendt

på biologiske og idrætsfaglige data.

færdigheder, samarbejde og selvværd.

Teoretisk kommer du til at arbejde med

fysiologi og træning samt idrættens betydning

for sundhed og samfund.

Biologi

I biologi får du en sammenhængende

forståelse af kroppens opbygning og funktion

med fokus på idræt, og vi arbejder både

teoretisk og eksperimentelt. Forsøgsresultater

behandles matematisk og fortolkes biologisk.

I undervisningen kommer du også til at

beskæftige dig med emner, som hvordan

egenskaber nedarves, bioteknologi og

samspillet mellem menneske og natur.

Idræt

I idræt arbejdes

både praktisk og

teoretisk.

Praktisk kommer

du til at dyrke

individuelle

idrætter og

holdidrætter med

fokus på tekniske

og taktiske


Hvordan samarbejder fagene

Studieretningsfagene idræt, biologi og matematik har et naturligt og løbende samarbejde. Men også

de obligatoriske fællesfag som f.eks. dansk, historie, engelsk, fysik, geografi og samfundsfag kan

inddrages i samarbejdet, når et emne skal have en bredere kulturel, samfundsmæssig og historisk

belysning.

På idrætsstudieretningen kan man f.eks. arbejde med emner som:

• Doping

• Eliteidræt – breddeidræt

• Med eliten til træning og kamp

• Idræt og kost

• Den olympiske ide

• Idræt og medier

• Krop og identitet

Særlige aktiviteter

I forbindelse med det faglige samarbejde vil der afvikles ekskursioner i naturen og besøg på Institut

for idræt, bioteknologisk virksomhed og forskningsinstitutter. Studieturen vil arrangeres med

mulighed for fysiske aktiviteter.


Studieretning nr. 12

Idrætsstudieretning med matematik på A-niveau

Skema for idrætsstudieretning med matematik på A-niveau, idræt på B-niveau og

biologi på B-niveau.

Grundforløb Studieretningsforløb

1.g. 1.g. 2.g. 3.g.

Obligatoriske fag

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie

Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Sprog 2 Sprog 2 Sprog 2

Samfundsfag C Samfundsfag C

Fysik C

Fysik C

Musik/billedkunst

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Almen sprogforståelse

Musik/ billedkunst

Naturgeografi C

Oldtidskundskab

Religion

Almen Studieforberedelse

Studieretningsfag

Matematik C Matematik A Matematik A Matematik A

Idræt C Idræt B Idræt B Idræt B

Biologi B Biologi B Biologi B

Valgfag

I denne studieretning har du 2 valgfagsblokke.

Valgfag B eller C

Valgfag A

Du skal vælge et fag på A-niveau. Det kan du gøre på 2 måder:

• Ved at løfte et B-niveau til A-niveau: sprog 2, biologi eller engelsk.

Det andet kan du så bruge til et frit valg af et fag på C- eller B-niveau.

• Ved at bruge de 2 valgfagsblokke til

enten at løfte et C-niveau-fag til A-niveau: fysik, musik eller samfundsfag

eller vælge et nyt fag på A-niveau: spansk, fransk beg., tysk beg., japansk eller kemi

More magazines by this user
Similar magazines