klik her! - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

klik her! - Rungsted Gymnasium

Studieretninger 2012-2015

Rungsted Gymnasium

Globalt - socialt - udfordrende


2. fremmedsprog:

fransk fortsætter B, tysk fortsætter B,

japansk begynder A, spansk begynder A,

kinesisk begynder A

Kunstnerisk fag:

Inden gymnasiet

skal du vælge…

billedkunst, musik, drama eller mediefag

Studieretning: www.rungsted-gym.dk,

www.optagelse.dk eller www.genvej.nu

Globalt - socialt - udfordrende


Spansk A, japansk A

og kinesisk A

Hvis du vælger japansk, spansk eller

kinesisk bruger du et valgfag

Vælger du en studieretning med 2 iboende

A-niveau fag, får du fem fag på A-niveau!

(undtagen studieretning med spansk)

Globalt - socialt - udfordrende


4 A-niveau,

3 B-niveau,

7 C-niveau

En studenter-

eksamen indeholder

3 naturvidenskabelige fag på C

Heraf løftes 1 naturvidenskabeligt fag til B-

niveau

Globalt - socialt - udfordrende


GRUND-

FORLØB

STUDIERETNINGS-

FORLØB

1.G 2.G 3.G

Almen studieforberedelse

Dansk A

Idræt C

NVG, AP

Historie A

Engelsk B

Studieretningsprojekt

2. Fremmedsprog B AT-synopsis

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Oldtidskundskab C

Religion C

Fysik C

Biologi C Ke/nat.geo C Nat.vid.fag B

Fag på A-niveau

Fag på A-niveau

Evt. fag på C/B-niveau

Globalt - socialt - udfordrende


5 A-niveau fag

Hvis du ønsker 5 A-niveau fag, skal du

vælge en studieretning med 2 iboende

A-niveauer!!!

Hvad indebærer et ekstra A-niveau fag

Hvornår skal jeg vælge det

Globalt - socialt - udfordrende


Kunstnerisk

studieretning

Musik og kreativitet: MUA-ENA-MaB

Globalt - socialt - udfordrende


Naturvidenskabelige

studieretninger

Biosport: BIA-IDB-MaB

Bioteknologi: MAA-Biotek.A-FyB

Science Classic: MAA-FyB-KeB

Teknologi og samfund: MAA-SaB-FyB-Infotek.B

Globalt - socialt - udfordrende


Samfundsvidenskabelige

studieretninger

Det globale samfund: SAA-ENA-MaB

Global Society Class: SAA-ENA-MaB

Global Business Class: SAA-MaB-Business.C

Økonomi og samfund: SAA-MaB-eøC/innov.C

Sport, sundhed og samfund: SAA-IdB-MaB

Globalt - socialt - udfordrende


Sproglige og humanistiske

studieretninger

Sprog og samfund: ENA-MaB-SaB

Medier og kommunikation: ENA-MeB-SaB

Identitet og samfund: ENA-SaB-PsB

Sprog og globalisering: ENA-SPA-SaB

Europaklassen: ENA-SPA-Ty/FrB

Globalt - socialt - udfordrende


Musik og

kreativitet

Studieretningsfag:

Musik A - Engelsk A - Matematik B
Du skal vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Hvis du vælger et fag på A-niveau, kan det være matematik eller

sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Biosport

Studieretningsfag:

Biologi A - Idræt B - Matematik BDu skal vælge et valgfag på A-niveau som skal være matematik,

engelsk eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

Samt et valgfag på enten C- eller B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Bioteknologi

Studieretningsfag:

Bioteknologi A - Matematik A - Fysik BDu skal vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Hvis du vælger et valgfag på A-niveau kan det være engelsk, fysik

eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

Globalt - socialt - udfordrende


Science Classic

Studieretningsfag:

Matematik A - Fysik B - Kemi B
Dette er en papirløs klasse med Ipads i stedet for bøger og

undervisning via interaktive tavler

Du skal du vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Samt et fag på A-niveau som skal være enten fysik, kemi engelsk

eller sprog2 (kinesisk, tysk, fransk, japansk)

Globalt - socialt - udfordrende


Teknologi og

samfund

Studieretningsfag:

Matematik A - Fysik B -

Informationsteknologi B - Samfundsfag BDu skal vælge et valgfag på A-niveau. Dette kan være samfundsfag,

fysik, engelsk eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Det globale

samfund

o Studieretningsfag:

Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B
Du skal vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Valgfag på A-niveau kan være matematik eller sprog 2 (kinesisk,

tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Global Society

Class

Studieretningsfag:

Social Science A - English A - Matematik B
Du skal vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Valgfag på A-niveau kan være matematik eller sprog 2 (kinesisk,

tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Global Business

Class

Studieretningsfag:

Social Science A - Matematik B – Business

Studies CDu skal vælge engelsk på A-niveau

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Økonomi og

samfund

Studieretningsfag:

Samfundsfag A - Matematik B -

Erhvervsøkonomi C/Innovation C
Dette er en papirløs klasse med Ipads i stedet for bøger og

undervisning via interaktive tavler

Du skal vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Dette skal være engelsk,

matematik eller dit sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk)

Globalt - socialt - udfordrende


Sport, sundhed

og samfund

Studieretningsfag:

Samfundsfag A - Idræt B - Matematik B
Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Det skal være matematik,

engelsk eller sprog 2 (tysk, fransk,)

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at vælge kinesisk, spansk eller japansk i

denne studieretning

Globalt - socialt - udfordrende


Sprog og

samfund

Studieretningsfag:

Engelsk A - Matematik B - Samfundsfag B
Du skal vælge et valgfag på mindst C-niveau.

Hvis du vælger et fag på A-niveau kan det være matematik,

samfundsfag eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Medier og

kommunikation

Studieretningsfag:

Engelsk A - Mediefag B - Samfundsfag B

Du skal vælge et valgfag på A-niveau som skal være samfundsfag

eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk)

Et valgfag på B- eller C-niveau.

Hvis du ønsker at vælge samfundsfag på A-niveau skal du vælge

matematik på B-niveau,

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Identitet og

samfund

Studieretningsfag:

Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi B

Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Dette skal være dit sprog 2

(kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).


Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Studieretningsfag:

Engelsk A - Spansk A - Samfundsfag B

Du skal vælge et valgfag på mindst B-niveau samt et på mindst C-

niveau
Sprog og

globalisering

Hvis du vælger et fag på A-niveau kan det være samfundsfag eller

matematik

Du skal vælge matematik på B-niveau, hvis du ønsker at vælge

samfundsfag på A-niveau!

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Globalt - socialt - udfordrende


Europaklassen

Studieretningsfag:

Engelsk A - Spansk A -Tysk B / Fransk BDu skal vælge et valgfag på mindst B-niveau.

Hvis du vælger et fag mere på A-niveau skal det være tysk

eller fransk.

Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-

niveau

Globalt - socialt - udfordrende


Eksempler på valgfag

Valgfag A-niveau Valgfag B-niveau Valgfag C-niveau

Engelsk Matematik Erhvervsøkonomi

Fransk Musik Filosofi

Tysk Psykologi Innovation

Kemi Biologi Psykologi

Fysik Idræt Drama

Samfundsfag Samfundsfag Kinesiske

områdestudier

Globalt - socialt - udfordrende


Hvad skal jeg vælge

Vælg studieretning efter evne og

interesse…

… og med blik for fremtiden

• Se videregående uddannelser på

adgangsnøglen www.ug.dk

Globalt - socialt - udfordrende

More magazines by this user
Similar magazines