Se indbydelsen til det aflyste arrangement med ... - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Se indbydelsen til det aflyste arrangement med ... - Sickpigs.dk

Invitation til interessentmøde

om udviklingen af certificeringsordning for

miljøeffektive landbrugsteknologier

Onsdag den 5. november 2008, kl. 11.00-14.30

AgroTech, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Miljøstyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til interessentmøde om udvikling af

certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Certificeringsordningen indgår som et centralt element i den landbrugsrelaterede

del af regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. For nærmere

info om handlingsplanen se www.ecoinnovation.dk.

Program for mødet fremgår af næste side

det vil blive indledt med en præsentation af formålet med certificeringsordningen

og det samarbejde Miljøstyrelsen har indledt med KTBL (German Association for

Technology and Structures in Agriculture) og VROM (The Netherlands Ministry of

Housing, Spatial Planning and the Environment). KTBL og VROM er centrale aktører

inden for test og certificering af miljøeffektive landbrugsteknologier i henholdsvis

Tyskland og Holland.

Certificeringsordningen vil i første fase omfatte følgende teknologityper:

• Luftrensningsteknologi

• Gyllebehandling med additiver

Separationsteknologi (høj og lavtek.)

• Overdækning til gyllebeholdere

• Udbringningsteknologi

• Staldteknologi

Efter den mere overordnede præsentation og drøftelse vil mødet fokusere på de

test-protokoller, som skal ligge til grund for certificering af de enkelte teknologier.

Arbejdet med udviklingen af de test-protokoller vil således først blive præsenteret

efterfulgt af drøftelser af de forelagte modeller.

Miljøstyrelsen holder møde med KTBL og VROM dagen efter, hvor konklusionerne

fra interessentmødet vil blive fremført. Der vil blive afholdt et lignende interessentmøde

den 4. december 2008, hvor arbejdet med udviklingen af test-protokollerne

forventes at være kommet et godt stykke længere.

Deltagelse i mødet er gratis, men da deltagerantallet er begrænset, er tilmelding

nødvendig.

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K

Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk


Tilmelding skal ske senest mandag eftermiddag, den 3. november 2009 via e-mail

til DS (Janne Kjærulf, jak@ds.dk) eller direkte tlf. 39 96 62 05. Tilmelding skal tydeligt

angive navn og titel, samt selskab/organisation, som du repræsenterer.

Hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer, kan henvendelse ske til arrangørerne,

Preben Aagaard Nielsen (pan@ds.dk) eller Kristian Snorre Andersen

(krsan@mst.dk).

Program for mødet

11.00 Åbning af mødet

Ved Peter H. Schaarup, Miljøstyrelsen

11.15 - 11.30 Generel præsentation af samarbejdet og målet med arbejdet

Ved Kristian Snorre Andersen, Miljøstyrelsen

11.30 - 11.45 Det forventede resultat af samarbejdet: Fælles testprotokoller

Ved Preben Aagaard Nielsen, Dansk Standard

11.45 - 14.00

11.45 – 12.05

12.05 – 12.25

12.25 – 13.00

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 14.30

Præsentation af det hidtidige arbejde

Separationsteknologi, ved Thorkild Q. Frandsen, Agrotech

Overdækning til gyllebeholdere, ved Martin Nørregaard Hansen,

Agrotech

Pause. Der serveres en let frokost.

Udbringningsteknologi, ved Martin Nørregaard Hansen, Agrotech

Staldteknologi og Gyllebehandling med additiver, ved Peter Kai,

AgroTech

Luftrensningsteknologi, ved Merete Lyngbye, Dansk Svineproduktion

Afsluttende diskussion

14.30 Afslutning

2

More magazines by this user
Similar magazines