Finansiel rådgivning - Plesner

plesner.com

Finansiel rådgivning - Plesner

Finansiel rådgivning

– investorbeskyttelse og professionsansvar

Seminar onsdag den 26. oktober 2011, klokken 9.00-12.00

De betydelige tab, som mange investorer

led under og efter finanskrisen, har

udløst krav om øget beskyttelse af investorer

mod uigennemskuelige ricisi og

mangelfuld investeringsrådgivning.

Resultatet har været en stærkt forøget

regulering af området, der efterhånden

har nået et omfang og en kompleksitet,

som kan gøre det vanskeligt for finansielle

rådgivere at sikre en overholdelse af

deres forpligtelser over for investorerne.

Endvidere har mange investorer – i flere

tilfælde med held – forsøgt at bruge investorbeskyttelsesreglerne

som springbræt

for krav på erstatning for tab på investeringer.

Denne udvikling sammenholdt

med de nye muligheder for gruppesøgsmål

indebærer, at der på dette område

ofte kan være betydelige interesser og

store summer på spil for de finansielle

virksomheder. Herved understreges

behovet for at sikre en løbende overholdelse

af reglerne om investorbeskyttelse

i forbindelse med finansiel rådgivning.

Seminaret fokuserer på sammenhængen

mellem investorbeskyttelse og professionsansvar

for finansielle rådgivere og vil

berøre følgende emner:

• Overblik over den gældende

regulering af investorbeskyttelse

• Investorbeskyttelsens grundprincipper

og udfordringer

• Retsgrundlaget for professionsansvaret

for finansielle rådgivere

• Processuelle og bevismæssige

overvejelser i lyset af konkrete sager

• Ny retspraksis og ny regulering i vente

Indlægsholdere

Vibeke Borberg og Claus Ryberg

Hoffmann, advokater i Plesners forretningsområde

Financial Services.

www.plesner.com


Praktiske informationer

Seminaret finder sted onsdag den

26. oktober 2011, klokken 9.00–12.00

hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika

Plads 37, 2100 København Ø.

Vi byder på morgenmad fra klokken

8.30.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men nødvendig,

da der er et begrænset antal

pladser. Du tilmelder dig på

www.plesner.com under

Arrangementer.

Tilmelding senest mandag den

24. oktober 2011.

Parkering

Som deltager i Plesners arrangementer

kan du frit benytte Plesners

parkeringskælder, der er placeret

under Kobbertårnet. Indkørslen

finder du på Dampfærgevej.

Se kort – klik her.

Advokaters efteruddannelse

Arrangementet tæller som tre

lektioner i relation til Advokatsamfundets

regler om advokaters

obligatoriske efteruddannelse.

Du vil få udleveret et deltagerbevis

ved seminarets afslutning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til programmet,

er du velkommen til at kontakte

advokat Vibeke Borberg på

vib@plesner.com eller advokat

Claus Ryberg Hoffmann på

crh@plesner.com.

De træffes desuden begge på

telefon 33 12 11 33.

Har du andre spørgsmål, er du

velkommen til at kontakte Lone

Tranholm Nordby på telefon

33 12 11 33 eller ltr@plesner.com.

www.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines