Rungsted Gymnasium Studieretning 8 Engelsk A – mediefag B ...

rungsted.gym.dk

Rungsted Gymnasium Studieretning 8 Engelsk A – mediefag B ...

Rungsted Gymnasium Studieretning 8

Engelsk A – mediefag B – samfundsfag B

I denne studieretning vil du med udgangspunkt i studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og mediefag især komme til

at beskæftige dig med medieverdenen i Danmark, USA, Storbritannien og andre engelsktalende lande. Fagene vil

samarbejde om emner fx som nyhedsformidling, integration, politik og medier, kriminalitet, den medieskabte frygt og

ungdomskulturer.

Engelsk

Engelsk er det vigtigste internationale kommunikationssprog. I en globaliseret verden, hvor de internationale medier i høj

grad er på engelsk, er forståelse af talt og skrevet engelsk en nødvendighed. På A-niveau videreudvikler du din evne til

præcis mundtlig og skriftlig formulering og formidling på engelsk.

Du får desuden et grundigt kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold

i England, USA og andre engelsksprogede områder bl.a. gennem læsning af

skønlitteratur, faglige tekster og ved anvendelse af de elektroniske medier. Arbejdssproget

er overvejende engelsk.

Mediefag

Mediefaget handler om film og tv. Faget beskæftiger sig både teoretisk og praktisk med levende billeder. Mediefag giver

dig redskaber til at analysere levende billeder så du bliver i stand til at forholde dig kritisk til de informationer og

påvirkninger du møder i medierne. Desuden får du indsigt i film og tv´s udtryksformer, så du bliver i stand til at lave din

egen filmproduktion fx nyhedsindslag, små novellefilm, dokumentarfilm eller reklamespots..

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder man med økonomiske og politiske sammenhænge

og med, hvordan individet påvirkes og skaber sin identitet.

Med udgangspunkt i aktuelle problemer arbejder vi f.eks. med emner som:

ungdomskulturer, sociale og økonomiske forskelle, velfærdssamfund i

Europa, EU og europæisk samarbejde i en globaliseret verden.

Ved hjælp af samfundsfaglige teorier og metoder får du redskaber til at forstå

den komplicerede virkelighed, du indgår i.

Hvordan samarbejder fagene - fordybelse på tværs

Undervisningen går på tværs af studieretningsfagene og de obligatoriske fag som dansk, historie, oldtidskundskab og

religion. Du vil således møde emner, der rækker ud over fagenes traditionelle grænser.

Du vil således arbejde med flere sider af samme emne og dermed få større forståelse af både danske og globale

problemstillinger. På den måde bliver du klogere på din egen rolle som verdensborger.

Særlige aktiviteter

På denne studieretning er der mange muligheder for aktiviteter uden for skolen. Vi går i biografen og besøger

medieinstitutioner, folketinget, virksomheder mm.

Vi får besøg af gæstelærere f.eks. politikere, journalister og andre repræsentanter fra medieverden.

Studierejse: Som på de øvrige studieretninger vil der i løbet af studietiden være en studierejse til udlandet.


Rungsted Gymnasium Studieretning 8

Sproglig studieretning med engelsk på A-niveau, mediefag på B-

niveau og samfundsfag på B-niveau

Grundforløb

Studieretningsforløb

1.g 1.g 2.g 3.g

Obligatoriske fag

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Sprog 2 B Sprog 2 B Sprog 2 B

Matematik

Matematik

Fysik

Fysik

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

Biologi C

Naturgeografi C

Oldtidskundskab

Religion

Studieretningsfag

Engelsk B Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Mediefag C Mediefag B Mediefag B Mediefag B

Samfundsfag C Samfundsfag B Samfundsfag B Samfundsfag B

Valgfag

Valgfag C eller B

Valgfag A

Naturvidenskabeligt fag

på B-niveau

I denne studieretning har du tre valgfagsblokke

Hvis du har spansk, skal du bruge din valgfagsblok i 3.g på spansk A.

Ellers har du følgende valgmuligheder

• Du skal i 2.g vælge ét af de fag, skolen udbyder på mindst C-niveau

• Du skal i 3.g vælge ét fag på A-niveau (sprog 2 eller samfundsfag). Hvis du har valgt et fag på B-niveau i 2.g,

kan du vælge at løfte dette til A-niveau (fx matematik).

• Du skal i 3.g vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines