Velkommen til Rungsted Gymnasium Grundforløbet Obligatoriske ...

rungsted.gym.dk

Velkommen til Rungsted Gymnasium Grundforløbet Obligatoriske ...

Velkommen til

Rungsted Gymnasium

Grundforløbet

Obligatoriske fag,

studieretninger og valgfag

Studieretninger

RUNGSTED GYMNASIUM

Rungsted Gymnasium (RG) giver dig en moderne undervisning både i form og

indhold. Vi lægger også vægt på sociale aktiviteter uden for undervisningen,

så du har mulighed for at bruge dit gymnasium til andet end undervisning.

I de sproglige studieretninger kommer du på et 10 dages ophold i et land, som

er relevant for dit sprogvalg. Her kan du opleve både sprog og kultur tæt på.

I de natur- og samfundsvidenskabelige studieretninger kommer du ud på

virksomheder eller universiteter og møder ’den virkelige verden’.

Vi er Team Danmark gymnasium. Hvis du gerne vil kombinere dit liv som

gymnasieelev med din sport, så er det muligt på RG.

Der er masser af musik på RG – også selvom du ikke vælger musik som fag.

De første valg

Du skal angive, hvilken studieretning du er interesseret i. Det gør du i marts

samtidig med, at du ansøger om at komme i gymnasiet. Men det endelige

valg skal du først træffe omkring den 1. december, når du har gennemgået

grundforløbet i 1.g.

Du skal også vælge, om du vil fortsætte med det fremmedsprog, som du har

haft i folkeskolen - fransk eller tysk - eller om du ønsker et begyndersprog

- spansk, som du så skal have i alle tre år.

Og så skal du vælge et kunstnerisk fag – billedkunst, musik, mediefag eller

drama.

De første dage

Den første tid på gymnasiet er

du med i et introforløb. Du får

en del at vide om gymnasiet,

du møder lærerne og dine

klassekammerater. Og vi

arrangerer en klassetur på tre

dage til Sverige, hvor du sover

i telt og bl.a. sejler kajak. Som

afslutning på forløbet holder

vi en fest for nye elever.

Skolens kontor har åbent mandag til torsdag fra 8-10.10 og fra 12.15-15.00

og fredag 8-10.10 og fra 12.15-14.00

Dine tre år på gymnasiet er opdelt i ½ års grundforløb og 2½ års studieretning.

I grundforløbet får du indblik i de forskellige fag, som du kan vælge i studieretningerne.

Efter grundforløbet i december kan du så bedre vælge din endelige

studieretning.

Grundforløbet indeholder fag, som du kender fra folkeskolen: dansk, engelsk, historie,

2. fremmedsprog, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, fysik og samfundsfag.

Men du får også nye fag: Almen studieforberedelse, Naturvidenskabeligt

grundforløb og Almen sprogforståelse.

Almen studieforberedelse

I almen studieforberedelse skal du arbejde på tværs af de faglige hovedområder:

naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Det foregår i forløb, hvor hele

årgangen arbejder med et emne om fx bioteknologi, kroppen eller om hvad, der er

sandt eller falskt i videnskaberne. Du lærer at arbejde på tværs af fagene og at se

emnerne fra forskellige faglige synsvinkler.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Her får du kendskab til naturvidenskabelig tankegang og analysemetoder. I naturvidenskabeligt

grundforløb samarbejder biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Du skal

arbejde med vigtige naturvidenskabelige problemstillinger og om forholdet mellem

naturvidenskab og samfund. Efter naturvidenskabeligt grundforløb har du fået viden,

så du bedre kan vælge din endelige studieretning.

Almen sprogforståelse

I Almen sprogforståelse arbejder sprogene sammen om det kernestof, der

er fælles for gymnasiets sprogfag. Almen sprogforståelse giver dig et godt

grundlag for at vælge de sproglige studieretninger.

En studentereksamen består af obligatoriske fag, som alle elever skal have,

og studieretningsfag og valgfag, som du selv vælger.

De obligatoriske fag er dem, som du skal have, og de er fordelt over alle tre

år. Nogle af de obligatoriske fag går fra 1.-3.g som fx dansk, engelsk, idræt

og historie. Andre er toårige, som fx 2. fremmedsprog, og andre igen er

etårige som fx oldtidskundskab og religion.

En studieretning indeholder som regel tre fag. De tre fag kan alle være på A-

niveau eller en kombination af A,- B- eller C-niveau. Du skal vælge din endelige

studieretning i slutningen af grundforløbet omkring den 1. december.

Valgfag

Skolen har et bredt udbud af valgfag.

Du kan vælge mellem sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige

og kunstneriske fag på forskellige niveauer – og naturligvis kan du også

få idræt som valgfag. Du kan finde de valgfag, som vi tilbyder, på skolens

hjemmeside.

Det er elevernes valg der afgør, hvilke valgfag der bliver oprettet. Der skal

normalt være 10 elever for, at et valgfag bliver oprettet.

Tidligere har vi haft udbudt følgende fag:

Astronomi C,

Billedkunst B og C

Biologi A, B og C,

Datalogi C

Design C

Dramatik B og C,

Engelsk A,

Erhvervsøkonomi C,

Filosofi B og C,

Fransk beg. A,

Fransk forts. A og B

Fysik A og B,

Græsk C

Idræt B,

Japansk A,

Kemi A, B, C,

Latin C

Matematik A, B,

Mediefag B og C,

Musik A, B og C,

Naturgeografi B og C,

Religion B,

Samfundsfag A og B,

Psykologi B og C,

Spansk A,

Tysk beg. A,

Tysk forts. A og B

Naturvidenskabelige studieretninger

• Fysik A, matematik A, kemi B

• Matematik A, fysik B, kemi B, innovation C

• Kemi A, matematik A, fysik B

• Bioteknologi A, matematik A, fysik B

• Biologi A, matematik B, Idræt B

Samfundsvidenskabelige

studieretninger

• Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

• Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C

• Samfundsfag A, matematik B, idræt B

Sproglige studieretninger

• Engelsk A, spansk A, tysk/fransk B

• Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

Kunstnerisk studieretning

• Engelsk A, musik A

Se en udførlig beskrivelse af skolens udbud af studieretninger på

www.rungsted-gym.dk Her kan du fx se, hvordan din studieretning kommer

til at se ud. Ved den endelige oprettelse af studieretninger i december vil

ikke alle de nævnte studieretninger blive oprettet. Det er elevernes valg som

afgør hvilke studieretninger, der vil blive oprettet.

Orienteringsmøde

onsdag den 21. januar

kl. 19.30

Velkommen Grundforløbet Obligatoriske fag og valgfag

Studieretninger Team Danmark Idrætsordningen

Skolekultur

Sidste dag på gymnasiet

Studieretninger Team Danmark

Skolekultur Studieture og ophold i udlandet

Idrætsordningen

Studieture og ophold i udlandet

RUNGSTED GYMNASIUM

Stadion Allé 14

2960 Rungsted Kyst

Tlf. 4586 3311

www.rungsted-gym.dk

gymnasiet@rung-gym.dk


Team Danmark

Idrætsordningen

Skolekultur

Studieture og ophold i udlandet

RUNGSTED GYMNASIUM

Er du sportsudøver på eliteplan, kan Team Danmark-ordningen være noget

for dig. Hvis du bruger ordningen, vil du kunne dyrke din sport ved siden

af, at du går i gymnasiet. Du har færre fag om året og derfor ikke så mange

lektier i hverdagen, og du får derfor bedre tid til at dyrke din sport. Der bliver

i vid udstrækning taget hensyn til dine sportslige aktiviteter fx kan du søge

Team Danmark om erstatningsundervisning, hvis du har haft meget fravær

på grund af konkurrencer og stævner.

Dyrker du idræt på højt niveau eller er Team Danmark-elev, er Idrætsordningen

måske noget for dig. Følgende klubber deltager p.t. i ordningen: Hørsholm

Badmintonklub, Hørsholm Basketklub, Hørsholm-Rungsted Tennisklub,

Rungsted Ishockeyklub og Hørsholm Kunstskøjteløber Forening.

Orienteringsmøde

onsdag den 21. januar

kl. 19.30

Til gengæld bruger du et ekstra år i gymnasiet.

Optagelseskrav

Du skal godkendes af Team Danmark.

Du skal opfylde de samme faglige krav, som alle andre gymnasieelever.

På Team Danmarks hjemmeside www.teamdanmark.dk kan du finde flere

oplysninger om ordningen.

Med Idrætordningen får du

mulighed for at forene træning

og skolegang. Skolens

skema er lagt, så alle møder

kl. 9:15 tirsdag og torsdag.

Uanset hvilken klasse du

går i, kan du følge morgentræningen

i din klub.

Træningen varetages af de

involverede klubbers trænere.

For at deltage i morgentræningen

skal du henvende dig til

den klub, hvis morgentræning

du ønsker at følge.

Et godt gymnasium er et sted, hvor du lærer en masse og får støtte, når det

er svært. Men der er også sjove aktiviteter med gode kammerater. Sådan er

det på RG:

• MUSIK: Skolen har et levende musikliv, som du kan deltage i. Der er fx

mulighed for at komme til at spille i et af skolens bands eller at synge i

skolens kor.

• TEATER: Har du en skuespiller i maven, kan du måske udfylde en rolle

i musicalen eller totalteaterforestillingen.

• FESTER: Det er eleverne, der har initiativet, når der afholdes gymnasiefester

og caféaftener med musikalske indslag.

• LEKTIEVÆRKSTED: Du kan hente hjælp til lektierne i de faglige værksteder.

• STUDIEVEJLEDER: Hver klasse har sin egen studievejleder.

Studievejlederen fungerer som din klasses – men også din personlige

rådgiver for at gennemføre gymnasiet.

• EFTER SKOLETID kan du deltage i frivillig idræt, billedkunst, musik og

drama.

• INDFLYDELSE: Du kan få indflydelse på skolens dagligdag gennem

elev rådet, og i skolebladet har du mulighed for at forsøge dig i de

journalistiske genrer.

Hvis du vælger en sproglig studieretning vil du blive tilbudt et ti dages

ophold i udlandet i løbet af 2.g. - et ophold, der kombinerer et studierejseprogram

med undervisning og skolegang samt indlogering hos familier i det

pågældende land.

Første dag på gymnasiet

Velkommen Grundforløbet Obligatoriske fag og valgfag

Studieretninger Team Danmark Idrætsordningen

Skolekultur

Studieture og ophold i udlandet

RUNGSTED GYMNASIUM

Stadion Allé 14

2960 Rungsted Kyst

Tlf. 4586 3311

www.rungsted-gym.dk

gymnasiet@rung-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines