SpIllErNyt - HÃ¥ndbold Spiller Foreningen

haandboldspiller.dk

SpIllErNyt - HÃ¥ndbold Spiller Foreningen

| 12. ÅRGANG | MAJ 2010 | NR. 2 |

håNDbolDSpIllErNES EgEt magaSIN

Spillernyt

mIChaEl Sahl:

”VI SKal Stå SammEN”

Han tager springet direkte fra en professionel håndboldkarriere

til direktørstolen i Håndbold Spiller Foreningen. Michael Sahl

kender livet som håndboldspiller, og han vil bruge sin erfaring

fra sit aktive liv til at skabe større fællesskab og bedre forhold

i håndboldverdenen.

læS på SIDE 4

+ LÆS OM:

KNoCKout

KOSTEDE KARRIEREN

Skader kan koste mere end seks uger i gips. For

Sune Agerschou var det pinefulde måneder isoleret

fra omverdenen, men Skjern-målmanden

er i bedring, og han har så småt taget hul på

sit nye liv uden håndbold. Nu gælder det civilt

job i eget firma og ikke mindst rollen som familiefar.

DE SKIltE SIg uD

Håndboldsæsonen 2009/2010 har nået sin af

afslutning, og det betyder traditionens tro, at

sæsonens bedste præstationer bliver kåret.

Blomster, pokaler og gaver er blevet uddelt til

blandt andre Nikolaj Markussen fra Nordsjælland

Håndbold og Kristina Kristiansen fra Team Tvis

Holstebro.

SåDaN

BLIVER DU BEDRE

Team Danmark og Institut for Idræt har samlet

19 anbefalinger, der fremmer præstationerne i

eliteidræt med høj intensitet, herunder håndbold.

Anbefalingerne er rettet til både udøvere

og ledere, og de dækker både idrætspsykologiske

og fysiologiske områder.

læS på SIDE 8 læS på SIDE 17 læS på SIDE 21


| SIDE 2 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


FORORD

4. SpIllErNES maND

8. Når SKaDEN rammEr hoVEDEt

11. VEStjySK håND om SKaDESramtE

SpIllErE

15. laD hSf Stå for papIrbøVlEt

17. KårINgEr

21. goDE råD tIl toppræStatIoNEN

22. DagEN EftEr foDbolD

25. DE KulørtE tapE-StrIbEr

27. VI Er tIl for DIg...

28. partNEroVErSIgt

29. Et uDSKælDt SpIl om mEDaljEr

30. Spørg EKSpErtErNE

moDStaND

gør StærK…

Så kom afslutningen på sæsonen endelig. Og den har været ventet med spænding.

Uden at forklejne den meget lange håndbold-historie, som vi har i Danmark, så kan man

vist roligt sige, at denne sæson har hørt til blandt de mest turbulente nogensinde. Det

meste af virakken er foregået uden for banen, hvor den globale finansielle afmatning viste

sig at ramme vores konjunkturfølsomme forretning lige så hårdt, som de værste skeptikere

havde frygtet. Uden for landets grænser har der også været meget ballade omkring

håndbolden. Bølgerne går stadig højt her i Europa, hvor beskyldningerne om bestikkelse

flyver frem og tilbage, og uanset hvor meget der viser sig at være hold i anklagerne, så

har håndbolden uden tvivl mistet sin uskyld. Det hjælper så ikke på renommeet, at de to

store internationale forbund, EHF og IHF, gang på gang er i fokus, fordi de udviser veludviklede

kompetencer inden for både bureaukrati, magtmisbrug og for IHFs vedkommende

regulært enevælde. Vi er godt i gang med at viske tavlen ren herhjemme, og der er mange

gode kræfter, som tænker visionært på sportens vegne. De krav skal vi også turde stille

internationalt, så vi kan være med til at løfte den laveste fællesnævner.

Men som overskriften antyder, og som Hilary Clinton modigt nok udtalte, da recessionen

for alvor havde ramt verden, så skal man aldrig undlade at bruge en god krise til noget.

Herhjemme i Håndbolddanmark har de ændrede økonomiske vilkår betydet, at rigtigt

mange klubber har måttet spænde livremmen ind – ikke bare i forhold til fremtiden, men

akut for overhovedet at overleve. Det er lykkedes for de fleste, men tre klubber har indtil nu

måtte smide håndklædet i ringen, og det er selvfølgelig utroligt beklageligt. Pointen med at

”bruge” en krise til noget ligger derfor i det, at vi så skal sørge for at lære noget af det, der

er sket – ellers er man jo, som ordsproget siger, dømt til at gentage det. Klubberne har justeret

budgetterne på kort sigt, men systemet er også ved at blive justeret på længere sigt, så

de sportslige ambitioner ikke længere kan blive større end de økonomiske muligheder kan

forsvare – og det er glædeligt for os alle sammen. Paradoksalt nok er det sportslige niveau

herhjemme højere end nogensinde, og det er en fornøjelse at være vidne til. I skrivende

stund har kvindesiden netop deltaget i tre europæiske finaler og vundet de to, og efter en

flot europæisk sæson for herrerne, er finaleserien netop gået i gang, og både rammerne,

intensiteten og spændingen er fantastisk høj. Det er befriende, at det nu handler om det

INDE på banen, og at vi med disse præstationer gør den bedst mulige reklame for vores

sport. Der venter mange udfordringer for os i fremtiden, men hvis denne sæsonafslutning

skal bruges som en pejling for noget, så lader det heldigvis til at både klubber og spillere

er klar til at gribe momentet, når tiderne skifter til det bedre igen.

I dette nummer af bladet ligger meget af fokus på håndteringen af skader. Det er et

tilbagevendende tema, men vigtigheden af, at man som spiller er opmærksom på sine

muligheder, kan ikke overvurderes. Derudover er der portræt af både vores nye redaktør

Spillernyt, Signe Pedersen, og af vores nye direktør, Michael Sahl, som jeg hermed

skal ønske hjerteligt velkommen i HSF. Sidstnævnte giver sit bud på målsætningerne for

foreningen, og da det er vores forening, så er det op til os, at hjælpe hinanden med at

nå de mål.

Jeg ser frem til at følge afslutningen på finalerne, og jeg synes, at vi alle kan gå næste

sæson i møde med fornyet optimisme. Med ønsket om en god sommer.

Torben Vinther

Formand

uDgIVEr Håndbold Spiller Foreningen c/o Spillerforeningen | Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K | tlf. 3312 1128 | fax 3312 5621 | e–mail: kontakt@haandboldspiller.dk | www.haandboldspiller.dk

formaND Torben Vinther | aNSVarShaVENDE rEDaKtør Michael Sahl | rEDaKtør Signe Pedersen | mobil 4021 5180

aNNoNCESalg FL SportMarketing | Agerbakken 21 | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: spillernyt@flsportmarketing.dk

layout og proDuKtIoN FL SportMarketing | Agerbakken | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: fl@flsportmarketing.dk | tryK øko Tryk | Tlf. 9694 0411

foto Jan Christensen | EMAS–registreret | ISSN 09 05 – 4111

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 3 |


PRÆSENTATION AF SAHL

Spillernes

Håndbold Spiller Foreningen har fået ny direktør.

Michael Sahl er manden, som med tårnhøje ambitioner

og solid erfaring i bagagen vil gå forrest for at

forbedre spillernes forhold i dansk håndbold. Ifølge

den nye direktør er kodeordet dialog.

AF SIGNE PEDERSEN

mand

Sammenhold, samarbejde og solidaritet.

Håndbold Spiller Foreningens nye direktør,

Michael Sahl, er ikke i tvivl om, hvilke værdier

der skal stå forrest i hans nye civile job,

som han netop har taget hul på.

”Først og fremmest skal jeg være med

til at få spillerne til at stå sammen. Men

samtidig er det også vigtigt at have et

godt samarbejde med klubberne. Man kan

komme langt med dialog, og jeg vil sige, at

det næsten er bedre at overkommunikere,

når der er nogle konflikter. Alle skal vide,

hvad der foregår, og det er vigtigt at kunne

se tingene fra begge sider. Vi skal jo trække

samme vej,” siger Michael Sahl med en karakteristisk

københavnerdialekt. Han tager

en tår af caffe latten, som han har bestilt

på Café Sokkelund på Frederiksberg.

Naturlig anfører

Det var netop på Frederiksberg, at Michael

Sahl indledte sin karriere i landets bedste

håndboldrække. Et par kilometer fra

Sokkelund ligger Frederiksberg Hallen, FIF’s

hjemmebane, og det var her, den unge

ynglingelandsholdsspiller flyttede til, da

barndomsklubben Tårnby HK ikke længere

indfriede ambitionerne. Da FIF blev til FCK

Håndbold fulgte Michael Sahl med, men

da Jesper ”Kasi” Nielsen fristede med en

kontrakt i fremadstormende AG Håndbold,

sagde Michael Sahl ”ja tak” og forlod

Frederiksberg til fordel for Vestegnen. Det er

her, han efter denne sæson takker af som

aktiv for at kaste sig ud i en anden kamp

end den på håndboldbanen, nemlig kampen

for spillerne.

Den kamp ligger ikke fjernt fra Michael

Sahl. Håndboldtilskuere har kunnet opleve

Michael Sahl som en pålidelig forsvarsspiller,

og han er kendt i håndboldkredse som

en loyal holdspiller. Derfor har anførerbindet

også siddet stabilt omkring Michael

Sahls arm både i FIF, FCK Håndbold og AG

Håndbold, og tillidserhvervet har ligget

naturligt til københavneren.

Fin titel

Netop lysten til at skabe samarbejde og

forståelse mellem forskellige parter, og ikke

mindst motivationen for at være med til at

skabe optimale forhold for sine nu tidligere

håndboldkolleger, var med til at overbevise

Michael Sahl om, at jobbet som direktør i

Håndbold Spiller Foreningen var det rette

skift fra livet som professionel håndboldspiller.

Han havde egentlig sagt ja til en kommunikationsstilling

i AG Håndbold, men den

plan blev hurtigt ændret til fordel for direktørstillingen

i Håndbold Spiller Foreningen.

Hvis Michael Sahl gik og troede, han

ikke ville komme til at høre for den fornemme

titel, så har holdkammeraterne i

AG Håndbold fået ham til at tro om igen.

Dagligt har de mindet anføreren om skiftet

og ikke mindst direktørtitlen.

”Der har ikke været en træning, siden

det blev offentliggjort, hvor jeg ikke har

hørt kommentarer om, at jeg skal være

direktør. ”Nu er direktøren her, så er der

styr på det” og videre i den dur,” fortæller

Michael Sahl med et grin og et snert af irritation

over holdkammeraternes angiveligt

velmenende drillerier.

Men hvis det stod til Sahl selv, skulle

der stå ”spillernes mand” på visitkortet. Det

er den rolle, han ihærdigt vil forsøge at leve

op til, når han i løbet af sommeren får sat

sig ind i det nye job.

”Klubberne har et ansvar for at behandle

spillerne godt. Det gør de fleste også,

men jeg giver ikke meget for de klubber,

som køber dyre spillere ind til sæsonstart,

for så at kalde holdet sammen ved juletid

og bede dem gå ned i løn. Det lyder måske

banalt, men der må man sætte tæring efter

næring,” siger Michael Sahl bestemt.

Vigtigt at stå sammen

Derfor var det også med vemod, at Michael

Sahl sammen med alle andre var vidne til, at

GOG, en af dansk håndbold mest traditionsrige

klubber, måtte trække stikket ud i vinter.

Og det er som bekendt ikke bare Sydfyn,

der har været ramt af den økonomiske krise.

Håndbold Spiller Foreningen har haft mere

end travlt med konkurser, fusioner, lønnedgange

og andre uønskelige sager, hvor

spillerne har stået tilbage som ofre. Men de

udfordrende forhold skræmmer ikke den nye

styrmand. Han mener, at den nuværende

situation netop er en anledning til at få

endnu flere til at melde sig ind i Håndbold

Spiller Foreningen.

”Når man ikke har nogen problemer, er

det nemt at være ligeglad. Men hvis man

så står i problemerne med lønnedgang eller

fusioner, så kan man pludselig få brug for

hjælp. Jeg håber, at vi kan få samlet endnu

flere medlemmer i Spillerforeningen,” siger

Michael Sahl og fortsætter:

”Det handler om, at spillerne skal se

lidt ud over deres egen næse. Det kan godt

være, man er etableret spiller med en god

kontrakt, men det er der måske andre, der

ikke er. Desuden kan man aldrig vide sig

sikker. Pludselig kan der ske noget uventet.

Man ved det aldrig, og så kan det være

rigtig godt at være medlem af en ”fagforening,”

siger Michael Sahl.

Kommer ud i klubberne

Når det gælder spillernes holdning til

Håndbold Spiller Foreningen, er den nye

direktør en mand, der ved, hvad han taler

om. Michael Sahl har nemlig i flere sæsoner

fungeret som spillerrepræsentant. Med både

danske og udenlandske holdkammerater i

alle lønklasser har det ikke altid været let

at overbevise medspillerne om, at det der

med at være en del af Håndbold Spiller

Foreningen er en god ide for alle – også

stjernerne med millionkontrakter.

”Jeg vil bruge en del tid på at komme ud

i klubberne og fortælle om, hvad vi kan, og

hvordan spillerne kan bruge os. Jeg er ofte

blevet overrasket over, at der er spillere,

som ikke udnytter de muligheder, der er

i Spillerforeningen, fx i forbindelse med

| SIDE 4 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


PRÆSENTATION AF SAHL

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 5 |


Tror du, Cecilie

er ligeglad med

sin fremtid

Er du

Over 100 elitesportsfolk

studerer på Syddansk

Universitet - i Esbjerg,

Kolding, Odense, Slagelse

eller Sønderborg - med

hjælp fra Syddansk Elite.

Læs mere på

www.syddanskelite.dk

Syddansk Elite bliver støttet af:

| SIDE 6 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


PRÆSENTATION AF SAHL

FAKTA OM

HÅNDBOLD SPILLER

FORENINGENS NYE DIREKTØR

• Døbt Michael Sahl Hansen –

kendt i håndboldhallerne som

Sahl

• Født den 10. marts 1978

• Bor i København med sin kæreste

gennem tre år

• Er uddannet cand.merc i

økonomisk markedsføring fra

CBS (Handelshøjskolen i

København)

• Fan af AC Milan – hvilket har

givet anledning til heftige fodboldkampe

under opvarmningen,

eftersom holdkammeraten

Lars Jørgensen er Juventus-fan

• Kommenterer håndboldkampe

på Eurosport 2

• Følger med i det meste sport

• Fik som 18-årig at vide, han

ikke ville komme til at spille

håndbold igen på grund af en

skulderskade

• Kan godt lide at gå tur i Zoo

• Er vild med at oddse – specielt

på fodboldkampe

• Skal i næste sæson være spillende

træner i FIF

• Har spillet i Tårnby HK, FIF, FCK

Håndbold og AG Håndbold

• Direktør i Håndbold Spiller

Foreningen fra 1. maj 2010

• Har arbejdet i PARKEN Sport

& Entertainment ved siden af

håndboldkarrieren

skader, kontraktforhandlinger og lignende

sager,” siger Michael Sahl, som flere gange

i løbet af interviewet nævner, at det handler

om at stå sammen og bakke op om de

spillere, der kommer i klemme i klubber,

som har problemer med at få økonomien til

at hænge sammen.

KEDElIgE SagEr

Desværre har Håndbold Spiller Foreningen

det seneste år haft flere sager end nogensinde

før, hvor spillere er kommet i klemme

på grund af økonomisk trængte klubber.

Derfor er det heller ikke et 8-16-job, Michael

Sahl har sagt ja til, og det er han godt klar

over. Men en hverdag med job i Parken

Sport & Entertainment efterfulgt af træning

plus kampe i weekenderne, har rustet

Michael Sahl til et job, der rækker ud over

almindelige kontortider. Samtidig peger den

nye direktør på, at han som tidligere aktiv

har en fordel.

”Jeg kommer helt frisk fra den aktive

håndboldverden, så jeg har allerede en

holdning til, hvor Spillerforeningen kan

forbedre sig,” siger han og uddyber:

”I første omgang handler det mest om

at gøre spillerne bevidste om, hvad de kan

bruge Spillerforeningen til. Jeg synes, at

Spillerforeningen har været god til at tage

problemerne op. Der kan man jo så sige, at

det er ærgerligt for dem, der ikke har været

medlem.”

KlogE håNDbolDSpIllErE

Udover at arbejde for at få flere medlemmer

og forbedre forholdene for spillerne venter

der også en anden stor opgave for Håndbold

Spiller Foreningens nye direktør. Håndbold

Spiller Foreningen har nemlig et tæt samarbejde

med både Study4Player og Job4player,

som hjælper idrætsudøvere med uddannelse

under og job efter sportskarrieren.

Her får Michael Sahl mulighed for at arbejde

sammen med sin tidligere holdkammerat,

Rasmus Haagensen, som er projektleder i

Study4Player og Job4Player og i øvrigt tidligere

har siddet i direktørstolen i Håndbold

Spiller Foreningen.

”Jeg glæder mig meget til at arbejde

sammen med Rasmus igen. Jeg har selv

taget en uddannelse ved siden af håndbolden.

Det er vigtigt at have nogle muligheder,

når man ikke længere har sporten,

og jeg håber, jeg kan få flere spillere til at

overveje at uddanne sig. Man kan hurtigt

få brug for den, fx hvis man bliver skadet,”

siger Michael Sahl, som selv er uddannet

cand.merc i økonomisk markedsføring fra

CBS (Handelshøjskolen i København).

Uddannelsen har udover markedsføring

og økonomi budt på kommunikationsfag,

og værktøjet fra netop det fag kan Michael

Sahl meget vel få brug for i sit nye job. Den

seneste tids økonomiske pres på klubberne

har været gødning til frustrationer, og det

vil den nye direktør til livs med fornuftig

kommunikation.

”Klubberne skal ikke betragte Spillerforeningen

som en fjende, der prøver at

gøre det dårligt for dem. Håndbolden har

ikke brug for flere dårlige historier,” siger

Michael Sahl.


AF CHRISTINA PEDERSEN

SPILLERNYT FÅR Ny rEDaKtør

Journalist og tidligere ligaspiller Signe Pedersen er ny redaktør på

Håndbold Spiller Foreningens medlemsblad, Spillernyt. Hun vil give medlemmerne

både væsentlige og positive historier.

Det er ikke kun på direktørposten,

der er skiftet ud i Håndbold Spiller

Foreningen. Spillernyt har nemlig fået ny

redaktør, og her er det også en tidligere

håndboldspiller, som skal udfylde pladsen.

Signe Pedersen har en fortid som

aktiv i blandt andet GOG, FCK Håndbold og

Slagelse DT. Hun er uddannet journalist og

i gang med en journalistisk kandidatgrad

med speciale i publicering på Syddansk

Universitet.

”Jobbet som redaktør på Spillernyt

forener to ting, jeg holder rigtig meget af:

journalistik og håndbold. Jeg glæder mig

til at gøre bladet endnu mere spændende

og relevant for medlemmerne, og jeg

håber, at vi kan forme det, så Spillernyt

bliver læst af alle, ja, så det bliver noget,

man glæder sig til de fire gange om året,

det udkommer,” siger Signe Pedersen.

Den nye redaktør håber, at Spillernyt

i endnu højere grad kan være med til at

skabe et tilhørsforhold til Håndbold Spiller

Foreningen. Derfor vil Signe Pedersen

forsøge at kombinere brugbare informationer

og positive historier, som medlemmerne

kan forholde sig til og identificere

sig med.

”Det er selvfølgelig vigtigt at sætte

fokus på de problemer og udfordringer,

spillere kan have rundt omkring i klubberne,

men jeg synes også, det er vigtigt,

at vi fortæller de gode historier, som

der også er rigtig mange af,” siger Signe

Pedersen, som overtaget jobbet fra Niels

Brandt Petersen, som har været redaktør

Spillernyt det seneste år.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 7 |


KARRIERESTOP

AF SIGNE PEDERSEN

Når skaden

rammer hovedet

Siger man håndboldskade, falder tankerne automatisk på sprunget

korsbånd og forvredet ankler. Men for Skjern Håndbolds målmand,

Sune Agerschou, var det pludselig noget helt andet, da han efter en

lang karriere uden skader blev ramt af en bold i hovedet.

Han havde egentlig tænkt sig at tage et

par år mere mellem stængerne for Skjern

Håndbold. Men Sune Agerschou fik ikke

selv lov til at tage beslutningen om, hvornår

håndboldkarrieren skulle slutte.

”Min alder taget i betragtning, så var

der måske et par år i mig endnu. Men når

det er sagt, så kan jeg også se tilbage på

mange gode oplevelser med håndbold,”

siger Sune Agerschou, som kunne fejre sin

36 års fødselsdag i marts.

Det sker ofte, at holdets sidste skanse

bliver ramt i ansigtet af de harpiksindsmurte

læderbolde, men sjældent rammer skuddene

så uheldigt som de to, der lige før jul

gav Sune Agerschou et alvorligt knockout.

Han havde aldrig forestillet sig, at det

var kombinationen af en hjernerystelse og

piskesmæld, der skulle sætte punktummet

for en lang og begivenhedsrig professionel

karriere med udlandsophold, mesterskaber

og masser af gode oplevelser. Men det

blev det, og skaden kunne ikke heles med

tre ugers ro eller seks uger i gips. Sune

Agerschou har været igennem et andet og

givet mere opslidende forløb, siden han

pådrog sig den alvorlige skade.

”De fleste kommer helt tilbage, hvor

man ikke rigtig mærker noget. Men der er

nogle, der bøvler med det i flere år. Det er

ikke noget, man skal spøge med. Men der

er udvikling i min situation, så jeg håber,

at jeg er en af dem, der kommer sig helt,”

siger Sune Agerschou og forklarer, at han

maksimalt vil komme op på 95 procent

fuld fysisk styrke. De sidste fem procent er

dog ikke nogle, man vil savne med et liv

uden det fysiske niveau, elitesport kræver,

forklarer målmanden.

Isoleret fra omverden

Men elitesport er et overstået kapitel for

Sune Agerschou. De seneste fire måneder

har han været så medtaget af sin skade,

at han blandt andet måtte isolere sig, når

familien, som består af fru Chanette og tre

børn, kom hjem om eftermiddagen.

”Det har været rigtig hårdt for både børnene

og min bedre halvdel. I starten kunne

jeg slet ikke noget og var meget lydfølsom.

Jeg har snakket med børnene om, at jeg

har været ude for et uheld, og jeg ikke kan

helt de samme ting. Det er stadig ikke mig,

der hopper rundt med dem ude i haven,

men nu kan jeg trods alt de mere intime

ting, som at læse godnathistorie, og jeg har

kontakten med børnene igen,” fortæller

Sune Agerschou, som har fået specialdesignet

ørepropper, der gør ham mindre følsom

over for lyde.

Sune Agerschou var henvist til at ligge

ned eller sidde stille i en stol, og derfor

kostede skaden, udover håndboldkarrieren,

også en periode med sygefravær

på arbejdet i firmaet Agerschou & Hansen,

som Sune Agerschou ejer sammen med

erhvervspsykologen Lars Steen Hansen.

Men små forbedringer har stille og roligt

vist sig, siden målmanden pådrog sig skaden,

og arbejdet i eget firma har han også

så småt taget fat på igen.

”Jeg arbejder halv tid, og det, forventer

jeg, vil stige timemæssigt det næste stykke

tid. Men jeg må stadig tage hensyn til min

tilstand. Jeg kan ikke bare sidde foran computeren

hele dagen,” siger Sune Agerschou.

Lysere tider

At foråret har budt på halvtidsarbejde med

planer om mere er et stort lyspunkt for den

vestjyske målmand. I de værste perioder

har det været umuligt for Sune Agerschou

at foretage sig noget som helst. Han kunne

hverken se tv eller læse en bog, og selv nattesøvnen

var en udfordring, som krævede

medicinsk assistance.

Men trods de mange smerter og uvished

| SIDE 8 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


KARRIERESTOP

er der hverken fortrydelse eller bitterhed

at spore hos Sune Agerschou. Den alvorlige

skade har ikke overskygget de mange

oplevelser, sejre, kærligheden til spillet og

sammenholdet med kammeraterne, som

Sune Agerschous lange håndboldkarriere

har budt på.

”Jeg har været rigtig glad for de år, jeg

har haft. Jeg har været så privilegeret, at

jeg har kunnet leve af min sport, og det er

jeg glad for. Men det er klart, at hvis jeg

havde fået en bold i hovedet, som gjorde,

jeg skulle sidde i en stol og kigge resten af

livet, så ville det være noget andet,” siger

Sune Agerschou, som aldrig har tænkt, at

sporten og målmandspositionen kunne

have så store konsekvenser.

Den uheldige Skjern-målmand er ikke

den eneste håndboldspiller, der er blevet

slået ud af en skade i hovedet. Senest

måtte Mia Falk sidste år vinke farvel til livet

som ligaspiller i Randers HK, da hun efter

et slag i hovedet fik hjernerystelse og efter

et år med smerter måtte opgive at vende

tilbage til træningen.


FAKTA OM

SUNE AGERSCHOU

• Bor i Esbjerg med Jeanette Dall

Agerschou og deres tre børn

• Uddannet cand.mag og coach

Endegyldigt farvel

Den bratte afslutning på håndboldkarrieren

er et definitivt farvel til håndboldbranchen.

Mens nogle spillere fortsætter i sportens

verden efter deres aktive karriere, enten i

administrative stillinger eller som trænere,

har Sune Agerschou ingen planer om at

hænge fast i Skjern Håndbold. I stedet vil

han koncentrere sig om sit firma og ikke

mindst familien i Esbjerg.

”Jeg har mit firma, som jeg skal koncentrere

mig om, og så skal jeg bruge tid med

min familie. Chanette har været alene med

tre små børn, og det har været en ekstrem

hård periode for hende,” siger Sune

Agerschou.

• Håndboldkarriere: 29 landskampe,

dansk mester, Champions

League-vinder, europamester for

klubhold, vinder af tysk supercup.

Har spillet for Esbjerg, GOG, tyske

Magdeburg og Skjern Håndbold

(seneste syv sæsoner)

• Sune Agerschou er medejer

af konsulentfirmaet Agerschou &

Hansen, hvor han arbejder med

coaching, teambuilding, processtyring

og lederudvikling for

virksomheder og organisationer

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 9 |


MEDICINSKE PRODUKTER – MADE IN GERMANY

Kompressionsstrømpe

• Udviklet til sport

• Restitutionsperioden forkortes

• Hævelser nedsættes

• Høj komfort med 50% mikrofibre

• Optimal klimaregulering

Knæbandage

• Fremmer ophelingsproces gennem

optimal kompression

• Mindsker hævelse ved en kombination

af 3-dimensionelt

• Anatomisk strik og massagepelotter

• Aktiverer og støtter muskler under brug

• Høj comfort – også under brug!

• Åndbar

VenoTrain® sport

Se mere på www.bauerfeind.se eller www.bauerfeind.com

Du kan altid kontakte fysioterapeut Frank Bærentsen på +45 27684810

Motion is Life: www.bauerfeind.com

GenuTrain®

| SIDE 10 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


FORSIKRING

Vestjysk hånd

AF SIGNE PEDERSEN

om skadesramte spillere

Skader er frustrerende for både spillere og klubber. Men hvordan håndtere man bedst den uheldige situation

I Skjern Håndbold lægger ledelsen vægt på, at spillerne er klædt på til at tackle udfordringerne som skadet.

Blandt andet informerer de grundigt om forsikringsreglerne og giver spillerne andre funktioner i klubben.

Forstuvet fødder, brækket fingre og

forvredet knæled. Skader er en uundgåelig

del af eliteidræt, men det faktum gør det

ikke mindre frustrerende for en udøver at

blive ramt. Skjern Håndbold har været særlig

uheldig med skader i den netop overståede

sæson. Jesper Jensen, Kristian Gjessing,

Thomas Pedersen, Sune Agerschou og Rune

Ohm har alle været ramt af skader, men når

uheldet er ude, er den vestjyske klub ifølge

de uheldige spillerne ikke det værste sted at

være.

”Det er en god klub at være i, fordi de

tager hånd om deres spillere, både praktisk,

socialt og menneskeligt,” siger Sune

Agerschou.

Han er så småt ved at komme sig efter

den alvorlige skade i hovedet, han pådrog

sig efter to uheldige skud lige inden

jul. Forløbet har været hårdt for Sune

Agerschou og hans familie, og derfor har

det haft stor betydning, at Skjern Håndbold

har vist opmærksomhed og omsorg.

”Man mærker det, når man ligger eller

sidder der, og ikke rigtig kan noget. Det

er måske et telefonopkald, der handler

om, hvad de kan gøre, om de skal komme

forbi og tage en snak eller hjælpe med

alternative behandlinger,” fortæller Sune

Agerschou, som også fik tilbuddet om at

komme mindre i klubben, trods kontraktlige

forpligtelser.

Individuel behandling

Netop dialogen med de skadet spillere er

ifølge Skjern Håndbolds eliteudvalgsformand,

Carsten Thygesen, et vigtigt element i

den vestjyske klub.

”Vi har heldigvis ingen manual for det

forløb, Sune har været igennem. Vi har

ingen fortilfælde, hvor vi har været ude for

noget lignende. Når en spiller bliver skadet,

sætter vi os ned med spilleren og finder ud

af, hvordan han hurtigst muligt kan komme

tilbage. Vi tager en snak med spillerne om,

hvordan vi griber den her situation bedst

an,” siger Carsten Thygesen.

Den individuelle vurdering af skadessituationen

betyder også, at mens det

har passet Sune Agerschou bedst at blive

fritaget for at møde op i hallen, så har

Jesper Jensen været ude og holde oplæg,

og Rune Ohm har været med til at afholde

håndboldskoler.

”Det er rart, at man kan bidrage med

noget andet, når man nu ikke kan spille

og være med i kampene. Det er en hård

situation for os spillere, når man er skadet,

men det er også hårdt for klubben, og så er

det rart, at man på den måde får givet lidt

igen,” siger Rune Ohm, der stadig ser sit

hold spille kamp fra tilskuerpladserne efter

en operation i skulderen i december.

Informationer udefra

En ting er, hvordan man har det rent socialt

i klubben, når skaden er sket, en anden ting

er forsikring.

Udover klubbens lovpligtige arbejdsskadeforsikring

opfordres Skjern-spillerne til

at tegne en privat forsikring, som dækker

skader ved professionel sport.

”Det var ikke lige noget, jeg tænkte på

i starten, men efter et par måneder kunne

jeg godt se, det var godt, jeg havde tegnet

sådan en,” siger Sune Agerschou.

Opfordringen kommer fra klubbens ledelse,

men en gang om året bliver spillerne

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 11 |


Sikker scoring...

- også fra bænken

Tag din uddannelse som fjernkursist,

så scorer du også i pausen.

Med fjernundervisning bestemmer du

selv, hvor og hvornår du vil uddanne dig.

Læs mere på www.vuc.nu

eller ring til os på 7361 3380

| SIDE 12 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


FORSIKRING

også sat ind i forsikringssagerne af den

tidligere håndboldlandsholdsspiller Thomas

Steen, som arbejder i forsikringsselskabet

Tryg. På den måde er spillerne altid opdateret

og kan tage stilling til, hvordan de selv

ønsker at være forsikret.

”Vi har en interesse i, at alle vores

medarbejdere er godt forsikret. De er i

en branche, hvor der er en risiko for at

karrieren pludselig stopper. Derfor er det

også vigtigt, at spillerne er bevidste om de

forskellige muligheder, der er for at være

forsikret,” siger Carsten Thygesen.

Klubben henviser til HSF

Det årlige forsikringsarrangement er ifølge

Rune Ohm et vigtigt tiltag, specielt for de

yngre spillere. Den tidligere landsholdsspiller

er selv forsikret gennem Tryg og har i

forbindelse med de seneste to skader brugt

Håndbold Spiller Foreningen til at ordne den

praktiske del af skadesforløbet.

”Christina Pedersen i Spillerforeningen

har hjulpet mig med, at alt er blevet indberettet

rigtigt, både i forbindelse med min

knæskade sidste år og min skulderskade i

år,” siger Rune Ohm, som anbefaler andre

at gøre det samme.

”På den måde er jeg sikker på, at alt

bliver indberettet rigtigt, og det befrier en

for selv at ordne det. Det er aflastende,

når man også skal tænke på at komme

tilbage,” siger han.

Det var Skjern Håndbold, der opfordrede

Rune Ohm til at tage kontakt til Håndbold

Spiller Foreningen, og det gør de hver

gang, en spiller bliver skadet, fortæller

Carsten Thygesen.

”Vi har ikke nødvendigvis de kompetencer,

så det kan vi lige så godt overlade til

Spillerforeningen.”

Ansvarlige spillere

Eliteudvalgsformanden roser klubbens spillere

for, at de selv er gode til at tage ansvar,

både når det gælder de praktiske ting med

forsikringsforhold, men også når det gælder

adfærden under skadesperioden.

”Vi har haft mange skader den her sæson,

men vi har gode erfaringer med spillerne,

når de er blevet skadet. De er selv

meget bevidste om processen, de har stor

selvdisciplin, og man kan mærke, de gerne

vil hurtigt tilbage,” siger Carsten Thygesen

og tilføjer, at spillertruppen generelt er

meget fleksibel.

”Vi vil gerne have spillerne i gang med

noget andet i klubben, så de ikke ender

med bare at sidde ved dommerbordet, når

deres hold træner,” siger Carsten Thygesen.

Men selvom Skjern Håndbold gør sit

bedste for de skadet spillere, er tiden med

genoptræning ved siden af banen, hvor

holdkammeraterne spiller bold, hård at

komme igennem. Rune Ohm har gennem

hele sin karriere været hårdt ramt af skader,

og han kender alt til den sure tid, hvor

en skade begrænser de fysiske udfoldelser.

”Det er jo aldrig sjovt at være skadet,

men Skjern Håndbold har været gode til at

tage hånd om alting,” siger Rune Ohm.

Håndbold Spiller Foreningen står til

rådighed for alle spillere, der har brug for

hjælp i forbindelse med skader. Læs om

dine muligheder på side 9.


FAKTA OM

SKADER OG FORSIKRINGER I

SKJERN HÅNDBOLD

• Når spillerne bliver langtidsskadet

i Skjern Håndbold, får de

andre opgaver i klubben. Det kan

fx være afholdelse af oplæg for

sponsorer eller træning af ungdomsholdene.

• Klubben opfordrer spillerne

til at bruge Håndbold Spiller

Foreningen i forbindelse med

anmeldelse af skader og andre

praktiske og juridiske forhold.

• En gang om året får klubben

besøg af Thomas Steen fra forsikringsselskabet

Dahlberg Assurance

for at fortælle om forsikringsmulighederne

som eliteidrætsudøver.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 13 |


| SIDE 14 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


HSF HJÆLPER

Af CHRISTINA PEDERSEN

Lad HSF stå for papirbøvlet

Når du bliver skadet, skal du huske at anmelde det til din forsikring. Håndbold Spiller Foreningen kan hjælpe dig

med forsikringssager, så du selv kan koncentrere dig om at blive klar til kamp.

Som håndboldspiller er spørgsmålet som

regel ikke, om man bliver skadet, men hvornår

man bliver skadet. Når skaden er sket,

tænker man oftest kun på at komme tilbage

på banen, men der er nogle formelle ting,

som man bør huske. Du skal blandt andet

huske at anmelde din skade til din forsikring,

og det kan Håndbold Spiller Foreningen

hjælpe med. Så kan du koncentrere dig om

at blive klar til at spille igen.

Hvilken forsikring skal jeg vælge

Du skal være opmærksom på, at der findes

flere typer ulykkesforsikringer. Hvilken type,

du har brug for, afhænger af, om du er kontraktspiller

eller amatør. Det er frivilligt, om

man ønsker en ulykkesforsikring.

Som amatør er det rigeligt at have en

ganske almindelig ulykkesforsikring.

Som kontraktspiller skal man have en

heltidsulykkesforsikring, da en almindelig

ulykkesforsikring ikke dækker, hvis man

bliver skadet på arbejdet som håndboldspiller.

En heltidsulykkesforsikring er dyrere

end en almindelig ulykkesforsikring, men

hvis du bliver skadet med varige mén, er

den hurtigt pengene værd.

Hvis du er ansat på kontrakt, så er du

også dækket af din klubs arbejdsskadeforsikring.

Klubben er lovlig forpligtet til

at have en arbejdsskadeforsikring for sine

ansatte. Det er som udgangspunkt klubben,

som skal anmelde skaden til arbejdsskadeforsikringen,

men det kan være en god ide

at minde klubben om det, da du selv har

ansvaret for at anmelde skaden, hvis din

klub ikke gør det.

Husk at anmelde skaden, selv om det

ikke umiddelbart virker som om, du vil få

konstateret en mén-grad.

Hvordan bliver skaden vurderet

Når forsikringssagerne skal afgøres, er der

flere forhold at tage stilling til. Det første,

der skal vurderes, er, om skaden er omfattet

af forsikringen. Hvis dette accepteres,

skal det varige mén, som følge af skaden,

afgøres. De fleste forsikringer udbetaler kun

erstatning ved et varigt mén på 5 pct. eller

mere. Du kan se i din forsikringspolice, hvornår

din forsikring udbetaler erstatning.

Arbejdsskadeforsikringen udbetaler

også erstatning ved tab af erhvervsevne.

Der er dog en grænse på minimum 15 pct.

Det er din generelle erhvervsevne, der skal

være nedsat som følge af arbejdsskaden,

og ikke kun din indtjening som håndboldspiller.

Hvordan hjælper Håndbold Spiller

Foreningen

Håndbold Spiller Foreningen kan hjælpe

dig med at føre din forsikrings –og arbejdsskadesag.

Da vi fører mange sager, har vi

et godt kendskab til de forskellige frister og

procedurer på området. Helt konkret kan vi

blandt andet hjælpe dig med at anmelde

og anke din sag, rådgive dig generelt og

argumentere din sag over for forsikringsselskabet,

Arbejdsskadestyrelsen og evt.

Ankestyrelsen.

Du skal dog være forberedt på at fremskaffe

dokumentation til brug i sagen, hvis

det bliver nødvendigt i løbet af processen.

Håndbold Spiller Foreningen hjælper,

men du skal selv deltager aktivt i sagen

og være opmærksom på indholdet af de

breve Arbejdsskadestyrelsen og Håndbold

Spiller Foreningen sender. Det kan være en

god ide at holde dagbog igennem forløbet.

Så kan du holde styr på, hvordan skaden

udvikler sig. Det kan være svært at huske

senere i en sag. Hvis du har spørgsmål

vedrørende dine forsikringer og skader, så

kontakt kontoret. Vi har hjulpet spillere i

mange forsikringssager og har derfor rutine

i sagsbehandlingen.

Skriv en e-mail til:

kontakt@haandboldspiller.dk eller ring på

telefonnummer 33 12 11 28


Hvornår skal jeg anmelde skaden

Der er visse tidsfrister for, hvor lang tid efter

skadestidspunktet man kan anmelde skaden.

Det er muligt at få dispensation, men

der dispenseres ikke for, at man ikke troede,

skaden var så slem. Man skal anmelde

skaden til arbejdsskadeforsikringen inden et

år. Til ulykkesforsikringen skal man anmelde

sin skade inden udgangen af det år, man

blev skadet plus to år. Det betyder, at hvis

man bliver skadet i løbet af 2010, så skal det

anmeldes senest 31. december 2012.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 15 |


all round sport

DVD-ROM

”HANDBALL COACH”

Værkstedet, hvor du kan skrue din træning sammen...

udviklet i samarbejde med liga- og landstrænere.

KR. 499.00

handballcoach.dk

all round sport

INSPIRATION TIL TRÆNINGEN

| SIDE 16 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


KÅRINGER

Kia Motors Årets Danske Mandlige 1. divisionsspiller i 2009/2010

Kia Motors Årets Danske Mandlige 1. divisionsspiller blev hædret i

forbindelse med kampen mellem Viborg HK og KIF Vejen den 14 april

2010.

Bestyrelsesmedlem i Håndbold Spiller Foreningens Lene Lund Høy

Karlsen overrakte pokal og blomster, og Thomas Bjerg overrakte et

billede på vegne af Kia Motors.

Årets Danske Mandlige 1. divisionsspiller 2009/2010

præsenteret i fællesskab med KIA MOTORS er:

Søren Stoklund, Odder Håndbold

Søren siger om sæsonen og kåringen:

Det har været en lidt blandet sæson.

Personligt har min sæson ikke været lige

så god som sidste år, idet jeg har været lidt

mere plaget af småskavanker i denne sæson

end sidste sæson. Vi har som hold også haft

en lidt blandet sæson, men i betragtning af

vores skadessituation i klubben synes jeg,

vi har gjort en udmærket figur. Vi er stadig

et hold med et meget højt topniveau, men

også et hold med et meget meget lavt

bundniveau. Derfor blev jeg også meget

glad og noget overrasket over denne kåring.

Der er kommet rigtig mange gode spillere

i 1. division, og jeg synes, der har været

mange spillere om buddet til at blive årets

spiller i 1. division.

Om livet uden for håndboldbanen siger

Søren:

Ved siden af håndbolden studerer jeg økonomi

på universitetet og har et projektarbejde

hos statens indkøb som ekstern konsulent

for alle ministerier og statslige organisationers

medieovervågning i Danmark.

Ellers bruger jeg lidt tid på min håndboldhjemmeside

www.haandboldsporten.dk,

som jeg har sammen med Bo Spellerberg,

hvor vi prøver at skabe et overblik over alle

håndboldnyhederne i de danske medier.

Mit drømmejob ville nok være, hvis jeg

kunne udnytte nogle af de værktøjer, som

jeg får gennem min uddannelse i en virksomhed

inden for sportsverdenen.

Kia Motors Årets Danske Mandlige Håndboldtalent i 2009/2010

Kia Motors Årets Danske Mandlige Talent er blevet hædret.

Bestyrelsesmedlemmer i Håndbold Spiller Foreningen Lene Lund

Høy Karlsen og Bo Spellerberg overrakte pokal og blomster, og Lene

Mejdal Iversen overrakte et billede på vegne af Kia Motors.

Årets Danske Mandlige Talent 2009/2010 præsenteret i fællesskab med

KIA MOTORS er:

Nikolaj Markussen,

Nordsjælland Håndbold

Nikolaj siger om sæsonen og kåringen:

Jeg har haft en rigtig god sæson, hvor jeg

også har fået en masse ansvar i begge ender

af banen, og så har det generelt været en

god sæson for Nordsjælland Håndbold. Vi

slutter på en 5. plads i ligaens grundspil,

hvilket er en kæmpe præstation af vores

lille klub.

Jeg er meget stolt og glad over kåringen,

da det er kollegaer/modstandere, der har

stemt. Det er et skulderklap fra alle mine

kollegaer, så det gør det helt specielt.

Med hensyn til fremtiden siger Nikolaj:

Jeg spiller en sæson mere i Nordsjælland

Håndbold, inden jeg skifter til Ciudad Real på

en 4-årig aftale. Jeg håber, vi i Nordsjælland

Håndbold kan bevare de spillere, som har

gjort det så fremragende i år. Personligt

har jeg udviklet mig meget med Henrik

Kronborg som træner, så jeg regner med, at

det sidste år med Kronborg som træner kan

gøre mig klar til Ciudad Real.

Jeg glæder mig til at komme til Spanien og

spille for Ciudad Real. Det bliver super fedt

at spille med om det spanske mesterskab og

Champions League.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 17 |


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk

| SIDE 18 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


KÅRINGER

Kia Motors Årets Herre Liga All Stars 2009/2010

KIA Motors Årets Herre Liga All Stars 2009/2010 blev hædret 23 april

2010 i forbindelse med kampen mellem KIF Vejen og Viborg HK.

Bestyrelsesmedlemmer i Håndbold Spiller Foreningen Lene Lund Høy

Karlsen og Bo Spellerberg overrakte pokal og blomster, og Mogens

Lyngsø overrakte et billede på vegne af Kia Motors.

Årets Herre Liga All Stars 2009/2010

præsenteret i fællesskab med KIA MOTORS er:

Venstre fløj: Fredrik Petersen, BSV

Venstre back: Nikolaj Markussen,

Nordsjælland Håndbold

Playmaker: Andy Schmid, BSV

Højre back: Kasper Sarup Søndergaard, KIF

Kolding

Højre fløj: Kristian Bak, BSV

Stregspiller: Henrik Toft Hansen, Aab

Målmand: Niklas Landin, BSV

Kia Motors Årets Danske Kvindelige Håndboldtalent i 2009/2010

Kia Motors Årets Danske Kvindelige Talent blev hædret 23. april

2010 i forbindelse med kampen mellem KIF Vejen og Viborg HK.

Bestyrelsesmedlemmer i Håndbold Spiller Foreningen Lene Lund

Høy Karlsen, Bo Spellerberg og Ann Grete Nørgaard overrakte pokal

og blomster, og Mogens Lyngsø overrakte et billede på vegne af Kia

Motors.

Årets Danske Kvindelige Talent 2009/2010 præsenteret i

fællesskab med KIA MOTORS er:

Kristina Kristiansen,

Team Tvis Holstebro

Kristina siger om sæsonen og kåringen:

Det har alt i alt været en super god sæson.

Det er vores første år i ligaen, og så bliver vi

nr. 8! Personligt er det gået rigtig godt, og

jeg er glad for, at jeg har fået bevist over for

mig selv, at jeg kan være med på højeste

plan, men det er ligeså meget mine holdkammeraters

fortjeneste.

Jeg sad og var i gang med at skrive opgave,

da jeg fik beskeden om kåringen, og jeg

blev utrolig glad og hoppede rundt!

jeg glæder mig egentligt bare til at spille en

masse håndbold. Ved siden af håndbolden

er jeg elev i Sportigan i Holstebro, hvorfra

jeg bliver færdigudlært til sommer. En dag

kunne jeg godt tænke mig at have min

egen sportsbutik som skal hedde Mulles

Sportsbiks!

Om håndboldfremtiden og livet uden for

banen siger Kristina:

Jeg har stadig en sæson mere i Team Tvis

Holstebro, hvilke jeg ser meget frem til, og

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 19 |


KÅRINGER

Kia Motors Årets Danske Kvindelige 1. divisionsspiller

i 2009/2010 er kåret

Kia Motors Årets Danske Kvindelige 1. divisionsspiller blev hædret

6/5 2010 i forbindelse med kampen mellem KIF Vejen og Buductnost.

Håndbold Spiller Foreningen står for kåringen i samarbejde med Kia

Motors.

Bestyrelsesmedlemmer i Håndbold Spiller Foreningen Lene Lund

Høy Karlsen og Bo Spellerberg overrakte pokal og blomster, og Lene

Mejdal Iversen overrakte et billede på vegne af Kia Motors.

Årets Danske Kvindelige 1. divisionsspiller 2009/2010

præsenteret i fællesskab med KIA MOTORS er:

Mette Gravholt,

Roskilde Håndbold

Mette siger om sæsonen og kåringen:

Min sæson har været rigtig god rent personligt.

Jeg og vi har haft det rigtig godt på

holdet og præsteret stabilt i løbet af året.

Vores hold har haft en vild sæson, for ingen

troede på os i forhold til oprykningen. Men

vi har selv troet på det hele vejen, og det

lykkedes. Det har været en rigtig fed sæson

for holdet både på og uden for banen. Jeg

blev meget glad, da jeg fik beskeden om, at

jeg var blevet årets spiller i 1. division og er

specielt stolt af, at det er alle de andre spillere,

der har ment, jeg har gjort det godt.

Om fremtiden og livet uden for håndboldbanen

siger Mette:

Jeg glæder mig til at spille for Team Tvis

Holstebro til næste år og til at spille ligahåndbold

for et rimeligt etableret hold.

Samtidigt bliver jeg færdig som skolelærer

til sommer, så jeg glæder mig også til at

komme ud og arbejde med ungerne. Jeg

håber at kunne bruge min uddannelse

sammen med min baggrund som håndboldspiller

til at arbejde på en idrætsefterskole

engang.

Kia Motors Årets Dame Liga All Stars 2009/2010

Kia Motors Årets Dame Liga All Stars 2009/2010 blev hædret 6/5 2010

i forbindelse med kampen mellem KIF Vejen og Buductnost.

Håndbold Spiller Foreningen står for kåringen i samarbejde med Kia

Motors.

Bestyrelsesmedlemmer i Håndbold Spiller Foreningen Lene Lund

Høy Karlsen og Bo Spellerberg overrakte pokal og blomster, og Lene

Mejdal Iversen overrakte et billede på vegne af Kia Motors.

Kia Motors Årets Dame Liga All Stars 2009/2010 er:

Venstre fløj: Gitte Brøgger Led, SK Århus

Venstre back: Bojana Popovic, Viborg HK

Playmaker: Mouna Chebbah, Team Esbjerg

Højre back: Marta Mangue Gonzalez, Team

Esbjerg

Højre fløj: Christina Várzaru, Viborg HK

Stregspiller: Anja Althaus, Viborg HK

Målmand: Christina Pedersen, FCK

Håndbold Spiller Foreningen ønsker de kårede tillykke!

| SIDE 20 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


TRÆNINGSTIPS

AF SIGNE PEDERSEN

GODE RÅD

tIl toppræStatIoNEN

Hvordan bliver man bedre til sin sport Det er der sikkert mange meninger om og lige så mange svar på. Men

sidste år satte Team Danmark og Institut for Idræt en gruppe danske og internationale idrætsforskere sammen

for at diskutere netop det spørgsmål. Mødet er nu kogt ned til 19 konkrete anbefalinger, der fremmer toppræstationer

i eliteidræt med høj intensitet, heriblandt håndbold. Du får de gode råd her:

1.

2.

Skab et socialt miljø

Tilpas den mentale

Integrer den indivimed

åben kommuni-

Skab et helhedsorien-

træning til de specifikke

duelle mentaltræning

kation og en træningsteret

mentaltrænings-

behov hos talenter og

i udøverens daglige

gruppe med stærk

program, der fokuserer

eliteudøvere

program

sammenhængs-

på selvbevidsthed, vilje,

kraft

motivation og restitu-

tion 7.

Sæt fokus på gode

genopladningsstrategier,

der styrker den fysiske og

mentale restitution hos

5.

såvel udøvere som

Fokusér på udøve-

trænere

rens langsigtede ud-

vikling i stedet for på

deres kortsigtede

succes

13.

9.

Inddrag sundheds-

faglige professionelle i

det daglige arbejde med

ernæring og regulering

af kropssammen-

sætning

Reducér trænings-

volumen med 50

pct. op til de vigtige

konkurrencer

17.

Indtag protein umid-

delbart efter træning

(ca. 0,25 gram per kilo

legemsvægt)

10.

Tilbyd kvalificeret

rådgivning i spørgsmål

vedrørende skader,

spiseforstyrrelser og

karriereovergang –

afslutning

14.

Prioritér tung

og eksplosiv styr-

ketræning højt

18.

Træn med tilstrækkelige

kulhydratde-

poter

3.

11.

Periodisér træningen

(indlæg ”off-season” pe-

rioder, hvor der arbejdes

på grundfysik)

15.

Start altid træningen

med opvarm-

ning

19.

Sørg for at være i

væskebalance både før og

under træning og konkur-

rence

4.

8.

Vær opmærksom på

udøverens mentale ba-

lance og på udøvere, der er

i risikozonen for manglende

restitution, skader og

spiseforstyrrelser

12.

Brug intensiv

intervaltræning

i træningen

16.

Indtag kulhydra-

ter umiddelbart

efter træning

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 21 |


CASPER GRØNN

Dagen

efter fodboldAf ELISA FRANCK

Casper Grønn spiller for FC Roskilde, men også for et helt andet hold. Når fodboldkampene fløjtes af, er han nemlig

i gang med at uddanne sig inden for shipping. Han har indset, at fodboldverdenen ikke altid flasker sig, som

man selv vil have det.

På kontoret i Allerød sidder Casper og

arbejder på et projekt med kraftværker på

Cypern, da Indersidens udsendte melder

sin ankomst. De kollegaer, han deler kontor

med, sidder og diskuterer, hvornår de skal til

Bangladesh-mødet. Hele verden er i spil her

på kontoret, og det er hér, Casper uddanner

sig til en fremtid i shippingbranchen.

Casper Grønn skrev kontrakt med FC

Roskilde ugen før, Indersiden talte med

ham. Før det havde han sat sine fodboldfødder

på græsset i Køge, Haderslev og

Hvidovre. Som alle andre fodboldspillere,

drømte han i sine helt unge dage om en

stor fodboldfremtid.

”Som ung følger man de store spillere

i fjernsynet, og man vil gerne være

som dem. I takt med at min fodbold blev

mere seriøs op gennem junior-årene med

ungdomslandsholdet, har man en drøm om

at se hvor langt, man kan drive det,” siger

Casper, da snakken falder på de ambitioner,

han havde som yngre spiller. De ambitioner

mangler stadig at blive indfriet, indrømmer

Casper.

Realitet

”Jeg havde og har stadig en ambition om

at spille i SAS-ligaen, men det er man ikke

altid selv herre over,” siger Casper Grønn.

Den første tid i SønderjyskE gav Casper en

masse sportslige succeser. Han blev fuldtidsspiller,

debuterede på U-21-landsholdet og

koncentrerede sig ikke så meget om at tage

en uddannelse uden for banen.

Men i den sidste tid følte han dog, at

træneren foretrak andre typer spillere end

ham selv. En anden spiller blev hentet ind

til holdet, og Casper blev lejet ud til Frem. I

mellemtiden var han begyndt at tænke uddannelse

uden for banen, fordi fodbolden

gav ham en masse fritid, han gerne ville

bruge fornuftigt.

”Fodboldmæssigt har der været, og vil

der altid være drømme, men man må også

forsøge at være realistisk,” siger Casper

og slår fast, at han godt ved, at han aldrig

kommer til at spille i Barcelona eller et

andet tophold.

”Jeg har aldrig haft lyst til at smide

håndklædet i ringen. Jeg har været uenig i

beslutninger, der er blevet taget, men sådan

er fodboldverdenen. Og der ligger altid

en succesoplevelse rundt om hjørnet – man

skal bare opsøge den,” siger Casper.

Fremtiden

Da Casper Grønn spillede i Køge og

SønderjyskE var hans økonomi så tilpas god,

at han ikke behøvede at tænke på at tage

en uddannelse. Men pengene var ikke nok

for Casper. Overvejelserne omkring fremtiden

og karrieren uden for banen tog til.

Dagene var simpelthen for lange i fodboldverdenen.

”Mange unge spillere kan godt lide

| SIDE 22 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


CASPER GRØNN

den frihed og fritid, der er forbundet med

fodbolden og er tilfredse med det, men

for mig blev det fordummende fritid. Man

må aldrig blive tilfreds,” siger Casper om

fodboldtilværelsen. Casper kom i kontakt

med Study4player, der kunne hjælpe med

at udnytte de timer, Casper følte, han havde

i overskud.

HA-studiet var den uddannelse, valget

faldt på. Casper Grønn måtte dog hurtigt

sande, at det var for stor en mundfuld. Der

var meget selvstudie på uddannelsen, hvilket

krævede en særlig selvdisciplin.

”Den selvdisciplin havde jeg ikke. Det

var ærgerligt, at jeg måtte stoppe efter 2½

måned, men fodbolden var førsteprioritet,”

fortæller Casper. Derfor var det ikke så stort

et nederlag for ham at droppe HA-studiet.

Han fandt ud af, at han kunne klare at tage

enkeltfag, og han endte med at have taget

tre-fire enkeltfag over halvandet år, heriblandt

erhvervsøkonomi – fag, han senere

har nydt godt af.

”Fagene har gavnet mig, da jeg skulle

ud at søge et job. Da jeg fik lærepladsen

her, blev det klart, at det var en fordel, at

jeg ved siden af fodbolden kunne magte

at tage en form for uddannelse. Det så de

positivt på i virksomheden. Det siger jo

noget om mig som person,” siger Casper og

smiler stolt. At fagene derudover er relevante

for hans kommende karriere, var bare

et ekstra plus, både for ham selv og sine

arbejdsgivere.

Glæden

Om Casper Grønn er glad for sit liv som deltidsfodboldspiller

og shipping trainee Det er

han helt bestemt, også selvom fodboldstøvlerne

måske ikke har bragt ham helt dertil,

han engang drømte om.

”Jeg er glad for mit liv, som det er. Jeg

ærgrer mig ikke længere over at spille

fodbold på deltid. Mange spillere driver

rundt og spiller i 1. division som 28-årige

og hænger i med neglene. Jeg har stadig

ambitioner, men jeg gider ikke spilde min

tid. Jeg vil ikke hænge i med neglene og

have et meningsløst deltidsarbejde, når nu

jeg faktisk har muligheden for at tage en

uddannelse, der kan sikre mig en fremtid

uden for banen. Der kommer altid en dag

efter fodbolden,” siger Casper. Vi siger

farvel, og Casper sætter sig tilbage til sin

computer, tilbage til kraftværket på Cypern,

Bangladesh-mødet og forårssæsonens

første kamp mod FC Vestsjælland.


| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 23 |


| SIDE 24 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


TAPE

Af KRESTEN BLÆSILD

De kulørte tape-striber

Tape er ikke længere bare den velkendte hvide tape. Farvet såkaldt Kinesio-tape har længe været mange sportsstjerners

foretrukne middel, når et led skal støttes, men virker de kulørte striber Vi har spurgt idrætsfysioterapeut

Christian Neergaard.

Vi har efterhånden set det på alverdens

sportsstjerners ben og arme. De lange tapebånd

i stærke farver, der smyger sig henover

skuldre og knæ.

Navnet på tapen er Kinesio-tape, og

det er et japansk produkt, der kom frem i

1970’erne. Meningen med tapen var oprindeligt,

at behandlerens hænder skulle følge

med patienten imellem behandlingerne,

men det anvendes nu på flere forskellige

måder.

Vi har besøgt en af Danmarks mest

rutinerede idrætsfysioterapeuter for at høre

hans erfaring med produktet. Christian

Neergaard er blandt andet forfatter til

Gyldendals løbebog, ”Munksgaards Bog

om Sportsskader,” ligesom han hver uge

skriver i Ekstra Bladet om løb. Han underviser

på fysioterapiuddannelsen i København

og er fysioterapeut for Københavns

Universitets idrætsforening.

Hvad er anderledes ved kinesio-tapen

i forhold til almindelig tape

Kinesio-tapen adskiller sig fra den almindelig

kendte hvide og faste sportstape ved at

være meget elastisk. Tapen giver et let træk

i hud og senespejl og er på den måde med

til at smidiggøre og løsne kroppens forskellige

vævslag. Det øger blodcirkulationen og

virker let smertedæmpende.

Selvom kinesio-tapen er mere end 40

år gammel, er det først de senere år, det

for alvor er brudt igennem. Kinesio-tape er

endnu ikke gennemtestet og anerkendt for

sine effekter, men de sportsfolk, der har

mærket effekten, er begejstret. En af de

begejstrede er selveste Lance Armstrong,

der tillægger det magisk effekt i sin bog

”Every Second Counts”. Armstrong beskriver,

at de mange smerter fra verdens hårdeste

cykelløb, Tour de France, forsvandt

på hele holdet efter at være tapet op under

løbet.

Kinesio-tapen kan bruges til flere

formål. Blandt andet kan den øge cirkulationen

i musklerne og i lymfesystemet,

hvilket betyder, at det både kan bruges

under aktivitet og til restitution. Tapen kan

også bruges til at støtte led og muskler

samt reducere smerter i hud og muskler.

Der findes flere effekter ved Kinesiotapen,

som er beskrevet i artikler og bøger

om den farvede tape, men desværre

mangler vi stadig resultater fra videnskabelige

artikler. Derfor kan vi blot forholde

os til, at Kinesio-tapen er et benyttet og

højt værdsat redskab hos de professionelle

behandlerteams.


Hvorfor skal man bruge Kinesiotape

Når man ønsker at korrigere og optimere

kroppens og leddenes bevægelser, er den

nye elastiske tape meget anvendelig. Det

kan fx være for optimal sporing af knæskallen

eller aflastning af en irriteret akillessene.

Kinesio-tapen understøtter og stimulerer,

men tillader samtidig fuld bevægelighed i

kroppens led.

Hvad kan det, som lignende produkter

på markedet ikke kan

Tanken om at Kinesio-tapen er en erstatning

af behandlerens hænder, synes jeg meget

fint beskriver den lette, vedvarende guidning

og støtte, som tapen giver. Da tapen er

fleksibel, kan den benyttes i alle skadesfaserne

og er ikke forbundet med de samme

risici for fejloptapening, som den ”almindelige”

sportstape.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 25 |


Sponsoreret

P ATIENTEN I CENTRUM

Sportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc.

Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ, fod. Behandling uden ventetid!

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk

| SIDE 26 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


INFO

VI ER TIL for DIg...

Kontakt HSF for nærmere rådgivning om:

Er Du tIlStræKKElIgt forSIKrEt,

og har Du huSKEt at oplySE DIt

forSIKrINgSSElSKab om, at Du tjENEr

pENgE på at SpIllE håNDbolD

Din klub er kun forpligtet til at tegne en

lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Har I aftalt

supplerende ulykkesforsikring og/eller karrierestopforsikring

- eller har du selv tegnet

sådanne forsikringer

har Du huSKEt at få EN

hEltIDSulyKKESforSIKrINg

Din egen ulykkesforsikring dækker med

al sandsynlighed ikke, hvis du kommer til

skade i håndbold. Tjener du bare 1 kr. på

håndbold, dækker din ulykkesforsikring kun,

hvis det er en heltidsulykkesforsikring – og

vel at mærke kun, hvis den ikke undtager

professionel sport.

har Du fåEt EN alVorlIg SKaDE,

og VED Du ENDNu IKKE, om DEN

mEDførEr mÉN

Få hjælp af HSF til at anmelde skaden til

Arbejdsskadestyrelsen. Både i tilfælde

af mén og for en sikkerheds skyld, så en

eventuel senere skade samme sted ikke

bliver afvist. HSF har jurister til at forfølge

din arbejdsskadesag helt gratis.

SKal Du tIl at SKrIVE KoNtraKt

Har du tænkt på det hele i din nye kontrakt

Send den ind til HSF til gennemlæsning. Er

du i tvivl om kontraktens længde, lønniveau

m.m. Ring til HSF og få en snak om karriereplanlægning

og lønforhandlinger.

har Du laVEt EN muNDtlIg

aftalE mED DIN Klub

Så husk, at du ofte ikke kan bevise aftalen,

hvis klubben måtte mene, at den ikke

eksisterer.

får Du IKKE DINE løNSEDlEr

Så har du ingen vished for, at der er svaret

skat, hvilket du i sidste ende vil blive gjort

økonomisk ansvarlig for.

får Du IKKE DIN løN

Er du blevet bedt om at gå ned i løn, eller

har du indtryk af, at din klub har økonomiske

problemer Kontakt Håndbold Spiller

Foreningen hurtigst muligt - vi har stor

erfaring med at forhandle med klubber i

en sådan situation og kan medvirke til at

beskytte dig og dine penge.

har KlubbEN SKaffEt DIg bolIg

Så husk at “fri bolig” beskattes efter en

ligningstabel, der kan betyde en lavere

beskatning end din indkomstbeskatning.

Kontakt Håndbold Spiller Foreningen for

nærmere skatterådgivning.

SparEr Du op tIl tIDEN EftEr

håNDbolDEN

Med den ny opsparingsordning for sportsudøvere

kan du spare op på yderst fordelagtig

vis til tiden efter karrieren. Kontakt HSF og få

en snak om den ny opsparingsordning.

SKrIV alDrIg uNDEr på EN KoNtraKt

forDI Du blIVEr loVEt SpIllEtID, EllEr

at DEr IKKE blIVEr hENtEt flErE på DIN

poSItIoN

Medmindre du får det nøje formuleret i

din kontrakt, og det kan være vanskeligt.

Håndbold Spiller Foreningen erfarer adskillige

gange om året, at klubber løber fra

mundtlige aftaler om sportslige vilkår.

hEr KaN Du SøgE mErE

råDgIVNINg:

Håndbold Spiller Foreningens sekretariat

Håndbold Spiller Foreningens hjemmeside

Håndbold Spiller Foreningens eksterne rådgivere.

Se kontaktinfo bagerst i bladet.

HAR DU IKKE FÅET

SpIllErNyt

Hvis du er medlem af Håndbold Spiller Foreningen, og ikke har modtaget Spillernyt, skal du kontakte Håndbold Spiller Foreningens

sekretariat. Der kan være sket en fejl i distributionen, eller vi kan stå uden din aktuelle adresse, da vi ikke længere automatisk får

besked om adresseændringer.

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 27 |


J4P + S4P PARTNER + SKIFTEREGLER

partNEroVErSIgt

råDgIVNINgSpartNErE:

Kontakt STUDY4PLAYER for rådgivning omkring valg, og gennemførelse

af fleksibel uddannelse sideløbende med sportskarrieren.

Tlf.: 65 50 22 72 • Mail: study4player@spillerforeningen.dk

Bliv klar til job og kend dine kompetencer

Jonas Jensbye Thomsen, erhvervspsykolog

Tlf.: 27 23 98 23 • Mail:

JonasJensbye.Thomsen@grontmij-carlbro.dk

Kend dine jobønsker og få hjælp til at finde job

Kontakt JOB4PLAYER for rådgivning omkring deltidsjobs eller din

arbejdsmæssige fremtid efter sportskarrieren.

Tlf.: 22 26 00 44 • Mail: rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk

Peter Mouritsen, direktør

Tlf.: 20 43 02 24 • Mail: pm@excellent-move.dk

| SIDE 28 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


SLUTSPILLET

AF SIGNE PEDERSEN

Et uDSKælDt SpIl

om mEDaljEr

Forår er lig med slutspil i de danske håndboldhaller, og slutspil i håndboldhallerne er lig med kritik af formen på

både de bedste rækker og selve slutspillet. Spillernyt bringer et overblik over det udskældte spil om medaljer og

spørger om din mening.

Først var der fire hold, så var der seks,

så var der otte, så var der fire igen, og nu

er der otte og seks hold. Siden 1986/87 har

der været afholdt slutspil i dansk håndbold,

men strukturen har været både ændret og

omdiskuteret en hel del undervejs.

Den endelige fight efter en lang sæson,

kampen om guldet og titlen som Danmarks

bedste. Enhver spiller drømmer om finaler

og medaljer, men uden for banen er kampen

om guldet et evigt omdiskuteret emne.

Senest har landstræner Ulrik Wilbek kaldt

den nuværende struktur for ”utroværdig,”

og andre trænere og eksperter har jævnligt

ytret sig om alternative afviklinger af spillet

om medaljerne, mens kvindernes slutspil

består af seks hold ud af 12.

maNgE mENINgEr

Sådan har det ikke altid set ud. Inden

slutspillet første gang blev afholdt i 1987

var det vinderne af grundspillet, der fik

guldmedaljer om halsen og kunne kalde sig

danmarksmestre. Sådan fungerer det stadig i

nogle lande - blandt andet i vores nabolande

Tyskland og Norge.

Uanset hvordan slutspillet har været

strikket sammen, har næsten hvert forår

budt på diskussion og kritik af sæsonens

sidste kampe. Nogle mener, der bør være

mange hold med, andre mener få. Et

konkret forslag fra BSV-træner Carsten

Albrektsen går på, at slutspillet skal bestå

af seks hold, hvoraf de to er sikre på

semifinaleplads, mens de andre fire hold

spiller kvartfinaler. Det ville være en hidtil

uprøvet afvikling af slutspillet. Slutspillets

første model bestod af fire hold, som

spillede semifinaler og finale. Den konstruktion

holdt indtil 1990, hvor sæsonen

blev afsluttet ved, at de seks bedste hold i

grundspillet spillede alle mod alle, hvorefter

de to bedste hold mødtes i en finale om

mesterskabet.

uDVIDEt og rEDuCErEt

Allerede i sæsonen 1993/94 blev slutspillet

ændret igen. To år inden var både kvindernes

og mændenes bedste række blevet

udvidet med to hold, så 12 hold spillede

i den bedste række, og med flere kampe

i grundspillet, blev antallet af hold, og

dermed kampe, i slutspillet også øget. Otte

hold gik således videre efter grundspillet, og

de bedste hold efter kvartfinaler, semifinaler

og finaler blev kåret som mestre.

Men otte hold blev igen reduceret til

den oprindelige konstruktion med fire hold.

Det skete i sæsonen 2001/02 efter massiv

kritik af slutspillet med otte hold, men ikke

desto mindre blev antallet igen øget sidste

år til den nuværende form.

Med 23 år på bagen har slutspillet altså

ændret struktur en del gange, og hvis det

står til kritikkerne, har slutspillet endnu

ikke den optimale form. En af de få spillere,

som har blandet sig i debatten om slutspillet

er FCK Håndbolds målmand og tidligere

landsholdsstjerne, Kasper Hvidt. Ifølge

målmanden, som har en fortid i spansk

håndbold, bliver de otte hold stillet alt for

lige i slutspillet. Det er uretfærdigt for de

hold, der har klaret sig bedst i grundspillet,

mener målvogteren.

hVaD mENEr Du

Spillernyt vil gerne høre din mening.

Hvordan synes du, ligaerne og slutspillet

skal strikkes sammen Hvad fungerer bedst

for dig som spiller

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk

Udvalgte kommentarer bliver bragt i næste

udgave af Spillernyt.

FAKTA OM

ÅRETS SLUTSPIL

herrer:

pulje 1:

- Bjerringbro-Silkeborg (2)

- KIF Kolding (1)

- Nordsjælland (0)

- Viborg HK (0)

pulje 2:

- FCK (2)

- AaB (1)

- Skjern (0)

- Team Tvis Holstebro (0)

Damer:

pulje 1:

- FCK Håndbold (2)

- Randers HK (1)

- Team Esbjerg

pulje 2:

- Viborg HK (2)

- FC Midtjylland (1)

- KIF Vejen (0)

| SPILLERNYT | MAJ 2010 | SIDE 29 |


INFO

SPØRG VORES EKSTERNE EKSPERTER

Tagensvej 86 · 2200 København N

Tlf. 35 87 22 22 • Fax 35 87 22 06

Skatterådgiver böje Nansen

som kan:

– Svare på skattemæssige spørgsmål

– Lave skatteplanlægning og sørge for,

at du betaler den skat, du skal – og kun det

– Sikre korrekt skatteflytning, hvis du

flytter til eller fra Danmark

Skatterådgiver henning lund

som kan:

– Svare på skattemæssige spørgsmål

– Lave skatteplanlægning og sørge for,

at du betaler den skat, du skal – og kun det

– Sikre korrekt skatteflytning, hvis du

flytter til eller fra Danmark

BESTYRELSE

OG SEKRETARIAT

håndbold Spiller foreningen

drives af en bestyrelse:

Torben Vinther, formand

Bo Spellerberg, næstformand

Louise Svalastog

Henrik Mølgaard

Karin Mortensen

Tine Mikkelsen

Christina Pedersen

Mads Nielsen

Elijan Dzankovic

Suppleanter:

Ann Grete Nørgaard

Lean Bach-Nielsen

Martin Bager

Lasse Svan, sekretær

Der er oprettet et sekretariat

til den daglige drift og

råd givning af medlemmerne:

Sundkrogsgade 5 • 2100 København Ø

Tlf. 70 12 12 11 • Fax 70 12 13 11

Skrænten 9 • 8550 Ryomgård

Tlf. 20 94 40 96 • www.GROW2.dk

advokat martin Dahl pedersen

som kan hjælpe dig, hvis du:

– er i tvivl om dine rettigheder,

– har brug for hjælp til forståelsen af din kontrakt,

– har brug for hjælp til kontraktforhandlinger,

– har brug for hjælp til at føre din sag.

groW2 v/Connie frimann

Som kan hjælpe dig med

- coaching

- coachuddannelse

michael Sahl, direktør.

Kresten blæsild, spillerrådgiver.

thomas brønd, spillerrådgiver.

Christina pedersen, spillerrådgiver.

håndbold Spiller foreningen

c/o Spillerforeningen

Pilestræde 35, 1. sal

1112 København K.

Tlf. 33 12 11 28 • Fax 33 12 56 21

E–mail: kontakt@haandboldspiller.dk

Hjemmeside: www.haandboldspiller.dk

VI ER TIL FOR DIG...

Håndbold Spiller Foreningen er din interesseorganisation

som elitehåndboldspiller.

Håndbold Spiller Foreningen varetager dine interesser

og vilkår, og sikrer dine rettigheder over for Dansk

Håndbold Forbund, Divisionsklubberne, Team Danmark,

Kultur ministeriet og øvrige parter indenfor og udenfor

sportsverdenen.

Vi stiller ekstern juridisk rådgivning og skatterådgivning

til din rådighed. Derudover søger Håndbold Spiller

Foreningen løbende at forbedre dine arbejdsvilkår, hvad

enten du er bi–, del– eller fuldtidsansat.

Håndbold Spiller Foreningen tager aktivt del i debatten

vedrørende håndboldens udvikling, for bedst muligt at

sikre, at vi spillere kan sætte vores kvalificerede fingeraftryk.

Som medlem modtager du desuden fire gange årligt

Spillernyt, som er fyldt med spændende og relevante

artikler fra håndboldverdenen.

Har du ris, ros, kommentarer eller idéer til bladet, er du

velkommen til at kontakte sekretariatet.

| SIDE 30 | MAJ 2010 | SPILLERNYT |


in handball

my feet

are decisive

OK, it’s called handball. But a big part of the game

is decided by footwork. Speed, support, stability:

all the S-words are about shoes.

The GEL-BLAST gives you the best in every aspect.

Hands down.

The handball shoe that scores_

Solyte midsole: very lightweight_

Silicone based GEL: shock absorption_

Trusstic: lightweight stabilization_

asics.dk


Afsender:

Spillerforeningen, Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K

KIA CEE’D SPORTY WAGON

MED 7 ÅRS GARANTI

Ekstra rummelig KIA cee’d Sporty Wagon. Fra kr. 191.399*

cee’d Sporty Wagon er en funktionel og rummelig stationcar. Med 534/1664 liters bagageplads og up and

away-bagklap byder bilen på klassens største og lettest tilgængelige bagagerum. Samtidig får du dynamiske

køreegenskaber, høj sikkerhed og masser af udstyr og komfort.

Det er der alt sammen, elegant pakket ind i et sportsligt design. Udenpå og indeni.

www.kiamotors.dk

*) Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.580) og evt. farvetillæg. Forbrug: Eu-norm 20,4 – 13,2 km/l ved blandet kørsel. CO 2: 128 – 171 g/km. 7 års cee’d garanti i henhold til KIA’s garantikontrakt.

18896_Ceed-SW_I_184x260.indd 1 07/03/08 13:53:47

More magazines by this user
Similar magazines