Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

sm.dk

Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

Udgivet af:

Indenrigs- og Socialministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

www.ism.dk

Udgivet maj 2009

Oplag: 1000

Tryk: Schultz Grafisk A/S

ISBN-nr: 978-87-754-66-15-3 (trykt version)

ISBN-nr: 978-87-754-66-16-0 (elektronisk version)

Publikationen kan bestilles hos:

Indenrigs- og Socialministeriet

Lovekspeditionen

Holmens Kanal 22

1060 København K

E-post: p-lex@vfm.dk

More magazines by this user
Similar magazines