Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

sm.dk

Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

DEL I: INDLEDNING 5

Kapitel 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium 5

1.1. Arbejdsgruppens kommissorium. ................................................................. 5

1.2. Arbejdsgruppens medlemmer. ...................................................................... 6

Kapitel 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser 8

2.1. Kommunalbestyrelsernes sammensætning og arbejdsvilkår......................... 8

2.2. Arbejdstilrettelæggelse m.v......................................................................... 10

2.3. Vederlag til kommunalpolitikere. ............................................................... 11

DEL II: KOMMUNALBESTYRELSENS

SAMMENSÆTNING OG ARBEJDSVILKÅR 16

Kapitel 3. Kommunalbestyrelsernes sociodemografiske

sammensætning 16

3.1. Kønsmæssig sammensætning...................................................................... 16

3.2. Aldersmæssig sammensætning. .................................................................. 19

3.3. Uddannelsesmæssig sammensætning.......................................................... 20

3.4. Erhvervsmæssig sammensætning................................................................ 21

Kapitel 4. Rammevilkår og motivationsfaktorer for det

kommunalpolitiske arbejde 24

4.1. Kommunalbestyrelsernes nye ansvarsområder efter kommunalreformen. . 24

4.2. Kommunalpolitikernes motivationsfaktorer. .............................................. 26

Kapitel 5. Arbejdsgruppens overvejelser om rekrutteringen til

kommunalpolitik 28

DEL III: ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE OG

VEDERLAG 32

Kapitel 6. Arbejdstilrettelæggelse m.v. 32

6.1. Indledning. .................................................................................................. 32

6.2. Gældende ret. .............................................................................................. 32

Side 1 af 147

More magazines by this user
Similar magazines