Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

sm.dk

Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og ... - Social

6.2.1. Mulighederne for at anvende cirkulation, elektronisk kommunikation og telefonmøder som alternativ til fysiske møder.......................................... 33 6.2.1.1. Kommunalbestyrelsen. ................................................................. 33 6.2.1.2. Udvalgene..................................................................................... 33 6.2.2. Mulighederne for elektronisk udsendelse af materiale til kommunalbestyrelsens medlemmer............................................................... 36 6.2.3. Offentliggørelse af oplysninger på kommunens hjemmeside. ............. 37 6.2.4. Reglerne om en særlig stedfortræderordning....................................... 38 6.3. Arbejdsgruppens overvejelser..................................................................... 38 6.3.1. Mulighederne for at anvende cirkulation, elektronisk kommunikation og telefonmøder som alternativ til fysiske møder.......................................... 38 6.3.1.1. Kommunalbestyrelsen. ................................................................. 38 6.3.1.2. Udvalgene..................................................................................... 39 6.3.2. Mulighederne for elektronisk udsendelse af materiale til kommunalbestyrelsens medlemmer............................................................... 40 6.3.3. Offentliggørelse af oplysninger på kommunens hjemmeside. ............. 41 6.3.4. Reglerne om en særlig stedfortræderordning....................................... 42 6.4. Udarbejdelse af en vejledning om kommunalbestyrelsens arbejdstilrettelæggelse........................................................................................ 42 Kapitel 7. Vederlæggelse af kommunalpolitikere 44 7.1. Historisk oversigt over udviklingen i reglerne om vederlæggelse m.v. af kommunalpolitikere. .......................................................................................... 44 7.2. Gældende regler om vederlæggelse af kommunalpolitikere....................... 46 7.2.1. Vederlagsreglernes aktuelle struktur.................................................... 46 7.2.2. Den grundlæggende vederlæggelse. .................................................... 47 7.2.2.1. Det faste vederlag. ........................................................................ 47 7.2.2.2. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. .................... 48 7.2.2.3. Tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med børn. 50 7.2.3. Udvalgsvederlag. ................................................................................. 50 7.2.4. Vederlag m.v. til udvalgsformænd....................................................... 52 7.2.4.1. Udvalgsformandsvederlag. ........................................................... 52 7.2.4.2. Efterløn. ........................................................................................ 54 7.2.5. Viceborgmesteren. ............................................................................... 55 7.2.6. Borgmestre........................................................................................... 55 7.2.6.1. Vederlag........................................................................................ 55 7.2.6.2. Efterløn. ........................................................................................ 57 7.2.6.3. Pension.......................................................................................... 58 7.2.7. Godtgørelse af udgifter. ....................................................................... 59 Side 2 af 147

More magazines by this user
Similar magazines