Gode råd når du skal købe fiskeskib - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Gode råd når du skal købe fiskeskib - Søfartsstyrelsen

Gode råd når du skal købe fiskeskib

1


Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib

Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem.

Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Hvis du har behov for yderligere information, kan du se mere på

vores hjemmeside www.fisksikkert.dk.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd står også klar med hjælp og vejledning.

Se mere på deres hjemmeside www.f-a.dk.

Andreas Nordseth

Direktør i Søfartsstyrelsen

2


Har du den uddannelse, som skibet kræver

Du skal være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan stilles krav om, at du har den fornødne

uddannelse, inden du må sejle bestemte typer af skibe. Uddannelsen sikrer, at du får den nødvendige

viden om at sejle skibet på en tryg og sikker måde.

Hvilken slags fiskeri vil du drive

Uanset om du vil drive industrifiskeri eller konsumfiskeri, så er det altid en fordel at købe et

skib, der har en stor lasteevne og stort fribord. Begge ting kan studeres nærmere i skibets

stabilitetsbog. På den måde kan du altid rigge om til andet fiskeri, og sådan et skib vil ofte

være en god salgsvare, hvis du på et tidspunkt vil sælge igen.

Er skibet blevet synet

Det er dit ansvar at tjekke, om skibet har overholdt de syn, som er et krav efter loven.

Hvis skibet ikke er blevet synet, kan et ellers velholdt skib have livsfarlige fejl og mangler

og er samtidig ulovligt.

Hvor vil du fiske

Alle skibe har en såkaldt fartstilladelse, der angiver, hvor skibet er godkendt til at sejle. Det kan

være meget dyrt og nogle gange vanskeligt at udvide et skibs fartsområde. Du skal derfor være

sikker på, at det skib, du vil købe, rent faktisk lever op til kravene for sejlads de steder, hvor du

gerne vil fiske.

3


Er skibet blevet bygget om

Efter en ombygning er det et lovkrav, at skibet skal synes – og du er som ejer ansvarlig for dette.

Selv små ombygninger kan blive farlige for skibets stabilitet – ligesom fx en ny støjmåling

er nødvendig, hvis maskinen skiftes ud. Hvis du erhverver dig et skib, er du som ejer altid

ansvarlig for, at skibet er synet og lovligt.

Har du tjek på stabiliteten

De fleste skibe er udstyret med en stabilitetsbog, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stabilitetsbogen viser, hvor meget skibet kan lastes, uden at det forringer stabiliteten.

Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvilken lasteevne et skib er godkendt til. Det er det, fordi et

skib sagtens kan have en godkendt stabilitetsbog, hvor forudsætningen for godkendelsen

har været, at skibet kun må medføre meget små fiskemængder.

På den baggrund er det vigtigt, at du forholder dig til, om skibet med den godkendelse,

det har, kan anvendes til det fiskeri, du ønsker at drive.

Husk, at stabilitetsbogen kun er gyldig, hvis skibet ikke efterfølgende er blevet væsentligt forandret

eller ombygget.

Bemærk i øvrigt, at for nogle skibe findes der også det krav, at stabiliteten skal kontrolleres med 10

års intervaller.

5


Har du ellers styr på reglerne

Har du tjek på reglerne for støjgrænser på det skib, du vil købe Eller hvad med reglerne for

periodiske syn Det er en god idé at have særligt kendskab til de krav og regler, som er med

til at forbedre din sikkerhed om bord.

Få mere info på www.fisksikkert.dk, hvor du også kan læse mere om fiskeskibe og stabilitet.

Du kan også kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der kan give gode råd og vejledning.

Se mere på deres hjemmeside www.f-a.dk.

6


Spørgsmålene du skal stille, når du køber nyt fiskeskib

· Har du den uddannelse, der kræves for at sejle skibet

· Er skibet egnet til det fiskeri, du vil drive

· Er skibet godkendt til at medføre den last, du forventer at skulle have om bord

· Er skibets fartsområde stort nok

· Er skibets certifikater gyldige

· Har du tjekket stabilitetsbogen

· Er skibet blevet bygget om

· Har du gennemgået skibets bilagsmappe for udestående synskrav

· Har skibet overholdt de obligatoriske syn

Få meget mere info på www.fisksikkert.dk, hvor du

også kan læse mere om fiskeskibe og stabilitet.

Du kan også kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der kan give gode

råd og vejledning. Se mere på deres hjemmeside www.f-a.dk.

Søfartsstyrelsen

Vermundsgade 38 C

2100 København Ø

Tlf.: 3917 4400

Fax: 3917 4401

8

sfs@dma.dk

More magazines by this user
Similar magazines