Beretning 2008 - Brønderslev - Foreningen Norden

foreningen.norden.dk

Beretning 2008 - Brønderslev - Foreningen Norden

Axel Schade,

Kredsformand,

Olufsgade 50,

9700 Brønderslev.

Tlf: 98822014

E-mail :

axelschade@mail.dk

Nordjyllands kredsen.

12. april 2008

ÅRSBERETNING

FOR ÅRET 2007 – 2008

Måske det mest aktive år på kredsplan til dato

Udover generalforsamling havde vi nemlig både forårs- og efterårsseminar + planlagt

hjemmeside opdatering på Brønderslev Gymnasium, en lørdag formiddag, (3.11.07), der

desværre måtte aflyses, da der ved deadline kun var tilmeldt 4, - alle fra Brønderslev! (Jeg

havde endda skaffet gratis lokale og vagtmand – på en lørdag!)

Fremover vil emnet hjemmesider kun blive taget op som ”tilkaldehjælp”, hvor kredsen

evt. bistår med instruktørinfo. (Jørgen Storgård fortæller, at efter Microsoft (Front Page)

bruges nu af mange Stone´s Webwriter, der kan downloades gratis.)

I 2007 hilste vi på ikke mindre end 3 fremtrædende parlamentarikere, nemlig Ole

Chistensen, Ole Stavad og Chr. Mejdahl, med så forskellige emner som ”Norden og EU”,

”Nordisk velfærd – en styrke i den globale konference” og beretningen om et liv og

arbejde som Folketingets formand ved Chr. Mejdahl. Det sidste hører til denne

årsberetning.

Som Chr. Mejdahl selv udtrykte det: ”Fra forkarl i Løgstør til bettekarl på

Christiansborg!” - MF i 1987 og Folketingets formand fra 2003 – 2008.

Efter foredraget havde jeg fornøjelsen på kredsens vegne at overrække ham den smukt

illustrerede bog ”Natur i Nord”. Overrækkelsen af gaven fulgte jeg op med ordene: ”Vi

har jo i foreningen lagt mærke til dine evner som folkelig taler, hvor du giver udtryk for

indsigt, erfaring og humor, når du taler om demokratiet og folkestyrets inderste væsen!”

Seminaret var delt i to arbejdsgrupper: ”Idégruppe” som inspiration for udformning af

årsprogrammer for lokalforeningerne, og en ”Skolenetværksgruppe”, der selvsagt

koncentrerede sig om foreningens skolerelationer!

Deltagerne i de 2 grupper anstrenger sig for at give hinanden gode idéer og erfaringer

med emnerne, men som Birgitte beskriver det fra ”Idégruppen”: At Idéerne står i kø,

men alligevel kunne vi godt have ønsket, at have fået idéer fra flere lokalforeninger. Og at

vi er meget interesserede i, at få tilbagemeldinger fra jer m.h.t. hvilke emner, der skal

tages op på kommende seminarer.” Skolenetværksgruppen havde Karin som referent, og

det hører vi sikkert mere om i Bo Knudsens beretning om samme emne!

Til september laver vi igen ”en seminarsamling”, men denne gang til søs i form af en

dagtur til Göteborg. Programmet er under udarbejdelse, så tid, sted og indhold afsløres

først senere på året!

Ellers er der 3 begivenheder, der også har kredsstyrelsens bevågenhed: indholdet af det

indlæg som vores landsformand Frode Sørensen lige har holdt om aktuelle nordiske

spørgsmål her på vores kredsgeneralforsamling, status for etableringen af et kommende

Nordisk informationskontor i Nordjylland og det kommende repræsentantskabsmøde i

Aalborg den 24. maj, 2008 i byrådssalen i medborgerhuset i Rendsburggade, hvor


Alborgs Nordenafdeling i samarbejde med landskontoret og Aalborg Kommune er

arrangører og værter!

Det er alt sammen med til at skabe fokus på Norden og det nordjyske! ”Norden klar til at

indtage Aalborg” lød overskriften på et indlæg, som jeg havde i samarbejde med Inger

Hørmann fra Nordjyske Stiftstidende, den 20. marts, 2008. Indlæget handlede om de 3

begivenheder, og at Nordjylland bliver en naturlig del af et samarbejde med Vestsverige

og Sydnorge med informationskontorerne i Gøteborg og Arendal, når vi får etableret et

nordjysk kontor. Optimismen blomstrer, da vi nu ved, at tilskuddene fra Nordisk

Ministerråd på 200.000 kr. til hvert kontor vil fortsætte, og at en af de centrale aktiviteter,

som Foreningen Norden i København udfører for Nordisk Ministerråd, kan flyttes helt

eller delvis til det nordjyske, og at der i samarbejde med en nordjysk kommune kan

skabes basis for en styrkelse af de nordjyske aktiviteter i området.

M.h.t. foreningens medlemstal er der en tendens til, at der hvor man prøver sig frem med

nye utraditionelle tilbud, så som grupper med ”Nordisk madlavning”, litterære

studiegrupper med nordisk litteratur, ”Norden i biografen” og rejsearrangementer for

vore medlemmer, der har man noget at mødes omkring på sigt + det traditionelle

årsprogram. Der holder man medlemstallet eller har fremgang. Området fortjener en

landsundersøgelse, så statistikken kan bruges positivt til gavn for medlemstallet!

Vi har i vores kreds ført an med at lave seminarer for vore medlemmer fra

lokalforeningerne. Eksemplet følges nu op på landsplan. – Alligevel ville det hjælpe

gevaldigt, hvis endnu flere bragte nye eller traditionelle idéer til torvs i det forum, vi

kalder kreds Nordjylland, så vi alle kunne se fordelen ved samarbejdet! Yderligere kan vi

jo mødes til formandsmødet i Aarhus (2. september), hvor der også er inspiration at

hente! Sidste skud på stammen er: - udsendelse af ”Formandsinfo” redigeret af Frode

Sørensen og Peter Jon Larsen på nettet til alle landets lokalformænd, som videresender

dem til sine styrelsesmedlemmer! Det er med til at strømline informationsniveauet i vores

forening!

På kredsens vegne vil jeg rose Aalborg afdelingen for at have påtaget sig ulejligheden med

værtskabet for vores repræsentantskabsmøde 24. maj, 2008 og ønske dem alt mulig held

og lykke med arrangementet, og alle vi andre medlemmer af Foreningen Norden i

Nordjylland kan vise vores påskønnelse ved tilmelde os skriftligt til landskontoret senest

fredag, den 2. maj, 2008.

Til sidst en tak for samarbejdet til lokalstyrelser, kredsstyrelse og landskonto.

På kreds Nordjyllands vegne,

Axel Schade.

More magazines by this user
Similar magazines