Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter

fjvu.dk

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter

Mikkel Willum

Projektleder Fjernkøling

Fjernvarmens udviklingscenter den 8/3-2012

1


Frikøling anvendes til Fjernkøling

Havvand anvendes som frikøling

• Der benyttes havvandskøling

som frikøling, der er en gratis

ressource

• Varme baseret på

biomasse bruges i sommerperioden

2


Fjernkøling

Baggrund for fjernkøling

• Anvendelse af lokale ressourcer til køling

• Frikøling via havvand og affaldsforbrænding som damp

Kunder: Veksler

Fjernkølecentral: Varmevekslere,

kompressorer, absorption

Kilde: Frikøling eller

spildvarme

3


Fjernkølecentral

Produktion af Fjernkøling

Teoretisk produktion med fuldt udbygget kapacitet

4


Kølebehov [MW]

Varme [MW]

Varme [MW]

Samfundsmæssige fordele

Fjernkøling udnytter sommer/vinter behov

16

15

14

13

Varmebehov

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8

3,6

3,4

3,2

April

Februar

Kølebehov

Juni

August

Oktober

CHP Boiler Varmeforbrug

December

December

16

15,5

15

14,5

14

13,5

13

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Januar

Synergi mellem varmeog

kulde behov

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Oktober

November

Februar

September

December

3

2,8

2,6

CHP Boiler Varmeforbrug

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

April

Juni

5

Februar

August

Oktober

Tid


Øget efterspørgsel efter køling

Kundepotentialet er stort

• Der er et øget behov for køling af bygninger, idet komforten

forbedres markant

• Anvendelse af køling giver de største designmæssige

frihedsgrader

• Der er fokus på miljøet og København forventer at være CO 2 -

neutral i 2025

6


Fordele ved Fjernkøling

Fordele ved Fjernkøling

• Fjernkøling er meget effektivt samt drift og vedligehold centraliseres

• Reducerer CO 2 emissionerne med op til 70%*

• Investeringer undlades i decentrale køleanlæg

• Mindre støj idet produktionen foretages centralt

• Frigør plads for kunderne

• Konkurrencedygtig pris

*Afh. af hvilke decentrale anlæg der sammenlignes med

7


Kundegrupper

Komfort- og serverkøl

• Både attraktivt for private og offentlige kunder

- Serverkøling

- Kontorbygninger

- Hoteller

- Restauranter

- Forlystelsescentre

- Butikker

- Biografer

8


Fjernkølecentral

Kongens Nytorv og forsyningsnettet

• Forsyningsnettet følger kundernes efterspørgsel

9


Fjernkølecentral

Kongens Nytorv og frikøling

• Effektiv kondensator

• Vedvarende energikilde

• Miljøvenlig

• Vandbesparende

Havvandstemperatur

Kompressor

• God regulering

Absorber

• Billig energikilde

• Miljøvenlig

• Lavt el-behov

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Average 4,3 1,7 1,9 6,8 11,1 14,9 19,1 17,3 15,6 11,6 8,2 5,5

Min 2,0 0,5 0,2 3,5 8,5 12,9 17,0 15,9 13,5 10,0 4,9 3,5

Max 5,9 2,8 5,2 9,3 15,0 18,4 22,8 19,3 18,3 13,7 10,8 6,9

10


Fjernkølingsområder i København

Muligt forretningspotentiale

• Identificeret 8 oplagte fjernkølingsområder

• Samlet efterspørgsel vurderes til ca. 150

MW

• El-besparelse 60 GWh/år (-80%)*

• CO 2 -Reduktion 25.000 tons/år (-65%)*

* I forhold til konventionelle anlæg

11


Fjernkølecentral

Rådhuspladsen baseret på frikøling

• Forsyningsnettet følger kundernes efterspørgsel, der udbygges

med en ny central ved Rådhuspladsen

12


Fjernkøling

Fordele for kunderne

• Nem drift

• Overblik

• Høj forsyningssikkerhed

• Fleksibelt effektbehov

• Reducerede investeringer

• Udfasning af kølemidler

• Konkurrencedygtig

• Mindre støj og pladskrav

• Miljø – betydelig CO2 reduktion

13

More magazines by this user
Similar magazines