Lære og Pagter og Kirkens historie - Jesu Kristi Kirke af Sidste ...

mormon.dk

Lære og Pagter og Kirkens historie - Jesu Kristi Kirke af Sidste ...

Lære og Pagter og

Kirkens historie

S E M I N A R

E L E V H Æ F T E


Lære og Pagter og Kirkens historie – Elevhæfte

Udarbejdet af

Kirkens Uddannelsessystem

Udgivet af

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige


© 2002 Intellectual Reserve, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes

Printed in Belgium

Engelsk original godkendt: 1/00

Godkendt til oversættelse: 1/00

Oversættelse af:

Doctrine and Covenants and Church History Student Study Guide

34190 110

Danish


Indhold

Sådan bruger du dette hæfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Studer skrifterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Læseskema for Lære og Pagter og

Kirkens historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Velkommen til Lære og Pagter og

Kirkens historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kirken i New York og Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . 11

Joseph Smith – Historie 1

Joseph Smith fortæller sin egen historie . . . . . . . . . . . . . . . . 11

De indledende sider til Lære og Pagter

Lær bogen at kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

*Lære og Pagter 1

Herrens forord – En advarselsrøst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Lære og Pagter 2

Moronis besøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lære og Pagter 3

Profeten lærer en vigtig lektie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Lære og Pagter 4

Forberedelse til at tjene Herren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lære og Pagter 5

Der loves vidner til Mormons Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Lære og Pagter 6

Åndens vidnesbyrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Lære og Pagter 7

En af Johannes Åbenbarerens skjulte optegnelser . . . . . . . 21

Lære og Pagter 8–9

Modtagelse og erkendelse af åbenbaring . . . . . . . . . . . . . . 21

Lære og Pagter 10

En sammensværgelse om at bringe profeten i vanry . . . . . 22

Lære og Pagter 11

»Dersom du ønsker det« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Lære og Pagter 12

Til dem, som »hjælper med i dette værk« . . . . . . . . . . . . . . 25

Lære og Pagter 13

Det Aronske Præstedømmes gengivelse . . . . . . . . . . . . . . . 25

Lære og Pagter 14–16

Råd til tre af Whitmer-brødrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lære og Pagter 17

En åbenbaring til de tre særlige vidner . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lære og Pagter 18

Apostlenes værk og sjæles værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Lære og Pagter 19

En befaling til Martin Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lære og Pagter 20

Kirkens forfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Lære og Pagter 21

Hav tak for profeten, du sendte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Lære og Pagter 22

Det er nødvendigt med myndighed for at døbe . . . . . . . . . 34

Lære og Pagter 23

»Ikke under nogen fordømmelse« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Lære og Pagter 24

Kirkelederes pligter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Lære og Pagter 25

Emma Smith – en udvalgt kvinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Lære og Pagter 26

Loven om fælles samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lære og Pagter 27

Nadveren i de sidste dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Lære og Pagter 28

Kun profeten modtager åbenbaring for Kirken . . . . . . . . . 39

Lære og Pagter 29

Løfter til de »udvalgte« i de sidste dage . . . . . . . . . . . . . . . 40

Lære og Pagter 30

David, Peter og John Whitmer – »Frygt ikke« . . . . . . . . . . . 41

Lære og Pagter 31

Thomas B. Marsh – Løfter og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lære og Pagter 32

En mission blandt lamaniterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Lære og Pagter 33

Forberedelse til Jesu Kristi andet komme . . . . . . . . . . . . . . 44

Lære og Pagter 34

Orson Pratt – »Opløft din røst« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Lære og Pagter 35

Sidney Rigdon – en forløber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Lære og Pagter 36

Edward Partridge – »En af Herrens storslåede mænd« . . 47

Lære og Pagter 37–38

Saml jer i Ohio og undslip jeres fjender . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Lære og Pagter 39–40

James Covill – Løfter givet og løfter mistet . . . . . . . . . . . . . 49

Kirken i Ohio og Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lære og Pagter 41

Hvad er en sand discipel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lære og Pagter 42

Herrens lov til sin kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lære og Pagter 43

Måder, hvorpå Herren taler til os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Lære og Pagter 44

Formålet med konferencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Lære og Pagter 45

Jesu Kristi andet komme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Lære og Pagter 46

Åndens gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Lære og Pagter 47

Et kald som historiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Lære og Pagter 48

Køb af jord i Kirtland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Lære og Pagter 49

Et budskab til Det Forenede Samfund af Troende

Kristi Andet Komme (shakere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

*Bemærk: Lære og Pagter 1 blev modtaget i perioden i Ohio og Missouri.

III


Lære og Pagter 50

Forståelse af Åndens virkemåder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Lære og Pagter 51

Yderligere instruktioner om indvielsesloven . . . . . . . . . . . 61

Lære og Pagter 52

Zion, Det Ny Jerusalem, bliver åbenbaret . . . . . . . . . . . . . . 62

Lære og Pagter 53

Sidney Gilberts kaldelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Lære og Pagter 54

Pagter og konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Lære og Pagter 55

W. W. Phelps kaldes til værket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Lære og Pagter 56

En irettesættelse til dem, som ikke er ydmyge . . . . . . . . . . 65

Lære og Pagter 57

Zions midtpunkt åbenbaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Lære og Pagter 58

Herrens vilje vedrørende Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Lære og Pagter 59

Befalinger til Zion og Zions stave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Lære og Pagter 60

»Du skal ikke bortsløse din tid« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Lære og Pagter 61

Fare på vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Lære og Pagter 62

Jeres vidnesbyrd optegnes i himlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Lære og Pagter 63

Forberedelse til Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Lære og Pagter 64

Tilgiv andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Lære og Pagter 65

Guds rige på jorden forbereder vejen til himmeriget . . . . 77

Lære og Pagter 66

William E. McLellin – »Du er ren, men ikke i alt« . . . . . . . 78

Lære og Pagter 67

Skriftens prøve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Lære og Pagter 68

Skriften, Guds magt og forældre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Lære og Pagter 69–70

Guds åbenbaringer – en hellig forvaltning . . . . . . . . . . . . . 81

Lære og Pagter 71

»Intet våben, som smedes mod jer, skal have fremgang« . 82

Lære og Pagter 72

Mere om forvaltning og biskoppens pligter . . . . . . . . . . . . 82

Lære og Pagter 73

Færdiggørelse af Joseph Smiths oversættelse af Bibelen . . 83

Lære og Pagter 74

En profets spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Lære og Pagter 75

Missionskaldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Lære og Pagter 76

Et syn om de forskellige herlighedsgrader . . . . . . . . . . . . . 86

Lære og Pagter 77

Spørgsmål om Johannes’ Åbenbaring . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Lære og Pagter 78

Behovet for at grundlægge biskoppens forrådshus . . . . . . 89

Lære og Pagter 79–80

Missionskaldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Lære og Pagter 81

Herrens råd til præsidentskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Lære og Pagter 82

Instruktioner vedrørende oprettelsen af Zion . . . . . . . . . . . 92

Lære og Pagter 83

Ansvar for kvinder og børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Lære og Pagter 84

En åbenbaring om præstedømmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Lære og Pagter 85

Om at gøre tingene på jeres måde eller Herrens måde . . . 96

Lære og Pagter 86

Lignelsen om hveden og ugræsset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Lære og Pagter 87

Profeti om krig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Lære og Pagter 88

Oliebladet: Et budskab om fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Lære og Pagter 89

Visdomsordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Lære og Pagter 90

Rigets nøgler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Lære og Pagter 91

De apokryfiske bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Lære og Pagter 92

Vær et virksomt medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Lære og Pagter 93

Lys og sandhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Lære og Pagter 94

Instruktioner til Kirkens bygningskomité . . . . . . . . . . . . . 107

Lære og Pagter 95

Byg mit hus! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Lære og Pagter 96

Deling af jord i Kirtland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Lære og Pagter 97

Templer og Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Lære og Pagter 98

Et svar på forfølgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Lære og Pagter 99

Missionskald til John Murdock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Lære og Pagter 100

Missioneringsråd til profeten Joseph Smith og

Sidney Rigdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Lære og Pagter 101

Et svar på vanskeligheder i Jackson County i Missouri . 113

Lære og Pagter 102

Højråd og kirkedisciplinering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Lære og Pagter 103

Vil Zion blive forløst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

IV


Lære og Pagter 104

»På min egen måde« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Lære og Pagter 105

Zions hær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Lære og Pagter 106

»Som en tyv om natten« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Lære og Pagter 107

En åbenbaring om præstedømmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Lære og Pagter 108

»Styrk derfor dine brødre« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Lære og Pagter 109

Indvielse af templet i Kirtland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Lære og Pagter 110

Herren viser sig, og nøgler bliver gengivet

i templet i Kirtland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Lære og Pagter 111

Skatte i Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Lære og Pagter 112

De Tolv Apostles arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Lære og Pagter 113

Spørgsmål om skrifterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Lære og Pagter 114

Åbenbaring til David W. Patten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Lære og Pagter 115

Templet i Far West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Lære og Pagter 116

Adam-ondi-Ahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Lære og Pagter 117

»Ikke blot af navn, men ogaf gavn« . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Lære og Pagter 118

Nye apostle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Lære og Pagter 119–120

Tiendeloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Lære og Pagter 121

»Derfor er mange kaldede, men få udvalgt« . . . . . . . . . . . 136

Lære og Pagter 122

»Frygt derfor ikke for, hvad menneskene kan gøre« . . . . 138

Lære og Pagter 123

Vigtigheden af at føre optegnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Kirken i Nauvoo i Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Lære og Pagter 124

Hellige bygninger og hellige kaldelser . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Lære og Pagter 125

Zarahemla i Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Lære og Pagter 126

Åbenbaring til Brigham Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Lære og Pagter 127–128

Instruktioner om ordinancen dåb for de døde . . . . . . . . . 143

Lære og Pagter 129

Tre vigtige nøgler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Lære og Pagter 130

Lærdomsmæssige perler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Lære og Pagter 131–132

»Den nye og evige ægteskabspagt« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

*Lære og Pagter 133

Ban vejen for Frelserens komme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Lære og Pagter 134

Lærdomme vedrørende ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Lære og Pagter 135

Sandhedens martyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Lære og Pagter 137

Et syn om det celestiale rige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kirken flytter vestpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Arvefølgen i præsidentskabet

Kirkens næste præsident bliver udvalgt . . . . . . . . . . . . . . 157

Rejsen vestpå (1845–1847)

Hvad kan vi lære af de første pionerer . . . . . . . . . . . . . . 158

Lære og Pagter 136

»Hele folket. . . skal organiseres i kompagnier« . . . . . . . . 163

Præsident Brigham Young

Opbygningen af et tilflugtssted for Guds rige . . . . . . . . . 164

Arven efter præsident Brigham Young

En sidste dages Moses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Præsident John Taylor

Frihedens forkæmper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Præsident Wilford Woodruff

Manifestet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Officiel Erklæring nr. 1 og »Uddrag af tre taler. . .«

Herren bringer praktiseringen af flerkoneriet

til ophør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

En periode med vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Præsident Lorenzo Snow

En åbenbaring om tiende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Præsident Joseph F. Smith

En lærer i evangeliske lærdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Lære og Pagter 138

Et syn om de dødes forløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Præsident Heber J. Grant

Fast besluttet på at tjene Herren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Præsident George Albert Smith

En ædel tjener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Den verdensomspændende kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Præsident David O. McKay

»Ingen anden succes kan opveje fiasko i hjemmet« . . . . . 200

Præsident Joseph Fielding Smith

Evangelisk teolog og forfatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Præsident Harold B. Lee

Et kæmpestort fyrretræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Præsident Spencer W. Kimball

»Forøg jeres indsats« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Officiel Erklæring nr. 2

Alle værdige mænd kan bære præstedømmet . . . . . . . . . 213

Præsident Ezra Taft Benson

Oversvøm jorden med Mormons Bog . . . . . . . . . . . . . . . . 213

*Bemærk: Lære og Pagter 133 blev modtaget i perioden i Ohio og Missouri.

V


Præsident Howard W. Hunter

En mand med kristuslignende kærlighed . . . . . . . . . . . . . 217

Præsident Gordon B. Hinckley

»Jeg er optimist. Jeg synes fremtiden ser lovende ud« . . 221

Familien: En proklamation til verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd . . . . . . . . . . 226

Trosartiklerne

Det vi tror på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Vores plads i Kirkens historie

En arv af tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Personer og begreber i Lære og Pagter . . . . . . . . . . . . 233

VI


Sådan bruger du dette hæfte

Som titlen af dette hæfte antyder, er dette en vejledning i dit

studium af skrifterne. Det indeholder flere afsnit for at hjælpe

dig med at øge din forståelse af det, du læser.

Lige fra den dag, hvor Kirken blev organiseret, har Herren

befalet, at en optegnelse og beretning bliver ført (se L&P

21:1). Skrifterne lærer os, at vi vil blive dømt ud fra de

bøger og optegnelser, der er blevet ført (se Åb 20:12; L&P

128:7). Nøjagtige beretninger har været en vigtig kilde til

undervisning i evangeliet og til at opbygge vidnesbyrd

lige siden Adams dage (se Moses 6:5–6, 45–46; 1 Nephi

3:19–20; Mosiah 1:2–5). Når du i Lære og Pagter 47 læser

om John Whitmers kald som Kirkens historiker, så tænk

på, hvordan du kan anvende det i førelsen af din egen

betydningsfulde beretning.

Studer skrifterne

L¯s op gave A, mens du studerer Lære og Pagter 47.

A Hvordan ved vi, hvad vi skal skrive

1. Hvordan vidste John Whitmer i henhold til Lære og

Pagter 47, hvad han skulle skrive i optegnelsen

2. På hvilke måder er I blevet velsignet, fordi en eller anden

har ført en historisk optegnelse

3. På hvilken måde kan det, som du skriver være en velsignelse

for andre

Præsident Spencer W. Kimball har rådet: »Få fat i en notesbog. . . en mindebog,

som vil vare hele livet, og måske vil englene citere fra den i evigheden.

Begynd i dag og skriv om dine gerninger og handlinger, dine dybeste tanker,

dine resultater og dine fiaskoer, dine forhold og dine sejre, dine indtryk og dine

vidnesbyrd« (Den danske Stjerne, jun. 1977, s. 25).

Indledning

A Under overskrifterne, som er trykt på billeder af

en åben bog, findes afsnitsoverskrifter til de kapitler

eller afsnit af skriften, som du får til opgave at læse. Disse

indledende afsnit indeholder følgende former for oplysninger:

• Den historiske baggrund

• En forklaring af, hvordan skriftstedsblokken hænger

sammen med kapitlerne eller afsnittene før og efter

• Spørgsmål og forslag til at overveje før og under din

læsning, hvilket vil hjælpe dig til at koncentrere dig om

blokkens budskab

B

Lære og Pagter 47

Et kald som historiker

58

Lære og Pagter 48

Køb af jord i Kirtland

Kirkens medlemmer fortsatte med at indsamles i området

i og omkring Kirtland i Ohio, som svar på den åbenbaring,

der blev givet i december 1830 (se L&P 37; se også L&P

38). Lederne vidste imidlertid, at Kirtland ikke var stedet

Zion. På den anden side vidste de ikke, hvor Zion skulle

ligge Hvor længe skulle medlemmerne planlægge at være

i Kirtland Hvor skulle de være en kort tid, før de flyttede

til Zion Lære og Pagter 48 blev modtaget som svar på

profeten Joseph Smiths spørgsmål vedrørende disse anliggender.

Denne åbenbaring er et af mange eksempler i skriften,

der viser, at Herren gav råd i timelige anliggender,

og at de timelige anliggender ofte påvirker de åndelige

anliggender.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 48

Brødrene fra øst (v. 2) – Kirkens medlemmer, som kom til

Ohio fra New York og Pennsylvania.

Lære og Pagter 48:6 – Indsamlingen finder sted

under ledelse af Det Første Præsidentskab

Vi behøver ikke at blive bedraget med hensyn til indsamlingen

af de hellige eller opbyggelsen af Zion i de sidste dage.

Som præsident Harold B. Lee har sagt: »Herren har klart

placeret ansvaret for at lede indsamlingens værk i hænderne

Kirkens ledere, som han vil åbenbare sin vilje til, med

hensyn til hvor og hvornår sådanne indsamlinger vilfinde

sted i fremtiden. . . [Kirkens medlemmer] bør ikke være

foruroliget i deres følelser, før sådanne instruktioner gives

til dem, således som det åbenbares af Herren til de rette

myndigheder« (Ye Are the Light of the World [1974], s. 167).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 48.

A Find svarene

Læs Lære og Pagter 48, afsnitsoverskriften og vers 1–6, og

svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad sagde Herren, som antydede, at det endelige indsamlingssted

for de hellige ikke ville blive Kirtland i Ohio

2. Hvad sagde Herren, at de hellige skulle gøre

Forstå skrifterne

Afsnittet »Forstå skrifterne« giver hjælp med

vanskelige ord og vendinger og kommentarer for

at hjælpe dig med at forstå de begreber, som er indeholdt i

skriften. Kommentaren indeholder ofte udtalelser af Kirkens

generalautoriteter.

A

B

C

• Begynd med en bøn.

• Læs afsnitsoverskriften til det kapitel eller afsnit, som

du skal studere, og overvej andre studieteknikker under

»Inden du læser«, s. 3–4).

• Læs det angivne kapitel eller afsnit, idet du ser i det

tilhørende afsnit af »Forstå skrifterne« for at få hjælp. Brug

punkterne under »Mens du læser« (se s. 4–5). Skriv noter

og spørgsmål i dit arbejdshæfte. Skriv også om de følelser

eller indtryk, som er vigtige for dig.

• Lav aktiviteterne i afsnittet »Studer skrifterne« for det

kapitel eller afsnit, som du studerer. Nogle gange kan du

vælge, hvilke aktiviteter du vil lave. Hvis du ønsker at

lære mere, kan du lave alle aktiviteterne.

Hjemmestudieseminar

Hvis du er med i et hjemmestudieseminar, viser læseskemaet

på side 7 dig, hvad du skal læse til seminar hver uge. Husk,

at seminar er et dagligt religiøst uddannelsesprogram, at bøn

sammen med læsning af skrifterne bør være en daglig vane,

og at du er nødt til at arbejde på dine seminaropgaver hver

skoledag, selv om du ikke går til seminar hver dag. Hvis

du har flere eller færre end 36 uger i dit seminarår, fortæller

din lærer dig, hvilke kapitler du skal læse i løbet af en uge,

og hvilke opgaver du skal lave. At læse i skrifterne og bruge

elevhæftet bør tage 30–40 minutter hver skoledag, hvor du

ikke kommer til en seminarklasse.

Hver uge bør du give din lærer de sider fra dit arbejdshæfte,

som indeholder dine tanker om skrifterne og de opgaver fra

elevhæftet, som du har lavet i den uge. Din lærer læser dem,

kommenterer dem og giver dig dit arbejdshæfte tilbage. Du

kan eventuelt have to notesbøger og bruge dem hver anden

uge. Du kan også skrive i en mappe med løsblade og aflevere

de sider, som du har lavet i løbet af ugen. Når din lærer giver

dig siderne tilbage, kan du sætte dem ind i mappen.

Dagligt seminar

Hvis du går til seminar dagligt, skal du bruge dette elevhæfte

efter din lærers anvisning.

C

Studer skrifterne

Afsnittet »Studer skrifterne« indeholder spørgsmål

og aktiviteter, der skal hjælpe dig med at finde,

tænke over og anvende evangeliets principper, som findes

i skrifterne. Der er ikke plads til at skrive i hæftet, så du

skal gøre det i et arbejdshæfte eller på dine egne papirer.

Følgende forslag kan hjælpe dig, mens du studerer skrifterne:

1


Studer skrifterne

Dette hæfte er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at læse,

studere og forstå skrifterne. Da det meste af din tid vil gå

med at læse og tænke over skrifterne, er denne del medtaget

for at hjælpe dig til at gøre det mere effektivt.

Da ældste Howard W. Hunter var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, gav han Kirkens medlemmer nogle værdifulde råd

om studium af skrifterne, som er sammenfattet herunder.

Du kan skrive hans råd på et kort og sætte det et sted, hvor du

kan se det, mens du studerer.

• Læs grundigt for at forstå skrifterne.

• Studer hver dag.

• Afsæt et fast tidspunkt hver dag til at studere.

• Studer på et sted, hvor du kan koncentrere dig uden

forstyrrelser eller afbrydelser.

• Studer i et bestemt stykke tid i stedet for at studere et

bestemt antal kapitler eller sider.

• Hav en studieplan.

(Stjernen, jan. 91, s. 24–26)

Brugen af den studiehjælp, som findes i Guide til skrifterne,

gavner sammen med gode studieteknikker dit studium af

skrifterne.

Studieteknikker

Nephi sagde, at vi bør »mætte os med Kristi ord« (2 Nephi

32:3), og Jesus befalede nephiterne at »undersøge [skrifterne]

flittigt« (3 Nephi 23:1). Denne form for studium omfatter mere

end bare at læse hurtigt gennem skrifterne. Følgende forslag

og teknikker hjælper dig til at lære mere, mens du studerer.

De er inddelt i tre forskellige kategorier: Inden du læser, mens

du læser, og når du har læst.

Inden du læser

Bøn

Skrifterne er skrevet under

inspiration. Derfor forstås

de bedst, når vi har Ånden

hos os. I Det Gamle Testamente

lærer vi om præsten

Ezra, som »havde sat sig

for at granske Herrens lov«

(Ezra 7:10). Sæt dig for at

læse skrifterne og bede, hver

gang du læser.

Saml baggrundsinformation

En forståelse af skrifternes historiske baggrund hjælper dig

til at få større indsigt, når du læser. Guide til skrifterne giver en

historisk baggrund og en kort oversigt over hver bogs indhold

og hovedemner. Afsnitsoverskrifterne i Lære og Pagter

giver en kort forklaring om den historiske baggrund for åbenbaringerne.

Indekset bag i Mormons Bog og Lære og Pagter

indeholder også nyttige

oplysninger. Hvis du har tid,

kan du også se i andre af

Kirkens bøger og hæfter, der

har baggrundsinformation

om de steder i skrifterne,

som du læser.

Stil spørgsmål

Inden du læser, er det nyttigt

at stille dig selv spørgsmål

såsom: »Hvem har skrevet disse vers«, »Til hvem«, »Hvorfor

er denne belæring taget med i skrifterne«, »Hvad ønsker

jeg at få at vide eller lære, når jeg læser i dag« og »Hvad

ønsker Herren mon, at jeg skal lære af disse skriftsteder«

Mens du læser skrifterne, kan du se efter svar på dine spørgsmål.

Husk, at du også kan bruge den studiehjælp, som findes

i Guide til skrifterne, eller lede efter svar i Kirkens hæfter og

bøger.

Læs afsnitsoverskrifterne

Afsnitsoverskrifterne i Lære og

Pagter giver en kort forklaring

om den historiske baggrund for

åbenbaringerne. I dit studium

er det ikke kun en god vane at

læse afsnitsoverskriften, inden du

begynder at læse et afsnit, men

det vil også hjælpe dig med at

forberede dig til at stille spørgsmål

og lede efter svar, når du

læser.

2


Mens du læser

Vær ikke bange for at standse op

De fleste guldklumper ligger ikke oven på jorden – man skal

grave efter dem. Dit studium af skrifterne bliver meget mere

værdifuldt, hvis du sætter farten ned eller standser op og

laver nogle af de opgaver, som følger efter.

Slå betydningen op på ord, som du ikke forstår

Brug en ordbog. Nogle gange

kan det give mere viden at

slå et ord op, som du mener,

at du allerede kender. Afsnittene

»Forstå skrifterne« i dette

elevhæfte hjælper dig til at

forstå mange svære ord og

udtryk.

Vær opmærksom på, at

Herren nogle gange har inspireret

sine profeter til i det, de

har skrevet, at medtage forklaringer,

som hjælper os til

at kende betydningen af ord

og sætninger. Læs f.eks. Lære

og Pagter 41:5 og find ud af,

hvad det ifølge Herren vil sige at være hans discipel.

Brug studiehjælpen i Guide til skrifterne

Se afsnittet »Brug studiehjælpen i Guide til skrifterne« på

side 2–3.

Overfør skriftstedet på dig selv

Hvis du indsætter dit eget navn i et vers, er det med til at gøre

lærdommene i skrifterne mere personlige. Hvilken forskel gør

det for eksempel, hvis du bruger dit eget navn i stedet for

»David«, når du læser Lære og Pagter 30:1–2

Forestil dig, hvad der sker

Forestil dig i dit sind, hvad der sker. Når du f.eks. læser

Joseph Smith – Historie 1:27–47, så forsøg at forestille dig,

hvad du ville føle, hvis en

engel viste sig tre gange

for dig på dit værelse og gav

dig et vigtigt budskab.

Nogle gange beder skrifterne

os om at bruge vores forestillingsevne.

Læs Alma

5:15–18, og stands op og gør,

som Alma foreslår. Tag dig

tid til at skrive, hvad du

følte, da du forestillede dig, at du levede dig ind i de vers.

Se efter bindeord

Bindeord omfatter og, men, fordi, derfor og ikke desto mindre. Når

du læser disse ord, så læg mærke til, at de hjælper dig til at

forstå to eller flere begreber. Nogle gange viser de, på hvilken

måde to eller flere begreber er ens eller forskellige.

Hvis du f.eks. tænker over, hvad ordet fordi antyder i Lære og

Pagter 84:54–55, kan du lære en vigtig sandhed om betydningen

af Mormons Bog.

Fordi antyder et forhold

mellem årsag og virkning

mellem de helliges tro

og taknemmelighed for

Mormons Bog og deres

evne til at modtage åbenbaring samt Herrens velsignelser.

Læs Lære og Pagter 45:30–32, og læg mærke til, hvordan ordet

men viser en kontrast mellem de retskafnes og de ugudeliges

tilstand i de sidste dage.

At fremhæve ordet men kan

give os vished om, at de

retskafne vil blive skånet for

nogle af ødelæggelserne

inden det andet komme.

Se efter mønstre

I Lære og Pagter 52:14 erklærede Herren, at han ville give os

et mønster, hvorved vi kunne undgå Satans bedrag. Derpå

henviste han i vers 19 til dette mønster. Kendskab til, at der

mellem vers 14 og 19 er hjælp fra Herren til, hvordan man

skelner mellem gode eller onde ånder, skulle gøre at vi læser

og studerer disse vers for at forstå mønstret.

Et andet eksempel på at

finde mønstre er at se efter

en profets forklaring på

årsag og virkning ved at

lægge mærke til hans brug

af ordene hvis og så. I Lære

og Pagter 5 fik Martin

Harris at vide, hvad han skulle gøre for at få en bestemt gave

fra Herren. Læs vers 24 og find hvis-så-mønstret. Læg mærke

til, hvad han fik at vide, at han skulle gøre for at modtage

den velsignelse, han søgte.

3


Gentagelse af et ord eller et begreb er et andet mønster, som

man kan se efter. Sammenlign f.eks. indholdet af de første fem

vers i Lære og Pagter 11, 12 og 14. Hver af disse åbenbaringer

blev givet til Kirkens medlemmer, som var ved at begynde at

arbejde i Herrens rige. Læg mærke til de lignende budskaber,

som Herren havde til hver af sine tjenere.

Se efter opremsninger i skrifterne

Opremsninger hjælper en til bedre

at forstå, hvad Herren og hans profeter

belærer om. De ti bud er en

opremsning (se 2 Mos 20). Saligprisningerne

i 3 Nephi 12:3–11 kan let

betragtes som en opremsning. Det

kan kræve en lidt større indsats

at finde andre opremsninger. Foretag

for eksempel ud fra Lære og Pagter 68:25–31 en opremsning

af, hvad Herren sagde, at der kræves, at forældre lærer

deres børn.

Stil spørgsmål

Bliv ved med at stille spørgsmål, sådan som du blev bedt om

det i afsnittet »Inden du læser«. Når du læser, kan du stille

det spørgsmål, som du stillede, inden du begyndte at læse, på

en anden måde, eller du kan komme i tanke om helt andre

spørgsmål. At søge svar på spørgsmål er en af de vigtigste

måder at få større forståelse ved studium af skriften på. Et af

de vigtigste spørgsmål, vi kan stille, er: »Hvorfor kan Herren

have inspireret forfatteren til at medtage dette i skrifterne«

Se efter iøjnefaldende fingerpeg, som forfatterne af og til

skriver, når de siger noget som f.eks. »og således ser vi«.

Besvar spørgsmål, som findes i skrifterne

Herren stiller mange gange et spørgsmål og besvarer det

dernæst selv. Han spurgte nogle af Kirkens ældster: »Hvortil

er I blevet ordineret« (L&P 50:13). Og derpå svarede han: »Til

at prædike mit evangelium ved Ånden, ja, Talsmanden, der

blev udsendt for at lære menneskene sandheden« (vers 14).

I andre tilfælde bliver der stillet et spørgsmål, men ikke givet

noget svar – for det meste fordi forfatteren mener, at svaret må

være indlysende (se f.eks. L&P 122:8). Men nogle gange giver

forfatterne ikke noget svar, fordi det spørgsmål, der er blevet

stillet, kan kræve nogen eftertanke, og svaret er måske ikke

enkelt. Læs for eksempel Alma 5:14–33, og svar på spørgsmålene

i disse vers, som om du var til stede.

Se efter sindbilleder og symbolske betydninger

Profeter bruger ofte symboler og

billedsprog til at formidle deres budskab

med større kraft. For eksempel

er lignelser en enkel måde at fortælle

et budskab på og en måde, som har

en dybere betydning. Historien i en

lignelse gør det, der belæres om,

lettere at huske og mere meningsfuldt.

Følgende forslag kan hjælpe dig til at

forstå symboler i skrifterne:

1. Se efter en fortolkning i skrifterne. Mange elementer f.eks.

i lignelsen om ukrudtet i hveden fra Matthæus 13 forklares

i Lære og Pagter 86:1–7 og 101:64–66. Nogle gange kan

man finde en fortolkning ved at bruge en krydshenvisning

i fodnoterne.

2. Tænk over det karakteristiske ved symbolet, og hvad symbolet

kan lære dig. I Lære og Pagter 38:24–27 taler Herren

f.eks. om den kærlighed, en far har til sin lydige søn, for at

illustrere, hvordan han er og for at understrege vores behov

for at behandle hinanden med den kærlighed og enighed,

som burde findes blandt familiemedlemmer.

3. Se om symbolet lærer dig noget om Frelseren. Herren

fortalte Adam, at »alt. . . bærer vidnesbyrd om [ham]«

(Moses 6:63). Hvordan er dommeren, som besvarer kvindens

bøn Lære og Pagter 101:81–91, ligesom Herren, der

besvarer de helliges råb om hjælp

Skriv

Hav noget papir eller et arbejdshæfte

i nærheden, så du kan nedskrive de

begreber, som du ønsker at huske,

såsom opremsninger, særlig indsigt,

du får, eller dine følelser om noget,

som du læser. Det kan hjælpe dig til

at huske tanker eller noget, du har

forstået, næste gang du læser, hvis

du også skriver disse begreber i marginen

af dine skrifter.

Mange mennesker kan godt lide at

fremhæve vigtige ord og udtryk i deres skrifter. Der er ikke

nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. (Måske har du

slet ikke lyst til at gøre det). Nogle mennesker tegner en cirkel

rundt om versets nummer eller skraverer eller understreger

vigtige ord og udtryk, som har særlig betydning i et vers. En

anden måde at fremhæve skrifterne på er at skrive en krydshenvisning

til et andet skriftsted i marginen. Ved at gøre dette

med flere vers, der handler om samme emne, får du en kæde

af skriftsteder om et bestemt emne, som du kan komme til ved

at finde et hvilket som helst af skriftstederne i kæden. At foretage

afmærkninger i skrifterne kan ofte hjælpe dig til hurtigere

at finde vigtige vers.

4


Når du har læst

Grund over skrifterne

At grunde betyder at tænke dybt

over noget, stille spørgsmål og

vurdere, hvad du ved, og hvad du

har lært. Der er adskillige gode

eksempler i skrifterne, hvor der blev

givet vigtige åbenbaringer som

resultat af, at nogen havde grundet

over noget, især over skrifterne

(se L&P 76:15–20; 138:1–11).

Anvend skrifterne på dig selv

At anvende skrifterne på sig

selv betyder at sammenligne

dem med sit eget liv. For at

anvende skrifterne på dig selv,

skal du stille spørgsmål som:

»Hvilket evangelisk princip bliver

der belært om i de skrifter,

jeg lige har læst« og »Hvad

har disse principper at gøre

med mit liv« En vigtig del af

at anvende skrifterne på sig selv, er at lytte til Helligåndens

tilskyndelser, hvem Herren lovede »skal. . . vejlede jer i hele

sandheden« (Joh 16:13).

Lære og Pagter bruger mange situationer og principper, som

Bibelen belærer om, til at illustrere og undervise i lærdomme

i de sidste dage. Moses brugte f.eks. åbenbaringens ånd til at

bringe »Israels børn gennem Det røde Hav på tør bund.«

(L&P 8:3); Kirkens medlemmer advares mod ikke at

»udstrække sin hånd for at gribe fat i Guds ark« som Uzza

gjorde (L&P 85:8; se også 2 Sam 6:6–7); og de hellige formanes

til at »gør[e] Abrahams gerninger« (L&P 132:32).

Skriv

Nogle mennesker fører dagbog,

hvori de nedskriver

det vigtigste budskab i det,

som de læser, hvad de føler

for det, som de læser, eller

hvordan de mener, at det,

som de læser, gælder i deres

tilværelse. Hvis du bruger

dette hæfte til hjemmestudieseminar,

skal du føre et

arbejdshæfte for at gennemføre. Denne notesbog vil være som

en dagbog om skriften.

Det er også godt at tale med andre om det, du læser. Hvis du

skriver nogle noter, så du kan huske, hvad du vil tale om, og

hvis du gennemgår det, som du har lært, hjælper det dig til at

forstå og huske mere af det, du har læst.

Anvend

Den virkelige værdi af den

viden, som du får fra skrifterne,

får du, når du efterlever det,

som du lærer. En større nærhed

til Herren og en følelse af den

fred, som han giver, er blot nogle

af de velsignelser, som de, der

efterlever evangeliet, får. Derudover

har Herren sagt, at de, der

efterlever det, som de lærer, vil få mere, mens de, der ikke

efterlever det, som de lærer, vil miste den viden, som de har

(se L&P 1:33).

»I skal anvende jeres tid til at granske

skrifterne. . . Da skal I få at vide, hvad I

skal gøre« (L&P 26:1).

Læs igen

Vi forstår ikke alt i et skriftsted,

første gang vi læser det. Det

tager faktisk et helt livs studium

virkelig at forstå skrifterne. Vi

begynder ofte at se mønstre, se

tingene bedre for os og at få

en dybere forståelse af skrifterne

efter to eller tre gennemlæsninger. Man kan se efter nye

belæringer eller stille andre spørgsmål, når man læser. Hvis

du prøver at omskrive en beretning eller bare et vers eller to

med dine egne ord, så kan det hjælpe dig til at finde ud af,

om du har forstået det, du har læst eller ej, og hjælpe dig til

at forstå skrifterne bedre.

5


Læseskema for Lære og Pagter og Kirkens historie

Dage, hvor jeg læser

ti minutter eller mere

De kapitler jeg skal læse i denne uge

S

M

T

O

T

F

L

1. uge

»Studer skrifterne«

S

M

T

O

T

F

L

2. uge

Joseph Smith – Historie 1

S

M

T

O

T

F

L

3. uge

Forklarende indledning

Lære og Pagter 1

2

3

4

5

S

M

T

O

T

F

L

4. uge

Lære og Pagter 6

7

8

9

10

S

M

T

O

T

F

L

5. uge

Lære og Pagter 11

12

13

14

15

16

17

18

S

M

T

O

T

F

L

6. uge

Lære og Pagter 19

20

21

S

M

T

O

T

F

L

7. uge

Lære og Pagter 22

23

24

25

26

27

28

29

S

M

T

O

T

F

L

8. uge

Lære og Pagter 30

31

32

33

34

35

36

37

38

S

M

T

O

T

F

L

9. uge

Lære og Pagter 39

40

41

42

S

M

T

O

T

F

L

10. uge

Lære og Pagter 43

44

45

46

47

S

M

T

O

T

F

L

11. uge

Lære og Pagter 48

49

50

51

52

53

S

M

T

O

T

F

L

12. uge

Lære og Pagter 54

55

56

57

58

59

S

M

T

O

T

F

L

13. uge

Lære og Pagter 60

61

62

63

64

S

M

T

O

T

F

L

14. uge

Lære og Pagter 65

66

67

68

69

70

71

72

73

S

M

T

O

T

F

L

15. uge

Lære og Pagter 74

75

76

S

M

T

O

T

F

L

16. uge

Lære og Pagter 77

78

79

80

81

82

83

S

M

T

O

T

F

L

17. uge

Lære og Pagter 84

85

86

S

M

T

O

T

F

L

18. uge

Lære og Pagter 87

88

S

M

T

O

T

F

L

19. uge

Lære og Pagter 89

90

91

92

93

94

S

M

T

O

T

F

L

20. uge

Lære og Pagter 95

96

97

98

99

100

S

M

T

O

T

F

L

21. uge

Lære og Pagter 101

102

S

M

T

O

T

F

L

22. uge

Lære og Pagter 103

104

105

S

M

T

O

T

F

L

23. uge

Lære og Pagter 106

107

108

S

M

T

O

T

F

L

24. uge

Lære og Pagter 109

110

111

112

113

114

S

M

T

O

T

F

L

25. uge

Lære og Pagter 115

116

117

118

119

120

121

122

123

S

M

T

O

T

F

L

26. uge

Lære og Pagter 124

125

126

S

M

T

O

T

F

L

27. uge

Lære og Pagter 127

128

129

130

S

M

T

O

T

F

L

28. uge

Lære og Pagter 131

132

S

M

T

O

T

F

L

29. uge

Lære og Pagter 133

134

135

137

S

M

T

O

T

F

L

30. uge

Arvefølgen i præsidentskabet

Rejsen vestpå (1845–1847)

Lære og Pagter 136

S

M

T

O

T

F

L

31. uge

Præsident Brigham Young

Brigham Youngs arv

S

M

T

O

T

F

L

32. uge

Præsident John Taylor

Præsident Wilford Woodruff

Officiel Erklæring nr. 1 og »Uddrag fra tre taler ...«

Præsident Lorenzo Snow

S

M

T

O

T

F

L

33. uge

Præsident Joseph F. Smith

Lære og Pagter 138

Præsident Heber J. Grant

Præsident George Albert Smith

Præsident David O. McKay

S

M

T

O

T

F

L

34. uge

Præsident Joseph Fielding Smith

Præsident Harold B. Lee

Præsident Spencer W. Kimball

Officiel Erklæring nr. 2

S

M

T

O

T

F

L

35. uge

Præsident Ezra Taft Benson

Præsident Howard W. Hunter

Præsident Gordon B. Hinckley

Familien: En proklamation til verden

S

M

T

O

T

F

L

36. uge

Den levende Kristus

Trosartiklerne

Vores plads i Kirkens historie

6


© 1996 Del Parson

Hvad er Lære og Pagter

Sammen med Bibelen, Mormons

Bog og Den Kostelige Perle er Lære

og Pagter et af Kirkens fire standardværker.

Dette betyder, at disse fire

bøger accepteres som guddommeligt

inspirerede skrifter, som medlemmer

af Kirken indgår pagt om at

følge. Præsident Joseph Fielding

Smith, daværende præsident for De

Tolv Apostles Kvorum, forklarede, hvordan Lære og Pagter

er forskellig fra andre skrifter:

»Bibelen er en beretning, som indeholder lærdomme og befalinger,

givet til folk i fordums tid. Dette gælder også Mormons

Bog. Den indeholder lærdomme og befalinger til det folk,

som i fordums tid levede her i Amerika, samt dets historie.

Men denne Lære og Pagter indeholder Guds ord til dem,

som bor her nu. Det er vores bog. Den tilhører de sidste dages

hellige. Den er mere dyrebar end guld; profeten [Joseph

Smith] siger, at vi skal sætte den højere end al jordens velstand.

Jeg gad vide, om vi gør det Hvis vi værdsætter den,

forstår den og ved, hvad den indeholder, vil vi sætte den

højere end velstand; den er mere værd for os end jordens rigdomme«

(Lærdomme om frelse, 3:166).

Præsident Gordon B.

Hinckley, daværende

rådgiver i Det Første

Præsidentskab, skrev, at

»blandt vore standardværker

er Lære og Pagter

ganske enestående. Det

er Kirkens forfatning.

Selv om der i Lære og

Pagter findes skrivelser

og udtalelser af forskellig oprindelse, så er den først og fremmest

en bog, der består af åbenbaringer, givet ved denne

uddelings profet [Joseph Smith].

Disse åbenbaringer indledes med en magtfuld erklæring om

Guds hensigt med at gengive sit store værk i de sidste dage:

’Hør, o, I min kirkes folk, siger hans

røst, som bor i det høje, og hvis øjne

hviler på alle mennesker. Ja, sandelig

siger jeg: Hør, I folk, som er langt

borte, og I, som bor på øerne i havet,

lyt alle.

Thi sandelig, Herrens røst lyder til

alle mennesker, og ingen skal kunne

undfly. Der findes intet øje, som

ikke skal se, ej heller øre, som ikke skal høre, ej heller hjerte,

som ikke skal gennembores’ (L&P 1:1–2).

Med denne majestætiske indledning åbnes der for et væld af

forunderlige lærdomme, som flyder fra den evige sandheds

kilde. Nogle er direkte åbenbaringer, som Herren har dikteret

sin profet. Nogle er formuleret i Josephs Smiths egne ord,

således som han skrev eller fremsagde dem, sådan som Helligånden

bevægede ham til det. Her finder vi også Joseph Smiths

beskrivelse af begivenheder, som indtraf under forskellige

omstændigheder. Alt i alt udgør indholdet af Lære og Pagter i

høj grad lærdomme og retningslinier i Jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige...

Det er forbløffende så mange emner, der behandles i denne

bog. Bogen omtaler principper og retningslinier for Kirkens

ledelse. Her fremsættes enestående og bemærkelsesværdige

sundhedsregler, med både fysiske og åndelige løfter. Det

evige præstedømmes pagt er beskrevet på en måde, som man

ikke finder andre steder i den hellige skrift. Vi gøres bekendt

med de privilegier og velsignelser – og de begrænsninger og

muligheder – som findes i de tre herlighedsgrader, beskrevet

i Paulus’ korte forklaring om solens, månens og stjernernes

glans. Der tales om omvendelse med tydelige og magtfulde

ord. Den rette dåbsmetode forklares os. Guddommens natur,

som har voldt teologer problemer i århundreder, bliver

beskrevet i et sprog, som enhver kan forstå. Herrens finanslov

fremlægges, og der fortælles efter hvilken orden Kirken

skaffer og anvender penge til sit virke. Der er åbenbaringer

om arbejdet for de døde, til velsignelse for Guds sønner

og døtre i alle generationer.

Når vi læser Lære og Pagter, ser vi tydeligt, at Joseph Smith

næsten havde fuld forståelse for Guds evige hensigter«

(»Guds orden og vilje«, Stjernen, aug. 1989, s. 2–3).

Hvorfor er et studium af

Lære og Pagter og Kirkens

historie så vigtig for mig

Præsident Ezra Taft Benson sagde:

»Lære og Pagter er forbindelsesledet

mellem Mormons Bog og gengivelsens

fortsatte arbejde, som blev

udført af profeten Joseph Smith

og hans efterfølgere.

I Lære og Pagter lærer vi om tempelarbejde,

evige familier, herlighedsgraderne,

Kirkens organisation

og mange andre store sandheder,

som er gengivet.

’Ransag disse befalinger,’ siger Herren i Lære og Pagter, ’thi

de er sande og troværdige, og de profetier og forjættelser, som

de indeholder, skal alle gå i opfyldelse.

7


Dæksten

Slutsten

Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg undskylder mig

ikke; og selv om himlen og jorden forgår, skal mit ord dog

ikke forgå, men skal gå i opfyldelse, enten ved min egen røst

eller mine tjeneres, thi det er det samme’ (L&P 1:37–38).

Mormons Bog fører folk til Kristus. Lære og Pagter fører folk

ind i Kristi rige, nemlig ind i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Hellige, ’den eneste sande og levende kirke på hele jorden

overflade’ (vers 30). Jeg ved dette.

Mormons Bog er vores religions slutsten, og Lære og Pagter

er dens dæksten, med fortsat åbenbaring. Herren har sat sit

godkendelsesstempel på både dækstenen og slutstenen«

(Stjernen, juli 1987, s. 77).

Mens du studerer Lære og Pagter i år, lærer du, hvordan

Herren gengav evangeliske sandheder »linie på linie og bud

på bud« (L&P 128:21). Dit vidnesbyrd om nutidig åbenbaring

vokser og din påskønnelse for profeten Joseph Smith bliver

dybere. Mens du studerer vigtige begivenheder i Kirkens

historie, læser du inspirerende eksempler på offer og hengivenhed

– mænd og kvinder, som kendte Herren og hjalp med

til hans riges vækst her på jorden, Jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige. Ved studium og bøn bliver din tro på Jesus

Kristus styrket såvel som dit ønske om at tjene i opbyggelsen

af hans rige.

8


MICHIGAN

C A N A D A

Thompson

Kirtland

Orange

Amherst Cleveland Hiram

OHIO

Toronto

Lake Ontario

Buffalo

Palmyra

Manchester

Perrysburg

PENNSYLVANIA

Fayette

N

NEW YORK

S. Bainbridge

Colesville

Joseph Knight

sen.’s hjem

Harmony

Joseph Smith

jun.’s hjem

Susqueh a nnafloden

KM

0 20 40 60 80 100 200

Lake Erie

9


aaa


Kirken i New York og Pennsylvania

»Den vestlige del af staten

New York bestod i begyndelsen

af det nittende århundrede

hovedsagelig af

nybyggerland, et mulighedernes

land for dem, der

ikke var bange for at tage fat

på det uhyre arbejde med at

rydde og opdyrke den uberørte

jord. Blandt disse var

Joseph og Lucy Mack Smith

og deres otte børn, som i

1816 kom til egnen ved Palmyra, ikke langt fra Rochester«

(Gordon B. Hinckley: Sandheden gengivet: En kort beretning om

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, s. 1).

Det var i disse omgivelser, at et af disse børn, Joseph Smith

jun., søgte sandheden og blev besøgt af Gud Faderen og hans

Søn, Jesus Kristus. Denne centrale åbenbaring, som åbnede

himlene efter år med mørke og frafald, førte til oversættelsen

af Mormons Bog fra guldpladerne »ved Guds gave og kraf

(L&P 135:3) og gengivelsen af præstedømmet, evangeliets

ordinancer samt Jesu Kristi Kirke på jorden. Da Kirken var

gengivet, blev missionærer sendt ud for at forkynde evangeliet

over hele verden på trods af forfølgelse indefra Kirken

og udefra.

Joseph Smith –

Historie 1

Joseph Smith fortæller

sin egen historie

Joseph Smith – Historie er »uddrag fra Joseph Smiths officielle

vidnesbyrd og historie, som han udfærdigede i 1838,

og som blev udgivet som en serie [i dele] i Times and Seasons

i Nauvoo i Illinois begyndende den 15. marts 1842«

(Indledende bemærkninger i Den Kostelige Perle [engelsk

udgave]).

Ældste John Taylor, daværende medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, skrev: »Joseph Smith, Herrens profet og

seer, har gjort mere (Jesus

alene undtaget) for menneskenes

frelse i denne verden

end noget andet menneske,

der nogensinde har levet

her« (L&P 135:3). Den korte

beretning, som er indeholdt i

Joseph Smith – Historie fortæller

med profetens egne

ord, hvordan gengivelsen

begyndte. Hvis du er flittig og bønsom, kan dit studium

af profeten Joseph, af evangeliets principper, som blev

åbenbaret ved ham, samt af hans vidnesbyrd om Herren

Jesus Kristus, være en livslang erfaring. Når du læser

dette vidnesbyrd og denne beretning, skal du være

opmærksom på den unge mand, som Joseph Smith var.

Hvad var der ved den unge Joseph, som viste, at han skulle

være gengivelsens profet

Forstå skrifterne

Joseph Smith – Historie 1

Rænkesmede (v. 1) – folk,

der bevidst søger at sprede

løgn

Forklejne (v. 1) –

undervurdere, gøre mindre

Forefaldet (v. 1) – sket

Vækkelse (v. 5) – en opvågning

til en ny bevidsthed

Sekt (v. 5–6) – Religiøst

samfund

Nidkærhed (v. 6) –

overdreven ivrighed

Gejstlige (v. 6) – som har

med kirke eller præsteskab

at gøre

Blev vundet for (v. 7) –

sluttede sig til

Vederstyggelighed (v. 19) –

modbydelighed

Smædede (v. 25) – bagtalte

på en hånlig måde

11


Allehånde (v. 25) – alle slags

Sekteriske verden (v. 26) –

forskellige kirker og

religioner

Letsindighed (v. 28) – begå

uovervejede handlinger

Tilkendegivelse (v. 29) –

kommunikation

Værk (v. 33) – arbejde

Tungemål (v. 33) – sprog

Forjættelser (v. 39) – løfter

Grundede (v. 44) –

overvejede, tænkte over

Forvaret (v. 50) – gemt

Udkomme (v. 55) – de

fornødenheder der er

tilstrækkelige til at sikre

livets ophold

Logerede (v. 57) – boede til

leje

Litterære viden (v. 64) –

kundskab om gamle sprog

Ordinerede (v. 68, 71) –

udnævnt ved håndspålæggelse

Guddommeligt

forsyn (v. 75) – en

guddommelig kraft eller

omsorg der griber ind i

menneskets liv

Pøbelvælde (v. 75) – en magt,

som udøves af ukultiverede

mennesker

Joseph Smith – Historie 1:17 – Betydningen af det

første syn

Ældste James E. Faust, daværende medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, angav det, vi vidste efter besøget af Faderen og

Sønnen til profeten Joseph Smith, og som vi ikke vidste før.

»Hvad har vi nu lært af den første åbenbaring

1. At Gud vor Fader eksisterede som en person, og beviste at

mennesket var skabt i Guds billede.

2. At Jesus er en person, helt adskilt fra sin Fader.

3. At Faderen erklærede, at Jesus Kristus er hans Søn.

4. At Jesus gav de åbenbaringer, som vi lærer i Bibelen.

5. At Jakobs løfte om, at man kan få visdom ved at bede til

Gud, blev opfyldt.

6. At et væsen fra den usete verden virkelig eksisterer og

forsøgte at tilintetgøre Joseph Smith.

7. At der skete et frafald fra den kirke, Jesus Kristus oprettede,

og at Joseph fik at vide, at han ikke skulle tilslutte sig nogen af

de eksisterende sekter, fordi de underviste i lærdomme, som

kun var menneskebud.

8. Joseph Smith blev vidne for Gud og hans Søn,

Jesus Kristus« (Stjernen, okt. 1984, s. 128).

Joseph Smith – Historie 1:19 – »Disse lærere alle var

fordærvede«

Profeten Joseph Smiths oplevelse viste ham, at der var noget

galt med lærerne (præsterne eller underviserne) i religion på

hans tid (se JS-H 1:5–6, 8–10, 12, 21–23). Præsident J. Reuben

Clark jun. , som var medlem af Det Første Præsidentskab,

forklarede:

»Det betyder ikke, at der ikke nu er, eller at der aldrig har

været millioner af gudfrygtige mennesker. . . ej heller, at der

ikke gennem århundrederne har levet millioner og atter

millioner af mennesker, som var ærlige og sandfærdige og

retfærdige i forhold til deres standarder. . .

Men det betyder, at deres system var grundlagt på fejl,

ligesom Herren sagde til Joseph« (On the Way to Immortality

and Eternal Life, s. 442–443).

Joseph Smith – Historie 1:66 – »En af dem, som

støttede skolen«

Det var normalt i dette område på den tid, at lokale skolelærere

en tid boede i deres elevers hjem som en del af

betalingen for undervisningen.

Joseph Smith – Historie 1:68–72 – Hvorfor

ordinerede profeten Joseph Smith og

Oliver Cowdery hinanden igen, efter at de var

blevet døbt

Præsident Joseph Fielding Smith forklarede, at Johannes

Døber »efter at have overdraget præstedømmet, belærte

Joseph og Oliver om at gå ned i vandet og døbe hinanden.

Derefter skulle de lægge hænderne på hinandens hoved

og atter overdrage præstedømmet,

som han havde givet dem. Der er to

årsager til, at de fik befaling om at

gøre dette. For det første er overdragelse

af præstedømmet før dåben i

modstrid med den organiserede kirkes

orden, derfor fik de befaling om

at overdrage hinanden præstedømmet

på den normale måde, efter at

de var blevet døbt. For det andet

gjorde en engel det for dem, som de

ikke kunne gøre for sig selv. Der var

ikke nogen på jorden, som havde

dette præstedømmes nøgler, derfor var det nødvendigt, at

denne budbringer, som havde Det Aronske Præstedømmes

nøgler i tidernes midtes uddeling, skulle udsendes for at overdrage

denne magt. Det er imod himlens orden, at de, som

er gået igennem sløret, skal fungere og arbejde for de levende

på jorden, kun i de ting, hvor jordiske mennesker ikke kan

handle, og det derved bliver nødvendigt for dem, som er gået

gennem opstandelsen, at handle for dem. Ellers ville Johannes

have fulgt den normale orden, som bliver praktiseret i Kirken,

og ville først have døbt Joseph Smith og Oliver Cowdery

og derpå have overdraget dem Det Aronske Præstedømme«

(Essentials in Church History, 27. udg. , s. 57–58).

12


2. Hvad forventede Joseph Smith, der ville ske, da han gik til

Herren i bøn den 21. september 1823 Hvad lærer det dig

om hans tro

3. Hvad var navnet på den budbringer, der viste sig for ham

den aften

4. Hvilken profeti kom han med om Joseph Smiths navn

Hvordan er den ved at gå i opfyldelse

Susquehannafloden

Studer skrifterne

Løs to af følgende aktiviteter (A–G), mens du studerer Joseph

Smith – Historie 1.

A

Lær den unge Joseph Smith jun.

at kende

Gennemlæs Joseph Smith – Historie 1:1–20 og skriv følgende

i dit arbejdshæfte:

1. Skriv navnene på Joseph Smiths forældre og hans brødre

og søstre.

2. Forklar, hvorfor Joseph begyndte at spekulere på, hvilken

kirke der var rigtig.

3. Slå det skriftsted op, som inspirerede Joseph til at gå til

Herren i bøn. Du kan eventuelt understrege det i din bibel.

Forklar dets betydning med dine egne ord.

4. Skriv tre sandheder, som vi lærer af det første syn, og som

er betydningsfulde for dig, og forklar, hvorfor de har gjort

indtryk på dig (brug afsnittet »Forstå skrifterne« hvis du

har brug for hjælp).

B

Mesterskriftsted – Joseph Smith –

Historie 1:15–20

Tænk over profeten Joseph Smiths beretning om det første syn

i Joseph Smith – Historie 1:14–20 og drøft derpå med en af

dine forældre eller en kirkeleder, hvilke muligheder, velsignelser

og glæder, I ville gå glip af, hvis Joseph Smith ikke havde

bedt om vejledning den forårsdag i 1820. Skriv et afsnit, der

beskriver, hvad I har drøftet.

5. Hvordan vidste Joseph Smith, hvor han skulle finde det

sted, hvor pladerne lå nedgravet

6. Hvor mange gange viste budbringeren sig for ham den

nat og den næste dag Hvorfor tror du, at han viste sig så

mange gange

D

Skriv din egen quiz

Gennemgå Joseph Smith – Historie 1:66–75 og fodnoten med

Oliver Cowderys beskrivelse af begivenhederne. Skriv fem

spørgsmål, der kan besvares ud fra disse vers. Medtag svaret

efter hvert spørgsmål.

E

Skriv dit vidnesbyrd

Efter at have læst Joseph Smith – Historie skal du skrive et

afsnit eller to, der beskriver dine følelser vedrørende profeten

Joseph Smith og det, han har gjort for os som Jesu Kristi tjenere.

C

Find kendsgerningerne

Gennemlæs Joseph Smith – Historie 1:27–54 og besvar

følgende spørgsmål:

1. Hvor længe var der ifølge vers 27 gået fra det første syn

© 1989 Al Rounds

13

F

Skriv et indlæg til din dagbog

Efter at have læst om Moronis besøg i Joseph Smith – Historie

1:27–54, skal du læse Moroni 1:1–4 og 10:1–6. Skriv et afsnit i

din dagbog, som beskriver, hvordan du tror, du ville have følt,

hvis du havde været Moroni, der besøgte Joseph Smith efter at

have ventet 1400 år på at pladerne skulle komme frem og

blive oversat.

G

Tegn en begivenhed

Overvej alle de forskellige begivenheder, der er optegnet i

Joseph Smith – Historie, og tegn en tegning, som illustrerer en

af dem, som har gjort indtryk på dig. Forklar, hvad der gjorde

indtryk på dig vedrørende denne begivenhed


De indledende sider

til Lære og Pagter

Lær bogen at kende

De første sider i Lære og Pagter indeholder en indledning

og baggrundsoplysninger. Titelbladet angiver navnet på

bogen, en kort forklaring på, hvad den indeholder, samt

udgivelsesoplysninger. Den forklarende indledning fortæller,

hvilken slags bog det er, samt hvordan vi fik den. Den

indeholder også de første apostles vidnesbyrd i vore dage

om sandheden af disse åbenbaringer. »Indhold ordnet efter

tidsfølgen« viser den rækkefølge, hvori åbenbaringerne

blev modtaget, sammen med tidspunktet og stedet. Mens

du læser disse indledende sider, skal du være opmærksom

på, hvordan vi fik Lære og Pagter, samt hvorfor Herren

ønsker, at du skal studere den.

Forstå skrifterne

De Tolv Apostles vidnesbyrd...

Betitlet (5. afsnit) – med

titlen

Teologiske (sidste afsnit) –

om gudsopfattelse og tro i en

religion, og studiet heraf

Forklarende indledning – Kanoniseringen af

skriften endnu ikke afsluttet!

Udviklingen af Lære og Pagter er

bevis på, at godkendelse af skrift

i Kirken (ofte kaldet »standardværkerne«

eller »de kanoniserede skrifter«)

endnu ikke er fuldstændig.

Mange kristne kirker belærer om, at

Bibelen indeholder alle Guds ord

til mennesket, og at åbenbaring er

ophørt. Præsident Hugh B. Brown,

daværende rådgiver i Det Første Præsidentskab, lærte os:

»Da Joseph kom ud af lunden, hvor han havde fået [det første

syn], havde han lært mindst fire grundlæggende sandheder,

og han bekendtgjorde dem for verden: For det første, at Faderen

og Sønnen er særskilte og forskellige personer, at kanoniseringen

af skrifter ikke er fuldstændig, at mennesket virkelig

blev skabt i Guds billede, og for det fjerde, at kommunikationskanalen

mellem jorden og himlen er åben, samt at åbenbaring

fortsætter« (i Conference Report, sep.–okt. 1967, s. 120).

Ældste Bruce R. McConkie, som var

medlem af De Tolv Apostles Kvorum,

forklarede, hvilken virkning fravær af

åbenbaring har på verdens forståelse

af Bibelen: »Lad det være kendt, at

uanset hvornår et folk tror, at skriften

er komplet, når de forsøger at nære

sig selv åndeligt udelukkende på fortidens

profetiske ord, når de ophører

med at modtage nye åbenbaringer –

så er de ikke længere i stand til at tolke og forstå tidligere

åbenbaringer. Fortidens profetier kan kun forstås af levende

profeter, som er begavet med kraft fra det høje, og hvis sind

er oplyst af den samme Helligånd, som godkendte de gamle

ord. Folk uden åbenbaring tager den kurs, som er åben for

dem: De vender sig til tolkere, til skriftkloge, til præster, teologer,

som fortæller dem, hvad de gamle ord betød, idet de

gør det på et intellektuelt grundlag frem for et åndeligt« (The

Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 bind, 1:275–276).

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer de indledende sider til

Lære og Pagter.

A

Søg efter svar

Mens du studerer den forklarende indledning og »Indhold

ordnet efter tidsfølgen«, skal du besvare følgende spørgsmål:

1. Hvilke årsager angives til, at disse åbenbaringer blev givet

2. I løbet af hvilke år blev mere end 70 af åbenbaringerne

givet Hvorfor tror du, at så mange af dem blev givet i

løbet af disse år

3. Hvorfor tror du, at Herren ikke gav profeten Joseph Smith

alle åbenbaringerne på én gang

B

Hvordan ville det være, hvis...

Ud fra din læsning af de indledende sider og afsnittet »Forstå

skrifterne«, skal du forklare, hvordan det ville være, hvis der

ikke var levende profeter til at modtage nutidig åbenbaring.

Lære og Pagter 1

Herrens forord – En advarselsrøst

En bogs forord forklarer forfatterens hensigt med at skrive

bogen. Lære og Pagter 1 er Herrens forord til bogen med

hans åbenbaringer i disse sidste dage. Mange mennesker

ved ikke, at Herren har kaldet nutidige profeter, som modtager

åbenbaring fra ham. Der findes endog medlemmer

af Kirken, som ikke er særligt opmærksomme på, hvad de

14


levende profeter siger. Mens du læser dette afsnit, skal du

lægge mærke til, hvem Herren taler til, hvad hans advarsel

er, og hvorfor han kom med den. Dette er hovedtemaer, som

bliver gentaget i hele bogen.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 1

Undfly (v. 2) – undgå nogen

eller noget ved flugt

Tilmåle (v. 10) – her: dømme

Forordninger (v. 15) –

ordinancer

Babylon (v. 16) – et symbol

på verdens ondskab

Revset (v. 27) – irettesat

Trættes (v. 33) – strides

Lære og Pagter 1:6 – »Mit forord til mine

befalingers bog«

Præsident Joseph Fielding Smith lærte os:

»Afsnit 1 i Lære og Pagter er ikke den

første åbenbaring, der blev givet, men

den er placeret på dette sted i bogen,

fordi Herren gav den som et forord til

sin befalingernes bog. Lære og Pagter

er særlig enestående og interessant

for alle, som tror, at det er den eneste

bog, der findes, som har æren af at

have et forord, der er givet af Herren

selv. Dette er dog sandt og burde

være tilfældet, for den er, som han erklærer, hans bog. Den

blev ikke skrevet af Joseph Smith, men blev dikteret af

Jesus Kristus og indeholder hans og hans Faders ord til Kirken

og til hele verden, om at tro på Gud, omvendelse fra synder,

og at medlemskab af hans kirke kan erhverves af alle, som vil

tro, samt at den nye og evige pagt atter er oprettet.

påtænkt. Herren godkender her udgivelsen af sine ord, for

han ønsker, at hans vilje må blive kendt. Evangeliet er blevet

gengivet, og Kirkens ældster er blevet sendt ud for at forkynde

frelse til en vantro verden, så mennesket atter kan finde

vej ind i Guds rige. Dette forord gav åbenbaringerne godkendelsens

stempel, og derfor kom åbenbaringerne ud med

større kraft, end det ellers ville have være tilfældet, og bør

gøre indtryk på alle, som læser dem, især medlemmer af Kirken

med deres ansvar for at holde befalingerne, som er indeholdt

i åbenbaringerne« (Church History and Modern Revelation,

2 bind, 1:251–252).

Yderligere oplysninger om Lære og Pagter og Befalingernes

Bog findes i »Historien om Lære og Pagter« i dette hæfte

(s. 233).

Studer skrifterne

Løs opgave D og to af de andre opgaver (A–C), mens du

studerer Lære og Pagter 1.

A

Bliv kendt med afsnitsoverskrifterne

Læs omhyggeligt afsnitsoverskriften, der står før det første

vers i Lære og Pagter 1. Skriv i dit arbejdshæfte to emner fra

sammenfatningen, som du gerne vil vide mere om. Efter at

du har læst Lære og Pagter 1, skal du sammenfatte det, du

har lært om hvert af disse to emner.

B

Identificér hvem, hvad, hvornår og

hvorfor

1. Tegn i dit arbejdshæfte et skema med fire spalter med

følgende spalteoverskrifter:

Hvem taler

Herren til

Hvad sagde

han, der

ville ske

Hvornår sagde

han, det

ville ske

Hvorfor sagde

han, det

ville ske

2. Ud fra dit studium af Lære og Pagter 1:1–16 udfylder du

skemaet med de svar, du finder til disse spørgsmål.

3. Hvis du skulle give lektionen til familiehjemmeaften om

disse vers, hvad ville så være det vigtigste, som du ønsker,

at din familie skulle huske

Denne åbenbaring, der kendes som afsnit 1, blev givet ved en

vidunderlig konference, der blev afholdt i Hiram [i Ohio]

den 1. og 2. november 1831, da udgivelsen af befalingerne blev

C

Hvordan man overlever katastrofen

I Lære og Pagter 1:1–16 advarede Herren om de katastrofer,

der ville komme over de ugudelige. I vers 17–30 forklarede

han, hvad han gør for at frelse os fra disse katastrofer. Vers

31–39 hjælper os med at forstå, hvad vi skal gøre, så Herren

kan frelse os fra vore synder.

1. Da Herren kendte de katastrofer, der ville komme over

jordens indbyggere, hvem kaldte han da til at hjælpe os

(se vers 17–18).

15


2. Hvad skulle de gøre (se vers 19–23).

3. Hvad gjorde Herren for at hjælpe dem med at opnå det,

de var kaldet til at gøre (se vers 24–30).

4. Hvor godt har Herrens tjenere klaret sig med hensyn til at

opfylde deres opgave

5. Hvad skal vi gøre for at få gavn af det, som Herren har

gjort (se vers 31–39).

6. Hvor godt klarer du dig med hensyn til din opgave

D

Mesterskriftsted – Lære og

Pagter 1:37–38

Forestil dig, at du har en ven, som beklager sig over at skulle

læse Lære og Pagter i seminar, og som siger: »Der er bare ikke

nogen gode historier i den, ligesom der var i Mormons Bog.

Hvorfor skal jeg overhovedet læse alle de åbenbaringer«

Skriv et svar til din ven, idet du bruger det, du har lært i Lære

og Pagter 1. Kom med eksempler fra din egen tilværelse eller

fra det, du har set, som viser sandheden af, hvad Herren

fortalte os i vers 37–38.

Lære og Pagter 2

Moronis besøg

at undervise den unge profet.

Den 21. september 1823

søgte Joseph Smith guddommelig

åbenbaring vedrørende

sin stilling over for

Herren (se Joseph Smith –

Historie 1:29). Som svar

på hans bøn viste engelen

Moroni sig for ham i hans

værelse ovenpå i hans families

bjælkehytte. Moroni

tilbragte hele natten med

Lære og Pagter 2 er kun en lille del af alt det, som Moroni

underviste i (se Joseph Smith – Historie 1:30–54; opfyldelsen

af Moronis profeti findes i L&P 110 og bliver studeret

i forbindelse med dette afsnit). Mens du studerer dette

afsnit, skal du tænke over, hvorfor denne åbenbaring er

medtaget i Lære og Pagter.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 2

Herrens store og frygtelige

dag (v. 1) – Jesu Kristi andet

komme

Aldeles øde (v. 3) –

fuldstændig tilintetgjort og

øde

Lære og Pagter 2:1 – »Jeg vil åbenbare jer

præstedømmet«

»Joseph og Oliver var blevet ordineret

til Det Melkisedekske Præstedømme

og havde fået apostolsk magt og

bemyndigelse så tidligt som i 1829.

Hvordan kunne Elias så åbenbare

præstedømmet Kort sagt blev Elias

sendt i 1836 [se L&P 110:13–16] for

at åbenbare præstedømmets nøgler

og beseglingsmagt, som man endnu ikke forstod fuldt ud, og

som ej heller virkede fuldstændigt i denne uddeling. Elias

gengav nøglerne, hvorved familier, som var organiseret i den

patriarkalske orden [Det Melkisedekske Præstedømme] ved

den magt, der var overdraget af Elias, kunne blive knyttet

sammen og beseglet for evigt« (Joseph Fielding McConkie og

Robert L. Millet, Joseph Smith: The Choice Seer, s. 187).

Lære og Pagter 2:1 – Hvordan bliver Jesu Kristi

andet komme »stor og frygtelig«

Præsident Joseph Fielding Smith har i forbindelse med Malakias’

profeti, som blev gentaget af Moroni, sagt: »Herrens

store og frygtelige dag, siger denne profeti, er den dag, da vor

Herre kommer i himmelens skyer i stor herlighed, og han skal

da øve hævn over de ugudelige. Det vil blive en frygtelig dag

for alle, som ikke har omvendt sig, men er fulde af synd, men

for de retfærdige vil det blive en fredens og frelsens dag. Før

den kommer, er der imidlertid et mægtigt værk at udføre ved

gengivelsen af Elias’ myndighed; dette værk er så mægtigt,

at det vil frelse jorden fra undergang, eller fra at blive slået

med forbandelse« (Lærdomme om frelse, 2:99).

Lære og Pagter 2:2 – Hvad er »fædrenes

forjættelser«

Ældste Joseph Fielding Smith, daværende medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, skrev, at »dette udtryk henviser til visse

løfter, der blev givet dem, som døde uden kundskab om evangeliet

og uden mulighed for at modtage præstedømmets

beseglingsordinancer med hensyn til det, der vedrører deres

ophøjelse. Ifølge disse løfter skal børnene i de sidste dage

udføre alle disse ordinancer på vegne af de døde« (»The Promises

Made to the Fathers,« Improvement Era, juli 1922, s. 829).

Lære og Pagter 2:3 – Hvorfor ville jorden blive

»lagt aldeles øde«, hvis Elias ikke kom

Præsident Joseph Fielding Smith skrev: »Hvorfor ville jorden

blive lagt øde Simpelthen fordi vi alle – hvis der ikke er et

sammenføjende led mellem fædrene og børnene, hvilket vil

sige arbejdet for de døde – vil blive forkastet; hele Guds værk

ville slå fejl og blive lagt fuldstændig øde [se L&P 128:15–18].

En sådan tilstand vil naturligvis ikke indtræffe« (Lærdomme

om frelse, 2:106).

16


Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 2.

A

Sammenlign beretningerne

Lære og Pagter 2 er engelen Moronis gentagelse af Malakias

3:23–24. Vi kan få en vigtig forståelse ved at sammenligne de

to optegnelser (se afsnittet »Forstå skrifterne« for at få hjælp

om nødvendigt).

1. Sammenlign Malakias 3:23 med Lære og Pagter 2:1. Hvad

sagde Moroni, at Elias ville gøre, som ikke står i Malakias

Hvad betyder det

2. Sammenlign Malakias 3:24 med Lære og Pagter 2:2. Hvad

ville Elias gøre for at vende fædrenes og børnenes hjerte

3. Sammenlign Malakias 3:23 med Lære og Pagter 2:3. Hvad

var »forbandelsen« Hvad betyder det

4. Skriv to eller tre sætninger, der forklarer den forskel, som

Elias’ komme har gjort eller vil gøre i din tilværelse.

Lære og Pagter 3

Profeten lærer

en vigtig lektie

Martin Harris mistede manuskriptet med de første

116 sider, som profeten Joseph Smith oversatte fra guldpladerne.

Lære og Pagter 3 er sammen med Lære og Pagter

10 åbenbaringer, som profeten Joseph modtog på grund af

dette tab. I afsnit 3 belærte Herren Joseph om, hvad han

havde gjort galt, samt om vigtige sandheder, der havde at

gøre med hans kaldelse som profet. Forestil dig, hvad profeten

følte, da han modtog denne åbenbaring.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 3

Forpurres (v. 1) – ødelægges

Anbetroet (v. 5) – betroet

Lære og Pagter 3:12 – Hvorfor kaldte Herren Martin

Harris for en »ugudelig mand«

Imens Martin Harris skrev profeten

Joseph Smiths oversættelse af Mormons

Bog ned, tiggede han Joseph om at bede

Herren om at tillade ham at tage de

oversatte sider med for at vise dem til

sin hustru og andre, som tilsyneladende

mente, at Martin var blevet bedraget.

Profeten Joseph forklarede, hvad der

skete: »Jeg spurgte, og svaret var, at det

måtte han ikke. Han var dog ikke tilfreds med dette svar, og

han ønskede, at jeg igen bad om det. Det gjorde jeg, og svaret

var som før. Han var stadig ikke tilfreds, men insisterede, at

jeg igen bad om det. Efter intense anmodninger, bad jeg igen

til Herren, og tilladelsen blev givet ham til at få teksterne på

visse betingelser, som var, at han kun viste dem til sin bror,

Preserved Harris, sin egen hustru, sin far og sin mor, samt en

fru Cobb, hans hustrus søster. Ifølge dette sidste svar krævede

jeg af ham, at han på den mest højtidelige måde skulle indgå

en pagt med mig, om at han ikke ville gøre noget andet,

end han havde fået besked på. Det gjorde han. Han afgav

løftet, som jeg krævede af ham, tog teksterne og gik sin vej.

På trods af de store begrænsninger, som han var blevet pålagt,

og højtideligheden af den pagt, han havde indgået med mig,

viste han dem dog til andre, og ved list tog de dem fra ham,

og de er aldrig kommet frem indtil denne dag« (History of the

Church, 1:21).

Yderligere oplysninger om Martin Harris findes i »Folk og ord

i Lære og Pagter« (s. 231).

Lære og Pagter 3:14 – Hvilke »forrettigheder«

mistede profeten Joseph Smith en tid

Efter at de 116 sider af manuskriptet var gået tabt, viste

Moroni sig for Joseph Smith og tog pladerne og Urim og

Tummim fra ham, men lovede Joseph, at hvis han omvendte

sig fra ikke at have fulgt Herrens råd, ville han få lov til at

fortsætte oversættelsen (se Kirkens historie i tidernes fylde

[Religion 341–343 elevens hæfte], s. 47–49).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 3.

A

Find lektien

Profeten Joseph Smith var meget ked af tabet af de 116 sider.

Gennemgå Lære og Pagter 3:1–8 og skriv, hvad disse vers fortæller

om, hvad Herren ønskede, at profeten skulle lære af

denne oplevelse. Begrund dit svar med ord og vendinger fra

versene.

17


B

Valg og konsekvenser

Martin Harris havde været til stor hjælp for den unge profet,

og Joseph Smith ønskede, som naturligt er at hjælpe ham.

Del en side i dit arbejdshæfte ind i tre kolonner, og ud fra dit

studium af Lære og Pagter 3:1–15 skal du lave følgende lister:

1. I den første kolonne skal du skrive, hvad Herren sagde, at

profeten Joseph Smith gjorde forkert ved at forsøge at

behage Martin Harris, samt hvad konsekvenserne af disse

valg ville blive.

2. I den anden kolonne skal du skrive, hvad Herren sagde, at

profeten Joseph Smith skulle have gjort eller skulle gøre,

samt hvad velsignelserne ville have været eller ville være,

hvis han adlød.

3. I den tredje kolonne skal du skrive nogle af de valg, som

unge mennesker træffer i dag, som ligner de fejl, Joseph

Smith gjorde (se især vers 4, 6–7) og forklar, hvad konsekvenserne

af disse valg er i dag. Forklar, hvordan livet kan

blive bedre for os, hvis vi følger Herrens råd i vers 8.

C

Find Herrens hensigt

I Lære og Pagter 3:19–20 fortæller Herren, hvorfor Mormons

Bogs plader blev bevaret. Skriv de årsager, du finder der,

og forklar, hvad der er sket siden denne åbenbaring blev givet

i 1828 for at opnå disse hensigter.

Marilee B. Campbell

Herren sammenlignede missionering med at høste korn

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 4

Ulastelige (v. 2) – som der

ikke kan påvises nogen fejl

ved

Skikket (v. 5) – egnet

Lære og Pagter 4 – Joseph Smiths far

Yderligere oplysninger om Joseph Smith sen. findes i »Folk

og ord i Lære og Pagter« (s. 231).

Lære og Pagter 4

Forberedelse til at tjene Herren

Hvad kræver det at være en vellykket tjener for Herren

Enhver fuldtidsmissionær lærer, at Lære og Pagter 4

besvarer dette spørgsmål. Selv om afsnittet kun er på syv

vers, har præsident Joseph Fielding Smith sagt: »Det

indeholder tilstrækkeligt med råd og belæringer til et livslangt

studium. Endnu har ingen mestret det. Det var ikke

beregnet som en personlig åbenbaring til Joseph Smith,

men som gavn til alle, som ønsker at gå indtræde i Guds

tjeneste« (Church History and Modern Revelation,

1:35). Mens du læser denne åbenbaring, skal du være

opmærksom på, hvordan du kan vide, om du er kaldet til

at tjene.

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer Lære og Pagter 4.

A

Find svarene

Besvar i dit arbejdshæfte følgende spørgsmål ud fra det, du

har lært i Lære og Pagter 4:

1. Hvad kræves af dem, som er kaldet til at tjene Herren

(Se vers 2).

2. Hvilke velsignelser loves dem, der tjener på denne måde

(Se vers 2, 4).

3. På hvilken måde er det vidunderlige værk som en høst

(Se vers 1, 4).

4. Hvordan ved en person, om han eller hun er blevet kaldet

til at tjene (Se vers 3).

5. Hvilke fem egenskaber gør en person kvalificeret til et

kald til at tjene (Se vers 5).

6. Sammen med de fire dyder, der står angivet, hvad må en

Herrens tjener så ikke glemme (Se vers 5).

7. Hvad kan du gøre, hvis du ønsker at tjene, men ikke har

alle kvalifikationerne (Se vers 7).

B

Prøv løftet

1. Vælg en af de egenskaber, der næves i Lære og Pagter 4,

og som du gerne vil have i større grad i din tilværelse.

Skriv den på et kort og læg det et sted, hvor du ofte ser det.

Som nævnt i Lære og Pagter 4:7 skal du hver dag bede vor

18


himmelske Fader om at hjælpe dig med at udvikle denne

egenskab. Skriv et afsnit i din personlige dagbog hver dag i

mindst én uge om din fremgang med hensyn til at udvikle

denne egenskab.

2. I slutningen af ugen skal du skrive en sammenfatning af

din erfaring i dit arbejdshæfte.

Lære og Pagter 5

Der loves vidner

til Mormons Bog

Martin Harris omvendte sig fra sin ulydighed, som var

årsag til, at 116 sider af Mormons Bogs oversættelse gik

tabt (se Lære og Pagter 3), men han ønskede stadig en eller

anden form for fysisk bevis på, at profeten Joseph Smith

virkelig havde pladerne. I modsætning til hvad mange

mennesker i verden tror, så sørger Herren altid for bevis,

der støtter de sandheder, hans tjenere underviser i. Dette

bevis kommer ofte ved særligt kaldede vidner. Herren har

lovet, at »i to eller tre vidners mund skal ethvert ord

afgøres« (2 Kor 13:1). Mormons Bog indeholder en profeti

om, at tre vidner skulle se pladerne »ved Guds kraf

(2 Nephi 27:12). I Lære og Pagter 5 får Martin Harris det

løfte, at han vil få sine ønsker opfyldt og være én af disse

vidner, hvis han imødekommer visse betingelser. Lære og

Pagter 17 er en åbenbaring til de tre mænd, som blev disse

særlige vidner. Mens du læser disse afsnit, skal du være

opmærksom på, hvorfor Herren ikke tillod profeten Joseph

Smith at vise pladerne til alle.

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 5.

A

Forklar det for en ven

Forestil dig, at du drøftede Mormons Bog med en ven, som

ikke er medlem af Kirken, og du blev spurgt, om guldpladerne

var på et museum. Brug Lære og Pagter 5:1–9 til at forklare,

hvorfor engelen Moroni tog pladerne tilbage, efter at

Joseph Smith havde gjort oversættelsen færdig.

B

Skriv en definition

Lære og Pagter 5:10–16 fortæller om tre vidner, som skulle

vidne om sandheden af Mormons Bog.

1. Ud fra dit studium af disse vers skal du skrive en enkel

definition på ordet vidne, så at et primarybarn kan forstå,

hvorfor disse mænd blev kaldet som vidner.

2. Gennemgå Lære og Pagter 5:25 og »Tre vidners vidnesbyrd«

forrest i Mormons Bog. Forklar, hvad det betyder

for dig at vide, at disse mænd så pladerne og vidnede

om sandheden af Mormons Bog.

C

Hvad sker der, hvis...

I Lære og Pagter 5:16–24 afgav Herren flere løfter om,

hvad der ville ske, hvis mennesker gjorde eller ikke gjorde

visse ting.

1. Hvad lovede Herren dem, som tror på hans ord

(Se vers 16).

2. Hvad, sagde han, ville der ske, hvis folk forhærdede deres

hjerte og ikke omvendte sig (Se vers 18–20).

3. Hvad befalede Herren Joseph Smith at gøre Hvad ville

der ske, hvis han adlød (Vers 21–22).

4. Hvad befalede Herren Martin Harris at gøre Hvad ville

der ske, hvis han adlød (Se vers 24).

Lære og Pagter 6

Åndens vidnesbyrd

David Whitmer

Martin Harris

Oliver Cowdery

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 5

Opkomst (v. 14) – fremkomst

Hvordan besvarer Gud vore bønner I Lære og Pagter 6 fik

Oliver Cowdery at vide, hvordan hans bønner var blevet

besvaret. Forståelse af, hvad Herren sagde til Oliver, kan

hjælpe dig med at erkende svar på dine bønner. Det er

vidunderligt at føle den form for fred, Oliver følte, da han

bad om profeten Joseph Smith.

19


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 6

Hvid (v. 3) – her: klar

Seglen (v. 3–4) – en krum

kniv til at høste korn med

Stå bi (v. 18) – hjælp, vær ved

hans side

Kom i hu (v. 22) – Husk

Lære og Pagter 6 – Hvem var Oliver Cowdery

Yderligere oplysninger om Oliver Cowdery findes i »Folk

og ord i Lære og Pagter« (s. 231).

Lære og Pagter 6:14–24 – Hvilket vidnesbyrd havde

Oliver Cowdery fået

Profeten Joseph Smith optegnede: »Efter at vi havde modtaget

denne åbenbaring, fortalte Oliver Cowdery mig, at efter at han

var kommet til min far for at bo der, og efter at familien havde

fortalt ham om det, at jeg havde modtaget pladerne, at han

en aften, efter at han var gået i seng, havde bedt til Herren om

at få at vide, om det var sandt, og Herren tilkendegav for ham,

at det var sandt, men han havde holdt det hele hemmeligt og

havde ikke nævnt det for nogen; så efter at denne åbenbaring

blev givet, vidste han, at værket var sandt, fordi intet levende

væsen vidste noget om det, der blev hentydet til i åbenbaringen,

undtagen Gud og ham selv« (History of the Church, 1:35).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 6.

Lære og Pagter 6:2 – Ordets kraft

Herren brugte nogle imponerende billeder til at beskrive sit

ords kraft. Det begreb, at Guds ord er kraftigt er let at forstå,

for ved hans ord bliver alt lige fra himlene til det menneskelige

sind rørt. Vendingen »skarpere end et tveægget sværd

og trænger igennem, indtil det deler led såvel som marv«

beskriver grafisk, hvordan Guds ord kan nå ind til en persons

hjerte (se også 1 Nephi 16:1–2).

Lære og Pagter 6:6 – »Zions sag«

Ordet Zion bruges på flere forskellige måder i Lære og Pagter

(se »Personer og begreber i Lære og Pagter«, s. 233). På hver

af måderne henvises dog til Herrens indsats med at oprejse et

folk, der skal leve med ham i retfærdighed. At »søge at

fremme og grundfæste Zions sag« er at fremme og sprede

evangeliet og øge retfærdigheden blandt de hellige.

Lære og Pagter 6:10–11 – Hvilken gave fik

Oliver Cowdery

Den gave, som Herren gav Oliver Cowdery var åbenbaringens

ånd (se L&P 8:3–4). Præsident Joseph Fielding Smith lærte os,

at den »skulle være en beskyttelse for ham, hvis han havde

brug for det, og at den ville udfri ham af hans fjenders hænder

og beskytte ham mod ødelæggeren« (Church History and

Modern Revelation, 1:52).

A

Drag en sammenligning

I Lære og Pagter 6 brugte Herren billeder eller symboler til at

undervise i vigtige sandheder. Kopier følgende vendinger til

dit arbejdshæfte, og gør dem færdige ud fra det, du har lært i

versene 1–5:

1. Evangeliets budskab er som et sværd, fordi. . .

2. En mission er som markarbejde, fordi. . .

3. Bøn er som at banke på en dør, fordi. . .

B

Hvordan man bliver rig og lykkelig

1. Sammenlign Lære og Pagter 6:7, 13 med det, som Nephi

lærte i 1 Nephi 11:21–23. Forklar, hvad du har lært om,

hvordan man bliver rig og lykkelig.

2. Hvordan er det, som skrifterne lærer os om at være rig og

lykkelig, forskelligt fra det, som verden tror vil gøre os rige

og lykkelige

3. Hvorfor tror du ikke, at verdslig rigdom kan bringe den

slags glæde, som Herren tilbyder os

4. Forklar, i en sætning eller to, hvad frelsens og det evige

livs gave betyder for dig.

C

Forstå, hvordan åbenbaring kommer

1. Ud fra din læsning af Lære og Pagter 6:14–24 skal du

forklare, hvordan Oliver Cowdery vidste, at Joseph Smith

virkelig var kaldet af Gud (se ogafsnittet »Forstå skrifterne«,

hvis du har brug for det).

2. Vælg to vers fra Lære og Pagter 6:14–24, som gjorde indtryk

på dig, og beskriv, hvordan du kan anvende disse vers til

at modtage åbenbaring i din egen tilværelse.

20


Lære og Pagter 7

En af Johannes Åbenbarerens

skjulte optegnelser

Lære og Pagter 8–9

Modtagelse og

erkendelse af åbenbaring

I løbet af april 1829 fortsatte profeten Joseph Smith med at

oversætte Mormons Bogs plader med Oliver Cowdery

som sin skriver. Profeten beskrev omstændighederne, som

tilskyndede denne åbenbaring: »I forbindelse med en meningsforskel,

som opstod mellem os vedrørende apostlen i

Johannes’ beretning, som

er nævnt i Det Nye Testamente

[se Joh 21:20–23],

om hvorvidt han døde eller

fortsatte med at leve, blev

vi begge enige om at afgøre

det ved hjælp af Urim og

Tummim« (History of the

Church, 1:35–36).

Mens du læser Lære og

Pagter 7, skal du være

opmærksom på, hvad apostlene

Johannes og Peter ønskede mest. Hvad ønskede

Johannes at gøre, som var større end det, han hidtil havde

gjort Hvis Frelseren spurgte dig om, hvad du ønskede

mest, hvad ville du så sige til ham

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 7

Tungemål (v. 3) – sprog

Nøgler (v. 7) – myndighed

Den store velsignelse, at modtage personlig åbenbaring

ved Helligånden, er tilgængelig for de trofaste. I Lære og

Pagter 6 blev Oliver Cowdery lovet åbenbaringens gave,

især kraften til at oversætte gamle optegnelser. Som Oliver

opdagede, kræver modtagelse af åbenbaring imidlertid

ofte en større indsats end blot at bede. Ældste S. Dilworth

Young, som var medlem af De Halvfjerds, lærte os: »Jeg

kan vidne for jer om, at der ikke er nogen af jer, der vil få

et større, mere spændende og glædeligt eventyr end at

opdage, hvordan man tolker Ånden, som kommer til jer

og bærer vidnesbyrd om sandheden. . . . Vi må finde ud af

den teknik, hvorved Ånden hvisker til vores hjerte. Vi

må lære at høre den og forstå den og vide, når vi har den,

og at det af og til tager lang tid« (i Conference Report,

apr. 1959, s. 59). Mens du læser Lære og Pagter 8–9, skal

du lægge mærke til, hvad Oliver Cowdery fik at vide, at

han skulle gøre for at have kraft til at oversætte, samt

hvorfor han ikke var i stand til at fortsætte. Læg og

mærke til, hvad disse åbenbaringer lærer os om vores

indsats for at modtage personlig åbenbaring.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 8

Så vist som (v. 1) – Så sikkert som

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 7.

A

Svar i én sætning

Afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 7 fortæller om, hvad

Joseph Smith og Oliver Cowdery bad Herren om (se og

dette hæftes indledning til L&P 7). Ud fra din læsning af afsnit

7 skal du i én sætning skrive et svar til hvert af følgende

spørgsmål:

1. Hvad var forskellen mellem det, som Johannes ønskede,

og det, Peter ønskede

2. Hvad kan vi lære af dette afsnit om vigtigheden af at

fortælle om evangeliet

3. Hvad kan du lære om retfærdige ønsker

Moses delte Det Røde Hav ved åbenbaringens ånd

21


Lære og Pagter 9

For nærværende (overskrift,

v. 1) – lige nu

Forpasset (v. 11) – forspildt

Studer skrifterne

Løs opgave A og opgave B eller C, mens du studerer Lære

og Pagter 8–9.

Lære og Pagter 8:6–9 – »Arons gave«

Præsident Joseph Fielding Smith har lært os: »Der blev overdraget

en anden gave til Oliver Cowdery, og det var Arons

gave. Ligesom Aron med staven i sin hånd gik før Moses som

talsmand, skulle Oliver Cowdery gå før Joseph Smith. Hvad

end han bad Herren om ved denne gaves kraft, skulle blive

givet, hvis der blev bedt i tro og i visdom. Oliver var velsignet

med den store ære at have nøglerne til denne uddeling sammen

med Joseph Smith, og, ligesom Aron, blev han talsmand

ved talrige lejligheder. Det var Oliver som holdt den første

offentlige tale i denne uddeling« (Church History and Modern

Revelation, 1:52).

Lære og Pagter 9:7–9 – Forårsager Ånden altid en

brænden i brystet

Ældste Dallin H. Oaks, medlem af De

Tolv Apostles Kvorum, har forklaret:

»Det, at blive undervist ved Ånden,

er ikke noget passivt. Ofte kommer

Herrens kommunikation ikke, før vi

har udtænkt sagen i vores eget sind.

Derefter modtager vi en bekræftelse.

Herren forklarede denne proces til Oliver

Cowdery i en anden åbenbaring,

som blev modtaget i Harmony i Pennsylvania i april 1829.

Herren forklarede, hvorfor Oliver ikke havde været i stand til

at oversætte Mormons Bog:

’Se, du har ikke forstået det ret. Du har troet, at jeg ville give

dig, uden at du selv gjorde dig nogen anstrengelse, blot du

bad.

Men se, jeg siger dig: Du må udtænke det i dit eget sind, og da

må du adspørge mig, om det er rigtigt; og dersom det er

rigtigt, vil jeg bevirke, at dit hjerte brænder i dig, og derved

skal du fornemme, at det er rigtigt’ (L&P 9:7–8; fremhævelse

tilføjet).

Det er muligvis en af de vigtigste og mest misforståede lærdomme

i hele Lære og Pagter. Åndens belæringer kommer

ofte som følelser. Den kendsgerning er af stor betydning, men

alligevel misforstår nogle, hvad det betyder. Jeg har truffet

mennesker, som har fortalt mig, at de aldrig har modtaget et

vidnesbyrd fra Helligånden, fordi de aldrig har følt deres

hjerte ’brænde’ i sig.

Hvad betyder denne brænden i hjertet Behøver det at være

en følelse af hede, som ved en brand I så fald har jeg aldrig

haft en brænden i hjertet. Ordet ’brænden’ i dette skriftsted

omtaler helt sikkert en følelse af trøst og klarhed. Det er

det vidnesbyrd, som mange modtager. Sådan fungerer åbenbaring.

Den stille, sagte røst er i sandhed ’stille’ og ’sagte’« (Liahona,

maj 1999, s. 22).

A

Mesterskriftsted – Lære og

Pagter 8:2–3

Ældste Boyd K. Packer, medlem af De

Tolv Apostles Kvorum, har sagt: »Som

apostel lytter jeg til den samme inspiration,

der kommer fra den samme

kilde og på samme måde, således som

jeg lyttede, da jeg var dreng. Signalet

er nu meget klarere« (Den danske Stjerne,

maj 1980, s. 34).

1. Studér Lære og Pagter 8:1–3 og forklar, hvad der sker, når

Helligånden taler til vores sind (se også Enos 1:10).

2. Hvilke følelser kommer der, når Helligånden taler til ens

hjerte (Se også 1 Nephi 17:45).

3. Hvad lærer du fra Lære og Pagter 8:1, som kan forklare,

hvorfor inspirationens røst blev klarere for ældste Packer

B

Opsummer lærdommen

1. Hvordan talte Herren, ifølge Lære og Pagter 6:23, til Oliver

Cowdery

2. Hvad mere fra Lære og Pagter 8:2–3 lærte Herren ham om,

hvordan åbenbaring kommer

3. Hvad lærte Oliver Cowdery i Lære og Pagter 9:7–9 om at

få svar, mens han oversatte

4. Skriv et afsnit, der sammenfatter det, du har lært om

åbenbaringens proces ud fra disse afsnit (se ogafsnittet

»Forstå skrifterne«).

C

Skriv moralen i historien

1. Sammenfat det, som Herren lovede Oliver Cowdery i Lære

og Pagter 8, samt det, Herren sagde i Lære og Pagter 9 om,

hvorfor han ikke fik lov til at fortsætte med at oversætte.

2. Skriv en sammenfatning på én sætning over, hvilken lektie

vi kan lære af denne åbenbaring.

3. Hvordan kan din sammenfatning gælde nogen, som søger

inspiration fra Herren

Lære og Pagter 10

En sammensværgelse om at

bringe profeten i vanry

I Lære og Pagter 3 læste du om, hvordan Martin Harris

mistede de 116 sider, som profeten Joseph Smith havde

oversat fra pladerne. I Lære og Pagter 10 åbenbarede

22


Herren, hvad der skete med de 116 manuskriptsider, samt

hvad Satan havde til hensigt at gøre med dem. Endvidere

vil du opdage, hvad Herren gjorde for at kompensere for

tabet af disse sider. Mens du studerer dette afsnit, skal du

være opmærksom på, hvad Herren belærte om vedrørende

sin magt til at kontrollere begivenhederne her på jorden,

deriblandt Satans bestræbelser på at ødelægge Herrens værk.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 10

Beskæmme (v. 19, 42) –

bringe skam over

Ægger (opægger) (v. 20, 22,

32) – tilskynder

Snare (v. 26) – fælde

Stadfæste (v. 63) – bekræfte,

give gyldighed

Fordrejer (v. 63) – gengiver

noget med et ændret indhold

eller udseende

Lære og Pagter 10:6 – På hvilken måde søgte

Martin Harris at bringe profeten Joseph Smith

i vanry

Det var ikke Martin Harris’ hensigt at bringe profeten Joseph

Smith i vanry, men det, der skete som resultat af tabet af de

116 sider af Mormons Bogs manuskript, illustrerer det, der

kan ske, når vi »har tilsidesat Guds råd« (L&P 3:13; se og

afsnittet »Forstå skrifterne« for L&P 3:12, s. 17). Hvis Herren

ikke i forvejen havde vidst, hvad Martin Harris ville gøre, og

forberedt sig til det, kunne Satan og hans tjenere have fået succes

i at bringe profeten Joseph Smith i vanry med deres løgne

(se L&P 10:10–33). Ved gentagne gange at søge at få manuskriptet

mod Herrens råd og ved at bryde sine løfter om at

passe omhyggeligt på det tjente Martin i virkeligheden Satans

værk, selv om det ikke var hans hensigt.

Lære og Pagter 10:30–45 – Herren kender

slutningen fra begyndelsen

det manuskript, der ville gå tabt. Den største forskel mellem

de to optegnelser er, at den mistede del i højere grad var en

historie, mens den tilsvarende del er mere profetisk og hellig

(se 1 Nephi 9:3–6; Mormons Ord 1:1–7).

Studer skrifterne

Løs opgave A og to af de andre opgaver (B–C), mens du

studerer Lære og Pagter 10.

A

Mesterskriftsted – Lære og

Pagter 10:5

Ordet Satan betyder »fjende« eller »modstander«, hvilket

beskriver djævelens rolle som en modstander af retfærdighed.

Satan og hans tjenere frister os til at synde, hvilket fører til

elendighed og ulykke, men Herren har større magt til at

hjælpe os med at overvinde disse fristelser.

1. Læs Alma 34:17–27 samt 3 Nephi 20:1. Hvad skal vi gøre for

at »overvinde Satan« (L&P 10:5) Hvad tror du, at det vil

sige at »bede altid«

2. Sammenlign Lære og Pagter 10:5 med 2 Nephi 32:8–9.

Hvem lærer os ikke at bede

B

Satans »listige plan« sammenlignet

med Herrens visdom

1. Del en side i dit arbejdshæfte op i to kolonner. Kald den

første »Satans listige plan« og den anden »Herrens

visdom«.

2. Ud fra din læsning af Lære og Pagter 10:6–29 skal du i den

første kolonne beskrive, hvad Herren sagde, at Satan planlagde

at gøre med de 116 sider, der blev stjålet fra Martin

Harris.

3. Ud fra din læsning af vers 30–45 skal du i den anden

kolonne beskrive, hvad Herren gjorde for at hindre Satan

i at få succes.

4. Læs 1 Nephi 9:3–6 og Mormons Ord 1:1–7. Forklar, hvor

længe Herren havde forberedt sig på at løse det problem,

som tabet af de 116 sider forårsagede.

C

Vær opmærksom på Satans metoder

Lære og Pagter 10:20–29 forklarer nogle af de metoder, som

Satan bruger til at bedrage os.

1. Gennemgå vers 20–24, og forklar, hvordan Satan får folk til

at kæmpe mod sandheden, samt hvorfor han gør det.

2. Studér vers 25–29 og beskriv, hvad Satan fortalte Joseph

Smiths fjender for at overbevise dem om, at det var i orden

at forsøge at bringe profeten og Mormons Bog i vanry.

3. Hvordan kan grupper eller personer forsøge at gøre det

samme i dag

Herren havde mere end to tusind år tidligere beredt en måde,

hvorpå han kunne forhindre Satan i at bringe profeten Joseph

Smith og Mormons Bog i vanry ved tabet af de 116 manuskriptsider.

Han havde pålagt profeten Nephi at lave et andet

sæt plader, der omhandlede den samme tidsperiode som

D

Forbered en primarylektion

1. Skriv, hvad du ville lære en primaryklasse med 7-årige børn

om beretningen i Lære og Pagter 3 og 10 om de 116 mistede

sider.

23


2. Fortæl om to ting, vi kan lære af profeten Joseph Smiths

oplevelse, og vis, hvordan de gælder i vores tilværelse

i dag.

Lære og Pagter 11 – Hyrum Smith

Yderligere oplysninger om Hyrum Smith findes i »Folk og

ord i Lære og Pagter« (s. 231).

Lære og Pagter 11:6 – »Styrk Zions sag«

Hjælp til forståelse af dette ord findes i afsnittet »Forstå

skrifterne« til Lære og Pagter 6:6 (s. 20) samt Zion i »Personer

og begreber i Lære og Pagter« (s. 233).

Lære og Pagter 11:9 – »Forkynd intet andet end

omvendelse til denne slægt«

Præsident Joseph Fielding Smith har lært os: »Når Herren kalder

sine tjenere til ikke at forkynde andet end omvendelse,

betyder det ikke, at de ikke må forkynde dåb og opfordre folket

til at adlyde Herrens befalinger, men han ønsker, at alt det,

de siger og gør, er i den ånd at bringe folket til omvendelse«

(Church History and Modern Revelation, 1:57). Med andre ord er

den vigtigste hensigt for alle, som er kaldet til at tjene i Herrens

rige at hjælpe folk med at forbedre sig selv og ændre sig

ifølge Jesu Kristi lærdomme.

Hyrum Smith var profeten Joseph Smiths ældre bror

(se Joseph Smith – Historie 1:4). I maj 1829 rejste han fra

Palmyra i New York til Harmony i Pennsylvania for at

besøge Joseph og hans hustru, Emma, samt Oliver Cowdery,

mens de arbejdede på oversættelsen af Mormons Bog.

Hyrum kom med en »oprigtig anmodning«

til sin bror, profeten, og åbenbaringen,

som findes i Lære og

Pagter 11 var resultatet (se History

of the Church, 1:45).

Ældste Neal A. Maxwell, medlem af

De Tolv Apostles Kvorum, lærte os:

»Når betydningsfulde åndelige

begivenheder udfolder sig, er der retfærdige

ønsker til stede« (Stjernen, jan.

1997, s. 20). Mens du læser Lære og Pagter 11, skal du

være opmærksom på ordet ønske, samt det, Herren sagde

om vigtigheden af vore ønsker. Læg også mærke til,

at mange af rådene i åbenbaringen gælder for »alle,

som attråer det gode« (vers 27) – hvilket omfatter dig!

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 11

Lære og Pagter 11

»Dersom du ønsker det«

Hvid (v. 3) – her: klar

Segl (v. 3–4) – en krum kniv

til at høste korn med

Ty til (v. 18) – søg råd fra

Attråer (v. 27) – ønsker

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–D), mens du studerer Lære og

Pagter 11.

A

Opnå de lovede velsignelser

1. Del en side i dit arbejdshæfte op i to kolonner. Kald den

ene kolonne »Lovede velsignelser« og den anden kolonne

»Krav for at opnå velsignelserne«.

2. Ud fra din læsning af Lære og Pagter 11 skal du skrive de

velsignelser, som Herren tilbød Hyrum Smith (og »alle,

som attråer det gode«) i den første kolonne. Sammen med

hver velsignelse skal du skrive det vers, hvori du finder

den.

3. I den anden kolonne skrives det, som Herren sagde, at

Hyrum Smith (eller du) skal gøre for at modtage denne

velsignelse. Du skal måske se i versene før eller efter

det vers, hvori du fandt velsignelsen.

4. Vælg to af velsignelserne og de krav, som du tror især ville

være interessante for enten en missionær eller en forælder.

Forklar, hvorfor du har valgt hver af dem.

B

Betydningen af ønske

1. Find og nedskriv de vers, der indeholder ordene ønske,

ønsker, begærer eller attråer i Lære og Pagter 11 (du kan

eventuelt understrege dem i dine skrifter).

2. Læs også 1 Nephi 11:1; Alma 29:4; 41:3–6 og Abraham 1:2.

Skriv et afsnit, der forklarer vigtigheden af vore ønsker i

den evangeliske plan.

3. Hvad kunne et menneske gøre, hvis der var noget godt,

der burde gøres (som f.eks. at læse i skrifterne hver dag

eller bede ofte), men han eller hun ikke ønskede at gøre

det

24


C

Lær om Ånden

1. Hvad lærer du i Lære og Pagter 11:12–14 om Guds Ånd

2. Skriv om engang, hvor du følte Ånden på én (eller flere)

af de måder, der beskrives i disse vers.

D

Hvad betyder det

1. Beskriv med dine egne ord, hvad Herren bad Hyrum Smith

om at gøre i Lære og Pagter 11:21.

2. Forklar, hvad det betyder at »få mit ord« ved at beskrive

det, som du mener, at Hyrum Smith (eller du) kunne gøre

for at få ordet.

Lære og Pagter 12:8 – »Fuld af kærlighed«

Profeten Joseph Smith lærte os:

»Kærlighed er et af de vigtigste

kendetegn på Guddommen og

burde lægges for dagen af dem,

der tragter efter at blive Guds

sønner. Et menneske, der er

fyldt med Guds kærlighed, er

ikke tilfreds med blot at velsigne

sin familie, men bevæger sig gennem hele verden, ivrig efter

at velsigne den hele menneskehed« (Profeten Joseph Smiths

lærdomme, s. 207).

Studer skrifterne

Lære og Pagter 12

Til dem, som »hjælper

med i dette værk«

Endnu før Kirken var organiseret, ønskede Joseph Knight

sen. at hjælpe til i Herrens værk (se oplysningerne om

Joseph Knight sen. i »Personer og begreber i Lære og

Pagter«, s. 232). Han sluttede sig til Kirken kort efter at

den var blevet organiseret. Profeten Joseph Smith hyldede

ham ved at sige: »Det skal siges om ham af Zions sønner,

mens der blot er én af dem tilbage, at denne mand var

en trofast mand i Israel, derfor

skal hans navn aldrig

glemmes« (History of the

Church, 5:124–125).

Mens du læser Lære og

Pagter 12, skal du lægge mærke

til, hvad Herren sagde til

Joseph Knight sen. om, hvordan

han kunne gøre sig rede til bedre at hjælpe til i værket.

Bemærk også, at Herren sagde, at han talte til »alle dem,

der ønsker« ligesom bror Knight (vers 7).

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 12.

A

Vis eksemplet

Skriv om en person i skrifterne eller en kirkeleder, som du

mener var eksempel på en af de egenskaber, som Herren talte

om i Lære og Pagter 12:8. Forklar, hvordan denne person

var eksempel på egenskaben, og hvordan det hjalp ham eller

hende med bedre at udføre Herrens værk.

Lære og Pagter 13

Det Aronske Præstedømmes

gengivelse

I Joseph Smith – Historie 1:68–74 læste du om gengivelsen

af Det Aronske Præstedømme. Lære og Pagter 13 er

identisk med Joseph Smith –

Historie 1:69. Mens du

denne gang læser Johannes

Døbers ord, skal du undersøge

dem for deres lærdomsmæssige

betydning.

Forstå skrifterne

For at få yderligere hjælp til at forstå Lære og Pagter 12:1–6

kan du se i »Forstå skrifterne« for Lære og Pagter 6:1–6 og

11:1–6, som er næsten mangen til.

Lære og Pagter 12

Tveægget sværd (v. 2) –

Sværd med en skarp æg på begge sider

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 13

Fordums (overskriften) –

Tidligere

Messias (v. 1) – Jesus Kristus

Nedsænkning (v. 1) – fuldstændig

dækket af vand

Forladelse (v. 1) – tilgivelse

25


Lære og Pagter 13:1. Præstedømmets nøgler

Når man siger, at Det Aronske Præstedømme ejer visse

nøgler, betyder det ikke, at alle, som modtager Det Aronske

Præstedømme også modtager og kan bruge dette præstedømmes

nøgler. Ligesom Johannes Døber sagde, at han »handlede

under ledelse af Peter, Jakob og Johannes« (overskriften),

bliver Det Aronske Præstedømme styret af det højere eller

Det Melkisedekske Præstedømme.

Præsident Joseph Fielding Smith forklarede, da han talte om

»de nøgler, som Herren har givet os i denne evangeliets sidste

uddeling«:

»Disse nøgler er retten til at præsidere; de er magt og myndighed

til at styre og lede alle Herrens anliggender her på jorden.

De, der har nøglerne, har magt til at lede alle dem, der tjener

i præstedømmet. Vi kan alle sammen bære præstedømmet,

men vi kan kun bruge det i den udstrækning, som de, der har

nøglerne, giver os myndighed til.

Dette præstedømme [Det Melkisedekske] og disse nøgler

blev overdraget Joseph Smith og Oliver Cowdery af Peter,

Jakob og Johannes, og af Moses og profeten Elias og andre af

de gamle profeter. Det er blevet overdraget alle dem, der er

blevet udvalgt til at være medlemmer af De Tolvs Råd. Men

eftersom de er retten til at præsidere, kan kun Guds seniorapostel

her på jorden, nemlig Kirkens præsident, benytte dem

i fuld udstrækning« (se Den danske Stjerne, mar. 1973, s. 108).

Lære og Pagter 13:1 – Levis sønner

Selv om Moses bar Det Melkisedekske Præstedømme, blev

Moseloven administreret under Det Aronske Præstedømme

(se L&P 84:23–27). Kun mænd fra Levis stamme (kaldet levitter)

fik Det Aronske Præstedømme. Udtrykket »Levis sønner«

blev brugt som henvisning til præstedømmebærere på den

tid. Moses og Aron tilhørte denne stamme. Det var levitternes

pligt at udføre Moselovens ofre på Det Gamle Testamentes tid

(se Guide til skrifterne, »levitter«). I vore dage bruges udtrykket

»Levis sønner« for at betegne alle i Kirken, som trofast

modtager præstedømmet og bliver »Moses’ og Arons sønner«

(se L&P 84:33–34).

Lære og Pagter 14–16

Råd til tre af

Whitmer-brødrene

Mens Oliver Cowdery var i Harmony i Pennsylvania og

hjalp profeten Joseph Smith med oversættelsen af Mormons

Bog, skrev han et brev til sin ven, David Whitmer, i

Fayette i New York. I dette brev bar han sit vidnesbyrd om

værket. David Whitmer var interesseret og skrev tilbage

og tilbød sin hjælp på et hvilket som helst tidspunkt.

Sent i maj 1829 sinkede forfølgelsen arbejdet med at oversætte

Mormons Bog. Profeten Joseph Smith og Oliver

Cowdery skrev til David Whitmer og spurgte, om der var

mulighed for at bo hos hans familie for at færdiggøre oversættelsen.

Hans far, Peter Whitmer sen. indvilligede, og

han kørte en vogn til Harmony (omkring 220 km), hentede

Joseph Smith og hans hustru, Emma, samt Oliver Cowdery

og kørte dem tilbage til Fayette. Kort efter modtog

profeten Joseph Smith de åbenbaringer, som findes i Lære

og Pagter 14–16, efter anmodning fra Peter jun. John og

David Whitmer, som ønskede at vide, hvad Gud ville have,

at de skulle gøre. (Se også oplysningerne om familien

Whitmer i »Personer og begreber i Lære og Pagter«, s. 233).

Har du nogen sinde spekuleret på, hvad Herren ønsker, at

du skal gøre Tænk over dette spørgsmål, mens du læser

disse tre afsnit og se om nogle af de råd, Herren gav disse

tre mænd, også gælder for dig.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 13.

A

Præstedømmet i funktion

Tal med en biskop eller en bærer af Det Aronske Præstedømme

om måder, hvorpå han har set Det Aronske Præstedømmes

nøgler og magter velsigne folk og hjælpe dem

med at komme til Kristus. Skriv det, som du lærer, i dit

arbejdshæfte.

David Whitmer

Forstå skrifterne

John Whitmer

For at få yderligere hjælp til at forstå Lære og Pagter 14:1–7

kan du se i afsnittet »Forstå skrifterne« for Lære og Pagter

11:1–7 og 12:1–6, som er næsten magen til.

26


Lære og Pagter 14

Timelig (v. 11) – materielt, fysisk

Lære og Pagter 15 og 16

Skarpe (v. 3) – nøjagtige, tydelige

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer Lære og Pagter 14–16.

Mesterskriftsted – Lære og Pagter 14:7

1. På et stykke papir i A4-størrelse laves en plakat, der

illustrerer de begreber, der findes i Lære og Pagter 14:7.

2. I skrifterne henviser ordet frelse ofte til ophøjelse. Med det

i tankerne skal du sammenligne Lære og Pagter 14:7 med

2 Nephi 31:20. Hvad fortæller 2 Nephi 31:20 om, hvordan vi

kan opnå det, som Herren sagde, vi skulle gøre i Lære og

Pagter 14:7

B

A

Til størst gavn for dig

»Efter alt, hvad der er blevet

sagt, er den største og

mest betydningsfulde pligt

at prædike evangeliet«

(Profeten Joseph Smiths

lærdomme, s. 133).

1. Hvad sagde Herren, var det,

»der vil være til størst gavn« for

John Whitmer og Peter Whitmer

jun. (se L&P 15:6; 16:6).

2. Skriv mindst to årsagertil, at

dette ville være af større gavn,

end noget andet de ville være.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 17

Udpeget (overskriften) –

udvalgt

Den vidunderlige vejviser

(v. 1) – Liahona (se 1 Nephi

16:10, 28–29; Alma 37:38–42)

Få overhånd over jer (v. 8) –

sejre over jer

Nåde (v. 8) – styrke og kraft

fra Gud

Lære og Pagter 17 – Hvornår og hvordan modtog

disse mænd det lovede vidnesbyrd

Det vidnesbyrd, som disse tre

mænd søgte, kom kort efter

at åbenbaringen i afsnit 17 blev

givet. Profeten Joseph Smith,

David Whitmer, Oliver Cowdery

og Martin Harris gik ud i skoven

i nærheden af familien Whitmers

hjem. Der søgte de fire mænd

det lovede vidnesbyrd i oprigtig

bøn – men der skete intet. Til

sidst undskyldte Martin Harris sig og sagde, at han mente,

at han var uværdig. Mens han gik bort alene for at bede om

tilgivelse, modtog de tilbageblevne tre mænd et vidunderligt

syn og hørte Guds røst bære vidnesbyrd om det, de så.

Profeten Joseph Smith gik derpå ud for at finde ham. Profeten

sluttede sig til ham i bøn, og efter et lille stykke tid modtog

Martin Harris det samme syn som de andre tidligere

havde modtaget. »Tre vidners vidnesbyrd« forrest i Mormons

Bog er deres beskrivelse af deres oplevelse. Menneskene i

denne generation vil blive gjort ansvarlige for disse tre vidners

vidnesbyrd, ligesom de vil for selve bogens vidnesbyrd

(se 2 Nephi 33:11–15; Ether 12:38–39).

Lære og Pagter 17

En åbenbaring til

de tre særlige vidner

Afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 17 indeholder tre

henvisninger fra Mormons Bog med profetien om, at tre

personer ville blive særlige vidner om denne bog, når den

kom frem i de sidste dage. Dette afsnit er åbenbaringen,

der blev givet til tre mænd, som ønskede at være disse vidner.

Heri får de at vide, hvad de skal gøre for at forberede

sig til at få dette særlige vidnesbyrd. Mens du læser, skal

du tænke over, hvordan Herrens råd til David Whitmer,

Martin Harris og Oliver Cowdery kan gælde dig, mens du

søger at opnå eller styrke dit vidnesbyrd om sandheden af

Mormons Bog samt om andre åndelige sandheder.

Nogle få dage efter denne hellige oplevelse fik profeten

Joseph Smith lov til at vise Mormons Bogs plader til otte andre

mænd. Selv om de ikke modtog et syn eller hørte Guds røst,

var de i stand til at røre ved pladerne. Deres vidnesbyrd

findes også forrest i Mormons Bog.

Lære og Pagter 17:1 – Hvad var brystpladen

Lucy Mack Smith, profetens mor, havde mulighed for at

undersøge brystpladen, som Joseph modtog sammen med

pladerne (se Joseph Smith – Historie 1:35). Hun kom med

følgende beskrivelse af den i sin biografi over sin søn:

27


»Den var svøbt ind i et tyndt tørklæde af musselin, så tyndt,

at jeg uden problemer kunne føle dens form.

Den buede ind på den ene side og ud på den anden, og gik fra

halsen og nedad til midt på maven på en mand af usædvanlig

størrelse. Den havde fire stropper af samme materiale til at

fastgøre den til brystet. De to gik bagud over skuldrene, og de

andre to var beregnet til at fastgøre til hoften. De var så brede

som to af mine fingre (for jeg målte dem), og de havde huller

i enderne, så de var lette at gøre fast« (History of Joseph Smith,

red. Preston Nibley, s. 111).

Lære og Pagter 17:6 – Herrens vidnesbyrd om

Mormons Bog

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, skrev:

»En af de mest højtidelige

eder, der nogen

sinde er givet til mennesket,

findes i Herrens

ord om Joseph Smith og

Mormons Bog. ’Han

(Joseph Smith) har oversat

den del af bogen,

som jeg befalede ham at

oversætte’, sagde

Herren, ’og det er sandt,

så vist Herren, jeres

Gud lever’ (L&P 17:6).

Dette er Guds vidnesbyrd

om Mormons Bog.

I det vidnesbyrd stiller Guddommen sin egen guddommelighed

som sikkerhed for sandheden. Enten er bogen sand, eller

Gud ophører med at være Gud. Der hverken er eller kan være

et mere højtideligt og magtfuldt sprog for mennesket eller

Gud« (Den danske Stjerne, okt. 1982, s. 67).

Hvad sagde Herren, at de

skulle gøre, efter at de

havde opnået dette særlige

vidnesbyrd (Se v. 3, 5–6).

Hvad sagde Herren, om

sin hensigt med at give

dem dette vidnesbyrd

(Se vers 4, 8–9).

Hvilket løfte gav Herren

dem vedrørende

betydningen af deres

vidnesbyrd (Se vers 7–9).

Hvad forventer Herren,

at jeg gør, efter at jeg har

modtaget et vidnesbyrd

Hvorfor ønsker Herren,

at jeg får et vidnesbyrd

om hans evangelium og

Kirken

Hvordan gælder Herrens

løfter til de tre vidner mit

vidnesbyrd om evangeliet

2. Svar på spørgsmålene vedrørende de tre vidner ved hjælp

af det, du har lært i Lære og Pagter 17.

3. Besvar de andre spørgsmål ved at anvende disse skriftsteder

på dig selv. Du kan eventuelt også bruge Guide til

skrifterne for at finde andre skriftsteder, som hjælper dig

med at besvare spørgsmålene.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 17.

A Deres vidnesbyrd og dit

1. Tegn i dit arbejdshæfte et skema som det følgende.

Lære og Pagter 18

Apostlenes værk

og sjæles værdi

De tre vidner

Hvad skulle de gøre for at

modtage det vidnesbyrd, de

ønskede (Se L&P 17:1–2).

Mig

Hvad skal jeg gøre for at

styrke mit vidnesbyrd om

Mormons Bog og andre

åndelige sandheder

Den åbenbaring, der er optegnet i Lære og Pagter 18, blev

givet tæt på det tidspunkt, hvor Peter, Jakob og Johannes

overdrog Det Melkisedekske Præstedømme til Joseph Smith

og Oliver Cowdery. Det var passende, at tre af Herren

Jesu Kristi apostle ordinerede dem til at være apostle og

særlige vidner for hans navn og også bære nøglerne til

gerningen (se L&P 27:12–13). Selv om det første kvorum

af Tolv Apostle ikke blev kaldet før efter seks år, gav Herren

28


nogle råd i afsnit 18 om apostle

og medlemmer af De Tolv

Apostles Kvorum i vores uddeling.

Når du læser denne

åbenbaring, skal du overveje,

hvordan hver af lærdommene

og principperne, som du læser,

lærer dig om apostlenes rolle

og om Det Melkisedekske

Præstedømme i almindelighed.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 18

Få overhånd over jer (v. 5) –

sejre over jer

Tjenligt (v. 18) – gavnligt

Beskikket (v. 32) – udnævnt

Kundgør (v. 35) – fortæller

Lære og Pagter 18:20 – »Djævelens kirke«

»Djævelens kirke« sigter ikke til en bestemt kirke, men til

ethvert menneske, enhver gruppe, organisation eller filosofi,

der modarbejder Jesu Kristi Kirke og Guds børns frelse. Sandhed

og godhed findes bestemt uden for Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige, men evangeliets fylde, som kun findes

i den genoprettede kirke, er afgørende for den frelse, som

vor himmelske Fader ønsker for sine børn. Præsident Joseph

Fielding Smith sagde om Lære og Pagter 18:20: »Vi skal forstå,

at dette er en befaling til os om at strides mod alt ondt, det,

som er i modstrid mod retfærdighed og sandhed« (Church

History and Modern Revelation, 1:83).

Studer skrifterne

Løs opgave A og opgave B eller C, mens du studerer Lære og

Pagter 18.

A

Attrå (v. 37) – længsel, ønske

Skels år og alder (v. 42) –

nå et alderstrin hvor man er

i stand til at skønne og tage

ansvar

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

18:10, 15–16

I forretningsverdenen er værdien af noget afhængig af den

pris, nogen er villig til at betale for det. Man kan sige, at en

bestemt genstand er en bestemt sum penge værd, men det er

kun tilfældet, hvis en anden person er villig til at betale så

meget for den.

1. Studér Lære og Pagter 18:10–13 og forklar, hvilken pris der

blev betalt for vores sjæl, og hvem der betalte denne pris.

2. Hvilket ord beskriver, hvad Herren føler for dem, som

omvender sig Hvad lærer det dig om ham

3. I Lære og Pagter 18:14 får Joseph Smith, Oliver Cowdery og

David Whitmer (og vi!) befaling om at »råbe omvendelse«

til folk. Ud fra det, du har lært i vers 10–13, hvad kunne du

så sige til nogen for at hjælpe dem med at ønske at

omvende sig

4. Læs Alma 34:14–17. Nævn en anden god årsag til at

omvende sig.

5. Læs Alma 37:9. Nævn en måde, hvorpå folk selv kan finde

ud af, at disse ting er sande

B

Se efter nøgleord

I Lære og Pagter 18:9 taler Herren til Oliver Cowdery og

David Whitmer »og giver det som en befaling«.

1. Studér vers 9–21 og skriv det, som de fik befaling om at

gøre, i dit arbejdshæfte. Se efter følgende nøgleord for at få

hjælp til at finde hver befaling: alle mennesker, kom i hu,

råbe, bed, strid, påtag og tal.

2. Vælg tre af disse befalinger og beskriv, hvordan de og

gælder dig.

C

Har du nogen sinde hørt Kristi røst

Skrifterne vidner om, at hvis vi ikke hører og adlyder Herrens

røst, kan vi ikke blive frelst (se Alma 5:38–39; L&P 1:14).

1. Studér Lære og Pagter 18:34–36 og forklar, hvordan man

kan »høre« Herrens røst hver dag.

2. Hvordan kan det hjælpe dig at kende det navn, hvorved du

vil blive kaldt på den yderste dag, som beskrevet i vers

24–25

Lære og Pagter 19

En befaling

til Martin Harris

For at få trykkeren Egbert B. Grandin fra Palmyra til at

indvillige i at trykke 5000 eksemplarer af Mormons Bog

29


Forstå skrifterne

garanterede Martin Harris at betale omkostningerne ved

trykningen. Dette kunne han gøre, fordi han ejede ejendom,

der var mere end $3000 værd udover det, trykkeren

forlangte. Før trykningen var færdig, »afholdt et antal

mennesker et møde og traf den beslutning ikke at købe

bogen, når den kom fra trykkeriet. Da Grandin blev nervøs,

vendte Joseph tilbage til Palmyra for at forsikre ham

om, at trykningsomkostningerne ville blive betalt. Martin

Harris, der frygtede, at han kunne miste sin gård, hvis

Mormons Bog ikke blev solgt, kom til profeten og bad om

vejledning. Ved åbenbaring fik Martin befaling om ikke

at ’begære’ sin ejendom, men ’frit give deraf’ med det formål

at dække omkostningerne ved trykningen af Mormons

Bog (se L&P 19:26). 60 hektar af Martin Harris’ gård

blev solgt ved en offentlig auktion i april 1831 for at betale

hr. Grandin. Dette offer gjorde trykningen af Mormons

Bog mulig« (Kirkens historie i tidernes fylde, s. 65).

Mens du læser Lære og Pagter 19, skal du tænke over,

hvordan denne åbenbaring kunne have påvirket Martin

Harris og hjulpet ham til at se, hvorledes hans personlige

problemer var en del af en større plan. Hvad er det største

offer, Herren beder dig om lige nu Hav dette i tankerne,

mens du læser denne åbenbaring, og overvej, hvordan

de principper, som Herren underviste Martin Harris i,

gælder det, han beder dig om nu – eller i fremtiden.

Lære og Pagter 19

Alfa og Omega (v. 1) – det

første og det sidste bogstav i

det græske alfabet (en titel

for Jesus Kristus, der beskriver

hans altomfattende

beskaffenhed)

Fuldbyrdet (v. 2) – afsluttet

Gruelige (v. 15) –

forfærdelige

Levning (v. 27) – rest

Lydeligt (v. 28) – højt (så det

kan høres)

Særegne (v. 31) –

særprægede, særlige

Vandel (v. 32) – levevis

Lod (v. 33) – skæbne

Forman (v. 37) – opfordre

kraftigt, opmuntre

Forgængelighed (v. 38) –

noget som smuldrer bort og

forsvinder

Lære og Pagter 19:4, 16–17 – Omvende sig eller

lide

Med henvisning til Alma 42:16 og Lære og Pagter 19:16–17, har

ældste Dallin H. Oaks, medlem af De Tolv Apostles Kvorum,

sagt:

»Betyder disse skriftsteder, at en person, som omvender sig,

ikke må lide overhovedet på grund af, at hele straffen blev

båret af Frelseren Det kan ikke være betydningen, fordi det

ville være i uoverensstemmelse med Frelserens andre lærdomme.

Det betyder, at en person, som omvender sig, ikke skal lide

’ligesom’ Frelseren led for den synd. Syndere, som omvender

sig, oplever nogen lidelse, men på grund af deres omvendelse

og på grund af forsoningen oplever de ikke hele den ’gruelige’

udstrækning af evig lidelse, som Frelseren led for den synd«

(Sins, Crimes, and Atonement [tale til religionslærere, den

7. feb. 1992], s. 5).

Lære og Pagter 19:6–12 – Uendelig og evig straf

Herren åbenbarede, at ordene »uendelig straf« og »evig straf«

henviser til formen for straf frem for længden af straffen.

Uendelig straf og evig straf er »Guds straf« (L&P 19:11–12).

Profeten Joseph Smith lærte os, at »så længe et menneske ikke

vil give agt på budene, må han afvente frelse.

. . . Jesu Kristi frelse [blev] udvirket for alle mennesker for at

sejre over djævelen. . . Alle vil lide, indtil de adlyder Kristus

selv« (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 432). Derfor vil

straffen til sidst være slut, undtagen når det drejer sig om

fortabelsens sønner, som for evigt nægter at adlyde Kristus

(se L&P 76:33–44).

Dog, lærte ældste James E. Talmage, medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, os, at »udfrielse fra helvede ikke er adgang til

himlen« (The Vitality of Mormonism, s. 256). Når den uendelige

eller evige straf – Guds straf – er slut for dem, som modtager

den, vil de få deres plads i herlighedens riger tildelt. Du lærer

mere om disse domme, mens du studerer Lære og Pagter 76.

Lære og Pagter 19:15–19 – Jesu Kristi lidelse

Frelserens vidnesbyrd i Lære og Pagter 19:15–19 om sin lidelse

for hele menneskeheden hjælper os til at forstå det på et mere

personligt niveau. Ældste Joseph Fielding Smith, daværende

30


medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, har

sagt: »Vi får den vane at

tænke, tror jeg, at [Frelserens]

store lidelse

fandt sted, da han var

naglet til korset i

sine hænder og fødder

og der var overladt til at

lide, til han døde. Uanset

hvor ulidelig denne

smerte var, var det ikke

den største lidelse, han

måtte gennemgå, for på

en eller anden måde,

som jeg ikke forstår, men som jeg accepterer ved tro, og som I

må acceptere ved tro, bar han på sine skuldre hele verdens

synder [i Getsemane]. Det er svært nok for mig at bære mine

egne synder. . . Og dog måtte han bære hele verdens synder«

(i Conference Report, okt. 1947, s. 147–148).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 19.

A

»Lær af mig«

Frelseren indbød os til at lære af ham, så vi kan få fred (L&P

19:23; se også Matt 11:29). Skriv i dit arbejdshæfte en liste over,

hvad du lærer om Jesus Kristus i Lære og Pagter 19. Se efter

ord og vendinger, som beskriver ham og bemærk det, han

sagde og gjorde samt hvorfor. Overvej også, hvad du lærer om

den måde, hvorpå han underviser og beskæftiger sig med os.

Lære og Pagter 20

Kirkens forfatning

Da profeten Joseph Smith blev besøgt af Faderen og Sønnen

i 1820, fik han at vide, at han ikke skulle slutte sig til

nogen kirke, og fik et »løfte om, at evangeliets fylde på et

tidspunkt i fremtiden skulle gøres kendt for [ham]« (History

of the Church, 4:536). Evangeliets fylde begyndte at blive

kendt, da han modtog og oversatte Mormons Bog, modtog

Det Aronske Præstedømmes og Det Melkisedekske Præstedømmes

myndighed og nøgler og fik andre instruktioner,

der vedrørte Guds rige i de sidste dage.

Lære og Pagter 20 blev oprindelig kaldt »Kristi kirkes lære

og pagter« og virkede som en håndbog for organiseringen

og styringen af Kirken. Det blev ofte læst op i sin helhed

ved kirkemøder sammen med afsnit 22. Der bliver af og til

henvist til den som »Kirkens forfatning«.

B

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

19:16 –19

1. Vælg tre ord, som du synes er vigtige i Lære og Pagter

19:16–19 og forklar, hvorfor du valgte hvert af ordene.

2. Ud fra det, du lærer i Lære og Pagter 19:16–19, såvel

som i 1 Nephi 19:9; 2 Nephi 9:21–22; Mosiah 3:7–9;

og 3 Nephi 27:14–15, skal du forklare, hvad Jesus led,

og hvorfor han led det.

3. Skriv i dit arbejdshæfte nogle af de tanker og følelser,

du fik, da du studerede og tænkte over Lære og Pagter

19:16–19 samt de andre skriftsteder i denne aktivitet.

C

Find befalingerne og trøsten

Martin Harris gik til Joseph Smith for at få vejledning, og

profeten modtog denne åbenbaring til ham (se dette hæftes

indledning til L&P 19).

1. Tegn to kolonner i dit arbejdshæfte. Skriv »Befalinger« over

den ene og »Trøst« over den anden.

2. Gennemgå Lære og Pagter 19 og find befalingerne og

trøsteordene. Skriv dem i de relevante kolonner.

3. Vælg en befaling og et udtryk for trøst, som gjorde indtryk

på dig og fortæl, hvorfor de gjorde indtryk på dig.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 20

Forladt, forladelse (v. 5, 37) –

tilgivet, tilgivelse

Forfængeligheder (v. 5) –

selvoptagethed

Åsyn (v. 6) – udseende

Stadfæstet (v. 10) –

bekræftet

Sanseligt (v. 20) – mest

optaget af fysiske følelser og

glæder

31


Retfærdiggørelse (v. 30) –

erklæret uskyldig

Nåde (v. 30–32) – Guds kraft

Helliggørelse (v. 31) –

processen, der gør os rene

og hellige

Sønderknust hjerte (v. 37) –

ydmygt hjerte fuldt af

sorg over tidligere synder

(uanset hvem der har

begået dem)

Angergiven ånd (v. 37) –

villighed til at adlyde Gud

Formane (v. 42, 46, 50, 59) –

opmuntre, søge at overtale

Bagvaskelse (v. 54) – anklage

nogen for en forbrydelse

vel vidende at personen er

uskyldig

Fuldmagt (v. 73) – udpeget

og givet myndighed

Hellige (v.77, 79) – gøre helligt

Lære og Pagter 20:1 – Hvorfor den 6. april

Herren angav den 6. april 1830 som

den dag, hvor hans Kirke formelt

skulle organiseres. Præsident Harold

B. Lee talte om betydningen

af denne dato: »Den 6. april 1973

er en særlig vigtig dato, ikke alene

fordi det er årsdagen for oprettelsen

af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige i denne uddeling,

men også fordi det er årsdagen for

vor Frelser, vor Herre og Mesters,

Jesu Kristi fødsel« (Den danske Stjerne, okt. 1973, s. 423).

Lære og Pagter 20:9 – Mormons Bog indeholder

»evangeliets fylde«

Præsident Ezra Taft Benson lærte os, at når Herren sagde, at

Mormons Bog indeholder evangeliets fylde, være det ikke sagt,

»at bogen indeholder ethvert lærepunkt og enhver doktrin, der

nogen sinde er åbenbaret. Derimod betyder det, at i Mormons

Bog finder vi fylden af de lærdomme, der er nødvendige for

frelse. Og de forklares enkelt og ligetil, så at selv børn kan lære

frelsens og ophøjelsens veje« (Stjernen, jan. 1987, s. 4).

Lære og Pagter 20:27–28 – Faderen, Sønnen og

Helligånden er »én Gud«

Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden er

tre særskilte personligheder. Når skrifterne lærer os, at de

er én Gud, henviser de til enheden blandt guddommens

medlemmer. De kan tale på vegne af hinanden og vidne

om hinanden, fordi de er forenede i hensigt og lære.

Lære og Pagter 20:38–50 – Hvad med de

kirkeledere, som ikke er nævnt her

Præsident Joseph Fielding Smith lærte os, at i Lære og Pagter

20 åbenbarede Herren kun det, som var nødvendigt »for ledelsen

af Kirken på tidspunktet for dens organisering« (Church

History and Modern Revelation, 1:95). I senere åbenbaringer

lærer vi mere om de ledere, der nævnes i denne åbenbaring,

sammen med andre, som blev tilføjet, efterhånden som Kirken

voksede. Herren er fortsat, og vil fortsætte med at tilføje og

forfine ansvarene og lederne i hans kirke for at imødekomme

behovene hos dens voksende medlemstal (se 9. trosartikel).

Studer skrifterne

Løs tre af følgende opgaver (A–F), mens du studerer Lære og

Pagter 20.

A

Betydningen af Mormons Bog

Det er ikke overraskende, at en drøftelse af betydningen af

Mormons Bog findes i Lære og Pagter 20 – »Kirkens forfatning«.

Profeten Joseph Smith har sagt: »Tag Mormons Bog og

åbenbaringerne væk, og hvor er vor religion da Så har vi

ikke nogen (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 82).

1. Skriv ned, hvad du lærer om Mormons Bog i Lære og

Pagter 20:8–16

2. Skriv ud fra vers 17–36 de lærdomme, »vi ved«, på grund

af Mormons Bog. Vælg en af disse lærdomme og forklar,

hvorfor den er vigtig for dig.

B

Vigtigheden af sand lærdom

Ældste Boyd K. Packer, medlem af De Tolv Apostles Kvorum,

har sagt, at »den sande lære ændrer, når den forstås rigtigt,

holdning og adfærd« (Stjernen, jan. 1987, s. 13). Lære og Pagter

20:17–36 angiver lærdomme, som er grundlæggende for den

gengivne kirke. Vælg to af disse lærdomme og forklar, hvordan

og hvorfor hver af dem kunne have en mægtig og positiv

indflydelse på folks tilværelse, hvis de blot forstod dem.

Verden vil blive dømt efter, hvordan de modtager skrifterne og dem,

som vidner om sandheden deraf (se L&P 20:8–15).

C

Et interview før dåb

1. Grundlagt på Lære og Pagter 20:37 skal du skrive nogle

spørgsmål, som kunne stilles, før en eller anden ønskede

at blive døbt. Husk, at nyomvendte sædvanligvis kun har

lidt erfaring med Kirken eller skrifterne, så du skal skrive

spørgsmålene, så personen forstår, hvad du taler om.

2. Læs Mosiah 18:8–10 og Moroni 6:1–6 og tilføj andre

spørgsmål, som kan være passende.

32


D

Lav et skema

1. Lære og Pagter 20:38–60 skitserer de forskellige embeders

pligter og kaldelser i Kirken. Lav et skema som følgende i

dit arbejdshæfte og udfyld det med oplysninger, som du får

fra disse vers.

2. Hvilken forståelse fik du fra det, du skrev i dit skema

E

Skriv en quiz

Lære og Pagter 20:61–84 lærer os om Kirkens medlemmers

ansvar og pligter.

1. Skriv 7–10 spørgsmål om vigtige principper, der belæres

om i disse vers. Efter hvert spørgsmål skrives svarene samt

det vers, hvor svaret kan findes.

2. (Valgfrit) Lav en kopi af din quiz uden svarene og giv den

til et medlem af din familie eller en anden elev i din klasse.

Vær i stand til at forklare de spørgsmål, der blev besvaret

forkert.

F

Embede eller kaldelse

Lær jeres børn det

Pligter og ansvar

Forestil dig, at du blev bedt om at give en kort lektion om

nadveren til primarybørnene i dit ward eller gren. Skriv om,

hvad du ville undervise dem i for at hjælpe dem med bedre at

forstå nadverbønnerne, som findes i Lære og Pagter 20:77, 79.

Skriv også om, hvordan de kunne gøre nadveren til en mere

betydningsfuld oplevelse. Hvis det er passende, kan du fortælle

om en betydningsfuld oplevelse, som du har haft i forbindelse

med nadveren, som en del af dit vidnesbyrd til dem.

Efter at have vist din lektion til dine forældre og lærer og har

fået deres råd, kan du melde dig frivilligt til at give denne

lektion i Primary.

Lære og Pagter 21

Hav tak for profeten,

du sendte!

I lydighed mod den åbenbaring, profeten Joseph Smith

havde modtaget vedrørende den dag, hvor Kirken skulle

organiseres (se L&P 20, afsnitsoverskriften og vers 1),

samledes alle, som var interesseret, i familien Whitmers

hjem den 6. april 1830. Statens lov krævede på dette tids-

33

punkt, at mindst tre personer, men ikke mere end ni, deltog

i organiseringen af et nyt religiøst samfund. De seks mænd,

som deltog, selv om der var mange flere til stede, var

Joseph Smith jun., Oliver Cowdery, Hyrum Smith,

Samuel Smith, Peter Whitmer jun. og David Whitmer.

En kort oversigt over det, der

fandt sted ved mødet, findes i

afsnitsoverskriften til Lære og

Pagter afsnit 21. Under mødet

modtog profeten den åbenbaring,

som findes i Lære og

Pagter 21.

I en af de velkendte salmer i

Kirken synger vi »Hav tak for

profeten, du sendte« (Salmer

og sange, nr. 13). Hvorfor er

vi taknemmelige Afsnit 21 angiver nogle storslåede årsager

til, at vi skal være taknemmelige, sammen med nogle

vigtige råd.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 21

Enstemmigt (overskriften) –

enigt, ingen stemmer imod

Seer (v. 1) – en, der kan få

kundskab om det forgangne,

det nuværende og det

tilkommende (se Mosiah

8:13–17; Moses 6:35–36)

Lære og Pagter 21:5–6 – Velsignelser ved at følge

profeten

Præsident Harold B. Lee har sagt:

»Vi skal gennem nogle vanskelige tider, før Herren er færdig

med denne kirke og verden i denne uddeling, som er den

sidste uddeling, der skal indvarsle Herrens komme. Evangeliet

blev gengivet for at forberede et folk, så de kunne være

rede til at modtage ham. Satans magt vil øges. Vi ser bevis

herpå overalt. . .

Den eneste sikkerhed, vi har som medlemmer af denne kirke,

er nøjagtigt at gøre det, som Herren sagde til Kirken den dag,

Kirken blev organiseret. Vi må lære at give agt på de ord og

befalinger, som Herren vil give ved sin profet. . . . I vil måske

ikke synes om det, som kommer fra Kirkens autoritet. Det

er måske imod jeres politiske synspunkter. Det er måske imod

jeres sociale synspunkter. Det er griber måske ind i en del af

jeres sociale tilværelse. . .

. . . Jeres sikkerhed og vores afhænger

af, om vi følger dem, som Herren har

sat til at præsidere over sin kirke. Han

ved, hvem han ønsker skal præsidere

over denne kirke, og han tager ikke

fejl. . .

Lad os holde vore øjne rettet mod Kirkens

præsident« (i Conference Report,

okt. 1970, s. 152–153).


Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 21.

A

Beskriv profetens rolle

Forestil dig, at du skal sammensætte en avisartikel om profeten

Joseph Smith. Din redaktør har bedt om en beskrivelse

af Joseph Smiths rolle i Kirken. Brug de fem titler, Herren

nævnte i Lære og Pagter 21:1 som overskrifter, og beskriv

hvad de hver især betyder samt de måder, hvorpå profeten

opfylder denne rolle. Du får måske brug for Guide til skrifterne

for at hjælpe dig med at definere nogle af disse ord. De

samme titler gælder den levende profet i dag.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 22:2 – »Moseloven« og »døde

gerninger«

Moseloven er det system af ordinancer og ritualer, der blev

åbenbaret ved profeten Moses til Israels børn (se Guide til

skrifterne, »Moseloven«). Denne »gamle pagt« (L&P 22:1) blev

afsluttet ved Jesu Kristi forsoning (se 3 Nephi 15:3–9).

Rigtig dåb grundlægger en »ny og evig pagt« (L&P 22:1; se

også L&P 20:37) mellem Gud og den enkelte. Dåb, der er

udført uden myndighed, er en »død gerning«, fordi der ikke

indgås nogen pagt.

B

Hvorfor følge profeten

Ud fra Herrens råd til Kirken i Lære og Pagter 21:4–9, skal

du besvare følgende spørgsmål:

1. Hvilke af profetens ord har vi fået befaling om at modtage

(Se vers 4–5).

2. Skriv mindst tre steder, hvor du kan finde den levende

profets ord.

3. Hvorfor tror du, at det af og til kræver »tålmodighed og

tro« (vers 5) at følge profeten

4. Kom med et eksempel på engang, hvor du eller nogen,

du kender eller læste om, fulgte en profets lærdomme og

modtog en af de velsignelser, der nævnes i vers 6.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 22.

A

Forklar lærdommen

Forestil dig, at du har en ven, som er interesseret i at blive

medlem af Kirken, men som ikke forstår, hvorfor det er

nødvendigt at blive døbt igen, fordi han eller hun allerede er

døbt i en anden kirke. Ved brug af det, du har lært i Lære

og Pagter 22 (se også L&P 20:37, 72–74) skal du skrive det, du

kunne have sagt, og som ville hjælpe din ven med at forstå,

hvorfor Herren kræver, at han eller hun bliver døbt af nogen

med det gengivne præstedømmes myndighed.

Lære og Pagter 22

Det er nødvendigt med

myndighed for at døbe

Lære og Pagter 23

»Ikke under

nogen fordømmelse«

Nogle mennesker tror, at det

kun er udførelsen af dåbens

ordinance, som er nødvendig

for at blive accepteret af Gud.

Herren kræver dog, at dåben

bliver udført af en, »som er

kaldet af Gud, og som har fået

fuldmagt af Jesus Kristus«

(L&P 20:73). Mens du læser

Lære og Pagter 22, skal du være opmærksom på, hvorfor

Herren kun vil acceptere dåb, som er udført af dem, som

han har givet præstedømmets myndighed.

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith sen.

Joseph Knight sen.

34


I denne tidlige periode i Kirkens historie gik fem brødre til

profeten Joseph Smith for at få en personlig åbenbaring om

det, de skulle gøre. Selv om der er ligheder i de råd, der

gives til dem hver især, skal du være opmærksom på nogle

af de vigtige forskelle.

3. Blandt de fem mænd, som blev omtalt i denne åbenbaring,

var det kun Joseph Knight sen., som endnu ikke var blevet

døbt. Hvad sagde Herren til ham, som han ikke sagde til de

andre Hvad sagde Herren til de andre, som han ikke

sagde til Joseph Knight

4. Hvori består »arbejderens løn« (vers 7) (Se L&P 4:2–4).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 23

Fordømmelse (v. 1, 3–5) – Erklæring om skyld

Lære og Pagter 23:1 – »Oliver... vogt dig for

hovmod«

Præsident James E. Faust, rådgiver i Det Første Præsidentskab,

sagde, efter at han havde læst Herrens advarsel til Oliver

Cowdery i Lære og Pagter 23:1:

»Oliver havde et storslået intellekt og besad enestående åndelige

velsignelser. Han glemte imidlertid med tiden Herrens

advarsel, og hovmod krøb ind i hans hjerte. Brigham Young

sagde senere angående dette hovmod:

’Jeg har set mænd, som tilhørte dette rige, og som faktisk troede,

at hvis de ikke var en del af det, kunne det ikke få fremgang.

Der er specielt én mand, som jeg nu tænker på, som var

særligt begavet, hvad angår selvtilstrækkelighed og andre

evner. Han sagde indirekte til profeten Joseph flere gange, at

hvis han forlod riget, ville det ikke udvikle sig videre. Jeg taler

om Oliver Cowdery. Han forsagede riget, og det rullede alligevel

videre og triumferede over enhver modstander og bevarede

i sikkerhed alle, som klyngede sig til det’ (i Journal of

Discourses, 11:252)« (Stjernen, jul. 1996, s. 5).

Ti år efter at have forladt Kirken vendte Oliver Cowdery tilbage

og blev gendøbt, men han havde mistet de velsignelser,

han kunne have haft, hvis han var forblevet trofast

(se »Personer og begreber i Lære og Pagter«, s. 231–232).

Lære og Pagter 24

Kirkelederes pligter

I juli 1830 var der kun tre grene af Kirken: Manchester,

Fayette og Colesville. I Colesville blev profeten Joseph

Smith arresteret på falske anklager fra sine fjender. Han

blev fundet uskyldig, men forfølgelsen fortsatte med at

gøre det vanskeligt for Kirkens ledere. Mens du læser Lære

og Pagter 24, skal du være opmærksom på, hvad Herren

sagde, at Joseph Smith og Oliver Cowdery skulle gøre for

Kirkens medlemmer og på, hvad Kirkens medlemmer

skulle gøre for lederne.

Lake Ontario

Manchester

Fayette

N

NEW YORK

Lære og Pagter 23:6 – Hvad vil det sige at »tage sit

kors op«

Herren sagde, at hvis et menneske tager sit kors op, vil

det sige, at han fornægter sig selv al ugudelighed og enhver

verdslig lyst og holder mine bud (se JSO Matt 16:26).

PENNSYLVANIA

Colesville

Harmony

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 23.

Susquehannafloden

A

Sammenlign instruktionerne

Gennemgå Lære og Pagter 23, og svar på følgende spørgsmål:

1. Hvem blev advaret mod hovmod Hvad lærer du i afsnittet

»Forstå skrifterne«, som viser, at dette råd var nødvendigt

2. Hvad var forskellen mellem tilstanden i Oliver Cowderys

hjerte og i Hyrum Smiths

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 24

Timeligt (v. 3) – materielt,

fysisk

Udlægge (v. 5, 9) – forklare

Som med en basuns røst

(v. 12) – frimodigt, tydeligt

Slået (v. 16) – her: straffet

35


Lære og Pagter 24:3, 9 – »Ær dit embede, pas dit

kald«

Præsident Thomas S. Monson, førsterådgiver i Det Første

Præsidentskab, har sagt: »Hvad vil det sige at ære sin

kaldelse Det vil sige, at man øger dens værdighed og betydning,

at man gør den agtværdig og prisværdig i alle menneskers

øjne, at man forstørrer og styrker den, så himlens lys

kan skinne gennem den og ses af andre mennesker. Hvordan

ærer man så sin kaldelse Simpelthen ved at udføre de pligter,

som henhører til den. En ældste ærer sin kaldelse som ældste

ved at lære, hvad hans pligter som ældste er, og så udføre

dem. Og det samme gør sig gældende for en diakon, en lærer,

en præst, en biskop og enhver anden, der besidder et embede

i præstedømmet« (se Stjernen, aprilkonferencen 1986, s. 36).

Lære og Pagter 24:15 – »Afryst støvet af jeres

fødder«

Ældste James E. Talmage, medlem af De Tolv Apostles Kvorum,

lærte os: »Rent ceremonielt at ryste støvet af sine fødder

som et vidnesbyrd imod en anden blev af jøderne opfattet

som et symbol på et kammeratskabs ophørelse samt afsværgelse

af alt ansvar for de følger, der måtte komme. Det blev en

ordinance for anklage og vidnesbyrd gennem Herrens instruktioner

til sine disciple, som det er citeret i teksten. Under den

foreliggende forvaltning har Herren på lignende måde befalet

sine autoriserede tjenere at vidne således imod dem, der forsætligt

og ondskabsfuldt modsætter sig sandheden, når den

præsenteres af dem, der har myndighed dertil (se L&P 24:15;

60:15; 75:20; 84:92; 99:4). Ansvaret med at vidne for Herren

med dette anklagende symbol er så stort, at dette middel kun

må anvendes under usædvanlige og overordentlige forhold,

eftersom Herrens Ånd anviser« (Jesus Kristus, s. 364–365).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 24.

A

En profets pligter

1. Tegn to kolonner i dit arbejdshæfte. Kald den ene »Profeten«

og den anden »Medlemmerne«. Under den rigtige

overskrift skrives profetens og medlemmernes pligter ud

fra det, du lærer i Lære og Pagter 24:5–9.

2. I slutningen af listen under »Profeten« forklares hvad

profeten gør i dag for at opfylde disse pligter. I slutningen

af listen under »Medlemmerne« forklares hvad du gør for

at opfylde dine pligter.

Liz Lemon Swindle

Lære og Pagter 25

Emma Smith – en udvalgt kvinde

Profeten Joseph Smith havde

været gift med Emma i tre år,

da han modtog den åbenbaring,

som findes i Lære og Pagter 25.

Disse tre år, 1827–1830, havde

været fyldt med mange anspændte

og prøvende øjeblikke.

Emma Smith havde dog stået

ved siden af sin mand og støttet

ham trofast. En del af denne

åbenbaring blev opfyldt 12 år senere, da hun blev kaldet

til at være præsidentinde for Hjælpeforeningen den

17. marts 1842 (se History of the Church, 4:552–553).

I en tale ved kvindernes årlige møde sagde præsident

Gordon B. Hinckley: »Så vidt jeg ved, er dette den eneste

åbenbaring specielt givet til en kvinde, og som afslutning

sagde Herren: ’Dette er min røst til alle’ (L&P 25:16).

Derfor er det råd som Herren gav ved denne lejlighed

anvendeligt for enhver af jer« (Den danske Stjerne,

oktoberkonferencen 1984, s. 71).

Tre måneder efter at Kirken var blevet organiseret, kaldte

Herren Emma Smith til »at foretage et udvalg af åndelige

sange. . . hvilket er mig velbehageligt« (L&P 25:11). Den

salmebog, hun samlede, blev udgivet i 1835. Ligesom

senere salmebøger i de sidste dage indeholdt den nogle

salmer, der er skrevet af sidste dages hellige og nogle,

som bruges i andre kirker.

B Sammenfat Herrens råd

Sammenfat Herrens råd i Lære og Pagter 24:

1. Til Joseph Smith (se v. 1–9).

2. Til Oliver Cowdery (se v. 10–12).

3. Om mirakler (se vers 13–14).

36


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 25

Udlægge (v. 7) – forklare

Formane (v. 7) – opmuntre,

opfordre

Verdslige (v. 10) – fysiske,

jordiske

Lære og Pagter 25:7 – Hvad vil det sige at Emma

blev ordineret

Præsident Joseph Fielding Smith forklarede: »Ordet ’ordinere’

blev i almindelighed brugt i Kirkens første dage som en henvisning

til både ordination og indsættelse, hvilket også var

rigtigt i forhold til ordets betydning. Man sagde, at mænd,

som havde præstedømmet, blev ’ordineret’ til at præsidere

over grene og udføre særligt arbejde. Man sagde ligeledes,

at søstre var blevet ’ordineret’, når de blev kaldet til nogle

særlige pligter eller ansvar. I de senere år har vi udviklet en

skelnen mellem at ordinere og indsætte. Mænd bliver ordineret

til embeder i præstedømmet og indsat til at præsidere

over stave, ward, grene, missioner og hjælpeorganisationer.

Søstrene bliver indsat – ikke ordineret – som præsidentinder

for hjælpeorganisationer, til at være missionærer osv. Denne

udtalelse om, at Emma Smith blev ’ordineret’ til at udlægge

skriften, betyder ikke, at hun fik præstedømmet, men at hun

blev indsat til denne kaldelse, som blev opfyldt i Hjælpeforeningen

i Kirken« (Church History and Modern Revelation, 1:126).

tekst, svække din åndelige følsomhed. Du har ikke råd til at

fylde dit sind med uværdig musik. Musik er en vigtig og

magtfuld del af dit liv. Det er nødvendigt, at du overvejer

det, du lytter til, tankefuldt og bønsomt. Du bør være villig

til at kontrollere dine lyttevaner og undgå musik, som skader

din ånd. Lyt ikke til musik, som indeholder begreber,

som er i uoverensstemmelse med evangeliets principper.

Lyt ikke til musik, som fremmer satanisme eller andre onde

ting, opmuntrer til umoralskhed, bruger dårligt og stødende

sprog eller driver Ånden væk. Brug god dømmekraft

og modenhed i udvælgelsen af den musik, du lytter til,

og i hvor høj lyden er« (Til gavn og styrke for de unge, 1991,

s. 11–12).

Lære og Pagter 26

Loven om

fælles samtykke

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer Lære og Pagter 25.

A

Befalinger og løfter

1. Tegn to kolonner i dit arbejdshæfte. Kald den ene »Befalinger

eller kaldelser« og den anden »Velsignelser eller løfter«.

Gennemlæs Lære og Pagter 25 og skriv det, som Herren

sagde til Emma Smith, i kolonnerne.

2. Vælg en af befalingerne og en af velsignelserne, som og

kunne gælde dig, og beskriv, hvordan du kan holde denne

befaling, samt hvorfor du gerne vil have denne velsignelse.

Har du tænkt over, hvad det betyder, når du rækker din

hånd i vejret i Kirken for at opretholde nogen til en

kaldelse i dit ward eller din gren Er det det samme som

at stemme Vil det overraske dig at vide, at du lover at

gøre noget

B

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

25:12

Læs Lære og Pagter 25:12, og svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad tror du, Herren mente med »hjertets sang«

2. Hvordan er retfærdig musik som en bøn

3. Hvilken slags musik tror du, at Herren ikke »fryder« sig

over

4. Læs følgende udtalelse og skriv om, hvad du kan gøre i din

personlige tilværelse for at omgive dig selv med værdig

musik:

»Musik kan hjælpe dig til at komme vor himmelske Fader

nærmere. Den kan bruges til at uddanne, opbygge, inspirere

og forene. Musik kan imidlertid også bruges til onde

formål. Musik kan, ved dens tempo, rytme, intensitet og

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 26:2 – Hvad betyder »fælles

samtykke«

I en tidligere åbenbaring har Herren erklæret: »Ingen bør

ordineres til noget embede i denne kirke, hvor der findes en

fast organiseret gren af denne, uden menighedens samtykke«

(L&P 20:65). Princippet med at kræve, at alle ordinationer

og kaldelser bliver opretholdt af Kirkens medlemmer, er blevet

kendt som loven om fælles samtykke (se L&P 26:2). Ældste

Mark E. Petersen, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, forklarede, idet han talte om fælles samtykke: »Dette

borteliminerer altså enhver form for afvigere, alle falske lærere

og ledere og gør det klart for Herrens folk, at der kun er en

øverste leder i Kirken, og det er profeten, seeren og åbenbare-

37


en, der på rette vis er valgt ved åbenbaring og godtaget af

medlemmerne ved Kirkens generalkonference« (Den danske

Stjerne, nov. 1974, s. 471).

Ældste Jeffrey R. Holland, medlem af

De Tolv Apostles Kvorum, talte om,

hvor vigtigt denne opretholdelse er for

Kirkens ledere: »Jeg takker især jer for

at opretholde jeres ledere, uanset hvad

deres personlige begrænsninger måtte

være. Denne formiddag opretholdt I

frivilligt og ved fælles samtykke – eller

måske mere bogstaveligt ’holder oppe’ –

de præsiderende ledere for riget. Det er dem, som bærer

nøglerne og ansvaret for værket, og ikke en af dem har søgt

denne position eller føler sig fuldt værdig til opgaven. Og

selv da Jeffrey Hollands navn blev forelagt som det sidste og

den mindste af de nyordinerede, hævedes jeres arm elskværdigt

til en ret vinkel. Og I siger til bror Holland i hans tårer

og nætter, hvor han gik op og ned ad gulvet: ’Læn du dig op

mod os. Læn dig op mod os i Omaha, Ontario og Osaka, hvor

vi aldrig har set dig og knap ved, hvem du er. Men du er en

af »Brødrene«, så du er ingen fremmed eller udlænding for os,

men en medborger i Guds husstand. Der vil blive bedt for dig

i vores familie, og der vil være en plads for dig i vores hjerte.

Vores styrke skal være din styrke. Vores tro vil opbygge din

tro. Dit værk vil være vores værk’« (Stjernen, jan. 1995, s. 30).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 26.

A

Velsignelser og ansvar

Ud fra din læsning af Lære og Pagter 26 og afsnittet »Forstå

skrifterne« skal du forklare, hvordan loven om fælles samtykke

er en velsignelse for dig. Forklar også, hvad dit ansvar

er, når du rækker hånden i vejret og opretholder nogen.

Lære og Pagter 27

Nadveren i de sidste dage

Hvorfor bruger vi vand til

nadveren i stedet for vin, som

det blev gjort tidligere og i den

første tid i den gengivne kirke

Vidste du, at der vil blive afholdt

et særligt nadvermøde på tidspunktet

for Jesu Kristi andet

komme Hvem vil være til stede

Led efter svar på disse spørgsmål,

mens du studerer Lære og Pagter 27.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 27

Stærk drik (v. 3) – drikke

som indeholder alkohol

Omgjord jeres lænder (v. 15)

– dette betyder bogstaveligt

at sætte sin kappe ind i

bæltet for at gøre benene fri

til at løbe. Det er et symbol

på at være beredt.

Lære og Pagter 27:5 – Hvad er »Efraims træs

optegnelse«, hvortil Moroni har nøglerne

Herren fortalte profeten

Ezekiel om to bøger. En

var en optegnelse om

»Juda og hans forbundsfæller«,

hvilken kan kaldes

»Judas træstykke« (Ez

37:16, 19). Den anden var

en optegnelse om »Josef

og hans forbundsfæller,

hele Israels hus« (vers 16).

Jøderne er efterkommere

efter Juda og andre stammer

i Judas rige (se Guide til skrifterne, »Jøde«), og deres optegnelse

findes i Bibelen. Lehi og hans familie var efterkommere

efter Josef, som blev solgt til Egypten, og optegnelsen om

hans efterkommere samt dem, som sluttede sig til dem, er

Mormons Bog. Moroni var den sidste profet og optegnelsesfører

blandt Mormons Bogs folk og begravede pladerne i

Cumorah-højen (se JS-H 1:33–34).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 27.

A

Hvad er vigtigt

1. Studer Lære og Pagter 27:1–4 og skriv det, der er vigtigt, og

det, som ikke er vigtigt, når man deltager i nadveren.

2. Hvilke forberedelser skal du gøre for på rette måde at nyde

nadveren hver uge

B

Lav en liste

Lære og Pagter 27:4–14 beskriver et storslået nadvermøde,

som vil finde sted lige før Jesu Kristi andet komme.

1. Undersøg Lære og Pagter 27:5–14 og nedskriv alle, som vil

være til stede. Hvem er Mikael ifølge vers 11

2. Hvilket vers fortæller, at mange andre, deriblandt dig selv,

hvis du er trofast, også vil være der

38


Lære og Pagter 28

Kun profeten modtager

åbenbaring for Kirken

Dalen Adam-ondi-Ahman

3. Læs også Lære og Pagter 116:1 og nedskriv, hvor dette

møde vil blive afholdt.

4. Læs følgende skriftsteder og skriv dem som krydshenvisninger

til Lære og Pagter 27:5–14: Daniel 7:9–14;

Matthæus 26:29; Lære og Pagter 107:53–57; 116:1.

C

Kontroller din rustning

Gennemgå Lære og Pagter 27:15–18, og gør følgende:

1. Skriv i dit arbejdshæfte to eksempler på, hvordan det at

være lydig mod en bestemt befaling (som f.eks. Visdomsordet

eller bøn) er som at have en rustning.

2. Hvordan ville det at have en rustning som den, der beskrives

i disse vers, hjælpe dig med at være værdig til at

deltage i det store nadvermøde, der beskrives i vers 5:14

3. Tegn et billede, der illustrerer vers 15–18, som du kan

sætte op på dit værelse. Sørg for at navngive alle dele af

rustningen.

I Kirkens første dage forstod medlemmerne ikke, at Herren

kun kalder én person til at modtage åbenbaringer for at

lede hele Kirken. Vi kan alle modtage personlig

åbenbaring for os selv og for

vore særlige ansvar, men kun profeten

og Kirkens præsident taler

for Herren til verden.

Hiram Page var svoger til Oliver

Cowdery og til familien Whitmer.

Han var gift med Catherine

Whitmer, søster til Peter jun.,

Christian, John, Jacob og David

Whitmer. Oliver Cowdery var og

gift med en af deres søstre, Elisabeth

Oliver Cowdery

Ann Whitmer. Hiram Page var og

et af de otte vidner til Mormons Bog. Han havde fået

en sten, ved hvilken han mente, at han modtog åbenbaringer

fra Gud. Når du læser Lære og Pagter 28, skal

du lægge mærke til, hvem denne åbenbaring blev givet

til og hvorfor. Bemærk også forskellen mellem profeten

Joseph Smiths kaldelse og Oliver Cowderys kaldelse.

Lære og Pagter 28 indeholder også Oliver Cowderys kald

til at være missionær blandt indianerne og erklærer,

at Zion »skal være på grænsen til lamaniterne« (vers 9).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 28

Grænsen til lamaniterne

(v. 9) – grænsen mellem USA

og indianerterritoriet (se

kort 11 i Guide til skrifterne).

Fælles samtykke (v. 13) –

fælles godkendelse (se

afsnittet »Forstå skrifterne«

til L&P 26:2, s. 38).

Lære og Pagter 28:1–3 – Hvem har ret til at

modtage åbenbaring for hele Kirken

I en erklæring fra 1913 med titlen »En advarende røst« forklarede

Det Første Præsidentskab – Joseph F. Smith, Anthon H.

Lund og Charles W. Penrose:

»Lige fra Hiram Pages tid (L&P afsnit 28) er der i forskellige

perioder kommet tilkendegivelser fra falske ånder til Kirkens

medlemmer. De er nogle gange kommet til mænd og kvinder,

der på grund af overtrædelse er blevet let bytte for ærkebedrageren.

Andre gange ledes folk, der roser sig af deres strikse

39


overholdelse af Kirkens regler, ordinancer og ceremonier, på

vildspor af falske ånder, som øver indflydelse, der minder

så meget om det, som kommer fra en guddommelig kilde, at

selv disse personer, der mener, at de er ’de udvalgte’, har

svært ved at se de væsentlige forskelle. Satan selv har givet

sig ud for at være ’lysets engel’.

Når åbenbaringer, drømme, tungemålsgaver, profetier, indtryk

eller nogen usædvanlig gave eller inspiration tilkendegiver

noget, der ikke er i harmoni med Kirkens almindeligt

anerkendte åbenbaringer eller går imod dens indstiftede myndighedspersoner,

kan sidste dages hellige vide, at det ikke

kommer fra Gud, uanset hvor overbevisende det måtte synes.

De bør ligeledes forstå, at retningslinier for Kirkens ledelse

vil komme ved åbenbaring til Kirkens præsident. Alle trofaste

medlemmer har ret til Helligåndens vejledning for sig selv,

deres familie og for dem, som de er bestemt og ordineret til

at præsidere over. Men alt, hvad der er i strid med det, der

kommer fra Gud gennem Kirkens præsident, må ikke antages

som værende officielt eller troværdigt« (Improvement Era,

sep. 1913, s. 1148).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 28.

A

Hvem modtager åbenbaring for

Kirken

Læs Lære og Pagter 28, afsnitsoverskriften og vers 1–7, 11–13.

Svar derpå på følgende spørgsmål:

1. Hvad var det problem, som profeten Joseph Smith »bad

om belæring« om

2. Hvilket svar gav Herren ham (Se vers 1–7).

3. Hvordan bliver åbenbaring for Kirken accepteret i dag

(se vers 11–13; se også L&P 26:2).

4. Hvem modtager åbenbaringer for hele Kirken i dag

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 29

Sonet (v. 1) – betalt prisen

Talsmand (v. 5) – forsvarer,

en som fører din sag

Forordning (v. 8, 12) – ordre,

befaling, lov

Vederstyggelighed skal ikke

herske (v. 21) – ugudelighed

vil ikke herske

Timelig (v 31–32, 34–35) –

fysisk

Kødelig... sanselig (v. 35) –

verdslig

Åndelig død (v. 41) –

udelukket fra Guds nærhed

Forløsning, forløse (v. 42, 44,

46) – frelse, udfriet fra

fangenskab

Prøvetid (v. 43) – jeres prøve

i livet på jorden

Lære og Pagter 29:7 – Hvem er de »udvalgte«

Profeten Joseph Smith lærte os, at »være udvalgt er at være

udvalgt til et bestemt arbejde« (History of the Church, 4:552).

»I almindelighed er de udvalgte dem, som både i og uden

for Kirken elsker Herren og af hele deres hjerte gør alt det,

de kan, for at leve mere i overensstemmelse med hans Ånds

vejledning.

Præsident George Q. Cannon [som var rådgiver i Det Første

Præsidentskab] sagde: ’Hele menneskeheden er udvalgt

til at blive frelst. Intet menneske er ugræs, med mindre hans

adfærd gør ham til det’ ([Gospel Truth], 1:140). De udvalgte

uden for Kirken er de ’får’, som hører Mesterhyrdens røst,

adlyder denne røst og optages i Kirken (Mosiah 26:21–28).

Det er de udvalgte, som missionærerne formanes til at indsamle

(L&P 29:7)« (Hoyt W. Brewster jun. , Doctrine and

Covenants Encyclopedia, s. 148).

Lære og Pagter 29

Løfter til de »udvalgte«

i de sidste dage

Der er kun få emner, som fanger vores opmærksomhed

hurtigere end profetier om de sidste dage. Vi lever i de sidste

dage (se L&P 1:4). Når vi nu ved dette, burde vi være

levende interesseret i, hvad Herren har åbenbaret om

vor tid. Mens du læser Lære og Pagter 29, skal du være

opmærksom på det, som Herren sagde om, hvad der

vil ske før, under og efter det andet komme, samt hvad

du kan gøre for at forberede dig til disse begivenheder.

Lære og Pagter 29:35–39 – Hvad er handlefrihed

Hvorfor er den så hellig

Handlefrihed er frihed til at vælge og handle, og Lære og

Pagter 29:35–39 illustrerer, hvor vigtig og hellig denne frihed

er for vor himmelske Fader. I stedet for at krænke handlefriheden,

tillod han en tredjedel af sine børn, som blev ledet

af djævelen, at gøre oprør. Vores jordiske prøvetid er formet,

så den bevarer vores handlefrihed.

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, forklarede, hvad der er nødvendig for at handlefriheden

kan eksistere: »Der må være fire store principper i

40


kraft, hvis der skal være handlefrihed: 1. Der må være love,

love, som er ordineret af en almægtig kraft, love som kan

adlydes eller ikke adlydes; 2. Der må være modsætning –

godt og ondt, dyd og last, rigtigt og forkert – det vil sige, at

der må være en modsætning, en kraft, der trækker den ene

vej, og en anden, der trækker den anden vej; 3. Der må være

kundskab om godt og ondt hos dem, som skal have nytte

af handlefriheden, det vil sige, de skal kende forskellen

mellem modsætningerne; og 4. Der må herske en uhindret

magt til at vælge« (Mormon Doctrine, 2. udg. , s. 26).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 29.

A

Opsummer lærdommen

Vælg fire af følgende spørgsmål, og besvar dem ud fra det,

du har lært i Lære og Pagter 29:

1. Hvem vil Herren indsamle Hvordan vil de blive

indsamlet (Se vers 1–8).

2. Hvad vil der ske ved

det andet komme

(Se vers 9–13).

3. Hvad vil der ske før det

andet komme (Se

vers 14–21).

4. Hvad vil der ske ved

slutningen af de tusind år

(Se vers 22–30).

5. Hvad lærer disse vers os om Satan og handlefrihed

(Se vers 35–40).

6. Hvad lærer disse vers os om faldet og forløsningen

(Se vers 40–50).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 30

Tag del i hans lidelser (v. 6) – bliv hos ham og vær med i alle

hans prøvelser

Lære og Pagter 30:1–2 – »Overtale af dem, som jeg

ingen bud har givet«

David Whitmer var, sammen med resten af sin familie, blevet

bedraget af de falske åbenbaringer, som Hiram Page modtog

(se L&P 28).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 30.

A

Hvordan gælder dette dig

Lære og Pagter 30 indeholder det råd, som Herren gav ved

profeten Joseph Smith til David Whitmer (25 år gammel),

Peter Whitmer jun. (21 år gammel) og John Whitmer

(28 år gammel). Gennemgå dette afsnit og besvar følgende

spørgsmål:

1. Hvad sagde Herren til Whitmer-brødrene om frygt

2. Læs vers 1–2, som om Herren talte til dig. Hvad vil du

sørge for at gøre for at sikre dig, at du ikke begår disse fejl

Lære og Pagter 31

Thomas B. Marsh –

Løfter og advarsler

Lære og Pagter 30

David, Peter og John Whitmer –

»Frygt ikke«

Hvordan tror I, at det vil være at være på mission og forkynde

evangeliet for fremmede Måske har du allerede

prøvet at fortælle en eller anden, som ikke er af vores tro,

om evangeliet. Var du nervøs eller endog en smule bange

I Lære og Pagter 30 blev Whitmer-brødrene kaldet til

at forkynde evangeliet. Vær opmærksom på, hvad Herren

sagde til hver af dem om frygt.

Lære og Pagter 31 blev modtaget på omkring det samme

tidspunkt som afsnit 30 (se afsnitsoverskriften til

L&P 30). Herrens råd til Thomas B. Marsh illustrerer,

hvor godt han kender sine børn. Mens du læser løfterne

og advarslerne til Thomas Marsh, skal du huske, at han

skulle blive den første præsident for De Tolv Apostles

Kvorum, når dette kvorum blev organiseret. Han undlod

senere at støtte og opretholde profeten Joseph Smith

og forlod til sidst Kirken i vrede på grund af et problem,

der opstod, da han ikke irettesatte sin hustru.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 31

Segl (v. 5) – en krum kniv til

at høste korn

Mange neg at bære ind (v. 5)

– læsset med korn (vellykket

missionering)

41


Lære og Pagter 31:4–5 – »Marken, som allerede er

hvid og færdig til at opbrændes«

Herren bruger ofte høstens

symbolik, når han taler

om missionering (se Joh

4:35–36; L&P 4:4). Når korn,

som f.eks. hvede, er modent

bliver akset hvidt, hvilket

betyder, at det er klart til at

blive høstet. Dengang blev

kornets stilke skåret af med

en segl og bundet sammen

i bundter, som kaldes neg.

Efter at kornet var skåret af, blev marken ofte brændt for at

fjerne de tilbageblevne strå, som kaldes kornstubbe.

Alt dette er et billede på det arbejde, missionærerne udfører.

De høster de mennesker, som er villige til at høre evangeliet

og være lydige i forberedelsen til afbrændingen, hvilket vil

rense jorden ved Frelserens andet komme.

Marilee B. Campbell

Lære og Pagter 31:9–13 – Prisen for ikke at følge

råd eller hvor godt Gud kender sine børn

Thomas B. Marsh var en af de dygtigste ledere i gengivelsens

første tid. Han var på flere missioner, blev kaldet som apostel,

da De Tolvs Kvorum blev organiseret i 1835, og blev dets

første præsident. Men så opstod der et familieproblem, og

da han ikke fulgte Herrens råd om at være »tålmodig«, ikke

gengælde skældsord med skældsord, »styr[e] sit hus i sagtmodighed«,

altid bede og »vær[e] tro indtil enden« (vers 9,

12–13), førte det til hans frafald. Ældste George A. Smith, som

blev kaldet vil at være medlem af De Tolv Apostles Kvorum

i 1839, beskrev det, som skete, da præsident Marsh boede

i Far West i Missouri:

»Hustruen til Thomas B. Marsh, som dengang var præsident

for De Tolv Apostle, og søster Harris [George Harris’ hustru]

blev enige om at bytte mælk for at kunne lave lidt mere ost,

end de ellers ville kunne. For at være sikker på at retfærdigheden

skete fyldest, blev de enige om, at de ikke skulle gemme

fløden, men at mælk og fløde skulle være sammen. Det er helt

sikkert bagateller at tale om her – to kvinder, der byttede

mælk for at kunne lave ost.

Fru Harris var tilsyneladende trofast mod aftalen og gav fru

Marsh mælken og fløden, men fru Marsh, som ønskede at lave

ekstra god ost, gemte en halv liter af fløden fra hver ko og gav

fru Harris mælken uden fløden.

Til sidst kom det ud, at fru Marsh havde gemt fløden, og det

blev en sag, der skulle afgøres af lærerne. De begyndte at

undersøge sagen, og det blev bevist, at fru Marsh havde gemt

fløden, og derved afholdt fru Harris fra den mængde.

Der blev appelleret fra lærerne til biskoppen, og en regulær

kirkedomstol fandt sted. Præsident Marsh mente ikke, at

biskoppen havde ladt retfærdigheden ske fyldest over for ham

og hans hustru, for de besluttede, at fløden uretmæssig var

blevet gemt, og at kvinden havde brudt sin pagt.

Marsh appellerede omgående til højrådet, som undersøgte

sagen med megen tålmodighed, og jeg forsikrer jer om, at de

var en alvorlig gruppe. Marsh, som var yderst ivrig efter at

bevare sin hustrus omdømme, da han var præsident for De

Tolv Apostle og en stor mand i Israel, kom med et desperat

forsvar, men højrådet stadfæstede til sidst biskoppens

afgørelse.

Marsh, der ikke var tilfreds, appellerede til Det Første

Præsidentskab i Kirken, og Joseph og hans rådgivere måtte

afgøre sagen, og de godkendte højrådets afgørelse.

Denne lille sag forårsagede, som I vil se, stort røre, og Thomas

B. Marsh erklærede derpå, at han ville støtte sin hustrus

omdømme, selv om han kom i helvede for det.

Derpå tog præsidenten for De Tolv Apostle, den mand, som

skulle være den første til at handle retfærdigt og rette det, som

et eller andet medlem af hans familie havde gjort forkert, dette

standpunkt, og hvad så Han gik til fredsdommeren og svor,

at ’mormonerne’ var fjendtlige over for staten Missouri.

Denne erklæring medførte en udryddelsesordre fra Missouris

regering, hvilket drev omkring 15.000 hellige ud af deres

hjem og boliger, og nogle tusinder døde på grund af kulde,

på grund af denne affære« (i Journal of Discourses, 3:283–284).

Præsident Gordon B. Hinckley genfortalte denne beretning

ved en generalkonference og kommenterede derpå: »Den

mand, som skulle have bilagt dette lille skænderi, men som

i stedet for videreførte det, skabte problemer for Kirkens

ledere helt op til præsidentskabet og måtte bogstavelig talt

igennem helvede på grund af det. Han mistede sin stilling i

Kirken. Han mistede sit vidnesbyrd om evangeliet. I 19 år

måtte han igennem fattigdom og mørke og bitterhed, gennem

sygdom og ensomhed. Han blev gammel før tiden. Til sidst

erkendte han, ligesom den fortabte søn i Frelserens lignelse

(se Luk 15:11–32), hvor dum han havde været og gik den

smertelige gang til dalen for at bede Brigham Young om at

42


tilgive ham og lade ham blive gendøbt i Kirken. Han havde

været præsident for De Tolvs Råd, han var en afholdt, respekteret

og agtværdig mand i den tid, Kirken var i Kirtland

og i den første tid i Far West. Nu var det eneste han bad om:

At blive ordineret til diakon og blive dørvogter i Herrens hus«

(Den danske Stjerne, okt. 1984, s. 156–157).

Efter sin tilbagekomst til Kirken, talte bror Marsh om sit

frafald:

»Jeg har ofte ønsket at vide, hvordan mit frafald begyndte,

og jeg er kommet til den konklusion, at jeg må have mistet

Herrens Ånd i mit hjerte.

Det næste spørgsmål er: ’Hvordan og hvornår mistede du

Ånden’ Jeg blev jaloux på profeten, og derpå så jeg dobbelt,

og jeg overså alt det, der var rigtigt, og jeg brugte al min tid

på at se efter det onde. Og så, da djævelen begyndte at lede

mig, var det let for det kødelige sind at slå til, hvilket er vrede,

jalousi og forbitrelse. Jeg kunne føle det i mig, jeg følte vrede

og forbitrelse, og Herrens Ånd var borte, og som skrifterne

siger, var jeg blændet, og jeg synes, jeg så en bjælke i bror

Josephs øje, men det var kun en splint, og mit eget øje var

fyldt med bjælken« (i Journal of Discourses, 5:206–207).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 31.

A

Forbered en tale

Ud fra det, du lærer i Lære og Pagter 31 og afsnittet »Forstå

skrifterne« skal du skrive et udkast til en tale om at følge

Herrens råd, en tale som du kan holde ved et nadvermøde.

B

Giv en lektion til familieaftenen

Ud fra det, du lærer i Lære og Pagter 31 og afsnittet »Forstå

skrifterne« skal du give en lektion ved en familieaften om det,

vi kan lære af afsnit 31 og Thomas B. Marsh’ liv.

Lære og Pagter 32

På mission

blandt lamaniterne

og Ziba Peterson kaldet til at slutte sig til dem. Mens du

læser Lære og Pagter 32, skal du være opmærksom på,

hvad Herren lovede disse missionærer. Mens du studerer

afsnittet »Forstå skrifterne«, kan du lære, hvordan hans

løfte blev opfyldt.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 32

Talsmand (v. 3) – forsvarer, en som fører deres sag

Lære og Pagter 32:1 – Hvem var Parley P. Pratt

Parley P. Pratt blev medlem af Kirken i 1830 i New York,

blot en måned før denne åbenbaring blev

modtaget. Han udførte mange kirkeopgaver

(se L&P 32 afsnitsoverskriften,

1–2; 49:1–3; 50:37; 52:26;

97:3–5; 103 afsnitsoverskriften,

30, 37; 124:127–129) og var et

af de første medlemmer af De

Tolv Apostles Kvorum, som blev

organiseret i 1835. Han skrev

mange prædikener og salmer, som

blev udgivet af Kirken, og var en

af de første pionerer, der ankom i

Salt Lake-dalen. Han blev dræbt af en

morder i 1857, mens han var på mission i Arkansas.

Lære og Pagter 32:2–3 – Hvad skete der på

missionen blandt lamaniterne

Denne lille gruppe missionærer rejste næsten 2400 km i løbet

af vinteren 1830–1831, en stor del til fods. De præsenterede

evangeliet for indianerstammerne i New York i Ohio og

på den anden side af Missouri i indianerterritoriet. Missouri

lå dengang ved en vestlige grænse til USA. Vest for Missouri

lå indianerterritoriet. Deres største succes fandt dog sted i

området omkring Kirtland i Ohio. Der fandt de en gruppe

mennesker, som ledte efter tilbagevendelsen af Det Nye Testamentes

kristendom. På kun tre uger døbte de 127 mennesker,

hvilket næsten fordoblede medlemstallet i den otte måneder

gamle kirke (se Kirkens historie i tidernes fylde, s. 79–88).

Den første gang det nævnes i Lære og Pagter at sende

missionærer til lamaniterne, var Herrens kald til Oliver

Cowdery (se L&P 28:8). Den samme måned, september

1830, blev Peter Whitmer jun. kaldet til at rejse med

Oliver (se L&P 30:5). Måneden efter blev Parley P. Pratt

43


Mississippifloden

New York

FAYETTE

Iowa

KIRTLAND

Pennsylvania

Illinois

Indiana

Ohio

INDIANER-

TERRITORIET

INDEPENDENCE

(grÊnsen til

lamaniterne)

Missouri

Ohiofl ode

Kentucky

Missionærernes rejse til lamaniterne

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 32.

A

Hvordan man »lær[er] af mig«

Beskriv det du mener, at forholdet er mellem at være

»sagtmodig og ydmyg af hjertet« (L&P 32:1) og vores evne

til at lære åndelige ting (se også L&P 136:23–33).

B

»Jeg selv vil gå med dem og være midt

iblandt dem«

Skriv om et tidspunkt, hvor Herren gjorde det samme for dig

eller for nogen, du kender, som han lovede at gøre i Lære og

Pagter 32:3 for missionærerne.

Lære og Pagter 33

Forberedelse til Jesu Kristi

andet komme

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 33

Vanartet (v. 2) – stædig ugudelig

Lære og Pagter 33:17 – »Lamper rede og tændt«

Lamperne, olien og brudgommen,

der nævnes i Lære og Pagter 33:17

henviser til Frelserens lignelse om

de ti brudepiger (se Matt 25:1–13).

I denne lignelse lærte Herren os,

at de, som er uforberedte (deres

lamper er gået ud) til Frelserens

(brudgommens) komme, vil blive

udelukket fra hans nærhed.

Studer skrifterne

Præstelist (v. 4) – det at

prædike for ros og personlig

vinding (se 2 Nephi 26:29).

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 33.

A

Illustrer et vers

Et af de vigtigste formål med gengivelsen af evangeliet er

at bringe Guds børn ud af frafald og verdslighed og forberede

dem til Jesu Kristi andet komme (se L&P 1:12–17).

I Lære og Pagter 33 kaldte Herren to mænd til missionærtjeneste

for at bringe dette budskab til verden. Når du studerer

denne åbenbaring, skal du være opmærksom på, hvad

vi skal gøre for at forberede os. Læg også mærke til de velsignelser,

der loves dem, som hjælper med at advare verden.

Herren brugte mange ordbilleder i denne åbenbaring. Vælg ét

af billederne i Lære og Pagter 33:3, 6–9, 13, 17 og tegn et billede,

som illustrerer det, Herren belærte om. Illustrer ikke blot

det, som verset siger rent bogstaveligt, men også det, som det

betyder. Skriv en forklaring til din illustration, som beskriver,

hvad du har tegnet samt hvorfor.

44


B

Anvend åbenbaringen

1. Forklar, hvad du tror, at Herren mente med sin beskrivelse

af verden i Lære og Pagter 33:3, 7.

2. Hvordan er denne beskrivelse forskellig fra den måde,

hvorpå Herren beskrev verden i vers 2 og 4

da De Tolv Apostles Kvorum blev organiseret i 1835. Ligesom

sin bror var Orson Pratt på mange missioner for Kirken

(se L&P 34 afsnitsoverskriften, 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;

124:127–29; 136:13). Han skrev også mange bøger om religiøse

og videnskabelige emner og var den første pioner, som

ankom til Salt Lake-dalen. Han var apostel i mere end 45 år

indtil sin død i 1881.

Lære og Pagter 34

Orson Pratt – »Opløft din røst«

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 34. .

A

Sammenlign to vers

Læs og sammenlign Johannes 3:16 og Lære og Pagter 34:3.

Skriv et afsnit, som beskriver det, du lærer af disse vers om

Faderen og Sønnen.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 34

Vanartet, forvendt (v. 6) – fordærvet

Orson Pratt blev en af de storslåede

apostle i de sidste dage. Læg mærke

til, hvad han fik at vide om Herren og

om sig selv i Lære og Pagter 34.

B

Hvad lærer vi om Jesu Kristi andet

komme

1. Læs Markus 13:32–37 og

skriv det, som Jesus sagde

om hvornår og hvordan det

andet komme ville finde sted.

2. Studer Lære og Pagter

34:6–12 og forklar, hvilken

yderligere forståelse vi får

der om det andet komme.

Sørg for at bemærke og forklare

ordene snart og førend.

Lære og Pagter 35

Sidney Rigdon – en forløber

En gammel hebraisk basun eller trompet – kaldet en shofar – blev

lavet af et vædderhorn.

Lære og Pagter 34:1 – Orson Pratt

Orson Pratt blev døbt den 19. september 1830 på sin 19-års

fødselsdag, efter at have hørt evangeliets budskab fra sin

ældre bror, Parley P. Pratt. De blev begge kaldet som apostle,

Lære og Pagter 35, en åbenbaring givet til Joseph Smith og

Sidney Rigdon, viser, at Herren kender sine børn personligt.

Læg mærke til, hvad Herren sagde til Sidney Rigdon

om hans fortid og fremtid. Mens du studerer denne åbenbaring,

skal du tænke over, hvordan Herren har forberedt

dig til tjeneste i hans rige.

45


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 35

Dårskab og vederstyggelighed

(v. 7) – tåbelighed

og ugudelighed

Omgjorde deres lænder

(v. 14) – hjælpe dem med at

forberede sig

Beskæmmes (v. 25) – i dette

tilfælde: Blandet med andre

folkeslag, så Israels hus ikke

længere kan skelnes

Lære og Pagter 35:2 – Hvad vil det sige at »blive

Guds sønner«

Vi er alle børn af vor himmelske Fader (se ApG 17:29; Hebr 12:9).

For at vi kan bo hos ham igen, skal vi dog alle fødes igen

åndeligt ved Jesu Kristi forsoning (se Mosiah 5:7–8).

Lære og Pagter 35:3 – »Min tjener Sidney«

Sidney Rigdon havde været præst i Kirtland

i Ohio. Han sluttede sig til Kirken i 1830

efter bønsomt at have læst Mormons

Bog. Han virkede som sekretær for

profeten Joseph Smith og rådgiver i

Det Første Præsidentskab fra 1833

til 1844 (se L&P 35 afsnitsoverskriften,

3–6; 58:50, 57–58; 71:1; 76

afsnitsoverskriften, 11–15; 90:6, 21;

93:44, 51; 102:3; 124:126). Efter

Joseph Smiths død forsøgte Sidney

Rigdon at få kontrol over Kirken fra

De Tolv Apostle og blev udelukket fra

Kirken i september 1844.

Lære og Pagter 35:11 – »Babylons ødelæggelse«

Babylon er et symbol for den verdslige ugudelighed, som har

forårsaget synd og elendighed blandt alle nationer. Al sådan

ugudelighed vil blive renset bort ved Jesu Kristi andet

komme.

Lære og Pagter 35:13 – Hvad vil det sige at »slå

nationerne«

På Joseph Smiths tid betød det at slå nogle gange at adskille

kornet fra avnerne eller skallerne. På Det Gamle Testamentes

tid blev kornene spredt ud på en hård overflade og blev

derpå trådt på af okser (se 5 Mos 25:4) eller slået med en kæp

(se Ruth 2:17). Herren brugte dette billede i Lære og Pagter

35:13 for at beskrive, hvordan missionærerne adskiller de retfærdige

fra de ugudelige ved at bruge en stang, som er Guds

ord (se 1 Nephi 11:25).

Lære og Pagter 35:20–21 – Joseph Smiths

oversættelse af Bibelen (JSO)

Mange vigtige dele af Bibelen gik tabt eller blev ændret

(se 1 Nephi 13:24–29), og Herren befalede profeten Joseph

Smith at foretage mange rettelser i den (se L&P 35:20; 41:7;

45:60–61; 73:3–4; 93:53). I Lære og Pagter 35 befalede Herren

Sidney Rigdon at skrive for profeten, mens han dikterede

ændringerne (se vers 20). Denne version kendes som Joseph

Smiths Oversættelse (JSO). Nogle af ændringerne findes i

Guide til skrifterne lige før kortene. Mens Joseph Smith arbejdede

på oversættelsen af Bibelen, gav Herren ham åbenbaringer,

som forklarede mange dele (se L&P 76; 77; 86; 91; 93;

113; 132; se også Moses; JS-M; »Joseph Smiths oversættelse

af Bibelen«, s. 3 i dette hæfte).

Studer skrifterne

Løs en af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære

og Pagter 35.

A

Forklar lærdommen

1. Afmærk ordet ét, hver gang det forekommer i Lære og

Pagter 35:2.

2. Forklar, hvad ét betyder i dette vers, og hvad det lærer

os om forholdet mellem vor himmelske Fader, hans Søn,

Jesus Kristus og os (se også Joh 17).

B

Identificer det »større værk«

Gennemgå Herrens råd til Sidney Rigdon i Lære og Pagter

35:3–6. Forklar, hvordan det, som Sidney Rigdon var kaldet

til, var »større« end det, han havde gjort før (se ogafsnittet

»Forstå skrifterne« for L&P 35:3).

C

Forklar, hvordan det virker

I Lære og Pagter 35:20 forklarede Herren, at skrifterne blev

givet »til frelse for mine udvalgte«. I vers 21 fortalte han, hvad

skrifterne gør for at hjælpe med at frelse os. Brug følgende

krydshenvisninger og dine egne tanker og forklar, hvordan

skrifterne hjælper os:

1. Hører Herrens røst (se også L&P 18:34–36).

2. Ser ham (se Matt 5:8).

3. Består under det andet komme (se også JS-M 1:37).

4. Bliver rene (se også Moroni 7:48).

46


Lære og Pagter 36

Edward Partridge –

»En af Herrens storslåede mænd«

Tror du, at Herren virkelig ved, hvem du er Det gør han,

og hans åbenbaringer er endnu en illustration af, hvor

godt han kender sine børn. Mens du studerer Lære og

Pagter 36, skal du forsøge at sætte dig selv i Edward

Partridges sted. Hvad tror du, at Herren ville sige til dig

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 36

Vanartede slægt (v. 6) – folk der er oprørsk eller

vanskelig at lede

Lære og Pagter 36:1 – Edward Partridge

Edward Partridge hørte første gang om det gengivne evangelium

omkring oktober 1830, da missionærerne, som var

blevet sendt til lamaniterne, gjorde holdt i

Kirtland i Ohio på deres vej til Missouri

(se L&P 28:8; 32:2–3). Han sluttede

sig dog ikke til Kirken før flere

måneder senere. Lucy Mack Smith,

profetens mor, skrev følgende

om Edward Partridges beslutning

om at blive døbt: »I december

det samme år [1830] holdt Joseph

et møde i vores hjem. Mens han

forkyndte, kom Sidney Rigdon og

Edward Partridge ind og satte sig i

forsamlingen. Da Joseph var færdig med

sin tale, gav han alle, som havde bemærkninger,

mulighed for at tale. På dette tidspunkt rejste hr.

Partridge sig op og erklærede, at han havde været i Manchester

for at få yderligere oplysninger om de lærdomme, vi

forkyndte, men da han ikke fandt os, havde han spurgt naboerne

om os, og de sagde, at vi havde været uangribelige, indtil

Joseph bedrog os [dem] med hensyn til Mormons Bog. Han

sagde også, at han var gået over til vores gård og havde set

den gode orden og flid, som den udstrålede, og da han havde

set, hvad vi havde ofret for vores tros skyld og hørt, at vores

sandfærdighed ikke blev betvivlet på noget andet punkt end

med hensyn til vores religion, troede han vores vidnesbyrd

og var rede til at blive døbt, ’hvis’, sagde han, ’bror Joseph vil

døbe mig’« (History of Joseph Smith, 191–192). Han blev døbt

af Joseph Smith den 11. december 1830.

Edward Partridge blev senere den første biskop i Kirken

(se L&P 35 afsnitsoverskriften; 36 afsnitsoverskriften, 1–7;

41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25,

61–62; 60:10; 64:17; 124:19) og led megen forfølgelse i Missouri.

Han døde som trofast medlem af Kirken i 1840 i Nauvoo i

Illinois i en alder af 47 år.

Lære og Pagter 36:2 – »Jeg vil lægge min hånd

på dig«

Vedrørende Lære og Pagter 36:2 har ældste Harold B. Lee,

daværende medlem af De Tolv Apostles Kvorum, sagt:

»Herren siger her, at når en af hans bemyndigede tjenere

med myndighed lægger sine hænder på hovedet af en, som

skal velsignes, er det som om, at han selv lægger sin hånd

på dem for at udføre denne ordinance. Vi begynder at se,

hvordan han tilkendegiver sin magt blandt menneskene ved

hans tjenere, som han har overdraget myndighedsnøglerne

til« (Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham Young

University Speeches of the Year [11. feb. 1958], s. 6).

Lære og Pagter 36:6 – »Kom ud af ilden og had

endog de af kødet besmittede klæder«

For at stoppe spredningen af sygdom på Det Gamle Testamentes

tid, befalede Herren, at de, der således var ramt, undergik

en renselsesproces, som omfattede brænding af al besmittet

tøj (se 3 Mos 13:47–59). I Lære og Pagter 36:6 lavede Herren en

sammenligning mellem at være renset fra sygdom og være

renset fra synd (se også Jud 1:23; Alma 5:57).

Ældste Spencer W. Kimball, daværende medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, forklarede behovet for at ændre de tilstande,

der fører til synd: »Når man aflægger synd, kan man

ikke bare ønske sig bedre forhold. Man må skabe dem. Det

vil måske være nødvendigt at komme til at hade den anløbne

livsførelse og at afsky synden. Den pågældende må være

sikker på, at han ikke blot har aflagt synden, men også at han

har forandret omstændighederne omkring synden. Han bør

undgå de steder, forhold og omstændigheder, hvor synden

fandt sted, for de kan meget hurtigt og let blive grobund for

den på ny. Han må undgå de mennesker, med hvem synden

blev begået. Han behøver ikke at hade de pågældende mennesker,

men han må undgå dem og alt, hvad der er forbundet

med synden« (Tilgivelsens mirakel, s. 154).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 36.

A

Skriv et indlæg til din dagbog

Skriv i dit arbejdshæfte et indlæg, der beskriver, hvordan du

kunne have haft det, hvis du havde været Edward Partridge,

og Herren fortalte dig det, han gjorde i Lære og Pagter 36.

B

Forklar, hvad du har lært

Efter at have læst Lære og Pagter 36:2 og afsnittet »Forstå

skrifterne« for dette vers, skal du forklare, hvad du har lært

om at modtage præstedømmet.

47


Lære og Pagter 37–38

Saml jer i Ohio og

undslip jeres fjender

Den succes, som missionærerne, der standsede op i

Kirtland i Ohio, på deres vej til Missouri for at bringe

evangeliet til lamanitterne (se L&P 32:1–3), øgede på dramatisk

vis Kirkens medlemskab. På kun tre uger døbte

de 127 mennesker, hvilket næsten fordoblede medlemstallet

i den otte måneder gamle kirke. På trods af den venlige

atmosfære i Kirtland, fortsatte forfølgelsen med at vokse i

New York. Når du læser Lære og Pagter 37–38, så se efter

de befalinger og instruktioner, som Herren gav Kirken for

at hjælpe med til at løse dette problem.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 37

Gavnligt (v. 1, 3) – passende, ønskelig

BUFFALO

FAYETTE

New York

Lære og Pagter 38:30 – »... men er I beredt,

behøver I ikke at frygte«

Præsident Spencer W. Kimball: »Man bør studere, overveje,

lære skriftsteder og opbygge sit vidnesbyrd, så man er parat

til at undervise og lære fra sig. Herren har sagt: ’Hvis I er

beredte, har I intet at frygte,’ og det er vort håb, at de lektier,

der gennem årene lige fra barndommen og til den modne

alder er blevet lært i de forskellige hjælpeorganisationer, ved

seminar og institut, til familieaftner og nadvermøder samt alle

andre steder, vil forberede de unge, så de intet har at frygte«

(»Råd til en ung mand: Det er nu, du skal forberede dig«,

Den danske Stjerne, jan. 1974, s. 6–7).

Lære og Pagter 38:32 – »... jeg [vil] give jer min

lov«

Dette løfte blev opfyldt, da profeten Joseph modtog åbenbaringen

i Lære og Pagter 42 i Kirtland i Ohio.

Lære og Pagter 38:32 – »Udrustet med kraft fra det

høje«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, belærte: »I denne uddeling begyndte

Herren, efter at ældsterne havde modtaget Helligånden og

tidligt som i januar 1831 at åbenbare for dem, at han havde en

begavelse i vente til de trofaste (L&P [38:32]; 43:16), ’en så stor

velsignelse i beredskab for dem, som intet menneske før har

erfaret’ (L&P 39:15). I juni 1833 sagde han: ’Ja, sandelig siger

jeg jer: Jeg befalede jer at bygge et hus, i hvilket hus jeg har til

hensigt at udruste dem, som jeg har udvalgt, med kraft fra

det høje. Thi det er Faderens forjættelse til jer; derfor befalede

jeg jer at vente ligesom mine apostle i Jerusalem’ (L&P 95–9;

105:11–12, 18, 33)« (Doctrinal New Testament Commentary,

3 bind ,1966–73, 1:859).

AMHERST

SANDUSKY

Ohio

CINCINNATI

Lære og Pagter 38

Serafisk (v. 1) – engle (skare)

FAIRPORT

KIRTLAND Pennsylvania

Sidney Rigdons og mange

andres omvendelse

Lære og Pagter 38:12 –

»Høste jorden og sanke

ugræsset sammen«

Dette vers henviser til

Frelserens lignelse om hveden

og ugræsset (se Matt

13:24–30, 36–43; se og

L&P 86:1–7).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 37–38.

A

Sammenlign disse åbenbaringer med

dit eget liv

1. Hvad sagde Herren, at Kirken skulle gøre på grund af

deres fjender i New York området

2. Medlemmerne af Kirken står måske over for andre fjender i

dag, men Herren giver os stadig råd om, hvordan man skal

undgå dem. Angiv nogle af de råd, som Herren har givet os

i vores tid for at hjælpe os med at undslippe de farer, som

vi står overfor.

B

Giv en ven et råd

Lad os antage, at du har en nær ven, som har truffet nogle

dårlige beslutninger, og som har det hårdt og er fuld af sorg.

Med udgangspunkt i det, som du har læst i Lære og Pagter

38:1–12, skriver du en besked til en ven og angiver så mange

årsager, som du kan finde i disse vers til, hvorfor han eller

hun bør følge Herren og tage hans råd snarere end at lytte til

verden.

48


C

Kvaliteter og kvalifikationer i Zion

Herren lærte profeten Joseph i Lære og Pagter 38:18–42 om

Zion eller »et forjættet land«, som de hellige kunne bygge,

hvis de var trofaste.

1. Tegn to kolonner i dit arbejdshæfte. I den første kolonne

angiver du det, som disse vers lærer os om, hvordan et

sådant land vil være. Skriv i den anden kolonne det, som

de hellige skulle være for at være værdige til et sådant

løfte.

2. Skriv et afsnit, som forklarer, hvordan dette land ville være

anderledes end, hvor vi bor nu, og hvad du allerhelst ville

gøre for at leve i dette forjættede land.

Studer skrifterne

Løs opgave A og opgave B eller C, mens du studerer Lære og

Pagter 39–40.

A

En tragisk forandring i hjertet

Er

Var

Lære og Pagter 39–40

James Covill –

Løfter givet og løfter mistet

Hvorfor tror du, at det er så svært at ændre en vane eller

skik, som du er vant til Gør minder om vanen det lettere

eller mere vanskeligt at ændre sig James Covill var i en

sådan situation. Han havde været baptistpræst i 40 år, da

han gik til profeten Joseph Smith for at få en åbenbaring.

Læg mærke til de løfter og advarsler, som Herren gav ham

i Lære og Pagter 39. Læg derpå mærke til i Lære og Pagter

40, hvad han valgte at gøre, og hvad konsekvenserne var.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 39

beskåret (v. 17) – klippet og

forberedt

helliggjort (v. 18) – gøre

hellig

Hosianna (v. 19) – fra et

hebraisk ord, som betyder

»frels os nu, vi beder«

Tegn to hjerter i dit arbejdshæfte, og kald det ene »Er« og

det andet »Var«.

1. Læs afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 39 samt vers

7–13. Skriv i det første hjerte det, som Herren sagde om

James Covills hjerte og det, som han blev kaldet til at gøre

på grund heraf.

2. Læs afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 40 samt vers 1–3.

Skriv i det andet hjerte, hvordan James’ hjerte havde

ændret sig og hvorfor. Forklar også det, som Herren sagde,

at der ville ske med ham på grund af denne forandring.

3. Sammenlign det, som skete James Covill med den lignelse,

som Herren gav i Mark 4:3–9, 14–20. Hvilken af de

beskrevne jordbunde beskriver bedst James Covills hjerte

B

Skriv en »Hjælp ønskes« annonce

Lære og Pagter 39:10–24 beskriver nogle vigtige ansvar for

missionærer. Tænk på, hvordan en »Hjælp ønskes« annonce

skrives i en avis. Brug oplysningerne i disse vers, og skriv

det ned, som en missionær må være og gøre. Begynd på din

annonce således: »Fuldtidsmissionærer ønskes«.

C

Skriv en beretning

Læs Lære og Pagter 40:1–3, som fortæller, hvorfor James

Covill ikke fulgte vejledningen fra Herren. Skriv derpå en kort

fiktiv historie om en nutidig person med samme svagheder

som James Covill, men som er i stand til at overvinde dem,

adlyde Herren og udføre en mission.

49


Kirken i Ohio og Missouri

»De år, hvor mormonismens aktivitet stort set var knyttet

til Ohio og Missouri, var blandt de vigtigste og mest tragiske

i [Kirkens] historie. I denne periode blev grundelementerne

i Kirkens styreform etableret; mange fundamentale og skelsættende

lærepunkter blev udtalt af Joseph Smith; værket

nåede for første gang andre lande; og samtidig med denne

udvikling blev Kirken udsat for hård forfølgelse, der kostede

mange livet, og hvorunder alle de hellige led kraftigt.

Mens begivenheder af historisk vigtighed skete samtidig i

begge områder, var kommunikationen mellem de to grupper

begrænset på grund af vanskeligheder med transporten, selv

om Kirkens ledere rejste frem og tilbage, når det krævedes«

(Hinckley, Sandheden gengivet, s. 38).

Lære og Pagter 41

Hvad er en

sand discipel

Profeten Joseph Smith flyttede med sin familie til Ohio

i løbet af januar og februar 1831. Da de ankom der, var

Kirkens medlemstal i dette område vokset til ca. 300.

Mange af de nyomvendte kom fra en religiøs bevægelse,

der var kendt som »Disciplene«. Fordi evangeliet var så

nyt for dem, bragte de det med sig, som profeten kaldte

»nogle mærkelige ideer og falske ånder« (afsnitsoverskriften

til L&P 41). I adskillige måneder fortsatte disse

medlemmer, selv efter de havde sluttet sig til Kirken,

med at leve i det, som kaldtes »fælles goder« eller det at

have al ejendom til fælles. Men der opstod uenighed blandt

dem over måden, hvorpå dette system skulle fungere. Om

dette skrev John Whitmer: »Disciplene havde alle ting

til fælles og gik deres undergang i møde meget hurtigt for

så vidt angår de timelige ting, for de antog, når de læste i

skriften, at det, som tilhørte den ene broder, også tilhørte

enhver anden broder, hvorfor de kunne tage hinandens tøj

og ejendom og bruge det uden tilladelse, hvilket bragte forvirring

og skuffelser, for de forstod ikke skriften« (citeret i

»Church History«, Journal of History, jan. 1908, s. 50).

Nogle af disse tidlige omvendte var forvirrede over den

måde, hvorpå Ånden påvirker de trofaste. John Corrill, en

af de første omvendte i Ohio, blev foruroliget over den

opførsel, som blev udvist af mennesker, som påstod at have

modtaget åbenbaring: »De opførte sig på en mærkelig

måde og efterlignede nogle gange indianerne i deres

bevægelse, og løb andre gange ud på markerne og stillede

sig op på træstubbe og forkyndte derfra, som om de var

omgivet af en forsamling – alt mens de var så fuldkomment

opslugt af syner, at de tilsyneladende ikke fornemmede,

hvad der foregik omkring dem« (citeret i Church History

in the Fulness of Times, s. 92).

Hvad kræves der i virkeligheden

af et menneske, som ønsker at

blive en Jesu Kristi discipel

Læg mærke til, mens du studerer

Lære og Pagter 41, hvad

Herren sagde om, hvem der er

og ikke er hans disciple.Tror du,

ud fra det som Herren sagde

om Edward Partridge, at denne

kvalificerede sig som en sand

discipel Gør du

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 41

Discipel (v. 5) – en, som

lydigt og trofast følger efter

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer Lære og Pagter 41.

A

Hvorfor ville du ønske at være en

discipel

Ligesom på profeten Joseph Smiths tid er der mange

forskellige ideer i verden i dag om, hvad det vil sige at være

en sand discipel af Jesus Kristus.

1. Sammenfat fra din læsning af Lære og Pagter 41:1–6

det, som Jesus sagde, at en discipel er (se også L&P 6:32;

41:5; 52:40).

2. Hvorfor vil du ud fra det, som du har lært i disse vers,

ønske at blive kaldt en discipel

B

Svig (v. 11) – uærlighed,

bedrag

Hvordan fungerer det i dag

Edward Partridge

Edward Partridge blev kaldet som den første biskop i Kirken

(se L&P 41:9–12). Siden dengang har tusindvis af trofaste

mænd accepteret kaldelsen til at tjene som biskop. Interview

din nuværende eller en tidligere biskop eller grenspræsident,

og spørg vedkommende, hvad de følgende sætninger betyder

for ham: ». . . jeg har kaldet«, »afstemning i Kirken«,

»ordineres som biskop« og »hans hjerte er rent«. Skriv hans

svar i dit arbejdshæfte.

50


Herren befalede Kirkens medlemmer at flytte til Ohio og

fortalte dem, at han dér ville give dem sin lov (se L&P

38:32). Lære og Pagter 42 blev givet for at opfylde dette

løfte. En del af denne åbenbaring introducerer indvielsesloven.

Hvad ved du om denne lov Gælder den stadig

i dag Når du studerer dette afsnit, så tænk på, hvor

anderledes verden ville være, hvis alle mennesker efterlevede

de befalinger, som findes deri. Overvej omhyggeligt,

hvilke befalinger du bør overholde mere omhyggeligt i din

forberedelse af Jesu Kristi andet komme.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 42

Herrens lov

til sin kirke

Lære og Pagter 42

Kirkeforskrifterne (v. 13) –

instruktioner, vejledning

Husholder (v. 32) – en betroet

tjener, som har fået ansvar

for sin herres ejendele.

Hemmelige sammensværgelser

(v. 64) – gudløse

mennesker, som i hemmelighed

sammen planlægger

at handle ondt.

Vederlag (v 72) – betaling

Ægteskabsbrud (v. 74) –

seksuel synd

Forsone (v. 88) – stifte fred

Tilrettevises (v. 90) –

irettesættes

Lære og Pagter 42 – Hvad er »evangeliets fylde«

Præsident Joseph Fielding Smith

forklarede, hvad det betyder, når

Herren siger, at Mormons Bog indeholder

evangeliets fylde: »Nogle

mennesker har spekuleret over dette,

eftersom der ikke er nedskrevet

noget om ægteskabets evighed eller

dåb for døde. En omhyggelig læsning

viser, at Herren ikke siger, at den

indeholder alle principperne i deres

fylde, men den fylde, som er nødvendig for grundlæggelsen

af hans kirke og hans evangelium. Lad os ikke glemme, at

dåb for de døde ikke er en ny doktrin, men blot anvendelsen

af princippet om dåb for de døde. Hvad angår de evige pagter,

så bliver der undervist i dem i alle de hellige skrifter. De

grundlæggende principper, som Kirken er organiseret på, og

som mennesker bringes til omvendelse ud fra, er alle at finde

i deres enkelthed i Mormons Bog. Desuden er betydningen

af ordet ’fylde’ som det benyttes i disse skrifter ’overflod’ eller

tilstrækkelige for hensigten. Selv om vi har fået åbenbaret alle

de nøgler, myndigheder og principper, som er nødvendige for

at bringe mennesket tilbage til Guds nærhed i ophøjelse, hvis

de vil adlyde dem, så er der stadig mange sandhedsprincipper,

som tilbageholdes fra os på grund af vores mangel på tro

og lydighed. (Se 3 Nephi 26:8–9)« (Church History and Modern

Revelation, 1:76–77).

Lære og Pagter 42:18 – Mord, en utilgivelig synd

»Den anden mest alvorlige synd er at begå mord – det vil sige,

med vilje at udgyde uskyldigt blod. Om denne synd har Herren

sagt: ’Du skal ikke slå ihjel; thi den, som slår ihjel, skal det

ikke forlades, hverken i denne eller den tilkommende verden’

(L&P 42:18). Således er dette en utilgivelig synd, hvilket betyder,

at Jesus Kristus ikke kan betale for (eller ’forsone for’ eller

’tilgive’) den straf, som kræves af den brudte lov. Men man

kan få forladelse for denne synd, det vil sige, at synderen i sidste

ende fuldt ud kan betale for den selv, og blive modtaget i

en tilstand af tilgivelse. Tilsyneladende er en af årsagerne til,

at denne synd er utilgivelig, at tilgivelse er baseret på omvendelse,

og at en morder ikke fuldt ud kan omvende sig fra sin

synd, fordi han ikke kan genoprette det liv, som han har taget«

(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of

Mormon [1976], s. 222).

Lære og Pagter 42:30–39 – Indvielsesloven

At »indvi« noget betyder, at man indvier det til et særligt

formål. Indvielsesloven lærer os, at alt tilhører Herren, og at

alt det, som han har givet os bør bruges til at opbygge hans

rige på jorden (L&P 104:11–18). De medlemmer, som i Kirkens

første tid valgte at efterleve denne lov, gav eller indviede

deres penge og ejendom til biskoppen og modtog til gengæld

en forvaltning (penge, ejendom og andre ansvar). Det, som

de modtog fra biskoppen, blev deres egen ejendom, og medlemmerne

brugte det, som de havde modtaget, til at sørge

for deres egne ønsker og behov. Og det, som de producerede,

og som var mere end det, som de havde behov for, blev

givet tilbage til biskoppen til de fattige og trængende (se L&P

42:30–39; 51:2–9). Indvielsesloven blev givet for at hjælpe

medlemmerne med at overvinde selviskhed og forberede dem

til at leve i det celestiale rige. (Se også Moses 7:16–19).

Nogle af Kirkens medlemmer forsøgte en tid at efterleve indvielsesloven

i et samfund »Den forenede Orden«, men de var

ikke i stand til fuldt ud at efterleve denne lov (se L&P 105:1–5,

9–13). I dag hjælper tiende, fasteoffer, Kirkens velfærdsprogram,

Kirkens kaldelser samt hjemmelærer- og besøgslærerindeprogrammet

os med at forberede os til at efterleve indvielsesloven.

Præsident Spencer W. Kimball underviste: »Indvielse

er når man giver af sin tid, sine talenter og midler til

dem, der er i trang – hvad enten det er åndeligt eller timeligt –

og til opbygning af Herrens rige. I velfærdstjenesten indvier

medlemmer sig, når de arbejder på produktionsprojekter,

skænker materialer til Deseret Industries, deler deres professionelle

talenter med andre, giver et gavmildt fasteoffer og tager

del i wards- og kvorumsprojekter. De indvier deres tid under

hjemmelærerarbejde, eller når de går ud som besøgslærerinder.

Vi indvier os, når vi giver af os selv« (Den danske Stjerne,

apr. 1978, s. 119).

51


Lære og Pagter 42:46 – Hvordan kan døden

være »sød«

Præsident Ezra Taft Benson har belært: »Vi bør huske, at der

på den anden side finder en stor familiegenforening sted i stor

glæde. Dette farvel og vores adskillelse er deres genforening

og hjemkomst. På passende vis ’skal [vi] begræde dem, der

dør’, for det har Herren befalet os at gøre (se L&P 42:45). Men

vi finder ligeledes stor trøst gennem Trøsteren, at dem, som

dør i Herren ’ikke skal smage døden; thi den er sød for dem’

(L&P 42:46)« (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 33).

Døden er sorg, men de retskafne

behøver ikke frygte.

»Du skal elske din hustru af hele

dit hjerte og holde dig til hende og

ingen anden« (L&P 42:22).

3. Vers 30–39

4. Vers 40–52

5. Vers 61–69

6. Vers 74–93

C

Hvordan tror du, at Zion vil blive

I Lærer og Pagter 42:9, 16–55 forklarede Herren den form for

liv, som hans folk ville leve i Det Ny Jerusalem. Udfør en af

de følgende aktiviteter, når du har læst disse vers og afsnittet

»Forstå skrifterne«:

1. Beskriv, hvordan du tror, at livet ville blive anderledes,

hvis du levede i et samfund som dette. Medtag mindst syv

eksempler på, hvordan livet ville være anderledes, og angiv

et versnummer udfor hvert eksempel.

2. Skriv en beretning, der ligesom et dagbogsnotat beskriver

en dag i dit liv, hvis du boede i Det Nye Jerusalem. Medtag

i din beretning, hvordan hjem, samfund og skolelivet

ville være, og angiv et versnummer ud for hvert eksempel,

som du bruger.

D

Udfyld skemaet

Herren brugte ordet bede tre gange i Lære & Pagter 42:61–68.

Tegn er skema, der ligner det efterfølgende i dit arbejdshæfte,

og ransag disse vers for at udfylde skemaet.

Lære og

Pagter 42

Vers 61

Bede om hvad

Hvorfor er det vigtigt at

vide dette

Vi kan hjælpe de trængende ved

et gavmildt fasteofferbidrag.

Kirkens ældster bedes om at salve

de syge.

Vers 62

Studer skrifterne

Løs opgave B og opgave C og enten A eller D, mens du

studerer Lære og Pagter 42.

A

Et mønster for at modtage åbenbaring

I Lære og Pagter 42:1–3 lovede Herren sin kirkes ældster, at

hvis de ville gøre nogle bestemte ting, ville de modtage den

åbenbaring, som de søgte (som var afsnit 42).

1. Ransag vers 1–3 og skriv de krav, som Herren angav, for at

de kunne modtage denne åbenbaring.

2. Hvordan kan dette hjælpe dig med at modtage åbenbaring

fra Herren i din familie.

B

Vælg en vigtig idé

Lære og Pagter 42 indeholder mange instruktioner for de hellige.

Gennemgå hvert eneste sæt af de følgende seks sæt vers.

Vælg en af instruktionerne og forklar, hvordan denne instruktion

er vigtig for medlemmerne i dag:

1. Vers 11–17

2. Vers 18–29

Vers 68

Lære og Pagter 43

Måder, hvorpå Herren

taler til os

Kirken var mindre end et år gammel, da profeten Joseph

Smith modtog åbenbaringen i Lære & Pagter 43. Mange

medlemmer forstod ikke denne proces og den orden, hvorved

åbenbaring modtages. Herren havde tidligere belært

om åbenbaring (se L&P 21; 28; 42), men disse åbenbaringer

var endnu ikke blevet udgivet og var ikke lette at få

fat i. Som følge deraf blev der af og til begået fejltagelser,

som skabte forvirring og endog bedrag. For eksempel

hævdede en kvinde i Kirtland i Ohio, lige før denne åben-

52


aring blev givet, at hun var profetinde, og hun forsøgte at

få mange i Kirken til at følge sine lærdomme og formodede

profetier.

Mens du læser Lære og Pagter 43, skal du være opmærksom

på det, som Herren sagde om, hvordan åbenbaring

gives til Kirken samt det enkelte medlems pligter. Læg

også mærke til, hvad Herren sagde om, hvordan han taler

til verden udover at tale ved profeter samt årsagerne til,

at han ønsker, at vi skal høre hans budskab.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 43

Komme ind ad porten (v. 7) –

blive døbt og følge Herrens

andre befalinger

Helliggjort, helliggør, hellig

(jer) (v. 9, 11, 16) – gjort ren

og hellig

Forpligte jer (v. 9) – pagt

Udrustet (v. 16) – begavet,

givet en gave

De slumrende nationer

(v. 18) – de mange

mennesker, som er døde

Omgjord derfor jeres lænder

(v. 19) – forbered jer selv

Både trælle og fri (v. 20) –

både slaver og frie

mennesker

Tusindårsrige (v. 30) – den

tusindårige periode, hvor

Kristus skal herske på jorden

Forvandles (v. 32) – dø og

opstå

Alvor (v. 34) – hellige ting

Lære og Pagter 43:2–5 – Det er kun Kirkens

præsident, som modtager åbenbaring for hele

Kirken

Læs følgende udtalelse om principperne for åbenbaring i

Kirken af præsident James E. Faust, andenrådgiver i Det

Første Præsidentskab:

»Fortsat åbenbaring og ledelse af Kirken kommer ved Kirkens

præsident, og han vil aldrig vildlede de hellige.

. . . Kirkens individuelle medlemmer kan modtage åbenbaring

vedrørende deres egne kaldelser og ansvarsområder samt

vedrørende deres egne familier. De kan ikke modtage åndelig

instruktion vedrørende dem, der er højere i myndighed.

. . . de, som hævder at modtage direkte åbenbaring fra Gud

vedrørende Kirken uden for den etablerede orden og uden om

præstedømmets kanal, er vildledt. Dette gælder ligeledes alle,

som følger dem« (Stjernen, juli 1996, s. 6).

Lære og Pagter 43:41 – Satan vil blive bundet

under tusindårsriget

Præsident George Q. Cannon, som var rådgiver i Det Første

Præsidentskab, sagde: »Vi taler om, at Satan bliver bundet.

Satan vil blive bundet af Guds magt, men han vil også blive

bundet af den beslutning, som Guds folk vil træffe om ikke

at lytte til ham og om ikke blive ledt af ham« (Gospel Truth:

Discourses and Writings of President George Q. Cannon, udvalgt

af Jerreld L. Newquist, 2 bind [1957–1974], 1:86).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–D), mens du studerer Lære og

Pagter 43.

A

Hvad ville du sige

Lad os antage, at du møder en mand, som siger, at han har

læst Mormons Bog, og at han tror, at den er sand. Han siger

også, at han har nogle særlige åndelige oplevelser og modtager

vigtige åbenbaringer, som hele Kirken har brug for at kende.

Skriv i dit arbejdshæfte mindst tre principper, som står i Lære

og Pagter 43:1–7, og som vil hindre, at du bliver bedraget i

en situation som denne. Hvad vil du sige til dette menneske

B

Hvordan man afholder effektive møder

i Kirken

1. I Lære og Pagter 43:8–10 underviste Herren i, hvad der

bør ske, når vi »kommer sammen« i møder og klasser i

Kirken. Skriv det ned, som vi bør gøre.

2. Angående formålet med nadvermøderne har præsident

Spencer W. Kimball belært: »Hvis du synger, beder og

nyder nadveren værdigt, kan du sidde en time i en tilbedende

overvejelse og få noget ud af det, selv om taleren

ikke er særlig god. Det er dit eget ansvar at få noget ud af

mødet ved dit eget bidrag« (The Teachings of Spencer W.

Kimball, red. Edward L. Kimball, s. 514–15). Tag præsident

Kimballs råd i betragtning og beskriv tre ting, som du kan

gøre for oftere at sikre, at det, som Herren beskrev i Lære

og Pagter 43:8–10, sker for dig ved de møder i Kirken,

som du deltager i.

C

Mange måder at tale på

1. Ransag Lære og Pagter 43:17–25 og nedskriv de måder,

hvorpå Herren sagde, at han taler til jordens folk. Ordene

lade sin røst høre, kaldt og min egen røst bør hjælpe dig

med at finde disse forskellige måder.

2. Hvorfor tror du, at Herren bruger så mange måder at tale

til folk på Hvilke yderligere måder kan du tilføje til listen

fra dine erfaringer eller fra andres erfaringer

Åbenbaring til Kirken kommer altid ved dem, som Gud har kaldet til at lede

sin Kirke.

D

Angiv nogle skatte

Tænk på Herrens råd: »Gem dette i jeres hjerter« (L&P 43:34)

og angiv tre lærdomme fra Lære og Pagter 43, som du

gerne vil huske. Forklar, hvorfor du har valgt hver af disse

lærdomme. Fortæl et familiemedlem eller en ven om disse

lærdomme.

53


Lære og Pagter 44

Formålet med konferencer

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 44.

A

Konferencens styrke

1. Hvad lovede Herren ifølge Lære og Pagter 44:1–5, hvis

ældsterne trofast adlød hans befaling om at samles til konference

Hvordan kan disse løfter blive opfyldt ved vores

konferencer i dag

2. Skriv om engang, du blev velsignet eller oplevede åndelig

vækst på grund af det, som er blevet sagt eller gjort ved

en wards-, stavs- eller generalkonference. Eller skriv en kort

rapport om nogle vigtige budskaber, som er blevet givet

ved en nylig afholdt wards-, stavs- eller generalkonference.

Lære og Pagter 45

Jesu Kristi andet komme

Lad os antage, at du sidder i kirken, og det bekendtgøres,

at stavskonferencen vil blive holdt om to uger. En ven

læner sig over til dig og siger: »Jeg hader virkelig at gå

glip af mine regelmæssige kirkemøder, når der er stavskonference.

Hvorfor har vi egentligt stavskonferencer«

Hvilken forklaring ville du give I Lære og Pagter 44

befalede Herren Kirken at samle de hellige sammen til

konference. Årsagerne hertil og de velsignelser, som han

lovede er stadig virkelige i dag for vores wards-, grens-,

stavs-, distrikts-, missions- og generalkonferencer.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 44

Bånd (v. 5) – plan eller intrige

Lære og Pagter 44:2–5 – Velsignelserne ved

konferencer

Ældste Howard W. Hunter, daværende medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, sagde: »Konference er en tid med åndelig

fornyelse, hvor kundskaben og vidnesbyrdet om, at Gud

lever og velsigner dem, som er trofaste, øges og grundfæstes.

Det er et tidspunkt, hvor en forståelse for, at Jesus er Kristus,

den levende Guds Søn, brænder sig ind i hjertet hos dem,

som har besluttet sig til at tjene ham og holde hans bud.

Konferencen er det tidspunkt, hvor ledere giver os inspireret

vejledning i, hvordan vi skal leve – en tid hvor sjælene berøres

og beslutninger fattes om at være bedre ægtemænd og

hustruer, fædre og mødre, mere lydige sønner og døtre, bedre

venner og naboer«(Den danske Stjerne, april 1982, s. 20).

Hvordan har du det, når du tænker på Jesu Kristi andet

komme Præsident Joseph Fielding Smith har sagt: »Nu

glæder vi os til den tid. Vi håber på den; vi beder om, at

den må komme. De retfærdige vil glædes, når han kommer,

fordi der så vil blive fred på jorden, retfærdighed vil herske

blandt folkene« (Lærdomme om frelse, 3:21).

Lære og Pagter 45 giver yderligere indsigt med hensyn

til det andet komme. Profeten Joseph Smith sagde, at denne

åbenbaring bragte glæde til de hellige på et tidspunkt,

hvor mange falske ting blev sagt og skrevet om Kirken, og

hvor medlemmerne blev forfulgt (se L&P 45, afsnitsoverskriften).

Når du læser denne åbenbaring, så overvej, hvordan

dens budskab kan bringe glæde på et tidspunkt med

forfølgelse. Hvordan kan den bringe dig glæde, når du

prøves, eller når andre spreder falske rygter om dig eller

din religion

54


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 45

Talsmand (v. 3) – forsvarer,

en som fører din sag

Levning (v. 24, 43) – lille del

eller stykke, rest

Lovløsheden blive

mangfoldig (v. 27) – der vil

være megen synd

Slægt (v. 30–31) – tidsperiode

Svøbe (v. 31) – stor

ødelæggelse eller lidelse

Dette sted (v. 43) – Jerusalem

(hvor Jesus var, da han holdt

sin første prædiken)

Dette bjerg (v. 48) –

Oliebjerget med udsigt over

Jerusalem

Dårskab (v. 49) – tåbelighed

Spotteren (v. 50) – en, som

behandler hellige ting med

foragt

Hedningefolkene (v. 54) – de

mennesker, som ikke antager

Kristi evangelium

Frygtelige (v. 70) –

frygtindgydende, ikke til

at besejre

Lære og Pagter 45:22–23 – »Verdens ende«

I henhold til Joseph Smith – Mattæus 1:4 henviser »verdens

ende« til de gudløses tilintetgørelse.

Lære og Pagter 45:23–26 – Hvilke historiske

perioder omtales i denne åbenbaring

Det, som Jesus Kristus belærte om i Lære og Pagter 45:16–59,

forstås mere tydeligt, når vi bliver opmærksomme på de to

spørgsmål, som Jesu første disciple stillede. For det første

ønskede de at vide mere om den tid, hvor templet i Jerusalem

ville blive ødelagt. For det andet ønskede de at vide noget om

Jesu andet komme, hvor de gudløse vil blive tilintetgjort og

Kristus ville herske som kongernes Konge (se Matt 24:3,

Joseph Smith – Mattæus 1:4). Hans disciple troede, at disse to

begivenheder ville finde sted i den samme tidsperiode, men

Jesus underviste dem i, at disse begivenheder vil indtræffe på

forskellige tidspunkter. I Lære og Pagter 45:18–21 belærte

Frelseren om ødelæggelsen af templet. I vers 22–24 forklarede

han forholdet mellem de to spørgsmål. Vers 25–53 handler

om profetierne om de sidste dage og det andet komme, og

vers 54–59 handler om tusindårsriget eller den tusindårige

periode, hvor Kristus vil herske på jorden.

Lære og Pagter 45:25–31 – »Ikke-jødernes tid«

Præsident Ezra Taft Benson lærte os:

»Herren har udpeget disse dage, som vi lever i, som ’ikkejødernes

tid’. De ikke-jødiske nationer er de såkaldte kristne

nationer – Nord- og Sydamerika og de europæiske nationer,

som vi kommer fra. Udtrykket ’ikke-jødernes tid’ henviser

til den tidsperiode, som udstrækker sig fra evangeliets gengivelse

til verden (1830) til det tidspunkt, hvor evangeliet igen

vil blive forkyndt for jøderne – efter ikke-jøderne har forkastet

det. Det er sådan Herren har forklaret det.

’Og når ikke-jødernes tid er kommet, da skal et lys bryde frem

blandt dem, der sidder i mørke, og det er mit evangeliums

fylde.

Men de modtager det ikke; thi de ser ikke lyset, men de vender

deres hjerte bort fra mig på grund af menneskebud.

Og i den slægt skal ikke-jødernes tid fuldbyrdes’

(L&P 45:28–30; fremhævelse tilføjet).

Vi vil vide, når ikke-jødernes tid nærmer sig sin afslutning

ved hjælp af disse tegn:

’Og på den dag skal der høres om krige og rygter om krige,

og hele jorden skal være i bevægelse og hjertet synke i livet på

menneskene, og de skal sige, at Kristus tøver med at komme

til verdens ende.

Og menneskenes kærlighed skal blive kold, og lovløsheden

blive mangfoldig’ (L&P 45:26–27).

’Og atter, dette riges evangelium skal prædikes i hele verden

til et vidnesbyrd for alle nationer, og da skal enden komme,

eller de ugudeliges undergang’ (JSO, Matt 24:31).

Er vi ikke vidne til opfyldelsen af disse tegn i dag Evangeliet

bliver udstrakt til alle nationer, som giver vore missionærer

lov til at gennemtrænge deres lande. Kirken har fremgang og

vokser. Og alligevel søger Satan, alle menneskers store modstander,

med uformindsket raseri og angst, fordi han ved,

at hans tid er kort – og det er den – at ødelægge alt det, som vi

har kært« (»Prepare Yourself for the Great Day of the Lord,«

New Era, maj 1982, s. 47).

Lære og Pagter 45:32 – »Hellige steder«

Frelseren sagde, at hans

disciple ikke ville opleve

alle de frygtelige straffe

i de sidste dage, hvis

de står på hellige steder.

Hvad er disse hellige

steder Præsident Ezra

Taft Benson belærte: »Hellige mænd og kvinder står på hellige

steder, og disse hellige steder består af vore templer, vore

kirker, vore hjem og i Zions stave« (Come unto Christ [1983],

s. 115).

Herren åbenbarede mere om disse hellige steder i Lære og

Pagter 45:64–67, hvor han belærte om indsamlingen af de

hellige og oprettelsen af Zion.

Lære og Pagter 45:60–61 – Oversatte Joseph Smith

Det Nye Testamente

Lære og Pagter 45:60–61 henviser til Joseph Smiths

Oversættelse af King James’ Bibel. (Få flere oplysninger i

afsnittet »Forstå skrifterne« til L&P 35:20–21 (s. 46) og

»Joseph Smiths Oversættelse« i Guide til skrifterne).

Lære og Pagter 45:68 – Hvad er Zion

Yderligere oplysninger om Zion findes i »Personer og

begreber i Lære og Pagter« (s. 233).

55


Studer skrifterne

Løs tre af følgende opgaver (A–E), mens du studerer Lære og

Pagter 45.

A

Hvorfor skal du lytte

1. Find og markér de ord og sætninger i Lære og Pagter

45:1–15, som indbyder os til at »lytte« til Herren (se og

efter ord og sætninger som »Lyt«, »hør« og »hør min røst«,

som alle er invitationer til at lytte). Hvor ofte indbydes

vi til at lytte til ham

2. Angiv, hvad disse vers lærer os om Jesus Kristus, som

giver os god årsag til at lytte til ham.

3. Vælg fra din liste en af disse årsager og forklar, hvorfor

den er vigtig for dig.

4. Hvornår tror du, at det er sværest at lytte til Herren

Hvordan vil din liste hjælpe dig med bedre at lytte til ham

i dit liv

B

Organiser og anvend informationen

1. Tegn følgende skema i dit arbejdshæfte med en kolonne

for hver af de store tidsperioder, som Frelseren talte om i

Lære og Pagter 45:16–59. Skriv i hver kolonne det, som han

sagde, at der ville ske i løbet af denne tidsperiode.

Jesu apostles

tid

Begivenheder, som er profeteret i Lære og Pagter 45

Ikke-jødernes

tid

Det andet

kommes tid

Tusindårsriget

tid

de positive begivenheder, som de retskafne kan se frem til.

Han ønskede også, at du skal fremhæve det, som vi kan gøre

for at forberede os til at møde Frelseren med glæde, når han

kommer. Nedskriv det fra Lære og Pagter 45, som du gerne

vil medtage i denne tale. Notér de vers, hvorfra hver enkel

tanke findes.

E

Beskyttelse midt i gudløsheden

1. Hvordan vil Herrens disciple i henhold til Lære og Pagter

45:32 kunne undgå gudløsheden i de sidste dage

2. Hvilken yderligere information giver Herren i vers 62–71

3. Hvad kan du tilføje fra det, som Herren sagde i Lære og

Pagter 115:5–6

4. Skriv på hvilke måder Kirken er blevet et »fredens land, et

tilflugtssted, et sikkert sted« for dig.

2. Hvorfor tror du, at Herren gav os denne information

3. Forklar, at på mindst to forskellige måder er den information,

som findes i denne åbenbaring vigtig i dit liv.

Lære og Pagter 46

Åndens gaver

C

Analysér budskabet

Jesus sagde, at hans disciple blev bedrøvede over det, som

han fortalte dem (se L&P 45:34).

1. Gennemgå Lære og Pagter 45:26–34 og angiv det, som

Jesus sagde, at der kunne have bedrøvet dem eller gjort

dem urolige.

2. Gennemgå vers 35–44. Hvad sagde Jesus, at der ville give

hans disciple gode grunde til »ikke (at være) bekymrede«

(v. 35) på trods af de begivenheder, som han profeterede

om.

D

»Store ting venter jer«

Lad os antage, at din biskop eller grenspræsident bad dig

om at holde en tale om de sidste dage og Kristi andet komme.

Han sagde, at mange mennesker fokuserer på de negative

aspekter i de sidste dage, men at han ønskede at fremhæve

Som du allerede har lært, så blev den genoprettede Kirke

i sine første år fyldt med medlemmer, som var ivrige

og forpligtede, men som også var uerfarne med hensyn

til Herrens måder. De havde behov for vejledning om,

hvordan Herren ønskede tingene gjort i sin Kirke. Lære

og Pagter 46 blev modtaget som svar på spørgsmål og

forvirring om, hvordan møderne skulle ledes, og hvordan

man skulle forstå de forskellige af Helligåndens gaver, som

er lovet de troende. Den måde, hvorpå disse gaver gives,

eksempler på forskellige gaver og instruktioner angående,

hvordan disse gaver skal bruges, findes i denne åbenbaring.

56


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 46

Overtrådt (v. 4) – syndet

Gjort forsoning (v. 4) –

omvendt sig

For at få deres lyst styret

(v. 9) – gøre det af selviske

årsager

Lære og Pagter 46:11 – Alle har fået en gave

Ældste Marvin J. Ashton, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, har sagt:

»En af de største ulykker i livet forekommer mig at være, når

et menneske stempler sig selv som en, der ingen gaver og

talenter har. Når vi i afsky for os selv eller skuffelse forfalder

til depression og fortvivlelse på grund af mindreværdskomplekser,

så er det meget bedrøveligt for både os selv og for

Gud. Hvis vi kommer dertil, at vi dømmer os selv som talentløse

og siger, at vi bare er helt almindelige, hvad angår

skikkelse, intelligens, velstand, magt, stilling eller udseende,

så er vi ikke blot uretfærdige, men også urimelige. . .

Gud har givet os alle hver en eller flere særlige talenter. . .

Det er op til os selv hver især at finde ud af, hvilke gaver Gud

har givet os, og at udvikle dem. Vi må ikke glemme, at vi

alle sammen er skabt i Guds billede, at der ikke findes noget

menneske, som ingen betydning har. Alle betyder noget for

Gud og for hinanden« (Stjernen, jan. 1988, s. 17).

Lære og Pagter 46:11 – Er der en fuldstændig liste

over alle åndelige gaver

Ældste Bruce R. McConkie, der var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, har sagt, at »de åndelige gaver er talløse

i antal og er uendeligt forskellige. De, som står angivet i det

åbenbarede ord, er ganske enkelt illustrationer af udgydelsen

af den guddommelige nåde, som en gavmild Gud giver til

dem, som elsker og tjener ham« (A New Witness for the Articles

of Faith, s. 371). Udover Lære og Pagter 46 findes lister over

de åndelige gaver i 1 Korinther 12 og Moroni 10.

stille stemme, evnen til at græde. . . til at undgå stridigheder,

til at blive enig, til at undgå tomme gentagelser, til at søge

det retfærdige, til ikke at dømme, til at søge vejledning hos

Gud, til at være hans discipel, til at gøre noget for andre,

til at overveje, til at bede, til at bære et kraftigt vidnesbyrd og

til at modtage Helligånden« (Stjernen, jan. 1988, s. 17).

Lære og Pagter 46:15 – »De forskellige nådegaver«

Udtrykket »de forskellige nådegaver« henviser til præstedømmeledernes

ledelse i Kirken.

Lære og Pagter 46:16 – »Forskel på kraftige

gerninger«

»At kende forskel på kraftige gerninger« er at vide, hvorvidt

en åndelig tilkendegivelse er fra Herren eller ej (se og

Joseph Smith – Matthæus 1:22).

Lære og Pagter 46:24–25 – Tungemålsgaven og

gaven at udlægge tungemål

Disse gaver bliver ofte tilkendegivet i Kirken i missioneringen,

hvor missionærerne lærer fremmede sprog og undersøgere

er i stand til at forstå evangeliet, således som det bliver dem

undervist og opnå et vidnesbyrd. Profeten Joseph Smith har

belært: »Tungemålsgaven blev givet i den hensigt at prædike

blandt dem, hvis sprog ikke forstås som på pinsefestens dag

etc. , og det er ikke nødvendigt, at tungemålsgaven specielt

læres kirken, thi enhver mand, som har den Helligånd, kan

tale om det, der hører Gud til på sit eget sprog så vel som

tale på et andet; thi tro kommer ikke ved tegn, men ved at

høre Guds ord« (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 175–176).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære

og Pagter 46.

A

Find Herrens svar

1. Læs afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 46. Hvad

ønskede Herren at rådgive om i denne åbenbaring

2. Hvad var i henhold til vers 1–8 Herrens råd i disse

anliggender

3. Hvilken yderligere information opnår vi fra det, som

Herren belærte om i 3 Nephi 18:28–32

B

Hjælp nye medlemmer med at forstå

Angiv tre begreber om Åndens gaver, som du mener vil være

vigtige at forstå for nye medlemmer af Kirken, og som er

forklaret i Lære og Pagter 46. Notér det vers eller de vers, hvor

du fandt begrebet, og forklar kort, hvorfor du valgte det.

Ældste Marvin J. Ashton fra De Tolvs Kvorum sagde, at nogle

»gaver, som ikke altid er så tydelige«, omfatter »evnen til

at stille spørgsmål, til at lytte, til at høre og anvende den lille

57

C

Søg gaverne

1. Skriv ud fra Lære og Pagter 46:8–12 det, som Herren

ønsker, at vi skal forstå om Åndens gaver.

2. Overvej de af Åndens gaver, som er nævnt i vers 13–27 og

af ældste Ashton i afsnittet »Forstå skrifterne« for vers

11–29. Skriv om to gaver, som du gerne vil have. Forklar,

hvorfor du gerne vil have dem – idet du husker på det,

som Herren sagde i vers 8–12.


Lære og Pagter 47

Et kald som historiker

Lære og Pagter 48

Køb af jord i Kirtland

Lige fra den dag, hvor Kirken blev organiseret, har Herren

befalet, at en optegnelse og beretning bliver ført (se L&P

21:1). Skrifterne lærer os, at vi vil blive dømt ud fra de

bøger og optegnelser, der er blevet ført (se Åb 20:12; L&P

128:7). Nøjagtige beretninger har været en vigtig kilde til

undervisning i evangeliet og til at opbygge vidnesbyrd

lige siden Adams dage (se Moses 6:5–6, 45–46; 1 Nephi

3:19–20; Mosiah 1:2–5). Når du i Lære og Pagter 47 læser

om John Whitmers kald som Kirkens historiker, så tænk

på, hvordan du kan anvende det i førelsen af din egen

betydningsfulde beretning.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 47.

A

Hvordan ved vi, hvad vi skal skrive

1. Hvordan vidste John Whitmer i henhold til Lære og

Pagter 47, hvad han skulle skrive i optegnelsen

2. På hvilke måder er I blevet velsignet, fordi en eller anden

har ført en historisk optegnelse

3. På hvilken måde kan det, som du skriver være en velsignelse

for andre

Kirkens medlemmer fortsatte med at indsamles i området

i og omkring Kirtland i Ohio, som svar på den åbenbaring,

der blev givet i december 1830 (se L&P 37; se også L&P

38). Lederne vidste imidlertid, at Kirtland ikke var stedet

Zion. På den anden side vidste de ikke, hvor Zion skulle

ligge Hvor længe skulle medlemmerne planlægge at være

i Kirtland Hvor skulle de være en kort tid, før de flyttede

til Zion Lære og Pagter 48 blev modtaget som svar på

profeten Joseph Smiths spørgsmål vedrørende disse anliggender.

Denne åbenbaring er et af mange eksempler i skriften,

der viser, at Herren gav råd i timelige anliggender,

og at de timelige anliggender ofte påvirker de åndelige

anliggender.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 48

Brødrene fra øst (v. 2) – Kirkens medlemmer, som kom til

Ohio fra New York og Pennsylvania.

Lære og Pagter 48:6 – Indsamlingen finder sted

under ledelse af Det Første Præsidentskab

Vi behøver ikke at blive bedraget med hensyn til indsamlingen

af de hellige eller opbyggelsen af Zion i de sidste dage.

Som præsident Harold B. Lee har sagt: »Herren har klart

placeret ansvaret for at lede indsamlingens værk i hænderne

Kirkens ledere, som han vil åbenbare sin vilje til, med

hensyn til hvor og hvornår sådanne indsamlinger vil finde

sted i fremtiden. . . [Kirkens medlemmer] bør ikke være

foruroliget i deres følelser, før sådanne instruktioner gives

til dem, således som det åbenbares af Herren til de rette

myndigheder« (Ye Are the Light of the World [1974], s. 167).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 48.

Præsident Spencer W. Kimball har rådet: »Få fat i en notesbog. . . en mindebog,

som vil vare hele livet, og måske vil englene citere fra den i evigheden.

Begynd i dag og skriv om dine gerninger og handlinger, dine dybeste tanker,

dine resultater og dine fiaskoer, dine forhold og dine sejre, dine indtryk og dine

vidnesbyrd« (Den danske Stjerne, jun. 1977, s. 25).

A

Find svarene

Læs Lære og Pagter 48, afsnitsoverskriften og vers 1–6, og

svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad sagde Herren, som antydede, at det endelige indsamlingssted

for de hellige ikke ville blive Kirtland i Ohio

2. Hvad sagde Herren, at de hellige skulle gøre

58


3. Hvad skulle de bruge deres penge til

4. Hvad sagde Herren, at de hellige selv kunne bestemme

eller »som det synes godt for dem« (v. 37) (Se også L&P

58:26–29; 62:4–5).

Lære og Pagter 49

Et budskab til Det Forenede

Samfund af Troende på

Kristi Andet Komme (shakere)

Hvis en eller anden sagde til dig: »Det betyder i virkeligheden

ikke noget, hvad du tror. Det handler bare om at

leve et godt liv.« Hvad ville du så sige Påvirker vores tro

den måde, vi lever vores liv på Hvis vores tro ændrede

sig, hvordan ville det så påvirke vores opførsel På hvilken

måde har en forståelse af de evige sandheder gjort en forskel

i den måde, som du lever dit liv på

Som du kan læse i afsnitsoverskriften til Lære og Pagter

49 (eller Kirkens historie i tidernes fylde, s. 94), så var

Det forenede samfund af troende på Kristi andet komme

(shakerne) en religiøs gruppe med mange medlemmer i

nærheden af Kirtland i Ohio. Afsnitsoverskriften viser

også, at nogle af deres trossætninger adskilte sig fra

lærdommene i det gengivne evangelium. Når du læser

hver af de lærdomme, som Herren fremhævede i Lære og

Pagter 49, så tænk på, hvordan det at kende den pågældende

sandhed kan påvirke den måde, som vi lever på.

Lære og Pagter 49:8 – Hvem er de »hellige mænd«

Præsident Joseph Fielding sagde, at de »hellige mænd«,

som omtales i Lære og Pagter 49:8 »er forvandlede personer,

så som Johannes Åbenbarer og de tre nephiter, som ikke

tilhører denne generation, og som stadig har et legeme her på

jorden og udfører en særlig tjenestegerning, indtil Jesu Kristi

komme« (Church History and Modern Revelation, 1:209).

Lære og Pagter 49:24–25 – Profetier, som vi kan

se blive opfyldt

Kvækerne troede, at det andet komme allerede var indtruffet.

Lære og Pagter 49:24–25 taler om to profetier, som endnu

mangler at blive opfyldt før det andet komme. På det tidspunkt,

hvor denne åbenbaring blev givet, var der kun lidt

der tydede på opfyldelsen af begge profetier. I dag har vi set,

hvordan Zion har blomstret på højene og bjergene i det

vestlige USA, og hvordan millioner af lamaniter, som er kommet

ind i Kirken, er blomstret op.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 49.

A

Korrigér de falske lærdomme

1. Opdel en side i dit arbejdshæfte i to kolonner. Skriv i den

ene kolonne, hvad shakerne troede på som kort forklaret i

afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 49. Skriv i den anden

kolonne, hvad Lære og Pagter 49 lærer os, som retter hver

af shakernes lærdomme i din første liste.

2. Find for hver af shakernes lærdomme et skriftsted fra

Bibelen, som retter den forkerte lærdom. Skriv den ned som

en krydshenvisning ved siden af den forklaring, du skrev i

den anden kolonne.

3. Hvilken betydning har det at forstå den rette lære, som er

forklaret i denne åbenbaring Hvad mener du Hvorfor

betyder det med andre ord noget, hvad du tror på Brug i

dit svar et eksempel på en lærdom, som Herren forklarede

i Lære og Pagter 49, og forklar, hvordan det kan påvirke

den måde, du lever på nu og i evigheden.

Lære og Pagter 50

Forståelse af Åndens virkemåder

Et tidligt kvæker møde

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 49

Tale sig tilrette med dem

(v. 4) – forklare sandheden på

en måde, som giver mening

for dem

Bagtrop (v. 27) – beskyttelse

bagfra

Beskæmme (v. 27) – gøre

til skamme

På det tidspunkt, hvor Kirken blev genoprettet, var det en

almen tro blandt visse kristne kirker, at Åndens gaver

forårsagede en fysisk reaktion i et menneske. For eksempel

ville mennesker, som tilsyneladende var fyldt med Ånden

ved religiøse møder, gøre forskellige ting som at tale højt

59


på et ukendt sprog, glide hen ad gulvet, få krampetrækninger,

opleve et »syn« af en eller anden slags, mens de besvimede

osv. Selv om nye medlemmer af Kirken oplevede

et vidnesbyrd om det gengivne evangelium, så forlod de

ikke altid med det samme alle deres gamle vaner eller

traditioner. Som følge heraf blev der af og til udvist en

mærkelig opførsel ved den nygenoprettede Kirkes møder.

Parley P. Pratt, som senere blev et af de første medlemmer

af De Tolv Apostles Kvorum, følte sig generet af denne

form for mærkelig opførsel og søgte råd fra profeten Joseph

Smith. Som svar gav Herren profeten den åbenbaring, som

findes i Lære og Pagter 50.

Satan fortsætter med at forsøge at bedrage og gøre uerfarne

eller umodne hellige blinde med dygtige efterligninger

af Ånden. Mens du læser Lære og Pagter 50, så se

efter de råd, som vil hjælpe dig med ikke at blive bedraget.

Se også efter de sandheder, som viser den måde, Ånden

arbejder på, så du i højere grad kan modtage Åndens

indflydelse og velsignelser.

Lære og Pagter 50: 30–34 – At skelne ånderne

Herren har i denne åbenbaring rådet Kirkens medlemmer til

at bede om at få at vide, om en eller anden tilsyneladende

begivenhed, aktivitet, lærdom eller person er af Gud. Hvis et

menneske er ærligt og oprigtigt, vil svaret blive åbenbaret ved

Helligåndens kraft. Lære og Pagter 6:22–24; 8:2–3 og 9:7–9

er nogle af de andre skriftsteder, som du har studeret, og som

vil hjælpe dig med at genkende den bekræftende indflydelse

fra Helligånden. Herudover lærer Lære og Pagter 46 os, at

den åndelige gave at kunne skelne er givet til biskopper og

andre af Kirkens ledere med præstedømmenøgler. Deres

råd kan hjælpe os med at undgå at blive bedraget.

Præsident George Q. Cannon, som var rådgiver i Det Første

Præsidentskab, har sagt: »En af evangeliets gaver, som Herren

har lovet dem, som indgår en pagt med ham, er gaven at

kunne skelne ånderne – en gave, som ikke er værdsat af

mange, og som der sjældent bedes om; alligevel er det en gave

af overmåde værdi, som alle sidste dages hellige bør nyde. . .

Ingen sidste dages hellig bør leve uden denne gave, for der

er så mange forskellige ånder i verden, som søger at bedrage

og føre mennesker på vildspor« (Gospel Truth, 1:198).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 50

Fænomen (afsnitsoverskriften)

– usædvanlige begivenheder

Vederstyggeligheder (v. 4) –

anstødelig og gudløs opførsel

Modstanderen (v. 7) – Satan

Spottende dom (v. 33) –

fornærmelser, hovmodige

fordømmelser

Grebet deraf (v. 33) –

overvundet af den falske ånd

Formanende ord (v. 37) –

opmuntring og instruktion

Lære og Pagter 50:24 – Vokse i lyset hen mod

fuldkommenhed

Profeten Joseph Smith sagde:

»Vi mener, at Gud har skabt

mennesket med et sind, der er

modtageligt for belæring, og

med evner, som kan udvides i

forhold til den flid og opmærksomhed,

hvormed han følger

det fra himlen ham skænkede

lys. Jo nærmere mennesket

kommer fuldkommenheden,

desto klarere bliver hans synspunkter

og så meget større

bliver hans glæde, indtil han til sidst har overvundet sit livs

onder og mister ethvert ønske om at begå synd. Som de gamle

når han til sidst en hin grad af tro, da han, indhyllet i sin

Skabers magt og herlighed, bliver taget op for at bo hos ham.

Imidlertid tror vi, at det er en tilstand, som intet menneske

nogensinde har nået på et øjeblik« (Profeten Joseph Smiths

lærdomme, s . 57–58).

Studer skrifterne

Løs opgave B og to af de andre opgaver (A, C eller D), mens

du studerer Lære og Pagter 50.

A

Find frem til konsekvenserne

Læs Lære og Pagter 50:1–9, og svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad var resultatet, når et råd af ledere gik til Herren i

stor enighed

2. Hvad er velsignelsen ved at holde ud i tro

3. Hvilke konsekvenser er der ved hykleri

B

Lærerens og elevens roller

I Lære og Pagter 50:10–22 forklarede Herren, at både den, som

forkynder evangeliet og dem, som modtager forkyndelsen

har et ansvar, hvis den åndelige indlæring skal finde sted.

1. Skriv ud fra disse vers de ansvar, som påhviler dem, som

underviser i evangeliet.

2. Skriv de ansvar, som påhviler dem, som skal modtage

forkyndelsen.

3. Hvad sagde Herren, der ville ske, hvis begge parter

opfyldte deres ansvar

4. Hvordan kan forklaringen i disse vers hjælpe dig med

at undgå at blive bedraget af dem, som underviser i falske

lærdomme, eller som handler på en måde, som ikke er

anerkendt af Herren

5. Hvordan kan du anvende dette råd fra Herren i en af dine

nuværende kirkeklasser

60


den, der var ansvarlig for at hjælpe Kirkens medlemmer i

de timelige anliggender. Biskop Edward Partridge bad

profeten Joseph Smith om vejledning i, hvordan han skulle

udføre sit embede og hjælpe de hellige fra Colesville med at

slå sig ned i Thompson. Profeten bragte biskop Partridges

spørgsmål frem for Herren og i afsnit 51 finder vi Herrens

yderligere instruktioner i forbindelse med indvielsesloven.

(Denne lov blev åbenbaret i L&P 42:30–55).

Når du studerer Lære og Pagter 51, så tænk over, hvad du

kan gøre for at hjælpe de trængende i dit område. Hvordan

hjælper principperne i denne åbenbaring dig med bedre at

forstå det, som du bør gøre

Forstå skrifterne

C

Forklar symbolikken

1. Hvad sammenlignede Gud åndelig viden med i Lære og

Pagter 50:23–25

2. Hvorfor er det så godt et symbol Giv et eksempel på,

hvordan dette symbol virker i vores fysiske liv og

sammenlign det med vores åndelige liv.

D

Lær mere om Herren

1. Hvad lærer du om Herren fra det, som han sagde i Lære

og Pagter 50:40–46 (Når du svarer på dette spørgsmål,

så husk formålet med denne åbenbaring).

2. Vælg en sætning eller et vers fra disse vers, som især

imponerer dig eller berører dig. Skriv hvorfor det har

påvirket dig.

Lære og Pagter 51

Yderligere instruktioner

om indvielsesloven

Lære og Pagter 51

Lodder (v. 3–5) – det stykke

jord, fornødenheder osv. ,

som er nødvendigt for at leve

ilskødet (v. 5) – optegnet

på et juridisk dokument som

vedkommendes ejendom

Husholder (v. 19) – den

person som har ansvar

for noget

Lære og Pagter 51:5 – »Skal ikke få gaven tilbage«

Lære og Pagter 51:3–5 forklarer, at når mennesker lever

under indvielsesloven, indvier eller helliger de alt til Kirken.

Biskoppen giver dem derpå det, som de har behov for og

ønsker »efter (deres) omstændigheder« (v. 3). Biskoppen giver

dem derpå yderligere skødet til ejendommen – hvilket betyder,

at de ejer alt det, som de modtager fra biskoppen. Når det,

som en person giver til Kirken udgør mere end det, som han

eller hun til gengæld har behov for, bliver dette overskud

anbragt i biskoppens forrådshus til at sørge for de nødlidende.

Dette er »gaven«, som omtales i vers 5. Denne åbenbaring

siger, at når en person forlader Kirken, kan han eller hun

beholde det, som de har fået med et skøde, men det, som er

anbragt i forrådshuset, vil ikke blive givet tilbage.

Herren befalede i Lære og Pagter 48:2 Kirkens medlemmer

i Ohio at opdele deres jord til brug for de hellige, der indsamledes

dér fra det østlige USA. En gruppe fra Colesville

i New York, kom kort før åbenbaringen i Lære og Pagter

51 blev givet. De opholdt sig i Thompson i Ohio (i nærheden

af Kirtland), hvor Leman Copley (som vi hørte om i

L&P 49) havde over 283 hektarer jord, som han stillede

til rådighed for indsamlingen af de hellige. De tidligere

åbenbaringer (L&P 41–42) havde fastlagt biskoppen som

De gaver, som vi giver i form af tid, arbejde og penge hjælper biskoppens

forrådshus med at sørge for de nødlidende.

Lære og Pagter 51:10–11 – Give indviede penge til

»nogen anden kirke«

». . . nogen anden kirke« henviser til en anden gren af Kirken.

Betydningen af dette råd, som gives her, er, at »ingen anden

61


gren kunne gøre krav på den ejendom, som ejedes af grenen i

Colesville« (Hyrum M. Smith og Janne M. Sjodahl, Doctrine

and Covenants Commentary, rev. udg. [1972], s. 299). Biskopper

opmuntres til at hjælpe de fattige, uanset hvilken kirke de

tilhører.

Studer skrifterne

Løs opgave A og B, mens du studerer Lære og Pagter 51.

A

Hvad betyder det

Hvad betyder det i henhold til Lære og Pagter, at alle vil

modtage en »lige« del under indvielsesloven

B

Hvordan fungerer det i dag

1. Spørg en kirkeleder, hvordan biskoppen tager sig af de

nødlidende i Kirken i dag. Skriv det, som du lærer, i dit

arbejdshæfte.

2. Forklar, hvad du kan gøre for at hjælpe de fattige på en

måde, som ligner den, der står i Lære og Pagter 51. Medtag

også, hvad Kirkens »forrådshus« er i dag, og hvordan du

kan bidrage hertil.

De skulle rejse hver for sig og forkynde på vejen. Herren

gav dem et særligt løfte, at når de kom til Missouri, ville

han åbenbare deres »arveland« (L&P 52:5) for dem, som

de forstod som værende stedet for Zions by eller Det Nye

Jerusalem i de sidste dage. Kan du forestille dig den glæde,

som det må have været at modtage et sådant missionskald

Ligesom missionærerne har

brug for nødvendige instruktioner

og vejledning i dag, så

havde missionærerne, som blev

kaldet i Lære og Pagter 52 det

også for at opnå succes. Herren

gav dem et »mønster« (v. 14)

for, hvordan man skal være en

acceptabel forkynder af retfærdigheden.

Herrens råd hjælper os ikke blot, når vi søger at

blive acceptabel for ham, men det hjælper os også med ikke

at blive bedraget af dem, som ikke repræsenterer ham i

sandhed.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 52

En levning af Jakob (v. 2) –

en lille del af Israels hus

Arvinger (v. 2) – mennesker,

som har en lovlig ret til at

arve jorden

Sigte som avner (v. 12) – et

udtryk, som beskriver kornets

adskillelse fra avnerne,

men som i dette tilfælde

betyder »at smide ham bort«

eller »at få magt over ham«

Afguderi (v. 39) – lade noget

få større betydning end Gud

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 52.

Lære og Pagter 52

Zion, Det Ny Jerusalem,

bliver åbenbaret

A

Et mønster

Herren gav i Lære og Pagter 52:14–19 et »mønster« for,

hvordan man undgår bedrag.

1. Gennemgå disse vers og angiv kvaliteterne hos dem, som

er »antaget« af Gud, eller som kan anses som værende

»af Gud«.

2. Skriv de velsignelser op, som vil komme til et menneske,

der modtager disse kvaliteter.

At modtage et missionskald er spændende for en kommende

missionær og dennes familie og venner. Umiddelbart

efter en konference i Kirken, som blev afholdt

3.–6. juni 1831, udpegede Herren flere end 30 mænd til

at rejse til Missouri – herunder profeten Joseph Smith.

B

Råd til missionærer

Åbenbaringen i Lære og Pagter 52 er især rettet til de mænd,

som Herren kalder på mission. Skriv om tre ting, som du

mener, at nutidige missionærer kan lære af det, som Herren

sagde til dem.

62


Hvert eneste af vor himmelske Faders børn har fået enestående

gaver og talenter. Når et menneske udvikler sine

talenter og gaver og bruger dem til at hjælpe andre, får alle

gavn af det. Apostlen Paulus sammenlignede de forskellige

gaver og talenter med de forskellige dele af et menneskeligt

legeme (se 1 Kor 12). Hvis alle f.eks. var hovedet, hvem

skulle så udføre hændernes arbejde Hvis alle var hænder,

hvem skulle så tænke tankerne

Hvad er dine gaver og talenter Hvordan kan du bruge

dem til at gavne dine medmennesker og opbygge Guds

rige Lære og Pagter 53 er et eksempel på, hvordan Herren

kalder et menneske til at arbejde i sit rige med udgangspunkt

i denne mands gaver og talenter.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 53

Lære og Pagter 53

Sidney Gilberts kaldelse

Udvælgelse (v. 1) – at blive udvalgt

Lære og Pagter 53:4 – »Agent for Kirke

Sidney Gilbert drev sammen med Newel K. Whitney en

forretning i Kirtland i Ohio. I Lære og Pagter 53 blev han kaldet

af Herren til at være agent for Kirken eller til at foretage

forretninger for Kirken. »Sidney Gilbert var en god forretningsmand.

. . Herren skulle indsamle sine hellige til en ny

lokalitet i Missouri, og de havde brug for mænd som Sidney

Gilbert til at udføre deres forretninger. Forretningstalenter

er, når de indvies til menneskehedens tjeneste, lige så gode

og nødvendige som de såkaldte åndelige gaver. Det er kun,

når de bruges til selviskhed og grådighed, at de bliver en

fælde og en forbandelse. I Herrens tjeneste er de en velsignelse.

Som agent kunne han være med til at opbygge Kirke

(Smith og Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 313).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 53.

A

Brug dine talenter til at opbygge riget

1. Herren kaldte Sidney Gilbert til at være forretningsmand

for Kirken, men hvad sagde Herren, at han måtte gøre for

at kvalificere sig til sin kaldelse

2. Hvilken forskel tror du, at det at følge dette råd fik på den

måde, som han udførte sin forretninger på

3. Tænk på et talent, som du har. Hvordan kan du bruge dit

talent til at velsigne Herrens rige

Lære og Pagter 54

Pagter og konsekvenser

Det kan være skuffende og udfordrende, når vi stræber

efter at gøre Herrens vilje, men ulydighed og gudløshed

hos andre gør det vanskeligt. Et enkelt eksempel på dette

kan være at deltage i en klasse i Kirken, søge at lære og

føle Helligånden, men andres holdninger og gerninger i

klassen gør det vanskeligt for dig opleve det, som du har

håbet på. Lære og Pagter 54 behandler en situation, hvor

en gruppe mennesker, der stræbte efter at holde Herrens

befalinger, hindredes på grund af andres ulydighed.

I afsnitsoverskriften til Lære og

Pagter 51 i dette hæfte læser du

om en gruppe hellige fra Colesville,

New York, som slog sig ned

i Thompson i Ohio, på Leman

Copleys gård. Broder Copley

brød, efter en mission til Det forenede

samfund af troende på Kristi

andet komme til (shakerne, se

L&P 49) pagten, som han tidligere

havde indgået om at indvie

sin jord, og nægtede at lade

de hellige fra Colesville slå sig

ned på »hans« ejendom. Trofaste

kirkemedlemmer – og især grenspræsidenten Newel

Knight – søgte Herrens vejledning ved hjælp af profeten

Joseph Smith angående deres situation. Åbenbaringerne

i Lære og Pagter 54 og 56 kom som svar.

63


Forstå skrifterne

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 54

Lære og Pagter 55

Forblive (v. 2) – være trofast

og blive ved med at tjene

Angergivne (v. 3) – sørger

over sin synd og er villig til

at adlyde

Syndsforladelse (v. 1–2) –

tilgivelse

Angergivne (v. 3) – sørger

over sin synd og er villige til

at adlyde

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 54.

A

Sæt tingene i perspektiv

Gennemgå den historiske baggrund til Lære og Pagter 54

(se afsnitsoverskriften og indledningen i dette hæfte). Læg

mærke til, hvordan Herren præsenterede sig selv i vers 1.

1. Hvilket budskab tror du, at Herren sendte til Leman

Copley og til de hellige fra Colesville ved at præsentere

sig selv på denne måde

2. Hvordan kan dette perspektiv påvirke dine gerninger,

tanker og handlinger i dag

B

Betydningen af pagter

Hvad lærer Lære & Pagter 54 os om pagter Overvej åbenbaringens

historiske baggrund, mens du skriver dit svar.

Lære og Pagter 55

W. W. Phelps kaldes

til værket

Præsident Ezra Taft Benson har belært om: »Mænd og

kvinder, som overgiver deres liv til Gud, vil opdage, at han

kan få meget mere ud af deres liv, end de selv kan. Han

vil øge deres glæde, udvide deres vision, oplyse deres sind,

styrke deres muskler, opløfte deres ånd, mangfoldiggøre

deres velsignelser, øge deres muligheder, trøste deres sjæl,

oprejse venner og udgyde fred« (»Jesus Kristus – gaver og

forventninger«, Stjernen, dec. 1987, s. 4). Uanset hvilke

gaver og talenter, som du måtte have, så vil de blive bedre,

når de bruges med Herrens hjælp og i hans tjeneste.

Åbenbaringen i Lære og Pagter 55 var rettet til William

W. Phelps. Når du læser den, så læg mærke til, hvad

Herren indbød ham til at gøre, og hvad han ønskede at

bruge broder Phelps’ talenter til.

Lære og Pagter 55:1 – Hvem var W. W. Phelps

William Wines Phelps var en succesrig trykker, lærer og

politiker i New York. Han »blev introduceret til Kirken, da

han købte et [eksemplar af] Mormons Bog. . . Han ’sad oppe

hele natten for at sammenligne Mormons

Bog med Bibelen.’ Den følgende morgen

udbrød William: ’Jeg vil tilslutte mig

denne kirke. Jeg er overbevist om, at

den er sand’« (Susan Easton Black,

Who’s Who in the Doctrine and

Covenants [1997], s. 223).

Broder Phelps bar senere følgende

vidnesbyrd om Mormons Bog.

»Det er en god bog og ingen ærlig

person kan læse den uden at føle sig

taknemlig over for Gud for den viden,

som den indeholder. . .

W. W. Phelps

Når som helst jeg har mediteret over

Mormons Bog og set fremad mod den herlighed, som vil blive

tilvejebragt af den og af Guds tjenere, er jeg blevet fyldt med

håb, fyldt med lys, fyldt med glæde og fyldt med tilfredshed.

Hvilken vidunderlig bog! Hvilken enestående skat!« (»Letter

No. 10«, Messenger and Advocate, sept. 1835, s. 177).

W. W. Phelps tjente som »kirkens bogtrykker« (L&P 57:11).

Midt i trykningen af Befalingernes Bog i Missouri i 1833 blev

hans private trykkeri angrebet af en pøbelhob og ødelagt. Han

hjalp senere med at trykke 1835-udgaven af Lære og Pagter.

Han skrev mange af Kirkens salmer. En af disse var »Guds

Ånd som en ild«, som blev sunget ved indvielsen af templet i

Kirtland. Han faldt fra Kirken i 1839 og blev en bitter fjende

af profeten Joseph Smith. I 1840 omvendte han sig og sluttede

sig atter til Kirken. Han døde i 1872 i Utah, 80 år gammel.

Lære og Pagter 55:4 – Undervisning af unge

mennesker er behageligt for Herren

Præsident Gordon B. Hinckley har belært: »Jeg ønsker at sige

til de unge: Få al den uddannelse, som I kan. Udvikl jeres

hjerne og hænder. Uddannelse er nøglen til muligheder. Herren

har lagt det ansvar på jer, som medlemmer af denne Kirke,

at studere og lære åndelige ting, ja, men også at lære timelige

ting. Opnå al den uddannelse, som I kan, selv om det betyder

store ofre, mens I er unge. Det vil velsigne jeres børns liv. I vil

velsigne Kirken, fordi I derved vil afspejle ære til dette værk«

(Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 172).

64


Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 55.

A

Hvordan gik det så

1. Gennemgå citatet fra præsident Ezra Taft Benson i dette

hæftes indledning til Lære og Pagter 55. Hvilken sætning i

Lære og Pagter 55:1 tror du har haft betydning for William

W. Phelps for at han kunne modtage den form for velsignelser,

som præsident Benson lovede

2. Du spekulerer måske på, om bror Phelps fulgte rådet i

denne åbenbaring. Hvis du har adgang til Kirkens salmebog,

så vil du se, at mange salmer er skrevet af William

W. Phelps (bl.a. »Guds Ånd som en ild«, »Nu Israels Genløser«,

»Priser profeten« og »Løft din stemme glad og ren«).

Selv om han forlod Kirken for en tid, så er det at skrive

salmer et eksempel på, hvordan han brugte sine talenter til

at opbygge Guds rige. Skriv om, hvordan en af hans salmer

har påvirket dig, når du læser den, eller hvordan den indtil

nu har været en inspiration for dig.

Herren ikke finder behag i, hvad han sagde om konsekvenserne

af sådanne gerninger, samt hvad han sagde, at vi kan

gøre for at forhindre eller omvende os fra sådanne synder.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 56

Vrede (v. 1, 16) – retfærdig

vrede

Genkalder, tilbagekalder

(v. 4–6) – ophæver

Lære og Pagter 56:2 – Hvordan »tager [man] sit

kors op«

I JSO, Matthæus 16:26 lærer vi: »Og at tage sit kors op vil sige,

at man fornægter sig selv al ugudelighed og enhver verdslig

lyst og holder mine bud.«

Lære og Pagter 56:8 – Omvende sig fra stolthed

Præsident Benson rådede: »Det modsatte af stolthed er

ydmyghed – sagtmodighed, underdanighed. . . Det er et sønderknust

hjerte og en angergiven ånd« (Stjernen, juli 1989, s. 5).

Præsident Benson fortsatte med at sige, at vi kan »vælge at

ydmyge os« ved –

• at dømme, respektere og værdsætte andre, som vi

»dømmer os selv«

• at følge råd fra vore kirkeledere.

• »at tilgive dem, som har såret os.«

• »at yde uselviske tjenester«

• at udføre en mission og fortælle om evangeliet

• ofte at komme i templet.

• »at bekende og aflægge vore synder og blive født af Gud«

• »at sætte [Gud] først i vort liv«

Lære og Pagter 56:8 – Hvad var den tidligere

befaling, som var blevet givet til Ezra Thayre

Profeten Joseph Smith havde tidligere rådet Ezra Thayre i

forbindelse med den ejendom, som han havde indviet. Han

var tilsyneladende kommet i tvivl om, hvorvidt han ville give

en del af sin jord til andre. Hans selviskhed hindrede ham i

at udføre en mission og i at deltage i muligheden for at være

med til at indvi Zions land.

Lære og Pagter 56

En irettesættelse til dem,

som ikke er ydmyge

Lære og Pagter fortsætter med at råde de personer, som var

involveret i kontroversen i Thompson i Ohio (se afsnitsoverskriften

til L&P 51 og 54, såvel som indledningen til

dette hæfte). Herrens råd i denne åbenbaring kan imidlertid

anvendes i mange situationer –før, nu og i fremtiden.

Når du læser det, så se efter de former for gerninger, som

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 56.

A

Oprør: Konsekvenser og helbredelse

1. I Lære og Pagter 56 talte Herren om de stolte og oprørske

gerninger hos visse af Kirkens medlemmer. Han fortalte

også, hvad der ville ske med dem, som var stolte eller

oprørske. Han rådede dem også til, hvad de skulle gøre

for at forhindre eller omvende sig fra stolthed og oprør.

Tegn et skema som det følgende i dit arbejdshæfte. Udfyld

det med det, som Herren sagde i vers 1–15. Angiv det

vers, hvor du har fundet hvert punkt, som du skriver.

65


Eksempler på

stolthed og oprør

2. Skriv om det, som du vil gøre, ud fra det, som har lært i

denne aktivitet. Forklar, hvorfor du vil gøre det.

B

Rig eller fattig

Konsekvenser af

stolthed og oprør

1. Hvilke karaktertræk fordømmer Herren ifølge Lære og

Pagter 56:16 hos den rige Hvad er konsekvensen

2. Hvilke karaktertræk fordømmer Herren ifølge vers 17 hos

den fattige Hvilke løfter gav Herren i vers 18–20 til de

fattige, som er ydmyge og trofaste

3. Gør følgende sætninger færdige ved hjælp af det, du lærer

af disse vers:

a. »Jeg vil ikke ønske at blive rig, hvis. . .«

a. »Jeg vil ikke have noget mod at være fattig, hvis. . .«

Lære og Pagter 57

Zions midtpunkt åbenbaret

Løsninger for at

forhindre eller

omvende os fra

stolthed og oprør

Efter at Kirken var blevet organiseret, forblev Zion et vigtigt

emne. Hiram Page skabte kontrovers og forvirring

blandt Kirkens medlemmer ved at hævde at have modtaget

åbenbaring angående stedet for Zion (L&P 28). Herren

rettede imidlertid broder Page og sagde, at Zions by var

»på grænsen til lamanitterne« (L&P 28:9).

Profeten Joseph Smith

lærte mere om Zion,

mens hans arbejdede på

den inspirerede oversættelse

af Bibelen. Herren

åbenbarede et helt afsnit

af den manglende hellige

skrift fra Første Mosebog,

som fortalte om profeten

Enok, der oprettede Zions

by i tiden forud for syndfloden (se Moses 6–7). Ikke længe

herefter åbenbarede Herren »loven« til profeten. Det var

en åbenbaring angående de timelige og åndelige love, som

Kirken måtte efterleve for at oprette Zion (se L&P 42).

I den samme åbenbaring lovede Herren profeten, at han

ville åbenbare den præcise placering af Zion.

I juni 1831 kaldte Herren adskillige missionærer til at

rejse til Missouri – som lå på grænsen mellem USA og det

indianske (eller lamanitiske) territorium. Han lovede, at

efter at de var ankommet, ville han åbenbare stedet for

Zion (se L&P 52). Nogle i den gruppe, som rejste sammen

med profeten Joseph Smith, ankom den 17. juli. Andre

missionærer ankom kort efter. Mens profeten overvejede

situationen, resulterede hans spørgsmål og bønner til

Herren i den åbenbaring, som findes i Lære og Pagter 57.

Forstå skrifterne

Profeten Joseph Smith sagde: »Opbygningen af Zion er

en sag, der har interesseret Guds folk i alle tidsaldre;

det er et tema, som profeter, præster og konger har dvælet

ved med særlig glæde og fryd; de har med glædefyldt forventning

set hen til den dag, vi lever i; og opfyldt af himmelske

og glade forventninger har de sunget, skrevet og

profeteret om denne vor dag« (Profeten Joseph Smiths

lærdomme, s. 278).

Mens profeten Joseph Smith oversatte Mormons Bog,

lærte han, at det amerikanske kontinent ville blive stedet

for det sidste dages Nye Jerusalem eller Zions by (se

Ether 13:5–8). Mormons Bog lover ligeledes store velsignelser

til dem, som søger at oprette Zion i de sidste dage

(se 1 Nephi 13:37). Før Kirkens organisering fik enkeltpersoner,

som gik til profeten for at få at vide, hvordan

de kunne hjælpe til i værket, at vide, at de skulle søge at

fremme Zions sag (se L&P 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Lære og Pagter 57:3–4 – Køb af det centrale sted

66


»Byen Independence ligger i en af de mest attraktive og sunde

dele af Missouri. . . Den er en gammel by. Den blev grundlagt

i 1827, men var i 1831 kun en landsby. Nu er den en forstad til

Kansas City« (Smith og Sjodahl, Doctrine and Covenants

Commentary, s. 331).

Lære og Pagter 57:4 – »Grænselinien mellem jøde

og ikke-jøde«

Staten Missouris vestlige grænse var en del af grænsen til det

organiserede USA på det tidspunkt, hvor åbenbaringen i

afsnit 57 blev givet. Landet vest for Missouri var det indianske

territorium. Indianerne (eller lamaniterne) kaldes for »jøde«

her, fordi de er direkte efterkommere af Israels hus. Udtrykket

»ikke-jøde« henviser til hvide nybyggere i Missouri

(se L&P 19:27). Ud fra Mormons Bogs standarder betragtes

Amerika som en ikke-jødisk nation.

hellige og Det Ny Jerusalem, hvad ville du så yderligere

gerne have at vide af Herren Kirkens medlemmer søgte

på den tid ivrigt råd ved profeten Joseph Smith, og Herren

gav åbenbaringerne i Lære og Pagter 57 og 58, der indeholdt

specifikke råd angående Zions land, som der kort

forinden var blevet åbenbaret om.

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 57.

A

Hvad skulle ligge i midtpunktet

1. Angiv de tre spørgsmål, som profeten Joseph Smith stillede

Herren, og som er nævnt i afsnitsoverskriften til Lære og

Pagter 57.

2. Gennemgå vers 1–5 og forklar, hvilket spørgsmål profeten

modtog et svar på, og skriv, hvad det svar var.

3. Hvad kan vi lære om det, som er nødvendigt og vigtigt i

oprettelsen af og opbygningen af Zion i vor tid

B

Hvordan man skal udføre forretninger

Der er visse timelige (jordiske eller materielle) anliggender,

som måtte klares for at Zion kunne oprettes. Som følge deraf

har meget af Lære og Pagter 57 at gøre med forskellige timelige

opgaver, som er blevet givet til mennesker for at hjælpe

med at lægge grundlaget til Zion. Det råd, som er givet, kan

anvendes af enhver, som driver en virksomhed, der er acceptabel

i Herrens øjne. Læs det råd, som Herren gav til Sidney

Gilbert (v. 6, 8–10), biskop Edward Partridge (v. 7), William

W. Phelps (v. 11–12) og Oliver Cowdery (v. 13). Skriv mindst

fire vigtige principper fra dette råd i dit arbejdshæfte om,

hvordan man skal lede en forretning, og forklar, hvordan vi

kan anvende disse principper i dag.

Lære og Pagter 58

Herrens vilje vedrørende Zion

Hvis du havde været medlem af Kirken i Missouri, da

Herren åbenbarede, at dette var stedet for de sidste dages

© 1998 Glen S. Hopkinson

Hvad gør du for at » fremme. . . Zions sag« (L&P 6:6;

11:6 og 12:6) i dag Når du studerer Lære og Pagter 58,

så tænk på, hvordan du kan anvende Herrens råd.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 58

Trængsel (v. 2–4) – prøver og

problemer

Guds arvs stad (v. 13) –

Stedet for Guds udvalgte folk

Guds arveland (v. 17) – Guds

udvalgte land

Lad (v. 26) – doven

Udmærke (v. 41) – i stolthed

sætte sig selv over andre

Agent (v. 49, 51, 55) – en

person, som er bemyndiget

til at handle for andre

Skrivelse (v. 51) – brev

Lære og Pagter 58:8–11 – »Et rigt gæstebud, ja et

gæstebud med ren vin«

Disse billeder fra et gæstebud, som der henvises til i Lære og

Pagter 58:8–11, er symboler på den allerbedste mad og drik.

De fordums profeter sammenlignede de tider, hvor evangeliet

ikke var til rådighed i sin fylde med hungersnød (se Amos

8:11). Genoprettelsen af evangeliet tilvejebringer et gæstebud,

som kan mætte enhver åndelig sult. Et yderligere stort formål

med genoprettelsen er at forberede folk til »Herrens nadver«,

som indtræffer ved »Lammets bryllup« (L&P 58:11) eller med

andre ord ved Jesu Kristi andet komme.

Lære og Pagter 58:26–29 – »Det er ikke passende,

at jeg giver befaling i alle ting ... menneskene

burde virke med iver for en god sag«

Ældste Ezra Taft Benson sagde, mens han var medlem af De

Tolv Apostles Kvorum: »Af og til venter Herren håbefuldt på,

at hans børn handler af sig selv, og når de ikke gør det, mister

67


de den større belønning, og Herren vil enten glemme hele

sagen og lade dem lide konsekvenserne, eller også vil han

gøre det mere tydeligt. Men jeg frygter sædvanligvis, at

jo tydeligere han skal gøre det, desto mindre bliver vores

belønning« (Conference Report, apr. 1965, s. 122).

Et positivt eksempel på at følge rådet i Lære og Pagter

58:26–29 findes i en oplevelse, som ældste Vaughn J.

Featherstone, medlem af De Halvfjerds, har fortalt os om:

»Da jeg var 10–11 år gammel kom mange

af vores slægtninge på besøg. Der må

have været mellem 35–40 besøgende.

Mor havde inviteret dem alle til middag.

Efter middagen gik alle ind i det andet

værelse og satte sig ned for at snakke.

Der var stabler af brugte tallerkner og

bestik overalt. Maden var ikke lagt bort,

og der var beskidte gryder og pander

tilbage fra forberedelsen af al maden.

Jeg tænkte på, at senere ville alle tage hjem, og så ville min

mor skulle gøre det hele rent. Jeg fik en idé. Jeg begyndte at

gøre rent. Det var før opvaskemaskinen. Mor havde det altid

rent og pænt, og hun havde lært os, hvordan vi skulle vaske

op og tørre af på den rigtige måde. Jeg begyndte på dette bjerg

af arbejde. Og endelig, ca. tre timer senere, var jeg færdig med

den sidste tallerken. Jeg havde lagt al maden væk, renset alle

bordflader, vaskene og vasket gulvet. Køkkenet skinnede.

Jeg skal aldrig glemme min mors udtryk senere den aften,

da alle gæsterne var gået, og hun kom ind i køkkenet for

at rydde op. Jeg var våd fra brystet og ned til knæene. Det

var hver eneste anstrengelse værd, som jeg havde ydet, bare

at se udtrykket på min mors ansigt. Det var en blanding

af bevægelse, lettelse og stolthed. Jeg traf den beslutning,

at jeg ville forsøge at fremkalde dette udtryk på hendes

ansigt igen og igen« (»We Love Those We Serve«, New Era,

mar. 1988, s. 19).

Lære og Pagter 58:43 – Bekende og aflægge

vores synd

Ældste Spencer W. Kimball sagde

som medlem af De Tolv Apostles

Kvorum: »Intet menneske kan

nogen sinde blive tilgivet for

nogen som helst overtrædelse,

medmindre der er omvendelse,

og man har ikke omvendt sig,

før man har blottet sin sjæl og

tilstået sine hensigter og svagheder

uden undskyldninger

eller rationaliseringer. Man må

indrømme over for sig selv, at man har syndet alvorligt. Når

man har tilstået over for sig selv, uden den mindste bagatellisering

af overtrædelsen eller rationalisering af alvoren eller

at være gået let hen over dens betydning og indrømmer, at

den er så stor, som den virkeligt er, så først er man rede til at

begynde sin omvendelse« (Love versus Lust, Brigham Young

University Speeches of the Year, 5 jan. 1965, s. 10).

Når vores synd desuden har ramt eller påvirket andre, bør

vi bekende og søge tilgivelse fra disse personer. Visse synder,

såsom overtrædelse af kyskhedsloven, fysisk eller seksuel

misbrug og andre synder, som påvirker vores medlemskab af

Kirken, må tilstås over for den rette myndighed i Kirken.

Biskoppen eller grenspræsidenten kan derpå fastslå en persons

status i Kirken og hjælpe vedkommende i omvendelsesprocessen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for

at bekende noget over for en autoritet i Kirken, så drøft det

med din biskop eller grenspræsident.

Lære og Pagter 58:57 – Helligelse og indvielse af

jord og plads til templet

Sidney Rigdon indviede

på en generel måde

tempelgrunden, som

ligger i Missouri; profeten

Joseph Smith indviede

det præcise sted

for templet den 3.

august 1831. Sidney

Rigdon, Edward Partridge,

W. W. Phelps,

Oliver Cowdery, Martin

Harris og Joseph Coe

deltog. Profeten skrev,

at »denne scene

var højtidelig og imponerende« (History of the Church, 1:199).

Studer skrifterne

Løs opgave B og A eller C, mens du studerer Lære og

Pagter 58.

A

Se nærmere

Det må have været enestående at have været i Missouri på

det tidspunkt, hvor Herren åbenbarede stedet for Zions by og

templet. Den næste gerning for de hellige var selvfølgelig at

arbejde på at opbygge Zion. De kom dog ikke til at se opfyldelsen

af dette mål, men Herren havde heller ikke fortalt dem,

at de ville komme til at se Zion fuldt oprettet på deres egen

tid. Besvar følgende spørgsmål ved hjælp af det, du lærer i

Lære og Pagter 58:

1. Hvornår ville Zion blive kronet med herlighed

(Se vers 1–5, 44–46, 56).

2. Hvorfor sendte Herren den første gruppe til Zion

(Se v. 6–13, 44–46).

3. Hvordan ville Zion blive bygget op (Se v. 8–13, 44–46,

50–56).

4. Hvordan hjælper denne åbenbaring med til at besvare

de to første spørgsmål, som profeten bad om, og som er

nedskrevet i afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 57

68


B

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

58:26–27

Læs afsnittet »Forstå skrifterne« til Lære og Pagter 58:26–27 og

skriv dernæst om to eksempler, som du har set, hvor mennesker

opfylder dette råd fra Herren. Hvis du ikke kan komme i

tanke om noget eksempel, så skriv om, hvordan du tror, at et

menneske kan efterleve dette råd.

C

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

58:42–43

Angiv mindst to vigtige principper for omvendelse, som

Herren belærte om i Lære og Pagter 58:42–43.

Lære og Pagter 59

Befalinger til Zion og Zions stave

Hvorfor føler nogle mennesker, at befalingerne er en byrde,

mens andre føler, at de er velsignelser Hvad er formålet

med Guds befalinger Hvordan ville dit liv være anderledes

uden dem Hvad ville der ske, hvis et helt samfund

holdt Guds befalinger Kunne du tænke dig at bo der På

hvilken måde ville det adskille sig fra det samfund, som

du nu lever i Mens du læser Lære og Pagter 59, så tænk

over, hvordan lydighed mod lovene og befalingerne i denne

åbenbaring ville hjælpe os med at frembringe Zion.

Profeten Joseph Smith har belært: »Derfor har Gud givet

menneskene love, hvis efterlevelse bereder dem til [hans

celestiale] hvile. Dette var altså, ræsonnerer vi, Guds hensigt

med at give sine love. I hvilket andet øjemed kunne de

ellers være blevet givet Hvis hele menneskeheden havde

klaret sig lige så godt uden dem som med dem, i hvilken

hensigt er de da blevet givet« (Profeten Joseph Smiths

lærdomme, s. 62).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 59

Sakramenter (v. 9) – religiøse

aktiviteter, hvori vi demonstrerer

vores forpligtelse over

for Herren

Tilegne. . . din andagt (v. 10)

– vise din kærlighed og

forpligtelse

Åsyn (v. 15) – holdninger

og fremtoning

Overdrivelse (v. 20) –

overforbrug

Lære og Pagter 59:1 – Polly Knights død

Lære og Pagter 59 blev modtaget som svar den anden søndag,

hvor profeten Joseph Smith var i Missouri. Profeten deltog før

modtagelsen af denne åbenbaring i Polly Knights begravelse,

og der synes i vers 1 og 2 at være en direkte henvisning til

denne begivenhed.

»Polly Knights helbred havde svigtet i længere tid, i henhold

til en udtalelse fra hendes søn, Newel. Hun var meget syg

under rejsen fra Kirtland til Missouri. ’Alligevel,’ siger hendes

søn, ’ville hun ikke gå med til at afbryde rejsen, hendes eneste

og store ønske var at sætte sin fod på Zions jord og blive

begravet der. Jeg gik i land og købte tømmer til at lave en

kiste, hvis hun skulle dø, før vi kom frem til vores bestemmelsessted

– så hurtigt svigtede helbret det hende. Men Herren

opfyldte hendes hjertes ønske, og hun levede til hun stod på

denne jord’« (i History of the Church, 1:199, fodnote).

Joseph Smith skrev: »Den 7. deltog jeg i søster Polly Knights

begravelse, hustru til Joseph Knight senior. Det var det første

dødsfald i Kirken her, og jeg kan sige, at hun er et værdigt

medlem, som sover i Jesus indtil opstandelsen« (History of the

Church, 1:199).

Lære og Pagter 59:6 – »Gør... [ikke] noget sådant«

Profeter i forskellige tider har brugt udtrykket »gør. . .[ikke]

noget sådant«, når de har talt om tyveri, ægteskabsbrud,

abort og mord. Præsident Spencer W. Kimball lærte os, at

alle former for uærlighed er det samme som at stjæle (se Den

danske Stjerne, apr. 1977, s. 5). Præsident Ezra Taft Benson

lærte os følgende: Intimt kæleri, utugt, homoseksualitet og

anden form for umoralitet »er det samme som hor« (Den

danske Stjerne, okt. 1984, s. 13). Ældste Boyd K. Packer har

belært: »Undtagen hvor de uhyggelige forbrydelser incest og

voldtægt er involveret, eller kompetente lægelige autoriteter

bekræfter, at moderens liv er i fare, eller et alvorligt misdannet

foster ikke kan overleve fødslen, er abort helt klart

et ’du må ikke’« (»Pagter« Stjernen, jan. 1991, s. 78–79).

Lektion 59:8 – »Et sønderknust hjerte og en

angergiven ånd«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, forklarede: »At have et sønderknust hjerte

og en angergiven ånd er at være nedbrudt af dyb sorg på

grund af synd, og at være ydmygt og gennemgribende bodfærdig,

og at have gennemgået en oprigtig og formålsfyldt

omvendelse« (Mormon Doctrine, s. 161).

Lære og Pagter 59:15 – »Ikke med megen latter«

Ældste Joseph Fielding Smith belærte som medlem af De Tolv

Apostles Kvorum: »Jeg tror på, at det er nødvendigt for de

hellige at more sig, men det må være på rette måde. Jeg tror

ikke, at Herren har til hensigt eller ønsker, at vi bliver lange i

ansigtet og ser skinhellige og hykleriske ud. Jeg tror, at han

forventer, at vi er lykkelige og ser glade ud, men han forventer

ikke, at vi hengiver os til larmende og upassende opførsel og

søger efter de forfængelige og tomme ting, som morer og

underholder verden« (i Conference Report, okt. 1916, s. 70).

69


Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 59.

A

Angiv og beskriv velsignelserne

1. Angiv de velsignelser, som Herren lovede de retskafne i

Lære og Pagter 59:1–4, 23.

2. Tænk på, hvad »deres gerninger skal følge dem« (v. 2)

betyder. Læs også Alma 41:3–6, 10, 13–15 og forklar, hvordan

det kan være godt eller dårligt nyt.

3. Hvordan kan »mange befalinger« (v. 4) være en velsignelse

for os

B

Lav tavler til vor tid

Tegn to tavler som de efterfølgende i dit arbejdshæfte. Find

udtrykkene »Du skal« og »Du skal ikke« i Lære og Pagter

59:5–13 og angiv dem som befalinger på tavlerne. Tilføj det,

som Herren sagde i vers 18–21, på tavlerne: Du kan evt.

anbringe disse »tavler«, hvor du kan se dem hver dag.

C

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

59:9–10

Herren sagde i Lære og Pagter 58:26–27, at vi ikke skal have

befaling i hver eneste situation. Herren lærer os lærdommene

og principperne og forventer derpå, at vi »med iver« søger

at leve i overensstemmelse med disse principper. Lære og

Pagter 59:9–10 skitserer grundlæggende lærdomme og principper,

som er knyttet til at holde sabbatten hellig, men

fortæller ikke specifikt, hvad vi bør gøre og ikke bør gøre.

1. Angiv ud fra Lære og Pagter 59:9–10 de vigtige lærdomme

og principper, som vi bør adlyde for at holde sabbatten

hellig.

2. Tilføj det til din liste, som der belæres om i vers 11–16.

3. Skriv om en ting, som du vil begynde at gøre, og noget,

som du vil gøre mindre (eller helt holde op med) for mere

fuldt ud at holde sabbatten hellig.

Lære og Pagter 60

»Du skal ikke bortsløse din tid«

I juni 1831 kaldte Herren mange missionærer til at rejse

fra Kirtland i Ohio til Missouri og prædike ordet

undervejs (L&P 52:9) og holde Kirkens næste konference

der (se v. 1–2).

Præsident Joseph Fielding Smith skrev: »Den 8. august

1831. . . spurgte ældsterne, hvad de skulle gøre. . . Nogle af

dem blev irettesat, for Herren var ikke tilfreds med dem,

fordi de på vejen fra Ohio ikke havde fulgt de råd, som de

havde fået. De havde fået befaling om at forkynde evangeliet

på vejen og bære vidnesbyrd blandt folket, men nogle

af dem havde undladt at ære denne befaling på af deres

frygt for mennesker. Det er sandt, at ikke enhver mand af

natur er missionær, og der er nogle, som viger tilbage fra

ansvaret for at opløfte deres røst og forkynde evangeliet,

og alligevel er det en forpligtelse, som påhviler os i forhold

til den faldne verden. Ældsterne fik i begyndelsen befaling

om at tjene Herren af deres ’hele hjerte, sjæl, sind og

styrke’ for marken er hvid og rede til at blive høstet. Der

skulle pålægges dem, som svigtede, en straf, og de ville

ikke komme til at stå skyldfri på den yderste dag. Forkyndelsen

af evangeliet skulle for dem være det middel, hvorved

de ikke skulle omkomme, men bringe frelse til deres

sjæle. Der er mange, som er blevet sendt ud, og som har

frygtet mennesker, men Herren har lovet at støtte dem i

deres arbejde, hvis de vil stole på ham« (Church History

and Modern Revelation, 1:220).

Mange af instruktionerne i Lære og Pagter 60 gælder lige

så meget for os i dag, som de gjorde for de første ældster

i Kirken. Vi er blevet velsignet med tilstrækkelig tid og

talenter til vores mission her på jorden. Det er en del af

vores prøve for at se, om vi vil bruge vores tid og talenter

på effektiv vis. Mens du studerer dette afsnit, skal du

tænke over, hvordan Herrens ord også gælder for dig.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 60

Fartøj (v. 5) – skib eller anden

form for transport på vandet

Udæsker dem (v. 15) – gør

dem vrede

70


Lære og Pagter 60:8, 13–14 – »De ugudeliges

forsamlinger«

»De ugudeliges forsamlinger« (se også L&P 61:30, 32–33; 62:5;

68:1) er mennesker, som handler forkert mere på grund af

uvidenhed om Herrens handlemåder end på grund af ond

hensigt (se L&P 123:12).

Lære og Pagter 60:15 – »Ryst støvet af dine fødder«

Se afsnittet »Forstå skrifterne«, der hører til Lære og Pagter

24:15 (s. 36).

Studer skrifterne

Løs en af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 60.

A

Lav et symbol

Billeder bruges af og til at repræsentere begreber, som f.eks.

på færdselstavler. Overvej følgende begreber fra Lære og

Pagter 60:2–4 og tegn et symbol, som kan benyttes til at

repræsentere dem hver især. Forklar ved siden af symbolet,

hvordan det repræsenterer det begreb, som Herren belærte

om i disse vers.

1. Åben din mund (v. 2)

2. Skjul ikke dine talenter (v. 2)

3. Frygt ikke mennesker (v. 2)

4. »Min vrede er blusset op« (v. 2)

5. Vær mere trofast (v. 3)

6. »Jeg samler mine skatte« (v. 4)

B

Overvej doktrinen

I Lære og Pagter 60:1–4 udtrykte Herren sin vrede over dem,

som ikke fortæller andre om evangeliet, fordi de er bange

for, hvad andre måtte sige. Hvad sagde Herren om sig selv og

de sidste dage i vers 3–4, som kan give os større mod til at

dele evangeliet med andre (Se også Rom 1:16–18).

C

Kom med eksempler

Herren talte i Lære og Pagter 60:12–17 til dem, som ønskede

at blive indsamlet til Zion i Jackson County i Missouri. Udfyld

fra din læsning af disse vers følgende udtalelser for at vise,

hvordan Herrens råd også gælder i dag:

1. Vi undgår vrede og strid, når vi. . .

2. Vi spilder tiden, når vi. . .

3. Vi begraver vore talenter, når vi. . .

© 1997 Al Rounds

Profeten Joseph Smith skrev: »Den 9. [august 1831] forlod

jeg, ledsaget af ti ældster, bådlejet i Independence på vej

til Kirtland. Vi sejlede nedad floden i kanoer og kom den

første dag så langt som til Fort Osage, hvor vi fik en dejlig

vild kalkun til aftensmad. Der skete ikke noget vigtigt

førend den tredje dag, hvor mange farer, der er så almindelige

på vestlige vande viste sig, og efter at vi havde slået

lejr på flodbredden ved McIlwaine’s Bend, så bror Phelps i

et åbent syn ved dagslys, modstanderen i sin mest frygtelige

magt, ride på vandoverfladen, andre hørte støjen,

men så ikke synet« (History of the Church, 1:202–203).

Den følgende morgen, den 12. august, modtog profeten

åbenbaringen, som er nedskrevet i Lære og Pagter 61. Når

du læser denne åbenbaring, så se efter mindst to årsager

til, at Herren ikke ønskede, at hele gruppen skulle »færdes

så hurtigt på vandet« (v. 3). Tænk over, hvordan denne

åbenbaring gælder for missioneringen i dag.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 61

Lære og Pagter 61

Fare på vandet

Alfa og Omega (v. 1) – det

første og det sidste bogstav

i det græske alfabet, (symboliserer

Herrens magt over alt

fra begyndelsen til enden)

Fedme (v 17) – rigelighed

og overflod

Kanalen (v. 23–24) –

menneskeskabt vandvej

(Ohio-kanalen)

71


Lære og Pagter 61:20–22 – »Jeg, Herren, var vred

på jer i går«

Lære og Pagter 62

Jeres vidnesbyrd

optegnes i himlen

»I løbet af de tre dage på vandet udviklede der sig uoverensstemmelser

og dårlige følelser blandt brødrene, og det blev

nødvendigt at komme med forklaringer og blive enige; man

fandt også ud af, at fremgangen på deres rejse på floden i

kanoer var langsom. Det blev derfor nødvendigt for dem, som

var blevet udpeget til at indkøbe trykkeripressen, Sidney

Gilbert og William W. Phelps samt profeten, Sidney Rigdon

og Oliver Cowdery, som havde fået befaling om at skynde sig

at vende tilbage til Kirtland, at finde en hurtigere måde at

rejse på end at rejse med kanoer. Den største del af natten ved

Mcllwaines Bend blev brugt til disse anliggender. Brødrene

forligede sig med hinanden, og de, hvis opgaver var presserende,

begyndte næste morgen at rejse over landet til St. Louis,

mens resten af selskabet fortsatte rejsen via floden« (B. H.

Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:262–263).

Lære og Pagter 61:30–31 – Hvorfor var Herren vred

på indbyggerne i Cincinnati i Ohio

Præsident Joseph Fielding Smith forklarede: »Cincinnati var

på tidspunktet for denne åbenbaring kun en landsby, og

alligevel var den som andre vestlige byer som Independence

samlingssted for mange, som var blevet tvunget til at flygte

fra de store byer på grund af brud på loven. I alle grænsebyer

var der på den tid stor gudløshed. Efter at have opfyldt deres

mission i Cincinnati fortsatte de to brødre deres rejse tilbage

til Kirtland« (Church History and Modern Revelation, 1:225).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 61.

A

Forstå Guds kraft

1. Læs Lære og Pagter 61:1–5 og svar på følgende spørgsmål:

a. Hvilke muligheder gik missionærerne glip af ved at

rejse på vandet

b. Hvorfor tillod Herren missionærerne at rejse på vandet

2. Ransag vers 6–16 og forklar, hvordan Herren sagde,

at de kunne rejse i sikkerhed på vandene. Hvad lærer du

her om Guds kraft sammenlignet med djævelens kraft

B

Hvordan man bliver »uplettede«

Gennemgå Lære og Pagter 61:33–39 og angiv årsagerne til at

acceptere en kaldelse til at udføre en mission. Vælg en årsag,

som gør indtryk på dig, og forklar, hvorfor det ville være en

god grund til at tjene Herren.

I Lære og Pagter 61, som blev modtaget, mens de opholdt

sig i lejren ved McIlwaines Bend, blev profeten Joseph

Smith, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery instrueret om

hastigt at rejse via land til Kirtland, mens de andre blev

instrueret om at fortsætte rejsen med kanoerne.

»Dagen efter at de havde delt sig op, mødte Joseph den

13. august adskillige ældster, som var på vej til Independence.

Der blev holdt et møde, hvor glæden var stor

[og åbenbaringen i afsnit 62 blev modtaget]. Efter at

ældsterne skiltes, fortsatte profeten og hans to ledsagere

deres rejse, mens de andre fortsatte mod Zions land.

Den 27. august nåede profeten, Sidney og Oliver Kirtland.

Under deres begivenhedsrige fravær havde de oplevet

inspirationens Ånd i stort omfang, og havde været vidne

til mange tilkendegivelser af Guds magt. Deres tro var

blevet styrket, og den Almægtiges hensigter var blevet mere

tydelige for deres forståelse. De havde også opnået større

viden om den anstrengelse, som Satan gjorde sig for at

skjule lyset fra menneskehedens øjne« (George Q. Cannon,

Life of Joseph Smith the Prophet, 1958, s. 123–124).

Forstå skrifterne

Når du studerer Lære og Pagter 62

så se efter, hvorfor det at bære dit

vidnesbyrd for andre er så stor en

ting. Det vil måske overraske dig

at finde ud af, hvem der lytter til

disse vidnesbyrd og den virkning,

som det at bære dit vidnesbyrd har

for dig.

Lære og Pagter 62

Talsmand (v. 1) – forsvarer, en som fører din sag

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 62.

A

Hvad mener du

I Lære og Pagter 62 talte Herren om vigtigheden af at bære sit

vidnesbyrd om evangeliet. Omskriv i dit arbejdshæfte dette

72


vers med dine egne ord, og kom med din mening om, hvorfor

disse ting sker, når vi deler vores vidnesbyrd med andre.

B

»Det er mig lige meget«

I de forrige afsnit af Lære og Pagter, brugte Herren udtrykket

»det er mig lige meget« (se L&P 60:5; 61:22; 62:5). Læs Lære og

Pagter 62:5–8 og forklar, hvad du tror, at Herren mente, da

han sagde dette, og hvad han forventer, at vi gør, når han ikke

er kommet med specifikke instruktioner.

Afsnitsoverskriften til Lære og Pagter 63 nævner den

store interesse, som de hellige havde for at opbygge Zion.

I denne åbenbaring forklarede Herren mange ting om,

hvordan Zion skulle oprettes, og hvem der ville være kvalificeret

til at drage derhen. Mens du studerer dette afsnit,

så tænk over, hvad du ville være mest glad for ved at

bo i Zion. Hvad gjorde nogle af disse tidlige hellige, som

Herren fordømte

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 63

Bevare (v. 3) – redde,

beskytte

Snare (v. 15) – fælde

Lære og Pagter 63

Forberedelse til Zion

Utugtige (v. 17) – en som

deltager i umoralske vaner

Skelne (v. 41) – vide, kende

forskel

Lære og Pagter 63:20–21 – »Forklarelsens dag«

Da Jesus tog sine apostle Peter,

Jakob og Johannes med op på

forklarelsens bjerg (se Matt

17:1–3), så de, hvordan jorden

ville blive efter Kristi andet

komme. Lære og Pagter 63:21

viser, at vi endnu ikke har modtaget

den fuldstændige beretning

om det, som de så. Ældste

Bruce R. McConkie, som var

medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, forklarede:

»Peter talte om tider. . . da vi kan

ånde frit, som vil komme fra Herrens nærhed ved Kristi andet

komme (ApG 3:19–21). Hans udtalelse har samme betydning

som udtalelsen i den 10. trosartikel, hvor der står, at ’jorden vil

blive fornyet og få sin paradisiske herlighed’. Denne begivenhed

er ’verdens genfødsel, når Menneskesønnen tager sæde på sin

herligheds trone’ (Matt 19:28). Det er også ’forklarelsens dag...

når jorden skal forklares’ (L&P 63:20–21).

Denne jord blev skabt i en ny eller paradisisk tilstand og faldt

på grund af Adams overtrædelse til sin nuværende telestiale

tilstand. Ved vor Herres andet komme vil den blive fornyet,

genfødt, forklaret og atter blive en ny jord, en paradisisk jord. Jordens

tilstand i tusindårsriget vil være en tilbagevenden til den

oprindelige tilstand af skønhed og herlighed, den tilstand,

som eksisterede før faldet« (Mormon Doctrine, s. 795–96; fremhævning

findes oprindelig i teksten).

Præsident Joseph Fielding Smith belærte om, at »alt dette skal

finde sted i tidernes fylde, som vi lever i. Når det er opfyldt vil

denne jord igen fremstå, som den gjorde i begyndelsen. Havet

vil blive drevet tilbage mod nord, og øerne vil atter forenes

med hovedlandet og verdensdelene bringes sammen, som de

var, før jorden blev delt (L&P 133:22–24)« (Church History and

Modern Revelation, 1:231).

Denne »forklarelsens dag« er forskellig fra den tid, hvor »der

skal blive en ny himmel og en ny jord« Præsident Joseph

Fielding Smith forklarede, at efter tusindårsriget »kommer

jordens død, dens opstandelse, dens herliggørelse til bolig for

de retfærdige eller dem, som hører til det celestiale rige; de

alene skal bebo den« (Lærdomme om Frelse, 3:234).

Lære og Pagter 63:25–27 – »Dog giver jeg, Herren,

kejseren, hvad kejserens er«

I Lukas 20:19–26 læser vi om, hvordan ypperstepræsterne

og de skriftkloge forsøgte at lægge en fælde for Jesus ved at

spørge ham, om det var lovligt for

jøderne at betale skat til den romerske

kejser, Cæsar. De vidste, at hvis han

sagde ja, så ville jøderne forkaste ham,

fordi de hadede romerne, som havde

besat dem. Hvis Jesus sagde nej, så

ville de rapportere ham til romerne,

som ville arrestere ham for forræderi over for det romerske

herredømme. Jesus vidste dem en mønt med Cæsars billede

indgraveret og sagde: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og

Gud, hvad Guds er!« (v. 25).

Herren brugte denne hændelse til at lære de hellige på Joseph

Smiths tid, at selv om hele jorden er Herrens, så må de hellige

stadig købe den jord, som Herren har befalet dem at bygge

Zion på i Missouri.

Lære og Pagter 63:34 – »De hellige skal også kun

undkomme med nød og næppe«

Mens profeten Joseph Smith talte om Frelserens andet komme,

forklarede han: ». . . det er en falsk idé og tanke, at de hellige

vil undgå alle straffedomme, medens de ugudelige lider, thi

alt kød er underkastet lidelser, og ’de retfærdige skal undkomme

med nød og næppe’; dog vil mange af de hellige undslippe,

thi de retfærdige skal leve ved tro; dog skal mange af de

retfærdige blive et bytte for sygdom, for pest etc. på grund af

kødets skrøbelighed og dog blive frelst i Guds rige. Det er

73


altså et vanhelligt princip at hævde, at den og den har overtrådt,

fordi de er blevet ramt af sygdom eller død, thi alt kød

er døden underkastet, og Frelseren sagde: ’Døm ikke, for at I

ikke skal blive dømt’« (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 192).

Lære og Pagter 63:50 – Hvad er »et menneskes

alder«

Ud fra Herrens løfte til de nephitiske disciple ser det ud,

som et menneskes alder i vores nuværende dødelige tilstand

er 72 år (se 3 Nephi 28:1–3). Men det vil ikke være tilfældet i

tusindårsriget.

»Profeten Esajas talte om denne tidsperiode og erklærede:

’Der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle,

der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som

hundredårig’ (Es 65:20; fremhævelse tilføjet).

Præsident Joseph Fielding Smith kommenterede denne

tilstand og sagde: ’Mennesker på jorden vil stadig være dødelige,

men der skal komme en forandring over dem, så de

vil have magt over sygdom og død. Døden vil helt blive bortvist

fra jorden, for mennesker skal leve, indtil de når et træs

alder eller hundred år (se [L&P] 63:50–51) og derpå skal de

dø, når de når menneskets alder, men denne død skal ske på

et øjeblik, og livet på jorden skal på et øjeblik give plads for

udødelighed. Der skal ikke være nogen grave, og de retskafne

skal tages op i en strålende opstandelse’ (Church History and

Modern Revelation, 1:461; fremhævning tilføjet)« (Brewster,

Doctrine and Covenants Encyclopedia, s. 10).

Lære og Pagter 63:61–64 – »Alle mennesker [skal]

tage sig i agt for, hvordan de tager mit navn på

deres læber«

Ældste James E. Talmage, som var medlem af De Tolvs

Kvorum, skrev:

»At tage Herrens navn forfængeligt. . . er at benytte dette navn

skødesløst, uden indhold og uden virkning, hvad hensigten

angår . . .

Lad os sammenfatte:

1. Vi kan misbruge Guds navn ved blasfemisk sprog.

2. Vi kan misbruge det, når vi sværger falsk og ikke er trofaste

over for vore pagter og løfter.

3. Vi misbruger det på en blasfemisk måde, når vi taler i hans

navn uden myndighed.

4. Og vi misbruger hans navn, når vi med vilje gør noget i

trods mod hans befalinger, eftersom vi har påtaget os hans

navn« (Conference Report, oktober 1931, s. 50, 53).

Studer skrifterne

Løs tre af følgende opgaver (A–F), mens du studerer Lære og

Pagter 63.

A

Advarselstegn og et ordsprog

Herren gav nogle stærke advarende ord til de oprørske, som

søger efter tegn eller undergerninger, før de vil tro.

1. Studér Lære og Pagter 63:1–12, og forklar den form for

»tegn«, som de gudløse vil modtage.

2. Brug det, som du har lært i vers 5–12, og lav en liste over

det, som du ville skrive på adskillige advarselstavler for

at advare dem, som Herren ikke finder behag i.

3. Skriv et ordsprog eller en sætning, der er let at huske,

og som udtrykker Herrens advarsler til dem, som søger

tegn.

B

Find frem til konsekvenserne

Alt hvad vi gør har sine konsekvenser – vore gode gerninger

så vel som vore synder.

1. Tegn fire kolonner i dit arbejdshæfte. Giv dem overskriften

»Synder«, »Konsekvenserne af synden«, »Alternativet til

synd« og »Konsekvenserne af alternativet«.

2. Læs Lære og Pagter 63:13–19 og angiv i den første kolonne

de synder, som er nævnt der; angiv derefter i anden

kolonne konsekvenserne af hver enkelt synd.

3. Læs vers 20–21 og fyld oplysningerne ind i de passende

kolonner om alternativet til synd og dets konsekvenser.

4. Hvorfor tror I, at nogle mennesker vælger at synde i stedet

for at adlyde Hvorfor er lydighed det bedste valg

C

En nøgle til viden

Læs Lære og Pagter 63:22–23 og Alma 12:9–11. Sammenfat

det, som vi fået at vide er nøglen til forståelsen af rigets

»hemmeligheder«. Hvorfor tror du, at Herren kræver det

D

Bekymrer du dig eller finder du trøst

Gennemgå det, som Herren har belært om de sidste dage i

Lære og Pagter 63:32–37.

1. Udvælg en profeti, som kan få nogle mennesker til at

blive urolige i forbindelse med det andet komme og forklar

hvorfor.

2. Udvælg endnu en profeti, som kan give andre mennesker

trøst og forklar hvorfor.

3. Overvej, hvordan du har det med at leve i de sidste dage,

og skriv en sætning, der beskriver, hvordan du kan forberede

dig til det andet komme med tro i stedet for med

frygt (se afsnittet »Forstå skrifterne« om hjælp, hvis det

er nødvendigt).

E

Hvordan vil tusindårsriget være

Skriv ud fra dit studium af Lære og Pagter 63:47–54 en beskrivelse

af det liv, som der vil være at finde i Zion i tusindårsriget.

Vær sikker på at medtage følgende hovedtanker i din

beskrivelse: arv, død, et menneskes alder, forvandlet på et øjeblik

og adskillelse (se afsnittet »Forstå skrifterne« hvis det er

nødvendigt).

74


I tusindårsriget vil der ikke være nogen død, som vi kender den.

F

Kom med nutidige eksempler

Når vi tænker på nogen, som misbruger Herrens navn, så tænker

vi normalt på banden. Lære og Pagter 63:60–64 forklarer,

at der findes andre måder at begå denne synd på. Studér disse

vers og afsnittet »Forstå skrifterne« til Lære og Pagter 63:61–64

og skriv adskillige nutidige eksempler på, hvordan vi kan

undgå at tage Herrens navn forfængeligt.

Lære og Pagter 64

Tilgiv andre

Mens Lære og Pagter 64 blev modtaget, forberedte profeten

Joseph Smith og hans familie sig på at flytte fra Kirtland

til Hiram i Ohio, ca. 50 kilometer mod sydøst. De

blev inviteret til at til at bo sammen med de nyomvendte

John og Alice Johnson, så profeten kunne få et stille sted

til at fortsætte sit arbejde med oversættelsen af Bibelen.

Den første del af denne åbenbaring handler om, hvad

nogle mennesker mener er den vanskeligste af alle befalinger

– den pligt, som vi har til at tilgive dem, som har gjort

os fortræd eller fornærmet os. Læg mærke til den overraskende

sandhed, som Herren åbenbarede til dem, som

nægter at tilgive andre.

i Kirken), var et svar på Herrens befaling til Joseph og Sidney

Rigdon om at »opsøge sig et hjem«, hvor de kunne fortsætte

deres arbejde (L&P 63:65). Familien Johnson havde sluttet sig

til Kirken som resultat af en bemærkelsesværdig oplevelse,

som de havde haft med profeten Joseph:

»Umiddelbart efter

profetens ankomst til

Ohio rejste den 53-årige

Fader Johnson, dennes

hustru Elsa og metodistpræsten

Ezra Booth til

Kirtland for at undersøge

mormonismen. Mens

de drøftede denne nye

John Johnsons hjem i Hiram i Ohio

tros læresætninger blev

Elsa (Alice) helbredt for en kronisk gigt. Den historiske beretning

indeholder detaljer om denne mirakuløse helbredelse:

’Under interviewet drejedes samtalen ind på de overnaturlige

gaver, som blev overdraget på apostlenes tid. Der var en,

som sagde: »Her er fru Johnson med en lammet arm; har Gud

givet nogen magt til mennesket på jorden til at helbrede

hende« Nogle få øjeblikke efter, da samtalen var drejet hen

i en anden retning, rejste Smith sig og gik tværs gennem

værelset, tog fru Johnson ved hånden og sagde på en yderst

hellig og imponerende måde: »Kvinde, i Herren Jesu Kristi

navn befaler jeg dig at blive helbredt,’ og forlod med det

samme værelset.« Elsa blev med det samme helbredt, og

den næste dag vaskede hun sit tøj ’uden besvær eller smerte’

[se fodnote, History of the Church, 1:215–216]. Denne helbredelse

ledte direkte til Fader og Moder Johnsons omvendelse

og dåb ved profeten« (Black, Who’s Who in the Doctrine and

Covenants, s. 152).

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 64

Babylon (v. 24) – Et symbol

på verden eller verdslighed

Rykkes op (v. 36) – fjernes

Banner (v. 42) – flag eller

vimpel, en genstand, person

eller begreb, som folk

samles om

Lære og Pagter 64 – Flytningen til Hiram i Ohio

Den invitation, som profeten Joseph Smith og hans familie fik

til at flytte ind hos John Johnson (kendt som »Fader Johnson«

»Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at I tilgiver alle

mennesker« (L&P 64:10).

Lære og Pagter 64:7 – Hvad vil det sige at synde

»til døden«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, har forklaret: »De, som vender sig fra evangeliets

lys og sandhed, og som hengiver sig til Satan og melder sig

75


til hans sag samt støtter og opretholder den, og derved bliver

hans børn – synder til døden ved at følge en sådan kurs. For

dem er der hverken omvendelse, tilgivelse eller noget håb om

frelse af nogen som helst art. Som Satans børn er de fortabelsens

sønner« (Mormon Doctrine, s. 737).

Lære og Pagter 64:21 – Frederick G. Williams

Frederick G. Williams sluttede sig til Kirken

i oktober 1830 i Kirtland i Ohio.

Han udførte trofast en mission umiddelbart

efter sin dåb. I 1832 kaldte

Herren broder Williams som rådgiver

til profeten Joseph Smith i Det

Første Præsidentskab. Profeten

stolede på ham, og han var en trofast

leder i Kirken. I 1837 vaklede

hans hengivenhed over for sandheden.

Han blev afløst fra sin kaldelse

og mistede sit medlemskab i Kirken.

Han blev gendøbt i 1838 og forblev trofast

indtil sin død i 1842 (se Black, Who’s Who in the Doctrine and

Covenants, s. 346–348).

Lære og Pagter 64:23 – Hvad betyder »tiende«

i dette vers

Tiendeloven blev ikke givet før næsten syv år efter, at åbenbaringen

i Lære og Pagter 64 blev modtaget (se L&P 119).

Udtrykket »tiende«, som det benyttes i vers 23 »betyder ikke

blot en tiendedel, men alle frivillige offerydelser og bidrag

til Kirkens fonde« (overskriften til L&P 119).

Lære og Pagter 64:21 – Hvorfor ønskede Herren et

»fast greb i Kirtland for et tidsrum af fem år«

Præsident Joseph Fielding

Smith belærte: »Det var

her, at det første tempel i

denne uddeling blev bygget.

I dette tempel blev

de afgørende nøgler til

genoprettelsen åbenbaret.

Det ses med tydelighed, at

hvis alle medlemmerne var

flyttet til Zion i Missouri

på den tid, så ville byggeriet

af et tempel være blevet

umuliggjort af folkets

fjender . . . Gengivelsen

af præstedømmets nøgler, som de fordums profeter havde,

var afgørende for Kirkens udvikling. Herren erklærede, at et

hus til hans navn skulle opføres i Kirtland, hvor han kunne

komme, og hvor han kunne sende sine budbringere med

disse magtens nøgler. Byggeriet af et sådant tempel krævede

tid... Den åbenbaring, hvori Herren kaldte de hellige til at

bevare et stærkt greb i Kirtland, blev givet den 11. september

1831. I marts 1836 blev Herrens hus indviet og i april måned

samme år blev de hellige nøgler overdraget« (Church History

and Modern Revelation, 1:237).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–D), mens du studerer Lære og

Pagter 64.

A

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

64:9–11

Vi har hver især syndet og har behov for at søge tilgivelse.

I Lære og Pagter 64:7–11 tydeliggjorde Herren, hvem han ville

tilgive.

1. Skriv sætningen »Jeg, Herren, forlader dem deres synder,

som . . .« i dit arbejdshæfte. Ransag vers 7–11 og find ordene

bekender, beder om, døden og tilgiver og skriv de fire betingelser,

som Herren angav for at blive tilgivet.

2. Der er mennesker, som har følt, at den fjerde betingelse

(se v. 8–10) er meget vanskelig. Forklar, hvorfor du er enig

eller uenig.

3. Ældste Boyd K. Packer fra De Tolv Apostles Kvorum har

forklaret følgende: »Tilgivelse er en magtfuld åndelig medicin.

Når du tilgiver, så tilbyder du denne lindrende salve

til dem, der har såret dig« (Stjernen, jan. 1988, s. 15). Forklar

med brug af ældste Packers udtalelse, hvorfor du tror, at

det at nægte at tilgive er »en større synd« (L&P 64:9).

B

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

64:23

I Lære og Pagter 64:23 fortalte Herren, at en ærlig tiendebetaling

er en beskyttelse mod at blive opbrændt i den renselse,

som vil ledsage hans andet komme.

1. Sammenlign vers 23 med vers 24 og forklar, hvorfor betalingen

af en ærlig tiende vil bevare et menneske mod at

tilhøre dem, som er »hovmodige« og som »handler ilde«.

2. Hvorfor tror du, at det er mere sandsynligt, at et menneske,

som betaler en ærlig tiende, også forsøger at holde de andre

befalinger

3. Bed en forælder eller præstedømmeleder om at beskrive

nogle generelle karaktertræk hos dem, som er ærlige

tiendebetalere. Hvad fortæller det dig om værdien og

vigtigheden af at betale en ærlig tiende

»Den, som har betalt tiende, skal ikke opbrændes, når han kommer«

(L&P 64:23).

C

Skriv et opmuntrende brev

Lad os antage, at du har en ven, som planlægger at udføre

en mission, men at han er bekymret over, om han har evnen

til at opnå succes. Skriv med brug af det, som Herren sagde

i Lære og Pagter 64:29–33, et opmuntrende brev til din ven.

76


Forklar det, som Herren sagde, der ville give ham mod. Forklar

hvad »succes« er i henhold til disse vers, og hvorfor

han kan få succes.

D

Brug nøgleordene i en sætning

I Lære og Pagter 64 gav Herren yderligere information om,

hvordan Zion vil blive. Gennemgå vers 37–43 og find ordene

dommer, herlighed, banner og skælve. Brug derpå hvert af disse

ord i en sætning, som forklarer, hvordan det pågældende ord

beskriver Zion.

I Det Nye Testamente belærte Herren sine disciple om at

bede om, at Guds rige måtte komme (se Matt 6:10). Hvad

og hvor er Guds rige Er Guds rige det samme som himmeriget

Lære og Pagter 65, som profeten Joseph Smith

sagde, var en bøn, der blev givet til ham ved åbenbaring,

tilvejebringer nogle vigtige svar på disse spørgsmål.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 65

Lære og Pagter 65

Guds rige på jorden forbereder

vejen til himmeriget

Guds riges nøgler (v. 2) –

præstedømmemyndighed til

at præsidere over Kirken

Underlagt (v. 6) – besejret,

overvundet

Lære og Pagter 65:2 – Hvad er »den sten, der uden

hænder blev revet løs af bjerget«

Billedet med stenen, som vil rulle frem og opfylde hele jorden

kommer fra en profeti i Det Gamle Testamente om Guds

rige i de sidste dage (se Dan 2:28–45). Præsident Gordon B.

Hinckley har sagt følgende om denne genoprettelse:

»Vi er borgere i det største rige på jorden – et rige, som ikke

ledes af menneskers visdom, men som ledes af Herren Jesus

Kristus. Dets tilstedeværelse er virkelig. Dets skæbne er

sikker. Dette er det rige, som profeten Daniel talte om – en

sten, som skal rives løs fra bjerget uden hænder og rulle

frem og opfylde hele jorden (se Dan 2:34–35).

Intet menneske på jorden har skabt dette rige. Det kom ved

åbenbaring fra dets guddommelige overhoved. Og siden dets

fremkomst i det 19. århundrede er det rullet frem som en

snebold, der bliver større og større« (»Pillars of Truth«, Ensign,

jan. 1984, s. 4).

»Evangeliet [skal] udgå til jordens ender, ligesom den sten, der uden hænder

blev revet løs af bjerget« (L&P 65:2).

Lære og Pagter 65:5–6 – Hvad er forskellen mellem

Guds rige og Himmerigets rige

Ældste James E. Talmage, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, skrev:

»Udtrykket ’Himmeriges rige’ bruges som synonym for

udtrykket ’Kristi Kirke’, men Herren har gjort det klart, at han

somme tider benytter udtrykket ’Himmeriges rige’ i en

bestemt betydning. I 1832 gjorde han opmærksom på denne

betydning med disse ord, da han talte til Kirkens ældster:

[se L&P 65:1–6]

Sådan var bønnen, og sådan er den bøn, som det er fastsat

for dette folk at bede, ikke blot at udtale ordene eller sige dem,

men at bede om... at Guds rige må rulle frem på jorden som

forberedelse af jorden til Himmeriges riges komme. Bestemmelsen

i Herrens bøn ’. . . komme dit rige, ske din vilje som i

himlen således også på jorden’ er ikke blevet ophævet. Vi

beder om, at Himmeriges rige må komme, og søger at forberede

jorden til dets komme. Guds rige, som allerede er dannet

på jorden... søger ikke at nedbryde nogen eksisterende regering,

den giver ikke udtryk af at ville udøve kontrol i anliggender,

som har med jordens regeringer at gøre, undtagen at

undervise i korrekte principper og forsøge at få mennesker

til at leve i overensstemmelse med principperne for sand regeringsform,

før Himmerigets rige skal komme og oprettes på

jorden med en Konge som overhoved. Men når han kommer,

skal han herske og regere, for det er hans ret« (Conference

Report, apr. 1916, s.128–129).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 65.

A

Få udsagnet til at passe til et vers

Sammensæt udtrykket fra Lære og Pagter 65 med den udtalelse,

som bedst repræsenterer dets betydning.

77


1. »Gør hans stier

jævne« (v. 1)

2. »Guds riges

nøgler« (v. 2)

3. »Sten . . . blev revet løs

af bjerget« (v. 2)

4. »Lammets

nadver« (v. 3)

5. »Iført i sin herligheds

glans« (v. 5)

B

Opsummer bønnen

a. Præstedømmets

myndighed

b. Indsamling af de trofaste

til at møde Kristus

c. Stort lys og kraft

bliver vist

d. Den genoprettede

kirke i de sidste dage

e. Forberede en vej, få

tingene gjort klar

Sammenfat det, som Joseph Smith bad om i Lære og Pagter

65:4–6, at der ville ske, og forklar derpå, hvad du kan gøre

for at hjælpe med til at tilvejebringe disse begivenheder.

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 66.

A

Find et eksempel

Lære og Pagter 66 indeholder opmuntrende løfter til William

McLellin så vel som irettesættende og advarende ord.

1. Skriv et eksempel i dit arbejdshæfte på et løfte og et eksempel

på irettesættelse i denne åbenbaring. Angiv numrene

på de vers, hvor du fandt dem.

2. Hvordan ligner denne åbenbaring en patriarkalsk velsignelse,

som vi kunne modtage i dag

3. Læs Jakobs Bog 4:7 og Ether 12:27 sammen med Lære og

Pagter 66:3. Hvorfor, set ud fra det, som du har lært i disse

vers, fortalte Herren broder McLellin hvad »der ikke er

velbehageligt« i hans liv, da broder McLellin gik til Herren

for at blive rådet (Overvej at skrive Jakobs Bog 4:7 og

Ether 12:27 som en krydshenvisning i margenen ved siden

af L&P 66:3; læg mærke til, at Jakobs Bog 4:7 er en fodnote

i L&P 66:3).

Lære og Pagter 66

William E. McLellin – »Du er ren,

men ikke i alt«

William E. McLellin (somme tider stavet M’Lellin) bad

profeten Joseph Smith om en åbenbaring, som ville hjælpe

ham med at vide, hvordan han bedre kunne efterleve evangeliet.

Når du studerer Lære og Pagter 66, så tænk over,

hvad broder McLellin kan have følt om denne åbenbaring.

Hvilke dele bringer trøst og opmuntring Hvilke dele kan

have bragt ham uro

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 66

Misgerninger(v. 1) – synder

Lære og Pagter 66 – William E. McLellin

William McLellin boede i Paris i Illinois, da han hørte budskabet

om det gengivne evangelium fra Harvey Whitlock og

David Whitmer. Han lukkede sin skole med 30–40 elever

og tog til Independence i Missouri. Han blev døbt af Hyrum

Smith den 20. august 1831. Han blev udelukket af Kirken i

1838 på grund af frafald.

Hvis vi kommer til Jesus Kristus, vil han hjælpe os med at

omvende os (se L&P 66:3).

Lære og Pagter 67

Skriftens prøve

Ved en særlig konference i Hiram i Ohio, foreslog profeten

Joseph Smith, at de åbenbaringer, som han modtog fra

Herren, blev udgivet i en bog. Ved denne konference tilkendegav

Herren sin godkendelse af udgivelsen ved at give

78


Joseph Smith en åbenbaring, som nu er Lære og Pagter

afsnit 1, som Herren kaldte »mit forord til mine befalingers

bog« (L&P 1:6). Det er hans præsentation af og

vidnesbyrd om åbenbaringerne.

Oliver Cowdery læste åbenbaringen i afsnit 1 for de forsamlede

ved konferencen, hvorefter adskillige af brødrene

rejste sig op for at vidne om sandheden af åbenbaringen

og gav udtryk for deres støtte til den foreslåede trykning af

bogen. Nogle få udtrykte den mening, at sproget i åbenbaringen

skulle forbedres. Som et resultat af denne bekymring

modtog Joseph den åbenbaring, som nu er Lære og

Pagter 67, hvori Herren udfordrede dem, som fandt fejl i

åbenbaringerne, til at fremstille noget, som de bare anså at

ligne den mindste af de åbenbaringer, som profeten havde

modtaget (se L&P 67:6–8).

William E. McLellin, der var

skolelærer, troede, at han var

bedre kvalificeret til at skrive

åbenbaringer end dem, Herren

gav til profeten Joseph Smith.

Han forsøgte, men indrømmede

selv, at han ikke kunne

gøre det, og vidnede senere, at

han vidste, at åbenbaringerne

var fra Gud.

Profeten Joseph Smith skrev:

»Efter at det forudgående

[L&P 67] var modtaget, forsøgte

William E. M’Lellin

[McLellin], som den, der ud

fra sin egen opfattelse var

den klogeste, men havde mere

lærdom end fornuft, at skrive

en befaling, som lignede den

mindste af Herrens, men det

lykkedes ham ikke, for det var

et frygtindgydende ansvar at

skrive i Herrens navn. Ældsterne

og alle, som var til stede,

og som var vidne til dette forgæves

forsøg fra et menneskes

side på at imitere Jesu Kristi

sprog, fik fornyet deres tro på evangeliets fylde og på sandheden

af de befalinger og åbenbaringer, som Herren havde

givet til Kirken med mig som redskab, og ældsterne

udtrykte deres villighed til at bære vidnesbyrd om deres

sandhed for hele verden« (History of the Church, 1:226).

På grund af vores begrænsede forståelse kan vi fra tid til

anden blive fristet til at sætte spørgsmålstegn ved vore

ledere. Når du studerer Lære og Pagter 67, så vær især

opmærksom på det, som Herren belærte om, hvorfor vi

bør nære tro på hans udvalgte ledere.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 67

Overgå ham i ord i hans

sprog (v. 5) – skrive åbenbaringerne

med de ord, som

han mente ville udtrykke

åbenbaringernes tekst bedre

Kødelig (v. 10, 12) – verdslig,

jordisk

Lære og Pagter 67:10–12 – Det privilegium at

se Gud

Udtalelsen i Johannes 1:18 og 1 Johannes 4:12: »Ingen har

nogen sinde set Gud« har skabt en del forvirring, eftersom vi

ved, at profeter som Moses har set Gud »ansigt til ansigt«

(2 Mos 33:11; se også Es 6:5; JS-H 1:17). I Lære og Pagter 67:11

tydeliggjorde Herren, at et menneske for at kunne være i

Guds nærhed må blive »levendegjort ved Guds Ånd«, hvilket

vil sige, at blive forandret på en måde, som gør det muligt

for et menneske at udholde hans herlighed. Moses beskrev det

som at blive »forklaret« (Moses 1:11) (se JSO, Joh 1:19;

JSO, 1 Joh 4:12).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 67.

A

Hvad betyder disse åbenbaringer

for dig

Lære og Pagter 1 blev modtaget kort før afsnit 67. Begge disse

åbenbaringer handler om den foreslåede bogudgivelse af de

åbenbaringer, som profeten Joseph Smith modtog fra Herren

(se elevhæftets indledning til L&P 67).

1. Gennemgå Lære og Pagter 1:17–24 og 67:4–9 og sammenfat

det, som Herren sagde om de åbenbaringer, som Joseph

Smith modtog.

2. Hvordan hjælper disse åbenbaringer os med at forstå den

form, som åbenbaringerne er skrevet på

3. Skriv et afsnit om, hvordan du har det med de åbenbaringer,

som du har studeret indtil nu i dette år. Fortæl om

mindst et skriftsted, som har rørt dit hjerte og gjort en forskel

i dit liv.

B

Skitser processen

Af og til modtager vi ikke de velsignelser, som Herren gerne

vil give os, fordi vi ikke er rede til disse velsignelser. Skitser

ud fra det, som Herren sagde i Lære og Pagter 67:1–3, 10–14

det, som vi må gøre for at modtage hans lovede velsignelser.

Lære og Pagter 68

Skriften, Guds magt og forældre

Hvad er definitionen på »hellig skrift« Hvad er formålet

med missioneringen, og hvilken kraft besidder missionærerne

Hvem kan kaldes som biskop, og hvad har det at

gøre med en bogstavelig efterkommer af Aron Hvilket

79


hovedansvar har forældre Hvilke problemer har Herren

sagt, at han ikke »er helt tilfreds« med hos de hellige

Når du læser Lære og Pagter 68, så se omhyggeligt efter

svar på disse spørgsmål.

Forældrene bør lære deres børn at bede og vandre retskaffent for Herren.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 68

Udtyde (v. 1) – undervise,

forklare

Virkelig efterkommer

(v. 15–16, 18–20) – en direkte

efterkommer

Lade (v. 30) – en, som nægter

at arbejde

Lære og Pagter 68:1 – En profeti til Orson Hyde

»Profetien i dette vers blev bogstavelig taget opfyldt. Orson

Hyde forkyndte evangeliet ’fra folk til folk, fra land til land’.

I 1832 rejste han sammen med Samuel H. Smith rundt i staterne

New York, Massachusetts, Maine og Rhode Island – ca.

3200 km – til fods. I 1835 blev han ordineret til apostel, og i

1837 drog han på mission til England. I 1840 blev han sendt

på mission til Jerusalem. Han krydsede Atlanterhavet, rejste

gennem England og Tyskland, besøgte Konstantinopel, Cairo

og Alexandria og nåede til sidst den hellige by. Den 24. oktober

1841 gik han op på Oliebjerget og bad en indvielsesbøn

for Palæstina til indsamlingen af jøderne« (Smith og Sjodahl,

Doctrine and Covenants Commentary, s. 409).

Lære og Pagter 68:4 – Hvad er hellig skrift

Præsident Joseph Fielding Smith skrev:

»Når en af brødrene i vor tid står foran en forsamling, og

Herrens inspiration er over ham, taler han det, som Herren vil

have ham til at sige. Det er lige så meget ’skrift’, som alt andet,

man kan finde i optegnelserne, og dog kalder vi det ikke for

kirkens standardværker. Vi stoler naturligvis på den vejledning,

vi får fra brødrene, som er berettiget til inspiration.

I Kirken er der kun én mand ad gangen, som har ret til åbenbaring

for Kirken, og det er Kirkens præsident. Men det

hindrer ikke noget som helst medlem i denne kirke i at tale

Herrens ord, hvilket forklares her i åbenbaringen i afsnit 68;

men en åbenbaring, der skal gives til Kirken, således som

disse åbenbaringer i denne bog er givet, vil komme til Kirkens

præsident; men alligevel er det ord fra Herren, som tales af

andre tjenere ved generalkonferencer og stavskonferencer,

eller hvor som helst de er, lige så meget Herrens ord – når de

siger det, som Herren lægger dem i munden – som andre

profeters ord eller skrivelser i andre uddelinger« (Lærdomme

om Frelse, 1:166–167).

»Og hvad de taler, drevet

af den Helligånd, skal

anses som hellig skrift«

(L&P 68:4).

Hvordan kan vi vide, at det, som

vore kirkeledere har sagt, er inspireret

af Helligånden Præsident

J. Reuben Clark jun. , som var

medlem af Det Første Præsidentskab,

sagde:

»Jeg har tænkt noget over dette

spørgsmål, og svaret er, så vidt

jeg kan fastslå det, dette: Vi kan

vide, at talerne kun er ’drevet

dertil af den Helligånd’, når vi selv er ’drevet dertil af den

Helligånd’.

På en måde flytter dette ansvaret fuldstændigt fra dem til

os, når vi skal finde ud af, om de taler drevet af Helligånden«

(When Are the Writings or Sermons of Church Leaders Entitled

to the Claim of Scripture, tale til religionsundervisere 7. juli

1954, s. 7).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 68.

A

Forklar det for et barn

Forestil dig, at du underviser i en klasse i Primary og ønsker

at hjælpe de tiårige børn med at forstå Herrens definition af

skrift i Lære og Pagter 68:4. Skriv det, som du gerne vil sige,

for at hjælpe dem med at forstå dette vigtige begreb. (Brug om

nødvendigt afsnittet »Forstå skrifterne« for at få hjælp, men

forklar det med dine egne ord).

B

Lav en liste

1. Læs 4. Trosartikel. Skriv derpå »evangeliets første grundsætninger

og forordninger« ned i dit arbejdshæfte, som

Herren befalede forældre at undervise deres børn i ud fra

Lære og Pagter 68:25–28.

2. Lære og Pagter 68:29–33 indeholder yderligere principper

for Kirkens medlemmer. Angiv det, som du har fundet

der, og forklar, hvorfor du tror, at den »ugudelighed«, som

er beskrevet i vers 18, ikke er behagelig for Herren.

80


Lære og Pagter 69–70

Guds åbenbaringer –

en hellig forvaltning

Profeten Joseph Smith

og andre brødre fik

udgivelsen af åbenbaringerne

og Kirkens

materialer i deres forvaltning.

Under den konference, som blev

afholdt den 1.–2. november 1831

blev det besluttet at sende samlingen

af åbenbaringer til Missouri,

hvor de ville blive udgivet som

Befalingernes Bog i W. W. Phelps’

trykkeri. Åbenbaringen i Lære

og Pagter 69 blev modtaget som

en forklaring på, hvordan disse

åbenbaringer og Kirkens indviede

midler skulle transporteres til

Missouri. Når du læser denne

åbenbaring, så læg mærke til, hvorfor

Herren ikke ønskede, at Oliver

Cowdery skulle rejse alene. Læg

også mærke til den yderligere indsigt, som John Whitmer

modtog om det, som Herren forventede af ham.

I forbindelse med principperne for indvielsesloven fik medlemmerne

en forvaltning som en måde, hvorpå de kunne

tjene til livets opretholdelse og tjene samfundet. Deres

forvaltning kunne f.eks. omfatte jord til en bonde, en butik

til en forretningsmand eller et trykkeri til en trykker. Lære

og Pagter 70 er en åbenbaring om den særlige forvaltning,

som blev givet til nogle af brødrene i Kirken. Når du studerer

denne åbenbaring, så se efter det, som Herren sagde,

og som kan hjælpe dig med at være mere trofast i de pligter

og ansvar, som du har fået.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 69

Ude i verden (v. 5) – andre steder end Zion

Lære og Pagter 70

Timelig (v. 11–12) – Fysisk, jordisk

Lære og Pagter 70:5–8 – »De skal [ikke] overlade

dette til kirken«

Den opgave, som brødrene fik, at være »forvaltere af de åbenbaringer

og befalinger« (L&P 70:3) betød, at trykningen og

distribueringen af disse bøger fra Kirken skulle være deres

arbejde. De skulle benytte »indtægterne deraf« (v. 5) til at

betale for deres og deres familiers underhold på samme måde,

som en landmand eller købmand ville gøre. Indtægten fra salget

af Kirkens materialer skulle ikke gives direkte til Kirken,

for: »Den, der er sat til at tjene i åndelige ting, er sin løn værd«

(v. 12). Enhver indtægt, som de modtog, der var udover deres

behov, således som det fastsattes sammen med biskoppen,

skulle gives til Herrens forrådshus for at sørge for de fattige

(se v. 7).

Lære og Pagter 70:14 – Hvad vil det sige at være

lige i timelige ting

Præsident Joseph Fielding Smith forklarede: »Vi lærer fra

denne [L&P 70] og andre åbenbaringer, at alle, som drog op til

eller overvejede at drage op til Zion, var bundet af indvielsesloven,

som Kirken skulle bygges på. De fik ligeledes befaling

om at være lige i timelige ting, og ikke modstræbende indgå

pagter. At være lige betyder ikke, at alle skal have den samme

mad, men at hver skal have i forhold til sine behov. En mand

skulle eksempelvis modtage i forhold til antallet af sjæle i sin

familie og ikke ud fra arten af hans arbejde« (Church History

and Modern Revelation, 1:268–269).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 69–70.

A

Hvad er skrifterne værd

Ved en konference i Kirken, hvor beslutningen blev truffet om

at udgive de åbenbaringer, som Herren havde givet profeten

Joseph Smith, »bestemte konferencen, at de anså åbenbaringerne

for at være lige så meget værd for Kirken som alverdens

rigdomme« (History of the Church, 1:235).

1. Udvælg og skriv en af de sandheder i dit arbejdshæfte, som

der belæres om i Lære og Pagter 69–70, og som du mener er

af særlig værdig for Kirken.

2. Udvælg og skriv om en anden sandhed, som du har lært fra

Lære og Pagter, og som især er betydningsfuld for dig og

forklar hvorfor.

B

Hvordan fungerer det

I Lære og Pagter 70 er der et eksempel på, hvordan indvielsesloven

fungerede.

1. Skriv de seks mennesker op, som er nævnt i denne åbenbaring,

og forklar, hvad deres forvaltning var (se v. 1–5 og

afsnittet »Forstå skrifterne«, der hører til L&P 70:5–8).

2. Hvad bad Herren dem om at gøre med indtægten fra deres

forvaltning (Se v. 6–12).

C

Forklar, hvad det vil sige at være lige

Antag, at du havde en ven, som efter at have læst Lære og

Pagter 70:14–18 sagde: »Jeg er ikke sikker på, at jeg ville

kunne lide at leve i Zion, hvor alle har præcis de samme ting.

Hvad hvis jeg ikke kan lide alt det, som alle andre kan lide«

Brug det, som du lærer i Lære og Pagter 51:3; 70:14–16 og

afsnittet »Forstå skrifterne« til at skrive et svar til denne ven.

81


Sørg for at rette misforståelsen om, hvad det vil sige at det at

være lige i timelige ting, og medtag et afsnit, som forklarer de

fordele, som du ser i at leve i Zion.

Lære og Pagter 71

»Intet våben, som smedes mod jer,

skal have fremgang«

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 71.

A

Se efter detaljerne

1. Hvad fik Joseph Smith og Sidney Rigdon befaling om at

gøre i Lære og Pagter 71 Hvorfor (Se v. 1–8 og afsnittet

»Forstå skrifterne«).

2. Hvordan ville de vide, hvad de skulle sige (Se vers 1).

3. Hvad har du lagt mærke til i Kirkens historie fra Joseph

Smiths tid og indtil nu, som illustrerer den sandhed,

Herren lovede i vers 9–11

Det er vigtigt, at mennesker,

som ikke er medlemmer

af Kirken, har adgang til

korrekte informationer om

Kirken. Når så mange spreder

misforståelser og løgne,

er den bedste information om

Kirkens sandhed medlemmernes

stemme, når de forklarer

det gengivne evangeliums

sandheder. Når du

studerer Lære og Pagter 71,

så læg mærke til, hvad Herren bad profeten Joseph Smith

om at gøre ved de misforståelser, som blev spredt i aviserne

på den tid.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 71

Beskæmme (v. 7) – gøre til skamme

Lære og Pagter 71:1–8 – Hvornår skal vi beskæmme

vore fjender

Ezra Booth var en tidligere metodistpræst, der havde sluttet

sig til Kirken efter at have været vidne til en omvendelse. Han

faldt fra og skrev ni breve mod Kirken. Disse breve blev udgivet

i Ohio Star i Ravenna i Ohio og var meget kritiske, og profeten

Joseph Smith skrev, at de »ved deres farvethed, falskhed

og tomme spekulationer om at forkaste Herrens værk afslørede

hans [Booths] svaghed, gudløshed og dumhed og efterlod

ham med et monument over sin egen skam, som verden kunne

ryste på hovedet af« (History of the Church, 1:217). Booth var

ikke den første, der faldt fra, men han var det første medlem

af Kirken, som skrev og udgav antimormonmaterialer.

Den ophidselse, som Ezra Booth havde forårsaget, var blevet

så voldsom, at Herren den 1. december 1831 kaldte Joseph

Smith og Sidney Rigdon fra deres oversættelsesarbejde til at

forkynde evangeliet i magt og kraft. »Det er af og til klogt

at ignorere de gudløses angreb, og andre gange er det nødvendigt

at møde dem kvalificeret og uden frygt« (Smith and

Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 423).

Herren kaldte Edward Partridge som den første biskop i

Kirken i februar 1831 (se L&P 41:9). Biskop Partridge ledsagede

profeten Joseph Smith til Independence i Missouri,

hvor han tjente som biskop i Zion. Derpå kaldte Herren

Newel K. Whitney til at tjene som biskop i Kirtland i Ohio

(se L&P 7:–8). Ved afslutningen af året havde biskop

Partridges hustru, Lydia, bragt deres børn med fra Ohio

og rejst til Independence for at slutte sig til sin mand.

Vores ansvar for at tjene i Kirken i dag er ikke forvaltninger

på samme måde, som de pligter vi ville have fået under

indvielsesloven. Vi kan imidlertid lære nogle vigtige lektier

om trofast tjeneste fra de råd, som Herren gav disse

hellige om deres forvaltninger. Mens du studerer Lære og

Pagter 72, skal du lægge mærke til, hvad Herren sagde om,

hvad et menneske må gøre for at være en værdig tjener.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 72

Mere om forvaltning og

biskoppens pligter

Lære og Pagter 72

Bevis (v. 17) – skriftlig

anbefaling

Og på dette skal enhver

optages (v. 17) – bevis på

deres værdighed

Så han og hans regnskaber

må blive godkendt (v. 19) –

rapport over hans adfærd og

det, som han er ansvarlig for

Litterære anliggender (v. 20)

Kirkens udgivelsesansvar

Lære og Pagter 72:1–8 – Biskoppens pligter

i Kirkens første tid

Biskop Edward Partridge blev kaldet som den første biskop

i Kirken. Senere, da andre blev kaldet, blev han den første

biskop, der svarede til det, som kaldes Den Præsiderende

82


Newel K.Whitney, den

anden biskop i Kirken

Biskop. Newel K. Whitney blev

således kaldet under biskop

Partridges myndighed. Præsident

Joseph Fielding Smith har

forklaret: »Biskoppen i Kirtland

skulle ’overgive’ optegnelsen over

forvaltningerne til biskoppen i

Zion, hvor de permanente optegnelser

skulle føres. Til dette ansvar

blev Newel K. Whitney kaldet

som biskop. Han skulle lede Herrens

forrådshus i Kirtland, og modtage

midler i den del af vingården og føre regnskab med ældsterne,

således som han fik befaling om, og sørge for deres behov,

alle dem, som skulle betale for det, som de havde modtaget i

det omfang, som de havde noget at betale med. Disse midler

blev så indviet til gavn for Kirken, ’de fattige og nødlidende’.

Hvis der var nogen, som ikke kunne betale, blev der ført et

regnskab, og det ’overlades biskoppen i Zion, der skal betale

gælden af det, som Herren lægger i hans hænder’« (Church

History and Modern Revelation, 1:270).

Studer skrifterne

Løs opgave A eller B, mens du studerer Lære og Pagter 72.

A

Forklar, hvordan det virker

Selv om udtrykket forvaltning kan anvendes om pligter, som

modtages under indvielsesloven, så kan princippet om at

være ansvarlig anvendes på vore nuværende ansvar i Kirken.

Forklar ud fra de følgende kirkepligter, hvor og hvornår en

person kan aflægge beretning om, hvordan hans eller hendes

pligter er blevet udført, og til hvem denne beretning kan

aflægges (se L&P 72:2–5):

1. En klassepræsident for Rosenpigerne

2. En præst i Det Aronske Præstedømme

3. En hjemmelærer

4. En tiendebetaler

B

En biskops pligter

Selv om vi ikke for nærværende lever efter indvielsesloven,

så ligner mange af en biskops ansvar i dag dem, som er

beskrevet i Lære og Pagter 72:5–13.

1. Drøft disse vers med din biskop eller grenspræsident eller

en af hans rådgivere og skriv i dit arbejdshæfte de pligter,

en biskop har i dag, som ligner de nævnte. Forklar, hvad en

biskop gør for at opfylde disse pligter.

2. Hvad kan du gøre for at hjælpe med at gøre biskoppens

pligter lettere

Lære og Pagter 73

Færdiggørelse af Joseph Smiths

oversættelse af Bibelen

I det meste af december 1831 forkyndte Joseph Smith og

Sidney Rigdon i området omkring Kirtland i Ohio for at

råde bod på skaden fra de falske rapporter fra frafaldne

(se overskriften til L&P 71). Denne kaldelse havde krævet,

at de holdt op med arbejdet på profetens inspirerede revision

af Bibelen. Herren rådede i Lære og Pagter 73 Joseph

Smith til atter at fokusere på oversættelsesarbejdet, hvor

Sidney Rigdon tjente som skriver.

Forsatsblad til Joseph Smiths Oversættelse af King James-oversættelsen af

Bibelen. Profeten Joseph Smith fik befaling om at afslutte sin inspirerede

revision af Bibelen.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 73

Formane (v. 1) – opmuntre

og instruere

Omgjord jeres lænder (v. 6) –

forbered jer selv

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 73.

A

Vigtigheden af Joseph Smiths

Oversættelse af Bibelen

Den første opgave, som Herren gav profeten Joseph Smith,

var at oversætte Mormons Bog. I løbet af oversættelsen

83


stillede profeten mange spørgsmål, som Herren besvarede.

Mange af disse åbenbaringer blev afsnit i Lære og Pagter

(se f.eks. L&P 3, 5–6, 8–10).

1. Hvad sagde Herren i Lære og Pagter 73:3, at profeten og

Sidney Rigdon skulle vende tilbage til

2. Læs afsnitsoverskrifterne til Lære og Pagter 76–77, 86 og 91.

Forklar, hvad disse åbenbaringer havde at gøre med Joseph

Smiths Oversættelse, og lav en kort sammenfatning af,

hvad der undervises i dem.

Lære og Pagter 74 er et eksempel på, hvordan Joseph

Smiths Oversættelse af Bibelen har bidraget til evangeliets

fylde og til vores forståelse af vigtige evangeliske principper.

Der opstod ofte spørgsmål, når profeten Joseph Smith

overvejede Bibelens ord. Sammen med Sidney Rigdon,

der var hans skriver, lagde han disse spørgsmål frem for

Herren, hvilket banede vejen for åbenbaringen. Når du

studerer denne åbenbaring, så tænk over, hvilken velsignelse

det er at have nutidig åbenbaring til at hjælpe os

med at forstå fordums hellige skrifter.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 74

Lære og Pagter 74

En profets spørgsmål

Helliget (v. 1) – gjort ren

og hellig, renset fra synd

Omskærelsens lov (v. 2) –

religiøs skik krævet af

moseloven.

Underdanig (v. 3) – en,

som ydmygt underkaster

sig andre

Lære og Pagter 74:1 – Hvad skal man gøre med en

ægtefælle, som ikke tror

På den tid, hvor apostlen Paulus levede, »mente (nogle af

Kirkens medlemmer i Korinth) tilsyneladende, at når ægtemanden

eller hustruen havde omvendt sig, at han eller hun så

burde forlade den uomvendte partner som uren og besmittet.

Slet ikke. Apostlen Paulus siger faktisk, at omvendelsen hos

en af ægtefællerne har bragt en helliggørende indflydelse ind

i familien (se 1 Kor 7:12–14)« (Smith og Sjodahl, Doctrine and

Covenants Commentary, s. 432).

Lære og Pagter 74:1–7 – »Moseloven afskaffedes

blandt dem«

Apostlen Paulus ønskede, at Kirkens medlemmer, som endnu

ikke var gift, skulle gifte sig i Kirken og således undgå de

problemer, som kommer, når ægtemanden og hustruen ikke

deler den samme tro. Han ønskede især, at man ikke længere

overholdt Moseloven.

»Det centrale begreb, som er udtrykt her, findes i det første

og sidste vers (L&P 74:1, 7) og kan udtrykkes således: Små

børn er hellige, idet de er helliget ved Jesu Kristi forsoning.

Der er to konklusioner, der affødes af denne sætning. Den

første, som i sin fylde fremsættes i denne åbenbaring, er at

små børn ikke behøver at blive omskåret for at blive helliget,

således som tilhængerne af Moseloven belærer om. Den

anden er lige så vigtig, at små børn bliver helliget på grund

af Jesu Kristi forsoning« (Smith og Sjodahl, Doctrine and

Covenants Commentary, s. 432).

Lære og Pagter 74:5 – Vigtigheden af at gifte sig

med en, som deler din tro.

Ældste Spencer W. Kimball,

daværende medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, skrev: »Selvfølgelig

begynder det rigtige ægteskab

med at komme sammen

med de rigtige. Man gifter sig som

regel med én, der kommer fra

den omgangskreds, man har, med

én, som man går i skole med, en

som man træffer i kirken, eller som

man på anden måde kommer sammen med. Der gives denne

advarsel (se 5 Mos 7:3–4; 2 Kor 6:14) med stor styrke. Lad

være med at løbe risikoen ved at gå ud med ikke-medlemmer

eller medlemmer, som ikke er modne eller trofaste. En pige

kan sige: ’Jo, men jeg har da ikke i sinde at gifte mig med

fyren. Jeg skal bare »ud« med ham.’ Men man har aldrig råd

til at tage chancen for at blive forelsket i en eller anden,

som måske aldrig vil acceptere evangeliet. Det er rigtigt, at

en lille procentdel til sidst er blevet døbt efter at havde ægtet

medlemmer af Kirken. Nogle gode kvinder og nogle gode

mænd har sluttet sig til kirken efter et blandet ægteskab og er

forblevet trofaste og aktive medlemmer. Vi er stolte af dem

og taknemmelige for dem. De er vores velsignede minoritet.

Andre, som ikke sluttede sig til kirken, var alligevel venlige

og samarbejdsvillige og lod deres ægtefælle, som var medlem,

gå i kirke og tjene i henhold til kirkens mønstre. Men det store

flertal sluttede sig ikke til kirken og . . . gniderier, frustration

og skilsmisse (er) resultatet af mange af deres ægteskaber«

(Tilgivelsens mirakel, s. 216).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 74.

A

Sammenfatning af hovedpunkterne

Lære og Pagter 74 hjælper med til at forklare 1 Korinther

7:12–14 og besvarer tre hovedspørgsmål. Skriv hvert af de

84


følgende spørgsmål i dit arbejdshæfte og sammenfat svarene

i denne åbenbaring til hvert af spørgsmålene (brug afsnittet

»Forstå skrifterne« hvis der er behov for hjælp).

1. Hvis kun én ægtefælle i et ægteskab er omvendt til evangeliet,

hvad bør vedkommende så gøre med den ægtefælle,

som ikke tror

2. Hvilke råd har Herren givet os, vedrørende hvem vi skal

gifte os med

3. Hvad belærte Herren os om angående små børn

Lære og Pagter 75 blev modtaget ved en konference, der

blev afholdt i Amherst – 80 kilometer vest for Kirtland. En

vigtig begivenhed ved denne konference var opretholdelsen

af Joseph Smith som præsident for det høje præstedømme.

Det var et af de første skridt i organiseringen af kaldelsen

som Det Første Præsidentskab i Kirken. Denne åbenbaring

indeholder også opfyldelsen af det løfte, som Herren gav

to uger før, at lade ældsterne vide »ved afstemning på konferencen«

(L&P 73:2), hvor de skulle hen på mission. På

den tid modtog gifte mænd missionskaldelser og forlod

deres hustruer og børn hjemme, mens de udførte missionen.

Hvilket praktisk råd gav denne åbenbaring til disse

mænd og deres familier Hvilket ansvar havde resten af

Kirkens medlemmer over for en familie, hvis far og ægtemand

var på mission

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 75

Lære og Pagter 75

Missionskaldelser

Indsamle mange neg (v. 5) –

et symbolsk udtryk for stor

succes i missioneringen

Tilbagekalder det hverv

(v. 6) – aflyste kaldelsen

© 1994 Janath R. Cannon, fotograf,

og E. Dale LeBaron

Lære og Pagter 75:18–20 – Hvad vil det sige at

»ryste støvet af jeres fødder«

Se afsnittet »Forstå skrifterne«, der hører til Lære og Pagter

24:15 (s. 36).

Studer skrifterne

Løs opgave A, mens du studerer Lære og Pagter 75.

A

Tænk over løfterne

1. Gennemgå Lære og Pagter 75:5, 1–11, 13, 16 og angiv det,

som Herren befalede og det, som han lovede dem, som

drog på mission.

2. Udvælg et af disse løfter og skriv to eller tre sætninger, som

forklarer, hvorfor netop disse løfter har påvirket dig.

3. Mens ældste Spencer W. Kimball var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, sagde han: »En mission er ikke bare

tilfældigt – det er ikke et alternativt program i Kirken. Det

er heller ikke et valg, mere end det at betale tiende er et

valg, eller at deltage i nadvermødet er et valg, eller at efterleve

visdomsordet er et valg. Vi har selvfølgelig vores

handlefrihed, men Herren har givet os valg. Vi kan gøre,

som vi vil. Vi kan tage på mission eller blive hjemme. Men

enhver normal ung mand er i lige så høj grad forpligtet til

at tage på mission, som han er til at betale tiende, komme

til sine møder, holde sabbatten hellig og holde sit liv pletfrit

og rent« (Circles of Exaltation [tale til religionsundervisere,

28. juni 1968], s. 3).

Præsident Gordon B. Hinckley har belært om, at unge

kvinder ikke har samme forpligtelse, som unge mænd har

til at udføre en mission.

»Det Første Præsidentskab og De Tolvs Råd er enige om at

sige til vore unge søstre, at de ikke er under forpligtelse

til at drage på mission. Jeg håber, jeg kan sige det, jeg skal

sige, på en måde, så det ikke støder nogen. Unge kvinder

bør ikke føle, at de har en forpligtelse ligesom den, de unge

mænd har. Nogle af dem har et stort ønske om at tage af

sted på mission. Hvis det er tilfældet, bør de rådføre sig med

deres biskop såvel som med deres forældre. Hvis ideen

varer ved, ved biskoppen, hvad han skal gøre.

Jeg siger, som det er blevet sagt tidligere, at missionering

er hovedsagelig et præstedømmeansvar. Som sådan må

vore unge mænd bære hovedbyrden. Det er deres ansvar

og forpligtelse« (Stjernen, jan. 1998, s. 57).

Hvilke forberedelser bør unge mænd træffe for at blive

gode missionærer Hvad kan unge piger gøre for at hjælpe

de unge mænd med at blive klare til at tjene

Herren sammenlignede missionering med at indsamle mange neg i høsten.

85


Lære og Pagter 76

Et syn om de forskellige

herlighedsgrader

Lære og Pagter 76 blev modtaget, mens profeten Joseph

Smith og Sidney Rigdon arbejdede med den inspirerede

oversættelse af Bibelen (JSO). Bror Philo Dibble, som

var til stede, da denne åbenbaring blev modtaget, skrev:

»Det syn, som er nedskrevet i Lære og Pagter, blev givet

i ’Fader Johnsons’ hus i [Hiram] i Ohio, og mens Joseph

og Sidney Rigdon var overvældet af Ånden og så himlene

åbne, var der også andre mænd i værelset, måske 12, hvoriblandt

jeg var der en del af tiden – måske to tredjedel

af tiden – jeg så herligheden og følte kraften, men så ikke

synet. . .

Joseph sagde med mellemrum: ’Hvad ser jeg’ som om

han så ud af vinduet og så noget, som de tilstedeværende

i rummet ikke kunne se. Så fortalte han om det, som han

havde set eller så. Derpå svarede Sidney: ’Jeg ser det

samme.’ Med det samme sagde Sidney: ’Hvad ser jeg’ og

gentog det, som han havde set eller så, hvorefter Joseph

svarede: ’Jeg ser det samme.’

På denne måde fortsatte samtalen med korte intervaller

til afslutningen af synet, mens ingen af de andre tilstedeværende

sagde noget som helst, mens det varede. Ikke en

lyd eller bevægelse blev foretaget af nogen, udover Joseph

og Sidney, og det synes mig, som om de ikke flyttede på

en muskel, mens jeg var der, i hvad jeg mener var en time

og indtil afslutningen af synet.

Joseph sad roligt hele tiden midt i en strålende herlighed,

mens Sidney sad tung og bleg, som en vredet klud, til

hvilket Joseph smilende sagde: ’Sidney er ikke så vant til

det, som jeg er’« (»Recollections of the Prophet

Joseph Smith,« The Juvenile Instructor, 15. maj 1892,

s. 303–304).

Mens du læser Lære og Pagter 76, skal du være opmærksom

på, hvad Joseph og Sidney læste, og som fremkaldte

synet. Hvordan indledtes synet, eller i hvilken rækkefølge

så de herlighedsrigerne Forestil jer, hvordan det må have

været at være til stede i dette rum under synet og

en eller anden lille måde deltage i denne storslåede begivenhed.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 76

Fortabelse (v. 26) – et navn

for Satan, ødelæggelse

Fortabelsens børn (v. 32) –

Satans disciple, som

lider sammen med ham i

evigheden

Verdens kar (v. 33) – fyldt

med vrede eller raseri

Forløst (v. 38) – reddet,

løskøbt

Retfærdige mennesker

(v. 69) – mennesker, som

har omvendt sig og er blevet

tilgivet for deres synder

Tapre (v. 79) – trofaste og

modige

Gennem... betjening

(v. 86–87) – ved (deres )

ledelse og styrelse

Horkarle (v. 103) –

umoralske mennesker

Lære og Pagter 76 – Åbenbaringens opbygning

Lære og Pagter 76 giver svar på nogle af de vigtigste

spørgsmål, som menneskeheden nogen sinde har stillet.

Dens indhold kan organiseres i følgende kategorier:

• Løfter til de trofaste (se v. 1–10)

• De forhold, som ledte til denne åbenbaring (se v. 11–18)

• Guds Søns herlighed (se v. 19–24)

• Lucifers fald (se v. 25–29)

• Fortabelsens sønners lidelse (se v. 30–38, 43–49)

• De, som arver en celestial herlighed (se v. 50–70, 92–96)

• De, som arver en terrestrial herlighed (se v. 71–80, 87, 91, 97)

• De, som arver en telestial herlighed (se v. 81–90, 98–112)

• Hvordan et menneske kan forstå denne åbenbaring

(se v. 114–119)

Lære og Pagter 76:22–24 – Vigtigheden af vidner

Det er vigtigt at lægge mærke til, at profeten Joseph Smith

ikke var den eneste, som modtog denne åbenbaring. Sidney

Rigdon var ikke alene øjenvidne til hele synet, men andre

86


mænd opholdt sig i rummet og vidnede om, at de følte kraften,

selv om de ikke så synet. Når som helst Herren åbenbarer

en ny lærdom for sit folk, sender han flere end et vidne.

Præsident Joseph Fielding Smith har forklaret dette princip

som den »guddommelige lov om vidner«:

»Der er en lov uigenkaldelig fastsat i skrifterne; den vedrører

vidners udvælgelse og vidnesbyrd. Denne lov har Herren altid

fulgt, når han har givet folket en ny åbenbaring.

Ned gennem alle tider har denne lov stået fast og urokkelig.

Hvis vi havde fuldkomne oplysninger om alle tidsaldre,

ville vi kunne se, at når som helst Herren har påbegyndt en

uddeling, har der været flere end ét vidne til at vidne for ham.

Paulus skrev til korinterne: ’I to eller tre vidners mund skal

ethvert ord afgøres’ (2 Kor 13:1)« (Lærdomme om frelse, 1:180).

Lære og Pagter 76:29 – Kampen om

menneskehedens sjæle

Den krig, som vi er deltagere i i dette liv – lysets kamp mod

mørket, det godes kamp mod det onde – begyndte ikke her på

jorden. Før denne jord blev dannet til os, var der »krig i himlen«

(Åb. 12:7). Satan blev overvundet og »styrtet til jorden, og

dens engle blev styrtet ned sammen med den« (v. 9). Krigen

ophørte ikke der, for her på jorden søger Satan specifikt at

ødelægge dem, som »som holder fast ved Guds bud og ved

Jesu vidnesbyrd« (v. 17).

Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum

har sagt:

»Kirkens medlemmer befinder sig i

frontlinien i kampen om menneskenes

sjæle. Missionærerne er på slagmarken

og kæmper med sandhedens sværd

for at bære det storslåede budskab om

gengivelsen af Jesu Kristi evangelium

til jordens folk. Ingen krig har nogensinde

været uden risiko. Profetierne om

de sidste dage får mig til at tro, at kampen for menneskers

sjæle vil tage til i styrke, og risikoen vil blive større, mens vi

nærmer os Herrens andet komme.

De kommende års udfordringer vil kræve, at vi erstatter frygt

med tro for at forberede os selv og vores familier. Vi må være

i stand til at overvinde frygten for fjender, der er imod os og

truer os. Herren har sagt: ’Frygt derfor ikke, lille hjord! Gør

godt! Lad jord og helvede forene sig imod dig; thi dersom I er

bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd’ (L&P 6:34)«

(Stjernen, jan. 1990, s. 32).

Lære og Pagter 76:31–35 – Hvem er »fortabelsens

børn«

Profeten Joseph Smith har sagt følgende om dem, som begår

den utilgivelige synd og bliver fortabelsens sønner: »Der

vil blive forladelse for alle synder med undtagelse af synden

mod den Helligånd. Hvad må et menneske gøre for at begå

den utilgivelige synd Han må have modtaget den Helligånd,

fået himlene åbnet for sig og kende Gud, og så synde imod

ham. Efter at et menneske har syndet imod den Helligånd,

står der ingen omvendelse åben for ham. Han må sige, at

solen ikke skinner, selv om han virkelig ser den; han må fornægte

Jesu Kristus, når himlene har været åbnet for ham

og må fornægte frelseplanen, til trods for, at hans sind har

været modtageligt for dens sandhed, og fra det øjeblik begynder

han at blive en fjende« (Profeten Joseph Smiths lærdomme,

s. 432–433).

Lære og Pagter 76:37–38 – Hvad er den

anden død

Præsident Joseph Fielding Smith har belært om, at synd mod

Helligånden – den utilgivelige synd »er en synd til døden,

for den fører til almindelig forbandelse – den anden død –

hvorved de, som kommer ind under den, bliver nægtet at

komme i Guds nærhed og overgives til at bo hos djævelen og

hans engle gennem al evighed« (Lærdomme om frelse, 1:52).

Lære og Pagter 76:54 – Hvad er den Førstefødtes

menighed

Præsident Joseph Fielding Smith har sagt: »Hvert eneste menneske,

som bliver døbt i Kirken, har en forpligtelse til at holde

Herrens befalinger. Han er under pagt, for dåb er en ’ny og

evig pagt’ (L&P 22:1). Når vedkommende har bevist sig selv

ved et værdigt liv, og har været trofast i alt det, som kræves

af ham, er det hans privilegium at modtage andre pagter og

påtage sig andre forpligtelser, som vil gøre ham til arving,

og han bliver medlem af ’den Førstefødtes menighed’. ’Det er

disse, i hvis hænder Faderen har givet alt.’ Han vil modtage

af Faderens fylde og af hans herlighed. Er det værd at opnå

Det kan ikke opnås uden at anstrenge sig« (Conference

Report, apr. 1969, s. 122–123).

Lære og Pagter 76:84 – »Det er disse, som er

nedstyrtet til helvede«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, forklarede forholdet mellem helvede og

dem, som er telestiale:

»Den del af åndeverden, som er beboet af gudløse ånder, som

venter på den sidste dag, hvor de skal opstå, kaldes hades.

Mellem døden og opstandelsen kastes de gudløses ånder ud

i det ydre mørke, ind i Sheols trøsteløse depression, ind i det

ventende gudløses Hades, ind i helvedet. Der lider de de

fordømtes lidelser; der vælter de sig i den evige ilds hævn,

der findes gråd, jamren og tænders gnidsel, og der bliver

Guds vredes brændende indignation udgydt over de gudløse

(Alma 40:11–14; L&P 76:103–106). . .

Efter deres opstandelse vil hovedparten af dem, som har lidt i

helvedet, overgå til det telestiale rige, mens resten, som er

forbandet som fortabelsens sønner, vil blive overgivet til at få

del i den endeløse ve, som er djævlens og hans engles. . .

Hvem vil blive overgivet til helvede Dette spørgsmål bliver

rigeligt besvaret i skrifterne. Da dem, som kommer til det

telestiale rige, på deres vej dertil rejser gennem helvedets dybder,

følger det, at alle, som efterlever en telestial lov, vil

komme i helvedet« (Mormon Doctrine, s. 349–50).

Studer skrifterne

Løs opgave A og tre af de andre opgaver (B–G), mens du

studerer Lære og Pagter 76.

87


A

Forstå strukturen

1. Skraver med hjælp af afsnittet »Forstå skrifterne« for Lære

og Pagter 76 (»Åbenbaringens opbygning«) dine skrifter for

at vise de vers, som handler om hver af de kategorier, som

er angivet der. Vælg den form for markering af skriften,

som du foretrækker.

2. Tegn tre kolonner i dit arbejdshæfte og giv dem overskrifterne

»Det celestiale rige«, »Det terrestriale rige« og »Det

telestiale rige«. Gennemgå Lære og Pagter 76:30–112 og

angiv karaktertrækkene hos dem, som vil være i hvert af

disse herlighedsriger.

D

Mesterskriftsted – Lære og Pagter

76:22–24

1. Gennemgå det vidnesbyrd, som står i 76:20–24. Skriv hvad

disse vers lærer os om Frelseren.

2. Tænk over, hvordan profeten Joseph Smith og Sidney

Rigdon må have haft det efter at have set Frelseren i

denne åbenbaring. Skriv dit vidnesbyrd om Jesus Kristus

i din dagbog, samt hvad du ved om ham.

E

Skriv en prøve

Skriv mindst ét seriøst spørgsmål til hver kategori i afsnittet

»Forstå skrifterne« til Lære og Pagter 76 (»Åbenbaringens

opbygning«). Skriv svaret efter hvert spørgsmål og forklar,

hvorfor du mener, at det er vigtigt at lære svaret på dette

spørgsmål at kende.

F

Brug Guide til skrifterne

1. Slå ordet Lucifer op i Guide til skrifterne og skriv i dit arbejdshæfte,

hvad det betyder.

2. Skriv ved hjælp af denne definition og Lære og Pagter

76:25–29, hvad du ved om Lucifer i forudtilværelsen, og

hvad der skete med ham.

3. Hvorfor tror du, at han er så fast besluttet på at føre »krig

mod Guds hellige« (v. 29; se om nødvendigt ogafsnittet

»Forstå skrifterne« til Lære og Pagter 76:29 for at få hjælp).

B

Illustrer synet

Tegn illustrationer i dit arbejdshæfte til to dele af Lære og Pagter

76, som har gjort indtryk på dig. Beskriv hver illustration

kort og fortæl, hvad der har gjort indtryk på dig i disse dele af

åbenbaringen.

G

Det celestiale riges krav og belønninger

1. Lav ud fra Lære og Pagter 76:50–53 en liste over det, som

kræves af dem, der ønsker celestial herlighed.

2. Hvorfor tror du, at det kræves, at vi »sejrer ved troen«

(v. 53) Hvorfor er hårdt arbejde, en fast beslutning og viljestyrke

ikke nok (Se også L&P 76:69; 2 Nephi 31:19–21;

Moroni 6:4).

3. Nævn – på baggrund af Lære og Pagter 76:50–70, 92–96,

som belærer os om dem, som kommer i det celestiale rige –

mindst to velsignelser, der har betydning for dig, og forklar,

hvorfor du ønsker at opnå disse velsignelser.

C

Skriv et brev

1. Læs Lære og Pagter 76:1–10 grundigt og nævn de udtryk,

som beskriver, hvad Gud vil gøre for at »ære dem, som

tjener mig i retfærdighed og i sandhed til enden« (v. 5).

2. Forestil dig, at du har en ven eller nogle familiemedlemmer,

som synes, at det er for svært at være retskaffen, og spekulerer

på, om det egentlig er anstrengelsen værd. Brug din

liste til at skrive et brev, som forklarer, hvad Gud har lovet

de retfærdige. Fortæl, hvilke løfter der har stor betydning

for dig, og forklar hvorfor.

Lære og Pagter 77

Spørgsmål om

Johannes’ Åbenbaring

Profeten Joseph Smith sagde engang: ȁbenbaringen er

en af de tydeligste bøger, Gud nogensinde lod skrive«

(Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 348). Mange

medlemmer af Kirken synes, at apostlen Johannes’

bog er lidt sværere at forstå, og den kristne verden har

88


Apostlen Johannes så en bog, som var

forseglet med syv segl.

i århundreder diskuteret

betydningen deraf.

Lære og Pagter 77giver

os nogle nøgler til at

forstå Johannes’ Åbenbaring,

som kan åbne

den for os og hjælpe

os med at begynde at

forstå den, som Joseph Smith forstod den. Læs også Johannes’

Åbenbaring for at få hjælp til at forstå sammenhængen

med Herrens svar i afsnit 77.

Forstå skrifterne

Lære og Pagter 77

Figurligt (v. 2) – symbolsk

Timelige (v. 2, 6) – som har

med den fysiske verden og

det jordiske liv at gøre

Lykke (v. 3) – glæde

Plan (v. 6) – effektiv ledelse

Elias (v. 9) – en titel på en af

Guds budbringere

Lære og Pagter 77:2–3 – Hvad ved vi om de dyr,

som Johannes så

Johannes så herliggjorte livsformer, som, selv om vi ikke

kender dem, er en vigtig del af vor himmelske Faders skabninger.

Profeten Joseph Smith sagde om disse skabninger:

»Jeg formoder, at Johannes så væsener dér i tusinde forskellige

former, som var blevet reddet og bevaret fra titusinde

gange titusinde jordkloder som denne – besynderlige dyr,

som i ikke har nogen forestilling om: Alle kan ses i himlen.

Den store hemmelighed var at vise Johannes, hvad der var i

himlen« (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 349). Ved en

anden lejlighed sagde han: »De fire dyr var fire af de ædleste

dyr, som havde opfyldt målet med deres skabelse, og var

blevet reddet fra andre verdener, fordi de var fuldkomne:

De var som engle i deres sfære. Vi har ikke fået at vide, hvor

de kom fra, og jeg ved det ikke, men Johannes så og hørte

dem prise og lovprise Gud« (Profeten Joseph Smiths lærdomme,

s. 349). Denne åbenbaring åbner helt bestemt vore øjne for

et univers, der er langt mere kompliceret og storslået, end vi

ofte tror.

A

Brug Guide til skrifterne

I fodnoterne til Lære og Pagter 77:1 er der en henvisning til

Guide til skrifterne, »Jordens skæbne«. Slå dette op i Guide

til skrifterne og læs flere forskellige henvisninger for at lære

mere om emnet. Skriv tre ting, som du mener hjælper dig til

bedre at forstå, hvad der vil ske med jorden i fremtiden.

B

En bog med syv segl

1. Hvad lærer vi i Lære og Pagter 77:6–7 om bogen, der var

»forseglet på bagsiden med syv segl«, og de segl, som

Johannes så i Johannes Åbenbaring 5:1

2. Hvor stor trøst er det for dig at vide, at Gud fra begyndelsen

vidste, hvad der ville ske på denne jord

C

Forklar et ord

1. Lære og Pagter 77:9–11 indeholder Herrens svar på Joseph

Smiths spørgsmål om de trofaste, som blev beseglet i

panden Læs også Johannes’ Åbenbaring 7:1–4 og 14:1 og

forklar, hvad du tror, at denne »besegling« fortæller om

dette folk.

2. Tror du, at dette sker for folk i dag, eller at det er noget,

som vil ske i fremtiden

Lære og Pagter 78

Behovet for at grundlægge

biskoppens forrådshus

Tror du, at vor himmelske Fader ønskede, at nogle mennesker

skulle have meget mere, end de har brug for, mens

andre kæmper for blot at overleve I Lære og Pagter 78

forklarer Herren sin plan for at sørge for alle sine børn.

Se efter de løfter, som Herren gav dem, der bruger deres

jordiske velsignelser på den måde, som han ønsker.

Lære og Pagter 77:15 – Hvad ved vi om de »to

vidner«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv

Apostles Kvorum, belærte: »Disse to skal være tilhængere af

denne ydmyge mand, Joseph Smith, ved hvem Himlens Herre

har genoprettet sit evige evangeliums fylde i denne nådens

sidste uddeling. Der hersker ingen tvivl om, at de vil være

medlemmer af De Tolvs Råd eller af Det Første Præsidentskab

i Kirken« (Doctrinal New Testament Commentary, 3:509).

Studer skrifterne

Løs to af følgende opgaver (A–C), mens du studerer Lære og

Pagter 77.

89


Forstå skrifterne

Lære og Pagter 78

Antaget (v. 4) – accepteret,

forpligtet sig til

Sønnen Ahman (v. 20) –

Guds søn (Ahman betyder

»Gud« på det sprog, som

Adam talte)

Lære og Pagter 78:3 – »Forrådshuset for mit folks

fattige«

Da Herren gav Kirken sin lov i februar 1831, befalede han

medlemmerne at »komme de fattige i hu og indvie en del af

[deres] formue til deres underhold« (Lære og Pagter 42:30).

Det, som blev givet for at hjælpe de fattige, skulle »lægges

frem for min kirkes biskop og hans rådgivere« (v. 31). Det,

som var tilovers, efter at biskoppen havde taget sig af de

øjeblikkelige behov, skulle »opbevares i mit forrådshus for

dermed at hjælpe de fattige og trængende« (v. 34). I marts

1832 var tiden inde til at oprette det forrådshus, som var

blevet lovet.

Lære og Pagter 78:5–7 – Hvad vil det sige at

være ligestillet

Præsident Joseph Fielding Smith belærte: »Ved at være ligestillet

mener Herren ikke, at alle mennesker skal have den

samme løn for deres arbejde, men at hver især skal modtage

efter sine behov, og således skal ligestillingen bevares. Når

der ikke findes nogen egoisme i menneskenes hjerte, kan dette

ønskværdige mål nås, men det vil helt sikkert slå fejl, hvor

jalousi og egoisme ikke er fjernet fra sjælen. Det er absolut

nødvendigt, at vi kan holde den celestiale lov om ligestilling«

(Church History and Modern Revelation, 1:307).

Præsident Ezra Taft Benson har sagt: »Nogle har fejlagtigt

konkluderet, at den forenede orden både handler om fællesskab

og kommunisme teoretisk som praktisk, fordi åbenbaringerne

omtaler ligestilling. Ligestilling under den forenede

orden er ikke en økonomisk og social udligning, som nogle

siger i vore dage. Ligestilling er ifølge Herren ’lige i forhold til

[en mands] familie, efter omstændigheder, trang og fornødenheder’

(L&P 51:3)« (»A Vision and a Hope for the Youth of

Zion,« i 1977 Devotional Speeches of the Year, 1978, s. 74).

Lære og Pagter 78:11–12 – Hvad er »Satans

tugtelser«

Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolv Apostles

Kvorum, belærte: »At blive underlagt Satans tugtelser er at

blive overgivet i hans hænder. Det er at blive overgivet til