Lungenyt 4, 2012! - Danmarks Lungeforening

lunge.dk

Lungenyt 4, 2012! - Danmarks Lungeforening

På vej frem:

Sygeplejersker er

nøglepersoner

nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt

Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med

Lungesagen er på sporet

Gallashow til fordel for lungerne: se kunstnerne


Bestyrelsesformand

Johannes Flensted-Jensen

leder

Vi står på tærsklen til noget stort

JEG ER STOLT. Stolt over, at lungesagen

har bidt sig fast. I medierne, hos de sundhedsprofessionelle

og i offentligheden generelt.

Uden dét havde Danmarks Lungeforening

ikke kunnet afsætte over 1.200

billetter til ”Kunsten Stiger”, vores Gallashow

til fordel for lungerne. Oven i købet

på under to måneder og hen over sommeren.

Derfor: En stor tak til initiativtagerne

og de fantastiske kunstnere, som optræder

til fordel for lungesagen på Det Kongelige

Teater 28. oktober 2012.

En stor tak skal også lyde til alle jer, som

har købt billet. Vi, der vil være til stede i

salen eller på scenen den aften, har noget

til fælles. Vi er lungesagens forkæmpere. Vi

har alle givet noget til lungesagen, hvad enten

det er frivilligt arbejde for at stable det

store show på benene, en optræden på scenen

eller prisen for en billet. At vi for gan-

ske nylig har fået tilsagn fra Kongehuset

om royal deltagelse af HKH Kronprinsesse

Mary ved Gallashowet, er endnu et tegn

på, at lungesagen når nye højder.

OMDREJNINGSPUNKTET for festlighederne,

nemlig 20-års jubilæet for den

første danske lungetransplantation, er der

også bygget bro til. For når kunstnerne

med deres lungers fulde kraft fremviser alle

fire kunstarter for en pakket sal, fylder hospitalernes

fagekspertise også sæderne ud.

Denne aften fejrer vi dem og alle de patienter,

som stod ventetiden på et nyt organ ud,

og med livet i behold har kunnet trække

deres vejr igen og leve livet videre.

HER I BLADET kan du denne gang

læse om en vigtig faggruppe, som jeg spår

en meget stor betydning i fremtiden. Jeg

ser en fremadstormende gruppe i lungesygeplejerskerne,

som bør få tilført flere midler

til både uddannelse og forskning de

kommende år. Som tidligere aktiv regionspolitiker

glæder det mig at læse, at sygplejefaget

er i udvikling. Som patientforening

ser Danmarks Lungeforening sygeplejerskerne

som nøglespillere, og vi kalder derfor

på mere af det gode arbejde for lungesagen.

For der er meget at gøre endnu. Og

patienterne efterspørger det. Det ved vi fra

vores dagligdagskontakt til lungepatienter

både via vores rådgivning og via patientnetværket

på www.snakomkol.dk

DEN STORE opbakning til lungesagen

gør mig overvældet og glad. Alle de

involverede kan og skal være stolte over, at

vi, også sammen med LungePatient.dk, nu

rykker lungesagen mere og mere ud af

skyggen og frem i lyset. Også i projektørlyset

på vores store nationalscene.

Design og produktion: JørnThomsen Elbo • Forside: Fotograf Sara Lindbæk

Danmarks Lungeforening

Administration

Danmarks Lungeforening

Strandboulevarden 47B

2100 København Ø

Tlf: 38 74 55 44. Fax: 38 74 03 13.

info@lunge.dk, www.lunge.dk

Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium i Hjerting

Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V

Forstander: Dorte Lismoes

Tlf.: 75 11 50 03 Fax: 75 11 79 03

kystsanatoriet@mail.tele.dk

www.lunge.dk/hjerting

Rådgivning

Ring til Lungelinjen

Mandage

Kl. 11-12: Sygeplejerske Marie Lavesen, tlf. 30 13 79 46

Kl. 16-17: Socialrådgiver Susanne Kitaj, tlf. 30 13 79 48

Tirsdage

Kl. 17-19: Fysioterapeut Anne-Marie Thomsen, tlf. 28 55 37 49

Skriv til Spørg os og stil spørgsmål til lægen, sygeplejersken,

socialrådgiveren, fysioterapeuten eller

diætisten på info@lunge.dk

2 LUNGENYT nr. 4 2012

Lokalforeninger:

Lokalforening Thy-Mors

I samarbejde med LungePatient.dk

Formand: Børge Melgaard

Tlf.: 97 94 24 30, bmelgaard@youmail.dk

Lokalforening Sønderjylland

Formand: Edith B. Pedersen

Hjarupvej 7, 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 62 79 60, edith@hjertelunge.dk

Lokalforening Trekantsområdet

Formand: Mette Thyssen

Nørrekær 32, 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 12 66, mmt@noerre.dk

Lokalforening Fyn

Konstitueret formand: Peter Willemar Kristensen

Vangelystvej 9, 5250 Odense SV

Tlf.: 23 47 82 55, pwillemart@dsa-net.dk

Lokalforening Aarhus

Formand: Margrethe Bogner

Tlf.: 20 20 20 71, margrethe@bogner.dk

Lokalforening Vordingborg

Formand: Dorrit Helgesen

Hovvejen 19, 4772 Langebæk

Tlf.: 61 71 60 46, dorrit@lite.dk

Lokalforening Viborg-Skive

Formand: Anne-Marie Thomsen

Tlf.: 28 55 37 49 (bedst efter kl. 17.00),

perito@fibermail.dk

Lokalforening Vestkysten

Formand: Anne Merete Nilausen

Tlf.: 22 33 37 65, am-nilausen@mail.dk

Lokalforening Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe,

Rudersdal og Hørsholm

Formand: Anette Garsdal

Malmmosevej 99, 2830 Virum

Tlf.: 20 63 86 49, garsdal@stavganger.dk

Lokalforening Vallensbæk-Ishøj

Formand: Nina Berrig

Tlf.: 20 84 37 60, nina.berrig@regionh.dk

Lokalforening Rødovre

Formand: Preben Laursen, Tlf.: 44 94 47 66, mobil: 28 14 84 78,

bogp.laursen@vip.cybercity.dk

Lokalforening Roskilde

Formand: Ole Wayland Hansen, tlf. 46 78 95 26,

owhansen@tdcadsl.dk

Lokalforening Guldborgsund

Formand: Lise Landgren, Tlf.: 40 74 86 91,

E-mail: liselandgren@mail.dk

Lokalforening Aalborg

Formand: Tinna Brønnum Jensen

Tlf.: 24 48 34 14, lunge.nordjylland@hotmail.com

Sarkoidosenetværket

Formand: Merete Mortensen

Frydenlunds allé 7, 2950 Vedbæk

Tlf.: 45 89 41 25 efter kl. 16.00, hmmr@mail.tele.dk

www.sarkoidosenet.dk

Nye Lunger

Talsperson: Maj-Britt Larsen

Tlf.: 28 83 24 33 (før kl. 17 eller fra 20-21.30),

maj-and@hotmail.com


4

6

18

21

Nr. 3 / AUGUST 2012 DAN-

MARKS LUNGEFORENINGS

MEDLEMSBLAD

indhold 21

KOL-dagen er vores LUNGEDAG

International KOL-dag er 21. november 2012........................................................4

Sygeplejersker er nøglepersoner

På vej mod fremtidens sundhedsvæsen................................................................6

Kort Nyt.......................................................................................................... 12

Fremskridt:

Lungesagen er på sporet.....................................................................................13

Sammen står vi stærkt

Vellykket årsmøde med opbakning til en ny fremtid............................................ 16

Nyt fra sekretariatet.................................................................................. 18

Nyt fra lokalforeninger og netværk ....................................................... 21

Nyt fra Alfa-1 Danmark ............................................................................ 27

Gallashow på Det Kongelige Teater: Se kunstnerne................Bagsiden

Gallashow med

royal deltagelse

Danmarks Lungeforenings

Gallashow til fordel for lungerne

28. oktober 2012 markeres

med deltagelse af

HKH Kronprinsesse Mary

Se gallashowets kunstnere på bagsiden

LUNGENYT nr. 4 2012

3


International KOL-dag 21. november 2012

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

KOL-dagen er vores

LUNGEDAG

Det er for længst blevet en tradition. Hvert år den 3. onsdag i november afholdes den internationale

KOL-dag. På dagen har danskerne mulighed for at få tjekket deres lungefunktion, tale om rygestop,

og i det hele taget bliver klogere på lungerne.

Danmarks Lungeforening koordinerer dagen og samarbejder med

LungePatient.dk, kommuner, hospitaler, apoteker, lokalforeninger

og netværksgrupper, som alle afholder arrangementer på dagen.

KOL-dagen er en vigtig dag for lungerne i Danmark.

Vil du være med

På KOL-dag 2012 vil der over hele landet være arrangementer, hvor

alle kan møde op og få testet deres lunger og få vejledning om fx motion,

rygestop og viden om lungerne. På www.lunge.dk/kol-dag-arrangementer

kan du se, hvilke arrangementer der er i nærheden af dig.

Kommuner, apoteker, hospitaler, praktiserende læger og lokalafdelinger

i LungePatient.dk og lokalforeninger i Danmarks Lungeforening

står bag arrangementerne. Sidste år var der mere end

100 arrangementer landet over.

Skal du være med til at slå arrangementsrekorden fra sidste år

Hvis du arbejder på hospital, i kommune, på apotek, i sundhedscenter,

i almen praksis eller er aktiv i lokalforeninger og netværk, håber vi,

at du vil være med til at støtte op om dagen med dit eget KOL-dags

arrangement. Størrelsen af arrangementer kan variere. Alt, stort som

småt, har betydning. Det kan være alt lige fra, at et sundhedscenter i

kommunen, et hospital og en lokalforening samarbejder om at tilbyde

lungefunktionstest og rådgivning, til at du som borger hænger en plakat

om KOL-dagen op på dit lokale bibliotek eller taler med din praktiserende

læge og inviterer ham eller hende til at bidrage.

Sådan gør du

Danmarks Lungeforening koordinerer KOL-dagen, og vi vil støtte

og hjælpe dig, der gennemfører et arrangement. På www.lunge.dk

4 LUNGENYT nr. 4 2012


Find inspiration og ideer til arrangementer

og aktiviteter i vores inspirationskatalog

på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Læs om KOL-dag 2011 på www.lunge.dk/kol-dag-2011

kan du snart downloade skabelon til pressemeddelelse, plakat og

lungefunktionskort. Som arrangør kan du også selv oprette dit arrangement

på hjemmesiden, så det bliver tilgængeligt for alle. Du

skal blot oprette dig som bruger på hjemmesiden (hvis du ikke allerede

er det), og herefter kan du oprette arrangementet.

Du kan allerede nu kontakte projektleder i Danmarks Lungeforening,

Charlotte Larsen, på cl@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 34,

for at få gode råd og ideer til, hvordan du kan være med til at løfte

den brede lungesag og gøre en forskel.

Find inspiration og ideer til arrangementer og aktiviteter i vores

inspirationskatalog på www.lunge.dk/kol-dag-2012 eller læs om

KOL-dag 2011 på www.lunge.dk/kol-dag-2011

International KOL-dag

• Dagen finder sted hvert år den 3. onsdag i november

• Dagen har fundet sted siden 2002

• Sidste år i 2011 var der over 100 arrangementer rundt

om i landet

Danmarks Lungeforening koordinerer den internationale

KOL-dag i Danmark

• The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung

Disease (GOLD) koordinerer dagen internationalt

• Dagen markeres i 38 lande verden over

Vi arbejder sammen for sundere lunger

Danmarks Lungeforening samarbejder med Dansk Lungemedicinsk

Selskab (DLS), Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

(FSLA), LungePatient.dk og Apotekerne i Danmark for at

sikre, at endnu flere danskere lever med sundere lunger – livet

igennem. Herudover er der en lang række regioner, kommuner og

praktiserende læger landet over, som gør en stor indsats for lungesagen.


Gå ind på www.lunge.dk/kol-dag og se billeder,

presseomtaler fra sidste års KOL-dage

– og få inspiration til dit næste arrangement.

Charlotte Larsen er projektleder

og KOL-dags koordinator hos

Danmarks Lungeforening.

Kontakt hende på cl@lunge.dk

eller tlf. 38 76 00 34.

LUNGENYT nr. 4 2012

5


FSLA arbejder for lungerne

”Det kræver en indsats at få

specialuddannelse og forskning

inden for lungesygepleje

anerkendt som strategisk

indsatsområde.”

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

På vej mod fremtidens sundhedsvæsen:

Sygeplejersker er nøglepersoner

I de kommende år står vores samfund over for nogle kæmpemæssige udfordringer,

hvor den demografiske udvikling lægger pres på sundhedsvæsenet.

Hvad skal der til for, at sygeplejen af mennesker

med lungesygedomme bliver et mere

eftertragtet speciale LUNGENYT er

gået på jagt efter svar.

Lunge- og allergispecialet skal have samme

status som kræft- og hjertespecialerne, så lungepatienter

i Danmark kan få den specialepleje

og professionelle omsorg, de har krav

på. Ifølge sygeplejerskernes faglige selskab er

uddannelse og forskning nøglen til at forbedre

lungepatienternes hverdag og livskvalitet.

Udfordringen er ikke svær at få øje på.

Det er lungepatienter, der ligger flest af på

sygehusenes gange, og det er også patienter

med lungesygdomme, der oftest genindlægges.

På flere hospitaler i landet findes

der ikke lungemedicinske afdelinger med

speciallæger og specialuddannede sygeplejersker.

De mange indlæggelser er hård

kost for både patienter og pårørende. Og

ventetider på at blive tilset af en specialist i

lungesygdomme kan resultere i usikkerhed.

Birthe Hellquist er bestyrelsesformand

for Fagligt Selskab for Lunge- og

Allergisygeplejersker (FSLA), og hendes

medlemmer oplever problemet på nært

hold.

- Det er ofte en dramatisk oplevelse for

lungepatienter at blive indlagt. Patienterne

kan ikke få luft, og bliver ofte usikre på,

hvilken medicinsk afdeling, de ender hos,

og om personalet kender deres sygdom.

Det er en svær situation at tackle både for

dem selv og for deres pårørende. Lungeog

allergisygeplejerskerne skal derfor have

den nødvendige uddannelse til at behandle

patienterne og deres åndenød samt forstå

og tackle angst hos dem, forklarer formand

for FSLA, Birthe Hellquist.

FSLA har ca. 400 medlemmer og samarbejder

tæt med Danmarks Lungeforening,

der har sekretariatsfunktion for det

faglige selskab.

- Som kompetent faggruppe og samarbejdspartner

arbejder vi konstant for at bidrage

til den optimale behandling af lungepatienter,

og heldigvis er vi godt på vej, siger

Birthe Hellquist.

6 LUNGENYT nr. 4 2012


De pårørende

Der har manglet

uddannelse og evidens

Lungesygdomme har i en del år ikke været

et eftertragtet område for hverken læger eller

sygeplejersker, og er heller ikke blevet

anset som prestigefyldt. Hvad skyldes det

- Vi har ikke haft tilstrækkelig uddannelse

og viden om lungesygdommenes

kompleksitet. Hele lungeområdet har været

præget af mange negative budskaber, og

vi har ikke været gode nok til at fremhæve,

hvor meget mere der kan gøres for at forbedre

behandling og livskvalitet for lungepatienterne.

Det handler om, at den del af

sundhedsvæsenet der handler om pleje,

omsorg og rehabilitering, skal være evidensbaseret,

og det er her, vi ønsker at

sætte ind i fremtiden, forklarer Birthe Hellquist.

Det har været svært at skaffe penge til

både efteruddannelse og sygeplejeforskning

i lungerne, og det vil kræve en indsats

at få få specialuddannelse og forskning inden

for lungesygeplejen anerkendt som

strategisk indsatsområde. Helt overordnet,

for så vidt angår sygeplejeforskningen i

både Sverige, Norge og Finland, har man

via en skærpet indsats oplevet stor fremdrift

i sygeplejeforskningen. Som resultat

heraf er der i Sverige fx omkring 1.000 sygeplejersker

med en ph.d. grad og 60 sygeplejersker

i et professorat. I Danmark er de

tilsvarende tal ca. 125 sygeplejersker med

ph.d. grad og kun 4-5 sygeplejersker i et

professorat i sygeplejevidenskab.

- For os handler det om at få sygeplejen

integreret i forskningssystemet og sætte ind

over for de kliniske, uddannelsesmæssige og

forskningsmæssige udfordringer i specialet.

Vi skal træde mere i karakter som professionelle

og bidrage til at skabe evidens for sygeplejen.

Alle lunge- og allergisygeplejersker

skal kunne tage ordet og bakke op om sygeplejens

relevans. Og det har vi både Danmarks

Lungeforenings og Dansk Sygeplejeråds

opbakning til, siger Birthe Hellquist.

Stolthed i specialet

Danmarks Lungeforenings Fond har flere

gange uddelt forskningsmidler til lunge- og

allergisygeplejersker. Og i 2012 er sygeplejerske,

Ph.d. Kirsten Lomborg ved Aarhus

Universitets Institut for Folkesundhed, indtrådt

i fondens forskningsudvalg. Her vil

hun supplere forskningsudvalget med faglig

sygeplejeviden om lungesagen. Hun vil også

arbejde for at få flere interesseret i at forske

i sygeplejevidenskab og brænder for at

rejse de nødvendige midler.

- Ved at fremme lungesygeplejens faglige

udvikling, vil sygeplejerskernes faglige ballast

også komme mere i front. Og i samarbejde

med Danmarks Lungeforening og Dansk Sygeplejeråd

vil vi også kunne komme mere på

banen med sygeplejefaglige udtalelser og råd

til politikere, myndigheder og andre beslutningstagere.

Det vil øge vores gennemslagkraft

og give resultater for patienterne, det er

jeg sikker på, slutter Birthe Hellquist.

Birthe Hellquist er formand for

FSLA, Fagligt Selskab for Lungeog

Allergisygeplejersker.

Kirsten Lomborg, Tove Vogt Duus og Marie Lavesen er alle aktive medlemmer af FSLA. De er netop nogle af

de ildsjæle, som bidrager til at løfte lunge- og allergisygeplejerskernes faglige stolthed op på et højere niveau.

Nye udfordringer:

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle

Sundhedsvæsenet bliver lige nu udfordret

til at benytte primær sektor på en

ny måde. Samtidig forventes borgerne

i fremtiden at blive mere involveret i

deres egen sygdomsbehandling.

Sygeplejerskerne holder nøglen til en

vigtig del af løsningen i den forbindelse,

mener lederen af Sektion for Sygepleje på

Aarhus Universitet, Kirsten Lomborg.

- Som samfund skal vi have omlagt vores

sundhedsvæsen til at benytte primær

sektor på en anden måde. Samtidig skal vi

også have involveret borgerne på nye måder.

I forhold til de udfordringer er sygeplejerskerne

vigtige. Ikke fordi de skal løse

problemet alene, men fordi sygeplejerskerne

er en stor faggruppe, som typisk er tættere

på patienterne end de andre faggrupper

på hospitalerne og i sundhedscentrene.

Det er selvfølgelig mange fagpersoner, som

skal tænke og agere anderledes, men sygeplejerskernes

tilgang til patienterne er allerede

i dag bredere end den faglige behandling.

Allerede nu tænker de på, hvordan

indlagte patienter bedst klarer sig i hverdagen

som helhed, når de kommer hjem, og

den tilgang bliver meget vigtig i fremtiden.

En ny frontlinje for forskning

En cykelrytter på vej op ad bjerget får det


KIRSTEN LOMBORG, sygeplejerske, lektor og

leder af Sektion for Sygepleje på Aarhus

Universitet, Institut for Folkesundhed.

LUNGENYT nr. 4 2012

7


FSLA arbejder for lungerne

”Folk vil gerne tage ansvar for deres egen

sygdom og behandling, hvis ellers de får de

rette betingelser for det.”

lidt nemmere, hvis han får vand, motiverende

tilråb og et nyt dæk, hvis han punkterer.

Og ifølge Kirsten Lomborg er det

også måden, sygeplejersken skal tænke på

patienten. - Hvad angår diagnostik og behandling

er vi lægens forlængede arm, og

det er vores opgave at give vejledning og

support, som får patienten til selv at tage

det seje træk for at blive rask eller lære at

leve et godt liv med sin sygdom. Som faggruppe

er vi forskningsmæssigt vigtige og

kan bidrage med ny og nyttig viden, fordi vi

ofte stiller andre forskningsspørgsmål end

eksempelvis lægerne. Hvordan forholder

lungesyge sig eksempelvis til deres åndenød

i hverdagen derhjemme Er der nogen

strategier, som er bedre end andre Hvordan

kan vi som sygeplejersker bidrage fagligt

til, at den lungesyge klarer sig bedre

socialt og mentalt i sine egne omgivelser

De spørgsmål er vigtige, for det er jo derhjemme,

at patienten lever sit liv, hvorimod

den tid vedkommende er sammen med lægen

og sygeplejersken efterhånden er meget

kort. Derfor skal der ske meget derhjemme,

og når noget af behandlingen flytter

hjem, får forskningen pludselig en

ændret frontlinje. En frontlinje, hvor meget

af sygeplejeforskningen allerede befinder

sig, og derfor rummer viden om, hvordan

vi bedst tilpasser sundhedsvæsenet de ændrede

vilkår.

Bedre til at differentiere

Den sundhedsmæssige samfundssituation

spidser til. Ifølge Kirsten Lomborg får vi

flere ældre med kroniske sygedomme – ofte

flere på én gang. Det er en udfordring

økonomisk, men det er ikke den eneste.

Hun uddyber: - Folk vil gerne tage ansvar

for deres egen sygdom og behandling, hvis

ellers de får de rette betingelser for det. Det

skal vi som samfund finde ud af at håndtere

og bruge positivt. Vi skal have et stærkere

samarbejde mellem de forskellige sektorer,

og vi skal have involveret patienterne.

Hvordan, vi organiserer det, bliver vigtigt,

og der er rigtigt meget at hente her. Ikke

mindst ved at spørge patienterne og lytte til

deres idéer. Sygeplejerskernes viden bliver

afgørende på vejen mod de nye løsninger.

Men det bliver samtidigt vigtigt at kunne

differentiere, for der vil være en gruppe patienter,

som vil synes, at det er for meget at

have ansvar for at måle egen lungefunktion

eller blodsukker. Den forskel skal vi blive

bedre til at spotte, og vi skal have etableret

noget systematik omkring, hvordan vi vurderer,

hvad folk kan klare selv og hvad de

skal have hjælp til.

Med en større involvering af patienterne

vil patientundervisning også blive et stort

område i fremtiden, mener Kirsten Lomborg.-

Lige nu giver vi patienterne det, vi

tror, de har brug for, men vi skal blive bedre

til at undersøge helt præcist, hvad borgerne

efterspørger af viden. Igen er sygeplejeforskningen

helt oplagt til at kortlægge

disse områder. Jeg oplever, at vi som faggruppe

og forskere bliver lyttet til, og at vi

er med til at løse nogle store samfundsproblemer.

Det giver os naturligvis stolthed

som faggruppe.


Praktiserende læger og sygeplejersker samarbejder om:

Nytænkning på lungeområdet

Effektivisering af behandlingen af astma

og allergi hos de praktiserende læger

i den sydlige del af Region Syddanmark

giver resultater på flere fronter.

Hvordan kan vi gøre det bedre Det var

oprindeligt de praktiserende læger, som

stillede spørgsmålet og dermed fik igangsat

en forbedring af behandlingen af astma og

allergi, og hermed også implicit hele lungeområdet,

til stor glæde for børn og familier

i Sønderborg. Den garvede sygeplejerske,

Tove Duus, var med på rejsen fra første

skridt. - En arbejdsgruppe af læger og sygeplejersker

satte sig sammen og lavede en

række retningslinjer for at få løftet og ensartet

behandlingen af astma og allergi ude

i praksis. Faktum er jo, at det kun er nogle

få, som kommer igennem slusen til speciallægerne,

og at den reelle frontlinje i forhold

til astma, allergi og lungesygdomme ligger

hos de praktiserende læger. Eksempelvis

oplevede vi, at nogle børn, som først en

TOVE VOGT DUUS, astma- og allergisygeplejerske,

Sønderborg Sygehus børneafsnit.

8 LUNGENYT nr. 4 2012


gang var diagnosticeret med astma, blev

ved med at få den samme dosis astmamedicin,

uanset om de havde brug for den eller

ej. Det er slet ikke situationen i dag.

Som ringe i vandet

Tove Duus oplever, at der er sket et mærkbart

løft af behandlingen af astma og allergi

og hermed lungesygdomme i den sydlige

del af region Syddanmark. Om nogen kan

hun vurdere det, da hun har sin gang både

på det lokale hospital og hos de praktiserende

læger i Sønderborg-området. En del

af forbedringen er nemlig, at astmasygeplejerskerne

er rykket ud til de praktiserende

læger. Tove Duus uddyber: - De praktiserende

læger er blevet rigtig dygtige, og vi er

derude sammen med dem og ser på børnene

med astma. Hvis der er noget, de

praktiserende læger er usikre på i forhold

til astma, så støtter vi astmasygeplejersker

op, og vi har yderligere mulighed for at tage

patientens data med på hospitalet til yderligere

faglig sparring der. Det er vigtigt for

os sygeplejersker at være opdateret om den

nyeste behandling, og det sker netop gennem

tilknytningen til hospitalet. Herfra

spreder ny viden sig som ringe i vand.

Vi har tid til spørgsmål

Når Tove Duus bliver spurgt om, hun oplever,

at der er kommet flere børn med astma,

synes hun, det er svært at svare på. – Er

der reelt flere tilfælde, eller er vi bare blevet

bedre til at fange dem, som er der Men vi

fanger uden tvivl flere af de sjældne lungesygdomme,

fordi vi hurtigere konstaterer,

at de ikke reagerer på astma-behandlingen.

For familierne generelt betyder vores øgede

fokus på astma og allergi, at de ikke skal

køre så langt. Vi er allerede i deres nærområde,

og det giver bedre behandling hurtigere

og nemmere. Det løfter livskvaliteten

for de berørte og er en kæmpe hjælp til familierne.

Noget af det, som Tove Duus fremhæver,

som særligt ved programmet i Sønderborg

er tid. - Jeg er ikke læge, men jeg har

tiden. Vi har hele 30 minutter pr. patient,

og det er luksus i dag. Med den tid har jeg

mulighed for at stille spørgsmål. Desuden

undersøger vi for astma og allergi. Vi har

virkelig tid til at tjekke patienten grundigt.

Rulles ud til hele landet

Hvis Tove Duus skulle ønske noget på vegne

af fraktionen af lungesygeplejersker under

FSLA, er hun ikke i tvivl. - Vi vil så

gerne have udbredt det effektive astma- og

allergi-program fra vores område på landsplan

for både børn og voksne. Vi har gjort

en stor indsats for at gøre opmærksom på

vores gode resultater. Eksempelvis gennem

en patientforening som Danmarks Lungeforening,

som vi kan bruge som en kommunikationsplatform.

Vi har desuden et

fælles projekt ved navn Liv i Lungerne i

opstart, som gør opmærksom på lungernes

Danmarks Lungeforening er sekretariat for FSLA

Ønske fra en ildsjæl:

Endnu mere fokus på lungerne

MARIE LAVESEN, sygeplejerske og master

i sundhedspædagogik, Hillerød Hospital.

betydning for vores sundhed. Heldigvis oplever

vi, at der er kommet mere fokus på, at

sunde lunger starter i barndommen. Astma

rammer alle befolkningsgrupper. Ved at behandle

astma mere effektivt og struktureret

i lokalområdet, sikrer vi også tidligere opsporing

af andre lungesygdomme, fordi

astma ofte er den første mistanke. Det er

også godt for specialafdelingerne på sygehusene,

fordi det så kun er de allerdårligste

og allersværeste tilfælde, som tager tid og

fokus der. Det er en sund fordeling af ressourcerne,

hvis du spørger mig. ●

Danmarks Lungeforening og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

(FSLA) samarbejder om, at

• Udbrede viden, vejledning og rådgivning til patienter og pårørende

• Udvikle pjecer og patientvejledninger

• Planlægge efteruddannelse og faglige møder

• Yde økonomisk støtte til rejser og uddannelse for sygeplejersker

• Skabe synlighed over for regering, folketing, regioner og kommuner

(repræsentation i nævn og råd, høringssvar og pressearbejde)

Lungeområdet er et område i positiv

udvikling, men der er stadig et stykke

vej, før området indhenter prestigen,

økonomien og ressourcerne, som tildeles

de andre store folkesygdomme.

Prisvindende sygeplejerske, Marie Lavesen,

er både tæt på og langt oppe. Tætheden

til patienterne opnår hun i sit daglige

arbejde som lungesygeplejerske på Hillerød

hospital og som patientrådgiver i Danmarks

Lungeforening. Helikopterblikket

kommer fra hendes udviklingsarbejde og

master i sundhedspædagogik. Hvad er det,

som gør hende til en ildsjæl på lungeområdet

- Lungeområdet er et område i udvikling,

hvor man selv med en lille indsats kan


LUNGENYT nr. 4 2012

9


FSLA arbejder for lungerne

”Lungeområdet er et fagligt spændende

område, med mange muligheder inden for eksempelvis

basal, akut men også pædagogisk sygepleje …”

gøre en stor forskel for patienterne. Og der

er behov for særligt fokus, fordi der findes

svage grupper, som nogle gange er mere

sårbare og med færre ressourcer sammenlignet

med patienter fra nogle af de andre

store folkesygdomme. En af de hyppige

lungesygdomme, KOL påvirker mange

aspekter af dagligdagen og ledsages ofte af

angst og åndenød, samtidig med at der findes

en høj andel af socialt sårbare mennesker

med begrænset netværk.

Leve livet bedst muligt

Marie Lavesen ser sundhedspædagogik

som en tilgang til, hvordan man kan hjælpe

mennesker med kroniske sygdomme til at

leve livet bedst muligt til trods for sygdom.

Hun uddyber: - Sundhedspædagogik er en

anden tilgang til patienterne end den gammeldags

autoritære. Vi skal ikke nødvendigvis

formidle al tilgængelig viden om sygdom

og behandling, men netop den viden,

som den enkelte har brug for i sin hverdag

for at kunne leve livet bedst muligt. Vi er

fagpersoner, og vi har tilbøjelighed til at

tage udgangspunkt i sygdomsspecifik viden,

men vi skal blive bedre til også at lytte

og spørge ind til patienternes handlinger

fra deres hverdagslivs perspektiv og dertil

knytte vores sygdomsspecifikke viden.

Hvorfor er det eksempelvis, at de har svært

ved at tage deres medicin Når vi i højere

grad bliver fokuseret på at lytte og spørge

interesseret ind til et andet menneske, bliver

vi også bedre til at vurdere, hvem som

formår og ønsker at tage ansvaret selv, og

hvem, som ikke magter og som hellere vil

have, at vi tager over. På den måde hjælper

vi bedre og opnår sandsynligvis mere varige

resultater.

Mere prestige til lungeområdet

Det har været oppe i samfundsdebatten, at

lungeområdet ikke har den samme faglige

prestige og interesse som eksempelvis hjerte-

og kræftområdet. Marie Lavesen kan

nikke genkendende til fremstillingen. -

Man hører, at der nogle steder stadig er

begrænset viden og interesse for området,

og når det sker, så er der risiko for en ulighed

i den måde, patienterne bliver mødt

på. Men der er de senere år heldigvis sket

meget på lungeområdet gennem arbejdet

med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og

forløbsprogrammer. I dag kan vi behandlingsmæssigt

gøre meget for patienterne, så

de lever længere og bedre. Jeg oplever, at

mange af de sværeste syge mennesker med

KOL har et godt liv, selvom det på ingen

måde er let for hverken dem eller deres pårørende.

Lungeområdet er et fagligt spændende

område, med mange muligheder

inden for eksempelvis basal, akut men også

pædagogisk sygepleje i forhold til at hjælpe

og vejlede denne gruppe til at håndtere

hverdagen med sygdommen. Sammen

med det øgede fokus på KOL, både i regionalt

og kommunalt regi, vil det forhåbentlig

trække flere sundhedsprofessionelle til

området.

Samarbejde og mere forskning, tak!

Hvis Marie Lavesen fik den berømte tryllestav

og kunne gøre noget særligt for lungeområdet,

så ville hun bl.a. ønske et stærkere

samarbejde på tværs af fagområder.

- Patienterne har ofte mere end en sygdom,

så der er et stort behov for, at vi arbejder

bedre på tværs, ikke kun i forhold til fagområder

og diagnoser, men også fra sektor

til sektor. Men det er en udfordring at samarbejde

på tværs af forskellige organiseringer

og specialer, når der samtidig sker øget

specialisering på hospitalerne.

Endelig kunne Marie Lavesen også godt

tænke sig flere midler til forskning. Ikke

kun i forhold til udvikling af bedre behandlingsmetoder,

men også i relation til forskning

i sygeplejemæssige områder som palliation

og pårørende. Hun forklarer: - Jeg

oplever nogle gange, at de pårørende ikke

inddrages tilstrækkeligt. Mange pårørende

tager sig af den syge døgnet rundt uden

megen støtte. Det kunne være hensigtsmæssigt

at undersøge nærmere, hvordan vi

bedre kunne hjælpe og støtte dem. Det

hænger også sammen med ønsket om et

større fokus på, hvordan vi kan hjælpe de

mennesker med KOL, som er i deres terminale

stadie, og hvordan vi bedre giver

dem mulighed for at kunne komme på hospice.


Fagligt selskab for lunge- og

allergisygeplejersker (FSLA)

FSLA er en vigtig part i arbejdet

for, at få omverden til at anerkende

lunge- og allergisygeplejerskernes

faglige ekspertise. Selskabet ønsker

en udvidet rolle for sygeplejerskerne,

kompetenceudvikling og flere

forskningsstillinger. Forebyggelse,

behandling, pleje og rehabilitering

inden for lungesygdomme, astma

og allergologi er i fokus hos FSLA,

og det skal gavne den proaktive

indsats over for mennesker, der er

i risiko for at få eller allerede lever

med en kronisk lungesygdom.

FSLA er organisatorisk forankret

under Dansk Sygeplejeråd. Læs

mere på www.lunge.dk/fsla

10 LUNGENYT nr. 4 2012


kort nyt

Transplanterede fik medaljer

24 danskere tog i alt 16 guld-, 11 sølv og 8

bronzemedaljer ved de europæiske sportslege

for hjerte- og lungetransplanterede i

Holland.

Ud af de 24 deltagere fra Danmark, var 5

unge inviteret af Hjerte- og lungetransplantationsklubben,

heraf 1 lungetransplanteret og

4 hjertetransplanterede. Lungetransplanterede

Natasja Christensen på 21 år var en af de

unge danskere, som vandt medaljer ved de

europæiske sportslege for hjerte- og lungetransplanterede

i den hollandske by Apeldoorn

i slutningen af juni måned. Transplanterede

i alle aldersgrupper fra hele Europa var

samlet for at jagte medaljer i klassiske discipliner

som løb, længde- og højdespring men der

blev også dystet i fx bordtennis, golf og volleyball.

Natasja, som har to nye lunger, kom i år med til sportslegene for første gang,

efter hun blev opfordret til at melde sig af en sygeplejerske på Rigshospitalet.

- Jeg løb 100 m løb, og det var super fedt at se de andre stå på sidelinjen og

heppe på mig. Og tænk engang, jeg vandt en bronzemedalje!

Yderligere én lungetransplanteret, 22-årige Michael Olesen, skulle have deltaget,

men Michael blev desværre syg og indlagt dagen før og måtte derfor melde

afbud. I sportslegene deltager der ca. 5-600 transplanterede fra Europa. Sportslegene

foregår hvert 2. år og i 2014 foregår legene i London.

Læs mere om Natasja Christensens oplevelser ved legene i Holland på

www.lunge.dk/transplantation

Patientkufferten

• KOL

• Hjertesvigt

• Diabetes

• Genoptræning

- sikrer kort indlæggelse

på hospitalet og forsat

behandling i hjemmet,

med samme KOL

sygeplejerske

1180 patienter er

behandlet via

kufferten i Danmark

Konference søger løsningerne på KOL

I forlængelse af KOL-parlamentet, som Dagens Medicin var vært for i foråret, afholdes

mandag 19. november 2012 en interaktiv konference om KOL. Dagens

Medicin-konferencen skal identificere de vigtigste løsninger, der skal kunne forbedre

forebyggelse, opsporing, behandling og rehabiliteringen af mennesker med

KOL. Målet er, at konferencens deltagere udarbejder løsningsforslag til de temaer/

problemområder, der er udpeget af tænketanken (KOL-parlament) af de mest kyndige

eksperter inden for KOL i maj 2012.

Tjek SKI for nye priser

Patien

•KOL

•Hjertes

•Diabete

•Genopt

Odense – Ballerup: +45 70 21 60 7

Kom lettere gennem en svær tid

Ny begravelsesguide på nettet giver dig et indblik

i de opgaver, som skal håndteres i forbindelse

med et dødsfald.

Læs mere på www.lunge.dk/hjaelp-til-begravelse

Tjek SKI for nye priser

Patientkufferten

•KOL

•Hjertesvigt

Odense -•Diabetes

Ballerup:

•Genoptræning

+45 70 21 60 70

www.medisat.dk

Odense – Ballerup: +45 70 21 60 70 www.medisat.dk

LUNGENYT nr. 4 2012

11


Lungesagen er på sporet

Af Isa Lindbæk

Danmarks Lungeforening:

På rette vej

Danmarks Lungeforening har hele tiden antennerne

ude i de faglige miljøer for at evaluere arbejdet

for lungerne i Danmark. Derfor satte foreningen

i sommeren 2012 en række forskere fra Dansk

Sundhedsinstitut (DSI) i stævne til en rundbordssamtale

om lungesagen og fremtidige muligheder

for den moderne NGO set i deres perspektiv.

Fremtidsudsigter for lungesagen

I Danmarks Lungeforening er der lagt en ambitiøs strategi for

fremtiden. Lungesagen er kommet mere i fokus, og foreningen er

godt på vej til at blive en moderne NGO, både når det gælder om

at opnå politisk indflydelse, og når der er behov for samfundsmæssig

opmærksomhed. Samtidig er Danmarks Lungeforening konstant

på jagt efter at sikre og syreteste, at strategien går i den rigtige

retning. Derfor opfordrede foreningen en række danske sundhedsforskere,

håndplukket for deres særlige fokus på lungeområdet, til

at dele viden om lungeområdet.

Dansk Sundhedsinstitut (DSI) er efter

rundbordssamtalen fusioneret

med to andre institutter til en selvstændig

statslig institution under

økonomi- og indenrigsministeriet.

Det nye videnscenter skal være

med til at fremme kvalitetsudvikling,

bedre ressourceanvendelse

og styring i sundhedssektoren

og på øvrige velfærdsområder.

Det nye, fusionerede institut vil

ligesom det tidligere DSI fortsat

have kompetence til at sætte

lungesagen i et overordnet samfundsmæssigt

perspektiv, da de

er tæt på udfordringerne på sygdomsområdet.

Læs mere i boksen side 15.

12 LUNGENYT nr. 4 2012


En dag i juni mødtes forskerne således fra det daværende DSI

med Danmarks Lungeforenings direktør til en givende samtale,

som gav nye perspektiver til begge parter. Resultatet blev en række

konstruktive indspark til forbedringer og visioner på lungeområdet

i Danmark.

Telemedicin

Antropolog, Stinne Aaløkke Ballegaard, der forsker i anvendelsen

af it i sundheds-sektoren, startede samtalen ved at perspektivere

lungesygdommen KOL i forhold til det projekt om telemedicin,

hun forsker i.

– Lige nu er telemedicinen et tog, som kører særligt hurtigt i

forhold til patienter med KOL, og det bliver taget godt i mod flere

steder i landet. Telemedicinen giver bl.a. KOL-patienter mulighed

for fx at måle lungefunktionen, således at en forværring kan tages

i opløbet. Teknologien kan uden tvivl en masse og bringer mange

nye løsninger med sig, men jeg oplever også, at disse løsninger skal

evalueres i forhold til samspillet med patienten.

Antropologistuderende Mille Kjærgaard Thorsen arbejder sammen

med Stinne Aaløkke Ballegaard, og hun tilføjede:

– For nogle er telemedicinen en klar fordel, mens andre umiddelbart

kan opleve det som overvældende.

I forhold til telemedicin blev konklusionen, at for at vurdere

telemedicin på samfundsplan, må vi have hele billedet med, hvilket

vil sige at efterspørge den relevante, faglige forskning. Samtidig er

man i Danmarks Lungeforening meget fokuseret på, hvordan brugen

af telemedicin organiseres fx i snitfladen ud til den kommunale

sektor. For, alt andet lige, så skal telemedicinen først og fremmest

opleves som en fordel for patienten.

Egenomsorg og samfundsøkonomi

Lone Grøn, medicinsk antropolog, har gennem flere år forsket i

grænsefladen mellem det offentlige sundhedsvæsen og patienternes

hverdagsliv. Hun tilføjede en ny vinkel i forhold til et samfundsøkonomisk

aspekt på lungeområdet, som både er relevant i

relation til telemedicin men også i forhold til den traditionelle behandling

af mennesker med lungesygdomme.

– Der bliver talt meget om egenomsorg i disse år, men jeg synes,

vi først og fremmest skal være helt skarpe på at definere, hvad

egenomsorg egentlig er Jeg er noget forbeholden, fordi jeg i mange

år har fulgt dem, som virkelig prøver at lave ”egen-behandling”.

For der sker altså noget, når man kommer hjem. Det er ikke altid

så lige til at udøve egenomsorg eller egen-behandling. Og det er

måske heller ikke nødvendigvis her, vi skal hente de store samfundsøkonomiske

besparelser hjem.

Når det er sagt, var alle rundt om bordet enige om, at egenomsorg

naturligvis skal støttes, fordi det giver mening for både

patienter og pårørende at have mest mulig greb om egen situation.

Det kræver en livslang motivation fra patienten, og selvomsorg/

selvbehandling medfører også, at patienter efterspørger mere og

mere patientuddannelse. Det vil koste penge og ressourcer. Hverken

sygehuse eller praksis er tilstrækkeligt fokuserede på egenomsorg

og på de pårørendes indsats og betydning. Her bidrager

den moderne patientforening med noget væsentligt i det danske

sundhedsvæsen. Og det sker allerede i form af konkrete aktiviteter

som fx i patientnetværk og patientuddannelse.

Samfundsøkonom Lone Bilde har netop, i forbindelse med en

større KOL-konference afholdt af fagbladet Dagens Medicin,

holdt et oplæg om denne lungesygdoms udfordringer på samfundsøkonomisk

plan.

Hun estimerer, at der bruges ca. 6 milliarder kr. om året på

behandling og pleje af patienter med KOL i regioner og kommuner.

Det synes som et stort beløb og vækker bekymring hos mange,

da der hvert år stadig kommer flere KOL-patienter til. Dog er udgifterne

relativt set ikke steget så meget de sidste 5-10 år som antallet

af KOL-patienter.

- Der er forsat meget, som bør afdækkes på dette område, da

netop en lungesygdom som KOL medvirker til den øgede vækst i

samfundsudgifter. Bruger vi de mange ressourcer rigtigt i forhold

til at nedbringe overdødeligheden for patienter med KOL og få en

tidlig opbremsning i sygdommens udvikling hos de enkelte patienter

samt forbedre deres livskvalitet Eller bruger vi i realiteten for

få ressourcer på opsporing, behandling og rehabilitering af KOLpatienterne

Her bemærkede direktør Anne Brandt, at dette understreger et

vigtigt fokus for Danmarks Lungeforening.

- Som NGO skal vi fortsat arbejde for at øge vores viden om

den økonomiske gevinst, så vi kan lykkes med tidlig opsporing af

alle lungesygdomme og samtidig sikre en mere optimal behandling

af lungepatienterne, siger Anne Brandt.

Hvad er en NGO

NGO er en forkortelse for Non Governmental Organisation

("ikke-statslig organisation"). Det er en engelsk betegnelse

for organisationer, som ikke styres af staten, for eksempel

patientforeninger eller nødhjælps- og miljøorganisationer.


LUNGENYT nr. 4 2012

13


Lungesagen er på sporet

Lone Bilde understregede, at hun ser det samfundsøkonomiske

perspektiv som en meget interessant ”brændende platform” for

Danmarks Lungeforenings fortsatte arbejde.

- Det glæder mig, at Danmarks Lungeforening har et stærkt

fokus på det økonomiske felt, og arbejder på at få ressourcerne

udnyttet bedst muligt. Det vil komme til at betyde meget for samfundsøkonomien

og forplante sig ned på den enkelte lungepatients

oplevelse af sit sygdomsforløb.

Mere fagligt prestige til lungesygdomme

I løbet af de sidste par år er der i det hele taget kommet større fokus

på lungesygdomme. Men der er stadig store udfordringer forude.

Forsker i organisation og ledelse, Christina Holm-Petersen,

påpegede en af dem.

– En undersøgelse af sygeplejerskers fagidentitet og arbejdsopgaver

efterlod det klare indtryk, at lungesygdomme hverken er et

eftertragtet område for fagpersonale eller anses som et prestigefyldt

område. Betyder det så, at der ikke tilføres nok ressourcer af

den grund Her ligger klart en stor udfordring for lungesagen og

for en patientforening som Danmarks Lungeforening.

Anne Brandt:

- Jeg bliver ærgerlig over at høre undersøgelsens resultater, men

lungeområdet har i mange år været et nedprioriteret område, præget

af nogle af de største overbelægningsprocenter. Vi ser heldigvis

i øjeblikket mange nye spirer af faglig stolthed og styrke, som allerede

er med til at løfte lungeområdet til et højere niveau end før.

Forsker i organisation og ledelse, Sidsel Vinge, bidrog også med

betragtninger til udfordringen om at gøre lungesygdomme til et

mere eftertragtet område for det faglige personale inden for sygehusvæsenet.

– Som jeg ser det, er der netop her nogle tiltag, man som patientforening

kan udføre, for at løfte et sygdomsområde sådan som

det fx er blevet gjort for hjertesygdomme og kræft. Der skal sættes

”Effektive behandlinger … er en meget

vigtigt døråbner både for mere politisk

fokus og flere ressourcer til lungeområdet.”

Deltagere rundt om bordet

Stinne Aaløkke Ballegaard Mille Kjærgaard Thorsen Lone Grøn Lone Bilde Christina Holm-Petersen Sidsel Vinge

Danmarks Lungeforening:

Direktør Anne Brandt

Tidl. Dansk Sundhedsinstitut (DSI) nu Det Nationale Analyseog

Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (KORA):

Antropolog Stinne Aaløkke Ballegaard

Specialestuderende i antropologi, Mille Kjærgaard Thorsen

Medicinsk antropolog, Lone Grøn

Samfundsøkonom, Lone Bilde

Forsker i organisation og ledelse, Christina Holm-Petersen

Forsker i organisation og ledelse, Sidsel Vinge

Professor, cand.rer.soc.

Jes Søgaard, KORA

14 LUNGENYT nr. 4 2012


nogle meget konkrete dagsordner sammen med de sundhedsfaglige

på lungeområdet, og det skal gøres tydeligt præcis, hvor de

forskellige grupper af sundhedsfaglige kan gøre en forskel på lungeområdet.

Sådan tror jeg på, at man kan mobilisere økonomi og

personaleressourcer, og det er det lungeområdet har brug for. Så

netop arbejdet for en overordnet lungeplan, tror jeg på, er det helt

rigtige.

Sidsel Vinge:

- I øvrigt synes jeg, at det er en kæmpe fordel på lungeområdet, og

især i forhold til KOL, at der er noget, som KAN give effektive

resultater. Nemlig rygestoppet. Holder man op med at ryge, stopper

man jo den videre udvikling af sygdommen. Det er ikke helt

ligeså klart for fx diabetes og hjertesygdomme. Rygestoppet er

klart en af de positive vinkler på lungeområdet, som man naturligvis

skal arbejde med som patientforening.

Den store lungesag

Diskussionen vendte til slut tilbage til prestigen på lungeområdet.

Sidsel Vinge:

- Lige nu er det ildsjælene derude, som løfter området. De kan

og skal støttes og styrkes, hvis der skal skabes et stærkere fagligt

netværk, som kan give en langsigtet positiv effekt for patienterne.

Her kan Danmarks Lungeforening være med til at styrke fagligheden

ved at sætte fokus i offentligheden fx på de behandlingsmetoder,

der er effektive. Effektive behandlinger, den fortsatte jagt på

dem, og formidling af dem, er en meget vigtigt døråbner både for

mere politisk fokus og flere ressourcer til lungeområdet.

Arbejdet med at styrke lungesagen kræver forsat en altafgørende

indsats før den brede offentlighed bliver mere vidende om lunger

og lungesygdomme. Generelt var der rundt om bordet enighed

om, at der, for de sundhedsprofessionelle, fremover ligger en stor

indsats i at formidle forståelse for lunger og lungesygdomme.

Konklusionen

Mødet med Dansk Sundhedsinstitut blev en bekræftelse på, at

Danmarks Lungeforening er på rette vej med sin strategi. Nemlig

at sætte lungerne på dagsorden både i offentligheden og i sundhedsvæsenet

og på denne måde fremme forebyggelse af lungesygdomme

og forbedre vilkårene for de mennesker, der er ramt af

sygdom i deres lunger.

Med udgangspunkt i dette har professor Jes Søgaard fra Dansk

Sundhedsinstitut denne kommentar:

- Danske patientforeninger kritiseres i blandt for at være blevet

for magtfulde. Jeg er ikke enig i denne kritik. Tværtimod – Danmarks

Lungeforening og andre patientforeninger gør en fantastisk

indsats for patienter og pårørende. Patientforeningerne er faktisk

bedre end det øvrige sundhedsvæsen til at opfange den stigende

”Egenomsorg, patientuddannelser,

patientnetværk og videnspredning har

Danmarks Lungeforeningen og andre

patientforeninger været med til at fremme.”

sundhedsinteresse i samfundet og borgernes naturlige ønsker om

også, som patienter, at være med i deres egen behandling. Egenomsorg,

patientuddannelser, patientnetværk og videnspredning

har Danmarks Lungeforeningen og andre patientforeninger været

med til at fremme. Det er meget vigtige funktioner i et moderne

sundhedsvæsen, siger Jes Søgaard.

Danmarks Lungeforening er en af de mindre patientforeninger

i Danmark, og for at nå i mål med lungesagen skal der flere ressourcer

og flere hænder til. Men med et engageret sekretariat og

opbakning fra alle de frivillige, der arbejder for lungesagen, er det

bestemt muligt at nå langt. Og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) gav

på alle måder en stor og vigtig opbakning til Danmarks Lungeforenings

vision om et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet

igennem.


Nyt videnscenter for velfærd og sundhed

Det nye Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

og Regioner (KORA) er et videnscenter for velfærd og

sundhed i Danmark. Næsten 100 forskere og projektledere

samles ved at fusionere DSI, Anvendt KommunalForskning

(AKF) og Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut

(KREVI). Det tværgående perspektiv sikres af en placering

under økonomi- og indenrigsministeriet med en selvstændig

bestyrelse med professor Nina Smith som formand. Instituttet

skal med forskning og analyser fremme kvalitetsudvikling,

effektiv ressourceudnyttelse og god styring på sundhedsområdet

og de øvrige velfærdsområder. Instituttet får afdelinger

i København og Aarhus.

LUNGENYT nr. 4 2012

15


Danmarks Lungeforenings årsmøde 2012

Et nyt, tæt samarbejde med Ingeniørerne

i Danmark (IDA) gjorde det muligt for

Danmarks Lungeforening at holde årsmøde

i de smukke rammer i Ingeniørernes Hus i

København.

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

Årsmøde 2012:

En mærkedag i familien

”På dette årsmøde fejrer vi lungesagen og det faglige perspektiv”, sagde formand for Dansk Lungemedicinsk

Selskab, Ronald Dahl, i sin velkomsttale til den fyldte sal i Ingeniørernes Hus på Kalvebod

Brygge i København. Og således var Danmarks Lungeforenings årsmøde 7. juni 2012 skudt i gang.

- At komme til årsmøde her, er som at

komme til en festdag i familien. Det glæder

mig, at vi hvert år mødes og viser hinanden,

hvordan vi sammen kan arbejde for

bedre forebyggelse, behandling og rehabilitering

samt for mere forskning i lungesygdomme.

Faglige kompetencer i foreningsarbejdet

bliver et bærende element også i

fremtiden. Og vi glæder os til at fortsætte

det gode samarbejde med Danmarks Lungeforening

som læger, sundhedsfremmere,

ledere og behandlere, sagde Ronald Dahl.

Direktør for Danmarks Lungeforening,

Anne Brandt, kunne fortælle om flere gode

nyheder, der er værd at fejre i år.

- Der er store projekter i gang, som vi har

været både dygtige og heldige at få midler til

fra flere fronter, og vores aktiviteter stiger på

stort set alle fronter. Vi yder mere rådgiv-

ning, vi har medlemsvækst og modtager mere

støtte og flere bidrag end tidligere. Samtidig

vokser samarbejdet med frivillige kræfter

i form af flere lokalforeninger og netværk.

Anne Brandt fortalte også kort om det

Gallashow, som Danmarks Lungeforening

slår dørene op for på Det Kongelige Teaters

Gamle Scene 28. oktober 2012 kl. 19.30.

- Vi glæder os til denne flotte festaften,

der fejrer livet og lungerne i anledning af

20-året for den første danske lungetransplantation.

Sammen står vi stærkt

Der var på årsmødet også lagt op til, at

Danmarks Lungeforenings strategi om flere

samarbejdsflader og alliancer med andre

foreninger og aktører skulle tage et endnu

skridt fremad.

- Det er vigtigt for os at komme til stå

stærkere i debatten og i forhold til det politiske

system. Der er så meget, der kan gøres

bedre for lungesyge patienter, både

hvad angår tidlig opsporing, behandling og

rehabilitering. Uden et stærkt pres ændres

dette ikke. Det er dette pres, som kan forstærkes

væsentligt, når vi bliver flere. Det

er kernen i vores ønske om fusion og samarbejde

med LungePatient.dk, sagde formand

for Danmarks Lungeforening, Johannes

Flensted-Jensen på mødet.

Det var derfor med stor glæde, at der på

mødet blev givet mandat til bestyrelsen om

at arbejde videre med sammenlægning

mellem LungePatient.dk og Danmarks

Lungeforening i én, ny forening. En sammenlægning

af de to lungeforeninger vil

give mulighed for yderligere at styrke ar-

16 LUNGENYT nr. 4 2012


ejdet for et samfund, hvor flere har sundere

lunger – livet igennem.

Sprudlende indlæg

På mødet bidrog tre meget veloplagte oplægsholdere

med en række foredrag, der

alle repræsenterer det, som optager Danmarks

Lungeforening rigtigt meget i denne

tid: Historien, lungesagen hele livet og et

stærkt patientfokus.

OLE DIDRIK LÆRUM, adjungeret

professor ved Københavns Universitet, fortalte

levende om sin onkel, Konrad Birkhaug,

som var en pioner inden for vaccineforskning.

Han kom fra trange kår i Norge,

men havde evner og en brændende interesse

for medicin. Efter studieophold og eksamen

i USA gjorde Konrad Birkhaug en

fornem forskerkarriere inden for bakteriologi

og antiseptik.

Senere arbejdede Birkhaug ved Pasteur

Instituttet sammen med Calmette og Guérin,

og bidrog således til opfindelsen af BCG vaccinen

mod tuberkulose. Tilbage i Norge oprettede

Birkhaug et BCG-laboratorium, som

i mange år var produktionssted for vaccinen i

Norge. Han opbyggede et aktivt forskningslaboratorium

og fik mange ærefulde anerkendelser

i udlandet. Til sin store skuffelse

blev han dog aldrig behørigt anerkendt i sit

hjemland. I årene op til sin død i 1980 brugte

han mange timer med at tegne og male i olie

og akvarel. Han efterlod sig derfor en rig og

varieret produktion af både videnskabelige

artikler, bøger og kunstværker.

KIM G. NIELSEN, overlæge, lektor, dr.

med., leder af Dansk BørneLunge Center

ved Rigshospitalet, fortalte, at lungesygdomme

af enhver art er den absolut hyppigste

årsag til indlæggelse af børn i Danmark og

de, som fødes med en genetisk fejl eller defekt,

lever med syge lunger hele deres liv.

Dansk BørneLunge Center har ekspertise

og spidskompetencer inden for de alvorligste,

kroniske og komplekse sygdomme.

På centret er alle kompetencer samlet,

hvilket giver nogle trygge og sammenhængende

forløb for børn og forældre.

Prognosen for børn ramt af alvorlige

lungesygdom er stærkt forbedret inden for

de seneste år. I dag forventes det, at nyfødte

med fx cystisk fibrose opnår en lungefunktion

med en god kurve langt op i voksenal-

Ved årsmødet blev formand for Danmarks Lungeforening, Johannes Flensted-Jensens 10 års jubilæum som formand,

fejret med sang og flag.

deren. Centrets vision for lungesyge børn

er at give dem en normal livsmulighed med

bedre livskvalitet og overlevelse. Derfor

samarbejder Dansk BørneLunge Center

også tæt sammen med Danmarks Lungeforenings

netværk for familier med alvorligt

lungesyge børn. Der kan læses mere

om netværket på www.lunge.dk/barn

MARIE TOPP, ph.d. stud. på Hvidovre

Hospital, fortalte om et forskningsprojekt,

støttet af Danmarks Lungeforenings fond,

der søger svar på, hvad der har betydning

for, om KOL-patienter tager deres medicin.

Undersøgelser viser nemlig, at halvdelen

af den ordinerede medicin i dag generelt

ikke tages som foreskrevet. Det rigtige

indtag af medicin har stor betydning, da

det har afgørende indflydelse på antal indlæggelser,

forværringer og besøg hos lægen.

Derfor har et forskerteam med overlæge

Jørgen Vestbo i spidsen sat sig for at undersøge,

hvad der er årsagen til, at ikke alt medicin

bliver taget, som den skal, og hvad

der kan gøres ved det. De første undersøgelser

viser, at det, som påvirker i hvor høj

grad patienter efterlever den ordinerede

behandling aftalt med lægen (adherens),

bl.a. er effekten af medicinen (føles det

som om den virker eller ikke virker) og bivirkninger

(har man mange/få). Andre ting

som spiller ind er fx holdninger til medicin,

vaner/rutiner, fysisk og psykisk helbred,

personlighed og viden. I projektet taler

teamet med 200 KOL-patienter, som følges

i et helt år.

En flot afslutning på et vellykket årsmøde

- og et stort tillykke til hele familien!


En dygtig vejleder fra Experimentarium pustede i pausen et sæt dyrelunger op og forklarede, hvordan ilten fra luften

kommer ind i blodet, og hvordan lungerne reagerer på hårdt arbejde. En stor tak til Experimentarium i Hellerup, som

venligst sponsorerede den spændende lungedissektion.

LUNGENYT nr. 4 2012

17


Nyt fra Sekretariatet

VIND Mega Mussel: Log ind på din personlige profil

Som medlem i Danmarks Lungeforening

har du din helt egen personlige profil på

www.lunge.dk

Her kan du opdatere dine kontaktoplysninger

og ønsker om information, materiale

og nyheder. Log på din personlige profil

med dit brugernavn og dit kodeord og vær

med i lodtrækningen om to Royal Copenhagen

Mega Mussel kopper hver måned i

resten af 2012.

Brugernavn: Dit 6-cifrede

medlemsnummer

Kodeord: Dit efternavn (husk at skrive

forbogstav med stort)

OBS! Hvis du har meldt dig ind i Danmarks

Lungeforening via lunge.dk efter

22. juli 2012, har du selv haft mulighed

for at vælge dit kodeord, og det er naturligvis

det kodeord, du bruger, når du logger

dig på din personlige profil.

Tillykke til Jo-Ann Ramsrud Jensen fra

Greve, som blev den heldige vinder af to

MegaMussel kopper i august måneds lodtrækning.

A. P. Møllers Fond støtter

Et Godt Familieliv

Danmarks Lungeforening hjælper både børn og voksne,

der har fået syge lunger. Med støtte fra A. P. Møllers

Fond kan vi nu igangsætte projektet Et Godt Familieliv.

Projektets overordnede idé er at sprede viden om familier

med syge børn både til andre familier, til professionelle

og til frivillige i familiernes netværk. Projektet vil

inddrage sociale medier, og der vil blive afholdt weekendkurser

for familier med alvorligt lungesyge børn.

Læs om Danmarks Lungeforenings indsats for børn

og unge i LUNGENYT 3/2012 og på

www.lunge.dk/boern-og-lunger

Trygfonden støtter

Projekt KOL og Palliation

Danmarks Lungeforening har i samarbejde med Palliativt

Videncenter (PAVI) igangsat et projekt, der har til formål

at generere ny viden om KOL-patienters sygdomsforløb og

deres behov for sundhedsydelser. Dette sker ved at undersøge

KOL-patienters forbrug af sundhedsydelser via danske

sundhedsregistre og ved at interviewe patienterne om

deres egne erfaringer med at leve med sygdommen. I projektet

har Trygfonden finansieret en kortlægning af KOLpatienters

sygdomsforløb frem mod livets afslutning.

Projektmedarbejder Marie Gade Husted er ansat på

projektet og kan kontaktes for mere information på mail

mgh@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 31. Læs også mere på

www.lunge.dk/palliation

18 LUNGENYT nr. 4 2012


Teenage-tema

Nye ansigter i sekretariatet

Sofie Juul Sørensen er ansat som

studentermedhjælp på skoleprojektet

LIV I LUNGERNE. Hun læser

Folkesundhedsvidenskab på Københavns

Universitet på kandidatdelen,

og har i foråret 2012 været i praktik i

sekretariatet. Sofie har arbejdet med

børn, unge og sundhed i studieprojekter

og i studenterjob, bl.a. hos

UngDialog, hvor hun har besøgt

skoler og talt med unge om rygning,

sex og alkohol.

Linda Faurskov er deltidsprojektansat

på projektet Et Godt Familieliv.

Hun er sygeplejerske med erfaring

fra bl.a. almen medicin og infektionssygdomme.

Derudover har

hun en kandidatgrad i Internationale

Udviklingsstudier og Sprog og

Kultur, med særlig fokus på børns

rettigheder. Linda er frivillig i Netværket

for familier med alvorligt

lungesyge børn.

Friske Forsyninger

Projekt Friske Forsyninger har til formål at sætte fokus på

lungesundhed og sundhed generelt i målgruppen af

mænd med kortere uddannelser. Projektet er finansieret

via Forebyggelsesfonden og er en del af vores strategiske

arbejde i forhold til tidlig opsporing.

Projektet kører fra 1. januar 2012 til 31. december 2012

på forsyningsvirksomhederne i hhv Roskilde og Ringkøbing-Skjern.

Der er gennemført sundhedstjek på begge

virksomheder og som følge af medarbejdernes ønsker, er

der i gangsat en række aktiviteter med motion, vægttab,

rygestop og forebyggelse af lungesygdomme som omdrejningspunkt.

Læs mere på www.lunge.dk/ff

Flere kommuner går

i front med rygeforbud

Flere danske kommuner er gået til kamp mod rygning i arbejdstiden.

Blandt andre blev Aarhus Kommunes nye borgerrettede

sundhedspolitik, ”Mere af det der virker!”, vedtaget af

byrådet i august 2012, og en af konsekvenserne er, at der indføres

et totalt forbud mod at ryge i arbejdstiden i Aarhus

Kommune – inde såvel som ude. Flere andre kommuner

overvejer at følge trop. I Københavns kommune ønsker man

at gøre København til helt røgfri by i 2025. Initiativerne får

stor ros fra både tobaksforskere og patientforeninger.

Danmarks Lungeforening hilser initiativet velkomment og

har allerede budt ind med input til den nødvendige hjælp til

rygestop, som bør følge i kølvandet på initiativet. - Det er

utroligt vigtigt, især for alle de rygere, der er særligt nikotinafhængige,

og derfor på egen hånd er mislykkes med et rygestop.

De har brug for særlig hjælp og støtte, siger Anne Brandt.

Læs mere på www.lunge.dk under NYHEDER

Håndholdt spirometriudstyr!

Brugervenligt, enkelt og effektivt

Med foråret blomstrer allergierne.

Spirometri er vigtig for hurtig opsporing af astma

og KOL. Jo hurtigere jo bedre behandlingsmuligheder!

Ring på tlf. 5475 7549 eller bestil via

webshop.maribomedico.dk

Kidnakken 11, 4930 Maribo

Telefon 5475 7549

www.maribomedico.dk

Maribo Medico ønsker at vidensdele og bibringe løsninger, der giver det

enkelte menneske mulighed for at vælge et godt og sundt liv! Vi har

specialiseret os i udstyr til diagnosticering og behandling af søvn- og

luftvejslidelser samt monitorering af livsstil.

LUNGENYT nr. 4 2012

19


xxxxx

Gratis

vaccination mod

influenza, hvis du

har en kronisk

lungesygdom

Bliv vaccineret mod influenza

Beskyt dig mod influenza

Hvis du har en kronisk lungesygdom, der nedsætter din

lungefunktion, har du øget risiko for at blive alvorligt syg

af influenza.

Nedsæt din risiko

Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza.

Hvis du alligevel bliver smittet, bliver sygdommen mindre

alvorlig. Du kan ikke få influenza af at blive vaccineret.

Sådan bliver du vaccineret

Bestil tid hos din læge eller hold øje med vaccinationstilbud

i din lokalavis.

Gratis for dig

Vaccinationen er gratis fra 1. oktober og resten af 2012,

hvis du har en kronisk lungesygdom, fx astma eller KOL.

Læs mere på www.beskytdigmodinfluenza.dk

20 LUNGENYT nr. 4 2012


Nyt fra lokalforeninger og netværk

To foreninger – ét mål

Danmarks Lungeforening bygger netværk med andre, der arbejder for

lungesagen. Vi samarbejder derfor med foreningen LungePatient.dk for

at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at

alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter

i begge foreninger. Se www.lungepatient.dk for flere arrangementer.

International KOL-dag 2012

Onsdag 21. november 2012 markerer vi den internationale KOLdag

i samarbejde med kommuner, apoteker, hospitaler, praktiserende

læger og lokalafdelinger i LungePatient.dk

Flere lokalforeninger og netværksgrupper i Danmarks Lungeforening

afholder arrangementer på dagen med lungefunktionsmålinger,

vejledning om fx motion, rygestop og viden om lungerne.

Hold øje med hvilke arrangementer, der er i nærheden af

dig og læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Kurser for medlemmer

Lær mere om lungesygdomme, patientnetværk og livet med

en lungesygdom sammen med andre i samme situation.

Find et kursus skræddersyet til dig som patient, pårørende

eller frivillig.

Kurserne arrangeres af LungePatient.dk i samarbejde med

Danmarks Lungeforening og holdes på kursusejendommen

Boserup Minde ved Glamsbjerg på Fyn.

Læs mere på www.lungepatient.dk

eller ring på tlf. 64 72 13 57.

Husk at du altid kan se alle arrangementer i Danmarks Lungeforening

på www.lunge.dk/arrangementer

Region Nordjylland

Lungesagen Thy-Mors: Succesfuldt

Heste- og Kræmmermarked

Lungesagen Thy-Mors, som er et samarbejde mellem LungePatient.dk og

Danmarks Lungeforening, deltog i Vildsund Heste- og Kræmmermarked

24. -26. juli 2012. Det solrige og flotte vejr var med til, at ca. 100.000

besøgende lagde vejen forbi i de 3 dage, markedet varede. Lungesagen

Thy-Mors fik rigtig mange besøgende på deres stand og fik talt med

mange interesserede, som fik brochurer fra Danmarks Lungeforening og

LungePatient.dk med hjem, og nye medlemmer blev det også til. Næsten

hele bestyrelsen fra Lungesagen Thy Mors deltog på markedet.

Kontakt: Lokalformand, Børge Melgaard, e-mail: bmelgaard@youmail.dk,

tlf. 97 94 24 30, mob. 30 88 24 88.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-thy-mors

Lokalforening Aalborg: KOL-kaffe om Telemedicin

TID: Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

STED: 3. oktober 2012, kl. 14.00-16.00

Kom og hør projektsygeplejerske Lone Mylund fortælle om det igangværende

telemedicin-projekt på Lungemedicinsk afd. Aalborg Sygehus.

Flere deltagere i projektet vil fortælle om egne erfaringer. Til slut vil der

være en kort intro til TeleCare Nord, som er et udvidet samarbejde

omkring KOL mellem de praktiserende læger, de nordjyske kommuner

samt Region Nordjylland.

Pris kr. 30 kr. Der er plads til max. 120 deltagere.

Tilmelding nødvendig senest 30. september 2012 til:

sundhedscenter@aalborg.dk eller tlf. 99 31 34 58.

Efterlysning: Er du den nye tovholder

i Netværksgruppe Frederikshavn

Lungepatienter i Frederikshavn har brug for en ny tovholder til Danmarks

Lungeforenings Netværksgruppe Frederikshavn. Den hidtidige

tovholder i Netværksgruppe Frederikshavn er blevet nødt til at kaste

håndklædet i ringen på grund af sygdom. Vil du gerne gøre en frivillig

indsats, så kontakt projektleder Susanne Holmgaard Hansen i Dan-

LUNGENYT nr. 4 2012

21


Nyt fra lokalforeninger og netværk

marks Lungeforening på shh@lunge.dk eller tlf. 35 27 19 10 og hør

nærmere om opgaven.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-frederikshavn

Region Midtjylland

Lokalforening Aarhus: Vi fortsætter

KOL-café i efteråret

STED: Klostergade Centret, Klostergade 37, 8000 Aarhus C

TID: 3. oktober, 7. november, 5. december 2012 - alle dage kl. 10.00

- 11.30

Kom til KOL-café og få mulighed for at udveksle erfaringer, skabe nye

kontakter, møde ligestillede og evt. nyde en dejlig kop kaffe med hjemmebag.

Der vil altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra lokalforeningen

tilstede. Der er elevator i gården, og KOL-cafeen finder du i Herreværelset

overfor kontoret. Klostergade Centrets café tilbyder en dejlig

og sund frokost til rimelig pris.

Kontakt: Lokalformand Margrethe Bogner, e-mail: margrethe@bogner.dk,

tlf. 20 20 20 71.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-aarhus

workshop med Anne Louise Krogh, der har været deltager i ”Voice -

Danmarks største stemme”. Anne Louise vil guide os i brug af stemmen,

rigtig vejrtrækning m.v. Se mere på www.annelouisekrogh.dk

Arrangementet er gratis.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest

5. oktober 2012 til: Lokalformand Anne Merete Nilausen, e-mail:

am-nilausen@mail.dk, tlf. 22 33 37 65.

Lunge-café i Lokalforening Vestkysten

STED: Kollektivhusets plejecenter, Vognsbøl Engvej 1, 6700 Esbjerg

TID: Torsdag 8. november 2012, kl. 17.00-19.00

Kig forbi lunge-cafeen, hvor du som pårørende har mulighed for at

møde andre pårørende - både for sig selv og sammen med den lungesyge.

Lunge-cafeen er et samlingssted, som i høj grad afspejler deltagernes

behov og ønsker. Du finder lunge-cafeens program på www.

lunge.dk/lokalforening-vestkysten

Tilmelding er nødvendig senest 4. november 2012 til: Lokalformand

Anne Merete Nilausen, e-mail: am-nilausen@mail.dk, tlf. 22 33 37

65 eller Bodil Madsen, e-mail: madsen42@esenet.dk, tlf. 26 78 89 92.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-vestkysten

Lokalforening Viborg-Skive:

Sangaften og julefrokost

STED: Café Stationen, LL Sct. Hans gade 7, 8800 Viborg.

TID: 30. oktober 2012, kl. 19.00

Kom og vær med til sangaften. Humørsprederne synger og spiller sange

fra højskolesangbogen, og der kan synges med, nynnes eller bare

nydes. Pris: 30 kr. til betaling af kaffe og brød.

Tilmelding er nødvendig senest 23. oktober 2012 til: Lokalformand

Anne-Marie Thomsen, e-mail: perito@fibermail.dk eller 28 55 37 49

eller Viggo Sørensen, e-mail: viggosørensen@gmail.com eller 97 51 17 05.

STED: Café Stationen, LL Sct. Hans gade 7, 8800 Viborg.

TID: 5. december, 2012, kl. 12.00

Vi holder julefrokost med god mad, dejlig musik og pakke-spil. Pris: 50

kr. for medlemmer af Danmarks Lungeforening og 150 kr. for ikkemedlemmer.

Prisen er inklusiv mad og 1 øl eller vand.

Tilmelding er nødvendig senest 23. oktober 2012 til: Lokalformand

Anne-Marie Thomsen, e-mail: perito@fibermail.dk eller 28 55 37 49

eller Viggo Sørensen, e-mail: viggosørensen@gmail.com eller 97 51 17 05.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-viborg-skive

Region Syddanmark

Lokalforening Vestkysten:

Kom til årsmøde med sang og workshop

STED: Kollektivhusets Plejecenter, Gl. Vardevej 90, 6700 Esbjerg

TID: Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 16.00

Vi holder årsmøde i Lokalforening Vestkysten, hvor vi starter ud med

generalforsamling i henhold til vedtægterne. Herefter er der sang og

Netværksgruppe Faaborg-Midtfyn:

Bliv klogere på telemedicin

STED: Tømmergaarden 6 i Faaborg

TID: 29. oktober 2012, kl. 15.00-17.00

Hanne Hansen-Nord fra Medisat og sygeplejerske Hanne Svenningsen

fra OUH kommer og fortæller om KOL-kufferten samt demonstrerer

den for os. Kaffe og te koster 20 kroner. Vi glæder os til at se dig.

Kontakt: Lise Pedersen, tlf. 62 69 17 48, Ulla Pedersen, tlf. 62 61 95 20,

Lone P. Jeppesen, e-mail: loneogborge@gmail.com, tlf. 23 90 48 40.

Netværksgruppe Faaborg-Midtfyn:

Træning giver liv til lungerne

Netværksgruppen i Faaborg-Midtfyn træner på livet løs, og det har givet

resultater. Flere af gruppens medlemmer bruger nu meget sjældent deres

akutmedicin, og de har i det hele taget fået lettere ved at trække vejret.

Ugeavisen Faaborg bragte 10. juli 2012 artiklen ”Vi har fået et nyt liv”,

22 LUNGENYT nr. 4 2012


Region Sjælland

hvor flere af netværkets medlemmer er blevet interviewet. Læs uddrag og

se link til artiklen på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-faaborg-midtfyn

Café Solskin: Motion, tema om

pårørende og genoptræning

STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang

fra skolegården (var før Universitetet)

TID: 4. oktober 2012, kl. 18.30-21.00

Vi holder snakke-aften, hvor motion og træning vil være i højsædet.

Kom og få gode råd og inspiration. Alle er velkomne – ingen tilmelding

nødvendig.

STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang

fra skolegården (var før Universitetet)

TID: 1. november 2012, kl. 18.30-21.00

Vi holder pårørende-aften, hvor psykolog Jette Damgaard Christensen

holder oplæg under overskriften: ”Hvordan, hvorfor, hvem er jeg nu

Krydret med beskrivelse fra det virkelige liv”. Alle er velkomne – ingen

tilmelding nødvendig.

STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang

fra skolegården (var før Universitetet)

TID: 15. november 2012, kl. 18.30-21.00

Fysioterapeut Kirsten Tørsleff besøger caféen og giver gode råd omkring

genoptræning.

Husk at der hver torsdag kl. 10.00 er Walk & Talk. Vi starter fra Slotsgården

og går en tur i vores dejlige natur, turens længde er individuel,

alle kan deltage, og det er gratis.

Læs mere på www.lunge.dk/cafe-solskin

Ny netværksgruppe i Stevns Kommune

Engagerede, frivillige kræfter har startet en netværksgruppe op under

Danmarks Lungeforening i Stevns Kommune. Gruppen mødes den 3.

onsdag i måneden. Hvis du vil høre mere om gruppen, er du velkommen

til at kontakte:

Tovholder: Susanne Uhde Pedersen, e-mail: uhde-sus@hotmail.com,

tlf. 22 17 06 58.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-stevns

Ny netværksgruppe i Holbæk

Ildsjæl Birthe Pugholm, der er KOL-koordinator i Holbæk Kommune,

har taget initiativ til at starte en netværksgruppe for KOL-patienter i

Holbæk Kommune. Gruppen mødes hver onsdag kl. 10.00 -12.00 i

Holbæk Gangsports klublokale på Højen 36, 4300 Holbæk. Du kan

læse mere om gruppen på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-holbaek

Kontakt: Jonna Jeppesen, tovholder for netværksgruppen, Vænget

46, 4300 Holbæk eller Birthe Pugholm, kontaktperson i kommunen,

e-mail: birps@holb.dk, tlf. 72 36 42 32.

Netværksgruppe Næstved:

Træning, foredrag og hyggeligt samvær

Engagerede, lokale kræfter har taget initiativ til at starte en netværksgruppe

i Næstved. Gruppen ønsker at få gang i lidt træning, foredrag,

hyggelige møder over the/kaffe og andre påfund. Gruppen er åben for

lungepatienter og pårørende, og vi afholder vores møder den første mandag

i hver måned ved Frivilligcenter Næstved på Farimagsvej 22, Næstved

- også kaldet Futura cafeen. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Kontakt: Carsten Lindegaard, tlf.: 23 10 30 76, Flemming Knudsen,

tlf.: 20 78 26 29.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-naestved

Lokalforening Roskilde/Café Åndenød:

Generalforsamling og juleafslutning

STED: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev, 4000 Roskilde

TID: 24. oktober 2012, 14.00-17.00

Kom og hør sognepræst Anne-Sophie Olander Christiansen holde oplæg

om bekymring og frygt i forbindelse med kronisk sygdom fra kl.

14.00-16.00. Efterfølgende afholder vi i henhold til lokalforeningens

vedtægter Generalforsamling fra kl. 16.00-17.00.

Dagsorden for Generalforsamling:

• Orientering om årets aktiviteter

• Lokalforeningens økonomi

• Valg til bestyrelsen (Birgit Schelde og Inge Thomsen er på valg.

Begge modtager genvalg.)

• Valg af suppleanter

• KOL-dagen i Roskilde onsdag d. 21. november 2012

• Eventuelt

LUNGENYT nr. 4 2012

23


Nyt fra lokalforeninger og netværk

STED: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev, 4000 Roskilde

TID: 28. november 2012, 14.00-17.00

Kom og del din viden og erfaringer om det at leve med en kronisk sygdom.

Vi holder også juleafslutning, hvor forfatter og skuespiller Jytte

Abildstrøm kigger forbi.

Det er gratis at deltage i begge møder, og der serveres kaffe og kage.

Tilmelding er nødvendig til begge arrangementer til: lokalformand Ole

Wayland, e-mail: owhansen@tdcadsl.dk, tlf. 46 78 95 26.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-roskilde

Netværksgruppe Østerbro: Information om patientrettigheder

og julehygge

STED: Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal (indgang

gennem gården og med elevator til 3. sal)

TID: 30. oktober 2012, kl. 13.00-15.00

Patientvejleder Annelise Andreasen fra Bispebjerg Hospital kommer og

fortæller om patientrettigheder og berører f.eks. emner som tavshedspligt,

livstestamenter, samtykke-regler, frit sygehusvalg, muligheder for

at klage og søge erstatning mm. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lokalforening Vordingborg: Generalforsamling

STED: Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

TID: Torsdag 8. november 2012, kl. 17.00-19.00

Vi afholder Generalforsamling i lokalforeningen i henhold til vedtægterne,

og vi håber, at rigtigt mange har lyst til at møde op.

Tilmelding er nødvendig til: lokalmand Dorrit Helgesen, e-mail dorrit@

lite.dk eller tlf. 35 14 60 46 eller 61 71 60 46.

Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-vordingborg

Region Hovedstaden

Ny netværksgruppe på Amager

STED: Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders Allé 3, opgang 7, 2300

København S. Tlf. 82 20 51 00, www.kk.dk/fc

TID: Træning hver tirsdag fra kl. 14.30-16.00 og temadage den første

onsdag i hver måned kl. 13-15.

Netværket er for dig, der har KOL og gerne vil mødes med andre for at

udveksle erfaringer om livet med sygdommen og få faglig viden f.eks.

gennem oplæg ved læger, fysioterapeuter, diætister eller lignende. Netværksgruppen

ledes af frivillige i et samarbejde mellem Forebyggelsescenter

Amager og Danmarks Lungeforening. Alle med bopæl på Amager

kan deltage i netværksgruppens temadage den første onsdag i

hver måned, men tilmelding er nødvendig. Træning hver tirsdag kræver

ud over bopæl på Amager, at du har gennemført Sundhedscentrets

12-ugers træning. Næste temadag er onsdag 3. oktober 2012: ” Førstehjælp

- hvordan gør man”. Læs mere om netværksgruppen på

www.lunge.dk/netvaerksgruppe-amager

Kontakt: Henrik Nielsen, e-mail: henriknielsen07@gmail.com, tlf. 32

59 08 03, mobil 40 24 10 86.

STED: Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal (indgang

gennem gården og med elevator til 3. sal)

TID: 27. november 2012, kl. 13.00-15.00

Lokalformand i Vallensbæk-Ishøj Nina Berrig kigger forbi og fortæller om

nye, spændende initiativer fra Danmarks Lungeforening. Vi holder også

julehygge, så husk at medbring en ting til ca. 20 kroner, som vi rafler om,

så alle får en lille gave med hjem. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kontakt: Winnie Bethnas, tlf. 39 29 43 17/26 14 43 17, Rikke Høgsbro

Holm, tlf. 35 30 30 50.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-oesterbro

Åbent hus på Glostrup Hospital

i anledning af KOL-dag 2012

STED: Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital

TID: 21. november 2012, kl. 13.00-15.00

Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital arrangerer åbent hus i forbindelse

med den internationale KOL dag 21. november 2012, hvor alle er

velkomne. Der vil være mulighed for at få målt din lungefunktion, møde

en sygeplejerske med specialviden om KOL, diskutere rygestop og

evt. få en kortvarig konsultation med en speciallæge. Der vil også være

lejlighed til at møde repræsentanter fra Danmarks Lungeforening. Så

hvis du eller en pårørende har KOL, lungesymptomer eller bare er nysgerrig,

er der mulighed for at blive klogere på denne udbredte men

også underkendte sygdom samt de muligheder der er for at få hjælp.

Afdelingen er også til stede ved et arrangement på Glostrup Apotek,

hvor en specialsygeplejerske sammen med apotekspersonalet giver

gode råd og vejledning - ikke mindst om de mange forskellige behandlingssystemer

og muligheder for hjælp til rygestop.

Læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Hvidovre Hospital markerer KOL-dagen 2012

STED: Hvidovre Hospital i vandrehallen, opgang 2

TID: 21. november 2012, kl. 12.00-15.00

Hvidovre Hospital inviterer til international KOL-dag 21. november

2012. Alle interesserede kan kigge forbi og få målt lungefunktion hos

24 LUNGENYT nr. 4 2012


vores lungesygeplejersker. Der vil også være mulighed for at møde

medarbejdere fra vores rygestopklinik, som kan tilbyde kuliltemåling

og information om rygeophør.

Læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Lokalforening Lyngby-Taarbæk, Gentofte,

Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal samt

netværksgrupper i området

Vigtig info i forhold til tilmelding:

På grund af sygdom skal alle tilmeldinger/spørgsmål til lokalforeningens

og netværksgruppernes arrangementer indtil videre ske direkte til

Danmarks Lungeforening på e-mail info@lunge.dk eller tlf. 38 74 55 44.

Læs mere på www.lunge.dk/arrangementer

Netværksgruppe Allerød:

At rejse i udlandet med en kronisk sygdom

STED: Skovensvej vej 6, 3540 Allerød

TID: Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 15.00-17.00

Afdelingsleder Dan Petersen fra SOS International informerer om, hvordan

du skal forholde sig, når du har en kronisk sygdom og gerne vil

rejse i udlandet. Dan vil bl.a. fortælle, hvordan du er dækket af den

offentlige rejsesygeforsikring (det gule og det blå kort) m.m. Alle interesserede

er meget velkomne. Arrangementet er et samarbejde mellem

Astma-Allergi Nordsjælland og Danmarks Lungeforening. Se flere

spændende tilbud på www.astma-nordsj.dk

Kontakt: Jette Sanderhoff, tlf. 48 17 27 79, Ingelise Biering, tlf. 21 68 07 41.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-alleroed

Sarkoidosnetværket i Nordsjælland/Storkøbenhavn:

Lokalt sarkoidosemøde om kost i Birkerød

I juni 2012 mødtes vi hjemme hos Charlotte fra netværksgruppen, i alt 12

personer, hvor vi hørte et meget spændende og inspirerende foredrag af

Inger Forbes, PhD. og Naturopat. Vi fik en masse idéer og værktøjer til,

hvordan vi kan forbedre vores kost og hverdag. Gruppen er ikke konstant,

nye kommer til, og ikke alle kan deltage hver gang, men det er altid godt

at mødes, høre nyt og prøve at hjælpe hinanden. Formålet med disse møder

er at kunne mødes med andre i mere eller mindre samme situation, få

en god snak, og at støtte og rådføre sig med hinanden. Læs mere om sarkoidose

og netværket på www.sarkoidosenet.dk eller på www.lunge.dk

Kontakt: Merete Rubow Mortensen, formand for sarkoidose-netværket,

e-mail: hmmr@mail.tele.dk eller tlf. 45 89 41 25 (efter kl. 16 på hverdage).

Hillerød Lunge Klub og Allerød Lunge-café: Motion

for folk med svage lunger

STED: P-pladsen på Rendelæggerbakken, 3400 Hillerød

TID: Mandag, kl. 13.30

STED: Ved pensionisthuset, 3450 Allerød

TID: Torsdag, kl. 14.00

Netværksgrupperne Hillerød Lunge Klub og Allerød Lunge-café afholder

gåture for folk med svage lunger. Vi går en times tid med pauser

efter behov.

Bemærk: for at deltage skal du kunne gå over 50 meter.

Vil du med til fælles aften motion eller måske motionsløb, kan du høre

mere på tlf. 22 73 21 44 mandag kl. 9.00 – 10.00.

Kontakt: Michael Bryder, tovholder i Hillerød Lunge Klub, e-mail: os@

bryder.eu, www.hillerodlungeklub.dk

KOL-café Hillerød Hospital: Den gode

KOL-behandling og afspændingsog

vejrtrækningsteknikker

STED: Mødesalen i Konferencecentret, Indgang 50B, Hillerød Hospital

TID: Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 15.30-17.00

Kom og stil spørgsmål til Andrea Browatzki, læge fra Lungemedicinsk

Afsnit, Hillerød Hospital og bliv opdateret på behandlingen af KOL.

Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne.

Kontakt: sygeplejerske Charlotte Elving og sygeplejerske Marie Lavesen,

tlf. 48 29 39 33.

STED: Mødesalen i Konferencecentret,

Indgang 50B, Hillerød Hospital

TID: Tirsdag 6. november 2012, kl.

15.30-17.00

Bliv klogere på hvilke afspændings- og

vejrtrækningsteknikker, du kan bruge i

din hverdag som KOL-patient. Tilmelding

er ikke nødvendig, og alle er velkomne.

Kontakt: sygeplejerske Charlotte Elving

og sygeplejerske Marie Lavesen, tlf.

48 29 39 33. Læs mere på

www.lunge.dk/kol-cafe-hilleroed

LUNGENYT nr. 4 2012

25


Nyt fra lokalforeninger og netværk

International KOL-dag i Frederiksværk

Sted: Nordcentret Nørregade 38, 3300 Frederiksværk

Tid: Onsdag 21. november 2012, kl. 13.00-17.00

Vi tilbyder måling af lungefunktion, måling af kulilte, instruktion i brug

af pep-fløjter, vejledning i rygestop m.m. Kom og mød rehabiliteringskoordinator

Karna Vinther og hør om de tilbud Halsnæs kommune har

til borgerne. Arrangementet er et samarbejde mellem Astma-Allergi

Nordsjælland, Danmarks Lungeforening og Halsnæs kommune.

Kontakt: Ingelise Biering, e-mail: 2biering@mail.dk

Ny Netværksgruppe på Bornholm

STED: Aktivitetscentret, Paradisvej 83, 3700 Rønne

TID: Den anden onsdag i måneden (undtagen juli og august), kl. 19.00

-21.00

Netværksgruppen Café TrygLuft på Bornholm er et tilbud til alle lungesyge

og deres pårørende. Vi ønsker at give mulighed for at udveksle

erfaringer om håndtering af sygdom, høre faglige oplæg og danne netværk.

Vi mødes hver anden onsdag i Aktivitetscentret, Paradisvej 83,

3700 Rønne. Vi glæder os til at se dig. Praktisk info: medbring egne

drikkevarer.

Kontakt: Birte Hjernø, tlf. 31 52 15 85.

Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-bornholm

NYE LUNGER

Nye Lunger Vest: Succesfuldt årsmøde

Lørdag 12. maj 2012 blev der afholdt årsmøde i Nye Lunger Vest i

Aarhus. Vi havde inviteret diætist Camilla Birkebæk til at tale om kost

og motion, hvilket resulterede i et meget inspirerende foredrag om

kroppens funktion og opbygning, motivation, forslag til kostændringer

samt træningsforslag.

Derudover havde vi besøg af Jytte Graarup fra Rigshospitalet, som indviede

os i sit arbejde på lungetransplantationsafsnittet. Jytte fortalte os

om seneste nyt fra afdelingen og om de forskellige projekter, der er i

gang for tiden i forhold til transplantation.

Talsmand for Nye Lunger, Maj-Britt Larsen, orienterede om Danmarks

Lungeforenings Gallashow i anledning af 20-års jubilæet. Arrangementet

bliver holdt på Det Kongelige Teater søndag d. 28. oktober

2012, kl. 19.30. Der blev ligeledes berettet om regnskab og budget

samt holdt valg til styregruppen.

Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag.

På styregruppens vegne, Louise Brink Christensen.

Læs mere på www.lunge.dk/nye-lunger

Generalforsamling i Alfa-1 Danmark

7. juni 2012 afholdt Alfa-1 Danmark generalforsamling i IDA i København.

Nedenfor kan du læse et uddrag af referatet fra mødet,

og du finder det fulde referat på www.alfa-1.dk

Beretningen

Formand Gunhil Nørhave fremlagde bestyrelsens beretning for

2011 og fortalte bl.a., at ændringer i bestyrelsens sammensætning

i årets løb betød, at medlemskurset i 2011 måtte udgå. Bestyrelsen

har dog langt fra ligget stille.

Heinrich Andreasen fortalte, at bestyrelsen vil udsende en skrivelse til

landets lungeambulatorier med en opfordring til, at ny-diagnosticerede

alfa-1 patienter bliver gjort bekendt med både Patient-registeret på

Gentofte Hospital og Alfa-1 Danmark. Heinrich fortalte ligeledes, at

bestyrelsen er ved at undersøge om Alfa-1 antitrypsin mangel kan

optages på forsikringsselskabernes liste over ”kritiske sygdomme”.

Dorte Djurhuus fortalte om det europæiske samarbejde i ”Alfa-

Europe”, som nu tæller 13 medlemslande. Sidste årsmøde fandt

sted i Amsterdam den 7. maj 2011, og fra den danske bestyrelse

deltog Dorte Djurhuus og Leif Munk-Andersen. På mødet blev det

fastslået, at et meget vigtigt fælles mål er, at substitutions-behandling

i form af Prolastin eller Zemaira skal kunne tilbydes i de

lande, hvor denne behandling endnu ikke gives. Formandens beretning

blev godkendt.

Årsregnskabet

Idet foreningens kasserer Kim Hovmann var syg, fremlagde Gunhil

Nørhave regnskabet. Der var en forespørgsel vedrørende medlemskontingent.

Gunhil fortalte, at der af de 170 kr., som kontingentet

udgør, tilgår 100 kr. til Danmarks Lungeforening, der fungerer

som Alfa-1 Danmarks sekretariat. Alle medlemmer af Alfa-1

Danmark er samtidig medlem af Danmarks Lungeforening.

Gunhil fortalte endvidere, at Alfa-1 Danmarks daglige arbejde bl.a.

er afhængig af tips og lottomidler, som vi modtager hvert år. Regnskabet

blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dorte Djurhuus ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen.

Leif Munk-Andersen ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen.

Birgit Nielsen ønskede genvalg, og blev indvalgt i bestyrelsen.

Suppleant Heinrich Andreasen ønskede genvalg og blev indvalgt

i bestyrelsen. Blandt de fremmødte var der ingen der ønskede

at opstille som suppleanter i bestyrelsen.

Bliv medlem

Du kan hjælpe Danmarks Lungeforening med at stå endnu stærkere bl.a. overfor det politiske system. Jo flere medlemmer vi er, desto

stærkere står vi. På www.lunge.dk under STØT OS kan du læse om, hvordan du bliver medlem. Et medlemsskab koster 150 kr. om året.

Når du bliver medlem, eller giver Danmarks Lungeforening et støttebidrag, er du med til at gøre en forskel for alle, der lever med en lungesygdom.

Tak for din støtte.

26 LUNGENYT nr. 4 2012


NYT FRA ALFA-1 DANMARK

Forslag om vedtægtsændring

Følgende blev vedtaget:

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang årligt i 2. kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan stemmes ved

skriftlig fuldmagt, hvis denne er modtaget senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

§7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende

år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Evt.

Blandt de 12 fremmødte medlemmer var der afstemning ved håndsoprækning, hvor alle stemte

for forslaget. 8 medlemmer stemte via fuldmagt, heraf stemte 6 for forslaget, 1 stemte imod, og

1 stemte blankt. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget.

Kontaktpersoner for

Alfa-1 Danmark

Vi vil gerne gøre opmærksom

på, at Alfa-1 Danmark har en

række kontaktpersoner rundt om

i landet – og de vil gerne bruges!

Du er velkommen til at ringe, hvis

du har spørgsmål og søger råd,

eller hvis du har brug for at tale med

nogen, der forstår dig.

Region Hovedstaden:

Åse Seidler .......................48 17 15 27

Susanne Lundberg. .................39 66 80 26

Region Sjælland:

Ole Wayland Hansen ................46 78 95 26

Region Syddanmark:

Jørgen Bjørnstad ...................63 95 00 97

Region Midtjylland:

Afventer ny kontaktperson

Forældre til børn under 14 år:

Region Hovedstaden:

Anne Madsen .....................36 75 07 08

Region Syddanmark:

Pia Kristoffersen ...................61 33 99 18

Eventuelt

De afgåede bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats i bestyrelsen gennem årene.

Læs det fulde referat på Alfa-1 Danmarks hjemmeside www.alfa-1.dk

Protektor

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Danmarks Lungeforenings bestyrelse

pr. 26.05.2011

Udpeget af Danske Regioner:

Fhv. næstformand i Regionsrådet

Johannes Flensted-Jensen (formand for bestyrelsen)

Regionsrådsmedlem Nina Berrig

Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard

Udpeget af KL (Kommunernes Landsforening):

Kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Hanghøi

Kommunalbestyrelsesmedlem Rikke Macholm

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab:

Overlæge dr.med. Niels Seersholm (lægelig viceformand)

Overlæge Thomas Ringbæk

Overlæge, ph.d. Ingrid Titlestad

Overlæge, dr.med. Ole Hilberg

Udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og

Allergisygeplejersker:

Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.D Anne Dichmann Sorknæs

Valgt af Danmarks Lungeforenings medlemmer:

Birgitte Blixen-Finecke (viceformand)

Anette Garsdal

Mette Thyssen

Direktør:

Anne Brandt

Forskningsudvalget:

Overlæge, dr.med. Niels Seersholm (formand)

Overlæge Thomas Ringbæk

Overlæge, ph.d. Ingrid Titlestad

Overlæge, dr.med. Ole Hilberg

Almenmediciner Torben Sørensen

Danmarks Lungeforening er sekretariat for:

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Formand: Adm. overlæge, dr. med. Ronald Dahl

www.lungemedicin.dk

Fagligt Selskab for

Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA)

Formand: Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl

www.dsr.dk -> klik på "Faglige Selskaber" i øverste menulinje.

Alfa-1 Danmark

Formand: Gunhil Nørhave

www.alfa-1.dk - info@alfa-1.dk

Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk samarbejder

for at hjælpe mennesker med lungesygdomme.

Danmarks Lungeforening

Administration

Danmarks Lungeforening

Strandboulevarden 47B

2100 København Ø

Tlf.: 38 74 55 44. Fax: 38 74 03 13.

info@lunge.dk, www.lunge.dk

Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium i Hjerting

Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V

Forstander: Dorte Lismoes

Tlf.: 75 11 50 03 Fax: 75 11 79 03

kystsanatoriet@mail.tele.dk

www.lunge.dk/hjerting

Opdatér din personlige profil

Som noget nyt har du som medlem din egen personlige profil på www.lunge.dk

Log ind på din profil, opdatér dine oplysninger og deltag i konkurrencen om to Royal Copenhagen Mega Mussel kopper.

Læs mere på side 18 under Nyt fra sekretariatet.

LUNGENYT nr. 4 - 2012

Oplag: 13.000

Ansv. redaktør: Anne Brandt

Redaktion: Birgitte Lenstrup og Charlotte Larsen. Idéer og

forslag kan sendes til redaktionen på e-mail info@lunge.dk

LUNGENYT nr. 4 2012

27


magasinpost-sMP

“KUNSTEN STIGER”

“KUNSTEN

Gallashow Søndag 28. til oktober fordel 2012

STIGER”

for kl. lungerne

19.30

på Det Kongelige Teater

Foto: Martin Rosenauer - www.rosenauer.dk Foto: Martin Rosenauer · Design: Ravnkilde - www.rosenauer.dk Design · Design: Ravnkilde Design

Danmarks Lungeforening

præsenterer nogle af Danmarks

største talenter. Støt vores vision

om et samfund, hvor flere har

sundere lunger - livet igennem.

www.lunge.dk

Four Jacks anno 2012

Gallashow til fordel for lungerne

Søndag 28. oktober 2012 kl. 19.30

Four Jacks anno 2012

Gallashow

på Det Kongelige

til fordel for

Teater

lungerne

Søndag 28. oktober 2012 kl. 19.30

på Det Kongelige Teater

Alban Lendorf

Alban Lendorf

Bodil Jørgensen

Bodil Jørgensen

Martin Brygmann

Martin Brygmann

Ellen Hillingsø

Ellen Hillingsø

Caroline Henderson

Caroline Henderson

Preben Kristensen

Sonja Richter

Klumben og Raske Penge

… og mange flere

… og mange flere

Læs mere om hele showet og se alle de deltagende kunstnere på www.lunge.dk

allashow plakat_3.indd 1 10/08/12 15.54

Preben Kristensen

Sonja Richter

Klumben og Raske Penge

allashow plakat_3.indd 1 10/08/12 15.54

Four Jacks anno 2012

Alban Lendorf

Bodil Jørgensen

Martin Brygmann

Ellen Hillingsø

Caroline Henderson

Preben Kristensen

Sonja Richter

Klumben og Raske Penge

Al henvendelse til: Danmarks Lungeforening, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø, Tlf. 38 74 55 44, Fax 38 74 03 13, info@lunge.dk, www.lunge.dk

… og mange flere

More magazines by this user
Similar magazines