DLos kurser og temadage i efteråret 2009 - Elbo

infolink.elbo.dk

DLos kurser og temadage i efteråret 2009 - Elbo

På disse sider bringer vi en oversigt over DLOs kurser og temadage i efteråret 2009.

DLOs

Kurser &

temadage

Efteråret 2009

Yderligere oplysninger og

det fulde program kan ses på

DLOs hjemmeside www.dlo.dk,

hvor der også kan foretages

tilmelding on-line.


Bestyrelseskuser

Kursus for Ledere og Souschefer (1/1 dags – kl. 9-16)

Når der kommer nye medlemmer ind i den selvejende daginstitutions

bestyrelse er en god introduktion til bestyrelsesarbejdet meget

vigtigt.

En mulighed for den denne vigtige introduktion er at deltage i et

af DLOs aftenkurser for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i selvejende

daginstitutioner. I efteråret 2009 tilbyder vi disse kurser (kl.

19.00 – 22.00) følgende steder og dage:

Glyngøre

Århus

Hillerød

Køge

Hjallerup

Odense

Åbenrå

København

5. november

9. november

11. november

16. november

19. november

23. november

23. november

26. november

Når man starter som leder eller souschef i en selvejende daginstitution

skal man lære en ny kultur - og der er mange særlige vilkår

og rammer, der er meget anderledes end i kommunale institutioner.

Dette kursus introducerer de vilkår og begreber der er forbundne

med at være selvejende.

Fredericia 22. september

København 24. september

Viborg 30. september (OBS 10-17)

BØRNS HVERDAG NR. 5 – august 2009


Jura – Ledere (1/1 dags - kl. 9-16)

Jura – Bestyrelser (2 x lang aften – 18.30-22.00)

Det retlige grundlag for selvejende daginstitutioner er komplekst.

- Fondslov, Dagtilbudslov, Erhvervslejelov, Civilstyrelsen, vedtægter,

driftsoverenskomst og -aftaler. Dette kursus gør det lidt nemmer

at få overblik over det hele.

Fredericia 20. oktober

København 22. oktober

Viborg 27. oktober (OBS 10 – 17)

DLO kan nu tilbyde et 2-afteners Jura-kursus for bestyrelsesmedlemmer

i selvejende daginstitutioner. Kurset omfatter bl.a. Fondslov,

Dagtilbudslov, Erhvervslejelov, Civilstyrelsen, vedtægter,

driftsoverenskomst og -aftaler og der uddeles en mappe til alle

deltagere med alt for kurset relevant materiale.

København 15. + 28 september

Hillerød 29. oktober + 5. november

Slagelse 12. + 19. november

Svendborg 1. + 8. oktober

Kolding 2. + 10. november

Viborg 17. + 24. november (OBS 17.30-21)

”Mere end bare pasning”

DLO-temadag med de to ”koryfæer”:

Margrethe Brun Hansen og Per Schultz Jørgensen

Den 10. nov 2009 kl. 09-15.30– Amager Selskabslokaler

De to forfattere, foredragsholdere og debattører; Psykolog Margrethe Brun Hansen og dr. phil . Per

Schultz Jørgensen taler gerne om deres erfaringer, holdninger og viden m.h.t. pædagogik, socialpolitik,

familiemønstre, opdragelse og dannelse. En ting – blandt mange andre – er de enige om; Daginstitutioner

er ”Mere end bare pasning”. Og under denne overskrift har de sammen for DLO tilrettelagt

to temadage med fokus på Omsorgssvigt, børn med særlige behov, forældresamarbejde m.m.m.

Vi garanterer en Temadag med holdningsmæssigt bid, charme og humor !

Program og tilmelding: www.dlo.dk

BØRNS HVERDAG NR. 5 – august 2009


Bestyrelsens arbejde med Værdier og principper –

Introaftener

Denne introduktions-aften, skal ses som inspiration til bestyrelsens

arbejde med at få en sammenhæng mellem institutionens værdigrundlag,

de pædagogiske principper og det man møder og målsætter

i den praktiske hverdag. Kurset varer fra kl. 19.00-22.00).

København 31. august

Hillerød 15. september

Slagelse 8. september

Svendborg 3. september

Kolding 5. oktober

Viborg 7. oktober (OBS 18-21)

Konference om og for Privatinstitutioner

Traditionen tro indbyder DLO ledere, ejere, bestyrelsesmedlemmer,

forældre og andre interesserede til den årlige konference for og

om ”Privatinstitutioner”. Konferencen afholdes

2. december 2009, kl. 9.30-15.30 i Odense Mødecenter

Se mere – og foretag online-tilmelding

– om/til alle DLOs arrangementer på

www.dlo.dk

More magazines by this user
Similar magazines