pdf format - Formuepleje

formuepleje.dk

pdf format - Formuepleje

Formueplejedagene

Kunsten er vægtning – Hot or Not

Aarhus – København

April 2013

Henrik Franck

Investeringsstrateg


Aktivklasser

Obligationer

Aktier

Virksomhedsobligationer

Emerging markets obligationer

Emerging markets aktier

Likvider

Råvarer

Ejendomme

Private equity

Infrastruktur

Illikvider


Aktivfordeling – hvor vigtigt er det

Aktiv allokering

forklarer

størstedelen af

afkastet

Aktiv allokering

(valget af aktivklasser)

Valg af enkelt papirer

er vigtigt ….

….men mindre

vigtigt end aktiv

allokering

Valg af enkelt

papirer


Aktiv allokering i Formuepleje

Det vi styrer for jer

Aktier

Lån

7,4 mia. kr.

18,3 mia. kr.

19,2 mia. kr.

Obligationer


Procent

Obligationer: Renterne er kunstigt lave

5

4

Modelforecast 10 årig rente

3

2

Faktisk 10 årig rente

1

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Hvorfor har Formuepleje så obligationer

• Fokuserer på renteforskellen

• Låner billigt

• Obligationer med meget lav risiko

– Forsikring imod kursfald på lange obligationer

– Tjener også penge ved stigende renter

• Gearing er med til at gøre obligationer attraktive


Virksomhedsobligationer – fra slot til skrot

AAA

BBB

High Yield


Højrenteobligationer, flotte afkast siden 2009

Afkast marts 2009 – marts 2013:

130% i DKK

Renten på højt forrentede

virksomhedsobligationer

Renten på 5 årig statsobligation


… men højere renter giver lavere afkast fremover

12

10

Renten på højtforrentede virksomhedsobligationer

Forventet årligt afkast ≈ 2% - 4%

8

6

4

2

Renten på 5-årig statsobligation

0

2011 2012 2013 2014


Aktier er ikke dyre, men heller ikke billige

40

Pris i forhold til indtjening (P/E)

MSCI World

35

30

25

20

15

10

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Aktier giver større udbytte end obligationer

2%

Merafkast = Dividende i forhold til 10-årig statsrente

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12


Prissætning af aktier og EM aktier

50

45

40

35

Pris i forhold til indtjening, P/E

MSCI EM Markets

MSCI World

30

25

20

15

10

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Konklusion

• Aktier

• EM aktier

• EM-obligationer

• Virksomhedsobligationer

• Korte obligationer

• Lange obligationer

More magazines by this user
Similar magazines