Manuel tælling København Kommune Teknik og ... - Itera

itera.dk

Manuel tælling København Kommune Teknik og ... - Itera

København Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Trafik

Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S

Manuel tælling

TÆLLESTED NR. 31 Helsingørmotorvejen n.f. Emdrupvej Nord (fra København) Tirsdag d. 28. maj 2013

KLOKKESLÆT 7-19 % 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 % Kl. 7-19

PERSONBILER 20.806 82,3 1.840 1.894 1.120 991 1.158 1.246 1.334 1.888 2.413 2.494 2.580 1.848 82,8 41.726

VAREVOGNE (MAX. 3,5 t) 3.875 15,3 270 246 268 340 341 355 370 516 450 261 254 204 14,9 7.516

MOTORCYKLER 162 0,6 19 16 7 6 7 8 13 19 18 17 20 12 0,6 317

A: LET TRAFIK I ALT 24.843 98,3 2.129 2.156 1.395 1.337 1.506 1.609 1.717 2.423 2.881 2.772 2.854 2.064 98,4 49.559

LASTBILER, 2 aksler 145 0,6 12 13 15 16 24 19 14 14 8 3 4 3 0,5 264

LASTBILER, 3 aksler 54 0,2 6 8 4 11 10 5 2 0 3 3 1 1 0,2 85

LASTBILER, 4 - flere aksler 163 0,6 21 10 20 18 20 21 15 10 15 6 5 2 0,6 315

BUSSER I FAST RUTE 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

ANDRE BUSSER 65 0,3 3 18 5 3 0 3 8 6 3 7 4 5 0,3 160

B: TUNG TRAFIK I ALT 427 1,7 42 49 44 48 54 48 39 30 29 19 14 11 1,6 824

A+B: KØRETØJER I ALT 25.270 100,0 2.171 2.205 1.439 1.385 1.560 1.657 1.756 2.453 2.910 2.791 2.868 2.075 100,0 50.383

LADCYKLER 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

CYKLER + KNALLERTER 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

CYKLER + KNALLERTER I ALT 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

BEMÆRKNINGER

Sum begge retn.

SUM KØRETØJER AFRUNDET 50.400 ÅDT KØRETØJER 58.900 HVDT KØRETØJER 66.000

SUM CYKLER AFRUNDET 0 ÅDT CYKLER 0 HVDT CYKLER 0


København Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Trafik

Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S

Manuel tælling

TÆLLESTED NR. 31 Helsingørmotorvejen n.f. Emdrupvej Syd (mod København) Tirsdag d. 28. maj 2013

KLOKKESLÆT 7-19 % 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 % Kl. 7-19

PERSONBILER 20.920 83,3 2.776 2.808 1.941 1.317 1.137 1.261 1.223 1.391 1.727 1.996 1.834 1.509 82,8 41.726

VAREVOGNE (MAX. 3,5 T) 3.641 14,5 410 305 377 363 350 335 286 309 284 239 198 185 14,9 7.516

MOTORCYKLER 155 0,6 21 25 12 3 7 10 7 11 15 18 15 11 0,6 317

A: LET TRAFIK I ALT 24.716 98,4 3.207 3.138 2.330 1.683 1.494 1.606 1.516 1.711 2.026 2.253 2.047 1.705 98,4 49.559

LASTBILER, 2 aksler 119 0,5 6 10 22 22 9 15 16 4 5 1 3 6 0,5 264

LASTBILER, 3 aksler 31 0,1 5 2 6 2 2 5 6 1 0 1 1 0 0,2 85

LASTBILER, 4 - flere aksler 152 0,6 21 17 20 18 23 13 14 11 5 5 2 3 0,6 315

BUSSER I FAST RUTE 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

ANDRE BUSSER 95 0,4 10 3 16 11 2 3 6 7 20 3 6 8 0,3 160

B: TUNG TRAFIK I ALT 397 1,6 42 32 64 53 36 36 42 23 30 10 12 17 1,6 824

A+B: KØRETØJER I ALT 25.113 100,0 3.249 3.170 2.394 1.736 1.530 1.642 1.558 1.734 2.056 2.263 2.059 1.722 100,0 50.383

LADCYKLER 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

CYKLER + KNALLERTER 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

CYKLER + KNALLERTER I ALT 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 0

BEMÆRKNINGER

Sum begge retn.

SUM KØRETØJER AFRUNDET 50.400 ÅDT KØRETØJER 58.900 HVDT KØRETØJER 66.000

SUM CYKLER AFRUNDET 0 ÅDT CYKLER 0 HVDT CYKLER 0


København Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Trafik

Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S

Manuel tælling

TÆLLESTED NR. 31 Lyngbyvej n.f. Emdrupvej Nord (fra København) Tirsdag d. 28. maj 2013

KLOKKESLÆT 7-19 % 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 % Kl. 7-19

PERSONBILER 1.081 66,4 64 116 63 51 55 51 70 84 164 169 129 65 71,1 2.649

VAREVOGNE (MAX. 3,5 t) 290 17,8 28 24 26 26 26 25 28 44 23 24 10 6 15,7 587

MOTORCYKLER 12 0,7 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1,1 40

A: LET TRAFIK I ALT 1.383 84,9 93 141 91 77 81 77 99 129 188 194 141 72 87,9 3.276

LASTBILER, 2 aksler 31 1,9 2 9 3 4 1 0 4 2 1 1 1 3 1,1 42

LASTBILER, 3 aksler 11 0,7 2 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0,5 19

LASTBILER, 4 - flere aksler 23 1,4 1 1 4 8 0 1 3 1 2 1 1 0 0,8 30

BUSSER I FAST RUTE 177 10,9 18 20 11 10 8 9 11 20 22 20 17 11 9,3 348

ANDRE BUSSER 4 0,2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,3 12

B: TUNG TRAFIK I ALT 246 15,1 23 32 20 25 11 12 19 23 25 22 19 15 12,1 451

A+B: KØRETØJER I ALT 1.629 100,0 116 173 111 102 92 89 118 152 213 216 160 87 100,0 3.727

LADCYKLER 19 0,7 3 4 1 0 0 0 2 0 6 3 0 0 0,6 33

CYKLER + KNALLERTER 2.582 99,3 374 396 163 65 51 49 90 166 333 380 322 193 99,4 5.288

CYKLER + KNALLERTER I ALT 2.601 100,0 377 400 164 65 51 49 92 166 339 383 322 193 100,0 5.321

BEMÆRKNINGER

Sum begge retn.

SUM KØRETØJER AFRUNDET 3.700 ÅDT KØRETØJER 4.400 HVDT KØRETØJER 4.900

SUM CYKLER AFRUNDET 5.300 ÅDT CYKLER 5.500 HVDT CYKLER 6.500


København Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Trafik

Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S

Manuel tælling

TÆLLESTED NR. 31 Lyngbyvej n.f. Emdrupvej Syd (mod København) Tirsdag d. 28. maj 2013

KLOKKESLÆT 7-19 % 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 % Kl. 7-19

PERSONBILER 1.568 74,7 216 326 119 85 83 59 74 105 138 140 141 82 71,1 2.649

VAREVOGNE (MAX. 3,5 T) 297 14,2 27 28 38 28 29 31 23 27 28 17 12 9 15,7 587

MOTORCYKLER 28 1,3 3 8 2 2 0 2 2 0 2 3 2 2 1,1 40

A: LET TRAFIK I ALT 1.893 90,2 246 362 159 115 112 92 99 132 168 160 155 93 87,9 3.276

LASTBILER, 2 aksler 11 0,5 1 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1,1 42

LASTBILER, 3 aksler 8 0,4 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0,5 19

LASTBILER, 4 - flere aksler 7 0,3 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0,8 30

BUSSER I FAST RUTE 171 8,2 19 19 14 10 9 8 11 11 21 21 19 9 9,3 348

ANDRE BUSSER 8 0,4 2 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0,3 12

B: TUNG TRAFIK I ALT 205 9,8 22 21 20 21 12 8 15 11 23 22 19 11 12,1 451

A+B: KØRETØJER I ALT 2.098 100,0 268 383 179 136 124 100 114 143 191 182 174 104 100,0 3.727

LADCYKLER 14 0,5 0 2 2 1 0 1 0 3 1 3 1 0 0,6 33

CYKLER + KNALLERTER 2.706 99,5 421 584 190 85 86 95 118 145 242 325 260 155 99,4 5.288

CYKLER + KNALLERTER I ALT 2.720 100,0 421 586 192 86 86 96 118 148 243 328 261 155 100,0 5.321

BEMÆRKNINGER

Sum begge retn.

SUM KØRETØJER AFRUNDET 3.700 ÅDT KØRETØJER 4.400 HVDT KØRETØJER 4.900

SUM CYKLER AFRUNDET 5.300 ÅDT CYKLER 5.500 HVDT CYKLER 6.500

More magazines by this user
Similar magazines