Program for dagen kan hentes her!

set.sonderborg.dk

Program for dagen kan hentes her!

Invitation

til

European Job Day`s 2012

Kære kolleger og netværkspartnere.

Eures-t (Cross Border) Sønderjylland-Schelswig har den glæde igen i år 2012 at

invitere til European Job Day`s, hvor vores samarbejds -og netværkspartnere har

mulighed for at mødes og få input fra vores foredragsholdere. I år har vi

sammensat et panel, der vil belyse et aktuelt tema:

Hvordan gør man virksomheder konkurrencedygtige.

Skaber man vækst via innovation og kompetenceudvikling

Vores foredragsholdere fra begge sider af grænsen vil give praktisk information og

inspiration til emnet. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer og viden med

øvrige deltagere fra virksomheder og netværkspartnere. Foredragene bliver holdt

på dansk og tysk, og de bliver simultant oversat.

Vi glæder os til at byde velkommen til en inspirerende eftermiddag.

Torsdag d. 10. maj

DS SM A/S

Værksvej 5

6230 Rødekro

Da deltager antallet er begrænset er tilmelding nødvendig senest d. 02. maj ved

henvendelse til Eures vejleder Willy Budde, Jobcenter Aabenraa på telefon

+45 73 76 76 76 eller på email wb@aabenraa.dk

De bedes venligst meddele hvor mange, og hvem der deltager fra Deres

virksomhed og om De deltager i den efterfølgende rundvisning på DS SM A/S.

Med venlig hilsen

Eures-t Sønderjylland–Schleswig teamet

Eures-t Sønderjylland-Schleswig

Eures-t Sønderjylland-Schleswig

Jobcenter Aabenraa

Workindenmark

Willy Budde

Gitte Stein

+45 73 76 76 76 +45 72223342

wb@aabenraa.dk

gst@workindenmark.dk


Program for dagen

14.00-14.10 Velkommen ved Eures-t facilitator Gitte Stein

og Eures vejleder Christian Kreidenberg

14.10-14.30 Direktør Claus Bo Jørgensen, DS SM A/S

Virksomheden DS SM, innovation og kompetenceudvikling

14.30- 15.30 Projektleder Alice Petersen, Erhvervsakademiet Lillebælt

Innovation og kompetenceudvikling på bare 48 timer

Projektleder John Herbst Hansen, Den innovative

Virksomhed

Viden og innovation frem for pris og omkostninger

15.30- 16.00 Pause med let traktement

16.00- 16.30 Jeppe Lund, Danfoss Silicon Power GmbH, Flensborg

Innovation og udvikling –skabelse af arbejdspladser i Flensborg

16.30- Tak for i dag

Rundvisning på DS SM for interesserede

Eures står for European Employment service, som i et netværk af arbejdsformidlinger,

fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, søger at fremme arbejdskraftens mobilitet tværs over EUlandendes

grænser. Eures T Sønderjylland-Schleswig hjælper arbejdsgivere og grænsependlere

på begge sider af grænsen med rekruttering, arbejdssøgning og rådgivning med økonomisk

understøttelse af EU kommissionen.

Eures-t Sønderjylland-Schleswig

Eures-t Sønderjylland-Schleswig

Jobcenter Aabenraa

Workindenmark

Willy Budde

Gitte Stein

+45 73 76 76 76 +45 72223342

wb@aabenraa.dk

gst@workindenmark.dk

More magazines by this user
Similar magazines